bolt.piarista.hu

Nóták

  Zengő / Víg óra

  1. szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába

  szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába
  minden fordulásba ragyog ez ujjába
  szeretőm e táncba gyűrűm ez ujjába
  minden fordulásba ragyog ez ujjába
  csak azért szeretem patak mellyet lakni
  mert az én édesem oda jár itatni
  lovait itatja magát módigassa
  de mikor elnyargal szívemet szaggassa
  
  szeretlek édesem mint e lágy kenyeret
  éretted sóhajtok egy nap százezeret
  nem es sóhajtanék ha nem szeretnélek
  de én úgy szeretlek majd meghalok érted
  ne búsulj édesem mind csak tiéd leszek
  ha csak bánatimba érted el nem veszek
  
  az én édesemnek dombon ülő háza
  csikorgós kapuja gyalult gerendája
  pántylika padlása zsinór gerendája
  pázsit az udvara boglár az ajtaja
  
  tiszta kemencéje seprett háza földje
  tükör a tűzhelye tiszta fejér inge
  üveges ablaka kevesszer van nyitva
  szép ablakja alatt felnőtt egy almafa
  míg almáját eszem kedvesemet nezem
  virágot ad nekem kalapomba teszem
  
  kicsi ez a búza nagyot köll hajlani
  mégis ez én rózsám tud markot hajtani
  szereti e dolgot szapora munkája
  meg is áldja isten lesz bora búzája
  
  kerek e káposzta száraz e levele
  búsul e kisleány nincsen szereteje
  igaz lettél lenne el se hagytál lenne
  de igaz nem voltál ingemet elhagytál
  ne búsulj ne búsulj ne es siránkozzál
  meg nem ver ez isten csak jól imádkozzál
  
  nem láttam édesem személyednek párját
  karcsú derekadnak szemem előtt mását
  bársony nyerges lovam csengős pengős kardom
  jó kedvemből amúgy ... ugratom
  

  2. hordófúró nóta

  bárcsak engem valaki
  hordófúrni hína ki
  kifúrnám a hordóját
  meginnám a jó borát
  
  adjon isten eleget
  a pohárnak feneket
  a pohárnak feneket
  hadd ihassunk eleget
  
  három hordó borom van
  mind a három csapon van
  olyan édes mint a méz
  ki mit szeret arra néz
  

  esik eső zúg a malom

  esik eső zúg a malom
  bort iszik az én galambom
  ej hadd igyék hadd mulasson
  csak énhozzám hű maradjon
  
  addig iszom amíg bor lesz
  azután a víz is jó lesz
  igyál pajtás hagyj nekem is
  hadd részegedjem meg én is
  

  3. kihajtottam fehér ökröm a rétre

  kihajtottam fehér ökröm a rétre
  magamat is kiveretem melléje
  nem hallom a fehér ökröm harangját
  az én babám mással éli világát
  
  életemben egyszer voltam csak boldog
  akkor is a szemeimből könny csorgott
  sírtam azért örömömbe hogy szeretsz
  bánatimba hogy az enyém nem lehetsz
  
  olyan igaz voltam hozzád mint a nap
  mely az égen ragyogva jár egész nap
  ragyogva jár meleget süt a földre
  kisangyalom de sokszor jutsz eszembe
  eszembe jutsz mer el se felejtelek
  mer én téged igazán szerettelek
  

  4. szerettelek kedveltelek

  szerettelek kedveltelek
  amíg meg nem ismertelek
  de már hogy megismertelek
  jaj de könnyen felejtelek
  
  felejtelek egyszer-kétszer
  eszembe jutsz százezerszer
  jutnak eszembe szavaid
  gyöngéd ölelő karjaid
  

  verd meg isten azt a szívet

  verd meg isten azt a szívet
  aki kettőt-hármat szeret
  mer én csak egyet szerettem
  azt is irigyelték tőlem
  
  kéket nyílik az ibolya
  nem leszek szerelmes soha
  láncot kötek a szívemre
  megmutatom bírok véle
  
  kéket nyílik az ibolya
  nem leszek szerelmes soha
  láncot kötek a szívemre
  megmutatom bírok véle
  

  5. víg óra

  kicsi csillag jaj be rég hogy vándorolsz
  nem láttad-e a babámot valahol
  láttam biz én a gyimesbüki csárdában
  bort iszik egy oldal belső szobába
  jobb kezével a teli pohárt köszönti
  bal kezével a babáját öleli
  
  csaplárosné mit ugat a kutyája
  nem jöttem én lopni az udvarára
  csak azért jöttem én az udvarára
  babám szavát hallottam a csárdába
  

  ... minden embert .

  ... minden embert .
  gyurka gyuri korcsomáros
  szerusz babám szerusz jankó
  én pénzemnek nem kell zacskó
  

  víg óra te víg óra

  víg óra te víg óra
  vígy engem a jó borra
  jó bor adja a kedvem
  szép leány a szerelmem
  
  ne bánd édes virágom
  hogy így élem világom
  éljed te es nem bánom
  víg szüvemből kívánom
  

  le az úton le a ..

  le az úton le a ..
  ott adják a jó bort huszason
  zöld korsócska van a kezemben
  gyere babám ülj az ölembe
  

  felsőloki csárdában

  felsőloki csárdában 
  iszom a bort ölelem a babámat
  addig ittam mulattam
  eltűnt a nyár gatya nélkül maradtam
  
  ezt a százast látod-e
  ha megiszom régi babám bánod-e
  én nem bánom virágom
  összeállunk . a nyáron
  

  7. igyunk arra aki búsul

  igyunk arra aki búsul
  kinek könnye földre csordul csuhajja
  földre csordul patakot mos
  kivel babám gyolcsinget mos csuhajja
  
  csaplárosné ...
  nem akarja a bort mérni csuhajja
  válogat a réziccével
  melyik illik a kezébe csuhajja
  

  nem iszom bort fogadásom tartja

  nem iszom bort fogadásom tartja
  vizet iszom ha ja babám adja
  még azt is úgy ha szájábul adja
  mint a galamb a párját hogy itatja
  
  nem kell nékem ...
  mert van nékem szép szeretőm kettő
  juhom is van jó futó jó lépő
  szeretőm is volna tizenkettő
  

  templomot is építettem

  templomot is építettem
  túróbul túróbul
  kívül-belül kimeszeltem
  ...
  

  8. kútkávára szállt egy kan veréb

  kútkávára szállt egy kan veréb
  pajtás azt a kancsót nyomd idébb
  igyál édes torkom jól vigyázz
  ilyen gazdát többet úgyse nem találsz
  
  zöld ágat eszik a kecske
  vörös bort iszik a menyecske
  ej ihaj-tyuhaj-tyuhaj-tyuhajó
  magam szeretője volna jó
  
  hol lakik kend bácsi szilason
  ott mérik a jó bort huszason
  már minálunk garas iccéje
  angyalomnak nemtom mi neve
  nem iszok én addig huszasér
  míg a rózsám méri garasér
  

  a kocsmáros panaszkodik

  a kocsmáros panaszkodik
  hogy a küszöbje elkopik
  mer minálunk minden legény
  bemegy akármilyen szegény
  
  a vízre szörnyen haragszom
  ha csak lehet meg se iszom
  hajtson malmot szegyet mosson
  a torkomba sose jusson
  
  egyszer megpróbáltam inni
  el akart az ördög vinni
  egy pohár bort fölhajtottam
  őkelmét elugrasztottam
  

  10. egy szem szőlőt

  nem ettem én ma egyebet

  nem ettem én ma egyebet
  csak egy köcsög aludttejet
  azt is csak úgy kalán nékül
  megélek a babám nélkül
  
  egy szem szőlőt megehetnék
  mindjárt jobban beszélhetnék
  ha a levéből ihatnék
  ékesebben dalolhatnék
  

  azt mondják hogy boros vagyok

  azt mondják hogy boros vagyok
  mer én olyan veres vagyok
  veres a libának orra
  pedig be se mártja borba
  
  azt mondják hogy részeg vagyok
  hogy oly könnyen ingadozok
  a nádszál is ingadozik
  pedig az csak vizet iszik
  

  kedves édes pintes üvegem

  kedves édes pintes üvegem
  süvegem előtted leveszem
  oltárod előtt könyörgöm
  olyat iszom csak úgy nyöszörgöm
  
  volt nékem pénzem elástam
  kiszáradt a torkom felástam
  így jár aki mindig bort iszik
  míg a temetőbe nem viszik
  maj ha temetőbe kiviszik
  istenuccse többet nem iszik
  

  jó bor terem győri hegyen és a nagyharsányba

  jó bor terem győri hegyen és a nagyharsányba
  de jó volna a sült kappan fényes cintálba
  már az anyám meghagyta mikor csöbröt hordta
  igyál édes jó leányom házadbéli fajta
  
  édesanyám mire várok megyek budapestre
  ott a nagy utcán sétálok minden szombat este
  kikenyem én az orcámat magam nagyra tartom
  maj valaki belém szeret ott a duna parton
  

  11. forgatós

  iszom a bort kivilágos virjadtig
  majd megfizet ki reggelig aluszik
  addig iszom míg a világ világ lesz
  míg az égen egy ragyogó csillag lesz
  
  édesanyám sokat intett a jóra
  ne menj fiam a csárdába borér ma
  nem hallgattam édesanyám szavára
  beléestem a csavargók sorába
  

  fekete városban

  fekete városban
  fehér torony látszik
  most is az édesem
  más ölével játszik
  
  pohár a kezébe
  piros bor van benne
  köszöntsd reám rózsám
  hadd igyam belőle
  
  szerethettél volna
  ha szép nem voltam is
  mer én szerettelek
  ha szegény vótál is
  

  13. vörös bor nem drága

  vörös bor nem drága
  húsz krajcár az ára
  hozz kocsmárosné egy messzölyt
  hadd mulassak hetven versöt
  majd azután elmegyünk
  
  ne menj el angyalom
  van még egy forintom
  szövésemmel fonyásommal pótolgattam
  azt is a számodra hagytam
  mulasd el angyalom
  

  cinege cinege

  cinege cinege
  haragos pintyőke
  éjfélben hajnalban
  szépen szól a fecske
  
  borom a pincében
  magam a szőlőben
  minden víg örömem
  a jézus nevében
  

  ihatnám én de nincs mit

  ihatnám én de nincs mit
  borér küldnék de nincs kit
  beteg az én angyalom
  mégis elmegy ha mondom
  

  14. altató

  midőn a szűz magzatját
  jászolyban síró fiát
  el akarja alitni
  így énekel őnéki
  ó napfény ó élet
  ó édes jézus
  ó édes jézus
  
  ó édes napom fénye
  ó életem reménye
  a barmok jászolában
  aludj a lágy szénában
  ó napfény ó élet
  ó édes jézus
  ó édes jézus
  
  ó aludj én királyom
  aludj édes magzatom
  aludj aludj .
  míg hagynak el világom
  ó napfény ó élet
  ó édes jézus
  ó édes jézus
  

  szűz mária e világra nékünk szent fiát hozá

  szűz mária e világra nékünk szent fiát hozá
  a jászolban heleztetvén őtet ekképpen szóla
  aludjál én magzatom nyugodjál virágom
  így énekelvén és örvendezvén
  ökör szamár reája lehelvén mintha mondaná
  úr és isten most közöttünk fekszik együtt vigadjunk
  már az égi madarak és erdei vadak
  őtet imádják és magasztalják
  

  15. dudatánc

  kikelet kikelet
  ne fújd rám a szelet
  elment az az idő
  mikor szerettelek
  
  nótás vagy te dudás
  dudás a te neved
  a szurgyék szájában
  vagyon egy kis helyed
  

  halász vadász .

  halász vadász .
  üres zsebben kotorász
  ha szegény is vígan él
  egész nap csak vizet néz
  
  kimegyek a dunára
  beülök a ladikba
  áztatom a hálómat
  ha valaki ráakad
  

  látod-e angyalom

  látod-e angyalom
  a mestergerendát
  maj ha az kivirágzik
  akkor jövök hozzád
  
  tudod-e te kislány
  ki lesz a te mátkád
  aki az elhervadt
  ...
  

  rózsa nyílik az ajtókilincsen

  rózsa nyílik az ajtókilincsen
  már énbennem ne bízz édes kis kincsem
  ha bízol is nem ér az semmit is
  nem szeretek szigeten senkit is
  

  hoppodáré hopp oda

  hoppodáré hopp oda
  ahol adnak add oda
  szőr szita bugyogó
  kis menyecske lenne jó