bolt.piarista.hu

Nóták

  Zengő / Kettős

  1. járjad borzas

  elveszett a lovam
  cédrusfa erdőben
  elvásott a csizmám
  a sok keresésben
  
  ne keresd a lovad
  be vannak már hajtva
  bíró udvarába
  szól a csengő rajta
  
  ismerem a lovam
  csengő szólásáról
  ismerem a babám
  aranyos szaváról
  

  csak azért szeretem a magyar menyecskét

  csak azért szeretem a magyar menyecskét
  mert meg tudja főzni ihaha
  a borsós leveskét valaha
  
  ecetet a csíkra mézet a mácsikra
  szép piros hajnalban ihaha
  páros csókot adok hajnalba
  

  három éle van a sásnak

  három éle van a sásnak
  szebb szeretőm van mint másnak
  bárcsak ilyen szép ne volna
  kevesebb irigyem volna
  
  járjad borzas neked illik
  ott törjön el ahol hajlik
  akár térdben vagy bokában
  törjön el a gatyád szára
  

  2. holtig bánom

  holtig bánom amit cselekedtem
  hogy teveled szerelembe estem
  nem estem szerelembe csak szóban
  sajnálom de nem tehetek róla
  
  rózsát ültetek a gyalogútra
  úgy szeretlek a jóisten tudja
  megtagadom apámat anyámat
  mégsem hagyom a kedves babámat
  

  jó estét jó estét

  jó estét jó estét
  de nem mindenkinek
  csak annak a szép legénynek
  hej aki aki engem szeret
  
  de nem az a legény
  aki gyolcsingben jár
  nem fekszik az én ágyamba
  hej minden minden kutya betyár
  
  mer az én ágyamba
  széna szalma vagyon
  minden széna szalmaszálon
  hej piros piros rózsa vagyok
  

  3. kezes

  erre barát mi falunkba fapapucsban járnak
  de jól élik világikat akik ketten hálnak
  jaj de az én árva fejem csak egyedül hálok
  akármerre tapogatok csak falat találok
  
  rengesd uram a gyermeket hadd menjek a táncba
  mert most vannak az asszonyok hótig mulatságba
  végigfeslett a pendelyük a sok kuporgásba
  kimeredett a két szemük a sok kukucslásba
  

  falu végén lakom én

  falu végén lakom én
  híres dáma vagyok
  egyszer-kétszer adok én
  mégis igaz vagyok én
  
  nekem olyan ember kell
  ha beteg is kelljen fel
  jöjjön velem a táncba
  ne heverjen az ágyba
  

  4. töltsd tele pajtás

  töltsd tele pajtás po-po-po-po-poharad
  míg ki nem ázik a fogad
  így jár aki mindig bo-bo-bo-bo-bort iszik
  míg a temetőbe nem viszik
  
  esik a hó széllel egye-egye-egyenes
  hajt a kanász főnek egyenest
  zsíros inge zsíros a ga-ga-ga-ga-gatyája
  vele van a barna babája
  
  esik eső sár lesz be-be-be-be-belőle
  kérik a szűrömet cserébe
  nem adom a szűröm su-su-su-su-subáért
  szőke szeretőmet barnáért
  

  hallod pajtás mit üzent

  hallod pajtás mit üzent
  ez a gazdag miklós
  hogy ő neked régóta
  öt forinttal adós
  ebből ihatsz jóízűt
  mer látom szomjús vagy
  a te kedves szomszédod
  ebből éppen ne adj
  
  akár iszol akár nem
  mégsincs otthon béke
  mindig korhely a neved
  ne törődj hát véle
  ebből ihatsz jóízűt
  mer látom szomjús vagy
  a te kedves szomszédod
  ebből éppen ne adj
  
  mikor táncol a remete
  remeg a szakálla
  illeg-billeg a szakálla
  mégis egyre járja
  ó én édes kiskutyám
  te vagy az én bundám
  nyakba való kis tarisznyám
  minden alamizsnám
  

  az én lovam pejkó

  az én lovam pejkó
  magam vagyok ferkó
  ej mind a négy lábáról
  leesett a patkó
  ej mind a négy lábáról
  leesett a patkó
  
  az én lovam lába
  csak azt kalapálja
  ej haj duhaj duhaj
  annak a gazdája
  ej haj duhaj duhaj
  annak a gazdája
  
  ökreim a réten
  gulyám a vetésen
  taligám a barázdában
  magam a csárdában
  ej haj duhaj duhaj
  magam a csárdában
  

  5. kettős

  
  
  

  6. kettős a marcié

  
  
  

  7. búzába ment a disznó

  áristomba de kemények az ágyak
  nem olyan mint kisangyalom tenálad
  két szál deszka derékalja párnája
  nem olyan mint kisangyalom tenálad
  
  kis pacsirta szépen fütyül hajnalba
  öreg baka az ágyába hallgatja
  kelj fel baka reszcungodat pucold ki
  szeretőd az állomásra kísérd ki
  

  búzába ment a disznó

  búzába ment a disznó
  csak a füle látszik
  hát a kanász mit csinál
  menyecskével játszik
  hüccs ki disznó a berekből
  eszem a füledet
  ha nem mész ki a berekből
  ütöm a seggedet
  

  a juhászok így élnek úgy élnek

  a juhászok így élnek úgy élnek
  ha nem lopnak cserélnek-berélnek
  eladják a juhokat kosokat
  isszák a jó savanyú borokat
  
  a cipőmnek se sarka se talpa
  eltáncoltam az elmúlt éjszaka
  lesz még annak sarka is talpa is
  lesz szeretőm szőke is barna
  

  öreganyám él-e még

  öreganyám él-e még
  a kutyától fél-e még
  hogyne félne a vén marha
  tegnap is megharapta
  mondd meg néki ne féljen
  bánjon vele keményen
  

  8. feljött immár

  feljött immár az a csillag
  keljenek fel kik alusznak
  
  a fák füvek lengedeznek
  az angyalok énekelnek
  
  aj-na-na...
  
  nem fogadta semmi pompa
  béfektették a jászolba
  
  de amikor megszületett
  fény borítá bé az eget
  
  aj-na-na...
  
  

  9. pontozó

  
  
  

  10. szabad élet

  szabad élet szabad madár
  jaj de víg ki szabadon jár
  
  jártam én is egy ideig
  tizenkilenc esztendeig
  
  jaj istenem jaj még annak
  jaj az egyedül valónak
  
  árva vagyok apa nélkül
  hétszer árvább anya nélkül
  
  hétszer árvább anya nélkül
  tizenhétszer társam nélkül
  
  veres ruha a fejemen
  fekete gyász a szívemen
  

  11. borsót vittem

  ó andocsi dönöge
  hömpölögj a gödörbe
  sárga kolompér-leves
  engem bizony ne nevess
  mer ha engem nevető
  megtudja a szeretőm
  
  az karádi hegytetőn
  integet a szeretőm
  fehér kendőt lobogtat
  engem oda csalogat
  fehér kendőt lobogtat
  engem oda csalogat
  

  nincsen semmi hó

  nincsen semmi hó
  csúszik a fakó
  kéne menni a rózsámhoz
  nincs rajta patkó
  kéne menni a rózsámhoz
  nincs rajta patkó
  
  megállj te fakó
  lesz rajtad patkó
  van még annyi a zsebembe
  rézpénz kongó bankó
  patkóra való
  

  bort iszom én nem vizet

  bort iszom én nem vizet
  mer az engem nem illet
  vizet igyék már a ló
  mer az a lónak való
  
  öreganyám tanított
  lába közé szorított
  úgy síkkatott ríkatott
  mint a koszos malacot
  

  borsót vittem a malomba

  borsót vittem a malomba
  azt hittem hogy kukorica
  hej duj dujjel duj
  dunnám alá jól elbújj
  
  fölöntöttem a garatra
  azt hittem hogy tiszta búza
  hej duj dujjel duj
  dunnám alá jól elbújj
  

  12. alig várom

  alig várom este legyen
  hogy a libám oda legyen
  hadd mehessek lúdkeresni
  szép babámmal beszélhetni
  
  meg akartam házasodni
  galambot akartam fogni
  galamb helyett ülüt fogtam
  bánom hogy megházasodtam
  

  édesanyám gyújts gyertyára

  édesanyám gyújts gyertyára
  hazamenyek vacsorára
  hadd egyem egy víg vacsorát
  kit az édesanyám csinált
  
  fáj a szívem nem tagadom
  érted fáj édes angyalom
  érted fáj édes angyalom
  kedves gyönyörű virágom
  

  13. állok állok

  állok állok állok a templony sarkon egyedül
  arra jött az én szeretőm kikerül
  hogy is lehet egy lejánynak oly szíve
  hogy a régi szeretőjét kitagadja belőle
  
  búsan nyerít búsan nyerít kapitány úr pej lova
  mert nem tudja merre van a gazdája
  ott fekszik egy rezgő nyárfa tövébe
  három orosz puskagolyó van a szívébe lőve