bolt.piarista.hu

Nóták

  Népzenei olvasókönyv / 2

  1. fejér lászló lovat lopott

  fejér lászló lovat lopott
  a fekete humály alól
  fejér lászlót vasba verék
  tömlec fenekibe tevék
  
  fejér anna meghallotta
  hogy a bátyja fogva vóna
  hújzad kocsis a hintómat
  fogd bé bátran hat lovamat
  
  tedd fel gyorsan huszasokot
  huszasokot arannyakot
  huszasokot arannyakot
  s a keresztes tallérokot
  
  jó nap isten hadnagy uram
  isten hozott gyingymadaram
  azt hallottam hadnagy uram
  hogy én bátyám fogva vóna
  
  fogva vagyon fogva vagyon
  tömlec fenekébe vagyon
  azért jöttem hadnagy uram
  hogy én bátyám elbocsássa
  
  elbocsátom elbocsátom
  ha egy éjen veled hálok
  fejér anna megsirile
  s eppeng a bátyjához mene
  
  bátyám bátyám fejér lászló
  ha mit mondott hadnagy uram
  innét magát kibocsássa
  ha egy éjen vele hálok
  
  húgom húgom fejér anna
  ne hálj magad a huncutval
  ne hálj magad a huncutval
  az akasztanivalóval
  
  szűzeccséged elveszeszted
  méges nekem fejem veszik
  szűzeccséged elveszeszted
  méges nekem fejem veszik
  
  nyócat ütött már az óra
  aluszol-e fejér anna
  nem aluszom nem szúnyodom
  csak a nagy lánczörgést hallom
  
  csak aludjál csak nyugodjál
  mert bátyádnak vége vagyon
  csak aludjál csak nyugodjál
  mert bátyádnak vége vagyon
  
  tizet ütött már az óra
  aluszol-e fejér anna
  nem aluszom nem szúnyodom
  csak a nagy puskaszót hallom
  
  csak aludjál csak nyugodjál
  mert bátyádnak vége vagyon
  csak aludjál csak nyugodjál
  mert bátyádnak vége vagyon
  
  ki bátyámat elvesztette
  mosdóvize vérré váljon
  mosdóvize vérré váljon
  s a kenyere kőjé váljon
  
  kendezeje meggyulladjon
  két arcája langot kapjon
  kendezeje meggyulladjon
  két arcája langot kapjon
  
  

  2. ne sírj rózsám ne keseregj

  ne sírj rózsám ne keseregj
  este hozzád eregelek
  ej-haj szeress éngem ne anyádot
  én csókolom a szájadot
  
  ne küldj rózsám a mezőre
  elpirul az orcám bőre
  ej-haj elveszesztem szép színyemet
  nem csókolsz szűbül éngemet
  

  3. hegyen s fődön járogatok vala

  hegyen s fődön járogatok vala
  virágecskát szedegetem vala
  csincsecskékbe csincselgetem vala
  bokrétába kötögetem vala
  
  lyányok lyányok jó lyán barátjaim
  hajtok este hozzám guzsalyasba
  nektek adom húgom koszorúját
  nem kell nékem senki koszorúja
  
  kötik nékem az én koszorúmat
  ágból-bogbúl fejér csemetéből
  tisztán tisztán fejér lilivomból
  mendenféle szép virágecskából
  
  s azt felkötik az én küs fejemre
  ága-boga hajlik a vállamra
  a virágja hull az én ölembe
  szép illatja száll a víg szüvemre
  
  szálljon szálljon csak megvigasztaljon
  szálljon szálljon csak megvigasztaljon
  elindultam este guzsalyasba
  megtalálám jancsi szeretőmöt
  
  bal kezemet jobb vállára tevém
  bal kezemet jobb vállára tevém
  megabajgám búmat bánatimat
  azt es meglátta zén édesapám
  
  mikor én es este hazamentem
  elé vevé vékon nádpálcáját
  s úgy felhányá karcsú dorokimra
  s úgy felhányá karcsú dorokimra
  
  elég elég édes kedves apám
  többet soha szavát nem fordítnám
  s elé vevém a sárga lovamat
  felnyergelém domború nyeregvel
  
  felnyergelém domború nyeregvel
  s átalköttem selyem fevedegvel
  s elindultam hosszú útra véle
  s elszürkültem egy vagász erdőbe
  
  ágyat vettem lovamnak magamnak
  s a lovamnak cserefa lapiból
  s a lovamnak cserefa lapiból
  s én magamnak ez ága-bogából
  
  s lefeküvém a lánti ágyamga
  elaluvám legelső álmomba
  megébredtem szép piros hajnalba
  feltekinték fejem felett ágra
  
  haj ott vagyon kis gerice madár
  körme között hozott cédolecska
  s a körméval rivá írogatta
  s a szájával rivá mosolygatta
  
  s úgy elmenek rózsám valamerre
  bukovina kövecs közepébe
  s ott leszállok tulipán képembe
  édesemnek háza elejébe
  
  bort iszol-e te rózsám vaj vizet
  bort nem iszom fogadásom tartsa
  pálinkát sem mer anyám nem hagyja
  vizet iszom mikor kedvem tartsa
  
  s azt es csak úgy ha édesem adja
  s azt es csak úgy ha szájából adja
  min kis mádár e fiát itassa
  min kis mádár e fiát itassa
  

  4. szól a kukuk szól

  szól a kukuk szól
  ki kapuján szól
  küjel báriz forgatódik
  benn erzsike őtöződik
  szól a kukuk szól
  
  szól a kukuk szól
  ki kapuján szól
  künn a báriz forgatódik
  benn erzsike őtöződik
  szól a kukuk szól
  kit adsz nékem bíró uram
  kivel menjek bálba
  ződ fának árnyékjába
  kivel beszélgessek
  
  jános öcsémvel
  jános öcsémvel
  szép ő maga szép gúnyája
  gyüngyös dolomántja
  szép ő maga szép gúnyája
  gyüngyös dolomántja
  
  

  5. szól a kukuk szól

  szól a kukuk szól
  ki kapuján szól
  demse dávitén
  demse dávitén
  küjen pár forgatódik
  benn rózsikát készítgetik
  szól a kukuk szól
  ki kapuján szól
  demse dávitén
  demse dávitén
  

  6. szól a kukuk szól

  szól a kukuk szól
  ki kapuján szól
  benn a leány őtöződik
  kinn a báriz forgatódik
  szól a kukuk szól
  
  jános öcsémvel
  jános öcsémvel
  szép ő maga szép gúnyája
  gyüngyös dolomántja
  szép ő maga szép gúnyája
  gyüngyös dolomántja
  
  szól a kukuk szól
  ki kapuján szól
  jános öcsém ződ erdőbe
  fémlik a kard az övibe
  szól a kukuk szól
  

  7. menyecske menyecske

  menyecske menyecske
  megmondám az este
  ne menj ki cserésbe
  ne menj ki cserésbe
  
  me't megmar e kígyó
  szerelem képjibe
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  
  mér nem termettél vót
  menden fa tetején
  menden fa tetején
  gyivójág levelin
  
  hogy szakasztott lenne
  menden szegén legény
  menden szegén legény
  menden szegén lejány
  
  me't én szakasztottam
  s el es szalasztottam
  kit én má szakasztok
  magamnak marasztom
  
  magamnak marasztom
  házastársnak hagyom
  ne higyj e legénnek
  tüzess e lelkinek
  
  jól meg bírja csalni
  embernek gyermekit
  csattabó gyivóval
  zurgó magyaróval
  
  keskeny pántyikával
  gyakor hazugságval
  keskeny pántyikával
  gyakor hazugságval
  

  8. téli nyári laboda

  téli nyári laboda
  szürke lovas katona
  téli nyári laboda
  szürke lovas katona
  
  átalmenék a dunán
  kétkerekű kotyiga
  visszajövök a tiszán
  aranyszőrű paripán
  
  

  9. a pünkösti rózsa

  a pünkösti rózsa
  kihajlott az útra
  nékem es kihajlott
  szekeremnek rúdja
  
  nem tudom édesem
  jóra-e vaj rosszra
  jóra-e vaj rosszra
  vaj hótig bánatra
  
  kinezék az uton
  látám édesemet
  látám édesemet
  es láta jéngem
  
  akarám szólítni
  szánám búsítani
  ilyen szép ifian
  megszomorítani
  
  az én piros vérem
  s a te piros véred
  egy árokban folyjon
  s egy malmot meghajtson
  
  pedig az a malom
  három kő közül van
  s a legelső köve
  virággyöngyöt járja
  
  a második köve
  apró pénzt hullassa
  s a harmadik köve
  szeretetet járja
  
  s annak szeretetnek
  első víg órája
  zúgadoz ez erdő
  sok szép énekszótól
  
  tündöklik e mező
  sok búzavetéstül
  tündöklik e mező
  sok búzavetéstül
  

  10. én víg nem vagyok

  én víg nem vagyok
  szomorú vagyok
  galambomat nem láthatom
  jaj-jaj meghalok
  
  édes rózsám meghalok
  ha tőled elmaradok
  inkább hat nap szaladok
  tőled el nem maradok
  jaj-jaj meghalok
  

  11. én víg nem vagyok

  én víg nem vagyok
  szomorú vagyok
  galambomat nem láthatom
  jaj-jaj meghalok
  
  ha meghalok meghagyom
  legyen leány e papom
  legyen leány e papom
  legény legyen deákom
  
  béfagyott e tó
  nem csúsz e szánkó
  lovam lábán nincsen patkó
  nem mehet rajta
  

  12. én nem ettem ma egyebet

  én nem ettem ma egyebet
  csak gyandrát csak gyandrát
  nem szeretek én már senki
  csak andrást csak andrást
  
  én nem ettem ma egyebet
  csak tejfelt csak tejfelt
  nem szeretek én már senkit
  csak pétert csak pétert
  
  én nem ettem ma egyebet
  csak bálmost csak bálmost
  nem szeretek én már senki
  csak jánost csak jánost
  

  13. jaj anyám meghalok

  jaj anyám meghalok
  házasodni akarok
  ne félj fiam nem halsz meg
  inkább házasodjál meg
  
  vedd el a bíró lyányát
  készít neked vacsorát
  epés mérges géluskát
  patkószöges káposztát
  
  egyél ferenc láncosadta
  egy nagy nyírgúzs e nyakadra
  egyél ferenc láncosadta
  egy nagy nyírgúzs e nyakadra
  

  14. míg uram a kútra járt

  míg uram a kútra járt
  míg uram a kútra járt
  addig galambom béjárt
  addig galambom béjárt
  
  édes uram be jó kend
  be jó vizet hozott kend
  hojzon ilyent máccor es
  megcsókolom száccor es
  
  téged asszony kérdezlek
  téged asszony kérdezlek
  ezt az ágyat mi lelte
  hogy hogy el van gyötörve
  
  macska fogott egeret
  játszott véle eleget
  macska fogott egeret
  játszott véle eleget
  
  a vén bolond azt tudja
  hogy a féreg elhúzta
  a vén bolond azt tudja
  hogy a féreg elhúzta
  

  15. oláhul merinkám

  oláhul merinkám
  magyarul margitkám
  mondd meg te azt nékem
  mondd meg te azt nékem
  
  száz katana közül
  melliket szereted
  napot-e vaj hódat
  vaj fényes csillagot
  
  napot is szeretem
  hódat es szeretem
  de fényes csillagot
  leginkább szeretem
  
  me't e hódnak fénye
  öreg ráduly vajda
  de e napnak fénye
  öreg ráduly asszony
  
  de e fényes csillag
  öreg ráduly fia
  oláhul merinkám
  magyarul margitkám
  
  mon' meg te azt nékem
  akarsz-e te nékem
  favágó tőkém légy
  favágó tőkém légy
  
  bizon nem akarok
  megszakad e szüvem
  oláhul merinkám
  magyarul margitkám
  
  s akarsz-e te nékem
  ha gyertyatartóm légy
  bizon nem akarok
  megszakad a szüvem
  
  ő jes megtekeré
  ez ő merinkáját
  jivószas vászonval
  meggyújtotta végit
  
  talpátul tekerte
  feje tetejéig
  talpátul égette
  fejéig égette
  
  oláhul merinkám
  magyarul margitkám
  anyám édes anyám
  megszakadt e szüvem
  

  16. szőlő között szépen felnőtt a szentgyörgy

  szőlő között szépen felnőtt a szentgyörgy
  met e harmat a szentgyörgyöt leüti
  
  mert a szentgyörgy későn fog ott cikáznyi
  még a fődből mos fog ott sorogolni
  
  sárig virág ha leszakasztanálak
  mit mondanál ha elhirvasztanálak
  
  mit mondanék nem mondanék egyebet
  sohase lásd meg az eget s a földet
  

  17. zöld erdőbe sík mezőbe sétál egy madár

  zöld erdőbe sík mezőbe sétál egy madár
  híva éngem utitársnak el is menyek már
  
  jaj be beteg én galambom talán meg is hal
  jaj be beteg én galambom talán meg is hal
  
  jaj ha meghal jaj ha meghal haljak meg én es
  ne maradjak ilyen árván nála nélkül es
  
  jaj ha meghal jaj ha meghal haljak meg én es
  ne maradjak ilyen árván nála nélkül es
  
  adsza babám jobb kezedet sétáljunk egyet
  menjünk bé a gyümölcsösbe szakajszunk meggyet
  
  ugyan jól megügyeld magad milyent szakasztasz
  nehogy úgy járj mind én jártam kedves galambom
  
  magos marton sem járhatok félelem nélkül
  édes csókot sem adhatok szerelem nélkül
  
  magos marton sem járhatok félelem nélkül
  édes csókot sem adhatok szerelem nélkül
  

  18. s én kimenék küs kertembe virágom nezni

  s én kimenék küs kertembe virágom nezni
  há lejütte zőszi harmat virágom színyét
  
  rítta sétál küs görice sárga lábával
  sárga lába ződ e szárnya jaj be gyöngyön járja
  
  megszólítá küs görice ha fülyemülye
  fülyemülye zén szeretőm olyan szerelmes
  
  gyer bé gyer bé édes rózsám légy aranyalmám
  nem menek én édes szüvem mer megútáltál
  
  ugyan megnézd édes rózsám kit választottál
  tiszta víznek színye alól mérget ne igyál
  

  19. fonjunk fonjunk bendérezzünk bújjunk a ládába

  fonjunk fonjunk bendérezzünk bújjunk a ládába
  s a ládában két sing szoknya vigyük korcsomára
  
  a korcsomán két katona igyunk verset véllik
  a korcsomán két katona igyunk verset véllik
  
  úgy sípolnak úgy dobolnak király odvorába
  nem es király odvorába fényes pilotába
  
  nem es fényes pilotába tyúkszaros pajtába
  nem es fényes pilotába tyúkszaros pajtába
  
  

  20. cserreg-berreg a legyecske férjhez akar menni

  cserreg-berreg a legyecske férjhez akar menni
  komám prücsök a sutuba meg akarja kérni
  házasodik a kemence belébútt a kürtő
  házasodik a kemence belébútt a kürtő
  kókis eslől járja réce rejá hányja
  az én kicsi sánta kecském félkörmire járja
  
  

  21. kiszáradt a cserefa cserefa

  kiszáradt a cserefa cserefa
  hol hálunk az éccaka éccaka
  terítsd le a lepedőt lepedőt
  tégy egy párnát vaj kettőt vaj kettőt
  
  irjátok fel keresztem fájára
  itt fekszik egy szerencsétleny árva
  kinek nincsen sem apja sem anyja
  sem egy igaz atyafija fija
  
  horgitai ződ erdő ződ erdő
  abba vagyon csipkebokor vessző
  arra reja szállott bús gerlice
  arra reja szállott bús gerlice
  
  körme között uticédulája
  a szájával mind azt magyarájsza
  a szájával mind azt magyarájsza
  itt fekszik egy szerencsétleny árva
  

  22. szőr szökött a szemembe leverondalinda

  szőr szökött a szemembe leverondalinda
  há e szőrvel mit akarsz leverondalinda
  
  szitát kössek belőle leverondalinda
  há szitával mit akarsz leverondalinda
  
  lisztet szitáljak vele leverondalinda
  há e lisztvel mit akarsz leverondalinda
  
  málét főzzek belőle leverondalinda
  málét főzzek belőle leverondalinda
  

  23. aluszol-e te juhász

  aluszol-e te juhász
  aluszol-e te juhász
  ej haj nem es szúnyodom
  ej haj nem es szúnyodom
  
  jártak-e itt farkasok
  jártak-e itt farkasok
  ej-haj nem es angyalok
  ej-haj nem es angyalok
  
  ugatták-e a kutyák
  ugatták-e a kutyák
  ej-haj nem es kacagták
  ej-haj nem es kacagták
  
  vittek-e el báránkát
  vittek-e el báránkát
  ej-haj nem es az esztenát
  ej-haj nem es az esztenát
  
  kivitték-e erdőbe
  kivitték-e erdőbe
  ej-haj nem es a misére
  ej-haj nem es a misére
  
  folyt-e neki a vére
  folyt-e neki a vére
  ej-haj nem es a teje
  ej-haj nem es a teje
  

  24. a fényes nap immán elnyugodott

  a fényes nap immán elnyugodott
  a főd szintén sötétbe maradott
  nappali fény éjjelre változott
  fáradtaknak nyugodalmat hozott
  
  minden állat megy nyugodalomra
  az istentől kirendelt álomra
  de én uram úgy menyek ágyamba
  mintha mennék gyászos koporsómba
  
  midőn ágynak adom a testemet
  deszka közé zárhatom életemet
  hosszas álom érheti szememet
  a kakasszó hozhatja végemet
  
  vessünk számot hát édes istenem
  hogy lelkemet ne kelljen féltenem
  hogy lehessen bátrabban szóllanom
  midőn meg kell előtted állanom
  
  színyed előtt mindennap elesek
  de te lettél atyádnál kezesem
  de megbocsáss mer szivembül szánom
  könyvek miatt szemembe nincs álom
  
  az ágyamba zokogval költezem
  vánkosomat könyvemvel öntezem
  ha megtartatsz hónapi napodra
  nem fordítom azt megbántásodra
  

  25. én felkelék jó regvel hajnalba

  én felkelék jó regvel hajnalba
  én felkelék jó regvel hajnalba
  
  kimosdódám minden bűneimből
  kimosdódám minden bűneimből
  
  megkendöjzém arany kendőcskémvel
  megkendöjzém arany kendőcskémvel
  
  kimenék én ajtóm elejébe
  kimenék én ajtóm elejébe
  
  feltekinték nagy magos menny-égbe
  feltekinték nagy magos menny-égbe
  
  nyitva látám menny-ország kapuját
  nyitva látám menny-ország kapuját
  
  azon belül menny-ország ajtaját
  azon belül menny-ország ajtaját
  
  azon belül egy terített asztalt
  azon belül egy terített asztalt
  
  azon vala e rengő bőcsűcske
  azon vala e rengő bőcsűcske
  
  abba vala urunk jézus krisztus
  abba vala urunk jézus krisztus
  
  ül vala mellette anyánk szűz mária
  ül vala mellette anyánk szűz mária
  
  a lábával regetgeti vala
  a lábával regetgeti vala
  
  a szájával fúdogálja vala
  a szájával fúdogálja vala
  
  aludjál el istennek bárányja
  aludjál el istennek bárányja
  
  szeretetbül jöttél erre ja világra
  szeretetbül jöttél erre ja világra
  

  26. elvetettem kenderemet felébe

  elvetettem kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  leszedtettem kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  
  eláztattam kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  béáztattam kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  
  kivetettem kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  letörettem kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  
  megfontattam kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  megszőtettem kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  
  megvarrtattam kenderemet felébe
  kender páca tearózsa pă mari mă
  

  27. mit tetszik az uraknak

  mit tetszik az uraknak
  fél fertály bor nyóciknak
  csillárim hop-hop-hop
  csillárim hop-hop-hop
  
  nyócan ülnek egy lóra
  s úgy mennek ez újborra
  csillárim hop-hop-hop
  csillárim hop-hop-hop
  
  azt sem bírják kifizetni
  s az ablakon szökdösnek ki
  csillárim hop-hop-hop
  csillárim hop-hop-hop
  

  28. által mentem én a dunán

  által mentem én a dunán
  kétkerekű kotyigán
    levelibe háj levelibe háj
    fejér faszulykavirág
  
  hátul vittem a rózsám
  aranszőrű paripán
    levelibe...
  
  túl e vizen egy malom
  ott kaszál ez angyalom
    levelibe...
  
  menten szálán kettő-három
  s immá nyáron ki lesz párom
    levelibe...
  
  talán talál valaki
  e szép legény pataki
    levelibe...
  
  egy szép legén pataki
  nem es kell somoskai
    levelibe...
  
  a pataki legények
  jó pálinkás edények
    levelibe...
  
  somoskai legények
  sátorbeli cigányok
    levelibe...
  
  s a klézsei legények
  ker'be felnőtt virágok
    levelibe...
  

  29. anyám lányja hol voltál az este

  anyám lányja hol voltál az este
  én anyám én anyám virágos ker'be
  
  anyám lányja hát ott mit csináltál
  anyám lányja hát ott mit csináltál
  anyám anyám édes anyám virágot szedtem
  anyám anyám édes anyám virágot szedtem
  
  anyám lányja hát azt kinek szedted
  anyám lányja hát azt kinek szedted
  anyám anyám édes anyám szép szeretőmnek
  anyám anyám édes anyám szép szeretőmnek
  

  30. egyszer jártam gyulára

  egyszer jártam gyulára
  kétszer magyarországra
  ej-haj fügefalevél
  nem zörög ha nem fújja a szél
  
  itt én hallék magyar szót
  nyisd meg rózsám az ajtót
  ej-haj göndör e babám
  szeretsz-e te éngem igazán
  

  31. ó fényességes szép hajnal

  ó fényességes szép hajnal
  akit így köszönt az angyal
  üdvözlégy teljes malaszttal
  
  te vagy fejér liliomszál
  csipke közt ki virágzottál
  szentségedvel illatoztál
  

  32. ej csillag csillag de szép hajnali csillag

  ej csillag csillag de szép hajnali csillag
  azt gondoltam soha föl se virrjad
  föl köll kelni sok szögén legénynek
  ej katonának kell menni szegénynek
  
  ej bíró bíró de nagy lészpedi bíró
  vegye ki a két szemedet holló
  mé't írtad bé nevem katanának
  ej mikor még a lyányok sem sajnálnak