bolt.piarista.hu

Nóták

  Zengő / Magyar népzene

  1. száraz dió

  hozz bort kocsmárosné
  megadom az árát
  ha én meg nem adom ihajja
  megadja galambom valaha
  
  lányoknak az ágya
  rozmaring a lába
  hogyha tölgyfa volna ihajja
  nem nyikorogna az hajnalba
  

  réce van a vízben

  réce van a vízben
  bor van az üvegben
  hajtsuk hajtsuk
  hajtsuk ki belőle
  

  három deci pálinka

  három deci pálinka
  egy asszonynak micsoda
  két liter bor melléje
  attól jön meg a kedve
  sári nem oda
  
  három ágú vasvilla
  két lábon jár a liba
  az én babám katona
  azért vagyok én oda
  sári nem oda
  
  

  2. lilibe lilibe

  aj-la-la...
  
  lilibe lilibe likas tekenőbe
  likas tekenőbe rongyos keszkenőbe
  s egész falu apád csak egy nem volt apád
  s csak egy nem volt apád az is keresztapád
  
  jobb lett lenne szívem híredet nevedet
  híredet nevedet ne hallottam lenne
  híredet nevedet ne hallottam lenne
  talán esztendőkkel többet éltem lenne
  
  szép fekete hajam meg nem őszült lenne
  gyenge piros orcám meg nem hervadt lenne
  gyenge piros orcám meg nem hervadt lenne
  két fekete szemem ki nem sírtam lenne
  
  s ne higgy e legénynek tüzes e lelkinek
  mert meg bírja csalni gyermekét embernek
  zorgó mogyoróval csattogó dióval
  keskeny szalagjával sűrű hazugsággal
  
  fúdd el jó szél fúdd el búmat bánatimat
  víz alá mentében szélnek felfúttában
  fúdd el a hegyeken a nagy erdőn által
  a széles vizeken keskeny pallón által
  
  fúdd bé édesemnek forró kebelébe
  hogy szálljon szüvibe hogy halljon meg véle
  mégse fúdd szegénynek nagy keserveire
  hagyj békit szegénynek hadd éljen kedvire
  
  lilibe lilibe likas tekenőbe
  likas tekenőbe rongyos keszkenőbe
  s egész falu apád csak egy nem volt apád
  s csak egy nem volt apád az is keresztapád
  
  aj-la-la...
  

  3. haj dunára dundocki

  nincsen annak semmi baja
  kinek szeretője barna
  lám az enyém csak egy szőke
  mégis majd meghalok érte
  
  nincs egyebem a rózsámnál
  az is zálogba van másnál
  ha valaki kiváltaná
  a jó isten megáldaná
  

  haj dunára dundocki

  haj dunára dundocki
  kéne nekem valaki
  dunáról fúj a szél
  
  hej dunára habakuk
  állva fütyül a kakukk
  dunára fúj a szél
  

  leesett a makk a fáról

  leesett a makk a fáról
  most jöttem én a tanyáról
  üngöm gatyám de szennyes magam vagyok szerelme
  üngöm gatyám eladom mégis megházasodom
  
  három siska nem nagy fóka
  három kanász hajtogatja
  hű ne koca ne nem a ti házatok e
  hű ne koca ne nem a ti házatok e
  
  mind a három cifra subás
  egy se legény ki nem kondás
  hű ne koca ne nem a ti házatok e
  hű ne koca ne nem a ti házatok e
  

  két tikom tavalyi

  két tikom tavalyi
  másik harmadíz béli
  ha tudtátok nem a tietek
  mér adtatok enni
  én pedig a kokasomat
  nem hagyom megölni
  
  csíp engem a tetű
  rúg engem a bolha
  télen tetűt terelgettem
  nyáron bolhát legeltettem
  megfogom a négy lábát
  kivágom a sárba
  

  4. virág ökröm

  virág ökröm kiveretem a rétre
  elveretem a harmatot előle
  nem hallom a virág ökröm kolompját
  az én babám mással éli világát
  
  árva árva olyan árva nincs mint én
  aki olyan igazán sírjon mint én
  sírok biz én siratom a lányságom
  mindig sírok míg élek e világon
  

  5. majd megválik szép lány

  majd megválik szép lány
  majd megválik szép lány
  fontál-e vagy varrtál
  fontál-e vagy varrtál
  
  vagy puckon szunnyadtál
  vagy puckon szunnyadtál
  vagy faluba futtál
  vagy faluba futtál
  
  puckon se szunnyadtam
  puckon se szunnyadtam
  faluba se futtam
  faluba se futtam
  
  ládámat töltöttem
  ládámat töltöttem
  adódni készültem
  adódni készültem
  
  míg leányka voltam
  szabad madár voltam
  de hogy férjhez mentem
  fogoly madár lettem
  
  csak szomszédba mentem
  csak szomszédba mentem
  s mindjárt hazamentem
  s mindjárt hazamentem
  
  míg számomat adám
  addig el es kapám
  karcsú derekamra
  jó verést hátamra
  

  6. elindult a kaposvár

  elindult a kaposvár
  utána ment a taszár
  nézi aztat a zimány
  nyögi azt a kisgyalán
  
  megfiadzott szabadi
  komája lett nagyberki
  bábaasszony atala
  mosogatója csoma
  
  orci toponár
  gölle dombóvár
  lengyeltóti osztopán
  

  lám én pici menyecske vagyok

  lám én pici menyecske vagyok
  ugye babám de helös vagyok
  ami picit főzök jó ízű
  magam vagyok szép rózsa színű
  
  esett a hó engem belepett
  ez a kislány engem szeretett
  vettem neki cukrot perecet
  annál inkább engem szeretett
  

  megesküdtem egy pap előtt

  megesküdtem egy pap előtt
  a daróci oltár előtt
  hogy nem tartok több szeretőt
  csak minden ujjamra kettőt
  
  verd meg isten azt a papot
  aki minket összeadott
  sohasem szerettük egymást
  mégis ránk adta az áldást
  

  7. ne nézz rózsám nene ne

  ne nézz rózsám nene ne
  mert nem vagyok a fene
  mer ha fene lehetnék
  még egy legényt se hagynék
  
  szembe néztél s nevettél
  megtudták hogy szerettél
  szembe néztél s kacagtál
  nálam nélkül maradtál
  
  árok árok de mély árok
  én nem hittem hogy így járok
  beléestem benne vagyok
  a szerelem rabja vagyok
  
  vót szeretőm mikor volt
  mikor a fán szilva volt
  de a szilvát leszedték
  s a szeretőm elvették
  
  annyit tudok irigyemről
  mint a ruhám kötőjéről
  még arról is többet tudok
  ha lehull utána nyúlok
  
  kereken magas az ég
  majd eszedbe jutok még
  de már akkor késő lesz
  gyenge szívem másé lesz
  

  8. dudálás és ugrós

  álom esett a szememre
  hajnal vesse ki belőle
  ha a hajnal ki nem veti
  kisangyalom kiöleli
  

  nem adnám a jó bort

  nem adnám a jó bort
  a rossz pálinkáért
  sem a szegény legényt
  a gazda fiáért
  
  mer a gazda fia
  kevélységre való
  de ja szegény legény
  mindenre hajlandó
  

  üngöm gatyám de szennyes

  üngöm gatyám de szennyes
  magam vagyok szerelmes
  üngöm gatyám eladom
  mégis megházasodom
  
  három icce kendermag
  ej de büszke gyerek vagy
  mit ér a büszkeséged
  ha nincs szép feleséged
  
  járd meg ugrasd meg
  hogy a fene egyen meg
  ha igazán nem járod
  száradjon el a lábod
  lábod után a körmöd
  fakadjon ki a szömöd
  

  komámasszony komámasszony komámasszony

  komámasszony komámasszony komámasszony
  mért kend olyan kövér asszony komámasszony
  azér vagyok olyan kövér
  mer az uram semmit se ér
  
  komámasszony komámasszony komámasszony
  mért kend olyan sovány asszony komámasszony
  azér vagyok olyan sovány
  mer az uram sokat kíván
  

  apró murok petrezselyem

  apró murok petrezselyem
  a vénasszony veszedelem
  alig várom az ördögöt
  hogy elvigye a vén dögöt
  
  vénasszonynak nem kár vóna
  ha pokolban láncon vóna
  olyan ráncos annak bőre
  félrehúz a vér is tőle
  

  szentbalázsi kislány vagyok én

  szentbalázsi kislány vagyok én
  vörösborral borjúhússal élek én
  erre juha juha juha juhaju
  juhászlegény szerető vóna jó
  
  szentbalázsi kislány vagyok én
  szentbalázsi birkát őrzök én
  erre juha juha juha juhaju
  balatonon megáll a hajó
  

  loptam lovat lopok is

  loptam lovat lopok is
  ha fölakasztanak is
  úgyis mit ér az élet
  ha a babám nem szeret
  
  kerek az én kalapom
  kerekebbre szabatom
  kicsi az én kalapom
  könnyen megcsókolhatom
  

  esik eső fúj a szél

  esik eső fúj a szél
  fázik a juhászlegény
  dadárom dadárom
  ej dadárom dadárom
  kapuba vár a párom
  dadárom dadárom
  
  nincsen szűrje subája
  megitta a csárdában
  dadárom dadárom
  ej dadárom dadárom
  kapuba vár a párom
  dadárom dadárom
  

  túlsó soron van a mi házunk

  túlsó soron van a mi házunk
  van is nékünk eladó lányunk
  ötven éve hogy már eladó
  gyere pajtás ez lesz neked jó
  

  9. egy szem búza két szem rozs

  egy szem búza két szem rozs
  felöntöttük járja most
  
  ha lejárja felverjük
  sír a gyermek s megverjük
  
  én nem azért vettelek
  hogy e szegre tegyelek
  
  hanem azért vettelek
  este-reggel verjelek
  
  le az úton le le le
  leverkucka levele
  
  fel az úton fel fel fel
  kell pálinka kell kell kell
  
  le az úton le le le
  szeretőm elejibe
  
  felülék az ölibe
  s kacagék a szemibe
  
  somoskai legénynek
  egy-két csókot szegénynek
  
  e klézsei legénynek
  köss bokrétát szegénynek
  
  újfalusi legények
  csupa boros edények
  
  rekecsini legények
  sokkal jobbak szegények
  
  kiaszott a diófa
  nem táncolunk alatta
  
  megújul még tavaszra
  táncolhatunk alatta
  
  szép szeretőm emleget
  keservesen sültülget
  
  rezes puska rezes kés
  gyere magdó táncolj tés
  

  11. mind azt mondja a retek

  mind azt mondja a retek
  hogy én kettőt szeretek
  s abba hazud a retek
  mer én egyet szeretek
  
  mer én egyet szeretek
  s eleget is szenvedek
  s aki még sokat szeret
  hogyne szenved eleget
  
  kerek alma falapi
  szeret engem valaki
  hogy szeressen akárki
  csak uram ne lelje ki
  mer ha uram kilelé
  s a hátamat elveré
  
  sárga virág virág a réten
  hová vótál e héten
  s azt gondoltam meghóttál
  hát a pipékkel vótál
  
  most van kedvem majd nem lesz
  mer a vén dög itthon lesz
  most a kedvem kimutatom
  hazamegyek s megsiratom
  

  12. nem úgy van az

  csicseri borsó
  nyugszik az orsó
  borsós náni
  mén harasztinára
  jancsi bácsi
  kocsi hátuljába
  
  ökreim a réten
  ekém a vetésen
  lovam az állófánál
  én meg a babámnál
  

  nem úgy van az mint volt régen

  nem úgy van az mint volt régen
  nem az a nap jár az égen
  nem az a nap nem az a hold
  nem az a szeretőm ki volt
  
  el kell menni ha esik is
  ha nehezemre esik is
  nehezemre esik járás
  tőled babám az elválás
  

  13. csárdás

  jó nap jó utat
  jó utat kívánok
  mikor az ajtón kívül lépsz
  törjön el a lábod
  

  három kis tyúk szedegeti a meggyet

  három kis tyúk szedegeti a meggyet
  de semmirevaló legényt szeretek
  nem bánom én ha semmirevaló is
  semmirevaló vagyok én magam is
  
  életemben mindig szépet szerettem
  utoljára csúnyával kell beérnem
  no de sebaj ha én így érdemeltem
  nem kellett vón mindig szépet szeretnem
  

  bárcsak ez az éjszaka

  bárcsak ez az éjszaka
  szent györgy napig tartana
  három éjjel három nap
  kimulatnám magamat