bolt.piarista.hu

Nóták

  Táncház - Népzene / 2002

  2. somogyi dalok

  (somogy)

  kerek lakom
  keress meg angyalom
  szélrül van a házom
  begyühetsz virágom
  
  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  mér nem virágoztál
  mindön fa tetejön
  
  minden fa tetején
  vagy a fa levelén
  hadd szakított volna
  mindön szögény legény
  

  mikor gulásbojtár vótam

  mikor gulásbojtár vótam
  az állásban elaludtam
  fölébredtem éjféltájban
  egy barmom sincs az állásban
  
  körülkerültem a járást
  egész . .
  mégsem találtam barmomra
  csak a kedves galambomra
  
  ha itt érnek maj mögfognak
  oszt mindjár rám verik az vasat
  elvisznek innet messzire
  kaposi nagy várbörtönbe
  

  ha elküldtem barna babám szántani

  ha elküldtem barna babám szántani
  kezére adtam a címeres hat ökröm
  meg is mondtam én a barna babámnak
  hadd szántsa föl karád alatt a gyöpöt
  
  szépen szól a virág ökröm csengője
  gyüjj el hozzám kisangyalom estére
  hozzál nékem fehér bort és vacsorát
  kedves rózsám ritkán láthatjuk egymást
  

  4. szigetközi nádas berek

  szigetközi nádas berek
  ott terem a betyár gyerek
  én is ottan nevelkedtem
  jó borivó gyerek lettem
  
  igyunk egyet jót és hosszút
  nincsen a jó lónak rossz út
  de a rossznak télbe-nyárba
  keresznyűbe? van a lába
  

  alig várom tavasz legyen

  alig várom tavasz legyen
  hogy a réten sok ló legyen
  békó láncom harminchárom
  telelopom még a nyáron
  
  loptam lovat harminchármot
  mégsem zörgettem a láncot
  most loptam egy vak szamarat
  azért zörgetem a vasat
  
  a tiszttartó ül a székbe
  kacsintgat a jobb szemembe
  kacsintgat a jobb szemembe
  hány pár csikó jut eszembe
  
  kettőt adtam bíró úrnak
  ne örüljön bajaimnak
  mert ha bajaimnak örül
  ég a háza köröskörül
  
  serény házi szolgabíró
  akasztani fára való
  az állta el az utamat
  elvette a csikaimat
  de azért mégis duhaj lettem
  malacokkal kereskedtem
  

  sánta csikós vak tehenes

  sánta csikós vak tehenes
  süket ökörpásztor
  a kanász is világtalan
  nem félnek egymástól
  
  elbúcsúzott a disznó
  kilenc malacától
  utána ment a kondás
  üres tarisznyával
  
  megismerni a kanászt
  büszke járásáról
  tűzött-fűzött bocskoráról
  tarisznyaszíjáról
  

  6. gyimesi dalok

  a csobányosi hegyek kőből vannak rakva
  de sok édesanya sírva jár alatta
  ne sírj édesanyám mer ennek így kell lenni
  minden jó családból egynek rossz kell lenni
  
  madárka madárka csácsogó madárka
  szálljál édesanyám pici ablakába
  mondd meg jó anyámnak hogy nagyon beteg vagyok
  a komunyesti kórház vaságyán hervadok
  

  bánat bánat csukros bánat

  bánat bánat csukros bánat
  mér raktál szüvemre várat
  várat raktál s megnyugodtál
  tetejébe kondorodtál
  
  beteg a szeretőm szegény
  én vagyok az orvoslegény
  szedek százféle virágot
  abból főzök orvosságot
  szedek százféle fajta virágot
  abból főzök orvosságot
  
  haragszik a nap a holdra
  a hold meg a csillagokra
  a csillagok a fekete fődre
  én a régi szeretőmre
  
  kibékült a nap a holddal
  a hold meg a csillagokkal
  a csillagok a fekete főddel
  én a régi szeretőmmel
  a csillagok a fekete főddel
  én a régi szeretőmmel
  

  komámasszony pendelye henrere-rere

  komámasszony pendelye henrere-rere
  kertre ki van terítve henrere-rere
  komámuram őrizte
  hogy a szél el ne vigye
  
  de a szél el nem viszi
  mer a folt nem engedi
  de a szél el nem viszi
  mer a folt nem engedi
  
  úgy szeretem jánoskát
  mint a káposztacikát
  jánoska is ingemet
  letépi az ingemet
  

  9. hertelendyfalvi dalok

  látom az életem

  (hertelendyfalva, vajdaság)

  látom az életem
  nemigen gyönyörű
  két piros orcámon
  csorog le ja könnyű
  
  sírjatok szemeim
  hulljatok könnyeim
  gyakran áztassátok
  elhervadt orcáim
  
  fúvom az énekem
  de nem jókedvemből
  csak a bú mondassa
  szomorú szüvemből
  
  fúdd bé édesemnek
  meleg kebelibe
  hogy haljon meg tőle
  ne éljen kedvire
  

  menyek az úton lefelé

  (hertelendyfalva, vajdaság)

  menyek az úton lefelé
  senki se mondja gyere bé
  gyere bé rózsám gyere bé
  egyedül vagyok idebé
  
  széket adok leültetlek
  ágyat adok lefektetlek
  piros hajnalba felkőtlek
  egy pár csókkal eleresztlek
  
  elmentedet nem kívánom
  visszajöttöd hótig várom
  elmennél-e nem szánnál-e
  szüved értem nem fájna-e
  
  elmész rózsám járj békével
  rólam ne felejtkezzél el
  akkor jussak az eszedbe
  mikor kenyér a kezedbe
  akkor se jussak egyébről
  csak az igaz szeretetről
  

  édesanyám rózsafája

  (hertelendyfalva, vajdaság)

  édesanyám rózsafája
  engem nyílott utoljára
  bárcsak ne is nyílott vóna
  szebb a bimbó mint a rózsa
  
  nem is kocsi nem is láncos
  nem is kislány ki nem táncos
  táncos vagyok nem tagadom
  szeret engem a galambom
  
  le van a szüvem láncolva
  nincsen aki feloldozza
  oldozd fel te gyöngyvirág szál
  hogy legyek én szabad madár
  

  12. lassú és pontozó

  (magyarbece)

  vót szeretőm mikor vót
  mikor a fán szilva vót
  
  de ja szilvát leszedték
  s a szeretőm elvették
  
  én a szilvát visszateszem
  s a szeretőm visszaveszem
  
  kertembe terem a dinnye
  gyere hozzám este imre
  

  szerelem szerelem

  (moldva)

  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  s mért nem virágoztál
  minden fa tetejen
  
  mért nem virágoztál
  minden fa tetejen
  hogy szakasztott lenne
  minden lejány s legény
  
  s mer én szakísztottam
  s el es szalasztottam
  ej de még szakísztanék
  ha jóra találnék
  
  ha jóra ha szépre
  régi szeretőmre
  ha jóra ha szépre
  régi szeretőmre
  
  s régi szeretőmér
  mit nem cselekednék
  tengerből a vizet
  kalánval lemerném
  
  tenger fenekéről
  apró gyöngyöt szednék
  s méges e rózsámnak
  gyöngykoszorút kötnék
  

  17. hajnali és csárdás

  (kalotaszeg)

  nem messze van ide babám tanyája
  ide látszik annak virágos háza
  bús gerlice szokott azon tanyázni
  bajos lenne tőled rózsám megválni
  
  kedves babám nyújtsd ide a jobb kezed
  bocsássál meg hogy ha megsértettelek
  jártam hozzád sok esőben sok sárban
  jártam hozzád három évig hiába
  

  édesanyám ki a legény ha én nem

  édesanyám ki a legény ha én nem
  ki nyergeli fel a lovat ha én nem
  felnyergeli az én gyenge két karom
  amelyikkel ölelem a galambom
  
  édesanyám fehérre meszelt háza
  három évig lesz az fekete gyászban
  három évig lesz az fekete gyászban
  míg a fia hervad benn a regátban