bolt.piarista.hu

Nóták

  TÉKA / Huszárgyerek, huszárgyerek

  2. verbuválnak szék városán

  verbuválnak szék városán kötéllel
  elfogják a szegény legényt erővel
  a gazdának öt-hat fiát
  a gazdának öt-hat fiát nem bántják
  a szegénynek ha egy is van elfogják
  
  hátrakötik a két karját kötéllel
  úgy kísérik kolozsvárra fegyverrel
  utána megy apja-anyja
  utána megy apja-anyja siratják
  kérik vissza semmi pénzért nem adják
  
  apám-anyám térjél vissza szomorán
  növeld többi gyermekedet szigorán
  növeld többi gyermekedet
  növeld többi gyermekedet szigorán
  hogy fogja el a vármegye szaporán
  

  este későn megperdítik a dobat

  este későn megperdítik a dobat
  kiadják a nehéz parancsolatat
  
  magyar fiúk kezdődik a háború
  de azért tük ne legyetek szomorúk
  
  ki van téve a magyarnak zászlaja
  de sok legényt feleskettek alatta
  
  én magam is felesküdtem alatta
  az én rózsám keservesen siratja
  
  erdélyország hegyes-völgyes határa
  terem kislány minden legény számára
  
  hol terem több jó bor és több szép leány
  mint idelenn erdélyország határán
  

  erdő mellett de magos a kaszárnya

  erdő mellett de magos erdő mellett de magos a kaszárnya
  oda leszek sejaha oda leszek három évre bezárva
  az erdei dalos madárnak is van párja van párja
  csak én magam egyedül csak én magam egyedül vagyok árva
  
  este fogom sejahaj este fogom a lovamat nyergelni
  reggelig tart sejahaj reggelig tart a szerszámot felrakni
  csillag ragyog kis pej lovam fején nem kantár nem kantár
  nem is legény nem is az nem is legény ki a lányokhoz nem jár
  
  szomszédasszony sejahaj szomszédasszony mondja meg a lányának
  selyemágyát vesse meg selyemágyát vesse meg a bakának
  mert a baka gyalog masírozik elfárad elfárad
  gyönge szívét sejahaj gyönge szívét megöli a búbánat
  

  erdő erdő erdő marosszéki kerek erdő

  erdő erdő erdő marosszéki kerek erdő
  sárgarigó madár benne a kerülő
  én is voltam a sűrű erdő kerülője
  egy szép barna lánynak igaz szívű szeretője
  
  várni várni babám de sokat kell várni
  egy szép barna lányért három évet kell szolgálni
  összegyűjtöm a sűrű könnyeim tentának
  rózsás leveleket írok haza a babámnak
  

  székvárosi halastó de halastó

  székvárosi halastó de halastó
  beleestem szekerestül lovastul
  gyere babám váltsál ki váltsál ki
  ne hagyjál a halastóban meghalni
  
  kiváltalak jó galambom ki ki ki
  nem hagylak a halastóban meghalni
  eladom a jegykendőm s a karikagyűrűm
  az árából kiváltom a szeretőm
  eladom a jegykendőm s a karikagyűrűm
  ha csak lehet kiváltom a szeretőm
  
  én az utcán le se fel se mehetek
  míg azt mondják fekete gyászt viselek
  fekete gyász a ruhám fehér az én zsebkendőm
  szék városi büszke lány a szeretőm
  fekete gyász a ruhám fehér az én zsebkendőm
  szék városi magyar lány a szeretőm
  

  márványkőből van a tisza feneke

  márványkőből márványkőből van a tisza feneke
  gyönge vagy még gyönge vagy még babám a szerelemre
  gyöngeséged nem annyira sajnálom
  szép vagy babám csuhaj jó vagy babám
  nehéz tőled megválnom
  
  de szeretnék de szeretnék a királlyal beszélni
  de még jobban de még jobban a szobájába bemenni
  megmondanám a királynak magának
  lányokat is szép asszonyokat is
  sorozzon be bakának
  
  de a király de a király azt írja a levélben
  nem illik nem illik a csákó a lány fejére
  mert a lánynak harminchárom szoknya kell
  szoknya mellé csuhaj a lábára
  tulipántos csizma kell
  mert a lánynak harminchárom szoknya kell
  szoknya mellé csuhaj szoknya mellé
  negyvenhetes baka kell
  

  adriai jeges tenger hányja-veti a hullámot

  adriai jeges tenger hányja-veti a hullámot
  ez a csinos barna kislány szedi a virágot
  szedjed csárdás kisangyalom kössed bokrétába
  így is úgy is nemsokára kell a csákóm oldalára
  
  még azt mondják a faluban hogy én büszke legény vagyok
  pedig én még falubeli szeretőt sem tartok
  ha tartottam szép szeretőt megszenvedtem érte
  cudar világ kutya világ soha ne hányd a szememre
  
  mikor megyek hazafelé sej a magam falujába
  rövid szárú rámás csizma elmerül a sárba
  rövid szárú rámás csizma elmerül a sárba
  szék városi büszke lányok máma láttok utoljára
  
  ha a legényt besorozzák csákót tesznek a fejére
  megesketik hogy az ellent vágja-üti egyre
  lénungot is kap a legény hat vasat egy napra
  nem elég a babájának képes levelező lapra
  

  nem loptam én életembe

  nem loptam én életembe
  csak hat ökröt debrecenbe
  mégis rám verték a vasat
  babám szíve majd meghasadt
  
  elhajtottam a vásárba
  kettőt adtam áldomásba
  kettőt adtam a bírónak
  kettőt a szabadítónak
  
  nem loptam én életembe
  csak egy csikót debrecenbe
  mégis rám verték a vasat
  babám szíve majd meghasadt
  
  mikor mentem hazafelé
  három zsandár állott elém
  azt kérdezték mi a nevem
  hol az utazólevelem
  
  állj meg zsandár megmutatom
  a lájbimat kigombolom
  előveszem a revolverem
  ez az utazólevelem
  
  mikor mentem hazafelé
  megnyílt az ég három felé
  ragyogtak rám a csillagok
  megtudták hogy árva vagyok
  

  3. köszönöm édesanyámnak

  köszönöm édesanyámnak
  köszönöm édesanyámnak
  hogy felnevelt katonának
  hogy felnevelt katonának
  
  ha édesanyám nem lett volna
  katona sem lettem volna
  de még akkor béíratott
  mikor bölcsőmbe ringatott
  
  csicset adott elaltatott
  csicset adott elaltatott
  mégis katonának adott
  mégis katonának adott
  
  csánják az erdei utat
  csánják az erdei utat
  viszik a szegény fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  

  4. búra termett idő

  búra termett idő ködnevelő szellő
  ködnevelő szellő
  megemésztett engem ez az egy esztendő
  ez az egy esztendő
  
  ha én azt tudhatnám melyik úton mégy el
  melyik úton mégy el
  felszántanám én azt aranyos ekével
  aranyos ekével
  
  be is boronálnám apró gyöngyszemekkel
  apró gyöngyszemekkel
  meg is öntözném azt sűrű könnyeimmel
  sűrű könnyeimmel
  

  telekes bocskor gyöngyös kapca

  telekes bocskor gyöngyös kapca
  járd meg tubám járd meg
  majd elmegyünk a kocsmára
  de engem is várj meg
  
  vörös nadrág sárga csizma
  járd meg tubám járd meg
  megjárom én a kopogót
  tubám te is járd meg
  

  5. kerek az én szűröm alja

  kerek az én szűröm alja
  piros selyemmel kivarrva
  magamról ha levetkezem
  szűröm fejem alá teszem
  
  zöld a pázsit megnőt a fű
  az én rózsám kökényszemű
  aj a szívem fáj a szívem
  vajon ki gyógyít meg engem
  
  móric gazda egy icce bort
  frissen akit most felmarkolt
  torkomon akadt a bánat
  hadd öntsem le mert elszárad
  

  édes kedves feleségem

  édes kedves feleségem
  mit csinálsz jövő héten
  tilolom kenderem
  kenden jár az eszem
  egész héten
  
  édes kedves feleségem
  mit dolgozol majd a héten
  fonok szövök szabok
  inget gatyát varrok
  jó uramnak
  
  ugyan kedves komámasszony
  hová siet olyan nagyon
  megyek a kocsmába
  táncba mulatságba
  jöjjön velem
  

  megjött este ambrus gazda

  megjött este ambrus gazda
  ing és gatya rongyos rajta
  benyúl a ládába
  pókhálót talála
  a vót benne
  
  cudar élet fékomadta
  hol az asszony majd megkapja
  munkája jutalmát
  ingem gatyám árát
  furkósbottal
  

  elmentem én gyulára

  elmentem én gyulára
  a gyulai vásárra
  szilaj csikót hajtottam
  babám de elfáradtam
  
  szilaj csikót hajtottam
  babám de elfáradtam
  elfáradt a jobb lábom
  kivel a csárdást járom
  
  ez a lábom ez ez ez
  jobban járja mint emez
  édes lábom jól vigyázz
  mer a másik meggyaláz
  

  6. kapitány úr azt mondja a bakának

  kapitány úr azt mondja a bakának
  maradj vissza édös fiam zupásnak
  három csillagot kapsz a gallérodra gallérodra
  egész század hallgat a kommandódra
  
  kapitány úr köszönöm a jóságát
  adja másnak azt a három csillagját
  van énnékem odahaza kökényszemű galambom
  annak a két szeme az én csillagom
  

  kiskunságban verbuválnak

  kiskunságban verbuválnak
  most szedik a katonákat
  állj be pajtás katonának
  jobb dolgod lesz mint apádnak
  se nem kapálsz se nem kaszálsz
  csak a kaszárnyában sétálsz
  
  édesanyám ne sírjék kend
  katonának nevelt fel kend
  én is elbírok egy kardot
  mint sok derék legényt látok
  esik eső bugyborékol
  szól a kakas kukorékol
  
  most fújják a víg marsokat
  itt kell hagyni galambomat
  ha csakugyan el kell menni
  kiskunságot itt kell hagyni
  hagyok olyan rózsát benne
  hogy holtig fáj szívem érte
  

  amott legel amott legel

  amott legel amott legel
  amott legel hat pej csikó magába
  mind a hatnak mind a hatnak
  mind a hatnak rézbékóban a lába
  gyere pajtás térítsd vissza a csikót
  reszeljük le reszeljük le
  reszeljük le a lábáról a békót
  
  lereszeltük lereszeltük
  lereszeltük a lábáról a békót
  most már pajtás most már pajtás
  most már pajtás merre hajtjuk a csikót
  majd elhajtjuk amerre a nap lejár
  arra tudom arra tudom
  arra tudom a gazdája sosem jár
  

  7. felkötöm a kardot

  töltik a nagyerdő útját
  viszik a székely katonát
  viszik viszik szegényeket
  szegény székely legényeket
  
  úgy elviszik arra helyre
  hol az út is vérrel festve
  kit a golyó kit a lándzsa
  kit éles kard összevágta
  

  látom a szép eget

  látom a szép eget
  fölöttünk fényleni
  békesség csillagát
  rajtuk lengedezni
  
  lobog a vérmezőn
  három színű zászló
  a seregek ura
  legyen oltalmazóm
  
  nem szánom véremet
  ontani hazámért
  mégis fáj a lelkem
  az én otthonomért
  
  a bús harangok es
  néma hangon szólnak
  mikor indulni kell
  szegény katonáknak
  
  mert még a fecske es
  ahol nevelkedik
  búsan énekel ha
  indulni kell nekik
  
  felkötöm a kardot
  apámért anyámért
  megforgatom én azt
  szép magyar hazámért
  

  8. huszárosra vágatom a hajamat

  huszárosra vágatom a hajamat
  budapesten loncsolják a lovamot
  széna-szalma porcióba van tele pakolva
  adj egy csókot kisangyalom az útra
  
  csókot adni a huszárnak nem merek
  mer a huszár nem igaz szívből szeret
  ha a huszár igaz szívből sej-haj szeretne
  maga mellé a nyeregbe ültetne
  
  gyenge vagy még kisangyalom a lóra
  táncol a ló te meg leesel róla
  majd ha egyszer én ülök a sej-haj nyeregbe
  táncolhatsz vélem a csillagos égbe
  

  kossuth lajos udvarában van egy terebélyes diófa

  kossuth lajos udvarában van egy terebélyes diófa
  kis pej lovam felnyergelve kantározva áll alatta
  arany a zabolája édes a babám pici szája
  lehajtom a bús fejemet a rózsám ölelő két karjába
  
  megüzenem vagy megírom vagy még szóval is megmondom
  hogy az isten a jó isten egy árva fiút ne adjon
  mer az árvát az ág is siratja aztat a madár is
  így hát csárdás kisangyalom árván maradsz te még magad is
  

  huszárgyerek huszárgyerek szereti a táncot

  huszárgyerek huszárgyerek szereti a táncot
  az oldalán az oldalán csörgeti a kardot
  ha csörgeti hadd csörgesse pengjen sarkantyúja
  kossuth lajos verbunkja a muzsikáltatója
  
  falu végén falu végén szépen muzsikálnak
  oda hívnak engemet is magyar katonának
  be is állok a verbunkba ha már verbuválnak
  elmegyek a pajtásimmal vitéz regrutának
  
  szép a huszár szép a huszár felül a lovára
  arany mente a hátára kard az oldalára
  virágcsokor a csákóján úgy megy a csatába
  ne sírj rózsám megtérek még a szabad hazába
  

  most szép lenni katonának

  most szép lenni katonának
  mert kossuthnak verbuválnak
  kossuth lajos nem lett volna
  katona sem lettem volna
  éljen éljen a nemzet
  
  akkor megyek katonának
  ha leányok verbuválnak
  pántlikába kardot rántnak
  avval tudom le se vágnak
  éljen éljen a nemzet
  
  gyere pajtás katonának
  téged tesznek kapitánynak
  pár esztendő nem a világ
  éljen a magyar szabadság
  éljen éljen a nemzet
  

  a gyulai kaszárnyára rászállott egy gólya

  a gyulai kaszárnyára rászállott egy gólya
  vizet hozott a szájával regruták számára
  mosdjatok regruták mert porosak vagytok
  azt csak a jó isten tudja hogy mikor szabadultok
  
  pokrócomnak a négy sarkára írom a nevemet
  átadom a resztungomat a százegybelieknek
  ne sírj bundás ne sírj kitelik az időd
  nékem is volt de már letölt a három esztendő
  
  fiumei kikötőben áll egy hadihajó
  közepében négy sarkában nemzeti szín zászló
  fújja a szél fújja hazafelé fújja
  negyvenhatos öreg bakák mennek szabadságra