bolt.piarista.hu

Nóták

  Tükrös / Tükrös Tábor

  2. Juhásznóta, csárdás és friss

  amott van egy nagy ház

  (gömör)

  amott van egy nagy ház
  törvényszék a neve
  törvényszék a neve
  amit abban főznek
  keserű a leve
  
  rab vagyok rab vagyok
  szabadulást várok
  szabadulást várok
  a jó isten tudja
  hogy mikor szabadulok
  csak a jó isten tudja
  hogy mikor szabadulok
  
  rimaszombat felől
  fújdogál a szellő
  fújdogál a szellő
  nem jó hírt hallottam
  magam sorsa felől
  

  ha benyúlok a kislajbim zsebébe

  (gömör)

  ha benyúlok a kislajbim zsebébe
  jaj de kevés ötforintos van benne
  kiválasztok a ménesből egy csikót
  majd a zsidó az ad érte egy bankót
  
  még akkor én húsz esztendős se voltam
  amikor már csikót lopni tanultam
  én loptam el a vármegye hat lovát
  engem keres az egész magyarország
  

  későn szokott a kocsis lefeküdni

  (gömör)

  későn szokott a kocsis lefeküdni
  korán reggel fel is szokott ébredni
  az ostor a nyelére van tekerve
  kis pejlovát vízen sáron kergette
  
  megátkozott engem az édesanyám
  hogy ne legyen se országom se hazám
  csipkebokor legyen az én szállásom
  ott se soká legyen megmaradásom
  
  szépen legel a kisasszony gulyája
  a kisasszony maga sétál utána
  már messziről kiáltja a gulyásnak
  szívem gulyás terítsd le a subádat
  

  szépen hasad a hajnal

  (gömör)

  szépen hasad a hajnal
  jön a zsandár a vassal
  ráveri a kezemre
  be betyár az egyesbe
  
  be betyár az egyesbe
  az egyes közepébe
  gyere babám váltsál ki
  ne hagyjál elhervadni
  

  száz forintot adtam egy pejlóért

  (gömör)

  száz forintot adtam egy pejlóért
  másik százat rávaló szerszámért
  harmadikat egy szép barna lányért
  kit nem adnék az egész világért
  

  4. Édesanyám, súgok néked valamit

  édesanyám súgok néked valamit

  (magyarbőd)

  édesanyám súgok néked valamit
  gombold ki a fehér blúzom elejit
  nézd meg milyen kő nyomja ja gyenge szívemet
  elrabolták tőlem a szeretőmet
  
  ha te tudtad hogy te engem nem szeretsz
  minek szomorítottad a szívemet
  tudtad te azt hogy az nékem nehéz lesz
  hogy tetőled el kell válni de rossz lesz
  

  5. Magyarbodi csárdás és friss

  ej a titkos szerelem

  (magyarbőd)

  ej a titkos szerelem
  titkosan kezdődik
  mégis utoljára
  kivilágosodik
  
  ej nem az a jó gazda
  kinek hat ökre van
  csak az a jó gazda
  kinek szép lánya van
  
  ej minek a hat ökör
  a nagy istállóba
  ha nincsen szerelem
  a két ifijúba
  

  búza búza búzavirág

  (magyarbőd)

  búza búza búzavirág
  engem szól az egész világ
  egész világ rólam beszél
  de azt csak elfújja a szél
  
  búzát vetettem keresztbe
  jutok-e babám eszedbe
  ahány szem van egy keresztbe
  annyiszor jussak eszedbe
  

  jaj de szépen harangoznak

  (magyarbőd)

  jaj de szépen harangoznak
  talán az én galambomnak
  most viszik a temetőbe
  el sem búcsúzhatok tőle
  
  bárcsak addig ki ne vinnék
  míg én innét haza mennék
  koporsójára borulnék
  jaj de keservesen sírnék
  

  el akartam a csizmámat cserélni

  (magyarbőd)

  el akartam a csizmámat cserélni
  de a babám nem akarta engedni
  engedd babám nem a te pénzed ára
  én kerestem a magyarbődi határba
  
  kossuth lova megérdemli a zabot
  kétszer kerülte meg magyarországot
  ha még egyszer körülkerülte volna
  magyar gyerek osztrák baka nem volna
  

  6. Pásztornóták

  ha felülök a fekete halomra

  (szatmár)

  ha felülök a fekete halomra
  onnan nézem merre legel a gulya
  parancsolom bojtáromnak a pistának
  csapja meg a bal szélét a gulyámnak
  
  megcsapta a bal szélit a gulyámnak
  mindjár látom híja van a marhámnak
  sárga lovam pányvára van kikötve
  kinek tetszik menjen rajta keresse
  
  mind azt kérdi tőlem a komiszáros
  ismerem-e a ladányi mészárost
  nem ismerem nem is tudok semmiről
  csak arról a három fias tehénről
  

  zavaros a tisza nem akar apadni

  (szatmár)

  zavaros a tisza nem akar apadni
  még az éjjel bogár imre által akar menni
  
  által akar menni csikót akar lopni
  kecskeméti ződvásárba pénzt akar csinálni
  
  kocsmárosné hallja száz icce bort adna
  megkínálom a vármegyét hogy ne legyek rabja
  
  huncut a vármegye nem iszik belőle
  az a híres bogár imre most van a kezébe
  
  kiapadt a tisza csak a sara maradt
  meghalt szegény bogár imre csak a híre maradt
  

  7. Verbunk, csárdás és ugrós

  felverem a rézsarkantyúm taréját

  (szatmár)

  felverem a rézsarkantyúm taréját
  berúgom a csendbiztos úr ajtaját
  csendbiztos úr ne verje rám a vasat
  gyenge az én babám szíve meghasad
  
  fáj a vállam mer elverte a zsandár
  pedig annak az ütése nagyon fáj
  fáj nékem a babám selyemkendoje
  kutya világ nem hányj mindent a szememre
  

  nyíregyházi csaplárosné lánya

  (szatmár)

  nyíregyházi csaplárosné lánya
  ha ránézek mosolyog a szája
  kökény szeme gesztenye szín hajával
  mulatozik egy szép magyar huszárral
  
  lányok lányok rólam tanuljatok
  katona szeretőt ne tartsatok
  mert a katonát elviszik messzire
  rá se gondol sej a szeretőjére
  

  ki látott már télen fecskét

  (szatmár)

  ki látott már télen fecskét
  fehér lábú kis menyecskét csuhajja
  láttam biz én a bakonyba
  kezét lábát a balatonba mosta csuhajja
  

  9. Egy pár: lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökos és sűrű csárdás

  de szeretnék az erdőbe fa lenni

  (magyarpalatka, mezőség)

  de szeretnék az erdőbe fa lenni
  ott is csak egy tölgyfa nevét viselni
  mert a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül
  az én szívem soha sincs bánat nélkül
  
  de szeretnék az erdőbe fa lenni
  hogyha engem meggyújtana valaki
  elégetnék ezt a cudar világot
  ne teremjen egyebet csak virágot
  

  kiskalapom szögre teszem

  (magyarpalatka, mezőség)

  kiskalapom szögre teszem
  magam a dunába vetem
  magam a dunába vetem
  aj la la
  
  verd meg isten azt a vermet
  ahol az én rózsám termett
  ne teremjen más egyebet más egyebet
  csak mind keserűségeket hate ha
  

  csujogatások

  (magyarpalatka, mezőség)

  húzzad cigány hegedűd
  a te kezed nem ezüst
  se nem ezüst se nem réz
  csak egy ügyes cigány kéz
  
  szállj le madár a kapuról
  igyál vizet a lapuról
  mer a tisza befagyott
  a szeretőm elhagyott
  ha elhagyott nem hagyom meg
  s kérem az istent verje meg
  
  édes kicsi kerekem
  fordulj egyet előttem
  csak a szemed szeretem
  csak a szemed s a szádat
  a két piros orcádat
  
  ez a náci hegedűje
  veszett volna az erdőbe
  ha az erdő nem lett volna
  betyár sose lettem volna
  
  kamarási hegytetőn
  ott kaszál a szeretőm
  szénát kaszál nem gabonát
  szőkét szeretek nem barnát
  amér barna nem cigány
  szeretem én igazán
  
  édesanyám mondta nékem
  minek a szerető nékem
  de én arra nem hajlottam
  titkon szeretőt tartottam
  titkon szeretőt tartottam
  kivilágosodott rajtam
  
  kamarási templom előtt
  megfogadtam isten előtt
  hogy nem tartok több szeretőt
  minden ujjamra csak kettőt
  ha nem kettőt bár egyet
  kit igazán szeretek