Jelenlegi hely

Nóták

TÉKA / Ki az eget megkerüli...

1. haragszik a rózsám anyja...

(féloláhos)

haragszik a rózsám anyja
mért szeret engem a fia

azért ne fájjon a feje
úgyse leszek az ő menye

tegnap este a kapuba
kibomlott a rózsám haja

a szél amint lebegtette
a vállamhoz veregette

ne haragudj rózsám azért
hogy a szám a tiedhez ért

mer' akik egymást szeretik
azok közt ez gyakran esik

babám nem azér' vettelek
hogy aratni ne vigyelek

ne vígy rózsám a tarlóra
gyönge vagyok a sarlóra

ha elvágom a kezemet
ki süt neked lágy kenyeret

2. kicsi róka kicsi nyúl...

(szökő)

rózsa rózsa piros rózsa

rózsa rózsa piros rózsa
nem leszek szerelmes soha
láncot verek a szívemre
megmutatom bírok véle

este elalszik a lámpa
nagy szerelem van a lányba'
de még nagyobb a legénybe'
bátran ölel a sötétbe'

énrám anyám ne neheztelj
mert nékem csak ez az egy kell
ha tiltod a válásomat
ásd meg anyám a síromat

lapi lapi cserelapi

lapi lapi cserelapi
gyere kati hozzánk lakni
ha nem jössz te hozzánk lakni
száradjál meg mint a lapi

minta minta fodorminta
elégett a palacsinta
ha elégett sütünk-e mást
szeretőt is keresünk mást

gyere babám a ház megé
hogy nézzek a szemed közé
máma egyszer holnap kétszer
holnapután hetvenhétszer

ha tudtad hogy nem szerettél
házadhoz mér' kerítettél
hagytál volna békét nékem
más is elvett volna engem

kicsi róka kicsi nyúl

kicsi róka kicsi nyúl kicsi nyúl kicsi nyúl
még a pap is odanyúl odanyúl
s oda bizony ne nyúljon ne nyúljon
mert az ujja beszorul a sötétbe

megkondult a szőkefalvi nagyharang...

(asztali nóta)

megkondult a szőkefalvi nagyharang
húzza aztat három fehér vadgalamb

három fehér vadgalambnak hat szárnya
ki vagyok a babám szívéből zárva

akartalak szeretni hogy ne tudják
de az egek rám világosították
világosítsa is ki a nagy isten
mert az igaz szerelemnél szebb nincsen

4. édesanyám mondta nékem...

(keserves)

édesanyám mondta nékem
minek a szerető nékem
de én arra nem hallgattam
titkon szeretőt tartottam

ékes madár ki elhagytál
ki a hegyen túlhaladtál
onnan visszatekintettél
szívembe bánatot tettél

búval derül fel reggelem
szomorán jön az éjjelem
ellenem fújnak a szelek
vigasztalást már nem lelek

kedvem semmibe' sem telik
búmat napjaim nevelik
bezárom hát a szívemet
siratom szeretetemet

5. csillagos ég merre van az én hazám...

(vízmelléki táncrend, vámosgálfalva)

piros rózsa kék nefelejcs

(vámosgálfalva)

piros rózsa kék nefelejcs
engem babám el ne felejts
elfelejtlek mert muszáj lesz
szívem négy évet gyászba' lesz

gyászt visel a szívem belül
bánat szorítja két felől
szállj le bánat a bús szívemről
ne végy ki minden erőmből

nem szállok le a szívedről
kiveszlek minden erődből

csillagos ég merre van az én hazám

(vámosgálfalva)

csillagos ég merre van az én hazám
merre sirat engem az édesanyám
az nem sirat mer' el vagyon temetve
a sírjára rózsafa van ültetve

keserű víz nem hittem hogy édes légy
régi babám nem hittem hogy csalfa légy
csalfasággal csaltad meg a szívemet
a jó isten borítsa rád az eget
borítsa rád hogy ne tudjál beszélni
hogy ne tudjál más szeretőt tartani

erdő erdő de magos vagy

(vámosgálfalva)

erdő erdő de magos vagy de magos vagy
hát te babám de messze vagy de messze vagy
azt az erdőt levághatnám
a babámat megláthatnám galambom

szabad madár vagy te babám galambom
szabad madár vagy te babám galambom
ha én olyan szabad volnék
minden este nálad volnék galambom

nem kívánom minden este galambom
nem kívánom minden este galambom
csak egy héten három este
csak egy héten három este galambom
kedd csütörtök szombat este
bárcsak mindig az is lenne galambom

ez az ózdi viola

(vámosgálfalva)

ez az ózdi viola
ide érzik a szagja
a szagja s az illatja
szívem vigasztalója

te azt hiszed te csipás
hogy engem nem szeret más
szeret engem még más is
náladnál szebb virág is

szívem után mentem

(vámosgálfalva)

szívem után mentem
nem hallgattam másra
megcsalta ja szívemet a
legény kacagása

olyan beteg vagyok
talán meg is halok
megátkozott a szeretőm
hogy ne legyek boldog

semmi babám semmi
ennek így kell lenni
mindenféle szerelemnek
vége szokott lenni
minden igaz szerelemnek
vége szokott lenni

6. a nagy hegyi tolvaj balladája

(magyarkirályfalva)

anyám édesanyám
mért is adtál férjhez
mért is adtál férjhez
nagy hideg havasra

nagy hideg havasra
nagy hegyi tolvajhoz
ki most is odavan
keresztút állani

keresztút állani
örményt eloltani
keresztút állani
örményt eloltani

nyiss ajtót nyiss ajtót
gyenge rác menyecske
nyitok bizony nyitok
kedves jámbor uram

mért sírtál mért sírtál
gyenge rác menyecske
nem sírtam nem sírtam
konyhán forgolódtam

konyhán forgolódtam
cserefát égettem
cserefának füstje
húzta ki könnyemet

hajts térgyet hajts térgyet
gyenge rác menyecske
hajtok bizony hajtok
kedves jámbor uram

csak engedd szóljak egyet
inasom inasom
inasom inasom
legjobbik inasom

kapjátok fel fejem
mossátok meg ürmös borba
facsarjátok len ruhába
vigyétek el moldovába

vigyétek el moldovába
édesapám asztalára
hogy vegyen világ példát róla
hogy jár az idegen dolga

7. haranglábi népdalok

édesanyám mondanék én valamit

(harangláb)

édesanyám mondanék én valamit
édesanyám mondanék én valamit
gombolja ki a gyolcsingem elejét
gombolja ki a gyolcsingem elejét

nézze meg hogy mi nyomja ja szívemet
nézze meg hogy mi nyomja ja szívemet
eltiltották tőlem a szeretőmet
eltiltották tőlem a szeretőmet

elrabolták tőlem azt az egyet is
elrabolták tőlem azt az egyet is
rabolják el a gyászos életem is
rabolják el a gyászos életem is

elrabolták vagy az isten elvette
elrabolták vagy az isten elvette
annak adta aki nem érdemelte
annak adta aki nem érdemelte

szántottam szántottam

(harangláb)

szántottam szántottam
hat ökröt hajtottam
minden fordulásba
egy csókot raboltam

ha ott lenne babám
az ekét tartani
minden fordulásba
egy csókot rabolni

megkötöm lovamat
szomorú fűzfához
lehajtom fejemet
két első lábához

lehajtom fejemet
babám kebelére
hullatom könnyemet
rózsás kötényébe

irigyeim annyin vannak

(harangláb)

irigyeim annyin vannak
mint a kutyák úgy ugatnak
adok nekik tejet vajat
hogy ugassák ki magukat csuhajja

jártam hozzád egy ösvenyen
azt is elkertelték tőlem
se nem ággal se nem fával
csak a sok irigy szájával csuhajja

annyit adok irigyemre
mint a ruhám kötőjére
még arra is többet adok
ha leszakad mást varratok csuhajja

8. szászcsáváson verbuválnak kötéllel...

(katonadalok)

merre merre honvéd huszár

(szászcsávás)

merre merre honvéd huszár te pajtás
merre merre honvéd huszár te pajtás
mért sír egyik mért sír egyik
   szemed jobban mint a más

mért látok én homlokidon bánatot
mért látok én homlokidon bánatot
tán tetőled tán tetőled
   eltelt minden vígságod

trónörökös igaz hitű lett volna
trónörökös igaz hitű lett volna
most a magyar most a magyar
   senki rabja nem volna

ferenc jóska befogatta hat lovát
ferenc jóska befogatta hat lovát
felültette felültette
   feleségét s hat fiát
úgy vitték el úgy vitték el
   a szép magyar koronát

szászcsáváson verbuválnak kötéllel

(szászcsávás)

szászcsáváson verbuválnak kötéllel
elfogják a szegény legényt erővel
a gazdának ha tíz vagyon se bántják
a szegénynek ha egy van is elfogják

édesanyám hol van az az édes téj
amelyikkel katonának neveltél
azt a tejet adtad volna lányodnak
mert a lányod nem viszik katonának

töltik az erdei utat

(szászcsávás)

töltik az erdei utat
viszik a magyar fiúkat
viszik viszik szegényeket
szegény magyar legényeket csuhajja

engem anyám úgy szeretett
bölcsőbe tett s úgy rengetett
zsebkendővel takargatott
a szájával megátkozott csuhajja

a szájával megátkozott
katonának beíratott
katonának elvigyenek
a harctéren meglőjenek csuhajja

9. molnár anna balladája

(magyarkirályfalva)

gyere velem molnár anna
nem megyek én jó katona
vagyon nékem jámbor uram
karjon ülő kicsiny fiam

mégis addig csalogatta
amíg csak elcsábította
mennek mennek messze helyre
zöld erdőnek közepibe

zöld erdőnek közepibe
borús fának a tövébe
ülj le ülj le molnár anna
hogy feküdjek az ölödbe

hogy feküdjek az ölödbe
nézz egy kicsit a fejembe
addig nézett a féjébe
amíg elaludt ölébe

molnár anna feltekinte
feltekint a borús fára
hát ott mit lát hat szép lejányt
hat szép lejányt fölakasztva

kicsordult a forró könnye
vitéz úrnak orcájára
fölébredt a vitéz úr
mért sírsz mér sírsz molnár anna

tán föltekintettj a fára
tán föltekintettj a fára
nem tekintettem a fára
itt menvén el három árva

s itt menvén el három árva
eszembe jut jámbor uram
karjon ülő kicsiny fiam
karjon ülő kicsiny fiam

hallod-e te molnár anna
szoktál-e te fára mászni
nem szoktam én fára mászni
indulj elé mutass példát

leejti az éles kardját
add föl add föl molnár anna
mindjárt mindjárt jó katona
mindjárt mindjárt jó katona

felveszi az éles kardot
s lecsapja a sajgó nyakát
felöltözik ruhájába
talpig vörös angliába

s elindula hazájába
jámbor ura kapujába
hallod-e te jámbor gazda
nem adsz szállást éjszakára

hej de én szállást nem adhatok
mer elhagyott a feleségem
elhagyott a feleségem
sír a gyermek a tűzhelyen

hallottam még gyereksírást
no ha úgy van gyere be hát
hallottam még gyereksírást
no ha úgy van gyere be hát

szól a vendég a gazdához
hallod-e te jámbor gazda
van-e jó bor a faluba
van-e jó bor a faluba

hej de jó bor messze vagyon
s a gyermeket kire hagyom
míg a gazda borér jár el
gondot viselek én rája

alig várta hogy a gazda
hogy a gazda elinduljon
kigombolta dolomántját
s megszoptatta síró fiát

mikor a gazda hazajő
sírást nem hall csodálkozik
tán a gyermek azért nem sír
hogy a háznál idegen van

leülnek a vacsorához
szól a vendég a gazdához
hallod-e te jámbor gazda
feleséged hogyha élne

feleséged hogyha élne
s élve ide hazajönne
megszidnád-e megvernéd-e
vagy éltibe szemire vetnéd-e

meg se szidnám meg se verném
éltibe szemire se vetném
én vagyok a feleséged
kivel elmondtad a hitet

10. mikor mentem kolozsvárra...

(keserves)

mikor mentem kolozsvárra
kolozsvári nagy fogházba
de ott látok sok urat ülni
akik el fognak ítélni

elítélnek három évre
kolozsvári nagy börtönbe
de onnat írok az édesanyámnak
küldjön ruhát rab fiának

el is jött az édesanyám
sírva-ríva borult reám
sírhatsz anyám jajszóval is
egy fiad volt rab lett az is

11. vagyon egy csillag az égen...

(névnapköszöntők)

vagyon egy csillag az égen

vagyon egy csillag az égen
amely szépen ragyog ott fenn
jános ablakára mutat
itt találtuk meg magunkat

ezért bocsánatot kérünk
ablakidnál megjelentünk
bocsánatot ezer jókat
éljünk sok jános napokat

kelj fel istván ne aludjál

kelj fel istván ne aludjál
neved napjára virradtál

felkelt istván nem aluszik
itt van köztünk mulatozik

ha van mézes pálinkátok
istván napját megtartsátok

ha nincs mézes mézeljetek
istván napját szenteljétek

kint az égen van egy csillag

kint az égen van egy csillag
amely olyan szépen villan
istván ablakára mutat
itt találtuk meg az utat

azért bocsánatot kérünk
hogy ablakid alá jöttünk
bocsánatot sok napokat
érjünk sok istván napokat

eljöttünk hogy felköszöntsünk még egyszer
isten tudja eljöhetünk még többször
isten éltesse az istvánt sok éven át
isten éltesse az istvánt sok éven át

12. édesanyám is volt nékem...

(keserves)

édesanyám is volt nékem
de mi haszna ha most nincsen
éjszaka font nappal mosott
jaj de keservesen tartott

édes volt az anyám teje
keserű a más kenyere
keserű is savanyú is
jaj de sokszor panaszos is

bujdosik az árva madár
minden erdő szélen leszáll
hát az olyan árva mint én
hogyne bujdokolna szegény

13. a török asszony balladája

(magyarsáros)

úgy méne úgy méne
a nagy török asszony
a nagy széles úton
a nagy reng erdőben

jobb karjára vette
kicsi fiacskáját
bal karjára vette
kincses kis ládáját

gondolta magába
istenem istenem
melyiket hagyjam el
melyiktől váljak meg

kicsi fiacskát még
ad nekem az isten
de kincses kis ládám
nem lesz többé nékem

úgy méne úgy méne
a nagy török asszony
a nagy régi úton
a nagy rengerdőben

elére egy nagy fát
oda leüléve
elére egy nagy fát
oda leüléve

leterítette a
kicsi pokróckáját
megszoptatta rajta
kicsi fiacskáját

elméne az asszony
otthagyá a fiát
kicsi fiacskáját
e szókkal áldja meg

gyenge meleg eső
legyen megferesztőd
gyenge meleg szellő
legyen megszárítód

járnak jó asszonyok
téged megszoptatnak
járnak jó asszonyok
téged megszoptatnak

s úgy méne úgy méne
a nagy török asszony
a nagy régi úton
a nagy rengerdőben

talála egy tehént
úgy bőgi a bornyát
megette a farkas
tavalyi tinóját

gondolta magába
szegény török asszony
gondolta magába
szegény török asszony

ez oktalan állat
s hogy bőgi a bornyát
hát én hogy hagytam el
kicsi fiacskámat

visszatére vissza
a nagy török asszony
visszatére vissza
a nagy török asszony

elére a nagy fát
feltekint a fára
s az ő kicsi fiát
sehol se találja

angyal-e vagy madár
ki emez ágon jár
csattogtatja szárnyát
s veri szívem kínját

14. elindult szűz mária...

(karácsonyi kántáló)

elindult szűz mária
betlehem városba
betért egy gazdag kovácshoz
szállást kéregetni

jó estét bölcs kovács
adnál nékünk szállást
szállást néktek nem adhatok
mert sok vendégem van

a gazdag kovácsnak
volt egy szép báránya
elvezette szűz máriát
barmok jászolába

tizenkét órakor
megszületett jézus
tizenkét szép őrző angyal
őrzi a jézuskát
tizenkét szép őrző angyal
köti a bokrétát

ébredjél fel gazda
e jeles éjszaka
nézd mi van a házad előtt
egy szép aranyalmafa

madarak repdesik
angyalok éneklik
megszületett isten fia
a világ megváltója
megszületett isten fia
a világ megváltója

15. száraz fából könnyű hidat csinálni...

(székely verbunk és lassú csárdás)

édesanyám ne neheztelj

édesanyám ne neheztelj
édesanyám ne neheztelj
mert nékem csak ez az egy kell
mert nékem csak ez az egy kell

ha tiltod elválásomat
ha tiltod elválásomat
ásd meg anyám a síromat
ásd meg anyám a síromat

kísérj ki babám síromig
kísérj ki babám síromig
az örök nyugodalomig
az örök nyugodalomig

száraz fából könnyű hidat csinálni

száraz fából könnyű hidat csinálni
jaj de bajos hű szeretőt találni
mer engem is egy olyan hű hagyott el
amíg élek sohase felejtem el

én istenem adj erőt a lovamnak
hogy keressek más szeretőt magamnak
mert hogy látom ez nem akar szeretni
szegény vagyok gazdát akar keresni
keress olyat kinek ökre szekere
a sóhajtás fullasszon meg mellette

két fa között kisütött a holdvilág
egész világ minden rosszat rám kiált
azt mondja meg egész világ szemembe
hány szeretőt tartottam életembe

te azt hiszed kedves babám megcsaltál
pedig engem meg se szomorítottál
megcsaltad te régi babám magadat
mert nem kaptál nálamnál igazabbat
mer én olyan igaz voltam mint a nap
ki az eget megkerüli minden nap

én az utcán le s fel járok

én az utcán le s fel járok
irigyeim annyin vannak
irigyeim annyin vannak
mint a kutyák úgy ugatnak

édesanyám mondta nékem
minek a szerető nékem
de én arra nem hallgattam
szeretőt titkon tartottam
de én arra nem hallgattam
szeretőt titkon tartottam

édesanyám sok szép szava
kit fogadnék kit nem soha
megfogadnám de már késő
utolér a záporeső

16. fekete szárú cseresznye...

(magyarkirályfalvi magyaros)

fekete szárú cseresznye
hamis a barna menyecske
hamis az ő szeme szája
ha legényt lát kacsint rája

én is voltam valaha
virágok közt viola
de most vagyok tulipán
kit a szerelem megbánt

fehér fuszulyka virág
ne jöjj hozzám napvilág
gyere hozzám sötétebbe
hogy ülhessek az öledbe

sűrű szita szakadék
a vénasszony akadék