bolt.piarista.hu

Nóták

  TÉKA / nincs szebb élet a mienknél

  1. igyunk egy kis pálinkát

  igyunk egy kis pálinkát

  igyunk egy kis pálinkát
  lemossa az út porát
  igyunk egy kis kadarkát
  lemossa a pálinkát
  
  adjon isten mindig mást
  ne felejtsük el egymást
  poharunknak feneket
  hadd ihassunk eleget
  

  nincs szebb élet a mienknél

  nincs szebb élet a mienknél
  szegény vándorlegényeknél
  mert mi adót nem fizetünk
  mikor tetszik elmehetünk
  
  addig megyünk amíg látunk
  hová érünk ott meghálunk
  csillagos ég a paplanunk
  élünk amíg meg nem halunk
  
  azt gondolod rózsám bánom
  hogy tetőled meg kell válnom
  énelőttem az csak álom
  van szeretőm kettő-három
  
  minden falu édes hazám
  minden asszony édesanyám
  minden kislány feleségem
  kivel a világom élem
  

  2. akkor szép az erdő...

  akkor szép az erdő mikor zöld

  akkor szép az erdő mikor zöld
  mikor a vadgalamb benne költ
  olyan a vadgalamb mint a lány
  sírva sétál a párja után
  
  erre gyere erre nincsen sár
  az ajtómon nincsen semmi zár
  az ajtómon van egy fakilincs
  jaj istenem még szeretőm sincs
  
  ezt a kerek erdőt járom én
  ezt a barna kislányt várom én
  ez a barna kislány viola
  én vagyok a vigasztalója
  
  téged látlak mindig álmomban
  álmom után minden dolgomban
  ha sóhajtok érted a panasz
  ha örülök érted vagyon az
  
  jaj de sokat jártam fáradtam
  mikor házasodni akartam
  nem találtam kedvemre valót
  csak az a szeretőm aki volt
  
  elvágtam az ujjam jaj de fáj
  fügefa levelet tettem rá
  fügefa levele gyógyíts meg
  gyere kisangyalom csókolj meg
  

  3. addig éltem világomat

  én is voltam valamikor valaki

  én is voltam valamikor valaki
  én is tudtam legényekkel beszélni
  most vagyok a hervadt rózsa hervadt rózsa levele
  elhervasztott régi rózsám szerelme
  
  édes rózsám ha tudtad hogy nem szeretsz
  mér nem írtál titokban egy levelet
  küldted volna az én saját az én saját kezembe
  hogy ne jussál soha többet eszembe
  
  le van az én fehér ingem vasalva
  nem vagyok én leányoknak az alja
  sem eleje sem az alja sem az alja nem vagyok
  amér engem a szeretőm elhagyott
  

  addig éltem világomat

  addig éltem világomat
  míg szél fútta pántlikámat
  a pántlika könnyű gúnya
  mer azt a szél fúdogálja
  
  a főkötő nehéz gúnya
  mer azt a bú nyomdogálja
  a főkötő nehéz gúnya
  mer azt a bú nyomdogálja
  
  édesanyám ne sirasson
  hogy elvesztettem lányságom
  édesanyám ne sirasson
  hogy elvesztettem lányságom
  
  mer mint leány nem lehetek
  páros életet kell éljek
  mer mint leány nem lehetek
  páros életet kell éljek
  

  4. ó-év búcsúztató

  mikor a szolgának telik esztendeje

  mikor a szolgának telik esztendeje
  veszi a subáját megyen a csapszékre
  gazdája azt mondja maradj meg jövőre
  hajtsd ki hat ökrömet bársony legelőre
  
  egyék meg a kutyák mind a hat ökrödet
  égesse el a tűz vasas szekeredet
  meguntam meguntam gazdám kovártélyát
  három tepertővel a böjtös laskáját
  

  5. kopogós csárdás

  a mérai hegytetőn

  (kalotaszeg)

  a mérai hegytetőn
  ott lakik a ott lakik a szeretőm
  fehér kendőt lobogtat
  engem oda engem oda csalogat
  
  ne csalogass engemet
  mer én oda mer én oda nem megyek
  ne csalogass engemet
  szeretője szeretője nem leszek
  
  a mérai csorgóvíz
  olyan édes olyan édes mint a méz
  aki iszik belőle
  vágyik a szerelemre
  én is ittam belőle
  szerelmes lettem tőle
  

  6. lírai dal

  én kimenék küs kertembe

  én kimenék küs kertembe virágom nézni
  mert leütte 'z őszi harmat virágom színyít
  réta sétál küs gerlice sárga lábával
  sárga lába zöld e szárnya jaj be gyöngyön járja
  
  megszólítá küs gerlice hát fülemile
  fülemile 'z én szeretőm olyan szerelmes
  gyer bé gyer bé édes rózsám légy aranyalmám
  nem menek én édes szüvem mert megutáltál
  
  ugyan megnézd édes rózsám kit választottál
  tiszta víznek színye alól mérget ne igyál
  

  gyere ki te gyöngyvirág

  (moldva)

  gyere ki te gyöngyvirág
  mert feljött az holdvilág jaj
  gyere ki te gyöngyvirág
  mert feljött az holdvilág jaj
  
  majd kinezék ablakon
  az lajbimat gombolom jaj
  az lajbimat gombolom
  szeretőmet gondolom jaj
  
  a te tarka kutyádat
  más hergeti de nem én jaj
  az hergesse ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  
  a te vasas kapudat
  más zergeti de nem én jaj
  az zergesse ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  
  a te karcsú derekad
  más szorítsa de nem nem én jaj
  az szorítsa ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  
  a te piros orcádat
  más csókolja de nem én jaj
  az csókolja ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  

  10. csillagok csillagok

  el kell menni ha esik is

  el kell menni ha esik is
  még ha nehezen esik is
  nehezen esik a járás
  tőled babám a megválás
  
  mikor a hajamat nyírják
  babám kötőjébe rakják
  nincsen annyi hajam szála
  ahány könnyem csordult rája
  
  ólmos ablak réz karika
  kedves babám nézz ki rajta
  nézz utánam keservesen
  vagy látsz többé vagy sohasem
  

  ugye babám meg tudsz verni

  ugye babám meg tudsz verni
  selyemkendőt nem tudsz venni
  egyet vettél azt is bánod
  hóttig a szememre hányod
  
  ugye babám jobb az ágyon
  mint a fekete subámon
  meg kell az asszonyt becsülni
  ölbe kell az ágyra tenni
  
  jó az uram jónak látszik
  de csak akkor mikor alszik
  reggel felkel jól összever
  megvan nékem a jó reggel
  

  11. volt szeretőm mikor volt...

  volt szeretőm mikor volt

  volt szeretőm mikor volt
  mikor a fán szilva volt
  aj-la-la...
  
  de a szilvát leszedték
  s a szeretőm elvették
  
  én a szilvát visszateszem
  s a szeretőm visszaveszem
  

  12. vasárnap bort inni...

  a palánki csárdába

  a palánki csárdába
  ecet ég a lámpásba
  a lámpásba ecet ég
  annál mulat a vendég
  
  rezes pinte csutora
  nem visz az minket jóra
  a kalapom csorgóra
  mindig innám ha volna
  
  három hordó borom van
  mind a három csapon van
  olyan édes mint a méz
  ki mit szeret arra néz
  
  ha erre jársz be gyere
  mindenbe kóstolj bele
  azután meg ölelj meg
  tudom hogy nem bánod meg
  
  a bú sírjék apadjon
  bánat üttessék agyon
  ma öröm napja vagyon
  mi is örvendjünk azon
  

  vasárnap bort inni

  vasárnap bort inni
  hétfőn nem dolgozni
  hej kedden lefeküdni
  szeredán felkelni
  
  csütörtökön menni
  pénteken számolni
  hej szombaton kérdezni
  mit fogunk dolgozni
  
  bár mindig úgy volna
  hogy vasárnap volna
  hej minden szegény legény
  kedvére mulatna
  
  haragszik a gazda
  készül a vásárra
  hej haragszik a gazda
  hogy nincs kész munkája
  
  haragszik nem bánom
  nem félek én tőle
  hej megjön szentgyörgy napja
  majd elmegyek tőle
  
  bár mindig úgy volna
  hogy vasárnap volna
  hej minden szegény legény
  kedvére mulatna
  

  13. lassú cigánytánc

  édesanyám sok szép szava

  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  
  erdőszélen liliomszál
  tőlem rózsám ne irtózzál
  mer én vagyok az a madár
  kit a szíved régóta vár
  
  én vagyok az a gerlice
  ki a párját elvesztette
  egy vadgalamb megkergette
  szerelmünket irigyelte
  

  15. kapum előtt szép zöld búza...

  kapum előtt szép zöld búza

  kapum előtt szép zöld búza
  kihajlott a gyalogútra
  még a fejét ki se hányta
  egy pár galamb körüljárta
  
  királyfalvi kisleányka
  de harmatos a szoknyája
  harmatos búzát arattam
  a rózsámtól elmaradtam
  
  harmatos búzát arattam
  a rózsámtól elmaradtam
  úgy elmaradtam szegénytől
  mint az elmúlt esztendőtől
  megkérdezném de nincs kitől
  hírét se hallom senkitől
  
  ha te tudnád amit én
  ki babája vagyok én
  te is sírnál nem csak én
  keservesebben mint én
  
  a szeretőm haragja
  olyan mint a tűz lángja
  a szeretőm haragja
  olyan mint a tűz lángja
  
  megvertek engem azért
  mér nem mentem agyagért
  ha nem mentem jól tettem
  a lányokkal beszéltem
  
  töri mári a lencsét
  s lesi a jó szerencsét
  mikor viszik a padra
  recseg a pad alatta