bolt.piarista.hu

Nóták

  Pikó és bandája / Ördöngösfüzesi zene

  2. édesanyám mért szültél a világra

  édesanyám mért szültél a világra
  mért nem dobtál a zavaros tiszába
  tisza vize vitt volna a dunába
  hogy ne lennék senki megunt babája
  
  keserű víz nem hittem hogy édes légy
  régi babám nem hittem hogy csalfa légy
  csalfasággal csaltad meg a szívemet
  a jóisten borítsa rád az eget
  
  édesanyám hol van az az édes tej
  amelyikkel katonának nevelt fel
  adtad volna tejedet a báránynak
  ne neveltél volna föl katonának
  
  édesanyám hol fogok én meghalni
  hol fog az én piros vérem elfolyni
  oroszország közepében a sírom
  édesanyám arra kérem ne sírjon
  

  nekem olyan asszony kell

  nekem olyan asszony kell
  ha beteg is keljen fel
  keljen fel és főzze meg a vacsorát
  vacsorával várja haza az urát
  
  nincsen pénzem de majd lesz
  mikor pesten vásár lesz
  eladom a feleségem szoknyáját
  még az éjjel elmulatom az árát
  
  piros kancsó piros bor
  mindjár rám kerül a sor
  iszom a bort ölelem a babámat
  úgysem élem végig ezt a világot
  

  3. kövecses út szélén

  kövecses út szélén
  páratlan gerlice
  kinek nem volt párja
  ebben az életbe'
  
  elindultam volna
  nem tudtam elmenni
  fele utaimról
  vissza kellett térni
  
  amerre én járok
  még a fák is sírnak
  gyönge ágairól
  levelek lehullnak
  
  hulljatok levelek
  rejtsetek el engem
  mert az édesanyám
  sírva keres engem
  

  6. kapitány úr

  kapitány úr ha felül a lovára
  könnyes szemmel visszanéz a bakára
  szemeiből hullanak a hullanak a könnyei
  szegény magyaroknak de sokat kell szenvedni
  
  kapitány úr azt mondja a bakának
  maradj vissza édes fiam zupásnak
  három fényes csillagot varrok varrok gallérodra
  egész század hallgat a te szavadra
  
  köszönöm a kapitány úr jóságát
  adja másnak azt a fényes csillagját
  van énnekem odahaza kökényszemű galambom
  két szemében ragyog az én csillagom
  
  három kislány kiment a temetőbe
  mind a három letérdepelt a földre
  egy közülök feltekintett fölsóhajtott az égre
  mért is lettem katona szeretője
  

  édesanyám sejahaj mondanék én valamit

  édesanyám sejahaj mondanék én valamit
  édesanyám sejahaj mondanék én valamit
  gombolja ki az én lajbim elejit
  
  nézze meg de sejahaj mi bántja a szívemet
  nézze meg de sejahaj mi bántja a szívemet
  eltiltották tőlem a szeretőmet
  
  az éjszaka sejahaj nem aludtam egy órát
  az éjszaka sejahaj nem aludtam egy órát
  hallgattam a régi babám panaszát
  
  éjfél után sejahaj mondta meg hogy mi baja
  éjfél után sejahaj mondta meg hogy mi baja
  ó szeretne de az anyja nem hagyja
  

  7. ez az utca szebeni

  ez az utca szebeni
  szabad rózsát cserélni
  szőkét barnát pirosat
  amilyent én akarok
  amilyent én akarok salalala
  
  verd meg isten verd meg azt
  kinek szíve nem igaz
  mer' az enyém igaz volt
  mégis megcsalatkozott
  mégis megcsalatkozott salalala
  
  a füzesi csorgó víz
  olyan édes mint a méz
  aki iszik belőle
  vágyik a szerelemre
  vágyik a szerelemre salalala
  

  édesanyám beteg vagyok

  édesanyám beteg vagyok
  fáj a szívem majd meghalok
  salala-lala
  édes fiam ne halj meg de ne halj meg
  inkább házasodjál meg sajlalala
  
  édesanyám fia vagyok
  a szép lányért élek-halok
  a szép lányért élek-halok salala
  add el apám a házadat salala
  házasítsd meg a fiadat salala
  
  jaj istenem mit adtál
  hogy megházasítottál
  hogy megházasítottál de csuhaja
  adtál nékem feleséget salala
  hogy egye az életemet salala
  

  8. fölszántatom a füzesi főutcát

  fölszántatom a füzesi főutcát
  vetek bele piros pünkösdi rózsát
  magamat is belevetem virágnak
  magamat is belevetem virágnak
  aki szeret szakasszon le magának
  
  rég megmondtam barna babám ne szeress
  nincs egyebem mit a két karom szerez
  keress olyat kinek ökre szekere
  keress olyat kinek ökre szekere
  gazdagítsad a patikát belőle
  
  ha meghalok meghagyom a babámnak
  ne sirasson hétköznap csak vasárnap
  akkor is csak jobb szemével sirasson
  akkor is csak jobb szemével sirasson
  bal szemével babájának kacsintson
  
  végigmentem a füzesi temetőn
  eszembe jutott a régi szeretőm
  jaj istenem hogy is jutott eszembe
  jaj istenem hogy is jutott eszembe
  három éve hogy el van már temetve
  

  10. mind azt mondják az irigyek

  mind azt mondják az irigyek
  hogy nem élek többet én
  de én azért nem haragszom
  de én azért nem haragszom
  adok korpát a kutyának
  vége van az ugatásnak salala
  
  mind azt mondod te ügyetlen
  hogy érted vagyok kedvetlen
  se nem érted se nem másért
  csak a sok idegen szájért
  csak a sok idegen szájért
  salalala-lala...
  
  azt gondolod te csipás
  hogy engem nem szeret más
  szeret engem még más is
  náladnál szebb virág is
  náladnál szebb virág is
  salalala-lala...
  

  adj egy kicsit te kati

  adj egy kicsit te kati
  az isten megfizeti
  az isten megfizeti de fizeti
  
  ne bánd édes virágom
  hogy így élem világom
  hogy így élem világom de világom
  
  éljed te is nem bánom
  szívemből azt kívánom
  szívemből azt kívánom de kívánom
  
  három kupa máléliszt
  megcsókolt egy gazdatiszt
  megcsókolt egy gazdatiszt de gazdatiszt
  
  ha megcsókolt ő bánja
  ő került a kórházba
  ő került a kórházba de kórházba
  

  túl a vízen mandulafa virágzik

  túl a vízen mandulafa virágzik
  mandulája vízbe hull és elázik
  az én éltem fájáról is lehullott
  az a virág amely szépen virított
  
  száraz fából könnyű hidat csinálni
  jaj de bajos hű szeretőt találni
  mert akadtam szeretőre de jóra
  ki elkísér a bánatos utamra
  
  harmatos a piros rózsa levele
  csak egy kislányt neveltek a kedvemre
  ezt a kislányt nem adnám az anyjáért
  az anyjának a mennybéli jussáért
  
  ez a kislány mind azt mondja vegyem el
  de nem kérdi hogy én mivel tartom el
  eltartanám tiszta búzakenyérrel
  havas alji szép tiszta folyóvízzel
  
  kidőlt a fa mandulástól ágastól
  régi babám meg kell váljunk egymástól
  úgy elválunk régi babám egymástól
  mint a csillag fényes ragyogásától
  

  11. ne bánd édes virágom

  ne bánd édes virágom
  hogy így élem világom
  éljed te is nem bánom
  szívemből azt kívánom
  szívemből azt kívánom
  sajla-lala...
  
  én is voltam valaha
  szépasszonynak kocsisa
  de megrúgott a lova
  el sem felejtem soha
  el sem felejtem soha
  sajla-lala...
  
  le az utcán le le le
  le a falu végébe
  ott árulják a rózsát
  a szép csokros violát
  a szép csokros violát
  gyere rózsám végy egy párt
  kössél nekem bokrétát
  
  bár csak ez az éjszaka
  szent györgy napig tartana
  soha meg ne virradna
  soha meg ne virradna
  soha meg ne virradna
  sajla-lala...
  

  12. megyek az utcán lefelé

  megyek az utcán lefelé
  senki se mondja gyere be
  csak egy kislány mondta nekem
  gyere be te szerencsétlen
  
  ez az utca bánat utca
  bánatkőből van kirakva
  az én rózsám kirakatta
  hogy én sírva járjak rajta
  
  nem járok én sírva rajta
  járjon aki kirakatta
  nem járok én sírva rajta
  járjon aki kirakatta
  
  árok árok de mély árok
  nem gondoltam hogy így járok
  beleestem benne vagyok
  egy kislánynak rabja vagyok
  

  13. mindenféle szeretőm volt

  mindenféle szeretőm volt hopp
  csak még cigánylegény nem volt hopp
  már ezután abban járok
  cigánylegényre találjak
  salala-lala