Jelenlegi hely

Nóták

Pikó és bandája / Ördöngösfüzesi zene

2. édesanyám mért szültél a világra

édesanyám mért szültél a világra
mért nem dobtál a zavaros tiszába
tisza vize vitt volna a dunába
hogy ne lennék senki megunt babája

keserű víz nem hittem hogy édes légy
régi babám nem hittem hogy csalfa légy
csalfasággal csaltad meg a szívemet
a jóisten borítsa rád az eget

édesanyám hol van az az édes tej
amelyikkel katonának nevelt fel
adtad volna tejedet a báránynak
ne neveltél volna föl katonának

édesanyám hol fogok én meghalni
hol fog az én piros vérem elfolyni
oroszország közepében a sírom
édesanyám arra kérem ne sírjon

nekem olyan asszony kell

nekem olyan asszony kell
ha beteg is keljen fel
keljen fel és főzze meg a vacsorát
vacsorával várja haza az urát

nincsen pénzem de majd lesz
mikor pesten vásár lesz
eladom a feleségem szoknyáját
még az éjjel elmulatom az árát

piros kancsó piros bor
mindjár rám kerül a sor
iszom a bort ölelem a babámat
úgysem élem végig ezt a világot

3. kövecses út szélén

kövecses út szélén
páratlan gerlice
kinek nem volt párja
ebben az életbe'

elindultam volna
nem tudtam elmenni
fele utaimról
vissza kellett térni

amerre én járok
még a fák is sírnak
gyönge ágairól
levelek lehullnak

hulljatok levelek
rejtsetek el engem
mert az édesanyám
sírva keres engem

6. kapitány úr

kapitány úr ha felül a lovára
könnyes szemmel visszanéz a bakára
szemeiből hullanak a hullanak a könnyei
szegény magyaroknak de sokat kell szenvedni

kapitány úr azt mondja a bakának
maradj vissza édes fiam zupásnak
három fényes csillagot varrok varrok gallérodra
egész század hallgat a te szavadra

köszönöm a kapitány úr jóságát
adja másnak azt a fényes csillagját
van énnekem odahaza kökényszemű galambom
két szemében ragyog az én csillagom

három kislány kiment a temetőbe
mind a három letérdepelt a földre
egy közülök feltekintett fölsóhajtott az égre
mért is lettem katona szeretője

édesanyám sejahaj mondanék én valamit

édesanyám sejahaj mondanék én valamit
édesanyám sejahaj mondanék én valamit
gombolja ki az én lajbim elejit

nézze meg de sejahaj mi bántja a szívemet
nézze meg de sejahaj mi bántja a szívemet
eltiltották tőlem a szeretőmet

az éjszaka sejahaj nem aludtam egy órát
az éjszaka sejahaj nem aludtam egy órát
hallgattam a régi babám panaszát

éjfél után sejahaj mondta meg hogy mi baja
éjfél után sejahaj mondta meg hogy mi baja
ó szeretne de az anyja nem hagyja

7. ez az utca szebeni

ez az utca szebeni
szabad rózsát cserélni
szőkét barnát pirosat
amilyent én akarok
amilyent én akarok salalala

verd meg isten verd meg azt
kinek szíve nem igaz
mer' az enyém igaz volt
mégis megcsalatkozott
mégis megcsalatkozott salalala

a füzesi csorgó víz
olyan édes mint a méz
aki iszik belőle
vágyik a szerelemre
vágyik a szerelemre salalala

édesanyám beteg vagyok

édesanyám beteg vagyok
fáj a szívem majd meghalok
salala-lala
édes fiam ne halj meg de ne halj meg
inkább házasodjál meg sajlalala

édesanyám fia vagyok
a szép lányért élek-halok
a szép lányért élek-halok salala
add el apám a házadat salala
házasítsd meg a fiadat salala

jaj istenem mit adtál
hogy megházasítottál
hogy megházasítottál de csuhaja
adtál nékem feleséget salala
hogy egye az életemet salala

8. fölszántatom a füzesi főutcát

fölszántatom a füzesi főutcát
vetek bele piros pünkösdi rózsát
magamat is belevetem virágnak
magamat is belevetem virágnak
aki szeret szakasszon le magának

rég megmondtam barna babám ne szeress
nincs egyebem mit a két karom szerez
keress olyat kinek ökre szekere
keress olyat kinek ökre szekere
gazdagítsad a patikát belőle

ha meghalok meghagyom a babámnak
ne sirasson hétköznap csak vasárnap
akkor is csak jobb szemével sirasson
akkor is csak jobb szemével sirasson
bal szemével babájának kacsintson

végigmentem a füzesi temetőn
eszembe jutott a régi szeretőm
jaj istenem hogy is jutott eszembe
jaj istenem hogy is jutott eszembe
három éve hogy el van már temetve

10. mind azt mondják az irigyek

mind azt mondják az irigyek
hogy nem élek többet én
de én azért nem haragszom
de én azért nem haragszom
adok korpát a kutyának
vége van az ugatásnak salala

mind azt mondod te ügyetlen
hogy érted vagyok kedvetlen
se nem érted se nem másért
csak a sok idegen szájért
csak a sok idegen szájért
salalala-lala...

azt gondolod te csipás
hogy engem nem szeret más
szeret engem még más is
náladnál szebb virág is
náladnál szebb virág is
salalala-lala...

adj egy kicsit te kati

adj egy kicsit te kati
az isten megfizeti
az isten megfizeti de fizeti

ne bánd édes virágom
hogy így élem világom
hogy így élem világom de világom

éljed te is nem bánom
szívemből azt kívánom
szívemből azt kívánom de kívánom

három kupa máléliszt
megcsókolt egy gazdatiszt
megcsókolt egy gazdatiszt de gazdatiszt

ha megcsókolt ő bánja
ő került a kórházba
ő került a kórházba de kórházba

túl a vízen mandulafa virágzik

túl a vízen mandulafa virágzik
mandulája vízbe hull és elázik
az én éltem fájáról is lehullott
az a virág amely szépen virított

száraz fából könnyű hidat csinálni
jaj de bajos hű szeretőt találni
mert akadtam szeretőre de jóra
ki elkísér a bánatos utamra

harmatos a piros rózsa levele
csak egy kislányt neveltek a kedvemre
ezt a kislányt nem adnám az anyjáért
az anyjának a mennybéli jussáért

ez a kislány mind azt mondja vegyem el
de nem kérdi hogy én mivel tartom el
eltartanám tiszta búzakenyérrel
havas alji szép tiszta folyóvízzel

kidőlt a fa mandulástól ágastól
régi babám meg kell váljunk egymástól
úgy elválunk régi babám egymástól
mint a csillag fényes ragyogásától

11. ne bánd édes virágom

ne bánd édes virágom
hogy így élem világom
éljed te is nem bánom
szívemből azt kívánom
szívemből azt kívánom
sajla-lala...

én is voltam valaha
szépasszonynak kocsisa
de megrúgott a lova
el sem felejtem soha
el sem felejtem soha
sajla-lala...

le az utcán le le le
le a falu végébe
ott árulják a rózsát
a szép csokros violát
a szép csokros violát
gyere rózsám végy egy párt
kössél nekem bokrétát

bár csak ez az éjszaka
szent györgy napig tartana
soha meg ne virradna
soha meg ne virradna
soha meg ne virradna
sajla-lala...

12. megyek az utcán lefelé

megyek az utcán lefelé
senki se mondja gyere be
csak egy kislány mondta nekem
gyere be te szerencsétlen

ez az utca bánat utca
bánatkőből van kirakva
az én rózsám kirakatta
hogy én sírva járjak rajta

nem járok én sírva rajta
járjon aki kirakatta
nem járok én sírva rajta
járjon aki kirakatta

árok árok de mély árok
nem gondoltam hogy így járok
beleestem benne vagyok
egy kislánynak rabja vagyok

13. mindenféle szeretőm volt

mindenféle szeretőm volt hopp
csak még cigánylegény nem volt hopp
már ezután abban járok
cigánylegényre találjak
salala-lala