bolt.piarista.hu

Nóták

  Tükrös / Vígan legyünk!

  1. Nyugat-dunántúli cimbalommuzsika

  köszöntő

  (Nyugat-Dunántúl)

  nosza pajtás jó kedvel tölts pohár bort emeld fel vígan legyünk
  mondjunk egy szép éneket egy pár köszöntő verset énekeljünk
  neve napján esthajnalban szent istvánnak
  szép köszöntést mondjunk mi; a kis istvánok
  
  mondjuk mi is mindnyájan egyenlő jó szándékkal; tartsa isten
  minden jóban részt vegyen sok esztendőt tölthessen szerencsésen
  bú vagy bánat elkerülje mindhalálig
  szíve örüljön mindennek oly sokáig
  
  ez az élet úgy se sok éljenek az okosok
  

  cinege cinege aranyos pintyőke

  (Nyugat-Dunántúl)

  cinege cinege aranyos pintyőke
  estébe hajnalba szépen szól a hangja
  
  borom a pincébe magam a szőlőbe
  pohár a kezembe hadd igyak belőle
  
  szeretnék szántani hat ökröt hajtani
  ha a rózsám jönne az ekét tartani
  

  arra alá a baranya szélben

  (Nyugat-Dunántúl)

  arra alá a baranya szélben
  kinyílott a tulipán a barázda szélen
  egy-két szál három szál
  csalfa voltál rózsám megcsaltál
  
  ez a kislán úgy éli világát
  ha az anyja aluszik süti a pogácsát
  estétől reggelig
  várja a babáját reggelig
  
  ez a kislány úgy éli világát
  édes csókra jó korán szoktatja a száját
  estétől éjfélig
  várja a régi szeretőjét
  

  zörög a kocsi pattog a jancsi

  (Nyugat-Dunántúl)

  zörög a kocsi pattog a jancsi talán értem jönnek
  ó édesanyám szerelmes dajkám de hamar elvisznek
  
  kocsira ládám kocsira párnám magam is felülök
  ó szülőanyám fölnevelő dajkám tőled elköltözök
  
  érik a szőlő hajlik a vessző bodor a levele
  két szolgalegény szántani menne de nincsen kenyere
  
  van vöröshagyma a tarisznyába' keserű magába'
  szolgalegénynek ej a szegénynek kevés a vacsora
  

  túlsó soron esik az eső

  (Nyugat-Dunántúl)

  túlsó soron esik az eső
  ne menj arra barna szeretőm
  sáros lesz a piros kis csizmád
  megver érte az édesanyád
  
  túlsó soron esik a dara
  ne menj arra csutora mara
  besározod sárga papucsod
  megszid érte bagó sógorod
  
  túlsó soron van a mi házunk
  nincsen nékünk eladó lányunk
  esztendőre lesz az eladó
  akkor lesz az legényhez való
  
  túlsó soron van a pék háza
  van is néki eladó lánya
  ötven éve hogy már eladó
  vedd meg pajtás az néked való
  

  kispiriti faluvégen folyik el a kanális

  (Nyugat-Dunántúl)

  kispiriti faluvégen folyik el a kanális
  enyém vagy te kisangyalom ha bánja az anyád is
  haj cicc kalárom de szeret a galambom
  haj cicc kalárom de szeret a galambom
  
  mind megitták a pálinkát nem tudtak hazamenni
  kispiriti falu végén kocsit kellett fogadni
  haj cicc kalárom de beteg a virágom
  haj cicc kalárom de beteg a virágom
  
  túrra mentem házasodni túrót adtak enni
  a padkára lefektettek vizet adtak inni
  haj cicc kalárom de beteg a virágom
  haj cicc kalárom de beteg a virágom
  

  Aki dudás akar lenni...

  Aki dudás akar lenni...
  gyerekjátékok, dalok és mondókák
  (Felvidék)
  
  

  dombon törik a diót a diót

  (Felvidék)

  dombon törik a diót a diót
  utána a mogyorót rajta vissza
  tessék kérem megbecsülni
  és a földre lecsücsülni táririttya hopp
  
  pokol előtt egy nagy fa
  vargák ülnek bokorba
  vargák vargák bújj a kemencébe
  verset verset a jó szerencsébe
  
  micsoda madarak járják járják
  mink is járjuk mink is járjuk tardoskeddi jányok
  szeretik a mákot vöröshagymát tökmagot
  attól lépnek jó nagyot cini cini rotty mosogatórongy
  mé' nem gyüttél hamarább kaptál volna most
  
  ededem bededem cimpalláré szól a rigó rikkanáré
  cérnára cinegére hess ki madár a mezőre
  
  zsipp zsupp kender zsupp ha megázik kidobjuk zsupp
  

  az én párom elveszett keresésére megyek

  az én párom elveszett keresésére megyek
  térdig érő nagy sárba' nem nem nem nem talált a párjára
  
  az én párom elveszett keresésére megyek
  térdig érő nagy sárba' rá rá rá rátalált a párjára
  

  megdöglött a bíró lova sugárija

  megdöglött a bíró lova sugárija
  megnyúzta a bíró maga sugárija ja ja ja sugárija
  
  jó lesz a bőri bundának sugárija
  annak a híres bírónak sugárija ja ja ja sugárija
  
  a böndőjefőkötőnek sugárija
  a híres feleségének sugárija ja ja ja sugárija
  
  a hurkája pántlikának sugárija
  annak a híres lányának sugárija ja ja ja sugárija
  
  a négy lába kocsonyának sugárija
  az egész kompániának sugárija ja ja ja sugárija
  

  felkel a lány jókor reggel jaj jaj jaj

  felkel a lány jókor reggel jaj jaj jaj
  feje olyan mint a bokor hibibib hobobob hop hop hop
  
  kenyeret is jól tud sütni
  kétszer szokott kovászolni
  
  aztán kétszer befűt neki
  mégis sületlen veszi ki
  
  dudásunk dudásunk kedves muzsikásunk
  fújd fel a dudádat edd meg a kutyádat
  
  

  3. Aki dudás akar lenni...

  Hallgató

  (Felvidék)

  el kén hán indulni meg kén házasodni

  (hallgató - Felvidék)

  el kén hán indulni meg kén házasodni
  de még az a kérdés kit kéne elvenni jadé jadé jadadé...
  
  ha szépet elveszek mindenki szereti
  ki a fene győzi mindig féltegetni jadé jadé jadadé...
  

  elhajtanám a libám komáromig mezítláb

  (tánczene - Felvidék)

  elhajtanám a libám komáromig mezítláb
  még tovább is elhajtom ha a babám meglátom
  
  kiskecske fölment a ződ fára ződ ágat szakít a szájába
  így babám úgy babám így lesz jó a libám a rétbe lakik jól
  
  péterkére mentem vóna elejbem állt egy nagy gólya
  ha a botom nem lett vóna talán meg is evett vóna
  
  dudás uram dudáljon kend hosszú nótát ne fújjék kend
  gyengék vagyunk kifáradtunk talán ugyan meg is halunk
  
  aki dudás akar lenni pokolba kell annak menni
  ott kell annak dudálgatni míg az ördög el nem viszi
  

  vígan vígan víg angyalom

  (tánczene - Felvidék)

  vígan vígan víg angyalom víg órában termett rajom
  mindig olyan víg vótam én víg órában születtem én
  
  a fűzfának nincsen töve a vendégnek nincsen szeme
  szeme volna haza menne ilyen sokáig nem lenne
  
  babot vittem a malomba azt hittem hogy kukorica
  kukorica édes málé majd menyasszony leszek már én
  
  anyám sütött szilvás lepényt odacsalta a sok legényt
  a lepényem megettétek a lányomat elvegyétek
  
  nem kell nékünk a kend lánya csupa ragya az orcája
  csupa ragya az orcája csupa festő a pofája
  

  aj ne menj el ne menj el

  (tánczene - Felvidék)

  aj ne menj el ne menj el maradj itt még az éjjel
  még az éjjel itt hálok de már reggel búcsúzok
  
  le a kerten le le le érik a fa levele
  régi rózsám szerelme most jutogat eszembe
  
  le a kerten meg vissza a gyűrűmet add vissza
  mert ha vissza nem adod kitépem a hajadat
  
  szőlőtőke venyige jaj de édes a leve
  jaj de édes jaj de jó jaj de kedvemre való
  

  fújdogál a szellő fehér hegyek felől

  (tánczene - Felvidék)

  fújdogál a szellő fehér hegyek felől
  ballag már a legény szeretője felé
  
  tudom is tudtam is a legény mind hamis
  megölel megcsókol elfordul kicsúfol
  

  leesett a lencse betörött a feje

  (tánczene - Felvidék)

  leesett a lencse betörött a feje
  vajjal kötötték be vajjal jó a lencse
  
  sütött ángyom rétest nem adott belőle
  kivitte a kertbe rózsás keszkenőbe
  
  bánod bíró bánod hogy lányodhoz járok
  de még jobban bánod hogyha véle hálok
  

  vedd föl öreg bundácskádat

  (kanásznóta - Felvidék)

  vedd föl öreg bundácskádat vedd válladra juhocskádat
  te meg kati kendőcskédet kösd be boglyas fejecskédet
  ej haj hajahaj úgy elmegyünk mint a raj
  
  esik eső de nem ázok cseresznyefa alá állok
  az alá is azért állok arra járnak el a lányok
  ej haj hajahaj úgy elmegyünk mint a raj
  
  azt mondtam én a fenének egye meg a szeretőmet
  ne úgy egye mint a hagymát reszelje meg mint a tormát
  ej haj hajahaj úgy elmegyünk mint a raj
  
  sánta csikós vak tehenes süket ökörpásztor
  a kanász is világtalan nem félnek egymástól
  elbúcsúzott a disznó kilenc malacával
  utána ment a kanász üres tarisznyával
  
  megismerni a kanászt büszke járásáról
  tűzött fűzött bocskoráról tarisznya szíjáról
  ej haj hajahaj úgy elmegyünk mint a raj
  

  ittál ettél jóllaktál

  (kanásznóta - Felvidék)

  ittál ettél jóllaktál vigyen az ördög innen már
  sej ittál ettél jóllaktál vigyen az ördög innen már
  
  nincs a fűzfának töve nincs a lucának szeme
  ha szeme volna elmenne itt nem szemtelenkedne
  

  4. Mese a dudásről, aki vizet fakasztott

  (Felvidék)

  Egyszer volt, hol nem volt, a nagy hegyek tövébe volt egy szomorú falu.
  Azért volt szomorú az egész falu, mert nem volt ivóvizük. Ha valaki
  szomjas volt, olyan messzire kellett menni, hogy bizony el is fáradt, meg
  is éhezett, mire vízhez jutott. Mentek ezek a szegény emberek fűhöz-fához,
  vicispánhoz, hogy segítsen rajtuk, de mindhiába. Ha sok eső volt, akkor
  teleszedtek minden csöbröt-vödröt, mikor elfogyott ez is, akkor csak a
  harmat meg a könnycsepp volt a faluban a víz. A falu bírója meg a kántor
  fúrtonrúrt keresték a vizet, hiába fúrtak ki minden követ, a víz nem jött,
  nem szökött fel sehol.
  
  Hát már nagyon el volt keseredve a falu népe, mikor odavetődött egy dudás.
  Igen vígan jött a faluba, legelőbb is a falu közepén állott meg, aztán
  elkezdte dudájával a fiatalságot biztatni. Akik nem voltak nagyon
  eltikkadva, azok odamentek hozzá, hallgatták, hogyan fújja egy páran a
  táncot is elkezdték már, a dudás meg mindig jobban, gyorsabban fújta a
  dudát. Hát bizony nem volt valami könnyű munka, bele is fáradt nagyon.
  Hogy kicsit felfrissüljön, kért egy ital vizet.
  
  Felhördült erre a bíró:
  
  -- Ej te mihaszna ember, egy ital vizet kérsz ezért a haszontalanságért!
  Hát nem tudod, hogy egy ital víz kincset ér minálunk?
  
  -- Bizony nem tudtam én, mert nálunk a vízben mosnak az asszonyok meg
  fürdik a jószág benne, ráadásul a malmot is hajtja.
  
  A dudás ugyanis a nagysárrétről, a vizek országából jött. Nagyon
  szenvedett, hogy nem kapott vizet. De gondolt egyet, hogy neki a
  keresztapja azt mondta egyszer, ha megszorul valamikor, tekerje meg a duda
  nyakát. A keresztapja maga az ördög volt, hát könnyű volt neki ilyet
  mondani! Nahát eddig nem próbálta ki a dudás a dolgot, de most erősen rá
  volt fanyalodva.
  
  Azt mondja a bírónak:
  
  -- Na mindjárt hozok én vizet nektek annyit, hogy ellepi még az utcát is!
  
  -- Jól van, ha ez igaz, mi holtig szolgálni fogunk téged.
  
  Hát a dudás félrefordul, azt mondja a dudának, aminek jól megcsavarta a
  nyakát.
  
  -- Keresztapám, keresztapám, ha megígérte, tegye meg! Szomjan veszek, ha
  vizet nem ereszt ide!
  
  Hát, ha láttátok volna mi lett ott egyszerre: csak úgy bugyogott a víz az
  utakból meg mindenféle kis hasadékból! Már ellepte a küszöböket, de a nép
  még mindig csak ivott, csak ivott. Hát nem csoda, mert soha nem voltak
  ilyen bőségébe a víznek.
  
  A dudás egyszer azon veszi észre magát, hogy egy szép párnás székbe teszik
  és viszik a legszebb házba. Ott aztán megmondták neki: egyen-igyon, vígan
  legyen, csak néha tekerjen egyet a duda nyakán, hogy mindig legyen víz.
  Igen nagy becsben állott ezután a falu előtt, úgy tisztelték ott, mint
  máshol a plébános urat.
  
  No ez a mese rövid volt, de holnap majd hosszabbat mesélek
  

  5. Sok születésnapokat

  (Széki vonós zene)

  sok születésnapokat

  (köszöntő - Szék)

  sok születésnapokat vígan elérhesd
  napjaidat számlálni ne légyen terhes
  az ég harmatja szívedet újítsa
  áldások árja házad elborítsa
  
  tenéked minden öröm holtig adassék
  amellett semmi bánat ne barátkozzék
  légyen éltednek virágja mind kinyílt
  szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt
  

  gyere pajtás igyunk hát

  (köszöntő - Szék)

  gyere pajtás igyunk hát
  éljen a barátság
  éljen éljen éljen hát
  éljen kötünk az igaz
  az igaz barátság
  
  gyere pajtás add tovább
  éljen a barátság
  éljen éljen éljen hát
  éljen kötünk az igaz
  az igaz barátság
  
  gyere pajtás idd ki mind
  éljen a barátság
  éljen éljen éljen hát
  éljen kötünk az igaz
  az igaz barátság
  
  gyere pajtás igyunk hát
  éljen a barátság
  éljen éljen éljen hát
  éljen kötünk az igaz
  az igaz barátság
  
  gyere pajtás idd ki mind
  éljen a barátság
  éljen éljen éljen hát
  éljen kötünk az igaz
  az igaz barátság
  

  gyere rózsám amerre én

  (csárdás - Szék)

  gyere rózsám amerre én
  úgy tudod meg hol lakom én
  itt lakom én ez utcába'
  s a nagy utca derekába'
  
  aki csókol sötét este
  áldja meg az isten érte
  aki csókol holdvilágon
  számoljon a másvilágon
  

  azt hallottam hogy a héten

  (csárdás - Szék)

  s azt hallottam hogy a héten
  leányvásár lesz a réten
  én is oda fogok menni
  szőkét barnát választani
  
  szőkét ne végy mert beteges
  pirosat se mer' részeges
  barnát vegyél a' lesz a jó
  a' lesz az ölelni való
  
  a kapuba' a szekér
  itt a legény leányt kér
  de a leány azt mondja
  nem megyek férjhez soha
  
  párnahaja szövetlen
  derekalja tőtetlen
  a tollúja a tóba'
  a vadréce hordozza
  
  örömanya jöjjön ki
  hogy az ajtót nyissa ki
  eressze be a vejét
  a lánya szeretőjét
  

  a csizmámban nincsen ták

  (csárdás - Szék)

  hej csuhaj haj haj...
  
  a csizmámban nincsen ták nincsen ták nincsen ták
  ellopták a leánkák leánkák leánkák
  hej csuhaj haj haj...
  
  azér ülünk mayernél mayernél mayernél
  nincsen málé se kenyér se kenyér se kenyér
  hej csuhaj haj haj
  
  (ták: talpbetét)
  

  csak azért szeretek a falu végen lakni

  (csárdás - Szék)

  csak azért szeretek a falu végen lakni
  oda jár a babám a lovát vasoltatni
  lovát vasoltatja magát csinosítja
  azt az ici-pici száját csókra igazítja
  
  a piros rózsának elhajlott a szára
  én is elhajlottam egy hűtlen szavára
  mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül
  mit ér a szerelem igaz hűség nélkül
  

  elvesztettem sárga lovam patkóját

  (csárdás - Szék)

  elvesztettem sárga lovam patkóját patkóját
  a kis vőfély megtalálta a nyomát a nyomát
  na na na na...
  
  elvesztettem a pártámot nem bánom nem bánom
  csak a régi szeretőmet sajnálom sajnálom
  na na na na...
  

  6. Sok születésnapokat

  (Széki vonós zene)

  elvesztettem zsebkendőmet

  (Szék)

  elvesztettem zsebkendőmet megver anyám érte
  aki nékem visszaadja megcsókolom érte
  
  lányok lányok szépek vagytok piros az orcátok
  kertben jártam rózsát láttam hasonlít hozzátok
  
  elvesztettem zsebkendőmet megver anyám érte
  aki nékem visszaadja megcsókolom érte
  
  fiúk fiúk csúfak vagytok sárga az orcátok
  mezőn jártam kórót láttam hasonlít hozzátok
  

  8. Síppal, dobbal: népzene Moldvából

  hujogtatások

  (Moldva)

  fejér végü kendőbe
  menjünk ki ez erdőbe
  veres végü kendőbe
  menjünk mennyekezőbe
  
  szép a leány ha barna
  csúf a legény haragja
  szép a legény ha piros
  csúf a legény ha itos
  
  aki rivám haragszik
  kapja fel a forgószél
  s addig vigye amíg él
  amíg pokolra nem ér
  
  kukorica búza szál
  kapálatlan maradál
  fussál jános kapáld meg
  s aztán házasodjál meg
  hujuju hu hu hu ...
  
  szép a virág ha fehér
  csúf a legény ha kevél
  szép a virág ha veres
  csúf a legény részeges
  
  csiripelnek e fecskék
  részegek e menyecskék
  csiripelnek madárkák
  részegek e bábecskák
  
  (bábecska: öregasszony)
  

  9. Síppal, dobbal: népzene Moldvából

  este jő szürkül bé

  (kecskés - Moldva)

  este jő szürkül bé
  tűzhelyeket seperd bé
  mert nem tudod ki jő bé
  mert nem tudod ki jő bé
  
  'zeste ki béjött vót
  kilenc almát hozott vót
  mind e kilenc rothadt vót
  s e legény is egy rossz vót
  
  vékony cérna kemény mag
  jaj de kevély legény vagy
  mi haszna ha kevély vagy
  egy pénznek ura nem vagy
  
  este jő szürkül bé
  tűzhelyeket seperd bé
  mert nem tudod ki jő bé
  mert nem tudod ki jő bé
  
  'zeste ki béjött vót
  kilenc almát hozott vót
  mind e kilenc piros vót
  s e legény is egy jó vót
  

  11. Síppal, dobbal: Népzene Moldvából

  csak azért szeretek falu végin lakni

  (Moldva)

  csak azért szeretek falu végin lakni
  mert az én szeretőm oda jár itatni
  lovát itatgassa magát fitogtassa
  s e gyenge orcáját nekem mutatgassa
  
  szeretőm e táncba gyűrűm az ujjába
  minden fordulásra ragyog ez ujjába
  szeretőm es vótál kerítőm es vótál
  verjen meg az isten ha igaz nem vótál
  
  erőst meg se verjen veretlen se hagyjon
  ilenc esztendeig mind e hideg rázzon
  ne csak egyszer másszor vagy egy hétbe kétszer
  de minden órában bár csak tizenkétszer
  

  hujogtatások

  hozd ki máma székecskét
  hogy vegyük le szépecskét
  
  ha még egyszer lány lennék
  kertbe hagymát ültetnék
  este regvel gyomlálnám
  soha el nem adódnám
  
  hazahoztuk e menyit
  le ne tépje bezerit
  hazahoztuk a lányát
  le ne tépje kerpáját
  
  münköt hiába néznek
  velünk úgyse jöhetnek
  velünk csak úgy jöhetnek
  ha egy korsó bort vesznek
  
  hozd ki máma lajtorját
  vegyük le e madárkát
  hozd ki máma székecskét
  vegyük le e szépecskét
  
  hozd ki lábam járd ki most
  mert nem lássa senki most
  
  (bezer: női ingnyak fűző
  kerpa: fejkendő és tartója)