bolt.piarista.hu

Nóták

  Udvarhely Néptáncműhely / Műhelymunka

  1. milicek milicek

  milicek milicek
  átkozott legyetek
  gyenge karjaimra
  vasat ne tegyetek
  
  mert ha vasat tesztek
  örökös rab leszek
  hogyha szíjat tesztek
  szabad madár leszek
  
  szabad a madárnak
  ágról ágra szállni
  csak nékem nem szabad
  a babámhoz járni
  
  szabad oda járni
  nem szabad ott hálni
  rossz az édesanyja
  szokott rá vigyázni
  

  gyufaszálból csináltatok egy kocsit szekeret

  gyufaszálból csináltatok egy kocsit szekeret
  belefogok kilenc pipét három csóré egeret
  arra hajtok emerre a nap lejár
  amerre a kisangyalom sírva jár - galambom
  
  rég megmondtam csalfa ne légy sej de csalfa ne légy
  magassarkú cipőt ne végy sej de cipőt ne végy
  magassarkú sárga cipőt vettél
  a világ csalfája lettél - galambom
  

  boldogfalván megocsult a pálinka

  boldogfalván megocsult a pálinka
  egy decinek ötven bani az ára
  gyertek ide fiúk lányok igyatok
  itt a jó bor reggelig mulassatok
  
  ez a kislány ha benéz a tükörbe
  s megkérdi az anyját jól vagyok-e kifestve
  jól vagy lányom mert nem látszik a fejed
  most a cigánybálba te leszel a legelső
  

  2. nem zörög a fa levele

  nem zörög a fa levele ha ja szél nem fújja
  szerettelek kisangyalom egész világ tudta
  s titok a szerelem félek az édesanyádtól
  jobb lesz nekünk kisangyalom elválni egymástól
  
  tiszta búzát szedeget a vadgalamb
  szépen szól a körösfői nagyharang
  azt veri ki mind a két oldalára
  szép a babám e világon nincs párja
  
  a jóisten adta volna azt nekem
  hogy ne tudtam volna mi a szerelem
  gyönge szívem soha se is fájt volna
  bánatos könnyeim ne hulltak volna
  

  nagygazda volt az apám

  nagygazda volt az apám
  nagy birtokot hagyott reám
  hat ökörnek kötelét három vasvilla nyelét
  ihaj-csuhaj három vasvilla nyelét
  
  úgy ég a tűz ha lobog
  úgy élek én ha lopok
  ha nem lopok cserélek mégis igazán élek
  ihaj-csuhaj mégis igazán élek
  

  körösfői halastó de halastó

  körösfői halastó de halastó
  beléestem szekerestül lovastól
  gyere babám váltsál ki de csuhaj váltsál ki
  ne hagyjál a halastóban meghalni
  
  kiváltalak kiváltalak ki-ki-ki
  nem hagylak a halastóban meghalni
  eladom a jegygyűrűm a karikagyűrűm
  kiváltom a kökényszemű szeretőm
  

  3. szépen szól a fülemüle hajnalba

  szépen szól a fülemüle a nyárba
  kelj fel babám mert búcsúzni akarok
  fel is kelek mert nem bírok elaludni
  fáj a gyenge szívem mert tudtalak szeretni
  
  falu végén van egy feneketlen tó
  abban úszik egy fekete gyász koporsó
  gyertek lányok halásszuk ki gyász koporsót
  hej hogy nézzük meg ki babája nyugszik ott
  

  édesanyám mondta nékem

  édesanyám mondta nékem
  édesanyám mondta nékem
  minek a szerelem nékem
  minek a szerelem nékem
  a szerelem sötét verem
  az engem a földbe teszen
  a szerelem sötét verem
  az engem a földbe teszen
  
  az én szemem olyan kerek
  az én szemem olyan kerek
  ahányat lát annyit szeret
  ahányat lát annyit szeret
  szeresd babám csak nézd meg kit
  szeresd babám csak nézd meg kit
  mer a szerelem elvakít
  mer a szerelem elvakít
  engemet is megvakított
  engemet is megvakított
  örökre gyászba borított
  örökre gyászba borított
  

  tudod babám mit fogadtál

  tudod babám mit fogadtál
  mikor a kiskertben jártál
  csókot kértem rózsát adtál
  avval engem csalogattál
  
  fáj a szívem a szívedért
  a te két csalfa szemedért
  fáj a szívem hogyne fájna
  mikor annyi bánot járja
  
  szállj le bánat a szívemről
  elég volt már becsületből
  
  busulj babám mert én sirok
  busulj babám mert én sirok
  tőled bucsúzni akarok
  tőled bucsúzni akarok
  
  bucsúzásod rövid legyen
  bucsúzásod rövid legyen
  a szivembe kárt ne tegyen
  a szivembe kárt ne tegyen
  
  balázstelki hármas határ
  balázstelki hármas határ
  hol van aki lányokhoz jár
  hol van aki lányokhoz jár
  

  de hervad az a rózsa

  de hervad az a rózsa
  kinek töve nincsen
  elhervadok babám én is
  mer szeretőm nincsen
  
  hervadj rózsám hervadj
  mert az enyém nem vagy
  mert amíg az enyém voltál
  piros rózsa voltál
  
  piros rózsa voltál
  de már elhervadtál
  a te sűrű könnyeiddel
  orcáid lemosták
  
  orcáid rózsáid rózsái
  ha közel volnának
  az én égő szívem mellé
  tűzném bokrétának
  

  4. a juhászok így élnek úgy élnek

  a juhászok így élnek úgy élnek
  ha nem lopnak cserélnek cserélnek
  eladják a juhokat kosokat
  isszák a jó citromos borokat
  
  hej kisnadrág kisnadrág kisnadrág
  részeges lett a gazdád a gazdád
  ha részeg is hadd legyen hadd legyen
  arra gondja senkinek ne legyen
  
  zsíros seggű juhászné juhászné
  kisült-e mán a málé a málé
  ha nem sült ki a málé a málé
  nem is vagy te igazi juhászné
  

  zavaros a tisza vize nem tiszta

  zavaros a tisza vize nem tiszta
  rávezetem kis pej lovam nem issza
  ha nem issza ráhajtom a széles dunára
  hogy ne legyek senki megunt babája
  
  még azt mondják nem leszek a babámé
  pedig én már úgyse leszek a másé
  megmutatom én ennek a cudar világnak
  hogy párja leszek még a kedves babámnak
  
  árpakéve búzakéve körösztbe
  tizenhat esztendős legény de gyönge
  tizenhat esztendős legény ???
  még rendes volt én voltam szeretője
  

  játszik a szél sej de játszik a szél a balaton vizébe

  játszik a szél sej de játszik a szél a balaton vizébe
  játszik a lány sej de játszik a lány a babája ölében
  játsszál babám úgyse soká játszadozol már mulatozol már
  jövő hónap huszonhatodikán katonának megyek már
  
  nincsen rózsa sej de nincsen rózsa csak a száraz levele
  nincs szeretőm sej de nincs szeretőm lebeszélte a nénje
  lebeszélte hogy ne szeressen csuhaj engemet soha engemet
  mer énnékem nagyon soká tellik le a katonaévem
  

  sírhat az az édesanya

  sírhat az az édesanya
  kinek három legény fia
  egyik huszár másik baka
  a harmadik most regruta
  
  lovon jöttem nem szamáron
  hozd ki babám a kantárom
  kantározd fel a lovamat
  néked ajánlom magamat
  
  néked ajánlom magamat
  azt a karcsú derekamat
  olyan karcsú mint a nádszál
  hajlik mint a rozmaringszál
  

  5. együttélésben

  jancsi ignác imre jános andrás márton ferencke mentek vizitába
  úgy megrészegedtek a korcsomába
  hazafelé beléestek a sárba
  
  fogarasi jános bácsi lova hátulsó jobb lábán a patkó szege de fényes
  az oroszhegyi bíró lánya de kényes
  két vállára göndörödik a haja
  ezerlejes selyemkendő ki van varrva kicifrázva
  a két vállát takarja
  
  előveszem azt az oroszhegyi fenyőfából kifaragott baltámat
  oroszhegyen elkiáltom magamat
  takarodjon mindenki az utcából
  itt iszik a itt mulat a hét vármegye legöregebb legbicskásabb
  betyár a nagy világon
  
  sok a bajom mind fontos
  sok a gyermek mind rongyos
  
  - hadimá ho, kecskémet nem láttad-e
  
  vadalmafa tövibe
  le valának feküve
  
  erre a kecskés azt mondta hogy:
  

  elvesztettem a kecskémet

  elvesztettem a kecskémet
  megver anyám érte
  amott látok feketéket
  vajon nem azok-e
  hej azok nem azok
  azok szenes csutakok
  többet nem elaluszok
  
  én elmentem vizitába
  túrót adtak nékem
  hazamentem lefeküdtem
  szinte megdöglöttem
  hej jula julcsa
  a hátulja puska
  az eleje langallik
  szája a muzsika
  
  én elvettem egy vénasszonyt
  mit csináljak véle
  karót dugtam a seggébe
  hadd dülöngjön véle
  hej jula julcsa
  a hátulja puska
  az eleje langallik
  szája a muzsika
  

  csujogatás

  adj egy csókot holdvilágon
  úgy sem adsz a másvilágon
  
  kicsi nékem ez a terem
  a fejemet beleverem
  
  ez a kislány zsuzsika
  lába közt a muzsika
  
  kerüld meg a kemencét
  szorítsd meg a menyecskét
  
  öleld meg a derekát
  kilenc csupor tejet ád
  

  három hordó borom van

  három hordó borom van borom van
  mind a három csapon van csapon van
  kifekszem a csipegő csap alá
  babám a hasam alá a sötétben
  
  mind azt mondják ez se szép az se szép
  akinek a szeme kék szeme kék
  lám az enyém tiszta kökény fekete
  ki a fene szeretne de szeretne
  
  jaj istenem add nekem add nekem
  mer igazán szeretem szeretem
  mert ha nékem nem adod nem adod
  felakasztom magamat a sötétben
  mert ha nékem nem adod nem adod
  bizony isten felakasztom magamat
  

  csujogatás

  adj egy csókot holdvilágon
  úgy sem adsz a másvilágon
  
  ez a kicsi szegelet
  megér három ezeret
  

  árok árok de mély árok

  árok árok de mély árok
  tudta fene hogy így járok
  közé álltam beléestem
  jaj ne szeressél te engem
  
  jaj istenem mit csináljak
  elfussak-e vagy megáljjak
  ha elfutok főbe lőnek
  ha megállok vasra vernek
  

  szenterzsébet békerítve

  szenterzsébet békerítve
  mégis kimegyek belőle
  olyan szép lányt hagyok benne
  holtig fáj a szívem érte
  
  mikor kicsi legény voltam
  zabaratni jártam
  kendert nem tudtam hajtani
  szeretőt tudtam tartani
  

  tizenkettő tizenhárom tizennégy

  tizenkettő tizenhárom tizennégy
  hát te kislány barna kislány hová mész
  elmegyek a régi szeretőm után
  hogy kérdjem meg szeret-e még igazán
  
  elindultak a cigányok a bálba
  egynek se volt bálba menő ruhája
  egyik cigány felveszi a másikét
  úgy öleli meg a barna menyecskét
  
  addig megyek a csillagos ég alatt
  míg megnyugszom babám a karod alatt
  nyugodjál meg az anyád karja alatt
  úgyse nyugodtál meg az enyém alatt
  

  csujogatás

  ez a tánc a legényeké
  nem a házas embereké
  
  nézd a karcsi csizmája
  bokáig ér a szára
  

  aranyos kis bözsikém

  aranyos kis bözsikém
  fiatal is lehettél
  mikor vélem legelőször beszéltél
  tizenkettő tizenhárom tizennégy
  aranyos kis bözsikém
  fiatal is lehetnél
  
  aranyos kis bözsikém
  gyere le a kiskertbe
  szedjél rózsát aranyos kis kezedbe
  nem szedek én mert nem szeretem azt a lilát
  hozzád mennék jó babám 
  de nem enged édesanyám
  
  ha meghalok bözsikém
  ki fog engem siratni
  ki fog az én koporsómra borulni
  koporsómnak sem fedele sem lába
  adj egy csókot bözsikém
  visznek a másvilágra
  koporsómnak sem fedele sem lába
  borulj reá bözsikém mert
  visznek a másvilágra
  

  szeretnélek de nem élek

  szeretnélek de nem élek
  az anyád szájától félek
  mer az édesanyád szája
  kilenc falu muzsikája
  
  kilenc falu muzsikája
  a tizedik trombitája
  kilenc falu muzsikája
  a tizedik trombitája
  
  árvacsihány koszorú
  mért vagy babám szomorú
  hogy ne lennék szomorú
  nagy a hasam domború
  
  hadd el babám domborodjék
  hogy a magyar szaporodjék
  hadd el babám domborodjék
  hogy a magyar szaporodjék
  

  csujogatás

  ide lábom ne tovább
  ne az oláh faluba
  
  mer az oláh faluba
  nincs ilyen jó muzsika
  
  fordulj egyet előttem
  hadd lássalak egészen