bolt.piarista.hu

Nóták

  Tükrös / Szatmári népzene az 1900-as évekből

  2. Hallgató, csárdás és verbunk

  (Szatmárököritó, Szatmár)

  bujdosik az árva madár

  (szatmárököritó, szatmár)

  bujdosik az árva madár
  egyik ágról másikra száll
  hát az olyan árva mint én
  hogy ne bujdokolna szegény
  
  a mezei kis pacsirta
  szárnya az eget hasítja
  hasítja a magos eget
  a szeretőm másat szeret
  
  látod milyen ködös idő
  látod hogy esik az eső
  de én azért fölkereslek
  mer én igazán szeretlek
  

  zúg az erdő zúg a nádas

  (szatmárököritó, szatmár)

  zúg az erdő zúg a nádas
  vajon ki zúgatja
  talán bizony patkó bandi
  ej haj zúgatja mozgatja
  
  patkó bandi de rég megmondtam
  ne menj az erdőbe
  csikósoknak a gulyásoknak
  ej haj ne járj ellenére
  
  a csikósok a gulyások
  kék lajbiba járnak
  azok élik világukat
  ej haj kik párosan hálnak
  

  a patai kocsmaajtó nyitva van

  (szatmárököritó, szatmár)

  a patai kocsmaajtó nyitva van
  valamennyi részeges betyár mind ott van
  én is odamegyek bekötöm a lovamat
  még az éjjel kimulatom magamat
  
  sárga zsinór a bakancsom fűzője
  gyáva legény kinek nincs szeretője
  gyáva legény kinek kettő de három nincs
  kinek szőke de barna szeretője nincs
  

  3. Juhásznóták

  (Szatmár)

  debrecennek van egy vize

  (szatmár)

  debrecennek van egy vize
  kinek hortobágy a neve
  arra van egy kőhíd rakva
  kilenc lyukra van állítva
  
  az én lovam csárda előtt
  gödröt vágott maga előtt
  rúg-vág kapál ágaskodik
  a gazdája jó bort iszik
  
  egyik iszik a meggyesbe
  a másik a cserepesbe
  a harmadik a morgóba
  gulya ménes csavargóba
  
  andrás nap felé az idő
  esdegél a havas eső
  sírnak-rínak a bárányok
  szomorkodnak a juhászok
  
  kérdi egyik a másiktól
  mit csináljunk a bárányokkal
  hajtsuk be a gazdájának
  adjon szénát bárányának
  
  huncut gazda csak azt mondja
  hajtsd ki juhász a pusztába
  van még tippan a bokorba
  van négy lába kapargassa
  ha nincs tippan a bokorba
  dögöljön meg az ebadta
  

  már ezután úgy élem világom

  (szatmár)

  már ezután úgy élem világom
  kis kalapom a jobb szememre vágom
  jobb szememről a bal szememre vágom
  csak a szabadságos kis könyvemet várom
  
  elmondhatom istenem istenem
  gyászba borult az egész életem
  gyászba borult fölöttem az ég is
  elhagyott már engem a régi szeretőm is
  

  juhászlegény szegény juhászlegény

  (szatmár)

  juhászlegény szegény juhászlegény
  tele pénzzel ez a kövér erszény
  megveszem a szegénységet tőled
  ráadásul add a szeretődet
  
  ha ez a pénz volna csak foglaló
  ezerannyi lenne borravaló
  a világot adnák ráadásnak
  szeretőmet mégsem adnám másnak
  

  5. Hallgató, csendes, csárdás és ugrós

  (Kisar, Szatmár)

  amerre én járok még a fák is sírnak

  (kisar, szatmár)

  amerre én járok még a fák is sírnak
  gyenge ágairól levelek hullanak
  hulljatok levelek takarjatok engem
  mer az édesanyám sírva keres engem
  
  édesanyám voltál mér nem tanítottál
  gyenge vesző voltam mér nem hajlisottál
  hajlistottál volna meghajlottam volna
  ilyen árvaságra sem jutottam volna
  
  árva vagyok árva az isten is látja
  verje meg az isten ki az árvát bántja
  verje meg verje meg veretlen se hagyja
  az az egy jó isten soha meg ne áldja
  

  szól a fügemadár

  (kisar, szatmár)

  szól a fügemadár
  mindjárt megvirrad már
  fordulj hozzám rózsám
  csókold meg az orcám
  
  hajnalljon hajnalljon
  csak meg ne virradjon
  hogy az én galambom
  jó utat haladjon
  
  jó utat jó utat
  jó utat kívánok
  míg a kapuig érsz
  törjön el a lábad
  
  törjön el a lábad
  térdtől mind a kettő
  mert soha nem voltál
  igaz hű szerető
  

  a hajnali csillag ragyog

  (kisar, szatmár)

  a hajnali csillag ragyog én még a kocsmába vagyok
  jaj istenem hogy szégyellem hogy reggel kell hazamennem
  de én aztat megteszem hazamegyek lefekszem
  kialuszom magamat szép csendesen
  
  utca utca bánat utca bánatkőből van kirakva
  azt is az én rózsám rakta hogy én sírva járjak rajta
  de én aztat megteszem hazamegyek lefekszem
  kialuszom magamat szép csendesen
  

  6. Katonanóták

  a madai vizitaház de magos

  (szatmár)

  a madai a madai a madai vizitaház de magos
  ott vizitál ott vizitál engem kilenc főorvos
  tárd ki babám a két karodat s ölelj meg
  hogy a felcser a kutya felcser hogy a felcser ne vizitálhasson meg
  
  édesanyám édesanyám édesanyám kiállott a kapuba
  csak azt nézi mind azt nézi csak azt nézi hogy a fia katona
  eredj haza édesanyám s ne sirass
  van még otthon van még otthon van még otthon két testvérem s neveld azt
  
  eredj haza édesanyám s nevelj mást
  az is jó lesz az is jó lesz az is jó lesz katonának majd meglásd
  
  édesanyám édesanyám édesanyám mért szültél a világra
  három éves három éves három éves deres csikó hátára
  három éves deres csikó ha ledob
  azt se mondom azt se mondom azt se mondom édesanyám hogy kend volt
  

  a madai strázsamester azt írta a levélbe

  (szatmár)

  a madai strázsamester azt írta a levélbe
  hogy háromszáz új regruta kell most a regimentbe
  az is olyan kell pedig ki a lóra ráillik
  a csatába a csatába trombitások kísérik
  
  boszniai erdő mellett huszonötös kaszárnya
  a szatmári legényeknek lett az oda csinálva
  északra van az ablaka hideg szél fúj be rajta
  a jászberényi híres lányok kacsingatnak alatta
  északra van az ablaka őszi szél fúj be rajta
  a jászberényi híres lányok kacsingatnak alatta
  
  a harmadik emeleten van a századiroda
  a kapitány a szabadságos levelemet ott írja
  írja írja csak írja a szabadságos kis könyvem
  decemberben leszerelek s elveszem a kedvesem
  írja írja csak írja a szabadságos kis könyvem
  decemberben hazamegyek elveszem a kedvesem
  

  trieszt felől trieszt felől sebesülve jönnek a katonák

  trieszt felől trieszt felől sebesülve jönnek a katonák
  a sok szőke a sok szőke de barna kislány várja a babáját
  de csak minden tizediknek jön vissza a párja
  trieszt alatt a doberdón egy közös sírban nyugszik a babája
  

  7. Verbunk és oláhos

  (Szatmár)

  zöld erdőbe de magos

  (szatmár)

  zöld erdőbe de magos zöld erdőbe de magos a juharfa
  kicsi madár ejehaj kicsi madár a fészkét odarakja
  az erdei madárnak is van párja
  csak én magam egyedül csak én magam egyedül vagyok árva
  
  rózsa rózsa rózsafa rózsa rózsa tearózsa levele
  nem beszéltem ejehaj nem beszéltem a babámmal az este
  a zsebkendőm is nála van a zsebébe
  visszahozza ejehaj visszahozza ha akarja az este
  

  szakácsasszony ejnye

  (szatmár)

  szakácsasszony ejnye ejnye ejnye
  de szennyes a kötője eleje
  mossa ki a kötője elejét
  úgy várja a megtisztelt vendégjét
  
  a csepp utcán végestelen végig
  minden kiskapuban virág nyílik
  minden kisajtóba de kettő-három
  csak az enyém hervadt el a nyáron
  

  felültem a kemencére

  (szatmár)

  felültem a kemencére
  leégett a szoknyám széle
  széle széle a szoknyám széle
  megver az uram estére
  
  nem ettem én ma egyebet
  csak egy fazék aludttejet
  azt is csak úgy kanál nélkül
  megélek a babám nélkül
  

  eltörött a kutam gémje

  (szatmár)

  eltörött a kutam gémje
  hol itatok meg estére
  pántlikát kötözök rája
  mégis megitatok mára
  

  kék a szőlő de édes

  (szatmár)

  kék a szőlő de édes
  ez a kislány de kényes
  azért van olyan nagyra
  barna legény a galambja
  
  ej menyecske menyecske
  hány esztendős lehetsz te
  tizenhárom meg egy fél
  talán tizennegyed fél