bolt.piarista.hu

Nóták

  Udvarhely Néptáncműhely / Katonák

  1. ezerkilencszáztizennégy évbe

  ezerkilencszáztizennégy évbe
  gyászba borult az egész világ népe
  ferenc jóska ej-haj háborút indított
  sok jó édesanyát de megszomorított
  
  ezerkilencszáztizennégy évbe
  s a jóisten lenézett a földre
  lenézett a szép erdélyország közepébe
  hej a legénység megyen a harctérre
  

  2. édesanyám sok szép szava

  édesanyám sok szép szava
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  kit fogadtam kit nem soha
  
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  
  megyek az utcán lefelé
  senki se mondja gyere bé
  
  csak egy kislány mondta nékem
  gyere bé te szerencsétlen
  

  ne nézd rózsám szennyes vagyok

  ne nézd rózsám szennyes vagyok
  ne nézd rózsám szennyes vagyok
  mer én szolgaleány vagyok
  mer én szolgaleány vagyok
  
  a szolgának sok a dolga
  nem érkezik a fonóba
  
  vagy érkezik vagy nem lehet
  vagy szeretője más lehet
  

  nem akar az ökörcsorda legelni

  nem akar az ökörcsorda legelni
  nem akar a régi babám szeretni
  
  szépen kértem hogy szeressen engemet
  azt felelte késő van már nem lehet
  
  szépen kértem adjon egy szál virágot
  azt felelte elhagytál szép virágom
  
  kék ibolya búra hajtja a fejét
  nincsen aki megöntözze a tövét
  

  vágjad vágjad a búzát

  vágjad vágjad a búzát
  csak a kezed el ne vágd
  ha elvágod a kezedet
  mivel ölelsz meg engemet
  
  nincsen búza konkoly nélkül
  nincs szerelem harag nélkül
  a szerelem olyan édes
  mint a méz a kenyéren
  
  könnyű a szépet szeretni
  de nehéz elfelejteni
  én is szerettem egy szépet
  felejteni nem lehet
  
  kicsi tulok nagy a járom
  jaj de szép lány ez a három
  elszeretem az egyiket
  három közül a szebbiket
  

  késő este zöld erdőben megyek el

  késő este zöld erdőben megyek el
  zöld erdőbe fülemüle énekel
  fülemüle mind azt fújja énekli
  csak az boldog aki nem tud szeretni
  
  igaz igaz a madár is azt zengi
  minek élek ha már nem szeret senki
  ha már másnak küldi a szép virágot
  ne is legyen több legény a világon
  

  falu végén van egy malom galambom

  falu végén van egy malom galambom
  bánatot őrölnek azon galambom
  nékem is van csuhaj egy bánatom
  odaviszem lejáratom galambom
  
  magyarózdi nagy híd alatt galambom
  folyik a szerelem patak galambom
  aki abból csuhaj vizet iszik
  babájától elbúcsúzik galambom
  én is abból csugaj vizet ittam
  a babámtól elbúcsúztam galambom
  

  vajon ki járt kiskertemben

  vajon ki járt kiskertemben
  fekete galamb képében
  szedi virágomnak ágát
  rozmaringom .
  

  csujogatások

  lapi lapi cserelapi
  gyere rózsám hozzám lakni
  mert ha nem jösz hozzám lakni
  száradj el mint az a lapi
  
  van egy szoknyám rózsaszín
  tegnap vette egy legény
  ha még egyet vett volna
  két rózsaszín lett volna
  
  kézzel etted kását
  attól nőttél ekkorát
  

  egyik lábam szilágyi

  egyik lábam szilágyi
  másik magyarországi
  
  járd ki lábam járd ki te
  nem parancsol senki se
  
  túrót ettek üresen
  attól járják ügyesen
  
  ez a zoli ügyes gyerek
  aki sohase kesereg
  
  benedeki legények
  mint valami lepények
  
  ide nézz a figurára
  ne az anyád szoknyájára
  

  szegényes

  pipa pipa pipaszár
  pipa pipa pipaszár
  szeretőmnek szája fáj de csuhajja
  hadd el rózsám ne fájjon
  hadd el rózsám ne fájjon
  mer én meg nem csókolom de csuhajja
  
  te azt hiszed te csipás
  te azt hiszed te csipás
  hogy engem nem szeret más de szeret más
  szeret engem még más is
  szeret engem még más is
  náladnál szebb virág is
  
  gyere pajtás katonának
  gyere pajtás katonának
  jobb dolgod lesz mint apádnak csuhajja
  nem kell kapálj nem kell kaszálj
  nem kell kapálj nem kell kaszálj
  csak a kaszárnyában sétálj
  
  görögdinnye falú vagyok
  adok akinek akarok
  mégis egészben maradok csuhajja
  

  csujogatások

  engem szeress ne anyádnak
  engem visznek katonának
  én csókolom meg a szádat
  
  ez a leány bújába
  belébújt a burjánba
  
  kérünk egy kis távolságot
  hogy csináljunk bolondságot
  

  a jó lovas katonának

  a jó lovas katonának
  a jó lovas katonának
  de jól vagyon a dolga de a dolga
  eszik iszik a sátorba
  eszik iszik a sátorba
  semmire sincsen gondja de csuhajja
  csak az jöjjön katonának
  csak az jöjjön katonának
  aki az ilyet szereti csuhajja
  

  vágják az erdei utat

  vágják az erdei utat
  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  
  el kell menni ha esik is
  hogy ha nehezen esik is
  nehezen esik a járás
  tőled rózsám az elválás
  
  állj meg állj meg kérdjelek meg
  hogy ha elmész hol kaplak meg
  zöld erdőnek közepébe
  két kaszárnya van építve
  
  abban vannak a legények
  abban búsulnak szegények
  kihajolnak az ablakon
  rózsa nyílik csákójukon
  
  rózsa nyílik szegfű hajlik
  szeretőmnek szava hallik
  . hallik
  . siránkozik
  

  3. a faluból kihajtották a nyájat

  a faluból kihajtották a nyájat
  elvitték a rózsámat katonának
  megjött a nyáj odamaradt a babám
  jaj istenem bár csak egyszer láthatnám
  
  megkérem a tekintetes vármegyét
  halgassa meg egy szegény lány kérését
  szegény vagyok azon kezdem panaszom
  nincsen apám sem rokonom gyámolom
  
  e jó legény volt szeretőm mindenem
  gyámolomul őt rendelte istenem
  azt feleli törvény tiltja nem szabad
  az én rózsám katonának bent marad
  
  az én rózsám katonának nem való
  gyönge legény leveti a szilaj ló
  szilaj lónak fájdalmas a rúgása
  ide hallik a rózsám zokogása
  

  5. este van este van

  este van este van
  megy a nap lefelé
  ballag már a huszár is
  ballag már a huszár is
  a kaszárnya felé
  
  istenem istenem
  mi lesz majd énvelem
  fegyver van a vállamon
  bajnét az oldalom
  sirathatsz kökényszemű galambom
  

  7. anyám öreg édesanyám

  anyám öreg édesanyám
  te voltál a felnevelő dajkám
  engemet nem időre szültél
  mégis katonának küldtél
  
  ott ahol az ágyúk szólnak
  apró fegyverek ropognak
  fejem felett akna robban
  piros vérem földre loccsan
  
  főorvos úr arra kérem
  kösse be a sebeimet
  kösse be a sebeimet
  mentse meg az életemet
  be is kötném sebeidet
  de elfolyt a piros véred
  

  8. most van esztendeje másodikra fordul

  most van esztendeje másodikra fordul
  hogy az én édesem háborúba indult
  a hosszú utakot elejibe vette
  a bút s a bánatot magához ölelte
  
  kísérj el ingemet bárcsak a kapudig
  ha kapudig nem is bárcsak az ajtódig
  onnan elmegyek én szívem egyedül is
  engem isten őröz őrözzön téged is
  
  az eső is esik köpönyegem ázik
  a szél patkójától a kő is szikrázik
  győzünk-e vagy vesztünk tán immár elválik
  e sok szenvedés tán megjutalmazódik
  

  9. csujogatás

  (gyimes)

  szomorítson meg a halál
  mikor jókedvedben talál
  

  édesanyám hol van az az édes tej

  (gyimesi lassú)

  édesanyám hol van az az édes tej
  mivel engem katonának nevelt fel
  azt a tejet mért nem adta lányának
  mer a lányát nem viszik katonának
  
  édesanyám karján nevelt engemet
  mégse tudja az én bús életemet
  mert ha tudná az én bús életemet
  éjjel-nappal sirathatna engemet
  

  10. azt üzente ferenc jóska

  azt üzente ferenc jóska
  legény kell a háborúba
  kedves barátom
  
  eléizent az ellenség
  kössön kardot a legénység
  kedves barátom
  
  kardot kötött a legénység
  sok anyának keserűség
  kedves barátom
  
  ne sírjatok ti szép lányok
  visszajön még galambotok
  kedves barátom
  
  visszajönnek akik élnek
  ott maradnak kik meghaltak
  kedves barátom
  
  véreteket ontottátok
  testetek földbe zártátok
  kedves barátom