Sapientia

bolt.piarista.hu

Nóták

  Türei / Élő kalotaszegi népzene

  2. béres vagyok részes

  béres vagyok részes
  annak is születtem
  mindjárt itt az új esztendő
  jön a szekér értem
  
  ökreim a réten
  birkám a vetésen
  taligám a barázdába
  magam a kocsmába
  
  ökreim nem bánom
  a taligám sajnálom
  a tulipántos isztikémet
  barna szeretőmet
  

  3. búsulni sohase tudtam

  búsulni sohase tudtam
  míg szeretőt nem tartottam
  de mióta azt fogadtam
  búsulni is megtanultam
  
  bú az élet mindig búval
  nem vagyok szabad magammal
  nem vagyok szabad magammal
  az én kedves galambommal
  
  élet élet betyár élet
  mivel vagyok adós néked
  lerovom az adósságom
  ha meghalok azt sem bánom
  

  künn a réten lekaszálták a szénát

  künn a réten lekaszálták a szénát
  elvágták a bús gerlice jobb szárnyát
  bús gerlice kesereg szárnyáért
  én is kesergek a régi babámért
  
  szilaj lovam patkószege de fényes
  a türei bíró lánya de kényes
  göndör haját ráhajtja ja vállára
  száz forintos gyöngyöt köt a nyakába
  
  édesanyám ki a legény ha én nem
  ki nyergeli fel a lovam ha én nem
  felnyergeli az én gyenge két karom
  amelyikkel ölelem a galambom
  

  édesanyám férjhez adott

  édesanyám férjhez adott
  csak egy rongyos pendelyt adott
  a vőlegény is olyan volt
  csak egy rongyos gatyája volt
  
  én a dolgot nem restelltem
  ??? kendert vetettem
  szőttem neki egy szösz gatyát
  avval ??? ki magát
  
  szőttem biza de csak egyet
  abba se nem volt köszönet
  szőttél gatyát ülep nélkül
  itt vagyok most gatya nélkül
  

  a türei hegy alatt hegy alatt

  a türei hegy alatt hegy alatt
  három kislány piros rózsát arat
  én leszek a három kislány kévekötője
  gyáva legény kinek nincs szeretője
  
  piros alma ne gurulj ne gurulj
  értem babám ne búsulj ne búsulj
  lám én regruta vagyok még sem búsulok
  jó az isten tán csak megszabadulok
  

  felszállott a kakas a meggyfára

  felszállott a kakas a meggyfára
  kukorékol hajnal hasadtára
  hajnal hasad sűrű csillag ragyog
  látod babám most is nálad vagyok
  
  amért én most be vagyok sorozva
  ne hidd babám nem leszek katona
  lesz a bíró lesz az olyan szíves
  beírja hogy nem vagyok húsz éves
  
  amért én most ilyen sárga vagyok
  ne hidd babám hogy én beteg vagyok
  megsárgított engem a szerelem
  nálad nélkül gyászos az életem
  
  amért én most ilyen piros vagyok
  ne hidd babám hogy én festve vagyok
  így szült engem anyám a világra
  pirosító nem kell az orcámra
  
  amért én most ilyen barna vagyok
  s kilenc kislány szeretője vagyok
  a tizedik el van tőlem zárva
  édesanyja cifra szobájába
  

  szánt az ökör recseg-ropog a járom

  szánt az ökör recseg-ropog a járom
  erős a föld a türei határon
  olyan erős hármas eke sem vágja
  szép a babám e világon nincs párja
  
  kiskertemben kivirított a retek
  de semmirevaló kislányt szeretek
  mit bánom én ha semmirevaló is
  semmirevaló vagyok magam is
  
  keserű víz nem hittem hogy édes légy
  régi babám nem hittem hogy csalfa légy
  csalfasággal csaltad meg a szívemet
  a jó isten úgy áldjon meg tégedet
  

  szárad a bokor a tetőn

  szárad a bokor a tetőn
  száradj el régi szeretőm
  sej úgy száradj el mint a szegfű
  mint a réten lekaszált fű hadeha
  
  ez a kislány boglyát tetéz
  aki rakja annak nehéz
  sej haj galambjára hull a széna murva
  énutánam ne járj sírva
  
  volt szeretőm kati nevű
  volt szeretőm kati nevű
  sej haj mint sem olyan nevű lenne
  inkább szeretőm se lenne hadeha
  
  ha tudtad hogy nem szerettél
  házadhoz mért kerítettél
  ej haj hagytál volna békét nékem
  más is elvett volna engem hadeha
  

  4. darutollam lehajlott lehajlott

  darutollam lehajlott lehajlott
  azt beszélik szeretőm elhagyott
  nem hagyott el csak az irigy mondja
  azt fogadta nem is hagy el soha
  
  mind azt mondja a szeretőm anyja
  hogy a lánya rozmaring bokréta
  ha rozmaring ültesse cserépbe
  hogy ne fájjon a gyenge szívem érte
  
  lányok lányok falumbeli lányok
  közületek csak egyet sajnálok
  ha az az egy nem lehet a párom
  senki se kell ezen a világon
  

  5. amerre én járok még a fák is sírnak

  amerre én járok még a fák is sírnak
  gyenge ágaikról levelek lehullnak
  hulljatok levelek rejtsetek el engem
  mert az én kedvesem árván hagyott engem
  
  búval teríték meg az én asztalomat
  bánattal tölték meg az én poharamat
  ha tudtad határát rövid szerelmünknek
  mért nem hagytál békét én árva fejemnek
  
  felmenék a hegyre lenézék a völgybe
  ott láttam a rózsám fődig feketében
  fődig feketében egy asztal előtte
  egy pohár van rajta erdei bor benne
  
  egy pohár van rajta erdei bor benne
  köszöntsd reám babám hadd igyak belőle
  mint sem rád köszöntném inkább elönteném
  régi szeretetért mit nem cselekednék
  

  faluvégen van egy malom

  faluvégen van egy malom
  faluvégen van egy malom
  bánatot őrölnek azon
  bánatot őrölnek azon
  
  nekem is van egy bánatom
  oda viszem lejáratom
  
  úgy el vagyok búval rakva
  mint a sóvári almafa
  
  kettő-három terem rajta
  mégis terítve alatta
  
  ha ??? a barázdában
  nincs kenyér a tarisnyába
  
  gyere babám hozz hogy egyek
  megszolgálom én azt neked
  

  lement a nap a hegy megé

  lement a nap a hegy megé
  más ül a szeretőm mellé
  más öleli nagy édesen
  én csak nézem keservesen
  
  én istenem édesatyám
  még a fát sem teremtsd árván
  a fát ága lombja nélkül
  éngemet szerető nélkül
  
  árva vagyok senkim sincsen
  csak egyedül a jó isten
  árva vagyok mint a gólya
  kinek nincsen pártfogója
  
  édesanyám hogy ha élne
  engem még a szél se érne
  a kutya se nem ugatna
  a szívemben gyász se volna
  

  6. hajnalik

  hej de a türei nagy híd mellett
  három juhom sej-haj hatot ellett
  van már juhom sej de van bárányom
  szerethetsz már gyöngyvirágom
  
  hej de a türei nagy hegy alatt
  három kislány sej-haj zabot arat
  zabot arat fekete ruhában
  szeretőt keres magának
  

  nem mind arany nem mind ezüst ami fénylik

  nem mind arany nem mind ezüst ami fénylik
  nem mind igaz amit a lány esküszik
  hallottam én leány-esküt eleget
  láttam én már béborulva az eget
  
  hej a mindenit ennek a bús világnak
  nem hiszek én menyecskének sem lánynak
  mert a leány olyan mint a jeges fa
  rásüt a nap leolvad a jég róla
  

  ha kimegyek a türei erdőbe

  ha kimegyek a türei erdőbe
  s találok ott szeretőre kettőre
  nem kell nékem sem a kettő sem az egy
  kisangyalom mert igazán szeretlek
  
  kiskertembe van egy kis fa nem látszik
  minden éjjel tizenkétszer virágzik
  apró rózsa terem rajta jó szagú
  kisangyalom mért vagy ilyen szomorú
  
  ha kimegyek a türei nagy hegyre
  s ráülök a nagy kőnek tetejére
  körülöttem lányok szedik a violát
  kalapomra abból kötnek bokrétát