bolt.piarista.hu

Nóták

  TÉKA / Ki az eget megkerüli...

  1. haragszik a rózsám anyja...

  (féloláhos)

  haragszik a rózsám anyja
  mért szeret engem a fia
  
  azért ne fájjon a feje
  úgyse leszek az ő menye
  
  tegnap este a kapuba
  kibomlott a rózsám haja
  
  a szél amint lebegtette
  a vállamhoz veregette
  
  ne haragudj rózsám azért
  hogy a szám a tiedhez ért
  
  mer' akik egymást szeretik
  azok közt ez gyakran esik
  
  babám nem azér' vettelek
  hogy aratni ne vigyelek
  
  ne vígy rózsám a tarlóra
  gyönge vagyok a sarlóra
  
  ha elvágom a kezemet
  ki süt neked lágy kenyeret
  

  2. kicsi róka kicsi nyúl...

  (szökő)

  rózsa rózsa piros rózsa

  rózsa rózsa piros rózsa
  nem leszek szerelmes soha
  láncot verek a szívemre
  megmutatom bírok véle
  
  este elalszik a lámpa
  nagy szerelem van a lányba'
  de még nagyobb a legénybe'
  bátran ölel a sötétbe'
  
  énrám anyám ne neheztelj
  mert nékem csak ez az egy kell
  ha tiltod a válásomat
  ásd meg anyám a síromat
  

  lapi lapi cserelapi

  lapi lapi cserelapi
  gyere kati hozzánk lakni
  ha nem jössz te hozzánk lakni
  száradjál meg mint a lapi
  
  minta minta fodorminta
  elégett a palacsinta
  ha elégett sütünk-e mást
  szeretőt is keresünk mást
  
  gyere babám a ház megé
  hogy nézzek a szemed közé
  máma egyszer holnap kétszer
  holnapután hetvenhétszer
  
  ha tudtad hogy nem szerettél
  házadhoz mér' kerítettél
  hagytál volna békét nékem
  más is elvett volna engem
  

  kicsi róka kicsi nyúl

  kicsi róka kicsi nyúl kicsi nyúl kicsi nyúl
  még a pap is odanyúl odanyúl
  s oda bizony ne nyúljon ne nyúljon
  mert az ujja beszorul a sötétbe
  

  megkondult a szőkefalvi nagyharang...

  (asztali nóta)

  megkondult a szőkefalvi nagyharang
  húzza aztat három fehér vadgalamb
  
  három fehér vadgalambnak hat szárnya
  ki vagyok a babám szívéből zárva
  
  akartalak szeretni hogy ne tudják
  de az egek rám világosították
  világosítsa is ki a nagy isten
  mert az igaz szerelemnél szebb nincsen
  

  4. édesanyám mondta nékem...

  (keserves)

  édesanyám mondta nékem
  minek a szerető nékem
  de én arra nem hallgattam
  titkon szeretőt tartottam
  
  ékes madár ki elhagytál
  ki a hegyen túlhaladtál
  onnan visszatekintettél
  szívembe bánatot tettél
  
  búval derül fel reggelem
  szomorán jön az éjjelem
  ellenem fújnak a szelek
  vigasztalást már nem lelek
  
  kedvem semmibe' sem telik
  búmat napjaim nevelik
  bezárom hát a szívemet
  siratom szeretetemet
  

  5. csillagos ég merre van az én hazám...

  (vízmelléki táncrend, vámosgálfalva)

  piros rózsa kék nefelejcs

  (vámosgálfalva)

  piros rózsa kék nefelejcs
  engem babám el ne felejts
  elfelejtlek mert muszáj lesz
  szívem négy évet gyászba' lesz
  
  gyászt visel a szívem belül
  bánat szorítja két felől
  szállj le bánat a bús szívemről
  ne végy ki minden erőmből
  
  nem szállok le a szívedről
  kiveszlek minden erődből
  

  csillagos ég merre van az én hazám

  (vámosgálfalva)

  csillagos ég merre van az én hazám
  merre sirat engem az édesanyám
  az nem sirat mer' el vagyon temetve
  a sírjára rózsafa van ültetve
  
  keserű víz nem hittem hogy édes légy
  régi babám nem hittem hogy csalfa légy
  csalfasággal csaltad meg a szívemet
  a jó isten borítsa rád az eget
  borítsa rád hogy ne tudjál beszélni
  hogy ne tudjál más szeretőt tartani
  

  erdő erdő de magos vagy

  (vámosgálfalva)

  erdő erdő de magos vagy de magos vagy
  hát te babám de messze vagy de messze vagy
  azt az erdőt levághatnám
  a babámat megláthatnám galambom
  
  szabad madár vagy te babám galambom
  szabad madár vagy te babám galambom
  ha én olyan szabad volnék
  minden este nálad volnék galambom
  
  nem kívánom minden este galambom
  nem kívánom minden este galambom
  csak egy héten három este
  csak egy héten három este galambom
  kedd csütörtök szombat este
  bárcsak mindig az is lenne galambom
  

  ez az ózdi viola

  (vámosgálfalva)

  ez az ózdi viola
  ide érzik a szagja
  a szagja s az illatja
  szívem vigasztalója
  
  te azt hiszed te csipás
  hogy engem nem szeret más
  szeret engem még más is
  náladnál szebb virág is
  

  szívem után mentem

  (vámosgálfalva)

  szívem után mentem
  nem hallgattam másra
  megcsalta ja szívemet a
  legény kacagása
  
  olyan beteg vagyok
  talán meg is halok
  megátkozott a szeretőm
  hogy ne legyek boldog
  
  semmi babám semmi
  ennek így kell lenni
  mindenféle szerelemnek
  vége szokott lenni
  minden igaz szerelemnek
  vége szokott lenni
  

  6. a nagy hegyi tolvaj balladája

  (magyarkirályfalva)

  anyám édesanyám
  mért is adtál férjhez
  mért is adtál férjhez
  nagy hideg havasra
  
  nagy hideg havasra
  nagy hegyi tolvajhoz
  ki most is odavan
  keresztút állani
  
  keresztút állani
  örményt eloltani
  keresztút állani
  örményt eloltani
  
  nyiss ajtót nyiss ajtót
  gyenge rác menyecske
  nyitok bizony nyitok
  kedves jámbor uram
  
  mért sírtál mért sírtál
  gyenge rác menyecske
  nem sírtam nem sírtam
  konyhán forgolódtam
  
  konyhán forgolódtam
  cserefát égettem
  cserefának füstje
  húzta ki könnyemet
  
  hajts térgyet hajts térgyet
  gyenge rác menyecske
  hajtok bizony hajtok
  kedves jámbor uram
  
  csak engedd szóljak egyet
  inasom inasom
  inasom inasom
  legjobbik inasom
  
  kapjátok fel fejem
  mossátok meg ürmös borba
  facsarjátok len ruhába
  vigyétek el moldovába
  
  vigyétek el moldovába
  édesapám asztalára
  hogy vegyen világ példát róla
  hogy jár az idegen dolga
  

  7. haranglábi népdalok

  édesanyám mondanék én valamit

  (harangláb)

  édesanyám mondanék én valamit
  édesanyám mondanék én valamit
  gombolja ki a gyolcsingem elejét
  gombolja ki a gyolcsingem elejét
  
  nézze meg hogy mi nyomja ja szívemet
  nézze meg hogy mi nyomja ja szívemet
  eltiltották tőlem a szeretőmet
  eltiltották tőlem a szeretőmet
  
  elrabolták tőlem azt az egyet is
  elrabolták tőlem azt az egyet is
  rabolják el a gyászos életem is
  rabolják el a gyászos életem is
  
  elrabolták vagy az isten elvette
  elrabolták vagy az isten elvette
  annak adta aki nem érdemelte
  annak adta aki nem érdemelte
  

  szántottam szántottam

  (harangláb)

  szántottam szántottam
  hat ökröt hajtottam
  minden fordulásba
  egy csókot raboltam
  
  ha ott lenne babám
  az ekét tartani
  minden fordulásba
  egy csókot rabolni
  
  megkötöm lovamat
  szomorú fűzfához
  lehajtom fejemet
  két első lábához
  
  lehajtom fejemet
  babám kebelére
  hullatom könnyemet
  rózsás kötényébe
  

  irigyeim annyin vannak

  (harangláb)

  irigyeim annyin vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  adok nekik tejet vajat
  hogy ugassák ki magukat csuhajja
  
  jártam hozzád egy ösvenyen
  azt is elkertelték tőlem
  se nem ággal se nem fával
  csak a sok irigy szájával csuhajja
  
  annyit adok irigyemre
  mint a ruhám kötőjére
  még arra is többet adok
  ha leszakad mást varratok csuhajja
  

  8. szászcsáváson verbuválnak kötéllel...

  (katonadalok)

  merre merre honvéd huszár

  (szászcsávás)

  merre merre honvéd huszár te pajtás
  merre merre honvéd huszár te pajtás
  mért sír egyik mért sír egyik
    szemed jobban mint a más
  
  mért látok én homlokidon bánatot
  mért látok én homlokidon bánatot
  tán tetőled tán tetőled
    eltelt minden vígságod
  
  trónörökös igaz hitű lett volna
  trónörökös igaz hitű lett volna
  most a magyar most a magyar
    senki rabja nem volna
  
  ferenc jóska befogatta hat lovát
  ferenc jóska befogatta hat lovát
  felültette felültette
    feleségét s hat fiát
  úgy vitték el úgy vitték el
    a szép magyar koronát
  

  szászcsáváson verbuválnak kötéllel

  (szászcsávás)

  szászcsáváson verbuválnak kötéllel
  elfogják a szegény legényt erővel
  a gazdának ha tíz vagyon se bántják
  a szegénynek ha egy van is elfogják
  
  édesanyám hol van az az édes téj
  amelyikkel katonának neveltél
  azt a tejet adtad volna lányodnak
  mert a lányod nem viszik katonának
  

  töltik az erdei utat

  (szászcsávás)

  töltik az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket csuhajja
  
  engem anyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett s úgy rengetett
  zsebkendővel takargatott
  a szájával megátkozott csuhajja
  
  a szájával megátkozott
  katonának beíratott
  katonának elvigyenek
  a harctéren meglőjenek csuhajja
  

  9. molnár anna balladája

  (magyarkirályfalva)

  gyere velem molnár anna
  nem megyek én jó katona
  vagyon nékem jámbor uram
  karjon ülő kicsiny fiam
  
  mégis addig csalogatta
  amíg csak elcsábította
  mennek mennek messze helyre
  zöld erdőnek közepibe
  
  zöld erdőnek közepibe
  borús fának a tövébe
  ülj le ülj le molnár anna
  hogy feküdjek az ölödbe
  
  hogy feküdjek az ölödbe
  nézz egy kicsit a fejembe
  addig nézett a féjébe
  amíg elaludt ölébe
  
  molnár anna feltekinte
  feltekint a borús fára
  hát ott mit lát hat szép lejányt
  hat szép lejányt fölakasztva
  
  kicsordult a forró könnye
  vitéz úrnak orcájára
  fölébredt a vitéz úr
  mért sírsz mér sírsz molnár anna
  
  tán föltekintettj a fára
  tán föltekintettj a fára
  nem tekintettem a fára
  itt menvén el három árva
  
  s itt menvén el három árva
  eszembe jut jámbor uram
  karjon ülő kicsiny fiam
  karjon ülő kicsiny fiam
  
  hallod-e te molnár anna
  szoktál-e te fára mászni
  nem szoktam én fára mászni
  indulj elé mutass példát
  
  leejti az éles kardját
  add föl add föl molnár anna
  mindjárt mindjárt jó katona
  mindjárt mindjárt jó katona
  
  felveszi az éles kardot
  s lecsapja a sajgó nyakát
  felöltözik ruhájába
  talpig vörös angliába
  
  s elindula hazájába
  jámbor ura kapujába
  hallod-e te jámbor gazda
  nem adsz szállást éjszakára
  
  hej de én szállást nem adhatok
  mer elhagyott a feleségem
  elhagyott a feleségem
  sír a gyermek a tűzhelyen
  
  hallottam még gyereksírást
  no ha úgy van gyere be hát
  hallottam még gyereksírást
  no ha úgy van gyere be hát
  
  szól a vendég a gazdához
  hallod-e te jámbor gazda
  van-e jó bor a faluba
  van-e jó bor a faluba
  
  hej de jó bor messze vagyon
  s a gyermeket kire hagyom
  míg a gazda borér jár el
  gondot viselek én rája
  
  alig várta hogy a gazda
  hogy a gazda elinduljon
  kigombolta dolomántját
  s megszoptatta síró fiát
  
  mikor a gazda hazajő
  sírást nem hall csodálkozik
  tán a gyermek azért nem sír
  hogy a háznál idegen van
  
  leülnek a vacsorához
  szól a vendég a gazdához
  hallod-e te jámbor gazda
  feleséged hogyha élne
  
  feleséged hogyha élne
  s élve ide hazajönne
  megszidnád-e megvernéd-e
  vagy éltibe szemire vetnéd-e
  
  meg se szidnám meg se verném
  éltibe szemire se vetném
  én vagyok a feleséged
  kivel elmondtad a hitet
  

  10. mikor mentem kolozsvárra...

  (keserves)

  mikor mentem kolozsvárra
  kolozsvári nagy fogházba
  de ott látok sok urat ülni
  akik el fognak ítélni
  
  elítélnek három évre
  kolozsvári nagy börtönbe
  de onnat írok az édesanyámnak
  küldjön ruhát rab fiának
  
  el is jött az édesanyám
  sírva-ríva borult reám
  sírhatsz anyám jajszóval is
  egy fiad volt rab lett az is
  

  11. vagyon egy csillag az égen...

  (névnapköszöntők)

  vagyon egy csillag az égen

  vagyon egy csillag az égen
  amely szépen ragyog ott fenn
  jános ablakára mutat
  itt találtuk meg magunkat
  
  ezért bocsánatot kérünk
  ablakidnál megjelentünk
  bocsánatot ezer jókat
  éljünk sok jános napokat
  

  kelj fel istván ne aludjál

  kelj fel istván ne aludjál
  neved napjára virradtál
  
  felkelt istván nem aluszik
  itt van köztünk mulatozik
  
  ha van mézes pálinkátok
  istván napját megtartsátok
  
  ha nincs mézes mézeljetek
  istván napját szenteljétek
  

  kint az égen van egy csillag

  kint az égen van egy csillag
  amely olyan szépen villan
  istván ablakára mutat
  itt találtuk meg az utat
  
  azért bocsánatot kérünk
  hogy ablakid alá jöttünk
  bocsánatot sok napokat
  érjünk sok istván napokat
  
  eljöttünk hogy felköszöntsünk még egyszer
  isten tudja eljöhetünk még többször
  isten éltesse az istvánt sok éven át
  isten éltesse az istvánt sok éven át
  

  12. édesanyám is volt nékem...

  (keserves)

  édesanyám is volt nékem
  de mi haszna ha most nincsen
  éjszaka font nappal mosott
  jaj de keservesen tartott
  
  édes volt az anyám teje
  keserű a más kenyere
  keserű is savanyú is
  jaj de sokszor panaszos is
  
  bujdosik az árva madár
  minden erdő szélen leszáll
  hát az olyan árva mint én
  hogyne bujdokolna szegény
  

  13. a török asszony balladája

  (magyarsáros)

  úgy méne úgy méne
  a nagy török asszony
  a nagy széles úton
  a nagy reng erdőben
  
  jobb karjára vette
  kicsi fiacskáját
  bal karjára vette
  kincses kis ládáját
  
  gondolta magába
  istenem istenem
  melyiket hagyjam el
  melyiktől váljak meg
  
  kicsi fiacskát még
  ad nekem az isten
  de kincses kis ládám
  nem lesz többé nékem
  
  úgy méne úgy méne
  a nagy török asszony
  a nagy régi úton
  a nagy rengerdőben
  
  elére egy nagy fát
  oda leüléve
  elére egy nagy fát
  oda leüléve
  
  leterítette a
  kicsi pokróckáját
  megszoptatta rajta
  kicsi fiacskáját
  
  elméne az asszony
  otthagyá a fiát
  kicsi fiacskáját
  e szókkal áldja meg
  
  gyenge meleg eső
  legyen megferesztőd
  gyenge meleg szellő
  legyen megszárítód
  
  járnak jó asszonyok
  téged megszoptatnak
  járnak jó asszonyok
  téged megszoptatnak
  
  s úgy méne úgy méne
  a nagy török asszony
  a nagy régi úton
  a nagy rengerdőben
  
  talála egy tehént
  úgy bőgi a bornyát
  megette a farkas
  tavalyi tinóját
  
  gondolta magába
  szegény török asszony
  gondolta magába
  szegény török asszony
  
  ez oktalan állat
  s hogy bőgi a bornyát
  hát én hogy hagytam el
  kicsi fiacskámat
  
  visszatére vissza
  a nagy török asszony
  visszatére vissza
  a nagy török asszony
  
  elére a nagy fát
  feltekint a fára
  s az ő kicsi fiát
  sehol se találja
  
  angyal-e vagy madár
  ki emez ágon jár
  csattogtatja szárnyát
  s veri szívem kínját
  

  14. elindult szűz mária...

  (karácsonyi kántáló)

  elindult szűz mária
  betlehem városba
  betért egy gazdag kovácshoz
  szállást kéregetni
  
  jó estét bölcs kovács
  adnál nékünk szállást
  szállást néktek nem adhatok
  mert sok vendégem van
  
  a gazdag kovácsnak
  volt egy szép báránya
  elvezette szűz máriát
  barmok jászolába
  
  tizenkét órakor
  megszületett jézus
  tizenkét szép őrző angyal
  őrzi a jézuskát
  tizenkét szép őrző angyal
  köti a bokrétát
  
  ébredjél fel gazda
  e jeles éjszaka
  nézd mi van a házad előtt
  egy szép aranyalmafa
  
  madarak repdesik
  angyalok éneklik
  megszületett isten fia
  a világ megváltója
  megszületett isten fia
  a világ megváltója
  

  15. száraz fából könnyű hidat csinálni...

  (székely verbunk és lassú csárdás)

  édesanyám ne neheztelj

  édesanyám ne neheztelj
  édesanyám ne neheztelj
  mert nékem csak ez az egy kell
  mert nékem csak ez az egy kell
  
  ha tiltod elválásomat
  ha tiltod elválásomat
  ásd meg anyám a síromat
  ásd meg anyám a síromat
  
  kísérj ki babám síromig
  kísérj ki babám síromig
  az örök nyugodalomig
  az örök nyugodalomig
  

  száraz fából könnyű hidat csinálni

  száraz fából könnyű hidat csinálni
  jaj de bajos hű szeretőt találni
  mer engem is egy olyan hű hagyott el
  amíg élek sohase felejtem el
  
  én istenem adj erőt a lovamnak
  hogy keressek más szeretőt magamnak
  mert hogy látom ez nem akar szeretni
  szegény vagyok gazdát akar keresni
  keress olyat kinek ökre szekere
  a sóhajtás fullasszon meg mellette
  
  két fa között kisütött a holdvilág
  egész világ minden rosszat rám kiált
  azt mondja meg egész világ szemembe
  hány szeretőt tartottam életembe
  
  te azt hiszed kedves babám megcsaltál
  pedig engem meg se szomorítottál
  megcsaltad te régi babám magadat
  mert nem kaptál nálamnál igazabbat
  mer én olyan igaz voltam mint a nap
  ki az eget megkerüli minden nap
  

  én az utcán le s fel járok

  én az utcán le s fel járok
  irigyeim annyin vannak
  irigyeim annyin vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  
  édesanyám mondta nékem
  minek a szerető nékem
  de én arra nem hallgattam
  szeretőt titkon tartottam
  de én arra nem hallgattam
  szeretőt titkon tartottam
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadnék kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  utolér a záporeső
  

  16. fekete szárú cseresznye...

  (magyarkirályfalvi magyaros)

  fekete szárú cseresznye
  hamis a barna menyecske
  hamis az ő szeme szája
  ha legényt lát kacsint rája
  
  én is voltam valaha
  virágok közt viola
  de most vagyok tulipán
  kit a szerelem megbánt
  
  fehér fuszulyka virág
  ne jöjj hozzám napvilág
  gyere hozzám sötétebbe
  hogy ülhessek az öledbe
  
  sűrű szita szakadék
  a vénasszony akadék