bolt.piarista.hu

Nóták

  Vajdaszentivány / 2.

  2.

  por dál tiszá

  por dál tiszá por dál duná me giljom
  ká lá csávé pháráde moro séró
  án tu drága kodo babasan khosznó
  te kikidav tele kodo dukháló séró
  

  csimbrosz csimbrosz lulugyáló

  csimbrosz csimbrosz lulugyáló
  móró vagyi hino káló
  hino káló szár e csátrá
  hemuri szásztyi viácá
  ájájájá...
  

  hajtsd ki rózsám a libádat

  hajtsd ki rózsám a libádat
  hadd csókoljam meg a szádat
  máma egyszer holnap kétszer
  holnapután tizenkétszer
  
  fejik a fekete kecskét
  verik a barna menyecskét
  hadd hogy verjék azt a (kurvát) csalvát
  miért szereti a más urát
  

  jek the duj alle duj

  jek the duj alle duj
  deman (drága) szívem buká muj
  ketrá muj khándel sukár
  liliomosz ándrá bár
  liliomosz ándrá bár devlá le
  

  3.

  irigylik a vagyonomat

  irigylik a vagyonomat vagyonomat
  ezt a kicsi bajuszomat bajuszomat
  kipenderítem a bajuszom két végit
  úgy menyek az uccán végig
  
  van nekem egy imakönyvem imakönyvem
  belenézek hull a könnyem hull a könnyem
  az van abba bele beleírva
  a szerelem visz a sírba
  
  phengyom tuke cinye rózse ná csám portá
  pálá mánde fogádová sohá ná ziljábá
  szár te ná ziljábá babám pálátute
  káná mé meráv vás tuke
  

  nekem is volt édesanyám

  nekem is volt édesanyám de már nincs
  elvitte a szentiványi maros víz
  jó az isten sej haj kiapassza a vizet
  visszahozza a régi szeretőmet
  

  felsütött a nap sugara

  felsütött a nap sugara
  minden szegény ablakára
  jaj istenem mi az oka
  az enyimre nem süt soha
  
  

  2.

  4.

  befütyült a vonat

  befütyült a vonat a nagyállomásra
  hazajött a babám hosszú szabadságra
  vesd le a csizmmat fektess le az ágyba
  holnapután reggel visznek katonának
  
  khel tut drága khel tut
  káj mé té ná dikháv tut
  ke me te dikháv tut
  mingyár mudáráv tut
  

  mimi mimi drága mimi

  mimi mimi drága mimi
  elment kukoricát lopni
  késsel vágta le ja szárát
  hogy ne hallja a zúgását
  

  áridinyász e nyárádá

  áridinyász e nyárádá romále
  sze iginyá e sálátá romále
  ná acsiljász numá o kolmoosz
  o le máráv móró dorosz romále
  

  párno gád ug-gyom pe mánde

  párno gád ug-gyom pe mánde
  káló vagyi kínó mánde
  hínó káló szár e bári kágyi csik
  he gyosz mánge the ná styik
  
  jej cse mámá káj kergyán má
  án cse pányi nyá nyárgyám mán
  ándó pányi csikáló csikáló
  kergyán mán bibákhtáló
  ám bálányi csikálji csikálji
  kergyán mán bibákhtálji
  
  ne nézz kurva a szemembe
  meghalok szégyenletembe
  reám néztél kacagtál kacagtál
  nálam nélkül maradtál
  

  5.

  sej nincsen pénzem

  sej nincsen pénzem mert megittam az este
  szentiványi bodegában eltettem
  gólyamadár hozd vissza a pénzemet
  hej a pénzem után a régi szeretőmet
  
  hej nem akar a priccsesnadrág szakadni
  nem akar a régi babám szeretni
  szeress babám szeress úgy mint azelőtt
  hej ketten tőcsük le a három esztendőt
  

  ucca ucca bánat ucca

  ucca ucca bánat ucca
  bánatkőből van kirakva
  azt is az én babám rakta babám rakta
  hogy én sírva járjak rajta csuhajja
  

  6.

  ándo káló forosz

  ándo káló forosz párnó turnosz dikhjom
  kálá romnyá morá khátyindé ná dikhjom
  perálem pájtrále pátyárenlá ándré
  jaj (káj) te ná dikhávlá ke me mingyár murádávlá
  

  az istenit a szemednek

  az istenit a szemednek
  megetted az életemet
  hej de megetted az életemet
  mint a jó búzakenyeret
  
  lá bisztricákó báró forosz
  homász robosz tyemnyicákró
  hej homász robosz tyemnyicákró
  szár o ciló bi fuszulyákró
  
  verd meg isten azt a szívet
  aki kettőt hármat szeret
  mer én csak egyet szeretek
  mégis eleget szenvedek
  

  megyek az úton lefelé

  megyek az úton lefelé
  senkise mondja gyere bé
  csak a kicsi drága feleségem
  gyere bé te szerencsétlen
  

  hosszú szárú laboda

  hosszú szárú laboda
  nem termettem nem termettem dologra
  csak a lábam a táncra
  szemem a kacsintásra
  
  húzzad cigány azt a száraz hegedűt
  mer a kezed nem ezüst nem ezüst
  se nem ezüst se nem réz se nem réz
  csak egy száraz cigánykéz cigánykéz
  

  7.

  káná homász ká bisztricá

  káná homász ká bisztricá
  cinyom láké jek katrincá
  e katrincá kacsákencá
  lákro muj szom nákunyáncá
  
  lá fuszulykákre duj pájtrá
  lá romnyáke gulé sógor ná pát-tyá
  fuszulykákre duj pájtrá
  gulé komám lá romnyáki ná pát-tyá
  

  pista pista szombatista

  pista pista szombatista
  elégett a palacsinta
  ha jelégett sütünk mást
  szeretőt is kapunk mást
  nem lehetsz már itt
  nem maradsz már kinn
  hej kiskutyám gyere válaszd ki
  

  pipiri pipiri pipiri

  pipiri pipiri pipiri
  hutye ándre ámpiri ámpiri
  hutye ándre ámpiri te o száráb tu dári
  te o száráb tu dári tu dári
  te o száráb tu dári hutye andre ampiri
  te o száráb tu dári tu dári
  

  seperjétek meg az uccát tisztára

  seperjétek meg az uccát tisztára
  jön a babám ropogós a járása