bolt.piarista.hu

Nóták

  TÉKA / A szüzeké

  2. szemem a szemedbe kacag

  szemem a szemedbe kacag

  öreges csárdás (magyarbece)

  szemem a szemedbe kacag
  szívem szívedért meghasad
  
  haragszom a szemeidre
  miért néznek az enyémekbe
  
  de még inkább a szívedre
  miért tanított szerelemre
  
  akár merről fújjon a szél
  minden felől csak engem ér
  
  irigylik az életemet
  elszólják a kedvesemet
  

  van szeretőm de nem tetszik

  öreges csárdás (magyarbece)

  van szeretőm de nem tetszik
  most is a kocsmába fekszik
  haza hínám eső esik
  attól félek hogy elesik
  
  esik eső zúg a malom
  bort iszik az én galambom
  ej hadd igyék hadd mulasson
  csak énhozzám hű maradjon
  

  élnék élnék ej de nem élhetek

  öreges csárdás (magyarbece)

  élnék élnék ej de nem élhetek
  élnék élnék ej de nem élhetek
  nem élhetek irigyimtől
  a szeretőm szerelmítül
  
  vége vagyon ej de szerelmemnek
  legyen kedve ej de irigyemnek
  irigyeim annyin vannak
  mind a szomszédomban laknak
  
  volt szeretőm ej de tizenhárom
  tíz elhagyott ej de maradt három
  kettő megcsalt s még maradt egy
  azt az egyet én csalom meg
  

  3. láncot veretek szívemre...

  nincsen a világon nagyobb nyomorúság

  keserves, lassú és magyar (szék)

  nincsen a világon nagyobb nyomorúság
  mint kik összepárosodnak s nem szeretik egymást
  ha meg kell ölelje karjait fájlalja
  ha meg kell csókolja bús könnyit hullatja
  
  szeretlek szeretlek csak ne mondd senkinek
  míg a templom földjén össze nem esketnek
  ne mondd meg anyádnak hogy szeretlek téged
  ne tudja meg senki hogy meghalok érted
  
  rózsám ha meghalok tégy egy annyit értem
  hogyha nem is sajnálsz sirassál meg engem
  ne sirassál rózsám ott hol sokan látnak
  sírd ki két szemedet magányos fejfámnak
  

  bujdosik az árva madár

  lassú (szék)

  bujdosik az árva madár minden erdő szélen leszáll
  hát az olyan árva mint én hova bujdosik el szegény
  árva vagyok apa nélkül de még jobban anya nélkül
  árva vagyok senkim sincsen csak egyedül a jó isten
  csak egyedül a jó isten csak egyedül a jó isten
  
  erdők mezők vad ligetek hadd bujdossak tibennetek
  hadd bujdossak a vadakkal sírjak a kis madarakkal
  erdők mezők vad ligetek elmegyek én közületek
  gondom nem jól viseltétek szívem rabbá ti tettétek
  szívem rabbá ti tettétek
  

  jaj istenem de megvertél engem jobban mindenkinél

  magyar (szék)

  jaj istenem de megvertél engem jobban mindenkinél
  szőke szeretőt ígértél s egy barnával kifizettél
  temetőben kék ibolya nem leszek szerelmes soha
  láncot veretek szívemre megmutatom bírok vele
  
  szeretnélek de nem merlek szeretőd van s attól félek
  azt hallottam édes kincsem tilt az édesanyád tőlem
  ha tilt hát szavát fogadd meg engem babám tagadjál meg
  
  ne nízz reám süsd le szemed elégeted a lelkemet
  elégeted a lelkemet megetted az életemet
  boldog volt az én életem amíg szeretni nem kezdtem
  mióta szeretni kezdtem minden bánatba részt vettem
  

  5. szeretőm a tavalyi...

  szombaton szapulót raktam

  sebes forduló (székelyföld)

  szombaton szapulót raktam más szombatig ki sem mostam
  ej haj komámasszonyt szólítottam kalákában kimosattam
  
  borjút csordába hajtottam komámasszonyt megtaláltam
  ej haj vele addig diskuráltam míg a csordát visszavártam
  
  a féllitrest elévettem komámasszonyt megtiszteltem
  ej haj addig-addig tisztelgettük amíg egymást nem ismertük
  
  az asszonynak azt hazudtam borjúk után futkároztam
  ej haj pedig a kocsmába voltam a féllitrest hajtogattam
  
  a szeretőm a tavalyi megint akar hozzám járni
  ej haj talán meg nem bolondultam hogy szeressem kit meguntam
  

  6. elindulék új szeretőt keresni...

  tizenkettő tizenhárom tizennégy

  (csík megye)

  tizenkettő tizenhárom tizennégy
  ilyen későn kedves babám merre mész
  elindulék új szeretőt keresni
  mert a régit nem akarnám szeretni
  
  új szeretőt ritkán lehet találni
  keskeny fából széles pallót faragni
  új szeretőt ritkán lehet találni
  keskeny fából széles pallót faragni
  
  jaj be széles jaj be hosszú s ez az út
  amelyiken az én babám elhagyott
  ha elhagyott hagyjon es el örökre
  hogy ne fájjon az én szűvem érette
  
  kimenék én ama magos tetőre
  akadék én szeretőre kettőre
  az egyiket megölelem csókolom
  a másikot félrebbecske taszítom
  
  nem kell nékem sem a kettő sem az egy
  csak a régi ki mostanig szeretett
  nem kell nékem sem a kettő sem az egy
  csak a régi ki mostanig szeretett
  

  ne haragudj rózsám azért

  (csík megye)

  ne haragudj rózsám azért hogy a szám a tiédhez ért
  mert akik egymást szeretik azok közt gyakran megesik
  
  aki csókol a setétbe áldja meg az isten érte
  aki csókol holdvilágon számoljon a másvilágon
  
  borcsát megcsípte egy darázs lába között lett egy forrás
  az a forrás ne lett volna szívem érte nem fájt volna
  

  jaj istenem ezt a vént

  (csík megye)

  jaj istenem ezt a vént
  hogy kell megöleljem még
  olyan ráncos a bőre
  bocskor se lesz belőle
  
  engem uram úgy szeret
  ha kimegyek kirekeszt
  de én es úgy uramot
  mind a fehér lovamot
  
  az én uram olyan jó
  télbe szamár nyárba ló
  amit keres egyébkor
  mind elkőtöm ilyenkor
  
  jaj istenem adj egyet
  sohasem kérek többet
  adj egy édest adj egy jót
  adj egy kedvemre valót
  

  7. feküdjünk le egy ágyba...

  végigmegyek a füzesi a füzesi temetőn

  (mezőség)

  végigmegyek a füzesi a füzesi temetőn
  elvesztettem piros bársony zsebkendőm
  piros bársony zsebkendőmet zsebkendőmet nem bánom
  csak a régi szeretőmet sajnálom
  
  keserű a diófának diófának levele
  ez a leány válogat a legénybe
  törje ki a válogatós válogatós nyavalya
  én is voltam szeretője valaha
  

  akit a szerelem gyötör

  (mezőség)

  akit a szerelem gyötör
  nem kell annak szekér ökör
  lám engemet is az gyötör
  kell a kutyának az ökör
  
  azt gondolod te szigorú
  hogy érted vagyok szomorú
  egyik utcán kikerüllek
  a másikon megölellek
  
  kapum előtt ne fütyöréssz
  kertünk alá ne csinálj rést
  mert én szegény leány vagyok
  nem tehozzád való vagyok
  

  ihatnám én de nincs mit

  (mezőség)

  ihatnám én de nincs mit
  borért küldnék de nincs kit
  beteg az én galambom
  mégis elmegy ha mondom
  mégis elmegy ha mondom ha mondom
  
  a szép asszony messze lát
  borért küldi az urát
  míg az ura borért jár
  nyalka legény nála jár
  nyalka legény nála jár nála jár
  
  csaplárosné szép asszony
  a szavamra hallgasson
  jöjjön be a szobámba
  feküdjünk le egy ágyba
  feküdjünk le egy ágyba egy ágyba
  

  8. édes kincs a más rózsája

  félszeg utca derekába

  (magyarszovát)

  félszeg utca derekába nyílik egy rózsa magába
  én vagyok egy bimbó azon haragszik rám egy vénasszony
  ha kipukkad haragjába én leszek a fia párja
  
  az én rózsám szeme szája többet ér mint a pajtája
  a pajtája aranykalász de a rózsám szoknyavadász
  
  az én rózsám szemöldöke többet ér mint a hat ökre
  a hat ökre szántóvető de a rózsám hű szerető
  
  édes kincs a más rózsája de sok csókot raktam rája
  kit valóba kit hiába az irigyek bosszújára
  

  én is voltam valaha

  (magyarszovát)

  én is voltam valaha szép asszonynak kocsisa
  de megrúgott a lova hogy egye meg a kutya
  
  gyere rózsám gyere már mert a szívem rég hogy vár
  adj egy csókot hajnalba hogy szívem hasogassa
  
  kerek udvar kicsi ház kedves rózsám mit csinálsz
  csinosítom magamat várom a galambomat
  kicsi szekér kicsi szán csak a télen vagyok lány
  azután meg menyecske szeretnek minden este
  

  hagytunk volna békét a szerelemnek...

  ágas bogas a diófa a diófa teteje

  (magyarszovát)

  ágas bogas a diófa a diófa teteje
  s csak egy legényt neveltek a neveltek a kedvemre
  azt a legényt nem adnám az anyjáért
  az anyjának minden boldogságáért
  az anyjának minden boldogságáért
  
  kék szivárvány koszorúzza koszorúzza az eget
  most tudtam meg hogy a rózsám hogy a rózsám nem szeret
  ha nem szeret ne írja a levelet
  ne búsítsa az én árva szívemet
  ne búsítsa az én árva szívemet
  
  ha tudtad hogy nem szerettél nem szerettél szívedből
  miért csaltad ki az álmot a az álmot a szívemből
  jobb lett volna az én árva szívemnek
  hagytunk volna békét békét a szerelemnek
  hagytunk volna békét a szerelemnek
  

  11. a szüzeké

  összerázás (magyarszovát)

  rikoltozások:

  (magyarszovát)

  jaj istenem jaj annak
  kinek csókot nem adnak
  bizony nekem adnának
  tizenhatan kínálnak
  
  amikor én kicsiny voltam
  a szilváért majd meghaltam
  de most mikor nagyobb vagyok
  a legényért élek halok
  
  húzzad cigány reggelig
  reggelig s egy darabig
  míg a pendely langgal íg
  
  nem aludtam csak egy szikrát
  eljátszottam az éjszakát
  
  gyere velem a kert mellé
  nézd meg mivel állok elé
  
  mind azt mondja a rigó
  hogy a legény egy sem jó
  nem jól tudja a rigó
  mert a legény igen jó
  
  a legénynek jár a keze
  a leánynak legyen esze
  akármilyen feszes nadrág
  szépasszonynak letaszítják
  
  kiszáradt a bodzafa
  hol hálunk az éjszaka
  ajtó mellett a padon
  a te gyönge hasadon
  
  gyere rózsám a kertembe
  lássuk mi van a pendelybe
  se nem róka se nem nyúl
  bolond aki odanyúl
  
  alig várom szüretet
  szüret után egyebet
  hogy vigyék el nénémet
  s néném után engemet
  
  az én rózsám katona
  ragyog rajta a gúnya
  de az ősszel leszerel
  hazajön és veszen el
  
  komámuram görögdinnye
  bárcsak alám höngörödne
  
  komámuram káposztája
  tövig édes a torzsája
  
  édesanyám lánya vagyok
  sárgadinnye-hajból vagyok
  csókot is csak annak adok
  akinek csak én akarok
  
  akármilyen vénasszony
  férjhez megyen menyasszony
  
  felszeg utca derekába
  nyílik egy rózsa magába
  én vagyok egy bimbó azon
  haragszik rám egy vénasszony
  ha kipukkad haragjába
  én leszek a fia párja
  

  12. a megunt szerelem nótája

  nem bánom én apám anyám tagadj meg

  lassú cigánytánc (magyarszovát)

  nem bánom én apám anyám tagadj meg
  mer a szívem a rózsámért hasad meg
  
  titkon nyílik titkon hervad titkon hervad a rózsa
  bár csak ne szerettelek vóna soha
  hagytál volna békét a szerelemnek
  jobb lett volna az én árva szívemnek
  
  szépen szól a kolozsvári kolozsvári nagyharang
  szépen húzza három fehér vadgalamb
  három fehér vadgalambnak hat szárnya
  nem kell nékem senki megunt babája
  
  nem kell nékem száz leány szeretője
  kapok még a faluban szeretőre
  nem kell nékem száz leány szeretője
  kapok még a faluban szeretőre