bolt.piarista.hu

Nóták

  Népzenei olvasókönyv / 1

  1. jer bé nálunk jer bé

  (egyházaskozár)

  jer bé nálunk jer bé
  borbérlegén gyurka
  jer bé nálunk jer bé
  borbérlegén gyurka
  
  nem megyek nem megyek
  mer anyád otthon van
  nem megyek nem megyek
  mer anyád otthon van
  
  nincsen itthon nincsen
  el van a városba
  el van a városba
  gyakor szita venni
  
  jer bé nálunk jer bé
  borbérlegén gyurka
  jer bé nálunk jer bé
  borbérlegén gyurka
  
  nem megyek nem megyek
  mer apád otthon van
  nem megyek nem megyek
  mer apád otthon van
  

  2. túl e vizen tótországon

  (egyházaskozár)

  túl e vizen tótországon
  szilva termett szép ződ ágon
  szakasztottam de nem ettem
  met én búra teremlettem
  
  se nem búra se nem jóra
  barassóba felnőtt nyárfa
  s annak vagyon harminc ága
  s az alatt ül három árva
  
  merre mentek három árva
  elindultunk hosszú útra
  hosszú útra szolgálatra
  hosszú útra szolgálatra
  
  ne menjetek három árva
  nem találtok jó gazdára
  netok nektek hármatoknak
  hármatoknak három vessző
  
  hármatoknak három vessző
  mind e három aranvessző
  menjetek el temetőbe
  apátoknak anyátoknak
  
  csapjátok meg e mormentját
  keljen keljen édesanyám
  keljen keljen édesanyám
  met elszakadt e gyászruhánk
  
  nem kelhetek gyermekeim
  met elhirvadt a két lábam
  s a két lábam s a két kezem
  s a két lábam s a két kezem
  
  bár nyújtsa ki a zár kulcsát
  kulcsoljuk ki koporsóját
  csókoljuk meg kezit lábát
  kezit lábát két arcáját
  
  nem kelhetek gyermekeim
  menjetek el hazátokba
  vagyon nektek mostohátok
  ki fejért adjon rivátok
  
  mikor fejért ad rivátok
  vérvel virágzik hátatok
  mikor mossa fejeteket
  könnyűvel lobog arcátok
  

  3. anyám éldes anyám

  anyám éldes anyám
  gyenge szülő dajkám
  anyám éldes anyám
  gyenge szülő dajkám
  
  ki kilenc hónapig
  méhébe hordozott
  kilenc holnap után
  ez világra hozott
  
  mikor csicset adott
  adott volna mérget
  adott volna mérget
  hogy én ezt ne érjem
  
  mikor takargatott
  gyenge gyócs ruhába
  takargatott volna
  forró parázsába
  
  mikor ringatgatott
  jó ringó bölcsőbe
  rengetgetett volna
  hét singgel be a fődbe
  

  4. szegén szabó erzsi

  szegén szabó erzsi
  mind elveszté magát
  csütörtökön este
  a virágos kerbe
  
  az ő kicsi fiját
  aprán elaprítá
  csihánba takará
  disznyóknak kihányá
  
  isván kirány broncfi
  két szemivel látá
  két szemivel látá
  két fülivel hallá
  
  az ő kisfiának
  keserves sírását
  az ő kisfiának
  keserves sírását
  
  anyám édes anyám
  az éjjel álmodtam
  egy feteke kereszt
  fejem felett vala
  
  apró veres gyüngyök
  róla fődre hulltak
  apró veres gyüngyök
  róla fődre hulltak
  
  két feteke holló
  vállaimra szálltak
  két feteke holló
  vállaimra szálltak
  
  két sing selyem sinór
  ujjam között jádzott
  két sing selyem sinór
  ujjam között jádzott
  
  lányom édes lányom
  nem eppen jó álom
  lányom édes lányom
  nem eppen jó álom
  
  a feteke kereszt
  bánatjaid lesznek
  a feteke kereszt
  bánatjaid lesznek
  
  apró veres gyüngyök
  a könnyhullatásid
  apró veres gyüngyök
  a könnyhullatásid
  
  két feteke holló
  hóhérjaid lesznek
  két feteke holló
  hóhérjaid lesznek
  
  két sing selyem sinór
  akasztófád leszen
  két sing selyem sinór
  akasztófád leszen
  
  anyám édes anyám
  rejtsen el éngemet
  jönnek a katonák
  rabolnak el éngem
  
  lányom édes lányom
  merre rejtselek el
  merre rejtselek el
  ne veszejszenek el
  
  menj bé kamarába
  bújj el egy ládába
  menj bé kamarába
  bújj el egy ládába
  
  csak oda zúdúla
  hetvenhét katona
  hetvenhét katona
  z egész kompányija
  
  hol van a lányotok
  adjátok kezemre
  hol van a lányotok
  adjátok kezemre
  
  nincsen nékünk lányunk
  rég hogy eltemettük
  nincsen nékünk lányunk
  rég hogy eltemettük
  

  5. édesanyám gyengén nevelt engemet

  édesanyám gyengén nevelt engemet
  mégse tudja az én bús életemet
  mer ha tudná az én bús életemet
  éjjel-nappal siratgatna engemet
  
  édesanyám ne sirasson engemet
  menjen haza nevelje az ecsémet
  mert az ecsém nem katonának való
  gyönge fickó s hamar megrúgja a ló
  
  a ló hamar megrúgja a jobb karját
  nem lesz mivel megölelje babáját
  a ló hamar megrúgja a jobb karját
  nem lesz mivel megölelje babáját
  

  6. kádár kata édes rózsám

  kádár kata édes rózsám
  bárcsak egyszer jönnél hozzám
    sus luna jos stele dor şi jale
    dorul cînd m'ajunge
    inima me' plînge
    lacrimele valea curg mereu
  
  nem mehetek nem szokásom
  nincsen nékem ott járásom
  nem mehetek nem szokásom
  nincsen nékem ott járásom
    sus luna...
  
  kata kata kádár kata
  maj csak neked ez a ruha
  a négy szege kivirágzik
  s a közepe vérvel habzik
    inima mea inima mea
    iar începe mă durea măi
  
  akkor tudd meg elvesztettek
  feneketlen kútba vettek
  akkor tudd meg elvesztettek
  feneketlen kútba vettek
    sus luna...
  
  nem jöttél el nezésemre
  jere bár temetésemre
  nem jöttél el nezésemre
  gyere bár temetésemre
    inima mea...
  
  tégy virágot temetőmbe
  temetőmnek négy szegére
  tégy virágot temetőmbe
  temetőmnek négy szegére
    inima mea...
  
  hogy tudják meg hogy ott jártál
  nékem jó szeretőm vótál
  hogy tudják meg hogy ott jártál
  nékem jó szeretőm vótál
    inima mea...
  
  

  7. a kert fenekében

  a kert fenekében
  egy körtefa alatt
  ott ül ilonácska
  györgyikével sírnak
  györgy teli könnyűvel
  ilonának mondja
  tudd meg ilonácska
  hogy én holnap megyek
  
  megyek katanának
  hogy legyek katana
  de nem sok ideig
  három esztendeig
  három esztendőnek
  be sok szép ideje
  esküdjél meg magad
  a te szivecskédre
  

  8. úgy fáj az én árva szívem

  úgy fáj az én árva szívem
  úgy fáj az én árva szívem
  nem tom néked fáj-e vagy nem
    inima mea inima mea
    iar începe mă durea măi
  
  ha fáj es há mit tudsz tenni
  ha fáj es há mit tudsz tenni
  egyszer ennek így kell lenni
    inima mea...
  
  egyszer ennek így kell lenni
  egyszer ennek így kell lenni
  katonának el kell menni
    inima mea...
  
  

  9. erdő erdő mit vétettem

  erdő erdő mit vétettem
  erdő erdő mit vétettem
  mikor rajtad átolmentem
  
  én egyebet nem vétettem
  én egyebet nem vétettem
  csak rajtad keresztül mentem
  
  csak rajtad keresztül mentem
  árnyékodba lefeküdtem
  ott egy cseppet szenderedtem
  
  mikor szememet felvettem
  mikor szememet felvettem
  három zsendár áll mellettem
  
  tán értem jöttek az urak
  érted jöttünk el es viszünk
  tömlöc fenekibe teszünk
  
  arra kérem az urakot
  arra kérem az urakot
  engedjenek bár egy napot
  
  engedjenek bár egy napot
  míg egy levelet írhatok
  míg egy levelet írhatok
  
  ha egyet nem bár egy felet
  ha egyet nem bár egy felet
  öleljen meg aki szeret
  

  10. felsütött a nap sugárja

  felsütött a nap sugárja
  minden ember ablakjára
  
  vajon mi lehet az oka
  vajon mi lehet az oka
  az enyimre nem süt soha
  
  talán meg vagyok átkozva
  talán meg vagyok átkozva
  az istentől ostorozva
  

  11. ne legyen szerencsém soha

  ne legyen szerencsém soha
  ne legyen szerencsém soha
  sem éltemben sem holtamban
  
  sem éltemben sem holtamban
  sem éltemben sem holtamban
  semmi ifijúságomban
  

  12. kicsi madár hogy tudsz élni

  kicsi madár hogy tudsz élni
  kicsi madár hogy tudsz élni
  hogy te nem tudsz beszélgetni
  
  mer én tudok beszélgetni
  mer én tudok beszélgetni
  mégis elig tudok élni
  
  kicsi madár ej de fenn jársz
  kicsi madár ej de fenn jársz
  mi az oka alább nem szállsz
  
  alább szállnék de nem merek
  alább szállnék de nem merek
  sok az irigy s attól félek
  
  attól engedelmet kérek
  attól engedelmet kérek
  mégis este hozzád megyek
  

  13. elment a madárka üres a kalicka

  elment a madárka üres a kalicka
  mind azt fudogálja hazajő tavaszra
  ha tavaszra nem bár buzapiruláskor
  ha akkorra sem jő tudd meg soha sem jő
  
  mádárkám mádárkám csináltatok néked
  gyémántból kalickát ezüstből padlócskát
  én es adok neked zsemlyecipót enned
  zsemlyecipót enned moskotárbort innyod
  
  nem szoktam nem szoktam kalickába lakni
  kalickába lakni padlócskán sétálni
  moskotárbort inni zsemlyecipót enni
  hanem szoktam hanem ágról ágra menni
  
  ágról ágra menni famugurát enni
  famugurát enni harmatvizet inni
  mádárkám mádárkám csacsogó rigócskám
  pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását
  
  hogy huzz a szívemnek vigasztaló nótát
  ne sirítsd vízemet ne busítsd szüvemet
  ne busítsd szüvemet hagy igyam egy cseppet
  má ha kihághatnám csíkiak erdejét
  
  csíkiak erdejét debrecen mezejét
  debrecen mezejét nagy havas tetejét
  ...
  

  14. istenem istenem áraszd meg a vizet

  istenem istenem áraszd meg a vizet
  hadd vigyen el engem apám kapujába
  apám kapujába anyám ajtójára
  hogy lássák meg ők es kinek adtak éngem
  
  nyóc ökrös gazdának cifra katanának
  jobb lett vóna adjon disznyó pásztorának
  met immá megúntam jó regvel felkelni
  jó regvel felkelni s a patakra menni
  
  a patakra menni véres ruhát mosni
  jajszókval sulykolni könyvemmel áztatni
  me most es oda van keresztút állani
  keresztút állani örmén papot ölni
  
  egy pénzért kettőért nem szán vért ontani
  egy pénzért kettőért nem szán vért ontani
  ezt meghallá hallá a nagy hegyi tolvaj
  ezt meghallá hallá a nagy hegyi tolvaj
  
  megrúgá az ajtót erejsz bé erejsz bé
  megrúgá az ajtót erejsz bé erejsz bé
  álljon meg álljon meg csendes jámbor uram
  álljon meg álljon meg csendes jámbor uram
  
  fődig fátyolomat tegyem a fejemre
  piros patkós csizmám hújzam a lábomba
  második szavára bérúgá az ajtót
  második szavára bérúgá az ajtót
  
  mit sírsz magad mit sírsz kedves feleségem
  mit sírsz magad mit sírsz kedves feleségem
  nem sírok nem sírok csendes jámbor uram
  nem sírok nem sírok csendes jámbor uram
  
  cserefát égetek gyermeket rengetek
  cserefának füstje huzta ki könyvemet
  cserefát égetek gyermeket rengetek
  cserefának füstje huzta ki könyvemet
  
  készülj asszony készülj a buzamezőbe
  a búzamezőbe a fejvevő székre
  jánoskám jánoskám nagyhajú szógacskám
  húzd elé kocsimot fogd bé hat lovamot
  
  vígy el magad éngem a búzamezőbe
  a búzamezőbe a fejvevő székre
  hol fejemet veszik szívemet májamat
  mosd meg ürmes borba takard gyenge gyócsba
  
  takard gyenge gyócsba küdd el barassóba
  küdd el barassóba tegyék várkapura
  minden apa s anya vegyen példát róla
  hogy adja a lányát a hideg havasba
  
  nyóc ökrös gazdának cifra katanának
  inkább adja oda disznyó pásztorának
  beli buba beli kicsi ráduly péter
  me mindjá jőn mámá hoz neked cicikét
  
  hoz neked cicikét nekem hoz kalácskát
  hoz neked cicikét nekem hoz kalácskát
  me nem az az apád ki a csűrbe csépel
  hanem az az apád ki az utcán sétál
  
  ezt meghallá hallá a nagy hegyi tolvaj
  ezt meghallá hallá a nagy hegyi tolvaj
  szüve megszakada árvája marada
  szüve megszakada árvája marada
  

  15. ahol én elmenek még e fák es sírnak

  ahol én elmenek még e fák es sírnak
  gyenge ágaikról levelek lehullnak
  hulljatok levelek takarjatok éngem
  mert az én édesem sírva keres éngem
  
  sirass rózsám sirass amíg előtted látsz
  mert jó isten tudja hol leszen halálom
  erdőkbe mezőkbe a nagy tengerekbe
  tengernek feneke az én vetett ágyam
  
  a tengernek színye az én takaródzóm
  csúszó-mászó férgek az én hálótársam
  az apró halecskák az én siratóim
  az égi madárkák az én énekleim
  

  16. ludjaim ludjaim szép fehér ludjaim

  ludjaim ludjaim szép fehér ludjaim
  ludjaim ludjaim szép fehér ludjaim
  tizenketten vagytok s mind fehérek vagytok
  tizenketten vagytok s mind fehérek vagytok
  
  messze fölreppentek messze is elláttok
  messze fölreppentek messze is elláttok
  nem láttátok-e tik az én édesemet
  nem láttátok-e tik az én édesemet
  
  vagy láttuk vagy láttuk egy rózsamezőbe
  vagy láttuk vagy láttuk egy rózsamezőbe
  szedi vala rózsát hogy kössön koronát
  szedi vala rózsát hogy kössön koronát
  
  nyugszik vala délre félkönyökre dőlve
  sárig hasú kígyó bébútt kebelibe
  azt ott ha kiveszi fél karját megeszi
  azt ott ha kiveszi fél karját megeszi
  

  17. ó áldott szűz anya mennyei szép rózsa

  ó áldott szűz anya mennyei szép rózsa
  boldog menyországnak drága gyöngyvirága
  bűnösöknek kegyes szószólója
  vigyájz reánk édes anyánk
  angyaloknak királné asszonya
  
  míl boldogok azok kik téged dicsérnek
  buzgó szűvel vígan énekelnek
  szent fiadnál ők kegyelmet nyernek
  vigyájz reánk édes anyánk
  angyaloknak királné asszonya
  

  18. ó áldott szűz anya mennyei szép rózsa

  ó áldott szűz anya mennyei szép rózsa
  boldog menyországnak drága gyöngyvirágja
  vigyázz rivánk édes anyánk
  angyaloknak királné asszonya
  

  19. az én rózsám személdöke

  az én rózsám személdöke
  többet ér mind e hat ökre
  a hat ökre szántóvető
  az én rózsám hímkereső
  
  hímet keres ki es kezdi
  a hat ökrit el es veszti
  hímet keres ki es kezdi
  a hat ökrit el es veszti
  

  20. egész falut összejártam

  egész falut összejártam
  méges semmit se találtam ja-ja-jaj
  pedig addig csaltam kértem
  míg üresvel visszatértem ja-ja-jaj
  
  jaj nincs kenyér nincs káposzta
  nincsen hátsóm sem szalonna ja-ja-jaj
  jaj nincs kenyér nincs káposzta
  nincsen hátsóm sem szalonna ja-ja-jaj
  
  lopás a mi mesterségünk
  ha egyebből nem élhetünk ja-ja-jaj
  lopás a mi mesterségünk
  ha egyebből nem élhetünk ja-ja-jaj
  

  21. kaszálómban van egy nyárfa

  kaszálómban van egy nyárfa
  az alatt ül három árva
  az alatt ül három árva
  mind a három talpig gyászba
  
  merre mentek három árva
  merre mentek három árva
  elindultunk hosszú útra
  hosszú útra szógálatra
  
  vágok nektek aranyvesszőt
  csapjátok meg a temetőt
  keljen keljen édesanyám
  me't elszakadt a gyászruhám
  
  nem kelhetek édes fiam
  me béfogott a főd muha
  vegye jelő záras kulcsát
  kócsolja ki koporsóját
  
  csókoljuk meg kezit lábát
  s amellett a két orcáját
  csókuljuk meg kezit lábát
  amellett a két orcáját
  
  fiam fiam édes fiam
  menjetek el tük már haza
  vagyon néktek mostohátok
  ki gondot viseljen rátok
  
  vagyon apánk de ostoba
  anyánk es van de mostoha
  mikor fejünket fésüli
  gyenge hajunk mind kitépi
  
  mikor fejért ad rejátok
  vérvel hobzik az hátatok
  mikor fejért ad rejátok
  vérvel hobzik az hátatok
  
  panaszkodjunk idegennek
  a megmondja mindenkinek
  panaszkodjunk fűnek-fának
  tudtjával adja világnak
  
  panaszkodjunk a seprűnek
  a nem mondja meg senkinek
  panaszkodjunk a seprűnek
  a nem mondja meg senkinek
  
  szemet vet ő mindenkinek
  rossz a mi árva fejünknek
  szemet vet ő mindenkinek
  rossz a mi árva fejünknek
  

  22. kicsi lovam térdig menyen a sárba

  kicsi lovam térdig menyen a sárba
  az én rózsám iszik a korcsomába
  kicsi lovam nem szereti a zabot
  tavasz felé ződ árpára kikapott
  
  kicsi lovam jobb az árpa mind a zab
  rózsámnak es jobb a szüve ha mást kap
  kicsi lovam jobb az árpa mind a zab
  rózsámnak es jobb a szüve ha mást kap
  

  23. érik a szőlő

  érik a szőlő
  hajlik az ága
  zereg a levele
  
  durba nez a gazda
  nem nez fel a napra
  csak a szépasszonra
  
  durba nez a gazdasszon
  nem nez a cselédre
  csak a szép legényre
  

  24. érik a szőlő

  érik a szőlő
  hajlik a vessző
  borul a levele
  borul a levele
  
  három szabólegén
  vándorolnak szegény
  egynek sincs kenyere
  egynek sincs kenyere
  
  kére tőlem kőcsön
  jaj de nekem sincsen
  nem adott az isten
  nem adott az isten
  

  25. én nemzetem zsidó népem

  én nemzetem zsidó népem
  te ellened mit vétettem
  hogy tőled halált szenvedtem
  felelj meg te már énnékem