bolt.piarista.hu

Nóták

  TÉKA / Ha te húzod, én meg járom...

  1. széki magyar és csárdás

  édesanyám mért is szültél

  (Szék, Mezőség)

  édesanyám mért is szültél
  ha engemet megvetettél
  mért is szültél e világra
  örökös szomorúságra
  
  édesanyám is volt nékem
  nem is olyan réges-régen
  nem is olyan rég nincs anyám
  csak mióta meghalt apám
  
  kimegyek a temetőbe
  leborulok egy sírkőre
  az a sírkő kinek jele
  ott van apám eltemetve
  
  leborulok sírhalmára
  szívem vigasztalására
  göröngyei azt susogják
  itt vár reád a boldogság
  
  édesanyám mért is szültél
  ha ennyire megvetettél
  de sok mindennek kitettél
  a bánattól nem kíméltél
  

  verjen meg az isten rózsám

  (Szék, Mezőség)

  verjen meg az isten rózsám
  mér nem voltál igaz hozzám
  mer én igaz voltam hozzád
  igazabb mint édesanyád
  
  nem átkozlak nem szokásom
  verjen meg sok sóhajtásom
  verjen meg a piros hajnal
  kibe siratlak jajszóval
  
  verjen meg a piros hajnal
  kibe siratlak jajszóval
  verjen meg a sötét éjjel
  de sok örömtől zártál el
  
  válassz válassz jól nézd meg kit
  mer a szerelem megvakít
  lám engemet megvakított
  örökre megszomorított
  

  bonchidai menyecskék

  (Szék, Mezőség)

  bonchidai menyecskék
  ugrálnak mint a kecskék
  szeretőjük mindig más
  az uruk csak ráadás
  
  ne nézz reám ne-ne-ne
  mert nem vagyok a fene
  nem akarlak megenni
  csak a szemed kivenni
  
  ne nézz rózsám a szemembe
  mert vér csöppen a szívembe
  ha vér cseppen a szívembe
  meghalok szégyenletembe
  
  bonchidai hegy alatt
  lányok sütik a halat
  papírosba takarják
  a legénynek úgy adják
  
  viszik viszik a szilvát
  válogatják a javát
  én is ettem belőle
  szerelmes lettem tőle
  

  a csizmámba nincsen ták

  (Szék, Mezőség)

  a csizmámba nincsen ták nincsen ták nincsen ták
  ellopták a leánykák leánykák leánykák
  
  azért ülünk mayernél mayernél mayernél
  nincsen málé se kenyér se kenyér se kenyér
  

  2.

  felsütött a hajnalcsillag

  (Magyarbece, Maros völgye)

  felsütött a hajnalcsillag
  kelj fel rózsám mert megvirrad
  
  dehogy virrad még hajnal sincs
  bánatimnak még vége sincs
  
  a kis legény fáradsága
  piros tojás a váltsága
  

  nem megmondtam szelídecske

  (Magyarbece, Maros völgye)

  nem megmondtam szelídecske
  nem megmondtam szelídecske
  leány vagy te vagy menyecske na-na-na
  se nem leány se menyecske
  csak egy kicsit szelídecske na-na-na
  
  édesanyám sok szép szava
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha na-na-na
  megfogadnám de már késő
  utolért a záporeső
  
  záporeső zápor szél
  zápor eső hideg szél
  mind a kettő engemet ér na-na-na
  záporeső zápor szél
  mind a kettő engemet ér na-na-na
  

  3. megyek az úton lefelé

  (Magyarbece, Maros völgye)

  megyek az úton lefelé
  senki se mondja bé
  
  csak az én kis feleségem
  gyere be te szerencsétlen
  
  egyedül vagyok egy házba
  búbánatnak szobájában
  
  megyek az utcán bánkódva
  mintha meg lennék átkozva
  
  édes rózsám járj békével
  rólam se feledkezzél el
  

  4. egy pár tánc magyarszovátról

  magasan repül a daru
  (Magyarszovát, Mezőség)
  
  magasan repül a daru
  magasan repül a daru szépen szól
  haragszik rám az én babám
  haragszik rám az én babám mert nem szól
  ne haragudj régi babám sokáig
  tied voltam tied leszek halálig
  
  titkon nyílik titkon hervad
  titkon nyílik titkon hervad a rózsa
  bárcsak ne szerettelek vón
  bárcsak ne szerettelek volna soha
  hagytál volna békét a szerelemnek
  jobb lett volna az én árva szívemnek
  

  esik eső a nyomáson

  (Magyarszovát, Mezőség)

  esik eső a nyomáson
  ma van rajtam holnap máson
  
  szeress babám csak nézd meg kit
  mert a szerelem megvakít
  
  azt gondoltam amíg élek
  mindig víg napokat élek
  de már látom hogy nem élek
  elég szomorúkat élek
  

  kicsi tulok nagy a járom

  (Magyarszovát, Mezőség)

  kicsi tulok nagy a járom
  fiatal még az én párom
  kerek három évig várom
  mégis ő lesz az én párom
  
  kicsi tulok nagy a szarva
  nem fér be az istállóba
  le kell a szarvából vágni
  el kell a babámtól válni
  
  megmondtam rózsám ne szeress
  értem magadat ne veresd
  de te arra azt felelted
  szenvedek rózsám éretted
  

  5.

  vörös bor nem drága

  (Somogy megye)

  vörös bor nem drága
  hat krajcár az ára
  hozz kocsmáros még egy meszölyt
  hadd mulassak ötven vesszőt
  azután elmegyek
  
  ne menj el angyalom
  van még egy forintom
  szövésemmel fonásommal pótolgattam
  azt is a számodra hagytam
  mulasd el nem bánom
  

  szentbalázsi pista vagyok én

  (Somogy megye)

  szentbalázsi pista vagyok én
  szentbalázsi gulyát őrzöm én
  szeretnek is engem a lányok
  még a menyecskék sem utálnak
  
  szentbalázsi pista vagyok én
  szentbalázsi rózsát szedek én
  szentbalázsi rózsa viola
  én vagyok a leszakisztója
  
  nemesapátiban lakom én
  nemes ember fia vagyok én
  bévádol engem a major
  ha megérik a gyenge bajor
  
  hol lakik kend bácsi szilason
  hogy mérik ott a bort húszason
  már minálunk garas iccéje
  szeretőmnek nem tom mi neve
  

  7.

  mikor a szoroson lemész

  (Gyimes)

  mikor a szoroson lemész
  mikor a szoroson lemész
  arra kérlek vissza ne nézz
  arra kérlek vissza ne nézz
  
  hogy szívednek ne legyen nehéz
  szívednek ne legyen nehéz
  hogy idegenyek közi mész
  hogy idegenyek közi mész
  
  idegenyek jók nem rosszak
  idegenyek jók nem rosszak
  mert szemembe széped mondnak
  hátam megett esznek s rágnak
  
  napom napom fényes napom
  süss fel egyszer világoson
  süss fel egyszer világoson
  ne csak mindig homályoson
  

  8.

  megölték a purdét

  (Körösfő, Kalotaszeg)

  megölték a purdét százhúsz forintjáért
  belévették a tiszába rongyos darócába
  
  tisza nem engedte partjára kivette
  odament egy hajós legény hajójába vette
  
  odament az anyja költi de nem hallja
  kelj fel kelj fel kedves fiam gyere velem haza
  

  9.

  még az úton lefelé se mehetek

  (Magyarszovát, Mezőség)

  még az úton lefelé se mehetek
  mert mind azt mondják hogy szeretőt keresek
  nem kell nékem az a büszke szerető
  szeretőm lesz az a gyászos temető
  
  életembe csak egyszer voltam boldog
  akkor is a két szememből könny hullott
  sírtam is én örömömbe hogy szeret
  bánatimba hogy az enyém nem lehet
  

  régi babám törjön ki a nyavalya

  (Magyarszovát, Mezőség)

  régi babám törjön ki a nyavalya
  este mikor lefekszel az ágyadba
  addig törjön sejehaj míg én jutok eszedbe
  meg se haltam már el vagyok felejtve
  
  késő ősszel száll a fecske messzire
  jutok-e még régi babám eszedbe
  még eszedbe jutok babám de már akkor késő lesz
  mert nékem a gyönge szívem másé lesz
  

  árva madár mért keseregsz az ágon

  (Magyarszovát, Mezőség)

  árva madár mért keseregsz az ágon
  nem csak te vagy elhagyott e világon
  nekem sincsen édesanyám édesanyám sem apám
  mégis a jó isten gondot visel rám