Jelenlegi hely

Nóták

Muzsikás / Nem arról hajnallik, amerről hajnallott

1. rabnóta

nem arról hajnallik amerről hajnallott
magam sorsa felől szomorú hírt hallok

nem arról hajnallik amerről hajnallott
jöttek a zsandárok mondták hogy rab vagyok

nem arról hajnallik amerről hajnallott
eljöttek elvittek mondták hogy rab vagyok

kivetették reám az elfogató hálót
úgy elfogtak engem mint egy utonállót

vittek a törvénybe huszonnégyen ülnek
mind a huszonnégyen rólam törvényt tesznek

kinek tegyek panaszt istenem nem tudom
hol tehetek panaszt köztük ki gyámolom

megverték a dobot a hegyek tetején
rám verték a vasat a tömlöc fenekén

kinek tegyek panaszt istenem nem tudom
hol tehetek panaszt köztük ki gyámolom

hol tehetek panaszt istenem nem tudom
kinek tegyek panaszt köztük ki gyámolom

2. eddig vendég

eddig vendég jól mulattál
ha persze még elindulnál! indulhatnál!
szaladj gazda kapjál botra
a vendéget indítsd útra!

ettél ittál jól mulattál
ördög vigyen indulhatnál!
szaladj gazda kapjál botra
a vendéget indítsd útra!

3. azt gondoltam eső esik

azt gondoltam eső esik
pedig a szemem könnyezik
az én szemem sűrű felhő
s onnat ver engem az eső

gyere rózsám béküljünk meg
mi egymásnak engedjünk meg
mindig voltak kik így jártak
mind megengedtek egymásnak

nyújtsad kezed bár egy felet
bár még egy szót szóljak veled
nyújtsad kezed keresztesen
búcsúzzunk el örökösen!

úgy fáj az én gyönge szívem
nem tom tied fáj-e vagy nem
fáj es annak mit tudsz tenni
mikor ennek így kell lenni
s ha a tied úgy tud fájni
sohasem tudunk megválni

4. hidegen fújnak a szelek

(ördöngösfüzes, mezőség)

hidegen fújnak a szelek
azok nem jót jelentenek

szabad élet szabad madár
jaj de szép ki szabadon jár

járnék én is ha járhatnék
ha magammal szabad lennék

nem vagyok magammal szabad
kezemen lábamon lakat

hidegen fújnak a szelek
azok nem jót jelentenek

5. bújdosódal

fordulj kedves lovam napszentület felé
úgyse jövünk többet soha visszafelé
messze földre megyek elbujdosom innen
szép szülőhazámat nem látom meg többet

fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
jó ló volt a fakó jó a viselete
áldja meg az isten aki fölnevelte!

az idegen földön olyan beteg vagyok
szomszédim házáig alig elámbolygok
szomszédim azt mondják talán meg is halok
én is azt gondolom meg nem is maradok

idegen városba idegen emberek
járok az utcákon senkit sem ismerek
szólanék hozzájuk de ők nem értenek
ezen az én szívem de nagyon kesereg

fordulj kedves lovam napszentület felé
úgyse jövünk többet soha visszafelé
messze földre megyek elbujdosom innen
szép szülőhazámat nem látom meg többet

6. repülj madár repülj

repülj madár repülj
menaságra repülj
édes galambomnak
gyenge vállára ülj!

vidd el madár vidd el
levelemet vidd el
apámnak s anyámnak
jegybéli mátkámnak

ha kérdik hogy vagyok
mondjad hogy rab vagyok:
szerelemtömlöcben
térdig vasban vagyok

rab vagy rózsám rab vagy
én meg beteg vagyok
mikor eljössz hozzám
akkor meggyógyulok

repülj madár repülj
menaságra repülj
édes galambomnak
gyenge vállára ülj!

s ha kérdik hogy vagyok
mondjad hogy rab vagyok:
szerelemtömlöcben
térdig vasban vagyok

7. régen volt soká lesz

régen volt soká lesz
mikor az a nap lesz
hogy galambom karja
két vállam takarja

régen volt vágyásom
igaz szeretőre
megadta az isten
el kell válnom tőle

rózsavirág voltam
de már elhervadtam
elhagyott galambom
árvája maradtam

régen volt soká lesz
mikor az a nap lesz
hogy galambom karja
két vállam takarja

8. szerelem szerelem

szerelem szerelem
átkozott gyötrelem
mért nem virágoztál
minden fa tetejen

minden fa tetején
diófa levelén
hogy szakisztott volna
minden leány s legény

mer én is szakisztottam
s el is szalasztottam
én is szakisztottam
s el is szalasztottam

ejde még szakisztanék
ha jóra találnék
ha jóra ha szépre 
régi szeretőmre

s a régi szeretőmér
mit nem cselekednék
tengerből a vizet
kanállal lemerném

s a tenger fenekéről
apró gyöngyöt szednék
s a régi szeretőmnek
gyöngykoszorút kötnék

9. én csak azt csodálom

én csak azt csodálom
meg nem hal bújába
ki az ő édesét
gyakran nem láthatja

lám én az enyémet
csak máma nem láttam
mégis az én szívem
majd meghal bújában

bújába nem másért
csak a szerelemért
csak a szerelemért
szerelem kedviért

elvágtam az ujjam
holtig foly a vérem
messze van édesem
ki bekösse nékem

messze van édesem
ki bekösse nékem
messze van édesem
más ember kedvire

elvágtam az ujjam
holtig foly a vérem
messze van édesem
ki bekösse nékem

messze van édesem
más ember kedvire
messze van édesem
más néz a szemibe

10. elment a madárka

elment a madárka
üres a kalitka
s azt üzente vissza
visszajő tavaszra
s azt üzente vissza
visszajő tavaszra

s ha tavaszra nem jő
búzapirulásra
s ha még akkor sem jő
szőlőlágyulásra
s ha még akkor sem jő
tudd meg sohasem jő