bolt.piarista.hu

Nóták

  Nyisztor Ilona / Földnek e zsírjával

  1. rengesd uram a gyermeket

  rengesd uram a gyermeket
  hadd menjek a bálba
  mert ott vannak az asszonyok
  holtig mulatságba
  
  ej szép legén elöl járja
  itt az ifjú tánca
  s az én sánta kicsi kecském
  fél lábával járja
  
  járjad járjad kicsi kecském
  majd megjő a lábad
  járjad járjad kicsi kecském
  majd megjő a lábad
  
  mind kifeslett a pendelyik
  sok kuporgotásba
  mind kimeredett a szemük
  sok kukucsilásba
  
  

  istenem istenem áraszd meg a vizet

  istenem istenem
  áraszd meg a vizet
  áraszd meg a vizet
  hogy vigyen el engem
  
  apám kapujába
  s anyám asztalára
  hogy kérdezzem őket
  kinek adtak engem
  
  cifra katonának
  nagy híres tolvajnak
  ki egyé-kettőé
  nem szánt vért ontani
  
  istenem istenem
  hogy meguntam élni
  jó reggel fölkelni
  folyóvízre menni
  
  jó reggel fölkelni
  folyóvízre menni
  folyóvízre menni
  véres inget mosni
  
  ha folyóvíz vónék
  sohase búsulnék
  hegyeken vőgyeken
  zengedezve járnék
  
  s ahol kisürülnék
  porondot hajtanék
  kaszáló rétekbe
  virágot nevelnék
  
  s ahol én elmejek
  még a fák es sírnak
  gyenge ágoikról
  levelek lehullnak
  
  hulljatok levelek
  rejtsetek el éngem
  mert az én édesem
  mást szeret nem éngem
  

  6. elindultam ződ erdőbe ződ mezőbe

  elindultam ződ erdőbe ződ mezőbe
  sétálni sétálni
  rátalálám ződ fa alatt
  nyugodni nyugodni
  
  s odajöve
  
  nagy madár
  s hoza vala körme között
  cédulát cédulát
  s oda írta szép szeretőm
  szándékját szándékját
  s akit adtam mátkagyűrűt
  add vissza váltsd vissza
  
  s akit adtam mátkagyerdánt
  add vissza váltsd vissza
  
  s aki addig tisztította
  tisztíssa tisztíssa
  

  8. menyecske menyecske

  menyecske menyecske
  megmondám az este
  megmondám az este
  ne menj ki cserjésbe
  
  mert megmar a kígyó
  szerelem képibe
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  
  mért nem termettél vót
  minden fa tetején
  minden fa tetején
  dióág levelén
  
  hogy szakasztott vóna
  minden szegény legény
  minden szegény legény
  minden szegény lejány
  
  mert én szakasztottam
  el es szalasztottam
  kit immá szakasztok
  magamnak marasztom
  
  magamnak marasztom
  édes társnak hagyom
  magamnak marasztom
  édes társnak hagyom
  

  10. a tiszából s a dunába foly a víz

  a tiszából s a dunába foly a víz
  ó te édes gyenge rózsám minek sírsz
  hogy ne sírjak keseregjek drága kincs
  most akartalak szeretni s immá mész
  
  mind kinyíltak a tavaszi virágok
  mind elmentek előlem a szép lyányok
  nem maradott 'z én számomra már egy es
  nincs ki engem a világon szeressen
  
  barázdába szépen szól a pacsirta
  levelemet barna szeretőm írta
  könyves szemvel azt olvastam belőle
  hogy ő meghótt rég annak az üdeje
  
  sárig virág ha leszakasztanál
  mit mondanál ha elhervasztanálak
  mit mondanék nem mondanék egyebet
  sose lásd meg az eget se a fődet
  

  szólj kukukk szólj

  szólj kukukk szólj
  ki kapuján szólj
  dobos jánosén
  dobos jánosén
  kin . forgatódik
  benne marit készítgetik
  
  kicsi mihályén
  katit
  
  lackó péterén
  annát
  
  kánya józsién
  erzsit
  
  dalmi istányén
  magdót
  
  keszap antién
  pinkát
  
  páncér andrásén
  verót
  
  szarka miklósén
  
  

  14. lülübá lülübá

  lülübá lülübá
  likas tekenyőbe
  likas tekenyőbe
  rongyos lepedőbe
  
  egy anyád hét apád
  csak egy nem vót apád
  csak egy nem vót apád
  az es keresztapád
  
  lülübá lülübá
  likas tekenyőbe
  mama elalissja
  'z angyal felebreszti
  
  lülübá lülübá
  likas tekenyőbe
  likas tekenyőbe
  rongyos lepedőbe
  

  17. nihol . fejér pekurár

  nihol . fejér pekurár
  . sok juhát ezer báránkáját
  . mezején sej havas tetején
  csak odatalála három disznyó purkár
  
  tudod-e mét jöttünk szép fejér pekurár
  nem tudom nem tudom de tük mondjátok meg
  hogy ide adod . sok juhot
  . sok juhot ezer báránykádat
  nem adom én nektek . sok juhot
  
  ha nem adod ide münk es fejed vesszük
  ha fejem veszitek temessetek ingem
  báránykám jászlába
  
  najobb furulyámat fejemhez tejétek
  kisebb furulyámat lábamhoz tejétek
  s ehol még elmejek egy udvar .
  ott nekem es vajon egy füstös házocskám
  
  s abba lakik nekem egy öreg mámikám
  s abba lakik nekem egy öreg mámikám
  talpig fetekébe mind ingemet gyászol
  talpig fetekébe mind ingemet gyászol
  
  tudom hogy megkérdi hogy vagyok mint vagyok
  hogy vagyok mint vagyok .
  de tük ne mondjátok hogy fejem vettétek
  hanem uj mondjátok hogy megházosodtam
  
  földnek e zsírjával napnak e húgával
  földnek e zsírjával napnak e húgával
  s ehol még elmentek egy udvar .
  ott nekem es vajon két szép fajta húgom
  
  virágot gyomlálnak mind engem gyászolnak
  virágot gyomlálnak mind engem gyászolnak
  tudom hogy megkérdik hogy vagyok mint vagyok
  hogy vagyok mint vagyok .
  
  de tük ne mondjátok hogy fejem vettétek
  hanem uj mondjátok hogy megházosodtam
  földnek e zsírjával napnak e húgával
  földnek e zsírjával napnak e húgával
  

  19. este van szürkül bé

  este van szürkül bé
  tűzhelyeket seperj bé
  mert nem tudod ki jő bé
  ej szép legény dobban bé
  
  ki az este béjött vót
  kilenc almát hozott vót
  mind a kilenc piros vót
  s a legény es olyan vót
  
  zurgó dió mogyoró
  az a leányoknak jó
  kert tetején döglött ló
  az a legényeknek jó
  
  aki réám haragszik
  ejék békát tavaszig
  tavasz után egeret
  míg a szeme kimered