Jelenlegi hely

Nóták

Széki pár

1. székvárosi öreg templom harangja

székvárosi öreg templom harangja
jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja
de amikor elhozza az esti szél
eszembe jut hogy te engem szerettél

nem szeretsz már nem hallom a harangszót
nem hoz nekem az életbe soha jót
sírig tartó hű szerelmet fogadtál
s az estéli harangszónál megcsaltál

száradjon el minden virág a réten
aludjon el minden csillag az égen
nap se süssen gyász borítsa az eget
mer egy legény csalta meg a szívemet

2. árva madár mért keseregsz az ágon

árva madár mért keseregsz az ágon
hisz nem te vagy a legárvább a világon
lám nékem sincs édesapám sem anyám
mégis a jó isten gondot visel rám

el van az én boldogságom temetve
amiolta nem nézek a szemedbe
csak te voltál boldogságom csillaga
csillag nélkül de sötét az éjszaka

kiskertemben egy rózsafa nyíldogál
alatta egy barna kislány sírdogál
könnyű neked sajó madár van párod
kivel ezt a nagyvilágot bejárod

3. verje meg az isten a szeretőm házát

verje meg az isten a szeretőm házát
ott se mindegyiket csak az édesanyját
eltiltotta tőlem az ő kedves lányát
eltiltotta tőlem az ő kedves lányát

eltiltotta tőlem az ő kedves lányát
vegye el az isten a szeme világát
ha néki lánya volt nékem szeretőm volt
ha néki kedves volt nékem kedvesebb volt

vegye el az isten a lába erejét
hogy ne léphesse által a templom küszebét
engedje az isten koldusbotra jusson
hogy az egész világ rajta csodálkozzon

4. ablakomba besütött a holdvilág

ablakomba besütött a holdvilág
az én babám annál fésüli magát
göndör haját százfelé fújja a szél
látod babám de hiába szerettél

el van az én boldogságom temetve
amióta nem nézek a szemedbe
csak te vótál boldogságom csillaga
csillag nélkül de sötét az éjszaka

naptól nyílik naptól hervad a rózsa
bárcsak soha ne szerettelek volna
hogyha sohasem szerettelek volna
a szívemnek semmi búja se volna

5. ezek a szép szász leányok

aj-ra-ra-ra...

ezek a szép szász leányok
kihúzós kendőben járnak
ki van húzva a kendőjek
elhagyta a szeretőjek

mind azt mondja ki nem tudja
hogy én nem búsulok soha
pedig nincsen az az óra
hogy a könnyem ne hullana

aj-ra-ra-ra...

6. éjfél van már kettőt ütött az óra

éjfél van már kettőt ütött az óra
nem csavarog senki már a faluba
én csavargok mert nem birok aludni
fáj a szívem a szerelem gyötöri

éjfél után kopogtatják az ajtót
nyisd ki babám mert búcsúzni akarok
ki is nyitom mert nem birok aludni
fáj a szívem hogy mért tudtalak szeretni

fáj a szívem gyógyítani nem lehet
meggyógyítja a jóisten ha szeret
meggyógyítja a koporsóm deszkája
mikor a főd zuhogva hull reája

8. beli buba

beli buba beli buba
elment apa a malomba
megőröli a lisztecskét
sütünk nektek kenyerecskét kenyerecskét

beli beli beli beli
beli beli beli beli
beli beli beli beli beli beli

megőröli a lisztecskét
sütünk nektek kenyerecskét
sütünk nektek kenyerecskét kenyerecskét

beli beli beli beli
beli beli beli beli
beli beli beli beli beli beli

10. jól esik a bús szívnek

jól esik a bús szívnek
hogyha panaszkodik
ha valaki meghallgatja
az ő panaszait

ó én édes galambom
én még én szeretlek
még éjjel is álmomba
tégedet követlek

11. kertem alatt foly el a víz

kertem alatt foly el a víz
bennem rózsám soha ne bízz
ha bízol is csak úgy bízzál
szeretőről gondolkozzál

ága-bogas magas kender
nem kell nekem özvegy ember
mer az özvegy özvegy rózsa
de a legény bazsarózsa

lefelé folyik a tisza
nem folyik az többé vissza
rajta van a babám csókja
ha sajnálja vegye vissza

ha sajnálta mért is adta
nem voltam én rászorulva
ha sajnálta mért is adta
nem voltam én rászorulva

szárad a bokor a tetőn
száradj meg régi szeretőm
úgy száradj meg mint a rózsa
eszembe se jussál soha

aj-ra-ra-ra...

szeretett a fene soha
csak meg voltam veled szokva
úgy meg voltam veled szokva
el se felejtelek soha

búsulj rózsám mer én sírok
tőled búcsúzni akarok
búcsúzásom rövid legyen
víg szívedbe kárt ne tegyen

tiltnak rózsám tiltnak tőled
titkon se beszéljek veled
tilt az apám tilt az anyám
tilt az egész famíliám

irigyeim annyin vannak
mint a kutyák úgy ugatnak
adok nekik egy víg napot
hogy ugassák ki magokat

aj-ra-ra-ra...

12. újévköszöntő

ez új idő új esztendő
most kezd újulni
újulását víg örömmel
kezdjük hirdetni

hirdeti már a messiás
eljöttünk lenni
hogy lehessünk úr jézusnak
mind úr fiai

úr jézusunk mi krisztusunk
áldjál meg minket
bor-búzával békességgel
látogass minket

eltőt már egy óesztendő
melyben bánkódtunk
bánatunkban siralomra
sokszor jutottunk

jutott hozzánk egy új idő új esztendő
melyben vigadjunk
vígságunkban az istennek
hálákat adjunk

áldom magasztalom a seregek urát
ki elhozta nékünk újesztendő napját
áldja meg az isten e háznak gazdáját
cselédestül együtt kedves gazdasszonyát

13. szerelem szerelem

szerelem szerelem
átkozott szerelem
miért nem termettél
minden falevelen
minden falevélről
minden ág hegyéről
szakisztott volt volna
mindenki belőle

lám én szakisztottam
el is hervasztottam
lám én szakisztottam
el is hervasztottam
fehér galamb helyett
vadgalambot fogtam
fehér galamb helyett
vadgalambot fogtam

lám én szakisztottam
el is hervasztottam
szelíd galamb helyett
vadgalambot fogtam
két út áll előttem
melyiken induljak
két szép szeretőm van
melyiktől búcsúzzak

az egyiktől búcsúzok
a másik haragszik
így árva az én árva szívem
soha meg nem nyugszik
az egyiktől búcsúzok
a másik haragszik
így lám az én árva szívem
soha meg nem nyugszik

látod babám látod
azt a száraz nyárfát
mikor az kizöldül
akkor megyek hozzád
mikor egy szem búza
száz kalangyát terem
csak akkor leszünk ???
hozzád megyek ???

14. lakodalmat bontó ének

haragszik a gazda
hogy mük itt mulatunk
ha haragszik vigye el a házát
mert mük itt maradunk

szeretnék szántani
hat ökröt hajtani
hej ha az én rózsám jönne
az ekét tartani

16. de szeretnék az erdőben fa lenni

de szeretnék az erdőben fa lenni
ott is csak a tőgyfa nevet viselni
mer a tőgyfa kék lánggal ég s füst nélkül
az én szívem soha sincs bánat nélkül

de szeretném a szívemet kivenni
virág helyett az asztalra letenni
hogyha látnád hervadását szívemnek
akkor tudnád régi babám hogy szeretlek

jaj de bajos ketten egyet szeretni
tövis közül gyöngyvirágot kiszedni
én már tudom mer én régen próbáltam
még az ellenségemnek se kívánom

jaj de bajos a szerelmet mutatni
aki egymást nem igazán szereti
ajra-ra-ra...

17. verjen meg az isten rózsám

verjen meg az isten rózsám
mért nem voltál igaz hozzám
mer én igaz vótam hozzád
igazabb mint édesanyád

nem átkozlak nem szokásom
verjen meg sok sóhajtásom
verjen meg a piros hajnal
kibe siratlak jajszóval

ajra-ra-ra...
verjen meg a sötét éjjel
de sok örömtől zártál el

20. gyógyítgatom a szívemet

gyógyítgatom a szívemet hogy ne fájjon
kapok én még valakitől boldogságot
kapok én még valakitől csókot s jó szót
ne hidd rózsám te adtad a legutolsót

régi babám mér nem akarsz párom lenni
mért nem akarsz karjaim közt megpihenni
elrabolta nagybányai ???
megsirat a két szép szemem ragyogása

tara-ra-ra...

21. menyasszonykísérő

a kapuba a szekér jöttünk a menyasszonyér
a menyasszony azt mondja nem menyek férjhez soha
párna haja szövetlen derekalja tőtetlen
a tollúja a tóba a vadréce hordozza

a nagy utcán véges-végig minden háznál rózsa nyílik
rózsa nyílik szegfű hajlik szeretőm hangja nem hallik
aki rajtunk bámészkodik az is ide kívánkozik
ide biza ne jöjjen vagyunk mük itt elegen

hullani kell a levélnek esküdni kell a legénynek
hullani kell a virágnak eskünni kell a leánynak
lehullatt már a levél megesküdett a legény
lehullatt már a virág megesküdett a leány

örömanya jüjjen ki a kapuját nyissa ki
eressze be a menyét a fia szeretőjét
lesz ki házát kiseperje tűzhely alját megmeszelje
tűzhely alját megmeszelje az anyósát meglökdösse

ta-ra-ra-ra...

23. ne sirasd gyöngykoszorúdat

ne sirasd gyöngykoszorúdat
mer én neked kötek újat

éjjel-nappal kössed rózsám
úgy se leszel többet leány

hadd el bús szívem ne sírjál
úgy sincs kinek panaszoljál

panaszoljál az egeknek
azok nem adják senkinek

ra-ra...

24. mártonnapi köszöntő

sok szent márton napokat vígan elérhesd
napjaidat számlálni ne légyen terhes
az ég harmatja szívedet újítsa
áldás sokára házad elborítsa

tenéked minden öröm hótig adassék
amelyen semmi bánat ne barátkozzék
légyen éltednek virága mind kinyílt
szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt

míglen az egek várát nyilván szemlélhesd
s ott aztán az életed jobban cserélhesd
a szentek serge közébe fogadjon
s az úr a boldog életben részt adjon pénzt adjon

folyjon az úr áldása a te házadra
mint az ama betlehemi kútnak forrása
élj víg reménybe trombita-zengésben
vigyen fel az isten a fényes mennyekbe

éljen hát szent márton mindig jó reményben
életének napját töltse egészségben
végre az egekben örök dicsőségben
vigye fel az isten a fényes mennyekbe

25. be szépen szól a cimbalom

be szépen szól a cimbalom
mi lett belőlünk galambom
belőled egy árva madár
egyik ágról másikra száll
belőlem egy bús gerlice
ki a párját elvesztette

de szépen szól a muzsika
nekem még sincs kedvem soha
nincsen aki vigasztaljon
csak aki megszomorítson
aki eddig vigasztalta
nem vigasztalja meg soha

boldog volt az én életem
amíg szeretni nem kezdtem
mivolta szeretni kezdtem
minden bánatbul részt vettem

mert nekem a legszebb este
fekete gyászra van festve
mer engemet minden reggel
csak a búbúnat ébreszt fel

erdők mezők vad ligetek
hadd bujdossak tibennetek
hadd bujdossak a vadakkal
sírjak a kis madarakkal

erdők mezők vad ligetek
elmegyek én közületek
gondom nem jól viseltétek
szívem rabbá ejtettétek

temetőbe kék ibolya
nem leszek szerelmes soha
láncot veretek szívemre
megmutatom bírok vele

temetőbe zeng az ének
vajon oda kit kísérnek
akárki az nem földi rab
nálamnál százszor boldogabb

most viszik az ablak alatt
minden kislány sírva fakad
bárcsak engem vinnének ki
engem nem siratna senki

27. birtalannapi ének

öröködbe uram pogányok jöttek
meggyalázták kövét szent küszöbödnek
kezük a várost halálra vetették
orcáink sorát siralommá tették

szolgáidnak testek akik megölettek
temetetlen maradtak vagy akik megölték
ételül vetették a mezei vadaknak

hogy folyt a vér ottan a szent a drága
kövér patakokban mint a víz árja
kővé dermedtünk a nagy öldöklésre
s nem maradt szívünk méltó temetésre