bolt.piarista.hu

Nóták

  Széki pár

  1. székvárosi öreg templom harangja

  székvárosi öreg templom harangja
  jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja
  de amikor elhozza az esti szél
  eszembe jut hogy te engem szerettél
  
  nem szeretsz már nem hallom a harangszót
  nem hoz nekem az életbe soha jót
  sírig tartó hű szerelmet fogadtál
  s az estéli harangszónál megcsaltál
  
  száradjon el minden virág a réten
  aludjon el minden csillag az égen
  nap se süssen gyász borítsa az eget
  mer egy legény csalta meg a szívemet
  

  2. árva madár mért keseregsz az ágon

  árva madár mért keseregsz az ágon
  hisz nem te vagy a legárvább a világon
  lám nékem sincs édesapám sem anyám
  mégis a jó isten gondot visel rám
  
  el van az én boldogságom temetve
  amiolta nem nézek a szemedbe
  csak te voltál boldogságom csillaga
  csillag nélkül de sötét az éjszaka
  
  kiskertemben egy rózsafa nyíldogál
  alatta egy barna kislány sírdogál
  könnyű neked sajó madár van párod
  kivel ezt a nagyvilágot bejárod
  

  3. verje meg az isten a szeretőm házát

  verje meg az isten a szeretőm házát
  ott se mindegyiket csak az édesanyját
  eltiltotta tőlem az ő kedves lányát
  eltiltotta tőlem az ő kedves lányát
  
  eltiltotta tőlem az ő kedves lányát
  vegye el az isten a szeme világát
  ha néki lánya volt nékem szeretőm volt
  ha néki kedves volt nékem kedvesebb volt
  
  vegye el az isten a lába erejét
  hogy ne léphesse által a templom küszebét
  engedje az isten koldusbotra jusson
  hogy az egész világ rajta csodálkozzon
  

  4. ablakomba besütött a holdvilág

  ablakomba besütött a holdvilág
  az én babám annál fésüli magát
  göndör haját százfelé fújja a szél
  látod babám de hiába szerettél
  
  el van az én boldogságom temetve
  amióta nem nézek a szemedbe
  csak te vótál boldogságom csillaga
  csillag nélkül de sötét az éjszaka
  
  naptól nyílik naptól hervad a rózsa
  bárcsak soha ne szerettelek volna
  hogyha sohasem szerettelek volna
  a szívemnek semmi búja se volna
  

  5. ezek a szép szász leányok

  aj-ra-ra-ra...
  
  ezek a szép szász leányok
  kihúzós kendőben járnak
  ki van húzva a kendőjek
  elhagyta a szeretőjek
  
  mind azt mondja ki nem tudja
  hogy én nem búsulok soha
  pedig nincsen az az óra
  hogy a könnyem ne hullana
  
  aj-ra-ra-ra...
  

  6. éjfél van már kettőt ütött az óra

  éjfél van már kettőt ütött az óra
  nem csavarog senki már a faluba
  én csavargok mert nem birok aludni
  fáj a szívem a szerelem gyötöri
  
  éjfél után kopogtatják az ajtót
  nyisd ki babám mert búcsúzni akarok
  ki is nyitom mert nem birok aludni
  fáj a szívem hogy mért tudtalak szeretni
  
  fáj a szívem gyógyítani nem lehet
  meggyógyítja a jóisten ha szeret
  meggyógyítja a koporsóm deszkája
  mikor a főd zuhogva hull reája
  

  8. beli buba

  beli buba beli buba
  elment apa a malomba
  megőröli a lisztecskét
  sütünk nektek kenyerecskét kenyerecskét
  
  beli beli beli beli
  beli beli beli beli
  beli beli beli beli beli beli
  
  megőröli a lisztecskét
  sütünk nektek kenyerecskét
  sütünk nektek kenyerecskét kenyerecskét
  
  beli beli beli beli
  beli beli beli beli
  beli beli beli beli beli beli
  

  10. jól esik a bús szívnek

  jól esik a bús szívnek
  hogyha panaszkodik
  ha valaki meghallgatja
  az ő panaszait
  
  ó én édes galambom
  én még én szeretlek
  még éjjel is álmomba
  tégedet követlek
  

  11. kertem alatt foly el a víz

  kertem alatt foly el a víz
  bennem rózsám soha ne bízz
  ha bízol is csak úgy bízzál
  szeretőről gondolkozzál
  
  ága-bogas magas kender
  nem kell nekem özvegy ember
  mer az özvegy özvegy rózsa
  de a legény bazsarózsa
  
  lefelé folyik a tisza
  nem folyik az többé vissza
  rajta van a babám csókja
  ha sajnálja vegye vissza
  
  ha sajnálta mért is adta
  nem voltam én rászorulva
  ha sajnálta mért is adta
  nem voltam én rászorulva
  
  szárad a bokor a tetőn
  száradj meg régi szeretőm
  úgy száradj meg mint a rózsa
  eszembe se jussál soha
  
  aj-ra-ra-ra...
  
  szeretett a fene soha
  csak meg voltam veled szokva
  úgy meg voltam veled szokva
  el se felejtelek soha
  
  búsulj rózsám mer én sírok
  tőled búcsúzni akarok
  búcsúzásom rövid legyen
  víg szívedbe kárt ne tegyen
  
  tiltnak rózsám tiltnak tőled
  titkon se beszéljek veled
  tilt az apám tilt az anyám
  tilt az egész famíliám
  
  irigyeim annyin vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  adok nekik egy víg napot
  hogy ugassák ki magokat
  
  aj-ra-ra-ra...
  

  12. újévköszöntő

  ez új idő új esztendő
  most kezd újulni
  újulását víg örömmel
  kezdjük hirdetni
  
  hirdeti már a messiás
  eljöttünk lenni
  hogy lehessünk úr jézusnak
  mind úr fiai
  
  úr jézusunk mi krisztusunk
  áldjál meg minket
  bor-búzával békességgel
  látogass minket
  
  eltőt már egy óesztendő
  melyben bánkódtunk
  bánatunkban siralomra
  sokszor jutottunk
  
  jutott hozzánk egy új idő új esztendő
  melyben vigadjunk
  vígságunkban az istennek
  hálákat adjunk
  
  áldom magasztalom a seregek urát
  ki elhozta nékünk újesztendő napját
  áldja meg az isten e háznak gazdáját
  cselédestül együtt kedves gazdasszonyát
  

  13. szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  miért nem termettél
  minden falevelen
  minden falevélről
  minden ág hegyéről
  szakisztott volt volna
  mindenki belőle
  
  lám én szakisztottam
  el is hervasztottam
  lám én szakisztottam
  el is hervasztottam
  fehér galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  fehér galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  
  lám én szakisztottam
  el is hervasztottam
  szelíd galamb helyett
  vadgalambot fogtam
  két út áll előttem
  melyiken induljak
  két szép szeretőm van
  melyiktől búcsúzzak
  
  az egyiktől búcsúzok
  a másik haragszik
  így árva az én árva szívem
  soha meg nem nyugszik
  az egyiktől búcsúzok
  a másik haragszik
  így lám az én árva szívem
  soha meg nem nyugszik
  
  látod babám látod
  azt a száraz nyárfát
  mikor az kizöldül
  akkor megyek hozzád
  mikor egy szem búza
  száz kalangyát terem
  csak akkor leszünk ???
  hozzád megyek ???
  

  14. lakodalmat bontó ének

  haragszik a gazda
  hogy mük itt mulatunk
  ha haragszik vigye el a házát
  mert mük itt maradunk
  
  szeretnék szántani
  hat ökröt hajtani
  hej ha az én rózsám jönne
  az ekét tartani
  

  16. de szeretnék az erdőben fa lenni

  de szeretnék az erdőben fa lenni
  ott is csak a tőgyfa nevet viselni
  mer a tőgyfa kék lánggal ég s füst nélkül
  az én szívem soha sincs bánat nélkül
  
  de szeretném a szívemet kivenni
  virág helyett az asztalra letenni
  hogyha látnád hervadását szívemnek
  akkor tudnád régi babám hogy szeretlek
  
  jaj de bajos ketten egyet szeretni
  tövis közül gyöngyvirágot kiszedni
  én már tudom mer én régen próbáltam
  még az ellenségemnek se kívánom
  
  jaj de bajos a szerelmet mutatni
  aki egymást nem igazán szereti
  ajra-ra-ra...
  

  17. verjen meg az isten rózsám

  verjen meg az isten rózsám
  mért nem voltál igaz hozzám
  mer én igaz vótam hozzád
  igazabb mint édesanyád
  
  nem átkozlak nem szokásom
  verjen meg sok sóhajtásom
  verjen meg a piros hajnal
  kibe siratlak jajszóval
  
  ajra-ra-ra...
  verjen meg a sötét éjjel
  de sok örömtől zártál el
  

  20. gyógyítgatom a szívemet

  gyógyítgatom a szívemet hogy ne fájjon
  kapok én még valakitől boldogságot
  kapok én még valakitől csókot s jó szót
  ne hidd rózsám te adtad a legutolsót
  
  régi babám mér nem akarsz párom lenni
  mért nem akarsz karjaim közt megpihenni
  elrabolta nagybányai ???
  megsirat a két szép szemem ragyogása
  
  tara-ra-ra...
  

  21. menyasszonykísérő

  a kapuba a szekér jöttünk a menyasszonyér
  a menyasszony azt mondja nem menyek férjhez soha
  párna haja szövetlen derekalja tőtetlen
  a tollúja a tóba a vadréce hordozza
  
  a nagy utcán véges-végig minden háznál rózsa nyílik
  rózsa nyílik szegfű hajlik szeretőm hangja nem hallik
  aki rajtunk bámészkodik az is ide kívánkozik
  ide biza ne jöjjen vagyunk mük itt elegen
  
  hullani kell a levélnek esküdni kell a legénynek
  hullani kell a virágnak eskünni kell a leánynak
  lehullatt már a levél megesküdett a legény
  lehullatt már a virág megesküdett a leány
  
  örömanya jüjjen ki a kapuját nyissa ki
  eressze be a menyét a fia szeretőjét
  lesz ki házát kiseperje tűzhely alját megmeszelje
  tűzhely alját megmeszelje az anyósát meglökdösse
  
  ta-ra-ra-ra...
  

  23. ne sirasd gyöngykoszorúdat

  ne sirasd gyöngykoszorúdat
  mer én neked kötek újat
  
  éjjel-nappal kössed rózsám
  úgy se leszel többet leány
  
  hadd el bús szívem ne sírjál
  úgy sincs kinek panaszoljál
  
  panaszoljál az egeknek
  azok nem adják senkinek
  
  ra-ra...
  

  24. mártonnapi köszöntő

  sok szent márton napokat vígan elérhesd
  napjaidat számlálni ne légyen terhes
  az ég harmatja szívedet újítsa
  áldás sokára házad elborítsa
  
  tenéked minden öröm hótig adassék
  amelyen semmi bánat ne barátkozzék
  légyen éltednek virága mind kinyílt
  szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt
  
  míglen az egek várát nyilván szemlélhesd
  s ott aztán az életed jobban cserélhesd
  a szentek serge közébe fogadjon
  s az úr a boldog életben részt adjon pénzt adjon
  
  folyjon az úr áldása a te házadra
  mint az ama betlehemi kútnak forrása
  élj víg reménybe trombita-zengésben
  vigyen fel az isten a fényes mennyekbe
  
  éljen hát szent márton mindig jó reményben
  életének napját töltse egészségben
  végre az egekben örök dicsőségben
  vigye fel az isten a fényes mennyekbe
  

  25. be szépen szól a cimbalom

  be szépen szól a cimbalom
  mi lett belőlünk galambom
  belőled egy árva madár
  egyik ágról másikra száll
  belőlem egy bús gerlice
  ki a párját elvesztette
  
  de szépen szól a muzsika
  nekem még sincs kedvem soha
  nincsen aki vigasztaljon
  csak aki megszomorítson
  aki eddig vigasztalta
  nem vigasztalja meg soha
  
  boldog volt az én életem
  amíg szeretni nem kezdtem
  mivolta szeretni kezdtem
  minden bánatbul részt vettem
  
  mert nekem a legszebb este
  fekete gyászra van festve
  mer engemet minden reggel
  csak a búbúnat ébreszt fel
  
  erdők mezők vad ligetek
  hadd bujdossak tibennetek
  hadd bujdossak a vadakkal
  sírjak a kis madarakkal
  
  erdők mezők vad ligetek
  elmegyek én közületek
  gondom nem jól viseltétek
  szívem rabbá ejtettétek
  
  temetőbe kék ibolya
  nem leszek szerelmes soha
  láncot veretek szívemre
  megmutatom bírok vele
  
  temetőbe zeng az ének
  vajon oda kit kísérnek
  akárki az nem földi rab
  nálamnál százszor boldogabb
  
  most viszik az ablak alatt
  minden kislány sírva fakad
  bárcsak engem vinnének ki
  engem nem siratna senki
  

  27. birtalannapi ének

  öröködbe uram pogányok jöttek
  meggyalázták kövét szent küszöbödnek
  kezük a várost halálra vetették
  orcáink sorát siralommá tették
  
  szolgáidnak testek akik megölettek
  temetetlen maradtak vagy akik megölték
  ételül vetették a mezei vadaknak
  
  hogy folyt a vér ottan a szent a drága
  kövér patakokban mint a víz árja
  kővé dermedtünk a nagy öldöklésre
  s nem maradt szívünk méltó temetésre