Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  [3 akó borom van] - "friss"

  [3 akó borom van] - "friss"
  

  1. [3 akó borom van] - "halk"

  [3 akó borom van] - "halk"
  
  [Három akó borom van,
  Mind a három csapon van.
  Olyan édes mint a méz,
  Ki mit szeret arra néz].
  

  2. A csikósok a gulyások

  A csikósok a gulyások
  Kis lajbiba járnak
  Azok élika világukat
  Aki ketten hálnak.
  
  Lám megmondtam Angyal Bandi
  Ne menj az Alföldre
  Mert megtanulsz csikót lopni
  Elhajtanak érte.
  

  3. [A csikósok a gulyások]

  [A csikósok a gulyások]
  

  4. [A csikósok a gulyások]

  [A csikósok a gulyások]
  

  5. [A csitári hegyek alatt]

  [A csitári hegyek alatt]
  

  6. A kis Jézus megszületett örvendjünk

  A kis Jézus megszületett örvendjünk
  Elküldötte ő szent fiát Istenünk
  Betlehemben fekszik rongyos jászolba
  Azért van oly fényesség a városban.
  
  Pásztorokhoz jön először a követ
  Hozzájuk szólt az angyali üzenet
  Megrettenve földre esnek mindnyájan
  Nem tudják hogy mi rejlik a sugárban.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  De az angyal bátorítá mindnyáját
  Megmutatá a szent helynek hajlékát
  Hogy Betlehem városába menjenek
  Ott egy rongyos istállócskát nézzenek.
  
  Az istálló jászolában meglátják
  A Mesiást kit borulva imádják
  Meg is lelték az istállót a jászolt
  Hol Jézusunk kis királyunk szunnyadott.
  
  Eleibe térdepeltek mindnyájan
  Örvendezve énekeltek vígságban
  Szűzanyának dicséretet mondának
  Jézuskának ajándékot adának.
  
  Egyik bárányt, másik sajtot, tejecskét,
  Virágokat madárkákat mézecskét,
  Hát én magam mit áldozzak Jézuskám?
  Mit áldozzak most született Krisztuskám?
  

  7. [A panyiti halastóban]

  [A panyiti halastóban]
  

  8. A rimóczi kertek alatt

  A rimóczi kertek alatt
  Három legény zabot arat
  Zabot arat a fekete lovának
  Szeretőt keres magának.
  
  Erre gyere ne menj arra
  Jobb út van erre mind arra
  Erre gyere szivem Mariskája
  Adj egy csókot utóljára.
  
  Neked csókot nem adhatok
  Nem a te szeretőd vagyok
  Páros csókot csakis annak adok
  Kinek szeretője vagyok.
  

  9. Adjon Isten egésséget

  Adjon Isten egésséget
  Köszönjük a vendégséget
  Köszönjük a vendégséget
  
  Köszönjük a vendégséget
  Hozzánk való szívességet 
  Hozzánk való szívességet.
  

  10. Adjon Isten egésséget

  Adjon Isten egésséget
  Köszönjük a vendégséget
  Köszönjük a vendégséget.
  
  Köszönjük a vendégséget
  Hozzánk való szívességet
  Hozzánk való szívességet.
  

  11. Adjon Isten jó éjccakát annak az anyának

  Adjon Isten jó éjccakát annak az anyának
  Ki ja fiát fölneveli lovas katonának 
  Ej élet de gyöngy élet a katona élet
  Csak az menjen katonának ki minket nem szeret.
  

  12. Aki dudás akar lenni

  Aki dudás akar lenni 
  Annak pokolba kell menni
  Ott vannak a jó nagy kutyák -
  Abból lesznek jó nagy dudák. 
  pásztoremberek is.
  
  Megdöglött a tarka ludam
  Kóbolygó lett az én uram
  De jaz uramat nem bánom
  Csak a ludamat sajnálom.
  
  Öreg kondástól tanulta gyermek korában tudják a többi dudások és pásztoremberek is.
  

  13. [Aki dudás akar lenni]

  [Aki dudás akar lenni]
  

  14. Aki kondás akar lenni

  Aki kondás akar lenni
  Csehországba menjen lakni
  Ott tanul meg furururulálni
  Szőrös a picsába trombitálni.
  

  15. [Aki kondás akar lenni]

  [Aki kondás akar lenni]
  

  16. Amére gyüttél elmehetsz

  Amére gyüttél elmehetsz
  
  Amerre gyüttél elmehetsz (Fülöpné)
  Amit hoztál elvihedd
  Csibó kutya ne ugass (Potuskáné)
  Nem vagyok én fazekas
  Zsebembe van hat garas
  Neked adom csak hallgass.
  

  17. Amott egy kis patak mellett

  Amott egy kis patak mellett
  Három juhom hatot ellett
  Van már juhom, van bárányom
  Szerethetsz már kis angyalom.
  
  Nem ide való vagyok én
  Az Alföldről most jöttem én
  Jöttem babám látásidra
  Hej de el vagyok fáradva.
  
  Csak az a szívemnek nehéz
  Téged ölel idegen kéz
  Az én szemem távolról néz
  A nagy bánat majd megemészt.
  

  18. Amott legel amott legel

  Amott legel amott legel
   amott legel hat pej csikó magába
  Mind a hatnak mind a hatnak,
   mind a hatnak rézbékóba a lába.
  Eridj babám térítsd vissza ja csikót
  Reszeljük le reszeljük le,
   reszeljük le a lábáról a békót.
  
  Lereszeltük lereszeltük,
   lereszeltük a lábáról a békót,
  Most mán babám most mán babám,
   most mán babám merre hajtjuk a csikót
  Majd elhajtjuk amerre a nap lejár
  Arra tudom arra tudom,
   arra tudom a gazdája sosem jár.
  

  19. Anyám, anyám, anyám édes anyám

  Anyám, anyám, anyám édes anyám 
  Jobb szeretném, 
  Jobb szeretném ha meghalnák.
  Ljányom lányom lányom édes lányom
  Kire hannád 
  Kire hannád sok szép ruhád.
  
  Sok szép ruhád, sok szép ruhád hímes dunnád
  Hímes dunnád, 
  Hímes dunnád cifra ládád.
  
  Víz vigye jel, víz vigye jel hímes dunnám
  Tűz égesse 
  Tűz égesse cifra ládám.
  

  20. Arass, rózsám arass megadom a garast

  Arass, rózsám arass megadom a garast
  Ha jén meg nem adom, megadja galambom.
  
  Arattam arattam kévét is kötöttem
  A babám tallóján meg is betegedtem.
  
  Fölmegyek a hegyre lenézek a völgybe
  Ott látom a babám másnak az ölébe.
  

  21. Az kardomnak markolatja ezüstből

  Az kardomnak markolatja ezüstből
  Most csavartam ki a német kezéből
  Ki kell verni a hazából
  Áldott kis Magyarországból örökre.
  
  Majd kiverik a kékinges huszárok
  Előre mén a magyar lovasságok
  Lőjj utána magyar baka
  Nem jön már a' többet vissza de soha.
  

  22. [Az olájok...], "friss"

  [Az olájok...], "friss"
  
  [Az olájok, az olájok
  Facipőbe járnak,
  Azok élik világukat
  Kik párostul hálnak].
  
  Folytatása nem ismeretes.
  

  23. [Az olájok...], "sebes friss"

  [Az olájok...], "sebes friss"
  

  24. Azt hittem, hogy nem kellek katonának

  Azt hittem, hogy nem kellek katonának
  Gondját viselem az édes anyámnak
  De már látom katonának kell lennem
  Ferenc Jóska csákóját kell viselni. 
  De már látom katonának kell lennem
  Ferenc Jóska csákóját kell viselni.
  

  25. [Azt hittem, hogy nem kellek..]

  [Azt hittem, hogy nem kellek..]
  

  26. [Azt hittem, hogy...], "friss"

  [Azt hittem, hogy...], "friss"
  

  27. [Azt hittem, hogy...], "halk"

  [Azt hittem, hogy...], "halk"
  

  28. Áristomba de kemények az ágyak

  Áristomba de kemények az ágyak
  Nem olyan mint kis angyalom tenállad
  Két szál deszka derékalja párnája,
  Nem olyan mint kis angyalom tenállad.
  Két szál deszka derékalja párnája,
  Nem olyan mint kis angyalom tenállad.
  
  Kis pacsirta szépen fütyül hajnalba
  Öreg baka jaz ágyába hallgatja.
  Kelj fel baka, resztrungodat pucold ki,
  Szeretőd az állomáshon kísérd ki.
  Kelj fel baka, resztrungodat pucold ki,
  Szeretőd az állomáshon kísérd ki.
  

  29. [Áristomba de kemények...]

  [Áristomba de kemények...]
  

  30. [Áristomba...] "duda"

  [Áristomba...] "duda" 
   "duda" = a recsegőhúr kikapcsolva, csak az oktávval mélyebb bőgőhúr kíséri a dallamot, mint a dudánál.
  

  31. [Áristomba...] "friss"

  [Áristomba...] "friss"
  

  32. Babot vittem az malomba

  Babot vittem az malomba
  Azt hittem hogy kukorica
  Kukorica édes málé
  Maj menyasszon leszek már én.
  
  Anyám sütött szivás lepényt
  Odacsalta a sok legényt
  A lepényem megettétek
  A lányomat elvegyétek.
  
  Nem kell nekünk a kend lánya
  Csupa ragya az orcaja
  Csupa ragya az orcaja
  Csupa festő a pofaja.
  

  33. Bábi bábi tami bábi,

  Bábi bábi tami bábi,
  Elment kukoricát lopni
  Megfogták a Tami bábit
  Lehúzták a harisnyáit
  Megfogták a Tami bábit
  Lehúzták a harisnyáit.
  

  34. [Bárányim...]

  [Bárányim...]
  

  35. Bearatási nóta

  Bearatási nóta 
  [Megrakják a tüzet]
  

  36. [Begyűröm a süvegem tetejét]

  [Begyűröm a süvegem tetejét]
  

  37. Beteg vagyok megrúgott egy pejló

  Beteg vagyok megrúgott egy pejló
  Nem vagyok én lóra termett fickó
  Szerelemre szült az anyám
  Mégis mostoha lett hozzám
  Nem gyógyít meg csak a régi rózsám.
  Szerelemre szült az anyám
  Mégis mostoha lett hozzám
  Nem gyógyít meg csak a régi rózsám.
  
  A Tiszának a tulsó jódalán
  Szénát kaszál egy szép barna kislyán
  De szeretnék által menni
  Megölelni megcsókolni
  Karjai közt magam kipihenni.
  De szeretnék által menni
  Megölelni megcsókolni
  Karjai közt magam kipihenni.
  

  38. Betlehemben a Krisztusnak

  Betlehemben a Krisztusnak
  Az angyalok vígadoznak,
  Királyok ajándékoznak
  Pásztorok báránykát hoznak.
  
  Nem volt oly madár az ágon
  Mint Mária ez világon
  Szűzesség és anyaságot
  Kapott egy fehér virágot.
  
  Ordít pokol nagy bújába
  Hogy a Jézus a jászolba
  Ördögök a földet nyaljá
  Hogy a Jézus nevét hallják.
  

  39. Betyárgyerek, ha bemegy az erdőbe

  Betyárgyerek, ha bemegy az erdőbe
  Azt se tudja hol lyukad ki belőle
  Nyárfalevel derékalja párnája
  Gyöngyharmat a takaródzó dunnája.
  

  40. Bújdosik az árva madár

  Bújdosik az árva madár
  Egyik ágrul másikra száll
  Hát az ilyen árva mint én
  Hogyne búdokolna szegény.
  
  Elszaladt az aranygulya
  Nem szól mán a csengő rajta
  Csak egy maradt a karámba
  Az is beteg fáj a lába.
  
  Én is vagyok olyan gulyás
  Nem járok a gáton mint más
  Sorba legel az én gulyám
  Gyönyörű drága violám.
  

  41. Búval terítették

  Búval terítették
  Meg az asztalomat
  Bánattal töltötték
  Tele poharamat.
  
  Akárkié légyen
  Az a tele pohár
  Nékünk nem kedvezett
  A szomorú halál.
  
  Jaj kegyetlen halál
  Minket de megcsaltál
  Lelkem jó anyámtú
  Minket megfosztottá.
  
  Anyám sírhalmára
  Rózsatőt ültettem
  Bánatkönnyeimmel
  Öntöztem neveltem.
  
  Viruló rózsája,
  Lehulló levele
  A mi jó anyánknak
  Gyászos szemfödele.
  
  Sirass jányom sirass,
  Míg előtted vagyok,
  Azután ne sirass
  Ha útnak indúlok.
  
  Mert én már elmegyek
  Arra hosszú útra
  Kirül soha többet
  Nem várhattok vissza.
  

  42. [Cifra szűröm szegre van akasztva]

  [Cifra szűröm szegre van akasztva]
  

  43. Cigány, cigány mér vagy cigány

  Cigány, cigány mér vagy cigány
  Mér jársz a magyar lány után
  Azér járok én az után
  Szebb a magyar mint a cigány.
  Azér járok én az után
  Szebb a magyar mint a cigány.
  
  Igyunk egyet nagyot, hosszút
  A jó lónak nincsen rossz út
  De ja rossznak télbe nyárba
  Mindég lötyög az istrángja.
  Mer a rossznak télbe nyárba
  Mindég lötyög az istrángja.
  

  44. [Cigány, cigány, mér vagy cigány]

  [Cigány, cigány, mér vagy cigány]
  

  45. [Cigány, cigány, mér vagy cigány]

  [Cigány, cigány, mér vagy cigány]
  

  46. [Cigány, cigány, mér vagy cigány]

  [Cigány, cigány, mér vagy cigány]
  

  47. Cintányéron jó a cukros bogácsa

  Cintányéron jó a cukros bogácsa
  Fáj a szívem egy szép barna kis lyányra
  Én utánam senki szíve ne fájjon
  Ugyse menek férhe' még én a nyáron.
  Én utánam senki szíve ne fájjon
  Ugyse menek férhe' még én a nyáron.
  
  Cintányéron jó a cukros bogácsa
  Igazába szerettelek a nyáron
  Elmúlik a nyár is a hó is leszakad
  Más szeretőt választottam magamnak.
  Elmúlik a nyár is a hó is leszakad
  Más szeretőt választottam magamnak.
  

  48. Csalogató

  Csalogató
  

  49. Csermák nótája

  Csermák nótája
  

  50. [Csípd meg bogár...]

  [Csípd meg bogár...]
  

  51. [Csípd meg bogár...]

  [Csípd meg bogár...]
  

  52. Csörög-csattog a vasajtó

  Csörög-csattog a vasajtó
  Talán jön a tömlöctartó
  Kezébe hozza a gyertyát
  Vizitálja a bűnös rabját.
  
  Vizitálja az vasamat
  Örülnek az rabságomnak
  Ki az rabságomnak örül
  Kés járjon a szíve körül.
  

  53. Csütörtökön virradóra

  Csütörtökön virradóra 
  Ráültem egy pej csikóra
  Azon hajtottam a tinót
  Mind a három daruszőr volt
  Mind a három daruszőr volt.
  
  Egyet adtam a bírónak
  Másikat a főbírónak
  Harmadikat az alispánynak
  Hogy könnyebben szabaduljak
  Hogy könnyebben szabaduljak
  
  Könnyebben is szabadultam,
  Fejérvárnak elindultam
  Fejérvári fogadónál
  Kilenc zsandár előbe jáll
  Kilenc zsandár előbe jáll
  
  Azt kérdezik mi a nevem,
  Hol az utazó levelem.
  Dolmányomat kigombolom,
  Levelemet megmutatom
  Levelemet megmutatom
  
  Éles kés a balkezembe,
  Töltött pisztol jobb kezembe
  Forgópisztol
  Hármat mindjárt fejbe lőttem
  Itt az utazó levelem
  Itt az utazó levelem
  
  Jaj Istenem mit csinálja,
  Szaladjak-e vagy megálljak?
  Ha szaladok fejbe lőnek,
  Ha megállok megkötöznek
  Ha megállok megkötöznek
  

  54. [Csütörtökön virradóra]

  [Csütörtökön virradóra]
  

  55. Cuka szőke csárdás

  Cuka szőke csárdás
  

  56. De szeretnék csillag lennyi az égen

  De szeretnék csillag lennyi az égen
  Felhő alatt ihalja, homályosan ragyogni
  Megvizsgálnám ihajla ki legény a faluba.
  Ki öleli a babámat titokba.
  Megvizsgálnám ihajla ki legény a faluba.
  Ki öleli a babámat titokba.
  
  De szeretnék fa lenni az erdőbe
  Ha ja babám ihajla tüzet rakna belőlem
  Megégetném ihajla ezt a gyarló világot,
  Mér nem hagyják szeretni a babámot.
  Megégetném ihajla ezt a gyarló világot,
  Mér nem hagyják szeretni a babámot.
  

  57. De szép a fekete bárány

  De szép a fekete bárány
  Szép a fekete szemű lány
  Ej a legény is ki barna
  Kinek göndör a haja.
  

  58. Debreceni csárdás

  Debreceni csárdás
  

  59. Dicséretes a gyermek ki ez nap született

  Dicséretes a gyermek ki ez nap született
  Egy szeplőtelen szűztől vigasztalásunkra.
  Ha nem született volna, mi mind elvesztünk volna
  Ó mi üdvösségünk egyetlen egy Jézusunk
  Ki érettünk születtél oltalmazz pokoltól.
  

  60. Domaházán kidobolta a bíró

  Domaházán kidobolta a bíró
  Rózsafával tüzel a szolgabíró
  Fogok én még rózsafával tüzelnyi
  Ki elhagyott fog még engem szeretnyi.
  
  Dombon van a kis angyalom tanyája
  Ide látszik sugár jegenyefája
  Bús gerlice fészket rakott reája
  Isten veled kis angyalom tanyája.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Kimenek a temetőbe pihenni
  Kék ibolyát látok búra hajolni
  Én is búra lehajtom a fejemet
  Elrabolták tőlem a szeretőmet.
  

  61. Domaházi temető árokjába

  Domaházi temető árokjába
  Kivirított az agácfa virágja
  Minden ága ráhajlik az árvára
  Jaj Istenem de árva is az árva.
  
  Édes anyám de sokat kért a jóra
  Hogy ne menjek szombat este sehova
  Édesanyám ki tunná azt megálnyi
  Szombat este szoktak a lyányho járnyi.
  
  Verd meg Isten valahol egy legény van
  Valahol egy szép lyány csalogató van
  Verd meg Isten búbánattal a legényt
  Mér kívánja megcsalni a lyány szívét.
  

  62. Dudanóta

  Dudanóta
  

  63. [Dudanóta] "halk"

  [Dudanóta] "halk"
  

  64. Dudaszó hallatszik

  Dudaszó hallatszik 
  A kertek aljába
  Juhászlegény fújja 
  Szíve fájdalmába. 
   
  Oly keservesen szól 
  A kertek aljába 
  Még a madár sem repül
  Szíve fájdalmába.
  
  Csak hallgató nem tánc. Juhászok énekelték régen. Még a fia is tudja és a fiatalok de nem a parasztgyerekek csak a juhász gyerekek.
  

  65. [Dudaszó hallatszik]

  [Dudaszó hallatszik]
  

  66. Dudás uram dudáljon kend

  Dudás uram dudáljon kend
  Hosszu nótát ne fujjék kend
  Gyengék vagyunk, kifáradunk
  Talán ugyan meg is halunk.
  
  Aki dudás akar lennyi
  Pokolba kell annak mennyi
  Ott kell annak dudálgatnyi
  Még az ördög el nem viszi.
  

  67. Dunna, dunna tarka dunna

  Dunna, dunna tarka dunna
  Minden legény alá bújna
  Minden legény alá bújna
  
  Még ollyan is talákonna
  Szent Gyorgy napig elalunna
  Szent Gyorgy napig elalunna.
  

  68. Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál

  Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál
  Arany párt’ az fején karkötő aranyszál
  Szüzesség rózsája kinyílt a pólyába
  Menyország királya fekszik a jászolba.
  
  Gyönnek a királyok aranyos ruhába
  Az áldott pásztorok szép selyem subákban
  Hajadon leányok tiszta fehér gyolcsba
  Üdvözlégy kis Jézus Amen – azt mondjátok.
  
  További versszak (felvételen kívül)
  
  Örvend a sok angyal mint a raj méhecske
  Köszöntik a szüzet üdvözlégy menyecske.
  Jézusnak szent anyja a jászolnak szélén
  Örvend a fiának mosolygó két szemén.
  

  69. Egyik virág még a búza szép virág

  Egyik virág még a búza szép virág
  Virágom tőled 
  Én elmegyek, szép virág tőled 
  Ugyan el sem válhatnék.
  
  Másogyik virág még a szőlő szép virág
  Virágom tőled 
  Én elmegyek szép virág tőled 
  Ugyan el sem válhatnék.
  
  Harmagyik virág még a rózsa szép virág
  Virágom tőled 
  Én elmegyek szép virág 
  Ugyan tőled el sem válhatnék.
  
  Mind úgy vetekegyik háromszínű szép virág
  Virágom tőled 
  Én elmegyek szép virág 
  Ugyan tőled el sem válhatnék.
  

  70. Egyszer egy királyfi

  Egyszer egy királyfi 
  Mit gondolt magába
  Léder léder bum-bum-bum
  Mit gondolt magába.
  
  Felveszi magára
  Kocsisi ruháját
  Léder léder bum-bum-bum,
  Kocsisi ruháját.
  
  Elmegyen kéretnyi
  Királyfinak lyányát
  Léder léder bum-bum-bum
  Királyfinak lyányát.
  
  Isten hozta nálunk,
  Üljék le minálunk! 
  Léder léder bum-bum-bum
  Üljék le minálunk.
  
  De nem azér gyöttem,
  Hogy én itt leüllek,
  Léder léder bum-bum-bum
  Hogy én itt leüllek.
  
  Hanem azér gyöttem,
  Gyössz-e hozzám, vagy nem.
  Léder léder bum-bum-bum
  Gyössz-e hozzám, vagy nem.
  
  Nem menek magáho
  Kocsisi ruháshoz 
  Léder léder bum-bum-bum
  Kocsisi ruháshoz.
  
  Akkor a királyfi
  Mit gondolt magába
  Léder léder bum-bum-bum
  Mit gondolt magába.
  
  Felveszi magára
  Királyi ruháját
  Léder léder bum-bum-bum
  Királyi ruháját.
  
  Elmegyen kéretnyi
  Kosárkötő lyányát
  Léder léder bum-bum-bum
  Kosárkötő lyányát.
  
  Isten hozta nálunk,  
  Üllék le minálunk,
  Léder léder bum-bum-bum
  Üllék le minálunk.
  
  De nem azér gyöttem,
  Hogy én itt leüljek,
  Léder léder bum-bum-bum
  Hogy én itt leüljek.
  
  Hanem azér gyöttem,
  Gyössz-e hozzám, vagy nem.
  Léder léder bum-bum-bum
  Gyössz-e hozzám, vagy nem.
  
  Elmenek magáho'
  Királyi pompáho'
  Léder léder bum-bum-bum
  Királyi pompáho'.
  
  Viszik a szegén lyányt
  Aranyos hintóba,
  Léder léder bum-bum-bum
  Aranyos hintóba.
  
  Viszik a gazdag lyányt
  Szamár kocsijába
  Léder léder bum-bum-bum
  Szamár kocsijába.
  
  Viszik a szegén lyányt
  Fényes palotába
  Léder léder bum-bum-bum
  Király palotába.
  
  Viszik a gazdag lyányt
  A disznó óljába
  Léder léder bum-bum-bum
  A disznó óljába.
  
  Ültetik szegén lyányt
  Arany asztalához,
  Léder léder bum-bum-bum
  Arany asztalához.
  
  Ültetyik gazdag lyányt
  Disznó válójáho'
  Léder léder bum-bum-bum
  Disznó válojáho'.
  
  Fektetyik szegény lyányt
  Aranyos ágyába
  Léder léder bum-bum-bum
  Aranyos ágyába.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Fektetyik gazdag lyányt
  Disznó vacokjába
  Léder léder bum-bum-bum
  Disznó vacokjába.
  

  71. Ej fé're barátom, én is hadd beszélek

  Ej fé're barátom, én is hadd beszélek
  
  Állj félre barátom én is hagy beszélek (Fülöpné)
  Még oljan asszontól mint te vagy nem félek.
  
  Ösmertem apádat hogy minyő gazda vót (Potuskáné)
  Falu végen lakott száz batyu rongya vót
  
  Nincsen a világon annyi apró betű (Fülöpné)
  Mennyi a fejedbe serke, bóha, tetű.
  

  72. El kell mennyi katonának messzire

  El kell mennyi katonának messzire
  Itt kell hagyni a babámat nincs kire
  Terád bízom legkedvesebb pajtásom
  Éljed vele a világodat nem bánom.
  
  Visszajöttem kitöltöttem időmet
  Add vissza ja vót régi szeretőmet
  Élted vele a világodat idáig
  Én majd élem a koporsóm bezártáig.
  

  73. El kel’ ne már haza mennyi

  El kel’ ne már haza mennyi
  Mit fognak otthon mondanyi
  Sötét az éccaka, 
  Galambom kísérj haza,
  Megszolgálom neked aztat valaha.
  

  74. El kén hán indulni meg kén házasodni

  El kén hán indulni meg kén házasodni
  De még az a kérdés, kit kéne jelvenni
  Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
  Jadé-jadé-jadadé.
  
  Ha szépet elveszek mindenki szereti
  Ki a fene győzi mindig fétegetni
  Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
  Jadé-jadé-jadadé.
  
  Ha csúnyát elveszek nem tudom szeretni
  Nem is tudom én azt igazán szeretni.
  Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé,
  Jadé-jadé-jadadé.
  
  Ha gazdagot veszek nem tud szőni – fonni
   Ki a fene győzi pénzé' ruhát venni
  Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
  Jadé-jadé-jadadé.
  
  Ha pusztait veszek az igen jó fajta
  Minden esztendőbe pulya van alatta
  Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
  Jadé-jadé-jadadé.
  
  Ha cigánylányt veszek az igen fekete
  Nem győzőm szappannal., egye meg a fene
  Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé
  Jadé-jadé-jadadé.
  

  75. Elejbe elejbe

  Elejbe elejbe 
  Pejlovam elejbe
  Be tanál ugrani
  A virágos kertbe.
  
  Be tanál ugrani
  Nagy kárt tanál tenni
  A szerelem bimbóját
  Le tanálja törni.
  

  76. Elhajtanám a libám

  Elhajtanám a libám
  Komáromig mezítláb
  Még tovább is elhajtom
  Ha ja babám meglátom.
  
  Kis kecske fel ment a zöld fára
  Ződ ágat szakít a szájába
  Így babám úgy babám így lesz jó
  A libám a rétbe lakik jól.
  

  77. [Elhajtanám a libám]

  [Elhajtanám a libám]
  

  78. [Elmegyek, elmegyek

  [Elmegyek, elmegyek
  El is van vágyásom
  Ebbe rongyos kis pusztába
  Nincs megmaradásom.]
  

  79. Elmennék én tinálatok egy este

  Elmennék én tinálatok egy este
  De szemetes a házatok közepe
  Rézsarkantyúm fölveri ja szemetet
  Hogy kössem be vélled az életemet.
  
  Túl a Tiszán mandulafa virágzik
  Mandulája a vízre hull elázik,
  Terem még a mandulafa mandulát
  Özvegyasszony neveli ja szép fiát.
  

  80. Elveszett a lovam

  Elveszett a lovam
  Cidrusfa erdőbe
  Elszakadt a ráncos csizmám
  A sok keresésbe
  
  Ne keresd a lovad
  Megvan már a’ régen
  Az én babám udvarába
  Szól a csengő rajta.
  

  81. [Elveszett a lovam] "frissen"

  [Elveszett a lovam] "frissen"
  

  82. [Elveszett a lovam] "halkan"

  [Elveszett a lovam] "halkan"
  

  83. [Elveszett a lovam]

  [Elveszett a lovam]
  

  84. Elvitte ja víz az egri hidat,

  Elvitte ja víz az egri hidat,
  Szeretnélek babám, de nem szabad,
  Szívfájdalmas bánatot viselek,
  Babám ha ja tied nem lehetek.
  
  Kerekes kút van az udvaromba,
  Barna legény van a szomszédunkba,
  Csalfa szemem rá se merem vetni,
  Nem hagyják az anyjáék szeretni.
  

  85. Erdő erdő a bakonyi erdő

  Erdő erdő a bakonyi erdő
  Barna legény benne a kerűlő    
  Közepibe a bakonyi csárda     
  Abba iszik hat betyár bújába. 
  
  Jó estét kívánok csaplárosné
  Hát az a hat szilaj csikó kié
  Odabe van annak a gazdája
  Most jött ide nincs egy félórája.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Küggye ki hát annak a gazdáját
  Nem bántsuk mi ha megadja magát 
  Ki sem megyek meg sem adom magam
  Aki legény hajtsa be ja lovam.     
  

  86. [Eredj Éva a pallásra...]

  [Eredj Éva a pallásra...]
  

  87. Eredj Éva ja pallásra fogj egy pár galambot

  Eredj Éva ja pallásra fogj egy pár galambot
  Te is Ádám a pincébe töltsd meg csutorádot
  Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni
  Siessetek túrós-vajas bogácsákot sütnyi.
  

  88. Esik eső esik szép csendesen esik tavasz akar lenni

  Esik eső esik szép csendesen esik tavasz akar lenni
  De szeretnék babám kis kertjibe tearózsa lenni.
  Nem lehetek én rózsa elhervaszt a katona ruha
  Budapesti háromemeletes tüzérkaszárnyába.
  

  89. Esik eső jaj de szépen csepereg

  Esik eső jaj de szépen csepereg
  Geszten Jóska a csárdába kesereg
  Ki-ki megyen meg bemegy a szobába
  Ráborul a csaplárosné vállára.
  
  Csaplárosné halpecsenyét hozzon kend
  A beléje citronyos bort töltsön kend
  Szolgálóját trázsára álíjja kend
  Ha csendőr jön híradásul legyen kend.
  
  A szolgáló beugrott nagy ijedten
  Itt jön kilenc zsandár kivont fegyverrel
  Geszten Jóska se vette jazt tréfára
  Ráugrott a bodor bársony lovára.
  
  Beugratott a duhai erdőbe
  Lova lába megbotlott egy gyökérbe
  Lova lába megbotlott egy gyökérbe
  Ott fogta el kilenc zsandár fektébe.
  
  Geszten Jóska halálig ezt kijáltja
  Van még néki Nyírbátorba' két lánya
  El is mentek a két lányért hintóval
  El is hozták szép fekete hat lóval.
  

  90. Ez a kislyány bele-bele néz a tyükörbe.

  Ez a kislyány bele-bele néz a tyükörbe.
  Éldesanyám jól vagyok-e kifestve
  Jól vagy lányom nem látszik meg rajtad a szeplő
  Máma este te leszel a bálban az ijesztő.
  

  91. Ez ki háza, ki háza (Villőzés)

  Ez ki háza, ki háza (Villőzés)
  
  Ez ki háza ki háza
  Jámbor Kovács Béláé 
  Villő villő
  Várj meg kereszt várj meg
  Mind rózsás pallagon 
  Villő villő
  Hagy fonnyam be sárhajam
  Hagy vegyem rám gyócsingem 
  Villő villő.
  

  92. Ez ki háza, ki háza (Villőzés)

  Ez ki háza, ki háza (Villőzés)
  
  Ez ki háza ki háza
  Jámbor Kovács Béláé 
  Villő villő
  
  Várj meg kereszt várj meg
  A rózsás pallagon 
  Villő villő
  

  93. Ezér' a legényér'

  Ezér' a legényér'
  Nem adnék egy almát
  Aki minden, aki minden szombat este 
  Keresi a lovát.
  
  Ne keresd a lovad
  Mert be van az hajtva
  Domaházi híres bíró udvarába
  Szól a csengő rajta.
  
  Ismerem a lovam
  Csengő szólásáról
  Megösmerem a domaházi szeretőm a
  Büszke járásáról.
  

  94. Édes anyám fehérre meszelt háza

  Édes anyám fehérre meszelt háza
  Három évig lesz a fekete gyászba
  Három évig a rezes csákót viselem
  Véled babám levél által beszélek.
  
  Felfolyik a szőlő ja háztetőre
  Zöld levelét lehullatja ja földre
  Leszedik a szöllőt a tőkéjéről
  Barna legény gondolj más szeretőre.
  

  95. [Édes anyám, mért szült e világra]

  [Édes anyám, mért szült e világra]
  Szövegét lásd Gr 26Ba-nál
  

  96. Édesanyám hol van az az édes tej

  Édesanyám hol van az az édes tej
  Kivel engem katonának nevelt fel
  Inkább adta volna jazt a lányának
  Mert a lányát nem viszik katonának.
  
  Jaj Istenem hogy van annak a szíve
  Kinek házasodik a szeretője
  Lám az enyém házasodik még sem fáj
  Mert talált ő különb legényt nálamnál.
  

  97. [Édesanyám lánya vagyok]

  [Édesanyám lánya vagyok]
  

  98. Édesanyám mért szültél a világra

  Édesanyám mért szültél a világra
  Mért nem vettél a zavaros Tiszába.
  Tisza vize vitt volna a Dunába.
  Hogy ne volnék senki megunt babája.
  
  Édes anyám de sokat is sirattál,
  Mikor engem a karodon ringattál
  Aldjál el édes fijam karomon
  Úgyse halsz meg széles Magyarországon.
  

  99. Édesanyám oka ja gyászos életemnek

  Édesanyám oka ja gyászos életemnek
  Mér nem adott engem oda az első szeretőmnek
  Ha jodadott vóna, szépen éltünk vóna
  Borsod falujába de párunk se lett vóna.
  
  Nem csörög a haraszt ha ja szél nem fújja
  Nem mondanák babám, ha jigaz nem vóna
  Tilos a szerelem, félek az anyámtól
  Azt hallottam babám, hogy elválunk egymástól.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Befagyott a Tisza nyárnak idejében
  Elhagyott a babám annak idejében
  Köszönöm galambom, hogy eddig szerettél
  Nem én vagyok első másval is így tettél.
  
  Ha meguntad babám vélem a szerelmet
  Csinátas koporsót zár bele engemet
  Írd fel a fejfára itt nyugszik egy árva
  Kinek szerelemből történ a halála.
  
  Istenem, Istenem, édes jó Istenem
  Mikor lesz már nékem szép szabad életem
  Akkó lesz majd nékem szép szabad életem
  Mikor a babámat a kedvemre ölelem.
  

  100. Édesanyám sok szép szava

  Édesanyám sok szép szava
  Kire nem hajlottam soha
  Hajlanék de már késő
  Esik előttem az eső.
  
  Édesanyám rózsafája
  Én voltam a legszebb ágja
  De egy betyár leszakajtott
  Kalapjánál elhervasztott.
  
  Isten áldjon jaj áji völgy
  Lehetsz már énfelőlem zöld
  Akár ki is virágozhatsz
  Míg én téged letaposlak.
  

  101. Én is vőlegény vagyok

  Én is vőlegény vagyok
  Már indulni akarok
  Most jöjjön a násznépe
  Szomorú menyegzőmre.
  
  Én is szép rózsa voltam
  Még én életben voltam
  De már többet nem nyílok
  Mert halál leszakajtott.
  
  Szép fiatal koromba
  Beszállok gyászsíromba 
  Szüleim örvendjetek
  Menyben vőlegény leszek.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Ezt Jézus így akarta
  Hogy ma lelkem szólítja
  Magához a mennyekbe
  Angyalok seregibe.
    
  (Virrasztó ének legény ravatalánál)
  

  102. Fáj a lábom mert feltörte a csizma

  Fáj a lábom mert feltörte a csizma
  Mer' ott jártam ahol nem kellett volna
  Az kell annak a kutya betyárnak hagy fájjon
  Senki megint babájáho ne járjon.
  
  Debrőhegyen kifaragták az a fát
  Amellikre a juhászlegényt akasztják
  Fújja a szél a gyócsingét gatyáját
  Összeveri a magosszárú csizmáját.
  

  103. Fehér gólya száll az udvaromra,

  Fehér gólya száll az udvaromra,
  Világos rám harminc darab birka.
  De még négy pej csikót keresnek rajtam.
  Kinek babám hírit sem hallottam.
  
  Még azt mondta ja főszolgabíró,
  Hova tetted ezt a négy pej csikót?
  A kettőt odadtam amott Sár megyébe,
  Ennek kantárt nem húz többér a fejébe.
  A más kettőt adtam egy szép barna ljányér.
  Akit nem is adnék széles e világér.
  

  104. [Fehér gólya száll az udvaromra]

  [Fehér gólya száll az udvaromra]
  

  105. Fehér László lovat lopott

  Fehér László lovat lopott
  A fekete halom alatt
  A fekete halom alatt
  Verték rá ja nehéz vasat.
  
  Fehér Anna ezt megtudta
  Mingyán kocsiba fogatta
  Fogj bé kocsis jó hat lovat
  Tüzes üveg hintójába.
  
  Fordíts kocsis jó hat lovat
  Horvát bíró udvarába
  Horvát bíró bíró uram
  Adok kendnek tál aranyat.
  Adok kendnek tál aranyat 
  Eressze jel a bátyámat.
  

  106. Fehér László lovat lopott

  Fehér László lovat lopott
  A gönci vár halom alatt
  Olyat szóllott az ostora
  Behallott Gönc városába.
  
  Gönc várába meghallották
  Fehér Lászlót el is fogták
  Fehér László híres betyár
  Van-e apád van-e anyád?
  
  Nincsen apám nincsen anyám,
  Van egy takaros húgocskám
  Kinek neve Fehér Anna
  Ott lakik a Fehérvárba.
  
  Fehér Anna meghallotta
  Jó hat lovát befogatta
  Parancsolja a kocsisnak
  Tégy fel egy véka aranyat.
  

  107. Fejér László lovat lopott

  Fejér László lovat lopott
  A fekete halom aló
  Lovat lopott kantárostól
  Mindenféle szerszámostól.
  
  Nagyot csattant az ostora,
  Gönc városa meghallotta.
  Gönc városa rajta rajta,
  Fejér László el van fogva.
  
  Fogd be kocsi a lovamot
  Rakd fel kincsem s aranyamot
  Vágtass be Fejérvárára
  Török Miklós udvarába.
  
  Török Miklós bíró uram
  Adok egy véka aranyat
  Adok egy véka aranyat
  Szabaditsd ki a bátyámat!
  
  Nem kell kincsed se aranyod
  Csak egy éjjeli hálásod
  Háljál velem egy éccaka
  Bátyád ki lesz szabadítva.
  
  Fejér Anna hogy ezt hallja
  Kiszaladt a folyosóra
  Folyosóról – folyosóra,
  Négyes börtöny ajtajára.
  
  Fejér László kedves bátyám
  Alszol-e már vagy meghaltál
  Se nem alszok se nem nyugszok
  Csak teérted hervadozok.
  
  Fejér László kedves bátyám
  Azt mondja a börtöntartó
  Háljak vele egy éjszaka
  Te ki leszel szabadítva.
  
  Ne hálj vele a bitangval
  Akasztófára valóval
  Néked szüzességed veszi
  Bátyádnak fejét elveszi.
  
  Fejér Anna nem hallotta
  Kiszaladt a folyosóra
  Folyosóról – folyosóra
  Török Miklós konyhájára.
  
  További versszakok (felvételen kívül)
  
  Konyhájából szobájára
  Egyenesen az ágyára
  Konyhájából szobájára
  Egyenesen az ágyára.
  
  Éjfél után egy az óra
  Kelj föl kelj föl Fejér Anna
  Lovad viszik itatóra
  Csörög zabla a szájába.
  
  Fejér Annak meghallotta
  Kiszaladt a folyosóra
  Folyosóról – folyosóra
  Négyes börtöny ajtajára.
  
  Fejér László kedves bátyám
  Alszol-e még vagy meghaltál
  Megszólalnak többi rabok
  Ne itt keresd a bátyádot.
  
  Zöld erdőbe zöld mezőbe
  Akasztófa tetejibe
  Zöld erdőbe zöld mezőbe
  Akasztófa tetejibe.
  
  Fejér Anna összerogyva
  Kiszaladt a folyosóra
  Folyosóról – folyosóra,
  Török Miklós szobájára.
  
  Török Miklós bíró uram
  Átkozásom nem szokásom
  Mosdóvized vérré váljon
  Törülköződ lángot hányjon.
  
  Törülköződ lángot hányjon
  Lovad lába megbotoljon
  Ahány csillag van az égen
  Annyi villám érjen téged.
  
  33 szekér alma
  Rothadjon el az ágyadba
  33 gyors patika
  Ürüljön ki a számodra.
  

  108. Fekete felhőbül esik az eső

  Fekete felhőbül esik az eső
  Barna legény nem vagy igaz szerető
  Mer' ha igaz szeretőm lettél volna
  Erő által felkereshettél volna.
  
  De sok árva csanál terem a réten
  Még anná is több irigyem van nékem
  Én nem tudom, leányságom irigylik
  Vagy a kedves szeretőmet szeretyik.
  

  109. Felmentem én a szekérre

  Felmentem én a szekérre
  jOnnan lejestem a földre
  Nagyon megüttem a nyakam
  Utána meg a két vállam
  A nyakamat, két vállamot
  Utána ja két karomot.
  
  Oda megyen Bartuc János
  Vigyük be hát innen má most
  De hogy maga jő nem bírta
  Pista szomszédját szólítja.
  
  Be is vittek a házamba
  Lefektettek az ágyamba
  Lefektettek az ágyamba
  Ott jajgattam én magamba.
  
  De ja fijam aszondotta
  Öt forintér kigyógyítja
  De ja menyem aszt felelte
  Másra a' jobban kellene.
  

  110. Felnyőtt az út mellett két szál majoránna

  Felnyőtt az út mellett két szál majoránna
  Nem szeretyi fődjit el akar bújdosni
  A naptól a holdtól búcsút akar vennyi. 
  
  Búcsúzz Anni búcsúzz anyádtól apádtól, 
  Anyádtól apádtól a leány barátyidtól 
  Leány barátyidtól leány temagadtól.
   
  Haj révész révész magyar ifjú révész!
  Vigy által a nagy hajón.
  Sötét az idő homály a felhő
  Én félek egyedöl.
  Uramról maradt egy vékony pejló
  Azt is neked adom.
  Nem kell kedvemnek szép szerelmemnek
  Bánat a szívemnek.
  
  Haj révész révész magyar ifjú révész!
  Vigy által a nagy hajón
  Uramról maradt egy láda kincsem
  Azt is neked adom.
  Nem kell kedvemnek szép szerelmemnek
  Bánat a szívemnek.
  

  111. Felszántatom, felszántatom a rimóci főjuccát,

  Felszántatom, felszántatom a rimóci főjuccát,
  Vetek bele, vetek bele piros pünkösdi rózsát.
  
  Ha ja Tisza meg a Duna piros rózsát teremne
  Minden szőke piros barna kis lány csak leventét szeretne.
  

  112. Fényes csillag jaj de sokat utazol

  Fényes csillag jaj de sokat utazol
  Nem láttad e a babámat valahol
  Láttam biz én Lipótvári fegyházba
  Csikót lopott azér van oda zárva.
  
  Debrecenbe sütik a jó kenyeret
  Tizenhatesztendős kislányt szeretek
  Úgy szeretem szóval ki sem mondhatom
  Maj' meghalok ha egy napig nem látom.
  

  113. Fonok, fonok fonogatok,

  Fonok, fonok fonogatok,
  Csecsebecse keszkenyőre,
  Ringadozó lepedőre.
  

  114. Friss

  Friss 
  (Pizz.) 
  
  vö: Cuka szőke csárdás
  

  115. Friss

  Friss 
  [Cickom, cickom]
  

  116. Friss

  Friss
  

  117. Friss

  Friss
  

  118. Friss

  Friss
  

  119. Fújjunk ketten egy nótát

  Fújjunk ketten egy nótát
  Vigasztaljuk Jézuskát
  Jézuskának szent Anyja
  Szent Anyjának a Fija
  Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
  

  120. F-moll kesergő

  F-moll kesergő
  

  121. Gyászban borult Isten csillagvára

  Gyászban borult Isten csillagvára
  Függönyt vontak egek ablakára
  Meghalt meghalt a szeplőtlen bárány
  Vértől ázott a kereszt oltárán.
  
  Temetésre lejött a menyország
  Könnytől áztak az angyali orcák
  Jaj mikor két szívnek meg kell válni
  Keserűvé szok a méz is válni.
  

  122. Gyermek született Betlehemben (Ujévi köszöntő)

  Gyermek született Betlehemben (Ujévi köszöntő)
  
  Gyermek született Betlehemben 
  Kin örül Jeruzsálem
  Örvendezzünk és vígadjunk
  Ez új esztendőben. 
  
  Dícsírtessék a Jézus Krisztus.
  

  123. Gyerünk ki a nádas mellé,

  Gyerünk ki a nádas mellé,
  Feküdjünk le egymás mellé.
  Uca bizony de jól esne,
  Ha valaki meg nem lesne.
  Uca bizony de jól esne,
  Ha valaki meg nem lesne.
  

  124. Gyors csárdás

  Gyors csárdás
  

  125. Gyors

  Gyors
  

  126. Gyorscsárdás

  Gyorscsárdás
  

  127. Gyorscsárdás

  Gyorscsárdás
  
  Teljes bemondás
  

  128. Ha felülök a bugaci halomra

  Ha felülök a bugaci halomra
  Onnan nézem merre legel a gulya
  Parancsolom a legkisebbik bujtárnak,
  Csapja meg e jobb szárnyát a gulyának.
  
  Megcsapta ja jobb szárnyát a gulyának,
  Mingyá láttam: hijja van a falkának
  Oda van a Héjjas tehén hat tinó,
  Fizesse meg ez a szegény számadó.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Ha felülök kis pej lovam hátára,
  Megnézem a más barmát az állásba.
  Kiszakítok harminchárom darabot
  Gyertek lányok tik is boldoguljatok.
  
  Megveretett engem a komiszáros
  Ismered-e a dobozi mészárost
  Nem ismerem nem is tudok semmiről 
  Sem arról a harminchárom tehénről.
  

  129. Ha mégegyszer lyány lehetnék

  Ha mégegyszer lyány lehetnék
  Tira-tira-tirajrom
  Megtudnám hogy kihe' mennék
  Tira-tira-tira-tirajrom
  
  Megválogatnám a legényt
  Tira-tira-tirajrom
  Mind a piacon az edényt
  Tira-tira-tira-tirajrom.
  
  Az edénynek a mázossát
  Tira-tira-tirajrom
  A legénynek a Jánossát
  Tira-tira-tira-tirajrom.
  

  130. [Ha nem szeretnélek]

  [Ha nem szeretnélek]
  

  131. Haj ne menj el ne menj el

  Haj ne menj el ne menj el
  Maradj itt még az éjjel
  Még az éjjel itt hálok
  De már reggel búcsúzok.
  
  Le ja kerten le le le
  Érik a fa levele
  Régi rózsám szerelme
  Most jutogat eszembe.
  
  Le ja kerten meg vissza
  A gyűrűmet add vissza
  Mer ha vissza nem adod
  Kitépem a hajadot.
  
  Szőllőtőke venyige
  Jaj de édes a leve
  Jaj de édes jaj de jó
  Jaj de kedvemre való.
  

  132. Haj révész révész magyar ifjú révész!

  Haj révész révész magyar ifjú révész!
  Vígy által a nagy hajón
  Uramról maradt hajadon lyányom
  Azt is neked adom.
  Az kell kedvemnek szép szerelmemnek
  Öröm a szívemnek.
   
  Gyüjj be janyám gyüjj be fond be a hajamat
  Ötösbe hatosba 
  ötösbe hatosba arany hajfonóba.
  Ha most nem fonod, többé be nem fonod
  Ötösbe hatosba
  Ötösbe hatosba arany hajfonóba.
  

  133. Haj Ujvár (Horkai ének)

  Haj Ujvár (Horkai ének)
  
  Haj Újvár mit keres
  Újvári bíró
  Innét onnét asszonyok, 
  Az Újvárnak mellőle 
  Lédec uram üzente, 
  Üzenetet üzente,
  Lányodat kéretyik követyik,
  Melikét, szebbikét
  Keskeny magosabbikát
  Keskeny magosabbikát.
  
  Újvár = Érsekújvár 
  

  134. Haj Ujvár (Horkai ének)

  Haj Ujvár (Horkai ének)
  
  Haj Újvár mit keres, 
  Újvári bíró  
  Innét onnét asszonyok, 
  Az Újvárnak mellőle 
  Lédec uram üzente, 
  Üzenetet üzente,
  Lányodot kéretyi követyi,
  Melikét, szebbikét
  Keskeny magosabbikát
  Keskeny magosabbikát.
  
  Újvár = Érsekújvár 
  

  135. Haja haja mégis haja

  Haja haja mégis haja
  Bodor a galambom haja,
  Bodor vagyok én magam is
  Bodor az én galambom is.
  
  Haja haja mégis haja
  Beteg a szeretőm anyja
  Anná jIsten, hogy meghalna
  Barna lánya rám maranna.
  

  136. Haja zsíros papíros papíros

  Haja zsíros papíros papíros
  Úgy szép a lány ha piros,
  Ha nem piros színtelen,
  Megcsókolom kintelen.
  

  137. Haja, haja, haja, haja

  Haja, haja, haja, haja
  Göndör a galambom haja,
  Ha jaz göndör nem lett vóna
  Szeretőm sose lett vóna.
  
  Ha jén aztat tudtam vóna
  Hogy az alma édes vóna
  Róla szakítottam vóna
  Szeretőmnek adtam vóna.
  

  138. [Haja, haja, mégis haja]

  [Haja, haja, mégis haja]
  

  139. [Haja, zsíros papiros, papiros] furulya

  [Haja, zsíros papiros, papiros] furulya
  

  140. Hajnal hasad csillag ragyog

  Hajnal hasad csillag ragyog
  Mégis a lányoknál vagyok
  Jaj Istenem de szégyellem
  Hogy a hajnal itt ért engem.
  
  Őszi harmat hideg esső
  Ősszel érik meg a szőlő
  Ha megérik borrá szűrik
  Potus Annit férhez kérik.
  
  Ez a legény megkérette
  Kostyál János nem engette
  A foglalót is rátette
  Mégis magájénak tette ijju.
  
  Tudtál rózsám csalogatnyi
  De nem tudtál szoknyát venni
  Egyet vettél azt is bánod
  Holtig a szememre hányod.
  
  Potus Anni kék mentéje
  Kostyál János hosszú szüre
  Majd eljön a sötét este
  Maj betakarkonnak vele ijju
     
  Potus Anni pogácsája
  Végig gürölt az uccába
  Hova hova jó pogácsa
  Kostyál János szűrujjába ijju.
  
  Potus Anni szőrszoknyája
  Be akadt a kapufába
  Nem a kapufa fogta meg
  Kostyál János ragadta meg.
  
  További versszakok (felvétel nélkül):
  
  Kostyál János íródiák
  Nem kell annak gyertyavilág
  Úgy megírja levelibe
  Potus Anni az ölébe.
  
  Potus Anni aranybárán
  Aran betű van a vállán
  Aki aztat átolvassa
  Kostyál János neve rajta.
  

  141. Hajnallik hajnallik

  Hajnallik hajnallik
  De nem jól hajnallik
  A csegei határ felől
  Nem jó hír hallatszik.
  
  Megöltek egy legényt
  Hatszáz forintjáért
  Belelökték a Tiszába
  A hátaslováért.
  
  Tisza be nem vette
  Partjára vetette
  Arra ment egy halászlegény
  Csónakjába tette.
  

  142. Harmatozzatok egek onnan felől

  Harmatozzatok egek onnan felől
  És a felhők essék az igazat.
  
  (Nyilatkozzék meg a föld
  És teremje jaz Üdvözítőt,)
  Az egek az isten dicsőségét beszélik
  És az Ő kezei munkáit hirdeti az erősség.
  
  Dicsőség az Atyának és Fiúnak
  És a Szentlélek Istennek
  Miképpen kezdetben vala most és mindenkoron
  És mindörökön örökké. Amen.
  

  143. Három betyár a csárdába

  Három betyár a csárdába
  Piros bort iszik bújába
  Így gondolkoznak magokba
  Hová menjünk éccakára.
  
  Egy közülök kitanálja
  Özvegyasszony ablakára
  Özvegyasszony ablakára
  Annak van egy barna lyánya.
  
  Egy közülök kitanálja
  Özvegyasszony ablakára
  Özvegyasszony ablakára
  Annak van egy barna lyánya.
  
  Nyitva az ajtóm bejöhetsz
  Üres a lócám leülhetsz
  Az ágyam is fel van vetve
  Gyere babám feküdj bele.
  
  Nem fekszek le az ágyadra
  Nem költesz fel éjféltájba
  Felköltölek olyan jókor
  Éjfél után egy órakor.
  
  Éjfél után egy az óra
  Kelj fel betyár eredj haza
  Meg a kutyák se ugatnak
  Irigyeim mind alszonak.
  
  Sok irígyem a faluba
  Kettő három egy kapuba
  El akarnának vesztenyi
  Jó az Isten nem engedi.
  

  144. [Három bokor krumpliszár]

  [Három bokor krumpliszár]
  

  145. Három kóródi csárdás

  Három kóródi csárdás
  Kórodi állítólag a harmadikat ördögcsárdásnak nevezte.
  

  146. Három pénzt adtam a barbuljába

  Három pénzt adtam a barbuljába
  Mégsem mehettem legelől táncba, legelől táncba.
  
  Előre külgyik a Kostyál Jánost
  Vállára adják a Potus Annit, a Potus Annit.
  
  Ugrasd meg ugrasd paripa módra
  Pergesd meg pergesd karika módra, karika módra.
  
  Oljat ugorjon mind a paripa
  Oljat perdöljön mind a karika, mind a karika.
  

  147. Három pócsi csárdás

  Három pócsi csárdás
  

  148. Három ragyogós csillag van az égen

  Három ragyogós csillag van az égen
  Három szeretőm volt nékem régen
  A negyedik nem számos mer barna ja haja
  Az csalta meg a bús szívem árvára.
  
  Szépen úszik a vadkacsa ja vizen
  Szépen legel a lovam a réten
  Szépen szól a csöngő ja nyakába
  Tied leszek én babám nemsokára.
  

  149. Hej halászok halászok

  Hej halászok halászok
  Mit fogott a hálótok?
  Nem fogott az egyebet,
  Piros szárnyú keszeget.
  Nem fogott az egyebet,
  Piros szárnyú keszeget.
  
  Hát a kishal eszik
  Ha ja bárkába teszik
  Nem eszik az egyebet
  Petrezselymet, gyökeret. 
  Nem eszik az egyebet
  Petrezselymet, gyökeret.
  
  További versszak (felvételen kívül)
  
  Hej halászok, halászok,
  Merre mén a hajótok?
  Törökkanizsa felé
  Viszi a víz lefelé.
  

  150. [Hej halászok, halászok]

  [Hej halászok, halászok]
  

  151. [Hej halászok...] "frissen"

  [Hej halászok...] "frissen"
  

  152. [Hej kikerics kikerics]

  [Hej kikerics kikerics]
  

  153. Hej rozmaring rozmaring

  Hej rozmaring rozmaring
  Leszakad rólam az ing
  Nincs már nekem kedvesem
  Ki megvarrja az ingem.
  
  Hej kikirics kikirics
  Nekem többet ne viríts
  Virítok én magamnak
  Meg a kedves babámnak.
  
  Hej dombérom dombérom
  Ásatlan a kompérom
  Ássa ja feleségem
  Kibe van reménységem.
  
  Hej piros bor piros bor
  Maj csak rám kerül a sor
  Töcsed babám tetejig
  Mind megiszom fenekig.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Hej vendégek vendégek
  Már el is mehetnétek
  Mer félig van a hordó
  Nem éri be a lopó.
  

  154. Hortobágyi pusztán de sokat is jártam,

  Hortobágyi pusztán de sokat is jártam,
  Vármegyékkel de sokat próbáltam.
  De nem bírták a lovam elfogni.
  Mer nem adtam magamat meg neki.
  
  Hideg szellő fújjad a testemet,
  Cifra szűröm takarj be engemet.
  Mer minden bokor szállást ad énnekem,
  Ej csak így kell a világban élnem.
  
  Vármegyéktől nem rettegtem soha,
  Hat pistolj van a szűröm ujjába.
  Gyertek ide vármegye kutyái
  Megrövidül éltetek napjai.
  

  155. [Hortobágyi pusztán de sokat is jártam]

  [Hortobágyi pusztán de sokat is jártam]
  Szövegét lásd Gr 26Bb-nél
  

  156. Hosszú asztal körül

  Hosszú asztal körül
  Tizenketten ülnek
  Ej mind a tizenketten
  Rólam beszélgetnek.
  
  Róllam beszélgetnek
  Katonának visznek
  Ej nyóc esztendő alatt
  Haza eresztenek.
  
  Ha kiszolgálhatom
  Ezt a nyóc esztendőt
  Ej sokkal különb legény
  Leszek mind azelőtt.
  

  157. Hosszú szeker rövid szán

  Hosszú szeker rövid szán
  Marcsa többet nem lesz lány
  Inkább lesz ő menyecske
  Takaros mint a fecske.
  
  Hej menyecske menyecske
  Miért vagy oly szépecske
  Azért vagyok szépecske
  Mer a szemem kékecske.
  

  158. Huszárverbunk

  Huszárverbunk
  

  159. Ide jöttünk nagy búra,

  Ide jöttünk nagy búra,
  Száraz füstös konyhára,
  Haj rózsám ibolyám
  Csolkold meg az orcám.
  

  160. Idegen apának, idegen anyának

  Idegen apának, idegen anyának
  Hogy találom kedvit
  Hogy találom kedvit.
  
  Vesd meg az ágyát, söpörd ki a házát,
  Úgy találod kedvit
  Úgy találod kedvit.
  
  Megvetettem az ágyát, kisöpörtem a házát
  Nem találtam kedvit
  Nem találtam kedvit.
  

  161. Illavai börtöny

  Illavai börtöny
  Tele vagyon rabbal
  Tele van az rabbal 
  Kisebbel, nagyobbal. 
  
  Az egyik börtönyben
  Harmincketten vannak
  A másik börtönyben
  Harminchárman vannak.
  
  Az harmincnegyedik
  Írja ja levelet
  Egy barna kis lejány
  Diktálja nevemet.
  Egy barna kis lejány
  Diktálja nevemet.
  
  További versszak (felvétel nélkül):
  
  Te barna kis lejány
  Ne diktáld az nevem 
  Az Istenre kérlek
  Ne vedd el illetem.
  

  162. [Iszik a betyár a csapon]

  [Iszik a betyár a csapon]
  

  163. Iszok én még veletek

  Iszok én még veletek
  Ha veletek lehetek
  Egy pohár bort
  Ha veletek nem lehetek
  Jaj de bánom
  Nem jó a magános élet 
  A világon.
  
  Ha ez mindég így volna
  Ingem gatyám se volna
  Eszemadta
  Eszemadta-teremtette
  Kis barnája
  De sok csókot raktam reád 
  De hijába.
  

  164. Ittál-ettél jól laktál

  Ittál-ettél jól laktál
  Vigyen az ördög innen már
  Sej ittál-ettél jóllaktál
  Vigyen az ördög innen már.
  
  Nincs a fűzfának töve
  Nincs a Lucának szeme
  Ha szeme vóna jelmenne
  Itt nem szemtelenkenne
  Ha szeme vóna jelmenne
  Itt nem szemtelenkenne.
  

  165. Jaj de szépen kifaragták azt a fát

  Jaj de szépen kifaragták azt a fát
  Amire ja juhász legényt akasztják.
  Fújja ja szél a gyócsingét a gatyáját,
  Összeveri a lagosszárú csizmáját.
  
  Lányom lányom lányomnak se mondalak
  Ha jén téged a juhásznak od’ adlak,
  Nem bánom én édesanyám tagadj meg,
  De a szívem a babámé hasad meg.
  

  166. Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek

  Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek
  A jó gazda hogy elmondja mindennek
  Te jó gazda nem mondjál el mindennek
  Úgy is elég baja van a szegénynek.
  
  Jaj Istenem hogy van annak a szíve
  Kinek más faluba a szeretője
  Lám az enyém itt lakik a faluba
  Még sincsen a szívem nyugodalomba.
  
  Jaj Istenem hol fogok én meghalni
  Hol fog az én piros vérem elfolyni
  A dobronyi temetőbe ja sírom
  Megüzenem a babámnak ne sírjon.
  

  167. Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek

  Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek
  Elmondja jazt a nagy gazda mindennek
  Kutyát nevezze ki jaz a nagy gazda,
  Elég a szegénynek a maga baja.
  
  Jaj Istenem de víg voltam ezelőtt
  Míg a babám járt el a kapum előtt
  De mióta jelvitték katonának
  Megöli a szívemet a nagy bánat.
  

  168. Jaj Istenem minek élek

  Jaj Istenem minek élek
  Ha jegy madártól is félek
  Ha egy madár földre leszáll
  Bennem a vér talpig megáll.
  
  Két hete már vagyis három
  Hogy a számadóm nem látom
  Amott jön egy szamárháton
  Talán ő lesz, amint látom.
  
  Jó napot kedves bojtárom
  Tudom hogy van elég károm
  Nem lesz addig semmi kárja
  Míg én leszek a bojtárja.
  

  169. Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom

  Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
  Szánod-e megválni te éldes anyádtól
  Jaj dehony nem szánom maj hogy meg nem halok
  Kő van a szívemen majd hogy meg nem reped.
  
  Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
  Szánod-e megválni te éldes apádtól
  Jaj dehony nem szánom maj hogy meg nem halok
  Kő van a szívemen maj hogy meg nem reped.
  
  Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
  Szánod-e megválni te lyánybarátyidtól
  Jaj dehogy nem bánom maj hogy meg nem halok
  Kő van a szívemen maj hogy meg nem reped.
  

  170. Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm

  Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
  Gyöngyösi koszorú gyöngyve' rakott pártám.
  
  Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
  Gyöngyösi koszorúm gyöngyvel rakott pártám.
  
  Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
  Gyöngyösi koszorúm gyöngyvel rakott pártám.
  

  171. Jancsika Jancsika te gyere előre

  Jancsika Jancsika te gyere előre
  Térdet hajtván üdvözlet
  Velünk együtt tiszteljed
  Áldását magunkra
  Malasztját nyájunkra
  Kérjük a kis Jézust 
  Ále-Áleluja.
  

  172. [Jancsika, Jancsika, te gyere előre]

  [Jancsika, Jancsika, te gyere előre]
  

  173. János bácsi hegedűje romtiráré rati-tati-tatitom tirajrom.

  János bácsi hegedűje romtiráré rati-tati-tatitom tirajrom.
  Maradt vóna az erdőbe romtiráré rati-rati-tatitom tirajrom.
  Ha jaz erdő nem lett vóna romtiráré rati-rati-tatitom.
  Betyár sosem lettem vóna romtiráré-rati-rati-tatitom tirajrom.
  

  174. Jártam az erdő alján

  Jártam az erdő alján
  Jártam másodmagammal
  Szeredán kérik lányokat
  A legszebbik lányokat
  Gyöngyöt-gyöngyöt asszonyának
  Zöld koszorút a lányának
  Vesszőt-vesszőt a farára
  Hogy senki se lássa.
  

  175. Jó estét jó estét

  Jó estét jó estét
  Csáti bíróné asszony
  Talán még aluszik
  A kedves galambom.
  
  Aluszik aluszik
  Gombos nyoszolyába
  Mit tudna csinányi
  Ilyenkor magába.
  
  Költse fel költse fel,
  Küldje el a bálba,
  Gordován csizmáját
  Húzza ja lábára.
  
  Tíz arany gyűrőjét 
  Húzza az ujjára
  Sütétkék ruháját
  Öltse fel magára.
  
  Sütétkék ruháját
  Öltse fel magára
  Este nyolc órakor
  Ott legyen a bálba.
  
  Jó estét, jó estét
  No minek hívtatok
  Üll le a lócára
  Maj mingyá megtudod.
  
  Húzzátok cigányok
  Estétől reggelig 
  Míg a Csáti bíróné
  Lyánya el nem alszik.
  
  Engedj ki engedj ki
  Engedj ki pihennyi
  Gordován csizmámból
  A vért kiengednyi.
  
  Nem lehet, nem lehet
  Nem lehet kimennyi
  Tizenkét cigánynak
  Nem szabad elhannyi.
  
  Atkozott az apa
  Hétszerte az anya
  Ki egyetlen lányát
  A bálba bocsátja.
  
  Este nyolc órától
  Reggelig nem látja
  Reggel nyolc órakor
  Halva viszik haza.
  
  Harangoznak délre
  De nem az ebédre.
  Csáti bíróné lyányát
  Most teszik a földbe.
  

  176. Jó estét, jó estét

  Jó estét, jó estét
  Csáti bíró asszony
  Hol van a kend lánya
  A kedves galambom?
  
  Fekszik már nyugszik már
  Gombos nyoszolyába
  Zöd selyem paplannal
  Be is van takarva.
  
  Felvételen kívüli versszak:
  
  Költse fel, költse fel
  Küldje el a bálba
  Ha kérdi ki hívja
  Mondja ja babája.
  
  Kelj fel lányom kelj fel,
  Eridj el a bálba,
  Zöd selyem ruhádat
  Vedd is fel magadra.
  
  Karmazsin csizmádat
  Húzd fel a lábodra.
  Két arany gyűrőd is
  Húzd fel az ujjadra.
  
  Húzzátok cigányok
  Estétűl reggelig
  Míg a Csáti bíró
  Lánya el nem alszik.
  
  Állj már te cigány
  Egy kicsit pihenni,
  Karmazsin csizmámbul,
  A vért kell kiönteni.
  
  Nem  szabad, nem lehet
  Minékünk megállni
  Estétől reggelig
  Mindig muzsikálni.
  
  Harangoznak délre
  Nem déli ebédre
  Csáti bíró lányát
  Viszik temetőbe.
  
  Hat legény, hat leány,
  Teszi be ja sírba.
  Az apja jaz anyja
  Jajszóval siratja.
  
  Jó estét, jó estét
  Csáti bíró asszony
  Hol van a kend lánya
  A kedves galambom?
  
  Alszik már nyugszik már
  A fekete fődbe,
  Valaki megszenved
  Érte a tömlöcbe.
  
  Átkozott az apa
  Hétszerte az anya.
  Ki egyetlen lányját,
  Bálba elbocsátja.
  
  Este elbocsátja
  Reggelig nem látja,
  Reggel nyóc órakor
  Halva viszik haza.
  

  177. Kanásztánc

  Kanásztánc
  

  178. Karácsonyéj étszakája

  Karácsonyéj étszakája
  Krisztus születési napja
  Örüljetek örvendjetek,
  A kis Jézus most született.
  
  Jézuskának nincs bocskora
  Mer' elveszett a Karancsba
  Vedd fel pajtás a dudádat
  Én meg veszem furulyámat.
  

  179. Karácsonyi éjszakája

  Karácsonyi éjszakája
  Krisztus születési napja
  Örüljünk már örvendezzünk
  Megszületett már mi nékünk.
  

  180. [Karácsonyi éjszakáján]

  [Karácsonyi éjszakáján]
  

  181. Karton dunna de hajlik

  Karton dunna de hajlik
  Eredj odébb rózsám a falig
  Hadd fekszek melléd hajnalig
  Még idesanyád aluszik.
  Hadd fekszek melléd hajnalig
  Még idesanyád aluszik.
  
  Karton dunna de puha
  Kimaradtunk rózsám alulla.
  Annál az Isten valaha,
  Ketten nyugonnánk alatta.
  Annál az Isten valaha,
  Ketten nyugonnánk alatta.
  
  Megy a kis lány öccsöstül
  Rajna vízen keresztül
  Függő gyöngy a fülibe,
  Kivarrott kendő a kezibe.
  Függő gyöngy a fülibe,
  Kivarrott kendő a kezibe.
  

  182. Kecskemétre kéretnek, oda nem adának

  Kecskemétre kéretnek, oda nem adának
  Ehol jön a szuszi-muszi annak taszigálnak,
  Kajla bocskor szaladj innen megcsendülök tőled,
  Ide gyere piros csizmás megújolok tőled.
  

  183. [Kecskemétre kéretnek]

  [Kecskemétre kéretnek]
  

  184. Kedves édes anyám ha fel akarsz keresni

  Kedves édes anyám ha fel akarsz keresni
  A rimóci temetőbe gyere ki
  Ott fekszek egy tearózsa fa jalatt
  Édes kedves anyám ott sirasd ki magadat.
  
  Édes kedves anyám nem írhatok levelet
  Erúgta ja szilaj ló ja kezemet
  Szilaj lónak fájdalmas a rugása
  Sír az édes anyám hangzik a zokogása.
  

  185. Kelet felől jön egy fekete hintó

  Kelet felől jön egy fekete hintó
  Abba ül a járás főszolgabíró
  Jobbkezébe ihaha, van a magyar korona
  Balkezébe besorozó cédula.
  Jobbkezébe ihaha van a magyar korona
  Balkezébe besorozó cédula.
  
  Megállj zsidó nem iszok a borodból
  Inkább iszok a kanális folyóból
  Inkább iszom a vizet Tiszából a jegeset
  Szenvedtem én a babámé' eleget.
  Inkább iszom a vizet Tiszából a jegeset
  Szenvedtem én a babámé' eleget.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Asztalomon tinta toll és papíros
  A babámnak rózsás levelet írok.
  Megírom a levelet, feladom a póstára
  Megis kapja vasárnap délutánra.
  

  186. Keljetek fel sietséggel pásztorok pásztorok

  Keljetek fel sietséggel pásztorok pásztorok
  Istennek szent angyala jött hozzátok
  Istennek szent angyala jött hozzátok.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Menjetek el Betlehembe lássátok lássátok
  Most született kisded Jézust áldjátok
  Most született kisded Jézust áldjátok.
  
  Ime rongyos istállóba jászolba jászolba
  Ökör szamár között fekszik akolba
  Ökör szamár között fekszik akolba.
  
  Szénában fekszik pólyázott posztóba posztóba
  Ártatlan kisded Jézusunk pólyába
  Ártatlan kisded Jézusunk pólyába.
  
  Így köszöntjük a mi kisded urunkat urunkat,
  Mondjunk vigasztaló verset Jézusnak,
  Mondjunk vigasztaló verset Jézusnak.
  

  187. Kerek az én szűröm alja

  Kerek az én szűröm alja 
  Piros selemmel kivarrva 
  Magamról ha levetkezem
  Szűröm fejem alá teszem.
  
  Zöld a pázsit megnyőlt a fű
  Az én rózsám kökényszemű
  Jaj a szívem fáj a szívem
  Ugyan ki gyógyít meg engem.
  
  Móric gazda egy icce bort!
  Frissen akit most fölmarkolt
  Torkomon akadt a bánat,
  Hagy öntsem le mer föltámad.
  
  Kanásznóta (nem juhász). Tánca: vegyes páros.
  

  188. [Kerek az én szűröm alja]

  [Kerek az én szűröm alja]
  

  189. Kertünk alatt aratják a zabot

  Kertünk alatt aratják a zabot
  Közepiben rakják az asztagot.
  Mit ér nékem ez a nagy zabasztag,
  Ha ja babámmal nem vagyok szabad.
  Mit ér nékem ez a nagy zabasztag,
  Ha ja babámmal nem vagyok szabad.
  
  Ördög bújjon babám a szívedbe,
  Mit válogatsz a szegény legénybe.
  Te sem vagyol a világ eleje,
  Egyen meg a válogatós fene.
  

  190. Kék ibolya, ha leszakajtanálak

  Kék ibolya, ha leszakajtanálak
  Mit mondanál babám, ha jelhagynálak
  Azt mondanám verjen meg a Teremtő
  Sosem voltál igaz szívű szerető.
  Azt mondanám verjen meg a Teremtő
  Sosem voltál igaz szívű szerető.
  

  191. [Kék ibolya, ha leszakítanálak]

  [Kék ibolya, ha leszakítanálak]
  

  192. [Kék ibolya, ha leszakítanálak]

  [Kék ibolya, ha leszakítanálak]
  

  193. [Kék ibolya, ha leszakítanálak]

  [Kék ibolya, ha leszakítanálak]
  

  194. Két éve már vagyis három,

  Két éve már vagyis három,
  Hogy a számadómat várom,
  Amott jön már amint látom,
  Bodor szőrű kis szamáron.
  
  Jó napot éldes bojtárom,
  Hejde Van mán károd amint látom.
  Károm nincsen de nem is lesz,
  Míg ez a nyáj kezemen lesz.
  
  Ej De bizon van hogy ne vóna:
  Hát a vezér ürüd hol van?
  Kutya megette ja vérit,
  Zsidó hurcolja ja bőrit.
  Kibő kigyött mázsa faggyú,
  Három szűrre való gyapjú.
  

  195. [Két éve már vagyis három]

  [Két éve már vagyis három]
  

  196. Két heti már avagy három

  Két heti már avagy három   
  Hogy nem látom a juhászom  
  Amott jön már én úgy látom
  Fekete szőrű szamáron.    
  
  Azt kiáltja a juhászom   
  Van-e ötven forint károm   
  Nincsen bizon édes gazdám 
  Mert nem aludt el a bojtár.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Azt kiáltja a juhászom
  Hozd be azt a kolomposat
  Kutya issza meg a vérit
  Zsidó veszi meg a bőrit.
  

  197. Két út van előttem

  Két út van előttem
  Melliken indúljak
  Kettő ja szeretőm
  Melliktől bucsuzzak.
  
  Szőkétől búcsúzok
  A barna haragszik
  Így hát az én szívem
  Soha meg nem nyugszik.
  

  198. Ki ja fene találta ki

  Ki ja fene találta ki
  Hogy vasutat kell csinálni
  Azon jár el a gőzkocsi
  Ki a regutákat viszi.
  
  Viszi viszi jó messzire
  Galicia közepébe
  Ott várják a bús regutát
  Kinek göndör haját vágják.
  
  Az enyimet is levágják
  Babám kötőjébe rakják
  Nincsen annyi hajam szála
  Ahány könnyem csordul rája.
  

  199. Kice vice villő (Kisze hajtás)

  Kice vice villő (Kisze hajtás)
  
  Kice vice villő,
  Majd kiviszzük kice vicét villő
  Majd behozzuk a zöld ágat villő,
  A lányokra jó szerencsét villő.
  

  200. [Kikericses, rózsás pallag]

  [Kikericses, rózsás pallag]
  

  201. Kint a falu szélin kék nefelecs nyílik.

  Kint a falu szélin kék nefelecs nyílik.
  Leszedem leszedem akármennyi nyílik.
  Leszedem leszedem jussak az eszedbe,
  Rá se gondolok a régi szeretőmre.
  
  Kinek van kinek van karika gyűrűje
  Annak a lánynak van igaz szeretője
  Nékem van egy szőke, cseréljük el érte
  Amivel többet ér csókot is adok érte.
  

  202. [Kis kertemben aratják a zabot]

  [Kis kertemben aratják a zabot]
  

  203. [Kis kertemben...], "halkan"

  [Kis kertemben...], "halkan"
  

  204. Kis verbunk

  Kis verbunk
  

  205. Kisverbunk

  Kisverbunk
  

  206. Kiszáradt a tóbul mind a víz mind a sár

  Kiszáradt a tóbul mind a víz mind a sár
  Szegény birge nyájam csak énrám kandikál.
  Én Istenem Uram adjál csendes esőt
  Szegény birge nyájnak jó legelő mezőt.
  

  207. Kórodi csárdás

  Kórodi csárdás
  Az ilyen lassabb tempójú csárdásnak tipegő vagy tipogó volt a neve.
  

  208. Kórodi csárdás

  Kórodi csárdás
  Az ilyen lassabb tempójú csárdásnak tipegő vagy tipogó volt a neve.
  

  209. Kórodi csárdás

  Kórodi csárdás
  Kórodi műsorán szerepelt ez a csárdás. Azzal került tovább a debreceni prímásokhoz. Kórodi a jelenlevő cigányok szerint valami kis dunántúli faluban született, állítólag Nagyváradon is játszott. Keresztnevét, működési körét nem ismerik. Maguk között az idősebbek (ma 60 évesek) csárdáskirálynak, vagy ördögcsárdásnak nevezték, mert ő tudta a legtöbb magyar csárdást. Kórodi fia átjött Debrecenbe, a Bikában játszotta apja műsorát. Bordás játszott vele kb. 20 évvel ezelőtt. Az öreg Kórodi 80 év körül volt akkortájt.
  

  210. Ködözik a Mátra

  Ködözik a Mátra
  jEsső jakar lennyi
  Esső akar lennyi
  Korog a manganyáj
  Haza jakar mennyi.
  
  Ne korogj manganyáj
  Nem menönk mi haza
  Nem menönk mi haza
  Hat hét még Szent György nap
  Akkor menönk haza.
  

  211. Körtéfa, körtéfa

  Körtéfa, körtéfa
  Gyöngyarany körtéfa
  Sok gyalog katona
  Megpihen alatta.
  
  Kardjával fölszántja
  Vérrel boronálja
  Mégis őfelségét
  Igazán szolgálja.
  
  Udvarom, udvarom,
  Szép kerék udvarom
  Nem söpör már többé
  Az én gyenge karom.
  
  Udvarom közepén
  Szép kerék almafa
  Ahhoz vagyon kötve
  Egy bodor paripa.
  

  212. Köttettem köttettem három koszorút szerelmes virág

  Köttettem köttettem három koszorút szerelmes virág
  Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.
  
  Egyiket köttettem násznagy uramnak, szerelmes virág
  Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.
  
  Másogyikot köttettem vőfélyuramnak, szerelmes virág
  Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.
  
  Harmagyikot köttettem vőleginyuramnak, szerelmes virág
  Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.
  

  213. Kukorica tengeri

  Kukorica tengeri
  Adj a disztónak enni
  A disztónak enni nem adok
  Mert én vőlegény vagyok.
  
  Hát az ágyat mi lelte
  Hogy úgy le van fetrengve
  Cica játszott a Macával
  Én meg a galambommal.
  
  Hej kis katlan kis katlan
  Rajta a sok mosatlan
  Mozsd meg kislány az edinyt
  Úgy csolkold meg a legényt.
  

  214. Kutya paraszt mindég kint vagy a tanyán

  Kutya paraszt mindég kint vagy a tanyán
  Az a csoda mé' nem öl a meleg nyár
  Télbe hideg nyárba nagyon meleg van
  Az a csuda, hogy a lélek bennem van.
  
  Puli kutyám jaj de mélyen aluszol
  Nem láttad-e a rózsámat valahol
  Láttam biz én egy rozmaring erdőbe
  Kék ibolyát szedett a kötőjébe.
  
  Kutya világ mikor érem végedet
  De megúntam benned az életemet
  Mer' sohase vót benned egy víg napon
  Ez az élet nekem csak egy unalom.
  

  215. [Kútágas gémestől]

  [Kútágas gémestől]
  

  216. Kútágas gémestő'

  Kútágas gémestő'
  Száradj ki tövestő'
  Fölmentem a fára egy almáé'
  Nem adom a rózsám száz aranyé'.
  

  217. Lakodalmas gyors

  Lakodalmas gyors 
  [Nem vagyok én senkinek sem adósa]
  

  218. Lassú

  Lassú
  

  219. Leborultam a bíró asztalára asztalára,

  Leborultam a bíró asztalára asztalára,
  Nem hallgattam édesanyám szavára szavára.
  
  Sarkantyúmat keservesen pengetem pengetem,
  Látod babám katonának kell mennem kell mennem.
  

  220. Lejtet szeret a folyóvíz nem szeret a dombot

  Lejtet szeret a folyóvíz nem szeret a dombot 
  Éldes kedves kisangyalom de fehér a combod.
  Ha én aztat tapigatom senkinek se mondom,
  Éldes kedves kisangyalom de fehér a combod.
  
  Megszületett a gyerek is annak apja nincsen,
  Keresztölni kőne vinnyi Hutába pap nincsen,
  Keresztkomát kőne hinyi jó emberem nincsen.
  Keresztelőt kőne csapni egy fillérem sincsen.
  
  "Varga Gergő Bánkon volt kanász gyermekkoromban attól tanultam. Bottal táncolt erre. Nagyon csapkodva ugrált a bottal keresztbe ugrált. Dudáltak ő meg csak énekelte."
  

  221. [Lejtet szeret a folyóvíz]

  [Lejtet szeret a folyóvíz]
  

  222. Limbes lombos a nyárfa teteje,

  Limbes lombos a nyárfa teteje,
  Halvány sárga jannak a levele,
  Én is oljan halványsárga vagyok,
  Mióta ja barna legény elhagyott.
  
  Azér hogy a szeretőm elhagyott
  Azér föl nem akasztom magamat
  Akassza föl aki föl akarja
  Egy legényért nem akasztom föl soha
  
  Barna legény jól tudtad előre
  Hogy nem az esküvőre
  Mer az anyja nem enged szeretni
  Szegény vagy te gazadagot kell szeretni
  
  A rimóci hegy alatt hegy alatt
  Rézsarkantyúm elmaradt, elmaradt
  Gyere babám keresd meg keresd meg
  Megtalálod könnyezvén, de könnyezvén.
  

  223. Lóra csikós lóra

  Lóra csikós lóra
  Elszaladt a ménes
  Csak egyedül maradt
  Magába ja nyerges.
  
  Elibe elibe
  Sárga ló elibe
  Mert be talál menni
  A virágos kertbe.
  
  Ha be talál menni
  Sok kárt fog ott tenni
  Kedves galambomnak
  Sokat kell fizetni.
  
  Jó ember a bíró
  Szeretem a lányát
  Mer kiadja csókér
  Lovam kantárszárát.
  

  224. Lóra csikós lóra,

  Lóra csikós lóra,
  Elszaladt a ménes
  Elszaladt a ménes
  Csak egyedül maradt 
  A pányván a nyergös.
  
  Nyergeljétek fel hát
  Ezt a pici pirost
  Ezt a pici pirost
  Hagy ugratom által
  A zavaros Marost.
  
  Zavaros Maroson
  Magam is átmegyek
  Magam is átmegyek
  Bánáti gulyásnál
  Jó vacsorát eszek.
  
  Igyál egyél pajtás
  Ez ám az áldomás
  Ez ám az áldomás
  Ugyse hajtasz te már
  Többet lopott marhát.
  
  Hajtottam eleget
  Harminchat tehenet
  Harminchat tehenet
  Kiér a vármegye
  Éjjel nappal keres.
  
  Fújdogál a szellő
  Rimaszombat felől
  Rimaszombat felől
  Jönnek a zsandárok
  Babám minden felől.
  
  Ha kérdik hol vagyok
  Mondd hogy beteg vagyok
  Mondd hogy beteg vagyok
  Rimaji tömlöcbe
  Térgyig vasban vagyok.
  
  Térgyig vasban vagyok,
  Könyékig bilincsbe
  Könyékig bilincsbe
  Verje meg az Isten
  Aki rám verette.
  

  225. Lyányom lányom Náni lyányom

  Lyányom lányom Náni lyányom
  De nagy titkon tartottalak
  De nagy titkon tartottalak
  Kalitkába foglaltalak.
  
  Kalitkába foglaltalak
  Mégis ott sem tarthattalak
  Kieresztem sárhajadat
  Útnak ereszted magadat.
  
  Ne félj lyányom Náni lyányom
  Véled lészen a nagy Isten
  Véled leszen a nagy Isten
  Isten után Okosi Istvány
  

  226. Mária Mária,

  Mária Mária,
  Jön Isten követje Gábriel a neve
  És hozzá beméne Mária,
  Az angyal megállván e köszöntést mondván
  Teljes vagy malaszttal Mária.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Mária Mária,
  Úr vagyon tevéled beszédem megértsed,
  Isten szeret téged Mária,
  Isten akaratja hogy fiának anyja
  Légy mert vagy kiválasztva Mária.
  
  Mária Mária,
  Fiat fogsz fogadni és az szűzen szülni
  Jézusnak nevezni Mária,
  Ezen szókat hallván
  Nagyon megfontolván
  és (el)álmélkodván Mária.
  
  Mária Mária,
  Hogy magában félvén szent szókat megértvén
  Mint lesz az – kérdezvén Mária,
  Az angyal felele – Szentlélek ereje
  Reád száll ereje Mária.
  
  Mária Mária,
  Erre megalázván és magát meghajtván
  Szolgálónak vallván Mária,
  Ó mely szerencsés lett hogy Ige testté lett
  Mert Isten-embert szült Mária.
  Isten ember lett Mária.
  

  227. Megdöglött a bíró lova sugári ja

  Megdöglött a bíró lova sugári ja
  Megnyúzta ja bíró maga sugári ja-ja-ja sugári ja.
  
  Jó lesz a bőri bundának sugári ja
  Annak a híres bírónak sugári ja-ja-ja sugári ja.
  
  A böndője főkötőnek sugári ja
  Híres feleségének sugári ja-ja-ja sugári ja.
  
  A hurkája pántlikának sugári ja
  Annak a híres lányának sugári ja-ja-ja sugári ja.
  
  A négy lába kocsonyának sugári ja
  Az egész kompániának sugári ja-ja-ja sugári ja.
  

  228. Megégett Rácország

  Megégett Rácország
  Nem maradt három ház
  A papé kántoré
  A kedves rózsámé.
  

  229. [Megégett Rácország]

  [Megégett Rácország]
  

  230. Megjövendölve volt régen

  Megjövendölve volt régen
  Föl is tündöklött az égen
  Hogy születik egy szűztől
  Fogad a Szentlélektől.
  
  Mária jezt nem gondolta
  Hogy neki az Úrangyala
  Ezen igéket mondja:
  Üdvözlégy Szűz Mária.
  
  Próféták könyvét forgatta
  Amidőn az Úrangyala
  Ezen igéket mondta:
  Üdvözlégy Szűz Mária.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Mondván tovább az arkangyal
  Szent Szűz teljes vagy malaszttal
  Téged az örök Atya
  Öröktől elválaszta.
  
  Az ő egyetlen fiának
  A világ Megváltójának
  Kiválasztott anyjának
  Az Úr Jézus Krisztusnak.
  
  Oh arkangyal mint lehet az
  Mint férhet szüzességemhez
  Én férjet nem ösmerek
  Bizonyságom az egek.
  
  Én szüzességet fogadtam
  Fogadásom megtartottam
  Azért hát ez nem lehet
  Méhem nem gyümölcsözhet.
  
  A Szentlélek megárnyékoz
  Szüzességben kárt nem okoz 
  Ne félj oh szűz annyira,
  Mert Isten úgy akarja.
  
  Régen várják a szentatyák
  A világ szabadítóját
  Ne halaszd már továbbra
  Oh drága szűz Mária.
  
  Ime az Úr szolgálója
  Legyen úgy mint szavad mondja
  Leszek anyja Jézusnak
  Világ Megváltójának.
  
  Az Ige már megtestesült
  Akit Mária szűzen szült
  Akit várt egész világ
  És az egész menyország.
  
  Dicsőség legyen Istennek
  Fiának és Szentléleknek
  Tisztelet a szent Szűznek
  Kitől Jézus született.
  

  231. Megraktuk, megraktuk

  Megraktuk, megraktuk 
  Négyszegőre raktuk
  Csak aggyig el ne alugy
  Még én nálad vagyok
  Még én nálad leszek
  Nálad énekelek
  Dícsérendő az Atya e világon
  
  Rózsafa nem magas ága elágazott   
  A tengeren átal hajlandozott
  A tengeren átal hajlandozott
  
  Egyik ága hajlott Bede Gáspár 
  Hejlont e szent János 
  Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.
  
  Másik ága hajlott Fülőp Rózsi udvarába
  Hejlont e szent János
  Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.
  
  Ki ökrei esznek a nagy hegyek alatt
  Hej ott is ott esznek a Bede Gáspáré
  Fordítsd Rózsi fordítsd az én ökreimet
  Majd én is el fordítom a te lúdjaidat
  Dícsérendő jaz Atya e világon.
  

  232. Megrakuk, megrakuk

  Megrakuk, megrakuk
  Négyszegőre rakuk
  Csak aggyig el ne alugy
  Még én nálad vagyok
  Még én nálad leszek
  Nálad énekelek
  Dícsérendő az Atya e világon.
  
  Rózsafa nem magas ága elágazott
  A tengeren átal hajlandozott
  A tengeren átal hajlandozott.
  
  Egyik ága hajlott Bede Gáspár udvarába   
  Hajlott e szent János
  Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.
  
  Másik ága hajlott Fülőp Rózsi udvarába
  Hajlott e szent János
  Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.
  
  Ki ökrei esznek a nagy hegyek alatt
  Hej ott is ott esznek a Bede Gáspáré
  Fordítsd Rózsi fordítsd az én ökreimet
  Majd én is el fordítom a te lúdjaidat
  Dícsérendő jaz Atya e világon.
  

  233. Megszabadultam már én a testi haláltól

  Megszabadultam már én a testi haláltól
  És megmenekedtem minden nyavalyáimtól,
  Bűntől és ördögtől e csalárd világtól,
  Az örök kárhozattól.
  
  Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek
  És testemet hagyom ő anyjának a földnek,
  E világot pedig az én féléimnek
  Még őbenne élőknek.
  

  234. [Megy a juhász a hegy oldalába]

  [Megy a juhász a hegy oldalába]
  

  235. Megy a kanász a partnál

  Megy a kanász a partnál 
  Zsíros kalapjával 
  Utána ja felesége 
  Rongyos kabátjával.
  
  Megösmernyi a kanászt 
  Minden járásáról
  Disznózsírral penderített
  Pörge bajuszáról.
  

  236. [Megy a kanász a partnál]

  [Megy a kanász a partnál]
  

  237. Menyasszonytánc II.

  Menyasszonytánc II. 
  [Mikor a menyasszonyt fektetni viszik]
  

  238. Menyasszonytánc

  Menyasszonytánc 
  [Jaj de csinos menyecske lesz ebből a lányból]
  

  239. Menyből alászállott mennyből alászállott Úrangyala

  Menyből alászállott mennyből alászállott Úrangyala
  Joákim lányának szép Szűz Máriának eképp szóla
  Üdvözlégy áldott légy ó Mária  
  Mert téged magának választott anyjának Isten fia.
  
  Tárd fel azért kérlek tárd fel azért kérlek kebeledet
  Szentlélek ereje árnyékoz kegyelme most tégedet
  Szűzen szülsz ezt mondom én Gábriel
  Emlékezz szavamra nézz e liliomra ez lesz a jel.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Engem azért küldött engem azért küldött követségbe
  Hogy néked megmondjam és tudtodra adjam Názáretben
  Az ő akaratját az ő akaratját melyet végzett
  Mert téged mindennél a többi szüzeknél jobb szeretett.
  
  Egekben mindenek egekben mindenek az Atyának
  Téged ó Mária ó frigynek ládája kiáltának
  A dicső angyalok a dicső angyalok kerubimok 
  Menyekben udvarló és rád várakozó szerafimok.
  
  Legyen azért tehát legyen azért tehát akaratja
  Mennyei Atyának leszek szent Fiának szolgálója
  Jőjj számból Istennek jőjj számból Istennek dicsérete
  Ki rólam leányról hív szolgálójáról ezt végezte.
  

  240. Még azt mondják nékem a vén asszonyok

  Még azt mondják nékem a vén asszonyok
  Mire iszok ha sohase dolgozok
  Lopok annyit a sötét éjszakába
  Jó bort iszok míg élek a világba.
  
  Jó bort iszok diófával tüzelek
  Más falusi kislányokat szeretek
  Olyan annak a két szeme járása
  Mind az égen a csillag ragyogása.
  

  241. [Még azt mondják nékem a vén asszonyok]

  [Még azt mondják nékem a vén asszonyok]
  

  242. Mé' gyüttetek ide karikázni?

  Mé' gyüttetek ide karikázni?
  
  Mér gyüttetek ide karikázni (Fülöpné)
  Mér gyüttetek ide karikázni
  Azér gyüttünk ide karikázni (Potuskáné)
  Hogy szeretőm itt talána lennyi
  Kezit lábát kitaláná törnyi
  

  243. [Mikor én még kicsiny voltam]

  [Mikor én még kicsiny voltam]
  

  244. Mikor katonává lettem

  Mikor katonává lettem
  Kis pejlovam felnyergeltem
  Bevezettem a rajcsurba     
  Rúgott vágott kesely lába.
  
  Kapitány úr káromkodik
  Hogy a lovam nem jól ugrik
  Szoríjja meg a derekát
  Vágja bele sarkantyúját.
  
  Panaszolom a tisztemnek
  Nincs ereje a testemnek
  Komisz kenyér só nincs benne
  Nincs a huszárnak ereje.  
  
  rajcsur = Reitschule (lovarda, németül))
  

  245. Mikor megyek Uzshorodra

  Mikor megyek Uzshorodra
  Eltörött a kocsim rúdja
  Szekeremnek rúdja kéne
  Nekem szép szerető kéne.
  
  Én Istenem adjál csudát
  Hogy bankouból rakjak boglyát
  Ezres legyen a feneke
  Száz forintos a teteje.
  
  Felvételen kívüli szövegvariáció:
  
  Mikor megyek Uzshorodra
  Eltörött a kocsim rúdja
  Ragyogtak rám a csillagok,
  Mer tudták hogy árva vagyok.
  

  246. Mikor még én kicsiny vótam

  Mikor még én kicsiny vótam
  A dijóé’ maj meghaltam
  De mivel már nagyobb vagyok
  A szép lányé’ maj’ meghalok.
  
  Aki engem nem mond jónak
  Teremtse jaz Isten lónak
  De lónak is olyan lónak
  Hol deresnek, hol fakónak.
  

  247. Mikor még én tizenkét éves vótam

  Mikor még én tizenkét éves vótam
  Már én akkor házasodni indultam
  Tizenkét lányt kérettem meg részemre
  Mind a tizenkettő hibát lelt bennem.
  
  Az elsőnek kicsi voltam az vót baj
  Másodiknak csalfa voltam az vót baj
  Harmadiknak hogy a szemem fekete
  Negyediknek nem termettem kedvére.
  
  Ötödiknek hogy nem Párizsból jöttem
  Hatodiknak hogy nem paripán jöttem
  Hetediknek hogy a szemem kékellett
  Nyócadiknak a vagyonom keveslett.
  
  Kilencedik pipafüstöt nem szível
  A tizediknek nagy bajuszos legény kell
  Tizenegyediket anyja nem adja.
  Tizenkettedik nem megy férjhez soha.
  
  Így hát nekem nem lehet megnősülni
  Páratlanul kell a világonn élni
  Páratlanul élem a világomat
  Katonának beíratom magamat.
  

  248. Mikor vót akkor vót

  Mikor vót akkor vót
  Ájba egy nagy bánat
  Mikor Hajdú Lajost
  Vitték katonának.
  
  Fekete gubába,
  Sarkantyús csizmába
  Úgy ment el búcsúzni
  Hajdú udvarába.
  
  Mariskám kincsecském
  Hozd ki a kendőcském
  Had törűlöm bele
  Fekete szemecském.
  

  249. [Mogyorósi bubosába]

  [Mogyorósi bubosába]
  

  250. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág

  Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
                (gyönyörű virág)
  Akit régen várt az egész világ
  Betlehembe kibimbózott zöld ág
  Királyi nemből nagy méltóság.
  
  De nem talált szállást a városba
  Maradása volt egy istállóba
  Ottan fekszik egy hideg jászolba
  Bétakarva pólácskában.
  
  Üdvözlégy Jézusunk, kis királunk,
  Akit szegénységben itt találunk
  Vedd kedvesen a mi ajándékunk, 
  Légy mindenkor mi oltalmunk.
  
  További versszakok (felvételen kívül)
  
  Szűz Mária, Jézus anyja
  És szent József, ő nevelőatyja
  Mely gondosan őtet ápolgatja
  Szent orcáját csókolgatja.
  
  Szűz Mária itt kesereg sorsán
  Szent Józseffel szent Fiát altatván,
  Nyugszik vele csak kevés szénán
  Bús könnyei kicsordulván.
  
  Ökör szamár reája lehelnek
  Mert tagjai hidegtől reszketnek
  Madárkák kik felettök repdesnek
  Ők mindnyájan örvendeznek.
  
  A pásztorok midőn megértessék
  Angyal által, hogy Jézus születék
  Sietve mentek őt megtisztelni
  A kisded Jézust imádni.
  
  Betlehembe midőn eljutának
  Az istállóra ráakadának
  A kis Jézust jászolban találják
  Leborulva őt imádják.
  
  Kis Jézusom ki fekszel jászolban
  Értünk jöttél mennyből e világra
  Üdvözöllek én is mint Istenem
  Áldd meg az én gyenge szívemet.
  
  Hogy parancsid híven teljesítsem
  Szép példáid örömmel kövessem
  Így jámborul tetszésedre éljek
  Egykor mennyben örvendhessek.
  
  Szövegváltozat: 
  
  De nem talált szállást a városban
  Maradása volt egy istállóban
  Mert lakosok inkább gazdagokon
  Kaptak, mintsem a Jézuson.
  
  Szánjátok meg ó ti keresztények
  Szűz Anyát, megváltó Istenteket
  Aki életet hozott tinéktek
  Befogadja lelketek.
  
  Ó meg ne vess, későn hogy ismertünk
  Mert most hisszük, hogy születtél értünk
  Szűz méhéből, mi édes reményünk
  Vedd kedvesen mi énekük.
  
  Nyolcadnapra környülmetéltetett
  A kis Jézus ily hamar szenvedett
  E világnak váltságához kezdett
  Szent testéből vér öntetett.
  
  Nagy dicsőség legyen az Atyában
  Megtestesült egyszülött Fiának
  Bús lelkeknek vigasztalójának
  Áldás a Szentháromságnak.
  Hála tehát az Istennek.
  

  251. Nagybugacban kinyőlt két fa

  Nagybugacban kinyőlt két fa
  Jaj de hosszúra
  Kinyílt rajta két szál vessző
  Jaj de hosszúra.
  
  Az egyiken egy csikós bojtár
  Szépen furulyáz,
  A másikon egy barna kislány
  Búsan sírdogál.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Lám megmondtam barna kislány
  Mérget ne igyál
  Esztendőbe vagy kettőbe
  Tied leszek már.
  
  Kilenc álló esztendeje
  Amióta szeretlek,
  Kilenc fehér vánkosodat
  Mind elheverted.
      (elszennyezted)
  
  Arany rámájú tükrödet
  A falhoz verted
  Diófábul készült széked
  Mind összetörted.
  

  252. Ne aludj el két szememnek világa

  Ne aludj el két szememnek világa
  

  253. Nem akar a vezérörüm legelni

  Nem akar a vezérörüm legelni
  Nem akarja rézcsengőjit csengetni
  Idegeny szagot ériz az erdőbe
  Hátranézek két csendőr állt előmbe.
  
  Hová való születés vagy te bojtár
  Kezed lábod összevasalom mingyár
  Szülőföldem Ung megye jaz én hazám
  Ottan nevelt betyárnak édesanyám.
  
  A kassai garnizion de sárga
  Magam vagyok egy szobába bezárva
  Fertályonként kell az órát számlálni
  Boldog gyerek aki azt elkerüli.
  
  További versszak (felvétel nélkül):
  
  Én is megírom az éldes anyámnak
  Rabságimbul elválall-e fiának
  Rabságimbul el nem válall fiának
  Bús a szívem átadom a halálnak.
  

  254. Nem anyától szültem

  Nem anyától szültem
  Rózsafán termettem
  Piros Pünkösd napján
  Hajnalba születtem.
  
  Ha tudtad elhitted
  Szívbűl szerettelek 
  Magadat megcsalnyi 
  Ugyan mért engedted
  
  Engedtem, engedtem
  Oda is adtalak
  Oda is adatalak
  És ajánlottalak.
  

  255. Nem ettem már mást csak gombát

  Nem ettem már mást csak gombát
  Nem ettem már mást csak gombát
  Fekete tyúknak derekát
  Fekete tyúknak derekát.
  
  Ej haja zsíros papíros
  Ej haja zsíros papíros 
  Ej úgy szép a lány ha piros
  Ej úgy szép a lány ha piros.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Ej ha nem piros, színtelen
  Ej megölelem kénytelen
    (megcsókolom) 
  

  256. Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most

  Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
  Ej hej Kostyál János majd kilátszik most.
  Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
  Ej hej Kostyál János majd kilátszik most.
  
  Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
  Ej hej Potus Anni majd kilátszik most.
  Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
  Ej hej Potus Anni majd kilátszik most.
  

  257. Nem loptam én életemben

  Nem loptam én életemben
  Csak egy csikót Debrecenyben
  Át is hajtottam a Dunán
  Csak elejbem állt hat zsandár.
  
  Kérdi tőlem a kapitány
  Hova, hova, hallod betyár
  De jén arra megfeleltem
  Mind az hatot fejbelőttem.
  
  Így szól hozzám a kapitány
  Megállj, megállj, kutya betyár
  Rabbal tetted életedet
  Árván hagytad gyermekimet.
  Rabbal tetted életedet
  Árván hagytad gyermekimet.
  

  258. Nem messze van ide Kismargita

  Nem messze van ide Kismargita
  Környes-körül folyja azt a Tisza
  Közepibe koponyasi csárda
  Abba jiszik egy betyár magába.
  
  Amott jönnek nyolcan a zsandárok
  Jaj de szépen fénylik a csákójuk
  Elől megy a zsandárok káplárja
  Egyenesen be ja Koponyába.
  
  Jó estét adjon Isten csaplárné
  Hát ez a hátasparipa kié?
  Jó bort iszik annak a gazdája
  Most jött ide, nincs egy félórája. 
  
     További versszakok (felvételen kívül):
  
  Küldje ki hát annak a gazdáját
  Nem bántjuk mi, ha megadja magát
  Ki sem megyek, meg sem adom magam
  Kinek tetszik, vigye el a lovam.
  
  Én a lovam nem annyira bánom,
  Csak a nyereg szerszámom sajnálom.
  Izzasztómba a bugyellárisom
  Abba hever százezer forintom.
  
  Század adtam a hátas lovamér
  Másik százat rávaló szerszámér
  Harmadikat egy szép barna lányér
  Negyediket vélem hálásáér.
  
  Ötödiket egy jó hordó borér
  Hatodikat elfogyasztásáér
  Hetediket arra tartogatom
  Jön a zsandár, borral megkínálom.
  

  259. [Nem vagyok én a zsidónak adósa]

  [Nem vagyok én a zsidónak adósa]
  

  260. Nem vagyok én a zsidónak adóssa adóssa

  Nem vagyok én a zsidónak adóssa adóssa
  Él-e még a feleségem apóssa anyóssa
  Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl
  Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl.
  
  Nem vagyok szép csak a szemem fekete fekete
  Nem vagyok én az erdőbe remete remete
  Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl
  Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl.
  

  261. Nyisd ki rózsám kit bezártál

  Nyisd ki rózsám kit bezártál
  Jelen vagyon akit vártál
  Jelen vagyon akit vártál.
  

  262. Nyisd ki rózsám nyisd ki csikorgós kapudat

  Nyisd ki rózsám nyisd ki csikorgós kapudat
  Hagy kerülöm körül kerek udvarodat.
  
  Kerek úton járó nap után forduló
  Szívem zöld szoknyajo veres pántlikájo.
  
  Szerelem szerelem átkozott szerelem
  Mér nem termettél meg minden fa levélen.
  
  Minden fa levelin diófa tetején
  Had szakajtott volna minden szegény legény.
  
  Én is szakajtottam de elszalajtottam
  Utána szaladtam de meg nem foghattam. Ijju.
  

  263. Nyissátok ki ajtótokat

  Nyissátok ki ajtótokat
  nem vagyok én ördög
  Hónom alatt darab kalács 
  még abból is adok
  

  264. Ó én gyászban borult szerencsétlen anya

  Ó én gyászban borult szerencsétlen anya
  Kinek a hegyes tőr szívét által járta
  Jaj mert szent fiamat a keresztfán látom  
  Megölelném jaj de levenni nem tudom.
  
  Reszketnek tagjaim, mindjárt leroskadok
  Ártatlan bárányom éretted meghalok
  Drága szent keresztfa hajolj le terheddel
  Drága szülöttemet tedd vissza ölembe.
  

  265. Ónodi csárdás

  Ónodi csárdás
  Ónod kisközség Borsodban, Bordás ott volt gyermekkorában, onnan tanulta a második csárdást is. Az elsőt a parasztok "pittyendáré"-nak nevezték.
  

  266. Ónodi csárdás

  Ónodi csárdás
  Ónod kisközség Borsodban, Bordás ott volt gyermekkorában, onnan tanulta a második csárdást is. Az elsőt a parasztok "pittyendáré"-nak nevezték.
  

  267. Öreg csárdás

  Öreg csárdás
  

  268. Ősszel érik babám a fekete szöllő

  Ősszel érik babám a fekete szöllő
  Te voltál az igazi szerető
  Bocsáss meg ha vala-valaha vétettem
  Ellenedre babám rosszat cselekedtem.
  
  Jaj de szépen zöldül a rimóczi határ
  Közepibe legel egy kis bárán
  Közepébe gyöngyön legel egy kis bárán
  Jaj de csinos büszke a rimóczi kislán.
  

  269. Palotás

  Palotás
  

  270. Palotás

  Palotás
  

  271. Palotás

  Palotás
  

  272. Péterkére mentem vóna

  Péterkére mentem vóna
  Elejbem állt egy nagy góla
  Ha ja botom nem lett vóna
  Talán meg is evett vóna.
  Ha ja botom nem lett vóna
  Talán meg is evett vóna.
  
  Ádám Éva szentek vótak
  Mégis eleget fucsoltak
  Hát a szegény parasztember
  Hogyne fucsolna jaz ember.
  
  További ismétlés (felvételen kívül):
  
  Hát a szegény Ábel fija
  Hogy ne tudná hol a pina
  Hát a szegény munkásember
  Hogy ne tudná mi a dóga.
  

  273. Pince pince tizenhárom sor pince

  Pince pince tizenhárom sor pince
  Abba mulat három barna menyecske
  Illik a hajlik a göndör haja-haja százfele hajlik a gyenge vállára
  De jó vóna vele menni a bálba.
  
  Ötliteres üveg van a kezembe
  Barna legény mindig te vagy eszembe
  Illik a hajlik a göndör haja-haja százfele hajlik a gyenge vállára
  De jó lenne véle mennyi a bálba.
  

  274. Piros alma lejesett a sárba

  Piros alma lejesett a sárba
  Ki felveszi nem esik hiába
  Én felvettem kimostam a sárból
  Jaj de messze vagyok a babámtól.
  
  Özvegyasszon nádfedeles háza
  Benne van a lánya vetett ágya
  Benne van a selyemágy meg a takaró,
  Ez a legény de kedvemre való.
  

  275. Piros kancsó piros bor

  Piros kancsó piros bor
  Mingyár rám kerül a sor
  Ha rám kerül iszok egyet belölle
  Te meg asszony szedd a sátorfád előre
  Lerúgom a tengerit a padlásról 
  Te meg asszony takarodj ki a házból.
  
  Piros kancsó, piros bor
  Mingyár rám kerül a sor
  Ha rám kerül iszok egyet belölle
  Te meg asszony szedd a sátorfád előre
  Kirúgom a tengerit a padlásról
  Te meg asszony takarodj ki a házból.
  

  276. Pista bácsi János bácsi

  Pista bácsi János bácsi 
  Csak a ládám azt vigyék ki 
  Vigyék ki a kis kert mögé (var: bürkék közé)
  Hogy onnan el ne vihessék.
  
  Kanász nóta. Ivás közben éneklik vagy ha duda játssza úgy lassúbb vagy gyorsabb csárdást járnak rá. 
  Tánca: vegyes páros.
  

  277. [Pista bácsi János bácsi]

  [Pista bácsi János bácsi]
  

  278. Pócsi csárdás II.

  Pócsi csárdás II.
  

  279. Pócsi csárdás

  Pócsi csárdás
  Pócsi Laci prímás játszotta ezt a csárdást Nagyváradon. Ott lakott, de szatmári születésű volt.
  

  280. Primanciális magyar

  Primanciális magyar 
  (Bihari). A.Bordás szerint a Primanciális magyar, amit kesergőnek is játszanak, a régi prímások "palotásos"-nak is játszották.
  

  281. Rám lehelt a halál elhervadtam tőle,

  Rám lehelt a halál elhervadtam tőle,
  Nem éleszt fel többé jó szüleim könnye,
  Halavány arcomat illessék bár csókkal,
  Nem tér vissza többé rá a rózsás hajnal.
  
  Édesanyám ajka csókjaimért eped,
  De édesanyámat csókolnom nem lehet
  Ölelő két karját felém tárja atyám,
  De kisdede halva fekszik ravatalán.
  

  282. Régen volt soká lesz

  Régen volt soká lesz
  Még oljan ruzsám lesz
  Kinek fejvánkusa
  Fejér szalabgul lesz.
  
  Régen volt soká lesz
  Még oljan ruzsám lesz
  Kinek fejvánkusa
  Fejér szalabgul lesz.
  

  283. Rókatánc

  Rókatánc 
  (Nógrádi verbunk)
  

  284. Rögtönzés

  Rögtönzés
  

  285. Rögtönzés

  Rögtönzés
  "Ha magamban vagyok a juhok között csak úgy játszok."
  

  286. Rögtönzés

  Rögtönzés
  "Nóta nélkül dudálok a végin dupla Jézus!"
  

  287. [Sajaju]

  [Sajaju]
  

  288. Sarkantyús (Friss)

  Sarkantyús (Friss) 
  Pizz. Kezdéssel
  

  289. Sarkantyústánc (Friss)

  Sarkantyústánc (Friss)
  

  290. Sárdó gyüjjön

  Sárdó gyüjjön 
  Hozzon meleget,
  Micsodai meleget, 
  Nyári meleget.
  Haj székecske, székecske
  Szőlő dombocskája,
  Zab szemesedjen, 
  Búza bokrosodjon,
  Király lova hízzon,
  Hadba megyünk rajta,
  Török fejet hozzon
  Lapu alatt lapogjon
  Csovány alatt cicogjon,
  Csík, csík, mácsik,
  Mákos mácsik.
   
  Sárdózni = Evvel szedik a pénzt, a tojást, minden háznál, nem csak a lányosnál. 
  Sardó Hont megyei magyarázata = sódar.
  Csík = "a vízbe van a tótságba"
  Mácsik = metélt tészta
  Csovány = csalány
  

  291. Sárga csikó csengő rajta

  Sárga csikó csengő rajta
  Nozsedáré nonono
  Menyasszonyér megyünk rajta
  Nozsedáré nonono.
  
  Majd felhajtunk egy udvarra
  Nozsedáré nonono
  Bátyi Boris udvarába
  Nozsedáré nonono.
  
  Majd benézünk az ablakon
  Nozsedáré nonono
  Ki kártyázik az asztalon
  Nozsedáré nonono.
  
  Hidi Ferenc ül a széken
  Nozsedáré nonono
  Bátyi Boris az ölébe
  Nozsedáré nonono.
    
  Anyámasszony ül a pórnál
  Nozsedáré nonono
  Főzi a sok tyúk jó levest
  Nozsedáré nonono.
  
  Meleg vót a kanál nyele
  Nozsedáré nonono
  Megégett a Feri nyelve
  Nozsedáré nonono.
  
  Erigy Boris a patikába
  Nozsedáré nonono
  Rózsamézér' a szájának
  Nozsedáré nonono.
  
  Bátyi Boris láda lába
  Nozsedáré nonono
  Puliszkából van csinálva
  Nozsedáré nonono.
    
  Hidi Feri kis kutyája
  Nozsedáré nonono
  Megette ja láda lábát
  Nozsedáré nonono.
  

  292. Sárga répa zöld uborka

  Sárga répa zöld uborka
  Haragszik egy kis barna
  Mit ér annak a haragja
  Engem szeret a galambja.
  

  293. Sárközy Kázmér három magyar tánca

  Sárközy Kázmér három magyar tánca
  

  294. Sárközy Kázmér magyar tánca

  Sárközy Kázmér magyar tánca
  

  295. Sárközy Kázmér magyar tánca

  Sárközy Kázmér magyar tánca
  

  296. Se széna, se szalma

  Se széna, se szalma
  A szénatartóba
  Megölellek rózsám
  A pitarajtóba.
  
  Dudásunk, dudásunk
  Kedves muzsikásunk
  Fújd meg a dudádat
  Edd meg a kutyádat.
  

  297. [Sebes] "friss"

  [Sebes] "friss"
  

  298. Segélj el Uram Isten

  Segélj el Uram Isten
  Ahová mink elindultunk
  A hegybe a völgybe
  Rózsának erdejibe
  
  Potus Anni koszorúját
  Duna vize háborgatja
  Duna vize háborgatja
  Lassú jeső mosogatja.
  
  Potus Anni háza fölött
  Égi madarak csipognak
  S ezüstér aranyér
  Csak a szép lány kedvéjiér.
  
  Szép lány Potus Anni
  Annak a kedvéjiér
  De szebb legény Kostyál János
  Annak a szerelméjiér.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Potus Anni haza előtt
  Egy szép küs kert kerekegyik
  Egy szép küs kert kerekegyik
  Abba rózsa nevelkegyik.
  
  Arra mene Kostyál János
  Leszakajtja a szép rózsát
  Szóul mondja Potus Anni
  Ne szakajtsd le a szép rózsát.
  
  Nem tenéked ültetgettem
  Sem tenéked öntözgettem
  Leány barátyimnak
  Leány én magamnak
  

  299. Segélj el Uram Isten

  Segélj el Uram Isten
  Ahová mink elindultunk
  A szent oltár elejibe
  Igaz hitet vallani.
  
  Letette Anni hitit
  Sem egyszer sem kétszer
  Sem egyszer sem kétszer
  Teljes tizenhétszer.
  
  Nem merte megmondani
  Sem apjának sem anyjának
  Sem apjának sem anyjának
  Semmi nemzetséginek.
  

  300. Sej most építik a domaházi templomot

  Sej most építik a domaházi templomot
  Kilenc kislyány hordja rá ja homokot
  Kilenc kislyány kilenc barna legényvel
  Sej mindegyik a maga szeretőjével.
  
  Sej zárda zárda a miskolci nagy zárda
  Édesanyám maga van bele zárva.
  Se nem édes se nem egész mostoha
  Sej azt szerettem akit nem kellett volna.
  

  301. Sikolt-rikolt a sarkantyúm

  Sikolt-rikolt a sarkantyúm
  Csókot kíván a galambom
  Adjon néki a kisasszony
  Ne kívánja olyan nagyon.
  
  Úgy ég a tűz ha tesznek rá
  Szól a világ nem hajtok rá
  Én is teszek hadd lobogjon
  Kutya világ hadd ugasson.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Kék a kötőm kerületi
  Barna legény kerülgeti
  De hiába kerülgeti
  Nem nevelt az anyám neki.
  
  Úgy elmegyek meglássátok
  Még a hírem se halljátok
  Sem híremet, sem nevemet
  Csak a jámbor életemet.
  

  302. Sirató

  Sirató
  Jaj mamuskám jaj szülőcském édes kedves nevelőcském ... Jaj de nem hittem volna hogy árvaságra maradjak ... de nem hittem volna hogy én a szülő anyámat elvesztem ... édes kedves mamuskám, édes jó szülőcském ... jaj mit vétettem neked, hogy ilyen árvaságra maradtam... jaj be nehéz az árvának még csak a világonn is élni, mer annak a nap sem süt olyan fényesen ... szomorú annak a nap ... minden ... még ha felköl is, ha lefekszik is ... Nem tudok senkihez fordulni, ha ja édesanyámhoz nem fordulhatok ... Jaj mamuskám jaj szülőcském, jaj édes jó felnevelőm, aki engem olyan [... ] kedvén nevelgetett, aki engem annyira szeretett ... mégis itt hagyott ... ... Jaj mié nem találhatok oljan kulcsot aki csak esztendőbe egyszer is felnyithatná azt a ládát ... hogy én legalább tanácsot kérnék tőle, hogy én legalább egyszer beszélhetnék vele, édes jó szülő szülőm ... Jaj, jaj, jaj, Istenem, mér vetted el tőlem, mér vetted el tőlem ezt a drága jó édes anyát ... édes kedves mamuskám, édes aranyocskám ... Ja be sokat fogok én [ ... ] ki oljan jóra találok mint maga vót, de már azt meg nem találom soha,  édes kedves jó szülőm, édes kedves jó mamuskám ... ki fog engem annyira egyengetni, ki fog engem annyira kényezgetni ... jaj aki nekem minden jót adott, aki engem úgy szeretett, édes kedves mamuskám ... Hogyan leszek én egy anya nékül, mer akinek nincs anyja nincs neki szánója... Jaj mamuskám, jaj szülőcském, jaj édes kedves nevelőcském, édes jó anyám.
  

  303. Sirató

  Sirató
  Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves galambocskám ... Mér hagytál itt engemet... hova leszek , merre leszek az ilyen apró gyerekimvel ... Mit fogok én csinányi hova leszek hogyan leszek édes drága párocskám .. Mie írattad özvegyek levelibe gyerekidet az árvákéba... édes kedves párocskám édes kedves galambocskám ... Hova leszek hogyan leszek ... mit fogok én csinányi ... Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves galambocskám.. mér hagytál itt engemet  ... Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves jó galambocskám ... Jaj, jaj, jaj... Jaj, jaj, jaj, jaj édes Istenem... mikor az árvát még az ág is rántja ... hova leszek hogyan leszek ... Jaj párocskám, jaj társocskám honnét foglak várni uccától kert megöl ... Jaj párocskám, jaj társocskám .. legalább csak egy holnapba egyszer beszéljek még veled, vagy legalább esztendőbe egyszer ... Jaj párocskám, jaj társocskám, mit fogok én csináni... Hova leszek , hogyan leszek az én gyerekimvel ... Jaj párocskám, jaj társocskám mié hagytál itt engemet özvegységbe, gyerekidet árvaságre ... miko az árvát még az ág is rántja ... Jaj fiacskám, jaj párocskám hova leszek , hogyan leszek, hogyan fogok dógozni ... ha téged nem foglak látni, Hogyan fogok e temető mellett elmenni... ... Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves galambocskám.
  

  304. Sirató

  Sirató
  
  . Jaj kedvesem igen-igen jó társam, mire hagytál itt engem a hat árva gyermekemmel ... Jaj-jaj-jaj-jaj, hova tegyem magam hova legyek a sok árvát látom mindenfelől ... Jaj kedves igen jó társam ... kedves igen gondos igen hűséges édes apa ... Jaj Istenem minek vetted el közülünk ... Ja-jaj-jaj, mit fogok csinálni, kire bizakodjak, mikor az árvát még az ág is húzza ... jaj kedves jó, hű társam, kedves igaz igazi jó társam, jaj csak egy nap gondozhattalak volna könnyebben esne a szívemnek ... Jaj de elragadott az a kegyetlen halál, jaj az én árváim, az én árváim hol húzik meg magokat ... Jaj kedves társam visszatekinthetel-e a menyországból a te árváidra ... Jaj-jaj-jaj, hova tegyem magamat ... Jaj ki legyen az aki engem meg tudna vigasztalni ... jaj-ja-jajj kedves igaz jó társam, amerre csak széjjelnézek mindenütt csak a te helyedet üresen találom ... Jaj mit tegyek Istenem, Istenem adj nekem győzedelmet ennek a nagy keserűségnek az elhordozására......
  
    Én sirattam valaki
    Ne próbálja meg senki
    Az én özvegységemet
    És keserű életemet.
  

  305. Sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod

  Sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod
  Mer mán elvász szép szűz virág éldesanyádtól
               éldesapádtól.
              lyánybarátidtól.
  

  306. Sötét felyhő borítja rám a csillagos eget

  Sötét felyhő borítja rám a csillagos eget
  Katonának elvitték tőlem a szeretőmet
  Szállj el madár ha lehet vidd el a babámnak a rózsás levelet
  Súgd meg neki ha lehet felejtsen el engemet.
  
  Jaj Istenem mit tegyek mindig rólam beszélnek
  Fülem mellett erisztem eleresztem a szélnek
  Azt beszélik felőlem a domaházi legények, a semmirevalók
  Barna legény a babám szeret is ő igazán.
  

  307. Száraz köszvény hol vagy most

  Száraz köszvény hol vagy most
  Hogy össze nem húzod most
  A kezét a lábát
  A két ódalbordáját.
  
  Ere kakas ere tyúk
  Ere van a gyalogút
  Ica te, haca te
  Apád is olyan mint te.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Tára dinku derelye
  Lóg az apád ülepe
  Ica te, haca te
  Apád is olyan mint te.
  

  308. Szent Balázs püspöknek (Balázsjárás)

  Szent Balázs püspöknek (Balázsjárás)
  
  Szent Balázs püspöknek, híres mesterünknek nevenapja
  Jó tanítónk vagyon, kit Isten megáldjon, ki minket vár.
  Lám a madarak is hadd szaporodjanak majd eljönnek
  A szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek.
  Dícsértessék a Jézus Krisztus.
  

  309. Szent Gergely doktornak (Gergely-járás)

  Szent Gergely doktornak (Gergely-járás)
  
  Szent Gergelj doktornak, híres tanítónknak az ő napja
  Jó tanítónk vagyon, kit Isten megáldjon, ki minket vár
  Lám a madarak is hagy szaporodjanak majd eljönnek
  A szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek.
  Dícsértessék a Jézus Krisztus.
  

  310. Szent János áldása szálljon mirejánk

  Szent János áldása szálljon mirejánk
  Az Úristen életesse a házigazdát.
  Árpájából búzájából soha ne fogyjon
  Csapra ütött hordójából mindég csurogjon.
  Az Úristen életesse ne haragudjon
  Az Úristen életesse házi gazdasszonyt
  Feje foga hasa gyomra soha ne fájjon
  Tyukjaiból ludjaiból soha ne fogyjon
  Az Úristen életesse ne haragudjon.
  

  311. Szent Jánosnak tizenkettő volt a hivatala

  Szent Jánosnak tizenkettő volt a hivatala
  Tanítvány volt apostol volt és évangyélista.
  
  Doktor püspök és a Krisztus titkos tanácsosa
  Próféta volt és a Jézus igaz atyafija.
  
  Szent János volt Máriának testáltatott fija
  Így öccse lett a Krisztusnak, szerelmes barátja.
  
  Szűz és mártil volt szent János itt a tizenkettő,
  Alkonyodik ezerkilencszázharminchét esztendő
  Bejön már az ezerkilencszázharmincnyolc esztendő.
  

  312. Sziráky csárdás

  Sziráky csárdás
  

  313. Szól a rigómadár

  Szól a rigómadár
  Mingyárt megvirrad már
  Szólj csak egyet rózsám
  Ha szeretsz igazán.
  
  Ha nem szeretnélek
  Fel se keresnélek
  Azt a sáros uccát
  Nem gázolnám érted.
  
  Hajnalljon hajnalljon
  Csak meg ne virradjon
  Hogy az én galambom
  Reggelig itt maradjon.
  
  Hajáré hajáré
  Szárnyon járok már én
  Akit én szeretek
  Arra szállok már én.
  

  314. Születék szűz leánytól kis Jézus Máriától

  Születék szűz leánytól kis Jézus Máriától
  Betlehem városába rongyos istállócskába
  Ez éjjel éjfélben ez éjjel éjfélben.
  
  De csak sír a Jézuska kesereg Szűz Mária
  Talán széna tagocskád szalma szúrja lábacskád
  Fiacskám Jézuskám fiacskám Jézuskám.
  
  Tovabbi versszakok (felvételen kívül):
  
  Mel szívesen szolgálnak Mária, József forgolódnak
  Rázogatják szalmáját puhítgatják szénáját
  Úgy vetnek ágyacskát úgy vetnek ágyacskát.
  
  Ti mennyei angyalok jertek mennyei karok
  Bennünket segéljetek a hidegtől mentsetek
  Fiacskám Jézuskám Fiacskám Jézuskám.
  
  Pásztorok elérkezvén a kis Jézust köszönték
  Hogy sírását meghallák szívükből megsajnálták
  Így szólván ezt mondván így szólván ezt mondván.
  
  Mária van jó furulyánk szépen szóló sípocskánk
  Engedd fújjunk egy nótát, engeszteljük fiacskád
  Fiacskád Jézuskád fiacskád Jézuskád.
  
  Tüstént indul a nóta de csak sír a Jézuska
  Mária ő szívében vigadozván lelkében
  Ingatja-ringatja ingatja-ringatja.
  
  Ti is hát keresztények aki ide jöttetek
  Imádjuk a Jézuskát Józsefet és Máriát
  Hogy végre örömben juthassunk mennybe.
  

  315. Szürke szamár szomorkodik

  Szürke szamár szomorkodik
  A gazdája jó bort iszik
  Ne szomorkodj szürke szamár
  Majd elmegyünk a nyáj után.
  
  Három ürü nem nagy falka
  Három juhász hajtogatja
  Elől szalad a harangos
  Egy sem juhász ki nem lopós.
  
  Vezérürüm ki előre
  Kimegyünk a legelőre
  Vezérürüm a harangos
  Egy sem juhász ki nem lopós.
  
  Megittam már mindenemet
  Három szép vezérürümet
  Harangomat szamaramat
  Dupla vasas csobolyómat.
  

  316. Talalaj, talalaj Tót Lőrinc

  Talalaj, talalaj Tót Lőrinc
  Lángba szökött a kakas
  Feldöntötte a vajat,
  Talalaj talalaj Tót Lőrinc
  Mivel sütik a rétest
  Kúti vízzel
  Hát a bélest
  Pataki vízzel, 
  Talalaj, talalaj Tót Lőrinc.
  
  A lányoknak gyöngykoszorú
  A legényeknek fényes fegyver
  Agyigó, agyégó
  Fassang fassang.
  
  Ifjú menyecskéknek
  Fehér fátyol 
  Agyégó agyégó
  Fassang fassang.
  
  Öregembereknek 
  Meleg bunda
  Öregasszonyoknak 
  Meleg suba 
  Agyégó agyégó 
  Fassang fassang.
  
  A ljánykákre
  Marok vessző
  Gyerekekre 
  Hajlós pálca 
  Agyégó agyégó
  Fassang fassang.
  
  A konkoját 
  letyiporuk
  A buzaját 
  fölőröljük 
  Agyégó agyégó
  Fassang fassang
  
  Itt is annak 
  amit annak 
  Agyégó agyégó
  Fassang fassang
  
  Nem adtak semmit, pocik egye kovásztokot, gerény egye tyúkotokat!
  
  Talalajkázni = "ahogy a lánykák körbe mennek".
   Agyégó = Nem tudják mit jelent, agyag? Akibő sárt csinálunk.
   (3.)  Ahogy körbe talalajkáznak.
  

  317. [Tarka paszuly] - "friss"

  [Tarka paszuly] - "friss"
  
  [Tarka paszuly az ágy alatt
  Jaj de régen nem láttalak.
  Ha nem látlak rózsám vasárnapig,
  Megszakad a szívem addig].
  

  318. [Tarka paszuly] - "sebes"

  [Tarka paszuly] - "sebes"
  

  319. [Táncdallam]

  [Táncdallam]
  

  320. Te asszony, te asszony mit szunnyogsz a rokkán

  Te asszony, te asszony mit szunnyogsz a rokkán
  Anyád is oljan vót, nem kapott fonáskát,
  Aluvásba halt meg a száraz pagyikán
  Aluvásba halt meg a száraz pagyikán. 
  
  Kilenc szita kendert tészen a hátára
  Duska sietséggel viszi a vásárra
  Eladja a kendert, nincsen pendelkéje,
  Gyócsot vesz magának, pendele aljának.
  

  321. [Te megtudtad...]

  [Te megtudtad...]
  

  322. Templomot is építtettem túróbu-huhuhu túróbul

  Templomot is építtettem túróbu-huhuhu túróbul
  Kívül-belől kimeszeltem téjfelbü-hühühü téjfelbül
  Á-tilinkós bünkős-bunkós kángyóre-hahaha kángyóre
  Ára süskős bünkős-bunkós kángyóre-hahaha kángyóre.
  

  323. Tisza partján elaludtam

  Tisza partján elaludtam
  Jaj de szomorút álmodtam
  Megálmodtam azt az egyet
  Hogy engem a zsandár keres.
  
  Hát ti kutyák mit kerestek
  Talán én értem jöttetek
  Érted jöttünk el is viszünk
  Lipótvári rabbá teszünk.
  
  Verik a kassai dobot
  Kísérnek egy szegény rabot
  Rabot, rabot rabságáér
  Engem meg a betyárságér.
  
  Elkísérnek el sok időre
  Két vagy három esztendőre
  Elkísérnek el is visznek
  Lipótvári rabbá tesznek.
  
  Lipótváron nem jó lenni
  Magánzárkán kell ott lenni
  A sarokbanj fogok állni
  Ott is fognak rám vigyázni.
  
  Édesanyám édesanyám
  Gyere nézd meg az én cellám
  Két szál deszka ja nyoszolyám
  Itt halok meg édesanyám.
  
  Éjfél letelt virradóra
  Jön a kulcsá az ajtóra
  Szedjed betyár mindenedet
  Letöltötted az idődet.
  
  Mikor megyek hazafelé
  Hasad az ég három felé
  Ragyognak rám a csillagok
  Mer tudják, hogy szabad vagyok.
  

  324. Tisza partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek

  Tisza partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek
  Attó félek félre tyuszik a nyereg én a Tiszába esek.
  Félre csúszik a nyereg, én a Tiszába esek,
  Széles a Tisza, habjai közt elveszek, a szeretőmé nem leszek.
  

  325. Túl a Tiszán Átokházán születtem

  Túl a Tiszán Átokházán születtem
  Anyám sem volt mégis felneveledtem
  Úgy nyőttem fel mint erdőbe a gomba,
  Betyár lettem már húszéves koromba.
  Úgy nyőttem fel mint erdőbe a gomba,
  Betyár lettem már húszéves koromba.
  

  326. [Túl a Tiszán, Átokházán születtem]

  [Túl a Tiszán, Átokházán születtem]
  

  327. [Túl a Tiszán, Átokházán születtem]

  [Túl a Tiszán, Átokházán születtem]
  

  328. Tűz égesd meg azt a bokrot kibe guzsaly terem

  Tűz égesd meg azt a bokrot kibe guzsaly terem
  Árvíz vidd el azt a földet kibe kender terem
  Nem kell nekünk a szöszi, csak a pozdornyája
  Tüzet rakunk belölle, megfütözünk nálla
  Haj dinnye dinnye dinnye zöld a petrezselyem,
  Még azt mondja az a legény hogy nem szeret engem.
  

  329. [Ugrálós] "friss"

  [Ugrálós] "friss"
  

  330. Vasvári

  Vasvári
  

  331. Verbunk

  Verbunk
  

  332. Verbunk

  Verbunk
  

  333. Verbunk

  Verbunk
  

  334. Verje meg az Isten azt az édes anyát

  Verje meg az Isten azt az édes anyát
  Aki katonának neveli ja fiát
  Húsz évig magának húsz év után másnak
  Harminchat hónapot szolgál a császárnak.
  
  Verje meg az Isten azt az édes anyát
  Ki gazdag legénynek neveli a lyányát
  Mer a gazdag legény üti-veri csapja
  De ja szegény legény öleli-csókolja.
  

  335. Végig mék az uccán senkise szól hozzám

  Végig mék az uccán senkise szól hozzám
  Gyere ki galambom csolkold meg az orcám.
  
  Csokold meg az orcám százszor egymás után
  Százszor egymás után, vasárnap délután.
  

  336. Világ Üdvössége édes Megváltónk

  Világ Üdvössége édes Megváltónk 
  Igaz közbenjárónk légy szabadítónk.
  Miatyánk Úristen hallgass meg minket
  Áldd meg határunkat ne nézd bűnünket.
  
  Szentséges nevedben kenyeret kérünk
  Irgalmazz minékünk kik hozzád térünk.
  Miatyánk stb.
  
  Adjad bő termését gabonáinknak
  Tartsd meg gyümölcsejit szőlőnk s fáinknak.
  Miatyánk stb.
  
  Te rendelsz eledelt a madaraknak
  Hisszük, hogy nekünk is adsz szolgáidnak.
  Miatyánk stb.
  
  A keresztény világ fejedelmeit
  Egyerítsd (sic) távoztasd veszedelmejit.
  Miatyánk stb.
  
  Adj a királyoknak szent békességet
  Igaz szeretetet és egyességet.
  Miatyánk stb.
  
  Engedj híveidnek szent békességet,
  Engedelmességet és egyességet.
  Miatyánk stb.
  
  (Búzaszentelési ének)
  

  337. Vígan vígan víg angyalom

  Vígan vígan víg angyalom
  Víg órában termett rajom
  Mindig ilyen víg voltam én
  Víg asszony ljánya vagyok én.
  

  338. [Vígan vígan víg angyalom]

  [Vígan vígan víg angyalom]
  

  339. Voltam az almágyi pincébe

  Voltam az almágyi pincébe
  Vért ittam piros bor helyébe
  Ittam a babám piros véréből
  Félek a vármegye kezétől.
  

  340. Zavaros a Tisza vize nem fér a medrébe

  Zavaros a Tisza vize nem fér a medrébe
  Nincsen aki jaztat békerítse
  Gyere babám üljé jaz ölembe
  Sír a kedves kis angyalom, nincsen aki megölelje.
  
  Kis pej lovam négy lábáról lehullott a patkó
  Lejesett a fejről a rezes csákó.
  Aki azt a rezes csákót megtalálja
  Mondja meg a szeretőmnek haza megyek szabadságra.
  

  341. Zöld erdőbe zöld mezőbe

  Zöld erdőbe zöld mezőbe
  Zöld erdőbe zöld mezőbe
  Lakik egy madár.
  
  Kék a lába, zöld a szárnya
  Kék a lába, zöld a szárnya
  Jaj de szípen jár.
   
  Várj madár várj, csak egy kicsit várj,
   Még az Isten úgy engegyi
  Tejjed lesszek már.