bolt.piarista.hu

Nóták

  TÉKA / Őskelet

  1. Porzik a hegyi borozda...

  nem messze van lőrinc napja

  (somogy)

  nem messze van lőrinc napja
  hej közel van az öröm napja
  meg is jön az nemsokára
  hej megyünk a háló tanyára
  
  porzik a hegyi borozda
  hej mikor végigmegyek rajta
  kinyílik a háló tanya
  hej mikor kopogtatok rajta
  
  nyisd ki rózsám az ajtódat
  hej ereszd be az angyalodat
  add ide a pici szádat
  hej hadd csókoljak rajta százat
  

  eltörött a sajtárom dongája

  eltörött a sajtárom dongája
  elhagyott a szeretőm bújában
  ha elhagyott örökre hagyjon is
  megélek én egyedül magam is
  
  sárga tiknak a bögye a bögye
  adj egy kicsit te bözse te bözse
  nem adhatok mer nem jó mer nem jó
  beleesett a hernyó a hernyó
  
  nejen vettem egy banyát egy banyát
  elrontották a farát a farát
  bár csak egyszer napjába napjában
  tehetnék a lukjába lukjába
  

  dunyhám párnám de kurta

  (somogy)

  dunyhám párnám de kurta
  kimaradtam alóla
  megadja isten valaha
  párostul fekszünk alatta
  
  dunyhám párnám de hajlik
  beljebb babám a falig
  öleljük egymást hajnalig
  míg édesanyánk aluszik
  
  ingem gatyám de szennyes
  magam vagyok szerelmes
  egy icce bor nem bánom
  s hozzon kettőt csapláros
  zsebemben van az ára
  csapom az asztalára
  

  3. Nyisd ki rózsám ablakidat...

  nyisd ki rózsám ablakidat

  (magyarbece, alsó-fejér)

  nyisd ki rózsám ablakidat
  nyisd ki rózsám ablakidat
  panaszoljam ki magamat
  panaszoljam ki magamat
  
  jaj de lassan nyitod ki
  jaj de lassan nyitod ki
  mintha nem tudnád hogy ki
  mintha nem tudnád hogy ki
  
  megyek az utcán bánkódva
  megyek az utcán bánkódva
  mintha meg volnék átkozva
  mintha meg volnék átkozva
  
  vagy apámtól vagy anyámtól
  vagy apámtól vagy anyámtól
  vagy a testvérbátyáimtól
  vagy a testvérbátyáimtól
  

  5. Verd meg Isten, verd meg azt, kinek szíve nem igaz...

  verd meg isten verd meg azt

  (észak-mezőség)

  verd meg isten verd meg azt
  kinek szíve nem igaz
  mer én csak egyet szeretek
  azér is sokat szenvedek
  
  szerettelek nem tagadom
  de már annak vége vagyon
  vége vagyon szerelmemnek
  más parancsol már szívemnek
  
  kapum előtt foly el a víz
  gyenge rózsám bennem ne bízz
  ha bízol is csak keveset
  mer én téged nem szeretlek
  

  8. Magyarok Moldvában

  hajladozik nádszál

  (moldva)

  hajladozik nádszál
  zereg a levele
  az én irigyemnek
  meg nem áll a nyelve
  
  este lefektjibe
  feje alá teszen
  reggel felkeltjibe
  nyelve alá veszen
  
  s úgy teszen úgy veszen
  hogy elveszejhessen
  nem engedi isten
  hogy ő elveszejtsen
  
  fúdd el jó szél fúdd el
  hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát
  az én szívem búját
  
  keskeny pallón által
  fúdd bé füzes közé
  ott az én édesem
  fúdd bé kebelibe
  
  fúdd bé kebelibe
  hogy haljon meg bele
  fúdd bé kebelibe
  hogy haljon meg bele
  

  szeretőm e táncba

  (moldva)

  szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába
  s minden fordulásra ragyog ez ujjába
  szeretőm es voltál kerítőm es voltál
  verjen meg az isten ha igaz nem voltál
  
  erőst meg se verjen veretlen se hagyjon
  kilenc esztendeig mind a hideg rázzon
  ne csak egyszer másszor vagy egy hétbe kétszer
  vagy minden órába bárcsak tizenkétszer
  
  verje meg isten azt az ördög bábát
  minek tiltotta el az ő kedves fiát
  ha neki fia volt nekem szeretőm volt
  ha neki édes volt nekem édesebb volt
  

  15. Szép pávák repdesnek...

  betlehem városába

  (marossárpatak)

  betlehem városába
  karácsony éjféltájban
  megszületett jézus
  barmoknak jászlában
  
  mellette mária
  a szenvedő anya
  mellette mária
  a szenvedő anya
  
  sehol nem fogadták
  a szenvedő anyát
  senki be nem fogadta
  egy meleg szobába
  
  még a rossz emberek is
  avval fenyegették
  kis jézus megszületék
  keresztfára feszíték
  
  szép pávák repdesnek
  kis jézuska felett
  és úgy örvendeznek
  kis jézus megszületet
  
  a páva szép páva
  kis jézus pávája
  a páva szép páva
  kis jézus pávája
  
  ha én páva volnék
  jó regvel felkelnék
  folyóvízre mennék
  folyóvizet innék
  
  szárnyam csattogtatnám
  szép tollam hullatnám
  szárnyam csattogtatnám
  szép tollam hullatnám
  
  szűz mária szedné
  bokrétába kötné
  és az úr jézusnak
  sírhalmára tenné
  
  árva lányok szednék
  bokrétába kötnék
  és a jó anyának
  sírhalmára tennék
  

  21. Keserves, héjsza, cigány csárdás, sebes csárdás

  sej az orosz fronton megfújják a trombitát

  (gyimes)

  sej az orosz fronton megfújják a trombitát
  kis pej lovam meghallotta a hangját
  kis pej lovam ágaskodik fel két lábára
  sej ágaskodva visz engem a csatába
  
  sej a kis pej lovam ágaskodik a csatába
  a jobb lábát orosz golyó találja
  szállj le huszár vedd le rólam nehéz nyergemet
  sej hogy ha lehet mentsd meg az életemet
  szállj le huszár vedd le rólam nehéz nyergemet
  sej fáj a lábam s nem bír tovább tégedet
  
  sej kis pej lovam többet ér a másénál
  többet ér a százados úr lovánál
  százados úr lova csak úgy szép csendesen jár
  sej de az enyém elrepül mint a madár
  százados úr lova csak úgy szép csendesen jár
  sej de az enyém elrepül mint a madár
  
  barna kislány a te fekete szemed
  megöl engemet a te gyönyörűséged
  sok szép szavaid fel vannak nálam írva
  barna kislány érted tesznek a sírba
  sok szép szavaid fel vannak nálam írva
  barna kislány érted tesznek a sírba
  
  barna kislány ha te tudnád amit én
  milyen igazságos hű szerető vagyok én
  olyan igazságos mint a fényes napsugár
  amely köröskörül az ég alatt jár
  olyan igazságos mint a fényes napsugár
  amely köröskörül az ég alatt jár
  

  csujogatások

  (gyimes)

  
  elég ügyes elég jó
  csak egy kicsit
  
  addig mulass amíg élsz
  ha megdöglesz semmit érsz
  
  édes kicsi ügyesem
  sirülj egyet előttem
  
  kicsi nekem ez a ház
  kirugom az oldalát
  
  kerek az én galambom
  pityókával hízlalom
  
  túl a vizen egy kunyhó
  abba lakik nagyanyó
  lába között egy zacskó
  abba tütül nagyapó