bolt.piarista.hu

Nóták

  Nemzedékek népzenéje

  szerettelek szeretlek

  (lőrincréve)

  szerettelek szeretlek
  holtig el se felejtlek
  
  szeretett a fene téged
  csak meg voltam szokva véled
  
  ne nézz rózsám a szemembe
  meghalok szégyenletemben
  reám néztél nevettél
  megtudták hogy szerettél
  reám néztél kacagtál
  nálam nélkül maradtál
  
  (lőrincréve)
  az ifjúság olyan madár
  addig víg míg szabadon jár
  ha elfogják fogolymadár
  szabadon már többet nem jár csuhajja
  
  dűljön le a botfalvi vár
  hulljon le róla a rézzár
  hogy a sok magyar legények
  szabaduljanak szegények csuhajja
  

  csujogatások

  (lőrincréve)

  ez a kicsi jaj de jó
  ez a leánynak való
  
  ez a kicsi kicsike
  kétszer volt kinn az este
  
  hát a tegnap délután
  háromszor egymás után
  

  ez a világ olyan világ

  (lőrincréve)

  ez a világ olyan világ
  mint a mogyorófa virág
  sokat ígér keveset ád
  mit ád is mind keserűt ád
  
  annyi bánat a szívemen
  kétrét hajlott az egeken
  egyedül hagyott a világ
  egyedül búsulok immár
  

  nem tudtam én elgondolni

  (lőrincréve)

  nem tudtam én elgondolni
  hogy a világ meg bír csalni
  kicsi voltam nyughatatlan
  hamis voltam tudhatatlan
  

  mind azt mondja a retek

  (moldva)

  mind azt mondja a retek
  kettőt hármat szeretek
  abban hazud e retek
  mer én egyet szeretek
  
  mer én egyet szerettem
  eleget es szenvedtem
  aki még sokat szeret
  hogy ne szenved eleget
  
  édes vérem testvérem
  érted buzog a vérem
  érted biza nem es csuda
  szép te vagy mint e rózsa
  
  sárig virág a réten
  hova vótál e héten
  azt gondótam meghótál
  hát e pipékvel vótál
  

  barna kislány ablakába

  (délalföld)

  barna kislány ablakába jó estét jó estét
  szállást kérni jöttem hozzád ha beeresztenél
  mindenféle csavargónak szállást nem adhatok
  nincs itthon az édesanyám csak egyedül vagyok
  
  barna kislány tornyos ágyát magasra vetette
  szeretője a kalapját rajta felejtette
  hozd ki kislány a kalapom hadd tegyem fejemre
  hogy ne süssön a napsugár ragyogó szemembe
  

  jános gazda két lánya van eladó

  (délalföld)

  jános gazda két lánya van eladó
  kell is annak selyem paplan viganó
  eredj anyjuk kérjél hatszáz forintot
  majd megadjuk ha a tanyát eladjuk
  
  jános gazda férjhez adta a lányát
  el is adta érte a nagy tanyáját
  van hat ökröm egy szép tinóm a réten
  majd eladjuk azt is a jövő héten
  

  eltörött a mázas csésze

  (délalföld)

  eltörött a mázas csésze
  ángyom asszony megver érte
  ne bántson kend ángyom asszony
  majd veszünk még a vásáron
  
  ángyom asszony kutyát lopott
  abból dudát csináltatott
  süsse meg kend ángyom asszony
  hisz még morog mikor fújom
  

  udvaromba magasan nőtt a nyárfa

  (nagysajó)

  udvaromba magasan nőtt a nyárfa
  édesanyám barna lányát siratja
  sírjál anyám sirathatsz is engemet
  férjhez adtál de nem tudod hogy kinek
  
  engem anyám addig nem kezd siratni
  míg a gyöngykorszorút nem kezdik rakni
  hulljon le a gyöngykoszorú levele
  már én többé nem teszem a fejemre
  
  de szeretnék a templomba bemenni
  mikor a pap a rózsámat esketi
  hogy tudjam meg hogy tagad ki szívéből
  hogy kérdjem meg hogy nem fél az istentől
  

  addig éltem világomat

  (nagysajó)

  addig éltem világomat
  míg szél fútta pántlikámat
  a pántlika könnyű gúnya
  mer azt a szél könnyen fújja
  
  a főkötő nehéz gúnya
  mer azt a bú nyomdogálja
  a főkötő nehéz gúnya
  mer azt a bú nyomdogálja
  
  édesanyám ne sirasson
  hogy elvesztettem lányságom
  édesanyám ne sirasson
  hogy elvesztettem lányságom
  
  mer mind leány nem lehetek
  páros életet kell éljek
  mer mind leány nem lehetek
  páros életet kell éljek
  

  megbetegült szabó kata

  (felvidék)

  megbetegült szabó kata a diósba
  a diósba
  a diósba mogyorósba
  
  kérdi tőle idesanyja hogy mije fáj
  sem szívem fáj
  sem szívem fáj sem fejem fáj
  
  sem szívem fáj sem szívem fáj sem fejem fáj
  csak vagyok én
  csak vagyok én szerelembe
  
  idesanyám vétesse ki szóló szívem
  szóló szívem
  szóló szívem víg örömem
  
  vétesse ki tétesse be új ládába
  úgy vigye jel
  úgy vigye jel az új bótba
  
  hogy ha kérdik mit árul kend
  szabó kata
  szívét víg örömét
  

  a kalászi keskeny árok

  (felvidék)

  a kalászi keskeny árok
  jaj ott teremnek vékony lányok
  jaj ott teremnek vékony lányok
  
  olyan vékony mint a nádszál
  jaj hajlik mint a rozmaringszál
  jaj hajlik mint a rozmaringszál
  
  jaj de sokat áztam-fáztam
  sej míg utánad fáradoztam
  sej míg utánad fáradoztam
  

  elment a két lány virágot szedni

  (felvidék)

  elment a két lány virágot szedni
  elindulának kezdének menni
  egyik másiktól kezdé kérdezni
  volt-e téged már valaki kérni
  
  már engem mátkám tízen kérettek
  már a tíz közül melyikhez menjek
  adjál tanácsot árva fejemnek
  hogy virág helyett kórót ne szedjek
  

  haj révész révész

  (felvidék)

  haj révész révész
  ifjú magyar révész
  vigyél át a hajón
  néked adom néked
  bizony néked adom
  szép selyemkendőmet
  
  nem kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  bánatos szívemnek
  nem kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  bánatos szívemnek
  
  haj révész révész
  ifjú magyar révész
  vigyél át a hajón
  néked adom néked
  bizony néked adom
  szép arany gyűrűmet
  
  nem kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  bánatos szívemnek
  nem kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  bánatos szívemnek
  
  haj révész révész
  ifjú magyar révész
  vigyél át a hajón
  néked adom néked
  bizony néked adom
  szép hajadon lányom
  
  az kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  nincs bánat szívemnek
  az kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  nincs bánat szívemnek
  

  bort nem iszom fogadásom tartja

  (felvidék)

  bort nem iszom fogadásom tartja
  vizet iszom mert szívem óhajtja
  az is csak úgy ha galambom adja
  mint a madár ha párját itatja
  
  párta párta búravaló párta
  hogy a török régen le nem vágta
  ha megkapom annyira hajintom
  a tengerbe kővel lenyomatom
  

  a kend édesanyja megátkozott engem

  (felvidék)

  a kend édesanyja megátkozott engem
  hogy a fekete föld borítson be engem
  
  ne átkozzon engem nem vagyok én oka
  mert én az ő lányát nem szerettem soha
  
  akit én szerettem meg van az szeretve
  ha rátekintek is elfakad nevetve
  
  a pünkösdi rózsa kihajlott az útra
  eredj arra rózsám köss bokrétát róla
  
  tedd az öved mellé két szemem láttára
  viselje gondomat lányok bosszújára
  
  csak azért szerettem falu végén lakni
  hogy az én galambom arra jár itatni
  
  arra jár itatni magát fitogatni
  magát fitogatni a lovát ugratni
  
  míg a lova iszik lehet vele szólni
  piros két orcáját meg lehet csókolni
  

  ablakimba besütött a holdvilág

  (szatmár)

  ablakimba besütött a holdvilág
  az én babám abba fésüli magát
  göndör haját százfelé fújja a szél
  köszönöm babám hogy eddig szerettél
  
  de szeretnék a templomba ott lenni
  mikor az én galambomat esketik
  meghallgatnám mit tagadsz a miénkből
  hát te csalfa nem félsz a jó istentől
  
  de szeretnék az erdőben fa lenni
  ott is csak a tölgyfa nevet viselni
  mer a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül
  az én szívem soha nincs bánat nélkül