bolt.piarista.hu

Nóták

  a Panek Katié

  1. gyimesi ballada

  elmegyek elmegyek bé törökországba
  legkisebb lányom látogatására
  azt hallottam róla a szegényt nem szánja
  elmegyek a kapujára ráülök a hídfájára
  
  odajön egy asztalinasa hallod-e te asztalinas
  eredj te asztalinas mondjad gazdasszonyodnak
  adjon egy pohár vizet pohár vize mellett egy falat kenyeret
  pohár vize mellett egy falat kenyeret
  
  asszonyom asszonyom nagyságos ténsasszony
  szegény koldusasszony mind azt fújdogálja
  hogy adjon egy pohár vizet egy darab kenyeret
  pohár vize mellett egy darab kenyeret
  
  eredj ki te asztalinas fogd meg azt az asszonyt
  vesd bé a tömlecbe hogy a kígyók s békák markodják össze
  
  halljon szót halljon szót nagyságos ténsasszony
  szegény koldus asszony mind azt fújdogálja
  hogy eljöttem eljöttem bé törökországba
  legkisebb lányomnak látogatására
  
  eredj le te inas hozd fel azt az asszonyt
  hogy tudjuk meg tőle hogy ő hova való
  hova való vagy te szegény koldus asszony
  biborosfalusi biboros péternek hites felesége
  
  anyám édesanyám kendnek adom én most
  hat pej paripámat
  hat pej lovam mellett a bádoghintómat
  verje le a kehe hat pej paripádat
  egye meg a rozsda a bádoghintódat
  ha nem érdemlettem meg egy pohár vizedet
  s pohár vized mellett egy falat kenyeredet
  

  2. gyimesi keserves és tánczene

  napom napom fényes napom
  napom napom fényes napom
  de kit elvesztettem nem kapom
  kit elvesztettem nem kapom
  
  homályba borult csillagom
  homályba borult csillagom
  kit elvesztettem nem kapom
  kit elvesztettem nem kapom
  
  azt most eszi a föld gyomra
  azt most eszi a föld gyomra
  nem láthatom többet soha
  nem láthatom többet soha
  

  kicsi madár mért keseregsz az ágon

  kicsi madár mért keseregsz az ágon
  nem csak te vagy árva a nagy világon
  nekem sincsen se szeretőm se anyám
  mégis a jóisten gondot visel rám
  
  titkon nyílik titkon hervad a rózsa
  bárcsak eddig se szerettelek volna
  jobb lett volna az én árva fejemnek
  hagytam volna békét a szerelemnek
  

  még az úton lefelé se mehetek

  még az úton lefelé se mehetek
  mind azt mondják fekete gyászt viselek
  fekete gyász fehér az én zsebkendőm
  elhagyott a tavaly nyári szeretőm
  
  szervusz babám add ide a jobb kezed
  mer én téged igazán szerettelek
  jártam hozzád sok esőbe sok sárba
  sokat jártam régi babám hiába
  

  3. magyarózdi népzene

  úgy elmenyek arra helyre

  úgy elmenyek arra helyre
  úgy elmenyek arra helyre
  hunnét madár sem jár erre
  hunnét madár sem jár erre
  
  fészket rakok a sűrűbe
  fészket rakok a sűrűbe
  bánatfának tetejibe
  bánatfának tetejibe
  
  a bánatfán hatszáz varjú
  a bánatfán hatszáz varjú
  a szívemen hatannyi bú
  a szívemen hatannyi bú
  
  annyi bánat a szívemen
  annyi bánat a szívemen
  kétrét hajlik az egeken
  kétrét hajlik az egeken
  
  ha még egyet hajlott volna
  ha még egyet hajlott volna
  szívem ketté hasadt volna
  szívem ketté hasadt volna
  

  megyek az úton bánkódva

  megyek az úton bánkódva
  megyek az úton bánkódva
  talán meg vagyok átkozva
  talán meg vagyok átkozva
  
  mennyi bánat keserűség
  mennyi bánat keserűség
  még a testvér is ellenség
  még a testvér is ellenség
  
  hát idegen hogyne vóna
  hát idegen hogyne vóna
  ha a testvér sincsen jóra
  ha a testvér sincsen jóra
  

  ide nézz a figurára

  ide nézz a figurára
  ne az anyád szoknyájára
  
  olyan vagyok mint egy gyermek
  minden semmiért megvernek
  

  magyarózdi nagy híd alatt

  magyarózdi nagy híd alatt galambom
  folyik a szerelem patak galambom
  aki abból csuhaj vizet iszik
  babájától elbúcsúzik galambom
  
  én is abból vizet ittam galambom
  a babámtól elbúcsúztam galambom
  úgy elbúcsúztam szegénytől
  mint ősszel fa levelétől galambom
  
  magyarózdon van egy malom galambom
  bánatot őrelnek azon galambom
  nékem is van csuhaj egy bánatom
  odaviszem lejáratom galambom
  

  paradicsom mezejibe

  paradicsom mezejibe
  arany szőnyeg leterítve
  azon van egy rengő bölcső
  abba fekszik a kis jézus
  
  jobb kezibe aranyalma
  bal kezibe aranyvessző
  hogyha aztat megzsunditja
  cseng az erdő zeng a mező
  

  4. magyarszováti népzene

  odabenn a ződ erdőben

  odabenn a ződ erdőben
  odabenn a ződ erdőben
  madár lakik egy fészekbe
  madár lakik egy fészekbe
  én is odamennék lakni
  
  én is odamennék lakni
  én is odamennék lakni
  hogyha fészket tudnék rakni
  hogyha fészket tudnék rakni
  hogyha fészket tudnék rakni
  
  kicsi madár hogy tudsz élni
  kicsi madár hogy tudsz élni
  mikor nem is tudsz beszélni
  mikor nem is tudsz beszélni
  lám én mennyiket beszélek
  
  lám én mennyiket beszélek
  lám én mennyiket beszélek
  mégis alig-alig élek
  mégis alig-alig élek
  mégis alig-alig élek
  

  megfújtak azok a szelek

  megfújtak azok a szelek
  kiben rózsám szerettelek
  de még azok is megfújnak
  kiben el kell felejtselek
  bánom amit cselekedtem
  amit véled elbeszéltem
  nem beszéltem a rosszakat
  csak a szép igazságokat
  
  zöld erdőbe liliomszál
  tied vagyok mert megfogtál
  két karoddal átöleltél
  de szemeddel mást figyeltél
  gyenge szemem fárasztottam
  édes álmom megszaggattam
  álom álom édes álom
  a szerelem szívfájdalom
  
  a szerelem szívet éget
  ki nem hiszi próbálja meg
  én nem hittem próbát tettem
  azzal magam elvesztettem
  szemed akárkit ügyeljen
  szíved engem ne felejtsen
  lábad akármerre járjon
  szíved értem hóttig fájjon
  

  beli buba beli beli

  beli buba beli beli kicsi kutyasággal teli
  beli buba párnára kicsi kutya szalmára
  beli buba párnára kicsi kutya szalmára
  beli buba beli beli kicsi kutyasággal teli
  
  beli buba nincsen papa elment tátá a malomba
  hazahozza a lisztecskét abból sütünk perececskét
  beli buba beli beli kicsi kutyasággal teli
  beli buba párnára kicsi kutya szalmára
  
  a mamája elringatja szépen álmodozni hagyja
  álmodj szépet álmodj jót arany diót mogyorót
  beli buba beli beli kicsi kutyasággal teli
  beli buba párnára kicsi kutya szalmára
  

  5. kalotaszegi népzene

  kőrösfői részeg alatt

  kőrösfői részeg alatt
  három kislány zabot arat
  sej-haj zabot arat a lovának
  szeretőt keres magának
  
  mondd meg rózsám vagy üzend meg
  mért haragudtál énrám meg
  ej-haj nem üzenem meg se mondom
  mer én terád nem haragszom
  ej-haj nem üzenem meg se mondom
  jól tudod hogy mér haragszom
  

  bú életem bánat napom

  bú életem bánat napom
  fekete gyász alatt lakom
  fekete gyász fehér öröm
  az életem nem nagy öröm
  
  annyi nekem az irigyem
  mint a fűszál a nagy réten
  egyik teszen másik veszen
  a sok irigy majd megeszen
  

  rózsa kihajlik a gyalogútra

  rózsa kihajlik a gyalogútra
  úgy szeretlek a jó isten tudja
  megtagadom apámat anyámat
  mégse hagyom a kedves babámat
  
  hótig bánom amit cselekedtem
  hogy tevéled szerelembe estem
  szerelembe nem estem csak szóba
  sajnálom de nem tehetek róla
  

  7. magyarlapádi népzene

  írd meg rózsám leveledben

  írd meg rózsám leveledben
  írd meg rózsám leveledben csuhaj haj
  
  írd meg rózsám leveledben
  írd meg rózsám leveledben
  jutok valaha eszedbe csuhaj haj
  ha nem jutok azt is írd meg
  ha nem jutok azt is írd meg
  hogy a szívem szakadjék meg csuhaj haj
  
  tudod rózsám mit fogadtál
  tudod rózsám mit fogadtál
  mikor kiskertembe voltál csuhaj haj
  rózsát kértem szegfűt adtál
  rózsát kértem szegfűt adtál
  jaj de hamis legény voltál csuhaj haj
  
  addig rózsám szerettelek
  addig rózsám szerettelek
  amíg meg nem ismertelek csuhaj haj
  de hazugságon értelek
  de hazugságon értelek
  örökre meggyűlöltelek csuhaj haj
  
  egyen meg rózsám a fene
  egyen meg rózsám a fene
  úgy megegyen mint az almát csuhaj haj
  úgy megegyen mint az almát
  úgy megegyen mint az almát
  reszeljen meg mint a tormát csuhaj haj
  

  szeretném én azt megtudni

  szeretném én azt megtudni
  szabad a másét szeretni
  ha én azt az egyet tudnám
  búval sose élnék mint más
  

  te azt hiszed te szigorú

  te azt hiszed te szigorú
  hogy érted vagyok szomorú
  
  minthogy érted szomorkodnám
  inkább forró lúgot innám
  
  elmehetsz a kapum előtt
  nem vigyázlak mint ezelőtt
  
  mert ezelőtt vigyáztalak
  szívem újult ha láttalak
  

  nem akar az ökörcsorda legelni

  nem akar az ökörcsorda legelni
  nem akar az ökörcsorda legelni
  nem akar a régi rózsám szeretni
  nem akar a régi rózsám szeretni
  
  sírva kérem hogy szeressen engemet
  azt felelte késő van már nem lehet
  
  szépen kértem adjon egy szál virágot
  azt felelte elhagytál szép virágom
  
  szépen kértem hagyjon el én pihenjek
  azt felelte felejts felejts el engem
  

  magas hegyről foly le a víz

  magas hegyről foly le a víz
  magas hegyről foly le a víz
  bennem többet rózsám ne bízz
  bennem többet rózsám ne bízz
  
  ha bízol is mindhiába
  ha bízol is mindhiába
  mer el vagy szívemtől zárva
  mer el vagy szívemtől zárva
  
  úgy el vagy szívemtől zárva
  mint szép gúnya a ládában
  a szép gúnya szellő nélkül
  az én szívem tied nélkül
  

  8. moldvai ballada

  anyám édesanyám
  hiába lőn nekem
  jó regvel kelésem
  későn feküvésem
  
  hat ökör hajtásom
  hosszú föld szántásom
  mégsem adák nekem
  feteke ?? kátát ??
  
  fiam édes fiam
  ha folyóvíz lennék
  ha folyóvíz lennék
  bánatot nem tudnék
  
  anyám édesanyám
  ha folyóvíz lennék
  hegyek-völgyek között
  szépen zengedeznék
  
  fát-füvet nevelnék
  porondot hajtanék
  ?? édesemnek
  jókedvibe járnék
  
  de így olyan vagyok
  mend ?? kóró
  kinek je virágját
  elszedte je sarló
  
  fiam édes fiam
  ha ?? lehetnék
  e feteke gyásztól
  megmenekedhetnék