bolt.piarista.hu

Nóták

  Tükrös / Magyar népzene

  2. széki keserves, lassú és magyar

  fekete a holló

  fekete a holló
  gyászt visel magáért
  én is gyászt viselek
  jegybéli mátkámért
  
  szállj le holló szállj le
  vidd el levelemet
  apámnak anyámnak
  jegybéli mátkámnak
  
  s ha kérdi hogy vagyok
  mondjad hogy rab vagyok
  idegen országban
  csak bujdosó vagyok
  
  idegen országban
  idegen emberek
  járok az utcákon
  senkit sem ismerek
  
  eridj édes fiam
  eridj ha menned kell
  a jó isten legyen
  minden lépéseddel
  

  szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  mért nem termettél meg
  minden falevelen
  
  de szépen szól a cimbalom
  mi lesz belőlünk galambom
  belőlem egy fülemüle
  ki a párját elvesztette
  
  belőled egy szép szomorú
  egy szép elhervadt koszorú
  belőled egy szép szomorú
  egy szép elhervadt koszorú
  
  ha meguntad jó galambom
  vélem életedet
  csináltass koporsót
  temess el engemet
  
  írd fel a fejfámra
  itt nyugszik egy árva
  kinek szerelemből
  történt a halála
  

  jár a kislány virágos zöld mezőben

  jár a kislány virágos zöld mezőben
  fehér kendőt lobogtat két kezében
  fehér kendő a szerelem zászlója
  nem a világ állj meg babám egy szóra
  
  hűs a berek patak megyen az alján
  gyere oda búslakodó kisleány
  barna kislány ne indulj el utána
  bánatvirág virágozik nyomában
  

  3. szatmári betyárballada, csendes, csárdás és verbunk

  nem messze van ide kismargita

  nem messze van ide kismargita
  hol a tisza körös-körül folyja
  közepébe egy kis rongyos csárda
  benne iszik egy betyár magába
  
  amott jönnek nyolcan a zsandárok
  jaj de szépen fénylik a csákójuk
  elöl megy a csendőrkapitánya
  egyenesen be kismargitára
  
  jó estét te csalfa csaplárosné
  hát az a szép szilaj csikó kié
  jó bort iszik annak a gazdája
  nem régen jött nincs egy fél órája
  
  küldje ki hát annak a gazdáját
  nem bántjuk mi csak adja meg magát
  ki se megyek meg se adom magam
  ha úgy tetszik hajtsák el a lovam
  
  a lovamat nem annyira bánom
  csak a nyeregszerszámom sajnálom
  szügyellője a bugyellárisom
  benne háromszázezer forintom
  
  egyet adtam a szilaj csikóért
  a másikat a nyeregszerszámért
  a harmadikat egy szép barna lányért
  kit nem adnék széles e világért
  

  én is mint eleinte

  én is mint eleinte éltem a világom
  mindennapi nótámat zengtem a zöld ágon
  rabja lettem holtomig egy csalárd vadásznak
  kénytelenül fütyölni kell a kismadárnak
  
  csalfa leány létemre mire vetemedtem
  ennek a szép legénynek szerelmébe estem
  tőrbe estek lábaim oda szabadságim
  megkötözve szárnyaim oda vigasságim
  
  kendermaggal etetnek de nem a mezőben
  forrásvízzel itatnak de nem a fenyvesben
  a mezőnek magvai édesebbek voltak
  a forrásnak vizei hidegebbek voltak
  

  5. bonchidai ritka és sűrű fogásolás

  befogtam a hat ökröm a járomba

  befogtam a hat ökröm a járomba
  elviszem a búzámat a malomba
  édes kicsi molnárom őröld meg a búzámat
  három éve nem láttam a babámat
  
  akkor szép a sűrű erdő mikor zöld
  mikor minden dalos madár benne költ
  dalos madár ehaja ne szállj ablakaimra
  kisangyalom borulj a vállaimra
  
  ráborulnék kisangyalom nem lehet
  mer a lányok selyemkendőt viselnek
  selyemkendő kék szeme szemöldöke fekete
  a jóisten számomra teremtette
  

  nem úgy van most mint volt régen

  nem úgy van most mint volt régen
  nem az a nap süt az égen
  nem az a nap nem az a hold
  nem az a szeretőm ki volt
  nem az a szeretőm ki volt
  
  úgy búsulok majd' meghalok
  úgy búsulok majd' meghalok
  úgy búsulok majd' meghalok
  mégis jókedvet mutatok
  mégis jókedvet mutatok
  

  6. magyarpalatkai lassú és szökős

  azt gondoltam míg a világ
  mindig ég a gyertyavilág
  de már látom hogy elalszik
  s az én rózsám rám haragszik
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  

  tavaszi szél vizet áraszt

  tavaszi szél vizet áraszt
  minden madár társat választ
  
  hát én immár kit válasszak
  szívet szívért kinek adjak
  
  addig éli lány világát
  míg szél fújja pántlikáját
  
  a pántlika könnyű gúnya
  mer azt a szél könnyen fújja
  
  jaj istenem de víg voltam
  míg az anyám lánya voltam
  
  de mióta nem az vagyok
  a búnak is helyet adok
  

  7. magosan repül a daru

  (magyarszovát)

  magosan repül a daru
  magosan repül a daru
  szépen száll
  haragszik az én rózsám
  haragszik az én rózsám
  mert nem szól
  
  ne haragudj kedves rózsám sokáig
  mer tiéd voltam tiéd leszek halálig
  
  csillagtalan setét éjjel
  csillagtalan setét éjjel
  jártam a virágos réten
  ott láttam egy árva lelket
  és kihallgatta hogy mit beszélek
  és kihallgatta hogy mit beszélek
  
  nem beszélek én egyebet
  csak a régi szeretőmet
  s nem beszélek én egyébről
  csak a régi szerelemről
  
  erdők mezők vad ligetek
  erdők mezők vad ligetek
  hadd bujdossak tibennetek
  hadd bujdossak a vadakkal
  sírjak a kis madarakkal
  sírjak a kis madarakkal
  laj-la-la...
  

  9. szatmári csendes, csárdás és friss

  ablakomba besütött a holdvilág
  az én babám abban fésüli magát
  göndör haját százfelé fújja ja szél
  köszönöm babám hogy eddig szerettél
  
  de szeretnék a templomba ott lenni
  mikor az én galambomat esketik
  meghallgatnám mit tagadsz a miénkből
  hát te csalfa nem félsz a jó istentől
  
  de szeretnék az égen csillag lenni
  ott is csak a hajnalcsillaggal járni
  éjfél után megkerülném az eget
  hogy tudjam meg hogy a babám kit szeret