bolt.piarista.hu

Nóták

  Táncház - Népzene / 2001

  1. Kalotaszegi betyárnóta

  (Kalotaszeg)

  nem messze van ide kismargita
  kit az árvíz környes-körül mosta
  közepében van egy magyar csárda
  ej abban mulat egy betyár bújába
  
  s amott jönnek nyolcan a zsandárok
  mind a nyócnak rezes a csákójok
  elöl jön a zsandárok káplárja
  hej egyenesen be kismargitára
  
  jó estét kívánok szép csaplárné
  hát az a szép pej paripa kié
  s annak bizony betyár a gazdája
  ej most érkezett nincs egy fél órája
  
  küldje ki hát annak a gazdáját
  nem bántjuk mi ha megadja magát
  hej de betyár vagyok meg sem adom magam
  hej kinek tetszik vigye el a lovam
  
  de a lovamat nem annyira bánom
  csak a nyergét s a kantárt sajnálom
  nyereg alatt piros bugyellárisom
  hej abba fekszik százezer forintom
  
  száz forintot adtam a lovamért
  százat meg a felszereléséért
  százat meg a kökényszemű lányért
  másik százat a vele alvásáért
  százat meg a kökényszemű lányért
  sej kit nem adnék az egész világért
  

  3. Feketelaki dalok

  jaj istenem de víg voltam

  (Feketelak, Mezőség)

  jaj istenem de víg voltam
  amíg szeretni nem tudtam
  ha szeretni megtanultam
  fekete gyászba borultam
  fekete gyász fehér üröm
  bánat ez nékem nem öröm
  
  mondtam anyám házasíts meg
  azt mondtad hogy még ráérek
  elvették a szeretőmet
  verje meg az isten őket
  elvették a szeretőmet
  sohase házasodok meg
  

  sárga dinnye felmászott a görögre

  (Feketelak, Mezőség)

  sárga dinnye felmászott a görögre
  haragszik rám a szeretőm örökre
  ha haragszik haragudjék magába
  vesse magát a zavaros tiszába
  
  kisangyalom ha tudtad hogy nem szeretsz
  írtál volna egy elváló levelet
  elválásunk még a fák is sirassák
  levelik a földre lehullassák
  
  régi babám ha meguntál szeretni
  szabad néked más szeretőt keresni
  szeress olyat kinek ökre s szekere
  a jó isten úgy áldjon meg örökre
  

  máma péntek holnap szombat

  (Feketelak, Mezőség)

  máma péntek holnap szombat vasárnap
  seperjetek falumbeli lejányok
  seperjétek ki az utcát simára
  jön a babám csikarog a csizmája
  
  édesanyám mé szültél a világra
  dobtál volna a zavaros tiszába
  tisza vize mosott volna széles dunába
  ne legyek a senki megunt babája
  

  édesanyám úgy szeretett

  (Feketelak, Mezőség)

  édesanyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett s úgy rengetett
  csicset adott s elaltatott
  mégis idegennek adott
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  hallgattam a másokéra
  s nem az édesanyáméra
  
  fehér galamb szállt a házra
  édesanyám isten áldja
  köszönöm a nevelését
  hozzám való szívességét
  

  5.

  kis pacsirta messze felszáll szépen szól

  (Gyimes - lassú magyaros)

  kis pacsirta messze felszáll szépen szól
  haragszik rám a szeretőm mert nem szól
  ha haragszik nem tehetek én róla
  nem lehetek sem tulipán sem rózsa
  
  felsőlokon learatták az árpát
  elvágták a kis pacsirta jobb szárnyát
  kis pacsirta kesereg a szárnyá\jér
  én meg kesergek a régi babámér
  

  hej bánat felül

  (Gyimes - csoszogtatós)

  hej bánat ??? felül jön egy csoport páva
  hej felszállott a rozmaring ágára
  gyertek lányok hajtsuk el a pávát
  hej le ne törje a rozmaring ágát
  
  hej bánat felül jönnek a huszárok
  jaj de szépen szól a trombitájuk
  egy közülük mindig csak azt fújja
  egymásé babám úgysem leszünk soha
  
  hej bánat felül jön egy hosszú vonat
  abban ülnek a besorozottak
  gyertek lányok álljatok elébe
  hej ne vigyenek az orosz határszélre
  

  6. A borostyán apró kéket virágzik...

  (Buza, Mezőség)

  a borostyán apró kéket virágzik
  az én babám ippeg most házasodik
  híjj el rózsám a te lakodalmadba
  táncoltass meg vőlegényi korodba
  
  sárgadinnye fölfutott a görögre
  el kell válni kisangyalom örökre
  elválásod nem annyira sajnálom
  csak hogy téged szerettelek azt bánom
  
  jaj de bajos ki egymást nem szereti
  s egy párnára ketten kell lefeküdni
  s a párnának a két széle elszakad
  s a közepe tiszta újon megmarad
  

  8. Azt hallottam, jó galambom...

  azt hallottam jó galambom

  (Szék, Mezőség - lassú)

  azt hallottam jó galambom hogy itt akarsz hagyni
  velem egy faluba nem is akarsz lakni
  csak azt mondd meg jó galambom hogy melyik úton mész el
  felszánttatom azt az utat aranyos ekével
  
  mi zörög mi zörög ott a ződ erdőben
  tán a rózsám ökrét hajtják a cserjésben
  hajtják hadd hajtsák hadd fizessen érte
  mer a piros hajnal más kislánynál érte
  

  szennyes ingem szennyes gatyám

  (Szék, Mezőség - négyes)

  szennyes ingem szennyes gatyám
  mezőségen lakik anyám
  nincsen fája se hamuja
  hogy az ingem megszapulja
  ne nézd hogy én szennyes vagyok
  mer szívemben nincsen mocsok
  az az egy pecsét benne van
  szeretlek én rózsám nagyon
  
  itt es terem sok szép virág
  madár dalol szép a világ
  de jaz mind semmit ér nekem
  ha a rózsám nem ölelem
  esik eső szép csendesen
  ne sírj rózsám keservesen
  ne sírj rózsám keservesen
  majd megsegít a jó isten
  
  a szerelem szüvet éget
  ki nem tudja próbát tehet
  én nem tudtam próbát tettem
  a szerelem rabja lettem
  aj-la-la-la...
  

  9. Sűrű-, ritka tempó és magyar

  (Szék, Mezőség)

  erdő erdő kerek erdő
  de szép madár lakja kettő
  kék a lába zöld a szárnya
  piros a babám orcája
  
  olyan piros mint a vér
  tőlem mindig csókot kér
  de én néki nem adok
  inkább jól megátkozom
  
  kilenc fia néma legyen
  a tizedik leány legyen
  az is olyan csalfa legyen
  ország-világ híre legyen
  
  szeress szeress de nézd meg kit
  a szerelem megvakít
  engemet is megvakított
  örökre megszomorított
  

  12. Bugaci pásztordalok

  beborult a tiszta ég

  (Bugac)

  beborult a tiszta ég
  nagyokat villámlik
  hajtsd be juhász a nyájadat
  mert mingyár elázik
  
  itt van mán a zivatar
  hullik mán a zápor
  fordítsd meg juhász a ködmönt
  mert bőrig elázol
  

  a bugaci kettős vályú

  (Bugac)

  a bugaci kettős vályú
  azon iszik háromszáz juh
  én vagyok a víz merője
  barna kislyány szeretője
  
  ... ne búsuljunk
  az árával ne gondoljunk
  van bugacnak nagy határa
  kifutja az adójára ?
  
  megittam már mindenemet
  három szép vezérürümet
  megittam már szamaramat
  kurtavasas csobolyómat
  

  tél az idő esik a hó

  (Bugac)

  tél az idő esik a hó dínom dánom
  elfogyott takarmányom jaj de bánom
  elfogyott takarmányom jaj de bánom
  mit eszik majd a jószágom azt sajnálom
  
  zsíros bogrács ... bogrács nincs hús benne
  arra való kocsmárosné főzzön bele
  üres a csutorám szája nincs bor benne
  arra való kocsmárosné tőtsön bele
  

  15. Bolond volnék...

  (Sárköz)

  bolond volnék ha búsulnék bánkódnék
  ha \jaz utcán doborgósan ne járnék
  járok is én egy asszon bánatjára
  majd megeszi a fene nem sokára
  
  búra búra búbánatra születtem
  anyám sem volt mégis fölnevelődtem
  sövény alatt nőttem föl mint a gomba
  volt szeretőm tíz esztendős koromba
  
  köröskörül borul az ég fölöttem
  boldogtalan szerelemre születtem
  sirat engöm a csacsogó madár is
  bánatimtól földre hajlik az ág is
  
  megvettem a szeretőmet nagy áron
  át is vittem sok ligeten mocsáron
  át is vittem sok ligeten mocsáron
  el se hagyom míg élek ez világon
  

  18. Hull a könnyű a szememből...

  (Moldva)

  hull a könnyű a szememből
  hull a könnyű a szememből
  hull a fődre hull előmbe
  hull a fődre hull előmbe
  
  s hulljon annak az ölébe
  s hulljon annak az ölébe
  ki ezt nekem cselekedte
  ki ezt nekem cselekedte
  
  s édesanyám levelére
  s édesanyám levelére
  fölcsöppene három könyvem
  fölcsöppene három könyvem
  
  édesanyám megbántódott
  édesanyám megbántódott
  könyvem árán siránkodzik
  könyvem árán siránkodzik