Jelenlegi hely

Nóták

Nyisztor Ilona / Földnek e zsírjával

1. rengesd uram a gyermeket

rengesd uram a gyermeket
hadd menjek a bálba
mert ott vannak az asszonyok
holtig mulatságba

ej szép legén elöl járja
itt az ifjú tánca
s az én sánta kicsi kecském
fél lábával járja

járjad járjad kicsi kecském
majd megjő a lábad
járjad járjad kicsi kecském
majd megjő a lábad

mind kifeslett a pendelyik
sok kuporgotásba
mind kimeredett a szemük
sok kukucsilásba

istenem istenem áraszd meg a vizet

istenem istenem
áraszd meg a vizet
áraszd meg a vizet
hogy vigyen el engem

apám kapujába
s anyám asztalára
hogy kérdezzem őket
kinek adtak engem

cifra katonának
nagy híres tolvajnak
ki egyé-kettőé
nem szánt vért ontani

istenem istenem
hogy meguntam élni
jó reggel fölkelni
folyóvízre menni

jó reggel fölkelni
folyóvízre menni
folyóvízre menni
véres inget mosni

ha folyóvíz vónék
sohase búsulnék
hegyeken vőgyeken
zengedezve járnék

s ahol kisürülnék
porondot hajtanék
kaszáló rétekbe
virágot nevelnék

s ahol én elmejek
még a fák es sírnak
gyenge ágoikról
levelek lehullnak

hulljatok levelek
rejtsetek el éngem
mert az én édesem
mást szeret nem éngem

6. elindultam ződ erdőbe ződ mezőbe

elindultam ződ erdőbe ződ mezőbe
sétálni sétálni
rátalálám ződ fa alatt
nyugodni nyugodni

s odajöve

nagy madár
s hoza vala körme között
cédulát cédulát
s oda írta szép szeretőm
szándékját szándékját
s akit adtam mátkagyűrűt
add vissza váltsd vissza

s akit adtam mátkagyerdánt
add vissza váltsd vissza

s aki addig tisztította
tisztíssa tisztíssa

8. menyecske menyecske

menyecske menyecske
megmondám az este
megmondám az este
ne menj ki cserjésbe

mert megmar a kígyó
szerelem képibe
szerelem szerelem
átkozott szerelem

mért nem termettél vót
minden fa tetején
minden fa tetején
dióág levelén

hogy szakasztott vóna
minden szegény legény
minden szegény legény
minden szegény lejány

mert én szakasztottam
el es szalasztottam
kit immá szakasztok
magamnak marasztom

magamnak marasztom
édes társnak hagyom
magamnak marasztom
édes társnak hagyom

10. a tiszából s a dunába foly a víz

a tiszából s a dunába foly a víz
ó te édes gyenge rózsám minek sírsz
hogy ne sírjak keseregjek drága kincs
most akartalak szeretni s immá mész

mind kinyíltak a tavaszi virágok
mind elmentek előlem a szép lyányok
nem maradott 'z én számomra már egy es
nincs ki engem a világon szeressen

barázdába szépen szól a pacsirta
levelemet barna szeretőm írta
könyves szemvel azt olvastam belőle
hogy ő meghótt rég annak az üdeje

sárig virág ha leszakasztanál
mit mondanál ha elhervasztanálak
mit mondanék nem mondanék egyebet
sose lásd meg az eget se a fődet

szólj kukukk szólj

szólj kukukk szólj
ki kapuján szólj
dobos jánosén
dobos jánosén
kin . forgatódik
benne marit készítgetik

kicsi mihályén
katit

lackó péterén
annát

kánya józsién
erzsit

dalmi istányén
magdót

keszap antién
pinkát

páncér andrásén
verót

szarka miklósén

14. lülübá lülübá

lülübá lülübá
likas tekenyőbe
likas tekenyőbe
rongyos lepedőbe

egy anyád hét apád
csak egy nem vót apád
csak egy nem vót apád
az es keresztapád

lülübá lülübá
likas tekenyőbe
mama elalissja
'z angyal felebreszti

lülübá lülübá
likas tekenyőbe
likas tekenyőbe
rongyos lepedőbe

17. nihol . fejér pekurár

nihol . fejér pekurár
. sok juhát ezer báránkáját
. mezején sej havas tetején
csak odatalála három disznyó purkár

tudod-e mét jöttünk szép fejér pekurár
nem tudom nem tudom de tük mondjátok meg
hogy ide adod . sok juhot
. sok juhot ezer báránykádat
nem adom én nektek . sok juhot

ha nem adod ide münk es fejed vesszük
ha fejem veszitek temessetek ingem
báránykám jászlába

najobb furulyámat fejemhez tejétek
kisebb furulyámat lábamhoz tejétek
s ehol még elmejek egy udvar .
ott nekem es vajon egy füstös házocskám

s abba lakik nekem egy öreg mámikám
s abba lakik nekem egy öreg mámikám
talpig fetekébe mind ingemet gyászol
talpig fetekébe mind ingemet gyászol

tudom hogy megkérdi hogy vagyok mint vagyok
hogy vagyok mint vagyok .
de tük ne mondjátok hogy fejem vettétek
hanem uj mondjátok hogy megházosodtam

földnek e zsírjával napnak e húgával
földnek e zsírjával napnak e húgával
s ehol még elmentek egy udvar .
ott nekem es vajon két szép fajta húgom

virágot gyomlálnak mind engem gyászolnak
virágot gyomlálnak mind engem gyászolnak
tudom hogy megkérdik hogy vagyok mint vagyok
hogy vagyok mint vagyok .

de tük ne mondjátok hogy fejem vettétek
hanem uj mondjátok hogy megházosodtam
földnek e zsírjával napnak e húgával
földnek e zsírjával napnak e húgával

19. este van szürkül bé

este van szürkül bé
tűzhelyeket seperj bé
mert nem tudod ki jő bé
ej szép legény dobban bé

ki az este béjött vót
kilenc almát hozott vót
mind a kilenc piros vót
s a legény es olyan vót

zurgó dió mogyoró
az a leányoknak jó
kert tetején döglött ló
az a legényeknek jó

aki réám haragszik
ejék békát tavaszig
tavasz után egeret
míg a szeme kimered