bolt.piarista.hu

Nóták

  Róka Mihály / Szerelem, szerelem

  1. én vótam az igaz árva

  én vótam az igaz árva
  aki jótól el vót zárva
  
  nem vót apám s nem vót anyám
  nem vót nekem igaz hazám
  
  s úgy elmenek meglássátok
  még híremet sem halljátok
  
  s úgy elmenek arra helyre
  honnat madar nem jő erre
  
  s úgy elmenek meglássátok
  még híremet sem halljátok
  
  mikor híremet halljátok
  levelemet olvassátok
  
  levelemet olvassátok
  ha könnyűtől meglássátok
  

  erdő erdő kerek erdő

  erdő erdő kerek erdő
  erdő erdő kerek erdő
  saj-la laj-la-laj-la-la
  
  közepébe csipkevessző
  közepébe csipkevessző
  
  s abba van egy rossz temető
  s abba van egy rossz temető
  
  erdő mikor beléd mentem
  erdő mikor beléd mentem
  
  közepedbe lefeküdtem
  közepedbe lefeküdtem
  
  s ott egy cseppet szenderedtem
  s ott egy cseppet szenderedtem
  
  mikor szemem felvetettem
  három zsendár van felettem
  
  há ez urak minek jöttek
  há ez urak minek jöttek
  
  érted jöttünk s el es viszünk
  érted jöttünk s el es viszünk
  
  tömlec fenekibe teszünk
  tömlec fenekibe teszünk
  
  hol kinyeret mérve eszik
  s e vizet is mérve isszák
  

  3. szeret martján nem lehet lefekünni

  szeret martján nem lehet lefekünni
  éjjel jő a szeret nagyot talál elvinni
  nem lesz idő a rózsámtól búcsúzni
  
  jobb lett vóna az én árva szüvemnek
  békét hagytam vóna a szerelemnek
  jobb lett vóna az én árva szüvemnek
  békét hagytam vóna a szerelemnek
  
  tisza martján nem lehet lefekünni
  éjjel jő a tisza nagyot talál elvinni
  nem lesz idő a rózsámtól búcsúzni
  
  duna martján nem lehet lefekünni
  éjjel jő a duna nagy ár talál elvinni
  nem lesz idő a rózsámtól búcsúzni
  
  

  5. szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  
  mért nem termettél volt
  minden fa tetején
  minden fa tetején
  diónak levelén
  
  hogy szakaszhasson le
  minden leán s legén
  hogy szakaszhasson le
  minden leán s legén
  
  mert én szakasztottam
  s el es szalasztottam
  de még szakasztanék
  ha jóra találnék
  
  egy jóra s egy szépre
  régi szeretőmre
  egy jóra s egy szépre
  régi szeretőmre
  
  régi szeretőmért
  mit nem cselekedném
  tengerből e vizet
  kalánval kimerném
  
  tenger fenekéről
  gyöngyszemeket szednék
  s abból e rózsámnak
  gyöngykoszorút kötnék
  

  6. ledől egy fa mozdítástól

  ledől egy fa mozdítástól
  megválunk rózsám egymástól
  ledől egy fa mozdítástól
  megválunk rózsám egymástól
  
  úgy megválunk mük egymástól
  mint e level ez ágától
  
  de e level helyreújul
  az én szüvem hótig búsul
  
  búsulj szüvem mert én sírok
  szomorú levelet írok
  
  szomorú levelet írok
  tudjad búcsúzni akarok
  
  búcsúzásom nem szokásom
  csak e nehéz sóhajtásom
  
  ha meg sóhajtottam lenne
  szüvem meg es szakadt lenne
  

  7. kicsi kertben van egy fűzfa

  kicsi kertben van egy fűzfa
  kicsi kertben van egy fűzfa
  s az alatt van három árva
  s az alatt van három árva
  
  netek nektek három árva
  netek nektek három árva
  hármatoknak három vessző
  csapjátok meg a temetőt
  
  keljen keljen édesanyám
  mert elszakadt e gyászruhám
  keljen keljen édesanyám
  mert elszakadt e gyászruhám
  
  nem kelhetek édes lyányom
  mert elzsibbadt e jobb lábom
  nem kelhetek édes lyányom
  mert elzsibbadt e jobb lábom
  
  keljen keljen édesanyám
  nem kelhetek édes lyányom
  nem kelhetek édes lyányom
  mert elzsibbadt e jobb karom
  
  vagyon nektek mostohátok
  ki gondot visel rivátok
  vagyon nektek mostohátok
  ki gondot visel rivátok
  
  mikor fejeteket mossa
  vérvel virágzik hátatok
  mikor fejeteket mossa
  vérvel virágzik hátatok
  
  mikor fejért ad rivátok
  vérvel virágzik arcátok
  mikor fejért ad rivátok
  vérvel virágzik arcátok
  

  8. jöjj meg duna jöjj meg

  jöjj meg duna jöjj meg
  jöjj meg duna jöjj meg
  vígy el éngem vígy el
  'z apám kapujára
  
  hagy mondjam meg neki
  hagy mondjam meg neki
  minek hozott ingem
  hires tolvaj után
  
  minek hozott ingem
  hires tolvaj után
  ki most es odavan
  ki most es odavan
  
  ki most es odavan
  vaskaput rontani
  vaskaput rontani
  örmén papot ölni
  

  10. elment az én rózsám

  elment az én rózsám
  idegen országra
  küldi levelében
  hogy menjek utána
  
  nem menek utána
  idegen országra
  itt es meggyászolom
  fekete ruhába
  
  délig feketebe
  délután fejérbe
  délig fetekebe
  délután fejérbe
  
  estefelé után
  aranszín köntösbe
  estefelé után
  aranszín köntösbe
  

  11. keseredett az ez anya

  keseredett az ez anya
  keseredett az ez anya
  kinek ket fia katona
  
  'z egyik huszár másik zsendár
  egyik huszár másik zsendár
  ...
  
  sétál
  egyik huszár másik zsendár
  
  két szép fiam szabadulj meg
  
  szabadulnék de nem lehet
  szabadulnék de nem lehet
  mert e császár nem enged meg
  
  engedd meg császár engedd meg
  engedd meg császár engedd meg
  mert ez én szüvem szakad meg
  
  s e te szüved szakadjon meg
  e te szüved szakadjon meg
  'z életem nem csorbul meg
  
  utca utca bánat utca
  utca utca bánat utca
  bánatkőből van kirakva
  
  az es azért van kirakva
  az es azért van kirakva
  hogy én járjak sírva rajta
  

  12. csütörtök . este

  csütörtök . este
  . kezembe
  
  hogy induljak katonának
  hogy induljak katonának
  .
  
  visszaüzent ez anyának
  visszaüzent ez anyának
  nincsen nyerge e lovának
  
  mikor nyerget igazított
  mikor nyerget igazított
  akkor féket nem kaphatott
  

  13. kapum előtt menen el e tisza

  kapum előtt menen el e tisza
  kapum előtt menen el e tisza
  s abba úszik egy szomorú fűzfa
  s abba úszik egy szomorú fűzfa
  
  hajtogassa a szél a tetejét
  hajtogassa a szél a tetejét
   . e rózsám levelét
  
  kapum előtt van egy rossz korcsoma
  kapum előtt van egy rossz korcsoma
  s abba iszik ket huszár katona
  s abba iszik ket huszár katona
  
  igyál huszár igyál utoljára
  igyál huszár igyál utoljára
  holnap visznek nagy magyarországra
  holnap visznek nagy magyarországra
  
  ha nem hiszed hogy katona vagyok
  ha nem hiszed hogy katona vagyok
  majd meghiszed mikor megsiratol
  majd meghiszed mikor megsiratol
  

  14. mikor gergel legén volt

  mikor gergel legén volt
  csipkefából botja volt
  ehej kedves gergelem
  ehej kedves gergelem
  
  hazamentem ..
  gergelemtől elszökdöstem
  
  papucskája kopp-kopp-kopp
  pántlikája zurr-zurr-zurr
  
  pántlikája zurr-zurr-zurr
  ha megrugják fölfordul
  
  gergel . pincébe
  görlicbe
  
  gergel tölti pálinkát
  bori sziti plecsintát
  

  15. túl e vizen egy malom egy malom

  túl e vizen egy malom egy malom
  libidari-dombon langari hegyen
  túl e vizen egy malom egy malom
  
  ott kaszál ez angyalom
  
  nem hajlik e fű után
  
  csak egy szép cinkák után
  
  egy szem búza kettő rozs
  
  felöntöttem járja most
  

  16. komámasszony

  komámasszony
  
  .. új bort mérnek
  jer igyunk egyet
  mert úgy ég ez én gyomrom meghalok ha nem iszom
  komámasszony
  
  .
  
  kivel kihozogatom s rendre megillogatom
  komámasszony
  
  komámasszony meg ne mondja ez uramnak
  hogy egy kakast odaadtam a zsidónak
  komámasszony mondja kend
  egy kakast sem látott kend
  komámasszony
  
  mikor este kiterítem komámasszony
  e varjúk es károgták s e kutyák es ugatták
  komámasszony
  ...
  

  18. a pünkösdi rózsa

  a pünkösdi rózsa
  nyárba virágozik
  s az én édesim es
  akkor házasodik
  
  vagy igyál vagy egyél
  vagy megházasodjál
  vagy igyál vagy egyél
  vagy megházasodjál
  
  nem iszom nem eszem
  s nem es házasodom
  nem iszom nem eszem
  s nem es házasodom
  
  s e más kapujánál
  nem es ocsmánykodom
  s e más kapujánál
  nem es ocsmánykodom
  

  20. pekurár pekurár

  pekurár pekurár
  szép fehér pekurár
  pekurár pekurár
  szép fehér pekurár
  
  s ehol tük elmentek
  ott nekem es vagyon
  ott nekem es vagyon
  egy virágos kertecském
  
  s abba nekem es van
  ket édes húgecskám
  s abba nekem es van
  ket édes húgecskám
  
  virágot gyomlálnak
  s mind éngem gyászolnak
  virágot gyomlálnak
  s mind éngem gyászolnak
  
  tudom jól megkérdik
  láttatok e éngem
  tudom jól megkérdik
  láttatok e éngem
  
  de tük úgy mondjátok
  hogy megházasodtam
  földnek e zsírjával
  napnak e húgával
  
  s ehol tük elmentek
  ott nekem es vagyon
  ott nekem es vagyon
  egy füstös bordécskám
  
  s abba nekem es van
  egy édes mámikám
  s abba nekem es van
  egy édes mámikám
  
  fehér gyapjút fongat
  s mind éngem gyászolgat
  fehér gyapjút fongat
  s mind éngem gyászolgat
  
  tudom jól megkérdi
  láttatok e éngem
  tudom jól megkérdi
  láttatok e éngem
  
  de tük úgy mondjátok
  hogy megházasodtam
  földnek e zsírjával
  napnak e húgával
  

  21. verje meg az isten

  verje meg az isten
  a szeretőm házát
  verje meg az isten
  a szeretőm házát
  
  s ott se mindeniket
  csak ez édesanyját
  
  mért tiltotta tőlem
  az ő édes fiát
  
  ha neki fia vót
  nekem szeretőm volt
  
  ha neki édes volt
  nekem édesebb volt
  

  22. errefelé faluba nem mehetek

  errefelé faluba nem mehetek
  errefelé faluba nem mehetek
  mind azt mondják feteke gyászt viselek
  mind azt mondják feteke gyászt viselek
  
  feteke gyász fehér az én gyolcskendőm
  jaj elhagyott az én régi szeretőm
  
  ha elhagyott ha elhagyott nem bánom
  víg szüvemből víg szüvemből kívánom
  
  ha elhagyott ha elhagyott egy hétre
  én elhagyom én elhagyom kettőre
  

  23. este van szürkül bé

  este van szürkül bé
  szép tűzhelyet seperj bé
  nem es tudod ki jő bé
  egy szép legen dobban bé
  
  az ki este ide vót
  kilenc almát hozott vót
  kilenc almát hozott vót
  mind e kilenc piros vót
  
  mind e kilenc piros vót
  ő maga es csinos vót
  mind e kilenc piros vót
  ő maga es csinos vót
  

  24. házunk előtt kedves édesanyám

  házunk előtt kedves édesanyám
  van egy magas eperfa
  házunk előtt kedves édesanyám
  van egy magas eperfa
  csipkés annak a levele
  ej de jó szagú
  egy legényért kedves édesanyám
  sose leszek szomorú
  
  házunk előtt kedves édesanyám
  menen el egy halastó
  s abban úszik kedves édesanyám
  egy fekete koporsó
  ihol nihol kitetszik a
  csipkés szemfedő
  rá van írva kedves édesanyám
  hogy hiába neveltél
  

  25. gyoszén felől gyoszén felől jő egy fekete felhő

  gyoszén felől gyoszén felől jő egy fekete felhő
  szaladj kislány szaladj kislány mert megver a nagy eső
  nem szaladok olyan nagyon fáj a szívem sajog nagyon
  ez az álnok barna legény csalta meg a szüvemet
  
  ha bemegyek ha bemegyek a gerbenyi csárdába
  cifra nyelű kis bicskámat vágom a gerendába
  aki legény az vegye ki aki bátor az teheti
  még az éjjel piros vérrel írom ki a nevemet
  

  26. lyányok lyányok jó lyány barátaim

  lyányok lyányok jó lyány barátaim
  lyányok lyányok jó lyány barátaim
  hejtök este hezzám guzsalyasba
  hejtök este hezzám guzsalyasba
  
  néktek adom húgom koszorúját
  néktek adom húgom koszorúját
  ez enyémet es megköték ebből
  ágból-bogból fejér csemetéből
  
  tiszta tiszta fejér liliomból
  tiszta tiszta fejér liliomból
  e virágja az ölembe hullt
  e szagja ez orromhoz indult
  
  lyányok lyányok jó lyány barátaim
  lyányok lyányok jó lyány barátaim
  hejtök este hezzám guzsalyasba
  hejtök este hezzám guzsalyasba
  
  néktek adom húgom koszorúját
  ez enyémet es megköték ebből
  ágból bogból fejér csemetéből
  tiszta tiszta fejér liliomból
  
  tiszta tiszta fejér liliomból
  tiszta tiszta fejér liliomból
  e virágja az ölembe hullt
  e szagja ez orromhoz indult