Jelenlegi hely

Nóták

Zengő / Kettős

1. járjad borzas

elveszett a lovam
cédrusfa erdőben
elvásott a csizmám
a sok keresésben

ne keresd a lovad
be vannak már hajtva
bíró udvarába
szól a csengő rajta

ismerem a lovam
csengő szólásáról
ismerem a babám
aranyos szaváról

csak azért szeretem a magyar menyecskét

csak azért szeretem a magyar menyecskét
mert meg tudja főzni ihaha
a borsós leveskét valaha

ecetet a csíkra mézet a mácsikra
szép piros hajnalban ihaha
páros csókot adok hajnalba

három éle van a sásnak

három éle van a sásnak
szebb szeretőm van mint másnak
bárcsak ilyen szép ne volna
kevesebb irigyem volna

járjad borzas neked illik
ott törjön el ahol hajlik
akár térdben vagy bokában
törjön el a gatyád szára

2. holtig bánom

holtig bánom amit cselekedtem
hogy teveled szerelembe estem
nem estem szerelembe csak szóban
sajnálom de nem tehetek róla

rózsát ültetek a gyalogútra
úgy szeretlek a jóisten tudja
megtagadom apámat anyámat
mégsem hagyom a kedves babámat

jó estét jó estét

jó estét jó estét
de nem mindenkinek
csak annak a szép legénynek
hej aki aki engem szeret

de nem az a legény
aki gyolcsingben jár
nem fekszik az én ágyamba
hej minden minden kutya betyár

mer az én ágyamba
széna szalma vagyon
minden széna szalmaszálon
hej piros piros rózsa vagyok

3. kezes

erre barát mi falunkba fapapucsban járnak
de jól élik világikat akik ketten hálnak
jaj de az én árva fejem csak egyedül hálok
akármerre tapogatok csak falat találok

rengesd uram a gyermeket hadd menjek a táncba
mert most vannak az asszonyok hótig mulatságba
végigfeslett a pendelyük a sok kuporgásba
kimeredett a két szemük a sok kukucslásba

falu végén lakom én

falu végén lakom én
híres dáma vagyok
egyszer-kétszer adok én
mégis igaz vagyok én

nekem olyan ember kell
ha beteg is kelljen fel
jöjjön velem a táncba
ne heverjen az ágyba

4. töltsd tele pajtás

töltsd tele pajtás po-po-po-po-poharad
míg ki nem ázik a fogad
így jár aki mindig bo-bo-bo-bo-bort iszik
míg a temetőbe nem viszik

esik a hó széllel egye-egye-egyenes
hajt a kanász főnek egyenest
zsíros inge zsíros a ga-ga-ga-ga-gatyája
vele van a barna babája

esik eső sár lesz be-be-be-be-belőle
kérik a szűrömet cserébe
nem adom a szűröm su-su-su-su-subáért
szőke szeretőmet barnáért

hallod pajtás mit üzent

hallod pajtás mit üzent
ez a gazdag miklós
hogy ő neked régóta
öt forinttal adós
ebből ihatsz jóízűt
mer látom szomjús vagy
a te kedves szomszédod
ebből éppen ne adj

akár iszol akár nem
mégsincs otthon béke
mindig korhely a neved
ne törődj hát véle
ebből ihatsz jóízűt
mer látom szomjús vagy
a te kedves szomszédod
ebből éppen ne adj

mikor táncol a remete
remeg a szakálla
illeg-billeg a szakálla
mégis egyre járja
ó én édes kiskutyám
te vagy az én bundám
nyakba való kis tarisznyám
minden alamizsnám

az én lovam pejkó

az én lovam pejkó
magam vagyok ferkó
ej mind a négy lábáról
leesett a patkó
ej mind a négy lábáról
leesett a patkó

az én lovam lába
csak azt kalapálja
ej haj duhaj duhaj
annak a gazdája
ej haj duhaj duhaj
annak a gazdája

ökreim a réten
gulyám a vetésen
taligám a barázdában
magam a csárdában
ej haj duhaj duhaj
magam a csárdában

5. kettős6. kettős a marcié7. búzába ment a disznó

áristomba de kemények az ágyak
nem olyan mint kisangyalom tenálad
két szál deszka derékalja párnája
nem olyan mint kisangyalom tenálad

kis pacsirta szépen fütyül hajnalba
öreg baka az ágyába hallgatja
kelj fel baka reszcungodat pucold ki
szeretőd az állomásra kísérd ki

búzába ment a disznó

búzába ment a disznó
csak a füle látszik
hát a kanász mit csinál
menyecskével játszik
hüccs ki disznó a berekből
eszem a füledet
ha nem mész ki a berekből
ütöm a seggedet

a juhászok így élnek úgy élnek

a juhászok így élnek úgy élnek
ha nem lopnak cserélnek-berélnek
eladják a juhokat kosokat
isszák a jó savanyú borokat

a cipőmnek se sarka se talpa
eltáncoltam az elmúlt éjszaka
lesz még annak sarka is talpa is
lesz szeretőm szőke is barna

öreganyám él-e még

öreganyám él-e még
a kutyától fél-e még
hogyne félne a vén marha
tegnap is megharapta
mondd meg néki ne féljen
bánjon vele keményen

8. feljött immár

feljött immár az a csillag
keljenek fel kik alusznak

a fák füvek lengedeznek
az angyalok énekelnek

aj-na-na...

nem fogadta semmi pompa
béfektették a jászolba

de amikor megszületett
fény borítá bé az eget

aj-na-na...

9. pontozó10. szabad élet

szabad élet szabad madár
jaj de víg ki szabadon jár

jártam én is egy ideig
tizenkilenc esztendeig

jaj istenem jaj még annak
jaj az egyedül valónak

árva vagyok apa nélkül
hétszer árvább anya nélkül

hétszer árvább anya nélkül
tizenhétszer társam nélkül

veres ruha a fejemen
fekete gyász a szívemen

11. borsót vittem

ó andocsi dönöge
hömpölögj a gödörbe
sárga kolompér-leves
engem bizony ne nevess
mer ha engem nevető
megtudja a szeretőm

az karádi hegytetőn
integet a szeretőm
fehér kendőt lobogtat
engem oda csalogat
fehér kendőt lobogtat
engem oda csalogat

nincsen semmi hó

nincsen semmi hó
csúszik a fakó
kéne menni a rózsámhoz
nincs rajta patkó
kéne menni a rózsámhoz
nincs rajta patkó

megállj te fakó
lesz rajtad patkó
van még annyi a zsebembe
rézpénz kongó bankó
patkóra való

bort iszom én nem vizet

bort iszom én nem vizet
mer az engem nem illet
vizet igyék már a ló
mer az a lónak való

öreganyám tanított
lába közé szorított
úgy síkkatott ríkatott
mint a koszos malacot

borsót vittem a malomba

borsót vittem a malomba
azt hittem hogy kukorica
hej duj dujjel duj
dunnám alá jól elbújj

fölöntöttem a garatra
azt hittem hogy tiszta búza
hej duj dujjel duj
dunnám alá jól elbújj

12. alig várom

alig várom este legyen
hogy a libám oda legyen
hadd mehessek lúdkeresni
szép babámmal beszélhetni

meg akartam házasodni
galambot akartam fogni
galamb helyett ülüt fogtam
bánom hogy megházasodtam

édesanyám gyújts gyertyára

édesanyám gyújts gyertyára
hazamenyek vacsorára
hadd egyem egy víg vacsorát
kit az édesanyám csinált

fáj a szívem nem tagadom
érted fáj édes angyalom
érted fáj édes angyalom
kedves gyönyörű virágom

13. állok állok

állok állok állok a templony sarkon egyedül
arra jött az én szeretőm kikerül
hogy is lehet egy lejánynak oly szíve
hogy a régi szeretőjét kitagadja belőle

búsan nyerít búsan nyerít kapitány úr pej lova
mert nem tudja merre van a gazdája
ott fekszik egy rezgő nyárfa tövébe
három orosz puskagolyó van a szívébe lőve