Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  A fényes nap immán elnyugodott

  A fényes nap immán elnyugodott
  A főd szintén sötétbe maradott
  Nappali fény éjjelre változott
  Fáradtaknak nyugodalmat hozott.
  
  Minden állat megy nyugodalomra
  Az Istentől kirendelt álomra
  De jén Uram úgy menyek ágyamba
  Mintha mennék gyászos koporsómba.
  
  Midőn ágynak adom a testemet
  Deszka közé zárhatom éltemet
  Hosszas álom érheti szememet
  A kakasszó hozhatja végemet.
  
  Vessünk számot hát édes Istenem
  Hogy lelkemet ne kelljen féltenem
  Hogy lehessen bátrabban szóllanom
  Midőn meg kell előtted állanom.
  
  Színyed előtt mindennap elesek
  De te lettél Atyádnál kezesem
  De megbocsáss mer' szívemből szánom
  Könyvek miatt szemembe nincs álom.
  
  Az ágyamba zokogval költezem
  Vánkosomat könyvemmel öntözöm
  Ha megtartatsz hónapi napodra
  Nem fordítom azt megbántásodra.
  

  1. A kapuba a szekér

  A kapuba a szekér
  Itt a legény lejányt kér
  De ja leány azt mondta
  Nem menyen férhez soha.
  De ja leány azt mondta
  Nem menyen férhez soha.
  
  Párnahaja szövetlen
  Derékalja tőtetlen
  A tolluja a tóba
  A vadréce hordozza
  A tolluja a tóba
  A vadréce hordozza.
  
  Örömanya jöjjön ki
  Hogy az ajtót nyissa ki
  Eressze be a vejét
  A lánya szeretőjét
  Eressze be a vejét
  A lánya szeretőjét.
  
  LLSz27j: Lakodalmas. Amikor a tréfának és alkudozásnak vége volt már, ezzel a nótával mentek be a menyasszonyi házba, hogy a leányt esküdni vigyék. Lásd Gr 86 Bc.
  

  2. A kapuba ja szekér

  A kapuba ja szekér
  Itt a legény lejánt kér
  De ja lejány azt mondja
  Nem menyek férhez soha.
  
  Párnahaja szövetlen 
  Derekalja tötetlen
  A tolluja a tóba
  Hat vad gácsér hordozza.
  
  LLSz56j: Lakodalmas. Amikor a tréfának és alkudozásnak vége volt már, ezzel a nótával mentek be a menyasszonyi házba, hogy a leányt esküdni vigyék. Lásd: Gr 88 Bb.
  

  3. A kecskék nótája (furulya)

  A kecskék nótája (furulya)
  "Ezt a nótát édesapámtól, Elekes Páltól hallottam,
  mikor a bötlehembe játszotta. Kérdeztem, hogy ez
  milyen nóta, s azt mondotta, hogy ez azt teszi, hogy
  elvesztettem a kecskéköt." (furulyázik) ...
  "Mikor megtalálta, örömében:" (furulyázik) ...
  "Most, hogy nem igaz, hogy megtalálta, mert azok
  szenescsutakok, még jobban elkeseredett" (furulyázik) ...
  "Most megtalálta igaziba" (furulyázik) ...
  

  4. A kert fenekében egy körtefa alatt

  A kert fenekében egy körtefa alatt
  Ott ül Ilanácska Györgyikével sírnak
  György teli könnyüvel Ilanának mondja
  Tudd meg Ilanácska hogy én holnap megyek.
  
  Megyek katanának hogy legyek katana
  De nem sok ideig három esztendeig
  Három esztendőnek de sok szép üdeje
  Esküdjél meg magad a te szívecskédre.
  
  További versszak variánsok (felvételen kívül):
  
  Megyek katanának hol legyek katana
  De nem sok ideig három esztendeig
  Esküdjél meg magad a te szívecskédre
  Elvársz-e te ingem három esztendőre.
  
  El nem vársz te ingem három esztendőre
  Isten engedje meg mikor hazajövök
  Kerek udvarodot kiseperve kapjam
  Tested koporsóstul ajtód előtt lássam.
  
  Papot deákostól a lábodnál lássam
  Anyád, testvéreid téged sirassanak
  Kapodat kinyitva téged elindítva
  Kapodat kinyitva téged elindítva.
  

  5. A menyasszon szép virág koszorúja gyöngyvirág

  A menyasszon szép virág koszorúja gyöngyvirág
  Az a boldog vőlegény ki azt mondja jaz enyém
  A menyasszon gyöngykoszorú csak az én szívem szomorú
  A menyasszon szíve tája boldog minden dobbanása.
  
  Virágos a fa teteje koszorús a leány feje
  Hullani kell a virágnak esküdni kell a leánynak
  Gyere rózsám gyere már mer a szívem téged vár
  Téged óhajt téged vár, téged csókolni nem kár.
   (Ferencziné)
  
  Szép a leján ha lánykort ér szép hajával játszik a szél
  Nem is tudja mi a bánat míg lánbarátival járhat
  De a leján férjhez megy már, s galickába bézárt madár
  Megtudta hogy mi a bána, mer az örömtül megvállott.
   (Siposné)
  
  LLSz55j: Menyasszony-búcsúztató. Régen az egész fiatalság elment a menyasszonyért, hogy elkísérje az új házba. Ezzel a dallal kísérték a szekérig, s mikor vele együtt felültek az őt kísérő leányok és asszonyok is, a szekér megindult, s mindnyájan énekelték, amíg el nem távolodtak a menyasszonyi háztól. Lásd: LLSz26j.
  
  E dallamra még a következő strófákat is énekelték:
  
  Isten veled szülőanyám
  Nem viselsz több gondot reám
  Mer' engem most megcsókoltál
  Szárnyamra elbocsátottál.
  
  Fáj a szívem reszket lábom
  Tőled anyám meg kell válnom
  Köszönöm hogy felneveltél
  Édes lányodnak szerettél.
  
  Isten veled szülő házom
  Én benned többet nem játszom
  Átlépem a küszöbödet
  Jaj Istenem mire megyek.
  
  Isten veled leánysereg
  Én közétek már nem megyek
  Mert mikor közétek megyek
  Menyecske lesz már a nevem.
  (Var.: Már akkor menyecske leszek.)
  

  6. A menyasszony szép virág koszorúja gyöngyvirág

  A menyasszony szép virág koszorúja gyöngyvirág
  Az a boldog vőlegény ki jazt mondja az enyém
  A menyasszony gyöngykoszorú csak az én szívem szomorú
  A menyasszony szíve tája, boldog minden dobbanása.
  
  Virágos a fa teteje koszorús a leány feje
  Hullani kell a virágnak eskünni kell a leánynak
  Gyere rózsám gyere már mer szívem téged vár
  Téged óhajt téged vár téged csókolni nem kár.
  
  Szép a leány ha lánykort él szép hajával játszik a szél
  A' nem tudja mi a bánat ha lánybarátyival járhat
  De ja leány férhez megy már s galickába bézárt madár
  Megtudja hogy mi a bánat, mer az örömtül megvállott.
  
  LLSz26j: Menyasszony-búcsúztató. Régen az egész fiatalság elment a menyasszonyért, hogy elkísérje az új házba. Ezzel a dallal kísérték a szekérig, s mikor vele együtt felültek az őt kísérő leányok és asszonyok is, a szekér megindult, s mindnyájan énekelték, amíg el nem távolodtak a menyasszonyi háztól. Lásd: LLSz55j.: Gr 86 Bb.
  

  7. A Noé siralma, Régi ének

  A Noé siralma, Régi ének
  A lemezen a 13-23. vsz.-ot énekli.
  
  [A szegény Noénak
  Siralmas bárkája
  Teremtett állatnak
  Megoltalmazója.
  
  Melynek hosszúsága
  Háromszáz könyöknyi
  Szélessége pedig
  Volt ötven könyöknyi.
  
  Magossága harminc 
  Sing volt kifaragva
  A Szent Bibliában
  Így vagyon meg írva.
  
  Nem volt sohult száraz
  Földkerekségében
  Hol maradjon ember
  Erdőben vagy mezzőben.
  
  Mert tizenöt singgel
  Volt nagyobb hegyeknél
  Az özönnek vize
  Így vagyon Mojzesnél.
  
  Egyedül a vizek
  Felett járó bárka
  Akkor csak te valál
  Oltalmazó árka.
  
  Azért míg a vizek
  Kezdének indulni
  Fiainak Noé
  Így kezde szóllani.
  
  Mondván jertek ebbe
  A setét bárkába
  Sok üdőtől fogva
  Készített ládámban.
  
  Az égi madarak
  Közül kettő kettő
  Földön csúszó mászók
  Közül kettő kettő.
  
  Menjenek hozzája
  Társason bak s nöstény
  Hogy magvok tartassék
  A széljes főd színén.
  
  Ezekkel bémene
  Noé a bárkába
  Vizek indulának
  Mindjárt az orrában.
  
  Negyven éjjel és nap
  A víz nevelkedék
  Egy hegyről más hegyre
  Bárka hányattaték.]
  
  A vízözön tarta
  Másfél száz napokig
  Így bárka meg nem áll
  A heted holnapig.
  
  Akkor megnyugovék
  Az heted holnapban
  Egy hegyen megálla
  Az Örményországban.
  
  De ennek előtte
  Noé sok sírással
  Magát kesergette
  Sűrű könnyhullással.
  
  Mondván ó én édes
  Kedves jó szomszédim
  Velem bővelkedő
  Szerelmes barátim.
  
  Már hova lettetek
  Előttem nem látlak
  Hol vagytok hol vagytok
  Mindenütt síratlak.
  
  Oh ékessen szólló
  Kedves szép madarak
  Hol vagytok mert bűntől
  Ti voltatok tiszta.
  
  Oh te fekete föld
  Szőllőtermő hegyek
  Drága szép gyümölcsök
  Hol mosnak a vizek.
  
  Valjon az Istennek
  Ti mit vétöttetek
  Hogy többé nem lehet
  Velem életetek.
  
  Jaj oda vagyok már
  Mennék s hová menjek
  Sűrű könnyhullással
  Szemeim megtöltek.
  
  Mert a sok vizekben
  Annyira jutottam
  Hogy jóbarátimtól
  Éppen megfosztattam.
  
  Hová legyek immár
  Csak sírok sóhajtok
  Valjon szárazságot
  Földön mikor látok.
  
  [De megemlékezék
  Noéról az Isten
  S vélle együtt levő
  Kedves állatokról.
  
  Százötven nap után
  Bocsáta szeleket
  Hogy elapasztanák
  A nagy árvizeket.
  
  S megrekesztetének
  A vizek járási
  És megtiltatának
  Az ég szakadási.
  
  Tizedik holnapig
  Mind apadnak vala
  Az hegyek tetei
  Kilátszanak vala.
  
  A sok vizek pedig
  Annyira szállának
  Hogy az bárka vizen
  Többé nem járhata.
  
  A fekete hollót
  Noé kibocsátá
  Melj vissza nem tére
  Többé őhozzája.
  
  Az után egy fejér
  Galambat bocsáta
  Hogy valami jó hírt
  Hozna őhozzája.
  
  Amelj visszatére
  Hamar a bárkába
  Mert heljet nem talált
  Az egész világban.
  
  Hozván zöld olajfa
  Ágat a szájában
  Ezen örvendeze
  Noé ő magában
  
  Várván még hét napot
  Ismét kibocsátá
  Melj vissza nem tére
  Többé ő hozzája.
  
  Már az egy esztendő
  Második holnapján
  A föld megszárada
  Huszonötöd napján.
  
  Csak nyolcad magával
  Noé meg marada
  A nagy Úr Istennek
  Dícsíretet monda
  
  Dícsírtessél Isten
  A magos mennyégben
  Angyali sereggel
  Mind örökké Ámen
  
  Írta nagy oláhfalvi énekes Tanko Mihály 1888-ba november 22-én
  

  8. A pünkösdi rózsa

  A pünkösdi rózsa
  Kihajlott az útra,
  Én édesem én kedvesem
  Szakassz egyet róla.
  
  Egyet szakasztottam
  El is szalasztottam
  Akit szeretsz kis menyecske
  Akit szeretsz kapd el.
  
  Ezt szeretem ezt kedvelem
  Ez az én édes kedvesem
  Állj ki akit szeretsz zárd ki
  Akit szeretsz zárd ki.
  

  9. A szűz szülé szent Fiát örvendezzünk

  A szűz szülé szent Fiát örvendezzünk
  Rózsa nemzé liliomát jer vígadjunk
  Atyja nélkül születtetett Fiát jó Anyjával
  Jer jer dícsérjük.
  
  Megpróféltatva örvendezzünk,
  Szüle(tte)ték e világra jer vígadjunk.
  Atyja nélkül születtetett Fiát jó Anyjával
  Jer jer dicsérjük.
  

  10. A temető kapu

  A temető kapu
  Végre ki van nyitva
  Azon visznek bé jengemet
  Hej abba ja fekete sírba.
  
  Sírom két oldala
  Rózsával kirakva
  Körösfői híres lányok
  Hej sírva ültették azt oda.
  
  Szedjétek le lányok
  Rólam a virágot
  Csak azt az egy bazsarózsát
  Hej le ne le ne szakítsátok.
  

  11. A vadgalamb fészkét rakja ja fára

  A vadgalamb fészkét rakja ja fára
  jA vadgalamb fészkét rakja ja fára
  Turbékolja, hogy néki nincs hű párja
  Turbékolja, hogy néki nincs hű párja.
  
  Nékem sincsen apám-anyám szeretőm
  Nékem sincsen apám-anyám szeretőm,
  Mind nyugosznak ott a sötét temetőn
  Mind nyugosznak ott a sötét temetőn.
  
  S temetőbe jegyedül egy mély sírdomb
  Temetőbe jegyedül egy mély sírdomb
  Ráhajlott egy szomorú fű citromlomb
  Ráhajlott egy szomorú fű citromlomb.
  

  12. Addig megyek a csillagos ég alatt

  Addig megyek a csillagos ég alatt
  Míg megnyugszok a babám karja jalatt
  Ha megnyugszom kinek avval mi baja
  Jere babám borulj a jobb vállamra.
  Ha megnyugszom, kinek avval mi baja,
  Jere babám borulj a jobb vállamra.
  
  Bort nem iszom, mert fogadásom tartja
  Pályinkát sem mer' a babám nem hagyja
  Így hát akkor egyiket sem ihatom
  Pénzem sincsen könnyen meg is állhatom.
  Így hát akkor egyiket sem ihatom
  Pénzem sincsen könnyen meg is állhatom.
  

  13. Addig menyek míg a világ világ lesz

  Addig menyek míg a világ világ lesz
  Míg az égen két ragyogó csillag lesz
  Csillagos ég merre van az én hazám
  Merre sirat engem az édesanyám.
  Dehogy sirat rég el vagyok felejtve
  Meg se holtam már el vagyok temetve.
  Dehogy sirat, rég el vagyok felejtve
  Meg sem holtam már el vagyok temetve.
  
  Édesanyám adja ki ja jussomat
  Még az éjjel kimúlatom magamat
  Ej ha pedig kimúlatom magamot
  Holnapután ott járok hol akarok.
  

  14. Adj Uram őnékik örök nyugodalmat

  Adj Uram őnékik örök nyugodalmat
  Az örökkévaló világosság fényeskedjék nékik
  Téged illet a dicséret Isten Sionban
  És néked teljesítik be a fogadást Jeruzsálemben
  Hallgasd meg imádságomat
  Minden test hozzád megyen
  Uram irgalmajz nékik
  Krisztus kegyelmejz nékik
  Uram irgalmajz nékik.
  

  15. Adj üdvösséges kimúlást

  Adj üdvösséges kimúlást
  Úristen és elnyúgovást
  Testünk szerént jó meghalást
  Dicsőséges feltámadást.
  
  Nincs maradandó városunk
  De jövendőt kell kívánnunk
  Örök életet csak várnunk
  E reménységben kimúlnunk.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Mert földön olyan életünk
  Miként a virág kit nézünk
  Elváltozik mi életünk
  Koporsóban bététetünk.
  
  (Kájoni Cantionale 2. kiadás, 1719. 569. l.)
  

  16. Ahol én elmenyek még a fák es sírnak

  Ahol én elmenyek még a fák es sírnak
  S gyenge ágairól ződ levelek hullnak
  S hulljatok hulljatok szép zöd leveleim
  S hulljatok hulljatok s rejtsetek el ingem.
  
  Mert az én édessem mást szeret nem ingem
  Mert az én édessem mást szeret nem ingem
  S szerethettél vóna ha szép nem vótam es
  S mert én szerettelek ha szegény vótál es.
  
  S mik megéltünk vóna s még a kősziklánd es
  S elnyugodtunk vóna kettend egy párnán es
  S könnyebb kősziklának s lágy viasszé válni
  S mind két édes egynek s egymástul megválni.
  

  17. Aluszol-e jó juhász

  Aluszol-e jó juhász
  Aluszol-e jó juhász
  Hej nem is igen
  Hej nem is igen.
  
  Jártak-e itt farkasok
  Jártak-e itt farkasok
  Tudom nem is angyalok
  Tudom nem is angyalok.
  
  Vittek-e el sok juhot
  Vittek-e el sok juhot
  Tudom, nem is hoztak
  Tudom, nem is hoztak.
  
  Futottál-e utánnik
  Futottál-e utánnik
  Tudom, nem is előttik
  Tudom, nem is előttik.
  
  Ugatták-e a kutyák
  Ugatták-e a kutyák
  Tudom, nem is kacagták
  Tudom, nem is kacagták.
  
  Amint menyen mendegél
  Billog ballog meg-megáll
  Mind elhányja a fogát
  Mind elhányja a fogát.
  

  18. Aluszol-e te juhász

  Aluszol-e te juhász
  Aluszol-e te juhász
  Ejhaj nem is szúnyodom
  Ejhaj nem is szúnyodom.
  
  Jártak-e itt farkasok
  Jártak-e itt farkasok
  Ejhaj nem is angyalok
  Ejhaj nem is angyalok.
  
  Ugatták-e ja kutyák
  Ugatták-e ja kutyák
  Ejhaj nem is kacagták
  Ejhaj nem is kacagták.
  
  Vittek-e jel báránkát
  Vittek-e jel báránkát
  Ejhaj nem es az esztenát
  Ejhaj nem es az esztenát.
  
  Kivitték-e jerdőbe
  Kivitték-e jerdőbe
  Ejhaj nem es a misére
  Ejhaj nem es a misére.
  
  Folyt-e neki ja vére
  Folyt-e neki ja vére
  Ejhaj nem is a teje
  Ejhaj nem is a teje.
  

  19. Andrásfalu keskeny padló

  Andrásfalu keskeny padló
  Andrásfalu keskeny padló
  Hol hietszer elvetett e ló
  Hol hietszer elvetett e ló.
  
  S ha még egyszer el fog vetni
  S ha még egyszer el fog vetni
  Katanának sem leszek jó
  Katanának sem leszek jó.
  
  Katanaságim sem bánom
  Katanaságim sem bánom
  Csak apám s anyám sajnálom
  Csak apám s anyám sajnálom.
  

  20. Anyám éldes anyám

  Anyám éldes anyám
  Gyenge szülő dajkám
  Anyám éldes anyám
  Gyenge szülő dajkám.
  
  Ki kilenc hónapig
  Méhébe' hordozott
  Kilenc holnap után
  Ez világra hozott.
  
  Mikor csicset adott
  Adott volna mérget
  Adott volna mérget
  Hogy én ezt ne érjem.
  
  Mikor takargatott
  Gyenge gyócs ruhába
  Takargatott volna
  Forró parázsába.
  
  Mikor ringatgatott
  Jó ringó bölcsőbe
  Rengetgetett volna
  Hét singgel be a födbe.
  

  21. Anyám lányja hol voltál az este

  Anyám lányja hol voltál az este
  Anyám lányja hol voltál az este
  Én anyám én anyám a virágas kerbe
  Én anyám én anyám a virágas kerbe.
  
  Anyám lányja hát ott mit csinyáltá'
  Anyám lányja hát ott mit csinyáltá'
  Én anyám én anyám a virágat szedtem
  Én anyám én anyám a virágat szedtem.
  
  Anyám lányja hát azt kinek szedted
  Anyám lányja hát azt kinek szedted
  Én anyám én anyám a szép szeretőmnek
  Én anyám én anyám a szép szeretőmnek.
  

  22. Anyám lányja hol vótál az este

  Anyám lányja hol vótál az este
  Anyám lányja hol vótál az este
  Én anyám én anyám virágos ker'be
  Én anyám én anyám virágos ker'be.
  
  Anyám lányja hát ott mit csináltál
  Anyám lányja hát ott mit csináltál
  Anyám anyám édes anyám virágot szedtem
  Anyám anyám édes anyám virágot szedtem.
  
  Anyám lányja hát azt kinek szedted
  Anyám lányja hát azt kinek szedted
  Anyám anyám édes anyám szép szeretőmnek
  Anyám anyám édes anyám szép szeretőmnek.
  

  23. Apró alma lehullott a sárba

  Apró alma lehullott a sárba
  Ki felszedé nem marad hijába
  Én felszedem, megmosom s elteszem
  A babámot igazán szeretem.
  
  Cifra bunda szegre van akasztva
  Jere babám akaszd a nyakamba
  Hadd járjuk el azt a csárdás táncot
  Fehérváron zergetik a láncot.
  

  24. Ardeleanca gyorsa

  Ardeleanca gyorsa
  

  25. Ardeleanca

  Ardeleanca
  

  26. Ardeleanca

  Ardeleanca
  

  27. Ardeleanca

  Ardeleanca
  

  28. Ardeleanca

  Ardeleanca
  

  29. Ardeleanca

  Ardeleanca
  

  30. Arra kérem az én jó Istenemet

  Arra kérem az én jó Istenemet
  Gyógyítsa meg az én árva szívemet
  Gyógyítsa meg az én árva szívemet
  Gyenge szüvem nemsokára megreped.
  
  Fáj a szívem, kimondani nem lehet
  S akiért fáj, gyógyítani sem lehet
  Majd meggyógyít a koporsóm deszkája
  Mikor a föld suhogva jomlik rája.
  
  De szeretnék az égen csillag lenni
  S az ég alján homályosan ragyogni
  Éjfél körül kerülgetném az eget
  Ha megtudnám, hogy a babám kit szeret.
  

  31. Arrul alól kéken beborult az ég

  Arrul alól kéken beborult az ég
  Az én babám most írja bús levelét
  Írd meg babám, írd meg minden sorsodat
  Hogy tudjam meg mihez tartsam magamat.
  Hogy tudjam meg hogy megvársz te engemet
  Örömmel töltsem el a három évet.
  
  Kitöltöttem három évet hat napot
  Kapitány úr szalutálni nem tudok
  Majd szalutál az a bundás reguta
  Kinek hátra harminchat kis hónapja.
  Majd szalutál az a bundás reguta
  Kinek hátra harminchat kis hónapja.
  

  32. Arrul alól kéken béborult az ég

  Arrul alól kéken béborult az ég
  Az én babám most írja bús levelét
  Írd meg babám írd meg minden sorsodat
  Hogy tudjam meg mihez tartsam magamat.
  Hogy tudjam meg hogy megvársz te engemet
  Örömmel töltsem el a három évet.
  
  Kitőtöttem három évet hat napot
  Kapitány úr szalutálni nem tudok
  Majd szalutál az a bundás reguta
  Kinek hátra harminchat kis hónapja.
  Majd szalutál az a bundás reguta
  Kinek hátra harminchat kis hónapja.
  

  33. Arrul alól kéken béborult az ég

  Arrul alól kéken béborult az ég
  Az én babám most írja bús levelét
  Írd meg babám, írd meg minden sorsodat
  Hogy tudjam meg mihez tartsam magamat.
  
  Édesanyám volt az oka mindennek
  Mért nem adott engem a szeretőmnek
  Adott volna jédes anyám csak annak
  Kit a szüvem kiválasztott magának.
  

  34. Atya Fiú Szentlélek egy Isten

  Atya Fiú Szentlélek egy Isten
  Egy úr három személök nagy Isten
  Téged áld minden lélek
  Téged áld minden lélek.
  
  Megváltó Fiúisten Úr Krisztus
  Igaz ember és Isten Úr Krisztus
  Néked könyörgünk itten
  Néked könyörgünk itten.
  

  35. Az Alföldön kutya betyár vagyok én

  Az Alföldön kutya betyár vagyok én
  Cifra szűröm bő gatyába járok én
  A kis kalapom bal szememen viselem
  Némely kislányra még föl sem emelem.
  A kis kalapom bal szememen viselem
  Némely kislányra még föl sem emelem.
  
  Eredj pajtás, térítsd erre ja csikót
  Hadd vegyük le a lábáról a békót
  Arra vigyük amerre a nap lejár
  Arra tudom hogy a gazdája nem jár.
  Arra vigyük amerre a nap lejár
  Arra tudom hogy a gazdája nem jár.
  
  Van egy csikóm kit én magam szereztem
  Amíg más aludt hát addig elvezettem
  Sárga szőre de kesely mind a négy lába
  Annak még a szél sem áll a nyomába.
  

  36. Az éjenn álmomba

  Az éjenn álmomba
  jAzt az álmot láttam
  Baraccó piacán
  Hat lóval szántottam.
  
  Édessem es ott vót
  zÖkrököt hajtatta
  Édessem es ott vót
  zÖkrököt hajtatta.
  
  Minden fordulásba
  Két pár csókat kaptam
  Minden fordulásba
  Két pár csókat kaptam.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  4)
  Vedd fel a villádra
  Vesd fel a bugjára
  Ne maraggyon kárba
  Szerelem munkája.
  5)
  Szerelem szerelem
  Átkozott szerelem
  Hogy nem termettél vót
  Minden fa hegyiben.
  6)
  Minden fa hegyibe
  Dió levelibe
  Hogy szakasztott vóna
  Minden szegén róla.
  7)
  Mert én szakasztottam
  S el es szalasztottam
  De még szakasztanék
  Ha jóra találnék.
  8)
  Vaj jóra vaj rosszra
  Vaj hótig bánatra.
  Vaj jóra vaj rosszra
  Vaj hótig bánatra.
  9)
  Madárka madárka
  Ne zavard a vizet,
  Hagy igyak belőle,
  Írjak egy levelet.
  10)
  Apámnak anyámnak
  Szüvbeli mátkámnak
  Apámnak, anyámnak
  Szüvbeli mátkámnak.
  11)
  Vidd az ablakikra
  Tedd az asztalikra
  Vidd az ablakikra
  Tedd az asztalikra.
  12)
  S ha kérdik hol vagyok
  Mondd meg hogy hol vagyok
  Tatár városába
  Térdig vasba vagyok.
  13)
  Megunta két lábom
  A vasak közt lenni
  Megunta két kezem
  A harangot húzni.
  Harangak kondulnak,
  Sebveim mozdulnak. 
  
  [A jegyzőkönyv és a hangfelvétel tanúsága szerint Bálint Péterné énekelte. A lejegyzésen, tévesen, Benedek Róza szerepel]
  

  37. Az én csizmám disznóbőr

  Az én csizmám disznóbőr
  

  38. Az hadiki templom előtt

  Az hadiki templom előtt
  Három ágú diófa nőtt
  Három ágnak hat levele
  Azon van a rózsám neve.
  
  Az én rózsám íródiák
  Nem kell neki gyertyavilág
  Megírja ő a levelet
  A ragyogó csillag mellett.
  

  39. Az nap harag napja lészen

  Az nap harag napja lészen
  Amel' mindent porrá tészen
  Mind a vérdíjra légy készen.
  
  Mel' rettegés lészen akkor
  A bírónak eljöttekor
  Iszonyú számvételekor.
  

  40. Azt hallottam hogy a héten

  Azt hallottam hogy a héten
  Lejány vásár lesz a réten
  Én is oda fogok menni
  Szőkét barnát választani.
  
  Szőkét ne végy mer beteges
  Pirosat se me' részeges
  Barnát vegyél a' lesz való
  Az lesz az ölelni való.
  

  41. A.Báthori András históriája

  A.Báthori András históriája
  Ó emberi gyarló nemzetség
  Minden dolgod csak hívság kétség
  Miben bízol arany és ezüst
  Elenyészel majdan mint a füst.
  
  Ó te tündér és csalárd világ
  Mi benned van, mind csalárd hívság
  Halál előtt minden leromlik
  Testünknek is vára elomlik.
  
  Látod mindennapi példákban
  Hogy a halál siet dolgában
  A hatalom nagy bizodalom
  Elvész s olvad mint a hóhalom.
  
  Kik a magos székeket ülik
  Halált azzal el nem kerülik
  Meg nem menthet nagy uraságod
  Főtisztséged sem méltóságod.
  
  (var. 4)
  Kik a magas helyen is ülnek
  Halál téged el nem kerülnek
  Nem menthet meg nincs nagy uraság
  Lerogy előtted a hatalmasság.
  5)
  Mint szép virág mikor kinyílik
  Illatoz de hamar elmúlik
  Ember élte itt úgy virágzik
  S ékessége majd elváltozik.
  6)
  Im én is e világ mezején
  Virágozni kezdék idején
  De mely hamar fényesség lettem
  Oly hamar már el is enyésztem.
  7)
  Ama híres Báthori házból
  Születtem nagy és fényes házból
  Ifjúságom mások példája
  Volt fő méltóságok csodája.
  8)
  Gyermekségem volt kellemetes
  Szüleimnél valék tetszetes
  Bíbor bársony selyem fedeztek
  Széltől napfénytől is őriztek.
  9)
  Hogy lelkemet ártatlanságban
  Megtarthatnám én tisztaságban
  A Krisztus hív szolgálatában
  Felkenettem a szent papságra.
  10)
  Hamar engem írtak Rómába
  Kardinálok tarka tagjában (sarka rangjában)
  Fejedelme Erdélynek lettem
  Lépésemet ily gyorsan tettem.
  11)
  Nem valék még igen sok idős
  Ah csak harminchárom esztendős
  Éltemnek legszebb virágjában
  Örül halál mind prédájában.
  12)
  Ó vajon ki gondolta volna
  Hogy ily hamar éltem elmúlna
  Véletlenül történt halálom,
  Utol érvén bágyadtság s álom.
  13)
  Ó váratlan szomorú óra
  Nem adsz időt e földi jóra
  Rám köszöntöd halál poharát
  És megvetéd éltem határát.
  14)
  Mihály vajda csalfa szívével
  Kínálkozik ígéretével
  (Kínálkodik ígért kincsével)
  Ki megfog vagy fejemet veszi
  Az örökre boldoggá teszi.
  15)
  Kívánsága veszendő kincsnek
  Nagy rozsda az emberi szívnek
  Ez vesztette az én fejemet
  Ez végezte itten éltemet.
  16)
  Te Pásztor-bükk amely fejemről
  Nevezetes lettél nevemről
  Itt szakasztád végét éltemnek
  S minden földi dicsőségemnek.
  17)
  Magas hegyek rengeteg erdők
  Széles bércek sivatag mezők
  Hová futnék a halál elől
  Nem rejthettek ti el az elől.
  18)
  Szent Domokos népe Rómával
  Békéljél meg a szent atyával
  Száz esztendőt fenntartnál böjttel
  Egyszer vétke töröltetnék el.
  19)
  Úgy nem kiált bosszút én vérem
  Szent törvényét Úrnak ismérem,
  S aki által folyt itten vérem,
  Bocsánatját az égből kérem.
  20)
  Hívek kik most ide gyűltetek,
  Emlékezni rólam jöjjetek,
  Imádsággal ha segítetek
  Bő jutalmat mennyekből vesztek.
  21
  Ó Jézusom ki a keresztfán
  Megváltottál szent véred árán
  Sok jóvoltod szívből hálálom
  Testem lelkem neked ajánlom.
  22)
  Add meg dicső feltámadásom,
  Országoltam veled lakásom
  Hogy áldjalak szent angyalokkal,
  Imádjatok égi karokkal.
  23)
   (sírfelirata)
  1.András kardinál Erdély fejedelme
  Éltét itt végezte /:végső veszedelme:/
  2.Tulajdoníttatik nagy Kristály Andrásnak
  Mikor egy hija volt /az ezerhatszáznak:/
  3.Tette e keresztet Puskás Tamás papunk
  Mikor ezerhatszáz/:tizennyolcat írtunk:/
  "Éneköltem én özvegy Mihályné 63 éves, szentegyházfalvi lakos"
  

  42. Álmos vezér amint őseihez tére

  Álmos vezér amint őseihez tére
  Árpád lőn utána a magyarok vezére
  De kissé bővebben elmondom majd nektek
  Ki volt a vitéz kit Árpádnak neveztek.
  
  Magyarok mikor e nagy nevet halljátok
  Mintha oltár mellett templomban volnátok
  Emeljétek meg a kalapjaitokot
  Mert köszönhetitek neki hazátokot.
  
  A nagy viadalon a magyarok honát
  Hol megdönti saját terhe a gabonát
  Hol tűzzel van tele a szőlő gerezdje
  E szép országot a hős Árpád szerezte.
  

  43. Árva madár mit keseregsz az ágon

  Árva madár mit keseregsz az ágon
  Nem csak te vagy elhagyott e világon
  Nékem sincsen édesapám, sem anyám
  A jó Isten gondot visel még reám.
  
  Árva vagyok azon kezdem panaszim
  Nincsen apám nincsen anyám, gyámolim
  Itt kitetszik ki az igazi árva
  Nincs ki bújjék gyászos koporsajára.
  

  44. Árva vagyok apa nélkül

  Árva vagyok apa nélkül
  Árva vagyok apa nélkül
  Hétszer árvább anya nélkül.
  
  Vótam én is mikor vótam
  Vótam én is mikor vótam
  Kóró között virág vótam.
  
  Egy szép legén leszakasztott
  Egy szép legén leszakasztott
  Körme között elirvasztott.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Úgy elhervadt a szívemnél
  Úgy elhervadt a szívemnél
  Mind a lekaszált fű mezőn.
  
  Lekaszálják s megaratják
  Lekaszálják s megaratják
  Kapicába rakosgassák.
  

  45. Árvátfalvi sima

  Árvátfalvi sima
  "Árvátfalvi ugrós" Ugrós helyett gyakran mondják "szökős"-nek is. Ilyen szökőst, ugróst szoktak figurának is játszani. A "sima" olyan táncnak, jelen esetben gyors táncnak a neve, amelyben nem ugranak, a legény megmaradhat párjával s igen gyors csúsztatott lépésekkel táncolnak. Körülbelül a gyors csárdás egyik fajtája.
  

  46. Árvátfalvi ugrós

  Árvátfalvi ugrós
  LLK7j: "Verbunk frisse, mások csűrdöngölőnek hívják de ez csak egy s ugyanaz táncban is mozsikában is."
  

  47. Barázdában szépen szól a pacsirta

  Barázdában szépen szól a pacsirta
  Bús levelét a galambom most írta
  Azt olvastam könnyes szemmel belőle
  Csak a halál választhat el őtőle.
  
  Én az éjjel nem aludtam egy órát
  Hallgattam a jó galambom panaszát
  Éjfél után mondta meg, hogy mi baja
  Ő szeretne de jaz anyja nem hagyja.
  

  48. Be szépen szól a cimbalom, mi lesz belőlünk galambom

  Be szépen szól a cimbalom, mi lesz belőlünk galambom
  Belőlem egy fülemile ki a párját elvesztette
  Belőled lesz szép szomorú egy szép elhervadt koszorú.
  
  LLSz28j: "Lassú". A szólót Siposné énekelte.
  

  49. Bémegyek a földbe lakni

  Bémegyek a földbe lakni
  Ott a bú nem fog megkapni
  Olyan házat csináltatok
  Ablakot rá nem vágatok
  Olyan házat csináltatok
  Ablakot rá nem vágatok.
  
  Hej búbánat keserűség
  Még a testvér is ellenség
  Hát idegen hogyne vóna
  Még a testvér sincsen jóba
  Hát idegen hogyne vóna
  Még a testvér sincsen jóba.
  

  50. Bilibók János mit gondoltál

  Bilibók János mit gondoltál
  Mikor hazul elindultál
  S én egyebet nem gondoltam
  Marháim járomba fogtam.
  
  S Ilonámtól elbúcsúztam
  S Istvánkámot megcsókoltam
  S aval szántani indultam
  S aval szántani indultam.
  
  S mikor bácsikámhoz értem
  S met én oda jes bémentem
  Ángyikával beszélgettem
  S met én tőle jes búcsút vettem.
  
  S aval szántani indultam
  Hosszú napot én szántottam
  S a Csokányoson botogtam
  S a Csokányoson botogtam
  
  S olyan erőst elfáradtam
  Estét értem lenyugodtam
  S mikor legjobban aludtam,
  Arra jöve a dusmányom.
  
  Keresztül löve ingemet
  S eltette jaz életemet.
  Árván hatta népeimet
  S az én jó édesanyámot.
  
  Szökjél sógor me' meglőttek
  S a világomról eltettek.
  Fog’ járomba marháimat
  Vígy el ingem magad haza.
  

  51. Bizonytalan voltát világ állapotjának

  Bizonytalan voltát világ állapotjának
  Változását látjuk most minden állatoknak
  Kik ma egészségben voltak holnap esnek be
  Torkábann az halálnak.
  
  Ne örüljön bátor senki gazdagságának
  Ékes termetinek és szép ifjúságának
  Friss öltözetinek aranynak ezüstnek
  Mert azok mind elmúlnak.
  

  52. Bizonytalan voltát világ állapotjának

  Bizonytalan voltát világ állapotjának
  Változását látjuk most minden állatoknak
  Kik ma egészségben voltak holnap esnek
  Torkában a halálnak.
  
  Ne örüljön bátor senki gazdagságának
  Ékes termetinek délceg ifjúságának
  Friss öltözetének aranynak ezüstnek
  Mert azok mind elmúlnak.
  
  Vizi buborékhoz mi életünk hasonló
  Mezei virággal egyetes mind elmúlandó
  Nincsen e világon oly erős alkotmány
  Ki lehessen állandó.
  
  A mát Isten adta holnapot nem ígérte
  Minden utaidat erősen megkötötte
  Hogy száz esztendőt élj nagy jó egészségbe
  Talán azt nem engedte.
  

  53. Bojtár volt a nagyapám

  Bojtár volt a nagyapám
  Bojtár vagyok én is
  Csak a botját hagyta rám
  Gazda vagyok mégis.
  Kisbáránykám minden reggel
  Bégetéssel ébresztget föl
  Kelj föl édös gazdám.
  
  Báránykámon csengő szól
  Csingilingi lánga
  A furulyám is dúdol
  Csingilingi lánga
  Kisbáránykám mellém fekszik
  Szundikálunk késő estig
  Jójcakát kívánok.
  

  54. Boldogasszony anyánk régi nagy pátronánk

  Boldogasszony anyánk régi nagy pátronánk
  Ki voltál mindenkor nékünk kegyes dajkánk
  Magyarországról romlott hazánkról
  Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
  
  Tudod hogy szent István néped buzdította
  Te dicséretedre s oltalmadra bízta
  Magyarországról romlott hazánkról
  Ne feledkezzél el szegény magyarokról.
  

  55. Búza közé száll a dalos pacsirta

  Búza közé száll a dalos pacsirta
  Búza közé száll a dalos pacsirta
  Hogyha magát már odafenn kisírta
  Hogyha magát már odafenn kisírta.
  
  Én is szállnék száll a lelkem zokogva
  Én is szállnék száll a lelkem zokogva
  Leszállani nem szállhatok sohova
  Leszállani nem szállhatok sohova.
  
  Nem fogad bé hova szállnom kellene
  Nem fogad bé hova szállnom kellene
  Búzavirág szemű babám kebele
  Búzavirág szemű babám kebele.
  

  56. Cigány cigán mér' vagy cigán jajajaja jaja jajaja

  Cigány cigán mér' vagy cigán jajajaja jaja jajaja
  Mé' jársz magyar kislány után jajajajajajajaja
  Hogyne járnék magyar után szebb a magyar mint a cigány
  Hogyne járnék magyar után szebb a magyar mint a cigány.
  
  Azt gondoltam amíg élek jajajaja jaja jajaja
  Mindég víg napokat élek jajajaja jaja jajaja
  De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam
  De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam.
  

  57. Cigány csárdás

  Cigány csárdás
  LLK24j: "Gyors csárdás", amelyet a Gr 123Ac sz. darab után szokott játszani!
  Amikor a MH4203b darabot játszotta, azt mondotta, hogy "Cigánytáncra való. De máskor is játszottuk. Lakodalom mifelénk mindig csak kedden. Addig nem engedték a legényt a lányra, amíg egy karó tetejére vagy kapufára tett tojást le nem lőtt. Így volt régen. Nagy mulatság is volt. Férfiúk mulattak és akkor húztuk ezt a mozsikát."
  

  58. Csak azért szeretek faluvégen lakni

  Csak azért szeretek faluvégen lakni
  Hogy az én édesem oda jár itatni
  Nem lovát itassa csak magát mutassa
  Két piros orcáját velem csókoltassa.
  
  Csak azért szeretem az oláh menyecskét
  Hogy meg tudja fejni a juhot s a kecskét
  Csak azért szeretem az oláh menyecskét
  Elül is katrinca hátul is katrinca.
  
  Csak azért szeretem az oláh menyecskét
  A pucokba hever mamaligát kever
  Csak azért szeretem az oláh menyecskét
  Elül is katrinca hátul is katrinca.
  

  59. Csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el

  Csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
  Felszántom én aztat aranyos ekével
  Be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel
  El is boronálom sűrű könnyeimmel.
  
  Amerre én járok még a fák is sírnak
  Gyenge ágairól levelek hullanak
  Hulljatok levelek rejtsetek el engem
  Mer' akit szeretek, mást szeret, nem engem.
   (Kis Sándor)
  
  Csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
  Fölszántotam én azt aranyos ekével
  Be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel
  El is boronálom sűrű könnyeimmel.
   (Ungvári Mártonné)
  

  60. Csárdás

  Csárdás
  

  61. Csárdás

  Csárdás
  

  62. Csárdás

  Csárdás
  

  63. Csárdás

  Csárdás
  LLK31j: MH4202aI: "Régi magyar lassú"
  MH4021b: Szöveges dallam.
  
  Fáj a szivem nem tagadom
  Akiért fáj nem láthatom
  La la la la la la stb.
  
  Többször előfordul székelyföldi gyűjtésemben e sajátos 16 szótagú sorból álló melódia. Ha szöveggel éneklik végig, tempója lassú és szövege a székely keservesekhez hasonló lírai tartalmában. Tánchoz játszva, nem mindig éneklik végig szöveggel, hanem a 2. és 3. sort már csak la-la-lával dúdolják.
  

  64. Csárdás

  Csárdás
  LLSz20j: Névnap-köszöntők alkalmával szokásos tánc.
  

  65. Csárdás

  Csárdás
  Névnap-köszöntők alkalmával szokásos tánc. (LLSz20j)
  

  66. Csárdás

  Csárdás
  Öreg Ungvári Mártoné
  LLSz20j: Ezt a csárdást gyakran játszák névnap-köszöntéskor. Amikor a köszöntés beköszöntővel és énekkel elhangzott, a megjelentek már ettek is, ittak is, kis mulatság kerekedett. Öreg Ungvári Márton-napkor mindig ezt a csárdást húzatta, ezért nevezték el róla.
  

  67. Csárdás

  Csárdás
  "Fiatal Szováti Mihályé"
  

  68. Csárdás

  Csárdás
  "Sipos Sándoré"
  

  69. Csárdás

  Csárdás
  "Székely Sándoré"
  

  70. Csárdás

  Csárdás
  "Vig Samu Andrásé"
  

  71. Csendes magyar

  Csendes magyar
  

  72. Cserreg berreg a legyecske férjhez akar menni

  Cserreg berreg a legyecske férjhez akar menni
  Komám prücsök a sutuba meg akarja kérni
  Házasodik a kemence belébútt a kürtő
  Házasodik a kemence belébútt a kürtő.
  Kókis elől járja réce rejá hányja
  Az én kicsi sánta kecském fél körmire járja
  Kókis elől járja réce rejá hányja
  Az én kicsi sánta kecském fél körmire járja.
  

  73. Csikorog a szekér szép hat ökör húzza

  Csikorog a szekér szép hat ökör húzza
  Mellette jegy barna legény könnyeit hullatja
  Mellette jegy barna legény könnyeit hullatja.
   (Ferencziné)
  
  Ne sírj barna legény ne hullasd könnyedet
  Ne sírj barna legény ne hullasd könnyedet
  Mer akit szerettél mást szeret, nem téged
  
  Szerelem szerelem átkozott szerelem
  Mér' nem termettél meg minden fa levelen
  Mér' nem termettél meg minden fa levelen.
  
  Minden fa levelen minden fa tetején
  Hogy szakitott volna minden szegény legény
  Hogy szakitott volna minden szegény legény.
  
  Minden fa tetején minden bokor alján
  Hogy szakitott volna minden szegény lejány
  Hogy szakitott volna minden szegény lejány.
  
  Lám én szakítottam de megcsalatkoztam,
  Szelíd galamb helyett vadgalambot fogtam,
  Szelíd galamb helyett vadgalambot fogtam.
   (Mindnyájan)
  

  74. Csíki csárdás

  Csíki csárdás
  

  75. Csíkmegyei csárdás

  Csíkmegyei csárdás 
  [Ha kimegyek arra magos tetőre]
  

  76. Csűrdöngölő

  Csűrdöngölő
  

  77. Csűrdöngölő

  Csűrdöngölő
  

  78. Csűrdöngölő

  Csűrdöngölő
  

  79. De szeretnék az erdőbe fa lenni

  De szeretnék az erdőbe fa lenni
  A fák között tölgyfa nevet viselni
  Mer' a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül
  Az én szívem soha sincs bánat nélkül.
  
  Zöld erdőbe terem a mérges kígyó
  Szép lejánból lesz a legénycsábító
  Aj Istenem de jó annak ki csúnya
  Szegény legény szivit nem szomorítja.
  
  Szép a csikó ha szépen felnyergelik
  Szép a rózsám ha szépen felöltözik
  Mikor menyen a templomba előttem
  Az én szívem majd kirepül belőlem.
  

  80. Dojna

  Dojna
  

  81. Eddig vendég jól mulattál

  Eddig vendég jól mulattál
  Ha tetszenék, elindulnál
  Uccu gazda, kapjál botra
  A vendéget indítsd útra.
  
  Eddig vendég jól mulattál
  Ha tetszenék elindulnál
  Uccu gazda kapjál botra
  S a vendéget indítsd útra.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Nincsen fonál a rudamon
  Csak hat zseréb motollámon
  Azt es hat hónapig fontam
  Méges eleget aludtam.
  

  82. Egész falut összejártam

  Egész falut összejártam
  Méges semmit sem találtam jajaja
  Pedig addig csaltam kértem
  Míg üresvel visszatértem jajaja.
  
  Jaj nincs kenyér nincs káposzta
  Nincsen állcsont sem szalanna jajaja
  Jaj nincs kenyér nincs káposzta
  Nincsen állcsont sem szalanna jajaja.
  
  Lopás a mi mesterségünk
  Ha jegyebből nem élhetünk jajaja
  Lopás a mi mesterségünk
  Ha egyebből nem élhetünk jajaja.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Restát meszelőt csináltunk
  S egy nagy malacot elvágtunk jajaja
  Restát meszelőt csináltunk
  S egy nagy malacot elvágunk jajaja.
  
  Apáink is csak úgy éltek
  Csiptek loptak méges éltek jajaja
  Apáink is csak úgy éltek
  Csiptek loptak méges éltek jajaja.
  
  Nincsen széna nincsen abrak
  Édes lovam agyoncsaplak jajaja
  Édes gazdám ne csapj agyon
  Kitelelek az ugaron jajaja.
  

  83. Egészen szép vagy Márija

  Egészen szép vagy Márija
  Egészen szép vagy Márija
  Eredendő bűnnek szennye nincs tebenned
  Eredendő bűnnek szennye nincs tebenned.
  Te Jeruzsálem dicsőssége
  Te jIzrájelnek öröme
  Te ja bűnösöknek nagy tisztessége
  Te ja bűnösök szószóllója.
  Ó Márija, ó Márija
  Nagyokosságú szen' szűz
  Kegyelmességes szen' szűz
  Imádd érettünk, könyörögj érettünk
  A mi urunk Jézus Krisztusnak.
  

  84. Egy kicsi madárka

  Egy kicsi madárka
  Hozzám kezde járni
  Virágos kertembe
  Fészket kezde rakni.
  
  De azt az irigyek
  Észre kezdék venni
  Kicsiny madár fészkét
  Széjjel kezdék hánni.
  
  Madárka, madárka
  Te kicsi madárka
  Menj el az én rózsám
  Üvegablakjára.
  
  Ha nem tudod hol vár 
  Kérdezd a szomszédját
  Megmutassa neked
  Pázsintos udvarát.
  
  Pázsintos udvarán
  Sétáló gazdáját
  Ablakjában kinyílt
  Csokros tulipántját.
  
  Átokul meghagyom
  Minden éfiúnak
  Ne tartson szeretőt
  Titokba magának.
  
  Mer én úgy maradtam
  Mind ősszel a tarló
  Melynek ékességét
  Levágta ja sarló.
  

  85. Egy vénasszony pitteg-pattog a muzsikaszóra

  Egy vénasszony pitteg-pattog a muzsikaszóra
  Két nagy szemit gologassa a boros kancsóra
  Hozd ki fiam a gyermeket hadd menjek a bálba,
  Ott vannak a szép legények a víg mulatságba.
  

  86. Egyszer jártam Gyulára

  Egyszer jártam Gyulára
  Ketszer Magyarországra
  Ej haj figefalevél
  Nem zörög ha nem fújja ja szél
  Ej haj figefalevél
  Nem zörög ha nem fújja ja szél.
  
  Itt én hallék magyar szót
  Nyisd meg rózsám az ajtót
  Ej haj göndör a babám
  Szeretsz-e te éngem igazán
  Ej haj göndör a babám
  Szeretsz-e te éngem igazán
  
  A felvételen nem szereplő további versszakok:
  
  Nyisd az ajtót csendesan
  Rakd a székem rendesen
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél.
  
  Rakd a székem rendesen
  Leülök legényesen
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél
  Ej haj figafalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél.
  
  Rántsd a tokányt hagymásan
  Megeszem katonáson
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél.
  
  S vesd az ágyot pompáson
  Lefekszem katonáson
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél.
  Ej haj figefalevél
  Nem zereg ha nem fújja ja szél.
  

  87. Ej csillag csillag de szép hajnali csillag

  Ej csillag csillag de szép hajnali csillag
  Azt gondoltam soha föl se virjad
  Föl köll kelni sok szegén legénnek
  Ej katonának kell menni szegénynek.
  Föl köll kelni sok szegén legénnek
  Ej katonának kell menni szegénynek.
  
  Ej bíró bíró de nagy lécpedi bíró
  Vegye ki a két szemedet holló
  Métt írtad bé nevem katanának
  Ej mikor még a ljányok sem sajnálnak.
  Métt írtad bé nevem katanának
  Ej mikor még a ljányok sem sajnálnak.
  

  88. Elment e madárka üres e kaljicka

  Elment e madárka üres e kaljicka
  Mind azt fúdogálja hazajő tavaszra
  Ha tavaszra nem bár búzapiruláskor
  Ha jakkorra sem jő tudd meg sohasem jő.
  
  Madárka madárkám csináltatok néked
  Gyémántból kalickát ezüstből padlócskát
  Én es adok neked zsemljecipót enned
  Zsemljecipót enned moskotárbort innyod.
  
  Nem szoktam nem szoktam kalickába' lakni
  Kalickába' lakni padlócskán sétálni
  Moskotárbort inni zsemljecipót enni
  Hanem szoktam hanem ágról ágra menni.
  
  Ágról ágra menni famugurát enni
  Famugurát enni harmatvizet inni
  Madárkám madárkám csacsogó rigócskám
  Pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szóllását.
  
  Hogy húzz a szívemnek vígasztaló nótát
  Ne sirítsd vizemet ne búsítsd szüvemet
  Ne busítsd szüvemet hogy igyam egy cseppet
  Há' ha kihághatnám csíkiak erdejit.
  
  Csikiak erdejét Debrecen mezejit
  Debrecen mezejit nagy havas tetejit.
  ...
  A felvétel alkalmával a következő szöveggel is énekelte:
  
  Kerülj szívem kerülj kertem alját kerüld,
  S ott es csak úgy kerülj búval meg ne merülj.
  
  Mert én ott kerültem búval megmerültem,
  Búsolni nem tudtam de most megtanultam.
  
  S a kozár gödribe szintén elhirvadtam,
  Meghirvadt bennem e jó szű mint mezőbe lekaszált fű.
  
  Mert a füvet lekaszálják lekaszálják, megaszalják,
  Kapicába es bérakják asztagba is elvontassák.
  
  Télbe marháknak kiadják s az ugrizsát féhényévák.
  Féhekényét elporgolják s a víg széllel elfuttassák,
  S az én búmat nem vámolják.
  

  89. Elmenyek elmenyek messze földre menyek

  Elmenyek elmenyek messze földre menyek
  Ennek a városnak lakója nem leszek
  Ennek a városnak lakója nem leszek.
  
  Ha jelmégy is rózsám csak hozzám igaz légy
  Igaz szerelmedet hamisra ne fordítsd
  Igaz szerelmedet hamisra ne fordítsd.
  
  Hat ökör a földet nem magának szántja
  Az anya a lányát nem magának szánja
  Az anya a lányát nem magának szánja.
  
  LLSz25j: Lakodalmon hajnalban szokták játszani, amikor a vendégsereg oszlani kezd. Ez az utolsó tánc.
  

  90. Elvesztettem zsebkendőmet megver anyám érte,

  Elvesztettem zsebkendőmet megver anyám érte,
  Megkapta jegy szőke legény csókot kíván érte.
  De jő nékem ideaggya, megcsókolom érte,
  De jő nékem ideaggya megcsókolom érte.
  

  91. Elvetettem kenderemet felébe

  Elvetettem kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mari ma
  Leszedtettem kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má.
  
  Eláztattam kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má
  Béáztottam kenderemet felibe
  Kender páca tearózsa pa mári má.
  
  Kivettettem kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má
  Letörtettem kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má.
  
  Megfontattam kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má
  Megszőttettem kenderemet felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má.
  
  Megvarrtattam e vásznamat felébe
  Kender páca tearózsa pa mári má.
  

  92. Emlékezem én uraim e csalárd világról

  Emlékezem én uraim e csalárd világról
  E világon az embernek ő állapotjáról
  A halálról és őnéki álnok hálójáról.
  
  Igen mutat már e világ nagy hosszú életet
  Ő ígéri mindeneknek a nemes vénséget,
  De nem soknak teljesíti ezt az ígéretet.
  

  93. Emlékezzél meg te gyarló ember a te Istenedről

  Emlékezzél meg te gyarló ember a te Istenedről
  Háladatlan te soha ne légy a te Teremtődhöz.
  
  Lám a madarak mel korán reggel énekölni kezdnek
  Amire Isten őköt teremté el nem feledkeznek.
  
  Te pedig ember úgy teremttettél az ő szent képére
  Tenálad vagyon az ő szájából kieresztett lelke.
  

  94. Engem szeress ne anyádot

  Engem szeress ne anyádot
  Én csókolom meg a szádot
  Csókolom a két orcádot,
  Csókra termett kicsi szádot.
  Csókolom a két orcádot,
  Csókra termett kicsi szádot.
  
  Azt gondolod te szigorú
  Érted vagyok én szomorú
  Dehogy érted szomorkodnám
  Lefeküdném jól aludnám.
  Dehogy érted szomorkodnám
  Lefeküdném jól aludnám.
  

  95. Erdélyes lassú (Ritka magyar)

  Erdélyes lassú (Ritka magyar)
  

  96. Erdélyes lassú (Ritka magyar)

  Erdélyes lassú (Ritka magyar)
  LLK32j: MH4199a "Erdélyes magyar lassú"
  MH4020b: Bözöd, 1942. VIII. Marosi József (62)
  
  jAzt gondoltam amíg élek ja ja ja ja ja ja ja ja ja
  Mindig jó napokat érek ja ja ja ja ja ja ja ja ja
  De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam
  De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam.
   (kétszer, utána:)
  Híjja.
  

  97. Erdélyes lassú (Ritka magyar)

  Erdélyes lassú (Ritka magyar)
  LLK34j: Bözöd, 1942. VIII. "Énekeltem én, Marosi József, 62 éves, Bözöd, földműves, református presbiter."
  
  Szeress, szeress, csak nézd meg kit
  Mer' a szerelem megvakít
  Jaj jaj jaj ja ja jaj.
  Mer' engemet megvakitott
  Örökre megszomoritott
  Csuhajja.
  
  Ver' meg Isten azt a szivet
  Aki kettőt, hármat szeret
  Jaj ja ja ja ja jaj jaj.
  Mer' én csak egyet szerettem
  Mégis eleget szenvedtem
  csuhajja.
  Mer' én csak egyet szerettem
  Mégis eleget szenvedtem
  csuhajja.
  
  Jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj 
  Jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj
  Jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj.
  

  98. Erdélyes (Ardeleana)

  Erdélyes (Ardeleana)
  

  99. Erdélyes (Ardeleana)

  Erdélyes (Ardeleana)
  

  100. Erdélyes (Ardeleana)

  Erdélyes (Ardeleana)
  

  101. Erdélyi cigánytánc

  Erdélyi cigánytánc
  

  102. Erdő erdő kerek erdő

  Erdő erdő kerek erdő
  Be szép madár lakja kettő
  Piros lába zöld a szárnya
  Piros a rózsám orcája.
  
  Olyan piros mind a vér
  Tőlem gyakran csókot kér
  De jén bizon nem adok
  Inkább úgy megátkozlak.
  
  Kilenc fija néma legyen
  A tizedik leján legyen
  Az is olyan hamis legyen
  Ország-világ híre legyen.
  

  103. Erdő erdő mit vétettem

  Erdő erdő mit vétettem
  Erdő erdő mit vétettem
  Mikor rajtad átol mentem.
  
  Én egyebet nem vétettem
  Én egyebet nem vétettem
  Csak rajtad keresztül mentem.
  
  Csak rajtad keresztül mentem
  Árnyékodba lefeküdtem
  Ott egy cseppet szenderedtem.
  
  Mikor szememet felvettem
  Mikor szememet felvettem
  Három zsendár áll mellettem.
  
  Tán értem jöttek az urak
  Érted jöttünk, el es viszünk
  Tömlec fenekébe teszünk.
  
  Arra kérem az urakot
  Arra kérem az urakot
  Engedjenek bár egy napot.
  
  Engedjenek bár egy napot
  Míg egy levelet írhatok
  Míg egy levelet írhatok.
  
  Ha egyet nem bár egy felet,
  Ha egyet nem bár egy felet,
  Öleljen meg aki szeret.
  

  104. Es az eső jesik sár van a nagyuccán

  Es az eső jesik sár van a nagyuccán
  Ez az ügyes barna kisljány sírval mos a Tiszán.
  Ez az ügyes barna kisljány sírval mos a Tiszán.
  
  Sírval mondja az édesanyjának
  Szeretejét a babáját viszik katonának.
  Szeretejét a babáját viszik katanának.
  
  Ne sírj ljányom ne sírj ne sírj a faluba
  Maradt legény a számadra elég a faluba
  Maradt legény a számodra elég a faluba.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Maradt anyám maradt de ha nem szeretem
  Gyászos vélle az életem ha én szívből nem szeretem.
  Gyászos vélle az életem ha én szívből nem szeretem.
  

  105. Este jő, szürkül bé,

  Este jő, szürkül bé,
  Tűzheleket seper bé
  Mer nem tudod ki jő bé
  Mer nem tudod ki jő bé.
  
  Aki 'z este béjárt vót
  Kilenc almát hozott vót
  Mind a kilenc piros vót
  S e legény is egy szép vót.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  Aki 'z este béjárt vót
  Kilenc almát hozott vót
  Mind a kilenc rothatt vót
  S e legény is e rossz vót.
  
  "Mikor gyerek vótam, guzsalyasba kislánykáktól tanultam."
  

  106. Este későn megperdítik a dobot

  Este későn megperdítik a dobot
  Este későn megperdítik a dobot
  Kijadják a nehéz parancsolatot
  Kijadják a nehéz parancsolatot.
  
  Magyar fijuk kezdődik a háború
  Magyar fijuk kezdődik a háború
  De jazér tük ne legyetek szomorú
  De jezér tük ne legyetek szomorú.
  
  Ki van téve ja magyarnak zászlója
  Ki van téve ja magyarnak zászlója
  De sok legényt feleskettek alatta
  De sok legényt feleskettek alatta.
  
  Én magam is felesküdtem alatta
  Én magam is felesküdtem alatta
  Az én rózsám keservesen siratja
  Az én rózsám keservesen siratja
  
  Erdélyország hegyes-völgyes határa
  Erdélyország hegyes-völgyes határa
  Terem kislánt minden legény számára
  Terem kislánt minden legény számára.
  
  Hol terem több jó bor és több szép leján
  Hol terem több jó bor és több szép leján
  Mint idebenn Erdélyország határán
  Mint idebenn Erdélyország határán.
  

  107. Este van este van de nem minden lánynak

  Este van este van de nem minden lánynak
  Csak annak a lánynak kihez sokan járnak
  Hozzám nem jár senki nekem nincs is este
  Nekem minden este gyászosra van festve.
  
  Istenem Istenem én édes Istenem
  Hogy kell a világot búval is eltőtsem
  Egy esztendő, kettő búval is eltelik
  Hej de az enyém sok, soha el nem telik.
  

  108. Estvéli ének

  Estvéli ének
  A fényes nap immár elnyugodott
  A föld szintén sötétben maradott
  Nappali fény éjjelre változott
  Fáradtaknak nyugodalmat hozott.
  
  Minden állat megy nyúgodalomra
  Az Istentől kirendelt álomra
  De én uram úgy megyek ágyamba
  Mintha mennék gyászos koporsómba.
  
  Mert noha most erős és friss vagyok
  De több napot magamnak nem hagyok
  Azt gondolom minden nap utolsó
  Még az éjjel kellhet a koporsó.
  

  109. Ez az utca bánat utca bánat utca

  Ez az utca bánat utca bánat utca
  Bánat kőből van kirakva van kirakva
  Azt is a rózsám rakatta
  Hogy én sírva járjak rajta
  Azt is a rózsám rakatta
  Hogy én sírva járjak rajta.
  
  Két fekete göndörszőrű lovam vagyon
  Még az éjjel az egyiket elmulatom,
  Elmulatom nem sajnálom,
  Szerettelek csak azt bánom.
  
  Siposné a következő szövegváltozatban ismeri:
  
  Ez az utca bánat utca bánat utca
  Bánat kőből van kirakva van kirakva
  Az én rózsám kirakatta
  Hogy én sírva járjak rajta.
  
  Nem járok én sírva rajta sírva rajta
  Járjon, aki kirakatta kirakatta
  Az én rózsám kirakatta
  Járjon ő hát sírva rajta.
  
  Két fekete göndörszőrű lovam vagyon
  Az egyiket még az éjjel elmulatom
  Elmulatom nem sajnálom
  Szerettelek csak azt bánom.
  

  110. Ez nap fényen már ezután

  Ez nap fényen már ezután
  Rejtekezzék felhőben
  Az én nevem elevenyen
  Temettessék a földben.
  
  Már ezután élnem kell
  Mindenkitől félnem kell
  Az én régi szeretőmtől
  Véletlenül válnom kell.
  
  Elég oka jaz annak
  Hogy a leján mind ravasz
  Ezer közül csak egy vállik
  Ki szeretetben igaz.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  Szeretelek szép szeretőm
  De engem nem szerettél
  Szemmel szájjal csalogattál
  De szívedből gyűlöltél.
  

  111. Ez napon itt megjelentünk (Köszöntő)

  Ez napon itt megjelentünk (Köszöntő)
  
  Ez napon itt megjelentünk nevedet hogy tiszteljük
  Mert ma szent István melyet soká vártunk
  Hajnala itt földerüljön szívünk örömbe merüljön
  Nohát vígadjunk nohát vígadjunk.
  
  Áldást kérünk jó Istenünk a magos egekből
  Adjon az Úr az égből, az egeknek egéből
  Az Úr Jézus kebeléből nyugtassa meg szent öléből
  Örökké ámen örökké ámen.
  
  LLSz81j: Az ének előtti beköszöntő így hangzik:
  
  Elindul a Fébrus (Fébrus = "az égen egy jel")
  Ragyogó fényével
  Vágtatja az eget
  Arany kerekével
  Nekem is a pennám
  Nem szűnik kezemből.
  
  Míg ne írjak verset
  Szent János nevéről
  Szent János is nekem
  Garasokat adjon
  Ha nem ád egy garast
  Hát egy pengőt adjon.
  
  Ének után még a következő strófát mondják:
  
  A ződ Elepintus magas hegyén járván,
  A Múzsával itten találkozván,
  Hallottam Szent János napjára virradni,
  Szent János napján tiszteletet tenni.
  Ezer vigasságot, teljes esztendőket,
  Valamennyi fövény tenger fenekébe,
  Annyi áldás szálljon miránk éltünkbe.
  Adjon az Úristen nektek víg időket.
  
  Elepintus = "tavaszképző jel"
  

  112. Ezek a szép szász lejányok kihúzós kendőbe járnak

  Ezek a szép szász lejányok kihúzós kendőbe járnak
  Ki van húzva ja kendőjek, elhagyta a szeretőjek
  Illik a tánc a cudarnak, minden rongya lobog annak
  Lobog elől, lobog hátul, lobog minden oldalárul.
  
  A kisasszony azt hiszi, hogy a betyár elveszi
  Ne higgye jel előre, semmi válik belőle
  A kisasszony piparéz, mindig a tükörbe néz,
  A kisasszony gyenge teste, megkívánja minden este.
  
  LLSz74: "Farsangi maskarások nótája". Alkalomhoz kötött dallam. Farsangkor ezzel a dallal jár a fiatalság házról házra. A farsangos ruha leglényegesebb darabja a széki ú. n. széles kendő. Széles kendőnek hívják a két végén szőttessel díszes, a rendesnél valamivel nagyobb kendőt, melyet csak ravatalra vagy faldísznek s végül a farsangosok öltöztetésére használnak. A lányok a fehér pendelyre két ilyen kendőből katrincát csinálnak; tűvel s szalaggal összekötik úgy, hogy elől még egy szalagdísz ékeskedjék [három fordított V alakban]. Az ilyen "fássángos" leány neve szász leány vagy szász menyecske. A fiúk betyárnak öltöznek a kendőkkel. Nyakba veszik őket s a két kendővégből széles ujjat varrnak. (A szász szónak csúfolódó értelme van.)
  

  113. Ébredj ember mél álmodból

  Ébredj ember mél álmodból
  Megszabadulsz rabságodból
  Közelít már üdvességed
  Eltöröltetik vétséged.
  
  Isten küldé már angyalát
  Hogy köszöntse Szűz Máriját
  Jelentse Úr kívánságát
  Hogy szülje e világ váltságát.
  

  114. Édes lányom (románul-magyarul)

  Édes lányom (románul-magyarul)
  
  románul:
  
  Fata mamei unde ai fost azi seara,
  Fata mamei unde ai fost azi seara
  Maica mea maica mea in gradin’ am fost
  Maica mea maica mea in gradin’ am fost.
  
  Fata mamei ce ai facut acolo
  Fata mamei ce ai facut acolo
  Maica mea maica mea flori am’ adunat
  Maica mea maica mea flori am’ adunat.
  
  Fata mamei cui ai dat florile
  Fata mamei cui ai dat florile
  Maica mea maica mea pentru Neculai
  Maica mea maica mea pentru Neculai.
  
  Fata mamei focul sa te arda
  Fata mamei focul sa te arda
  Maica mea maica mea apa ma m’a stange
  Maica mea maica mea apa ma m’a stange.
  
  magyarul:
  
  Édes lányom hol voltál az este
  Édes lányom hol voltál az este
  Én anyám én anyám én a kertbe voltam
  Én anyám én anyám én a kertbe voltam.
  
  Mit csináltál ottan át a kertbe,
  Mit csináltál ott lent a kertbe
  Én anyám én anyám virágot gyűtöttem
  Én anyám én anyám virágot gyűtöttem.
  
  Kinek adtad te azt a virágot
  Kinek adtad te azt a virágot
  Én anyám én anyám szeretőmnek adtam
  Én anyám én anyám szeretőmnek adtam.
  
  Édes lányom a tűzláng égjen meg
  Édes lányom a tűzláng égjen meg
  Én anyám én anyám a víz megálítja
  Én anyám én anyám a víz megállítja.
  

  115. Édesanyám gyakran nevelt fel engem

  Édesanyám gyakran nevelt fel engem
  Mégse tudja jaz én bús életemet
  Hogyha tudná az én bús életemet
  Éjjel nappal síratozna engemet.
  
  Édesanyám ne sirasson engemet
  Mer az Isten katonának teremtett
  Az is leszek míg a világ világ lesz
  Míg az égen egy ragyogó csillag lesz.
  
  Bort iszom én fenyőjággal tűzelek
  Még ma jeste ja rózsámmal beszéllek 
  Bort iszom én fenyőjággal tűzelek
  Még ma jeste ja rózsámmal beszéllek
  

  116. Édesanyám gyengén nevelt engemet

  Édesanyám gyengén nevelt engemet
  Még se tudja az én bús életemet
  Mer' ha tudná az én bús életemet
  Éjjel nappal siratgatna engemet.
  
  Édesanyám ne sirasson engemet
  Menjen haza nevelje az ecsémet
  Mert az ecsém nem katonának való
  Gyönge fickó s hamar megrúgja ja ló.
  
  A ló hamar megrúgja ja jobbkarját
  Nem lesz mivel megölelje babáját
  A ló hamar megrúgja a jobbkarját
  Nem lesz mivel megölelje babáját.
  
  Dániel Ferencné
  

  117. Édesanyám hol van az az édes téj

  Édesanyám hol van az az édes téj
  Kivel engem katonának neveltél
  Jobb lett volna adtad volna lányodnak
  Azt az őszön nem vinnék katonának.
  Jobb lett volna adtad volna lányodnak
  Azt az őszön nem vinnék katonának.
  
  Édesanyám ne sirasson engemet
  Menjen haza nevelje jaz öcsémet
  Mer az öcsém nem katonának való
  Gyenge legény megrúgja ja szilaj ló.
  Mer az öcsém nem katonának való
  Gyenge legény, megrúgja ja szilaj ló.
  

  118. Édesanyám mért is szültél

  Édesanyám mért is szültél
  ...
  Édesanyám mért is szültél, ha jengemet megvetettél,
  Mért is szültél e világra örökös szomorúságra.
  Édesanyám is volt nékem, nem is olyan réges régen.
  
  Nem is oly rég nincsen anyám, csak mióta meghalt apám.
  Édesanyám hol a szíved, hol az anyagi szerelmed?
  Mért virágzik jégvirágot, mért vetetted meg a lányod?
  Kimenyek a temetőbe, leborulok egy sírkőre,
  Az a sírkő, kinek jele, ott van apám eltemetve.
  Leborulok sírhalmára, szívem vigasztalására.
  
  Göröngyeji azt susogják, itt vár reád a boldogság.
  Itt lesz szíved meggyógyulva, itt lesz szíves megnyugodva.
  Édesanyám mért is szültél, ha jennyire megvetettél,
  De sok mindennek kitettél, a bánattól nem kíméltél.
  
  LLSz23j: Három 16-os sorpár keverődik e dallamban. Az első négy, a második hat, a harmadik ismét 16-os sorból áll. Helyszíni gyűjtéskor is ilyen keverten játszotta Ferenczi, azaz hegedűlte háromrészesnek is, kétrészesnek is. Mikor megkérdeztem tőle, melyik a helyes alak, azt felelte, hogy táncra a háromrészest szokta játszani. Nem tagadta azonban a tényt, hogy az énekesek szöveggel kétsoros formában dalolják. Lásd: LLSZ97j. (Nálunk a Gr 92 Ba jegyzeténél)
  

  119. Édesanyám rózsafája

  Édesanyám rózsafája
  Én vótam a legszebb ága
  Egy szép kislány leszakított
  Karjai közt elhervasztott
  Egy kisleány leszakított
  Karja között elhervasztott.
  
  Édesanyám sok szép szava
  Kit fogadtam kit nem soha
  Megfogadnám de már késő
  Hull a könnyem mint az eső
  Megfogadnám de már késő
  Hull a könnyem mint az eső.
  
  Édesanyám gyújts gyertyára
  Hazamenyek vacsorára
  Hadd egyem egy jó vacsorát
  Kit az édesanyám csinált
  Hadd egyem egy jó vacsorát
  Kit az édesanyám csinált.
  

  120. Édesanyám sokat intett a jóra

  Édesanyám sokat intett a jóra
  Ne menj fiam a kocsmába borinnya
  Nem hallgattam édesanyám szavára
  Beléestem a csavargók sorába
  Nem hallgattam édesanyám szavára
  Beléestem a csavargók sorába.
  

  121. Édesanyám volt az oka mindennek

  Édesanyám volt az oka mindennek
  Mér nem adott engem a szeretőmnek
  Adott volna engemet is csak annak
  Kit a szívem kiválasztott magának.
  
  Ha elindul ez a vonat hadd menjen
  Én utánam senki ne keseregjen
  Aki pedig én utánam kesereg
  A jó Isten két kezivel áldja meg.
  

  122. Én felkelék jó regvel hajnalba

  Én felkelék jó regvel hajnalba
  Én felkelék jó regvel hajnalba.
  
  Kimosdódám minden bűneimből
  Kimosdódám minden bűneimből.
  
  Megkendőzém arany kendőcskével
  Megkendőzém arany kendőcskével.
  
  Kimenék én ajtóm elejibe
  Kimenék én ajtóm elejibe.
  
  Feltekinték nagy magos mennyégbe
  Feltekinték nagy magos mennyégbe.
  
  Nyitva látám mennyország kapuját
  Nyitva látám mennyország kapuját.
  
  Azon belül mennyország ajtaját
  Azon belül mennyország ajtaját.
  
  Azon belül egy terített asztal
  Azon belül egy terített asztal.
  
  Azon vala e rengő bőcsűcske
  Azon vala e rengő bőcsűcske.
  
  Abba vala urunk Jézus Krisztus
  Abba vala urunk Jézus Krisztus.
  
  Ül vala mellette anyánk Szűz Márija
  Ül vala mellette anyánk Szűz Márija.
  
  A lábával rengetgeti vala
  A lábával rengetgeti vala.
  
  A szájával fúdogálja vala
  A szájávol fúdogálja vala.
  
  Aludjál el Istennek bárányja
  Aludjyál el Istennek bárányja.
  
  Szeretetbül jöttél erre ja világra
  Szeretetbül jöttél erre ja világra.
  
  További verszakok (felvételen kívül):
  
  Fölszántottam cintorom elejét,
  Fölszántottam cintorom elejét.
  
  Bévetetté Ádámnak magjával,
  Bévetetté Ádámnak magjával.
  
  Elboronáltatá anyai jajszóval,
  Elboronáltatá anyai jajszóval.
  

  123. Én kimenék küs kertembe virágom nézni

  Én kimenék küs kertembe virágom nézni
  Há' lejütte 'z őszi harmat virágom szinyét.
  
  Ritta sétál kis görice sárga lábával 
  Sárga lába ződ e szárnyo jaj be gyöngyön járja.
  
  Megszólítá kis görice há' fülyemülye
  Fülyemülye 'z én szeretőm olyan szerelmes.
  
  Gyer bé gyer bé jédes rózsám légy arany almám,
  Nem menek én édes szüvem mer' megútáltál.
  
  Ugyan megnézd édes rózsám kit választottál
  Tiszta víznek színye jalól mérget ne igyál.
  
  ritta = rajta
  

  124. Én nem ettem ma egyebet

  Én nem ettem ma egyebet
  Csak gyandrát csak gyandrát
  Nem szeretek én már senkit
  Csak Andrást csak Andrást.
  
  Én nem ettem ma egyebet
  Csak tejfelt csak tejfelt
  Nem szeretek én már senkit
  Csak Pétert csak Pétert.
  
  Én nem ettem ma egyebet
  Csak bálmost csak bálmost
  Nem szeretek én már senkit
  Csak Jánost, csak Jánost.
  

  125. Én nemzetem zsidó népem

  Én nemzetem zsidó népem
  Te jellened mit vétettem
  Hogy tőled halált szenvedtem
  Felelj meg te már énnékem.
  
  Én nemzetem zsidó népem
  Te jellened mit vétettem
  Hogy tőled halált szenvedtem
  Felelj meg te már énnékem.
  

  126. Én víg nem vagyok

  Én víg nem vagyok
  Szomorú vagyok
  Galambomat nem láthatom
  Jaj jaj meghalok.
  Galambomat nem láthatom
  Jaj jaj meghalok.
  
  Édes rózsám meghalok
  Ha tőled elmaradok
  Inkább hat nap szaladok
  Tőled el nem maradok
  Jaj jaj meghalok.
  Inkább hat nap szaladok
  Tőled el nem maradok
  Jaj jaj meghalok.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Édes kicsi Jánosom,
  Csak a pipa s az álom,
  Én ha tőled megválom,
  Nem fog ingem az álom,
  Jaj jaj meghalok.
  
  Édes kicsi Ferencem,
  Csak a neved szeretem,
  A pogácsa rétesen,
  A pálinka mézesen,
  Jaj jaj meghalok.
  
  Igyál édes Ferencem,
  Hogy az Isten éltessen,
  Igyál édes Ferencem,
  Hogy az Isten éltessen,
  Jaj jaj meghalok.
  

  127. Ének a madéfalvi veszedelemről

  Ének a madéfalvi veszedelemről
  
  Mennybéli nagy Isten hozzád kiáltunk 
  Keseredett szívvel hozzád foljamodunk
  Mert veszedelmünkben nincs hová fogjunk
  Mert veszedelmünkben nincs hová fogjunk.
  
  Meg sem gondolhatjuk a mi elménkkel
  Föl sem gondolhatjuk a mi szívünkkel
  Mennyi veszedelem támadt reánk fel
  Mennyi veszedelem áradt reánk fel.
  
  Mint a bő árvizek ugyan áradnak,
  Rettegés félelem el nem távoznak
  Sem éjjel sem nappal békét nem hagynak
  Sem éjjel sem nappal békét nem hagynak.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Ugyan elfáradtunk a nagy bánatban
  Megepedett szívünk a nagy kárvallásban
  Csakhogy még nem fekszünk a koporsóban.
  Csakhogy még nem fekszünk a koporsóban.
  
  Kíméletlen azért minket rontottál,
  Mi ellenségünkkel elpusztíttattál
  Mint a bárányokat megszaggattattál
  Mint a báranyokat megszaggattattál.
  
  Megalázál Isten s a földhöz verél
  Minden vígasságot tőlünk elvevél
  Gonosz bűneinkért a tűzbe vetél
  Gonosz bűneinkért a tűzbe vetél.
  
  Nincs nekünk a földön semmi örömünk,
  Nagy keserűséggel mi rabok lettünk
  Nyomorúságunkban szólni sem merünk
  Nyomorúságunkban szólni sem merünk.
  
  Kérünk nagy Úristen támadj mellettünk
  Ne dicsekedhessék mi ellenségünk,
  Ne mondják hogy nincsen senki mivelünk
  Ne mondják hogy nincsen senki mivelünk.
  

  128. Érik a szöllő hajlik az ága

  Érik a szöllő hajlik az ága
  Zörög a levele.
  Érik a szöllő hajlik az ága
  Zörög a levele.
  
  Durba nez a gazda nem nez fel a napra
  Csak a szépasszonyra.
  Durba nez a gazda nem néz fel a napra
  Csak a szépasszonyra.
  
  Durba nez a gazdasszony nem nez a cselédre
  Csak a szép legényre.
  Durba nez a gazdasszony nem nez a cselédre
  Csak a szép legényre.
  

  129. Érik a szőlő

  Érik a szőlő
  Hajlik az ága
  Borul a levele
  Borul a levele.
  
  Három szabó legény
  Vándorolnak szegény
  Egynek sincs kenyere
  Egynek sincs kenyere.
  
  Kére tőlem kőcsön
  Jaj de nekem sincsen
  Nem adott az Isten
  Nem adott az Isten.
  

  130. Fáj a szivem nem tagadom

  Fáj a szivem nem tagadom
  Érted fáj édes angyalom 
  Érted fáj édes angyalom
  Kedves gyönyörű virágom.
  
  Olyan bánat a szívemen
  Kétrét hajlott az egeken
  Ha még egyrét hajlott volna
  Szívem ketté hasadt volna.
  Ha még egyrét hajlott volna
  Szivem ketté hasadt volna.
  

  131. Fáj a szűvem szűvedér két fekete szemedér

  Fáj a szűvem szűvedér két fekete szemedér
  Fáj a szűvem szűvedér két fekete szemedér
  Fáj fáj genge szűvem fáj.
  
  Fáj a szűvem halálig koporsóm bezártjáig,
  Fáj a szűvem halálig koporsóm bezártjáig
  Fáj fáj genge szűvem fáj.
  
  Kék a szeme nem fekete ki a fene ne szeresse
  Kék a szeme nem fekete ki a fene ne szeresse
  Fáj fáj genge szűvem fáj.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  Kék a szeme szökjék ki ne szeresse más senki
  Kék a szeme szökjék ki ne szeresse más senki
  Fáj, fáj, genge szűvem fáj.
  
  Benkéné: "Megmondom igazán, egy szeretőmtől tanultam" 
  

  132. Fehér fuszujka virág

  Fehér fuszujka virág
  Ne jöjj hozzám napvilág
  Gyere jeste sötétbe
  Hadd üljek az öledbe.
  Gyere jeste sötétbe
  Had üljek az öledbe.
  
  Nem ülök én sokáig
  Csak tizenkét óráig
  Az a tizenkét óra
  jAnnyi mind egy félóra.
  Az a tizenkét óra
  Annyi mind egy félóra.
  

  133. Fehér fuszulyka virág

  Fehér fuszulyka virág
  

  134. Fehér fuszulyka virág

  Fehér fuszulyka virág
  Ne jöjj hozzám napvilág
  Gyere jöste sötétbe
  Hadd üljek az ölödbe.
  Gyere jöste sötétbe
  Hadd üljek az ölödbe.
  
  Nem ülök én sokáig
  Csak tizenkét óráig
  Az a tizenkét óra
  Annyi mint egy félóra.
  jAz a tizenkét óra
  Annyi mint egy félóra.
  

  135. Fehér fuszulykavirág

  Fehér fuszulykavirág
  Ne jöjj hezzám napvilág
  S jere hozzám sötétbe
  Hadd üljek az ölödbe.
  
  Ott sem ülök sokáig
  Csak tizenkét óráig
  Az a tizenkét óra
  Nekem csak egy minóta.
  

  136. Fehér László lovat lopott

  Fehér László lovat lopott
  S a feteke humály alott
  Fehér Lászlót vasba verék
  Tömlec fenekibe tevék.
  
  Fehér Anna meghallotta
  Hogy a bátyja fogva vóna
  Hujzad kocsis a hintómat
  Fog bé bátron hat lovamat.
  
  Tedd fel gyorsan huszasokot
  Huszasokot arannyakot
  Huszasokot arannyakot
  S a keresztes tallérokot.
  
  Jó nap Isten hadnagy uram
  Isten hozott gyingymadaram
  Azt hallottam hadnagy uram
  Hogy én bátyám fogva vóna.
  
  Fogva vagyon, fogva vagyon
  Tömlec fenekébe vagyon
  Azért jöttem hadnagy uram
  Hogy én bátyám elbocsássa.
  
  Elbocsátom, elbocsátom
  Ha jegy éjjen veled hálok
  Fehér Anna megsirüle
  S eppeng a bátyjához mene.
  
  Bátyám bátyám Fehér László
  Há mit mondott hadnagy uram
  Innét magát kibocsássa
  Ha egy éjenn vele hálok.
  
  Húgom húgom Fehér Anna
  Ne hálj magad a huncutval
  Ne hálj magad a huncutval
  S az akasztani valóval.
  
  Szizecsséged elveszeszted
  Méges nekem fejem veszik
  Szizecsséged elveszeszted
  Méges nekem fejem veszi.
  
  Nyócat ütött már az óra
  Aluszol-e Fehér Anna
  Nem aluszom, nem szunyódom
  Csak a nagy lánczergést hallom.
  
  Csak aludjál, csak nyugudjál
  Mer bátyádnak vége vagyon
  Csak aludjál, csak nyugdjál
  Mer bátyádnak vége vagyon.
  
  Tizet ütött már az óra
  Aluszol-e Fehér Anna
  Nem aluszom nem szunnyodok
  Csak a nagy puskaszót hallom.
  
  Csak aludjál csak nyúgudjál
  Mer bátyádnak vége vagyon
  Csak aludjál csak nyúgudjál
  Mer bátyádnak vége vagyon.
  
  Ki bátyámot elvesztette
  Mosdó vize vérré váljon
  Mosdó vize vérré váljon
  S a kenyere kőé váljon.
  
  Kendezeje meggyulladjon
  Két arcája langot kapjon
  Kendezeje meggyulladjon
  Két arcája langot kapjon.
  Kendezeje meggyulladjon
  Két arcája langot kapjon.
  

  137. Fejik a fekete kecskét

  Fejik a fekete kecskét
  Fejik a fekete kecskét haj haj haj
  Ütik a barna menyicskét
  Ütik a barna menyicskét haj haj haj.
  
  Ki nem szeretin az urát
  Ki nem szeretin az urát haj haj haj
  Főzzön neki varasbékát
  Főzzön neki varasbékát haj haj haj.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Hadd dögöljék meg hamarább
  Hadd dögöljék meg hamarább haj haj haj.
  Hadd ne gondolkozzék tovább
  Hadd ne gondolkozzék tovább haj haj haj.
  

  138. Fekete a holló

  Fekete a holló
  Gyászt visel magáér'
  Én is gyászt viselek
  Jegybéli mátkámér'.
  
  Állj meg holló állj meg
  Vidd el levelemet
  Apámnak anyámnak
  Jegybéli mátkámnak.
  
  Ha kérdik hogy vagyok
  Mondd hogy beteg vagyok
  Idegen országban
  Csak bujdosó vagyok.
  
  Akit én szeretek
  Csak egyszer láthatnám
  Szívem bánatával
  Mingyár megnyugodnám.
  
  Idegen országban
  Idegen emberek
  Járok az uccákon
  Senkit sem ismerek.
  
  Eredj kedves fiam
  Eredj ha menned kell
  A jó Isten legyen 
  Minden lépéseddel.
  

  139. Felsütött a nap a síkra

  Felsütött a nap a síkra
  Minden ember ablakára
  Jaj Istenem mi az oka
  Az enyimre nem süt soha.
  
  Jaj Istenem mi az oka
  Az enyimre nem süt soha
  Talán meg vagyok átkozva
  Istenemtől ostorozva.
  
  Édesanyám sok szép szava
  Amit nem fogadtam soha
  Megfogadnám de már késő
  Megvert az idegen vessző.
  

  140. Felsütött a nap sugára

  Felsütött a nap sugára
  Minden ember ablakjára.
  
  Vajjon mi lehet az oka
  Vajjon mi lehet az oka
  S az enyimre nem süt soha.
  
  Talán meg vagyok átkozva
  Talán meg vagyok átkozva
  S az Istentől ostorozva.
  

  141. Feltámadt Krisztus e napon

  Feltámadt Krisztus e napon
  Áleluja hála legyen az Istennek.
  
  Hogy az ember vigadozzon
  Áleluja hála legyen az Istennek.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Szörnyű halált ki szenvedett
  Áleluja hála legyen az Istennek.
  
  Bűnösöknek váltságok lett
  Áleluja hála legyen az Istennek.
  

  142. Feltámadt Krisztus ez napra

  Feltámadt Krisztus ez napra
  S nagy számadásra elindula
  S feltámadt Krisztus ez napra
  
  S feltámadt Krisztus ez napra.
  S nagy számadásra elindula.
  S feltámadt Krisztus ez napra.
  

  143. Feltámodt Krisztus ez napra

  Feltámodt Krisztus ez napra
  Álleluja
  S hálád legyen az Istennek.
  
  S hogy az ember vigadojzék
  S álleluja
  S hálád legyen az Istennek.
  

  144. Fenesi magyar

  Fenesi magyar
  

  145. Féloláhos (Ardeleana)

  Féloláhos (Ardeleana)
  LLK33j: A F 123Ba "Erdélyes lassú" frisse. "A friss féloláhos, de lehet, hogy oláhos, - nem tudom melyik, - mi oláhosnak hívtuk, de csak magyaroknak játszottuk és mindenütt magyarok táncoltak rá. Ezt akkor játszottam, amikor már mindenkinek nagy jókedve volt s a legények csak egyedül táncoltak."
  

  146. Féloláhos (furulya)

  Féloláhos (furulya)
  

  147. Foaie verde

  Foaie verde
  

  148. Fonjunk fonjunk benderezzjünk bújjunk szállodába

  Fonjunk fonjunk benderezzjünk bújjunk szállodába
  Szállodába két katona vigyük korcsimára
  Fonjunk fonjunk benderezzünk bújjunk szállodába
  Szállodába két katona vigyük korcsimára.
  

  149. Fonjunk fonjunk bendérezzünk

  Fonjunk fonjunk bendérezzünk
  Bújjunk a ládábo
  S a ládába két sing szoknya
  Igyunk korcsomáro.
  
  S a korcsomán két katona
  Igyunk verset véllik.
  S a korcsomán két katona
  Igyunk verset véllik.
  
  Úgy sípolnak úgy dobolnak
  Király odvorába.
  Nem es király odvorába
  Fényes pilotába.
  
  Nem es fényes pilotába
  Tyúkszaras pajtába.
  Nem es fényes pilotába
  Tyúkszaras pajtába.
  

  150. Friss

  Friss
  

  151. F-dur friss

  F-dur friss
  

  152. F-dur gyors

  F-dur gyors
  

  153. Gyenge rác menyecske II.

  Gyenge rác menyecske II.
  S ablakba varr vala
  Gyenge rác menyecske,
  S ablakba varr vala
  Gyenge rác menyecske.
  
  S hímit varrja vala
  Fekete selyemvel
  S hímit varrja vala
  Fekete selyemvel.
  
  S tőtésit tőtette
  Fehér vila gyöngyvel
  S tötésit tötette
  Fehér vila gyöngyvel.
  
  S hol aval nem érte
  Sűrű könnyveivel
  S hol aval nem érte
  Sűrű könnyveivel.
  
  S borbélylegén Gyurka
  S mind ott sétál vala
  S borbélylegén Gyurka
  S mind ott sétál vala.
  
  S gyere bé jere bé
  Borbélylegén Gyurka
  S jere bé jere bé
  Borbélylegén Gyurka.
  
  S nem menyek nem menyek
  Gyenge rác menyecske
  S nem menyek nem menyek
  Gyenge rác menyecske.
  
  S met apád es honn van
  S anyád es honn vagyon
  S anyád es honn vagyon
  S urad es honn vagyon.
  
  S jere bé jere bé
  Borbélylegén Gyurka
  S jere bé jere bé
  Borbélylegén Gyurka.
  
  S me' borom es jó van
  S pálinkám es vagyon
  S me' borom es jó van
  S pálinkám es vagyon.
  
  S apám a malomba
  Fehérliszt őrleni
  S apám a malomba
  Fehérliszt őrleni
  
  S anyám a szomszédba
  Gyakor szita hozni
  S anyám a szomszédba
  Gyakor szita hozni.
  
  S uram az erdőre
  Csigavessző vágni
  S uram az erdőre
  Csigavessző vágni.
  
  S addig csalogatá
  S ameddig bécsalá
  S addig csalogatá
  S ameddig bécsalá.
  
  S csak ajtón szólamlék
  S az ő jámbor ura
  S csak ajtón szólamlék
  S az ő jámbor ura.
  
  S borbélylegén Gyurka
  S ablakot rántson-e
  Ablakot rontson-e
  Kürtőn szaladjon-e.
  
  S borbélylegén Gyurka
  Se ablakot ne ronts
  Se ablakot ne ronts
  Se kürtőn ne szaladj.
  
  S erejsz bé erejsz bé
  Gyenge feleségem
  S erejsz bé erejsz bé
  Gyenge feleségem.
  
  S várjon kicsit várjon
  Hogy vegyem a lábomba
  S várjon kicsit várjon,
  Hogy vegyem a lábomba.
  
  S ljántai papucsot
  S ljántai papucsot
  S hogy vegyem a hátomra
  S ljántai bundámot
  
  S borbélylegén Gyurka
  S ablakot rántson-e
  Ablakot rontson-e
  Kürtőn szaladjon-e?
  
  S borbélylegén Gyurka
  Se ablakot ne ronts
  Se ablakot ne ronts
  Se kürtőn ne szaladj.
  
  S met én kiengedlek
  Jobb hónyaljam alatt
  S őt is béengedem
  Bal hónyaljam alatt.
  
  S csak térre állítá
  S az ő gyenge feleségit
  S csak térre állítá
  S a gyenge feleségit.
  
  S kikapá az kardját
  S lecsapá az nyakát
  S kikapá az kardját
  S lecsapá az nyakát
  

  154. Gyenge rác menyecske I. (folytatás)

  Gyenge rác menyecske I. (folytatás)
  S nem menyek nem menyek
  Gyenge rác menyecske
  S nem menyek nem menyek
  Gyenge rác menyecske.
  
  S met apád es honn van
  S anyád es honn vagyon
  S anyád es honn vagyon
  S urad es honn vagyon.
  
  S apám a malomba
  S anyám a szomszédba
  S apám a malomba
  Fehérliszt őrleni.
  
  S anyám a szomszédba
  Gyakor szita hozni
  S anyám a szomszédba
  Gyakor szita hozni.
  
  S uram az erdőre
  Csigavessző vágni
  S uram az erdőre
  Csigavessző vágni.
  
  S addig csalogatá
  Ameddig bécsalá
  S addig csalogatá
  Ameddig bécsalá.
  
  S csak ajtón szólamlik
  S az ő jámbor ura
  S csak ajtón szólamlik
  S az ő jámbor ura.
  
  S erejsz bé, erejsz bé
  Gyenge feleségem
  S erejsz bé, erejsz bé
  Gyenge feleségem.
  
  S várjon kicsit várjon
  Hogy hújzam a lábomba
  S várjon kicsit várjon
  Hogy hújzam a lábomba.
  
  Hújzam a lábomba
  S ljántai papucsot
  S vegyem a hátomra
  S ljántai bundámot.
  
  S borbélylegény Gyurka
  S ablakot rontson-e
  S ablakot rontson-e
  Kürtőn szaladjon-e?
  
  S borbélylegény Gyurka
  Se ablakot ne ronts
  Se ablakot ne ronts
  Se kürtőn ne szaladj.
  
  S met én kiengedlek
  Jobb hónyaljam alatt
  S őt is béengedem
  Bal hónyaljam alatt.
  
  S csak térre állítá
  Gyenge feleségét
  S csak térre állítá
  Gyenge feleségét.
  
  S kikapá az kardját
  S lecsapá az nyakát
  S kikapá az kardját
  S lecsapá az nyakát.
  

  155. Gyenge rác menyecske I.

  Gyenge rác menyecske I.
  S ablakba varr vala
  Gyenge rác menyecske
  S ablakba varr vala
  Gyenge rác menyecske.
  
  S hímit varrja vala
  Feteke selyemvel
  S hímit varrja vala
  Feteke selyemvel.
  
  S tőtésit tőtette
  Fehér vila gyöngyvel
  S tötésit tötette
  Fehér vila gyöngyvel.
  
  S hol aval nem érte
  Sűrű könnyveivel
  S hol aval nem érte
  Sűrű könnyveivel.
  
  S borbélylegén Gyurka
  S mind ott sétál vala
  S borbélylegén Gyurka
  S mind ott sétál vala.
  
  S gyere bé jere bé
  Borbélylegén Gyurka
  S jere bé, jere bé
  Borbélylegén Gyurka.
  
  S nem menyek nem menyek
  Gyenge rác menyecske
  S nem menyek nem menyek
  Gyenge rác menyecske.
  
  S met apád es honn van
  S anyád es honn vagyon
  S anyád es honn vagyon
  S urad es honn vagyon.
  
  S jere bé, s jere bé
  Borbélylegén Gyurka
  S jere bé, jere bé
  Borbélylegén Gyurka.
  
  S me' borom es jó van
  S pálinkám es vagyon
  S me' borom es jó van
  S pálinkám es vagyon.
  
  S neked ingyend adom
  Másnak pénzért adom
  S neked ingyend adom
  S másnak pénzért adom.
  
  S neked ónpohárból
  S másnak fakupából
  Neked ónpohárból
  S másnak fakupából.
  
  S neked asztalomról
  S másnak tűzhelyemről
  S neked asztalomról
  S másnak tűzhelyemről.
  
  S addig csalogatá
  S ameddig bécsalá
  S addig csalogatá,
  S ameddig bécsalá.
  
  Jere bé, jere...
  
  (a lemezoldal vége, e vsz-ot tovább nem énekli ...)
  

  156. Gyergyói düvő

  Gyergyói düvő
  

  157. Gyergyói friss

  Gyergyói friss
  

  158. Gyergyói gyors

  Gyergyói gyors
  

  159. Gyergyói gyors

  Gyergyói gyors
  

  160. Gyergyói gyors

  Gyergyói gyors
  

  161. Gyergyói lassú csárdás

  Gyergyói lassú csárdás
  

  162. Gyergyói lassú

  Gyergyói lassú
  

  163. Gyergyói lassú

  Gyergyói lassú
  

  164. Gyergyói legényes

  Gyergyói legényes
  

  165. Gyergyói legényes

  Gyergyói legényes
  

  166. Gyergyói levágásos tánc

  Gyergyói levágásos tánc
  

  167. Gyergyói tánc

  Gyergyói tánc
  

  168. Gyergyói tánc

  Gyergyói tánc
  

  169. Gyergyói tánc

  Gyergyói tánc
  

  170. Gyergyói tánc

  Gyergyói tánc
  

  171. Gyergyósági székelytánc

  Gyergyósági székelytánc
  

  172. Gyors tusnádi

  Gyors tusnádi
  

  173. Gyorscsárdás

  Gyorscsárdás
  

  174. Gyötör engem a szerelem nem táplál

  Gyötör engem a szerelem nem táplál
  Gyötör engem a szerelem nem táplál
  Gyönge szivem nyúgodalmat nem talál
  Gyönge szivem nyúgodalmat nem talál.
  
  Ázom ázom azt gondolam hogy esik
  Ázom ázom azt gondolam, hogy esik
  Pedig csak az én két szemem könnyezik
  Pedig csak a két bús szemem könnyezik.
  
  További versszakok :
  
  Sírhatok én könnyezhetek eleget
  Sírhatok én könnyezhetek eleget
  Az hagyott el ki igazán szeretett
  Az hagyott el ki igazán szeretett.
  
  (a továbbiakban is minden sort "kétszerezve"):
  
  Ej ha én most bús gerlice lehetnék
  Mindig szomorúfűzfára fészkelnék.
  
  Szomorúfűz gyenge ága megbírna
  Az én szívem csak a tiedér' sírna.
  (Var.: Az én szívem a tiédér' nem sírna)
  
  Koszorúzza jaz eget a szivárvány
  Én Istenem, hogy maradtam ily (én) árván.
  
  Árva vagyok mint az árva gerlice
  Jó galambom mér' hagytál el örökre.
  
  Nem átkozlak hogyha elhagysz engemet
  (Var.: Édes rózsám mikor elhagysz engemet)
  Még a nap is elhagyja a kék eget.
  
  Nem átkozlak csak az búsít csak az fáj
  Hű szerelmet akkor mér' is fogadtál.
  
  LLSz76j: Kis Sándor megjegyezte: "Az volt az igazi, mikor minden sort megkétszereztek. A mai nemzedék hagyta el." Kérdésemre, mit ért a mai nemzedék alatt, azt felelte: "a mai 45 éves férfisorban lévő nemzedék."
  

  175. Ha bemegyek

  Ha bemegyek
  

  176. Ha foljóvíz volnék bánatot nem érnék

  Ha foljóvíz volnék bánatot nem érnék
  Hegyek völgyek között csergedezve járnék
  Fát füvet növelnék porondot hajtanék
  S az én éldessemnek rózsafát teremnék.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Elment a madárka üres a galicka
  Azt üzente vissza visszajő tavaszra
  Ha tavaszra nem jön búza pirulásra
  Ha még akkor sem jő tudd meg hogy sohasem.
  
  Szabad a madárnak ágról ágra szállni
  Csak nekem nem szabad a rózsámhoz járni
  Szabad a madárnak ágról ágra szállni
  Csak nekem nem szabad a rózsámhoz járni.
  
  Madárka madárka ne zavard a vizet
  Madárka madárka ne zavard a vizet
  Had igyak belőle s úgy haljak meg tüle
  Had igyak belőle s úgy haljak meg tüle.
  

  177. Ha gondolod élő ember te állapotodot

  Ha gondolod élő ember te állapotodot
  Mely nehezen nagy munkávol éled világodot
  Verítékkel s nagy gondokkal táplálod magadot.
  
  Mégis látod hogy e világ igen állhatatlan
  Amit ád is de nem lészen mint egy állapotban
  Hát ne higyjed csalárd voltát mert megcsal dolgodban.
  
  Azt jól hallod mely sokaknak volt nagy gazdaságok
  Sok marha és sok nagy kincsek és nagy uraságok
  Im jól látod halál által kimúltak mind azok.
  

  178. Ha kimegyek arra magos tetőre

  Ha kimegyek arra magos tetőre
  

  179. Ha meghalok, ha meghalok, tudom hogy eltemetnek

  Ha meghalok, ha meghalok, tudom hogy eltemetnek
  Azt is tudom, azt is tudom, fekete fődbe tesznek
  Kék virágot virágzik a temető
  Szőke lányban nincsen igaz szerető.
  
  Ha meghalok, ha meghalok, meghagyom a babámnak
  Ne sirasson, ne sirasson hétköznap csak vasárnap
  Akkor is csak balszemével sirasson
  Jobb szemével babájára kacsintson.
  

  180. Hajladozik nádszál

  Hajladozik nádszál
  Zörög a levele
  S az én irigyemnek
  Meg nem áll a nyelve.
  
  S este lefektibe
  Feje jalá teszen
  Reggel felköttyibe
  Nyelve jalá veszen.
  
  S úgy teszen s úgy veszen
  Hogy elveszethessem
  Nem engedi Isten
  Hogy ő elveszejtsen. 
  
  Fúdd el jó szél fúdd el
  Hosszú jútnak porát
  Hosszú jútna porát
  S az én szivem búját.
  
  Keskeny pallón által
  Fúdd bé fizes közé
  S ott az én édessem
  Fúdd bé kebelibe.
  
  Fúdd bé kebelibe
  Hogy hajjon meg vele
  Fúdd bé kebelibe,
  Hogy hajjon meg vele.
  
  F.141.A/c.Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  5)
  Beki bubát beli
  Hamissággal teli
  Beli-be, beli-be
  Kerejs ke beli-be.
  6)
  Isten elalítson,
  Márja felebrejszen
  Angyalka őröjzön
  Beli bubát beli
  

  181. Hajtsd ki rózsám az ökreket legeltesd meg szegényeket

  Hajtsd ki rózsám az ökreket legeltesd meg szegényeket
  Bársony fűre ne hajtsd őket mer' elveszik a szűredet
  S ha jelveszik a szűredet mivel takarsz bé ingemet
  Van nékem egy cifra bundám bétakarlak kedves rózsám.
  
  Azt mondja a kakuk madár nem sokáig élek én már
  Sírba viszen a búbánot meghalok rózsám utánad
  Ha kivisznek az udvarra borulj le ja koporsóra
  Ejtsél rejám egy pár könnyet talán megérdemem tőled.
  

  182. Hangszeres

  Hangszeres 
  (nem tudja a szövegét)
  

  183. Harangoznak Szebenbe Szebenbe,

  Harangoznak Szebenbe Szebenbe,
  Vajon ki hólt meg benne meg benne
  Szegén drótos legénnek legénnek
  Szeretője szegénynek szegénynek
  Szegén drótos legénnek legénnek
  Szeretője szegénynek szegénynek.
  
  Kerüld meg a kápolnát kápolnát
  Lopd el az olvasóját vasóját
  Ellopád-e? Nem bíz én nem bíz én
  Kálomista vagyok én vagyok én
  Ellopád-e? Nem bíz én nem bíz én
  Kálomista vagyok én vagyok én.
  

  184. Hazám hazám csendes hajzám

  Hazám hazám csendes hajzám
  Bárcsak határid láthatnám
  Látom füstyit de csak elig
  Az ég alatt zengededzik.
  
  Az ég alatt a föld szinyén
  Olyan árva nincsen mind én
  Az ég alatt a föld szinnyén
  Olyan árva nincsen mint én.
  
  Árvaságimat se bánom
  Csak apám anyám sajnálom
  Árvaságimat se bánom
  Csak apám anyám sajnálom.
  
  Testvér mikor az úton jársz
  Szíved fáj-e ingem nem látsz
  De ha fáj es mit tudsz tenni
  Eccer ennek így kell lenni.
  
  Eccer ennek így kell lenni
  Ketten két útra indulni
  Meg kell egymástól vállani,
  Meg kell egymástól vállani.
  
  Úgy megválunk mi egymástól
  Mint a lapi az ágától
  Úgy elválunk mi egymástól
  Mint a lapi az ágától.
  
  Az S. 36. I-n az 5) vsz-t így énekli:
  
  Eccer ennek így kell lenni,
  Ketten két útra indulni
  Ketten két útra indulni
  Víg szívünket szomorgatni.
  
  Úgy elválunk...
   
  "Édesanyámtól tanultam. Ez nekem mindig eszembe jut, azér hogy nem
  vagyok odahaza. A fiatalok kezdik hagyni."
  

  185. Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala

  Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala
  Mikor bűnéről Náthán próféta megfedette vala
  Keserves szívvel sírván Istennek így könyörög vala.
  
  Atya-Úristen könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért
  Sok bűneimet bocsásd meg nekem irgalmasságodért
  Ne hagyj Úristen kérlek elvesznem a te szent nevedért.
  
  Rút vagyok uram sok bűneimmel mind a világ előtt
  De még ennél is én rútabb vagyok Istenséged előtt
  Mert felül halad én álnokságom az én fejem felett.
  
  (Kájoni Cantionale 2. kiadás, 1719, 512.1.)
  

  186. Hegyek völgyek zengnek s a nagy felhők mennek

  Hegyek völgyek zengnek s a nagy felhők mennek
  Jaj be magos ég a szép csillagos ég
  S mondd meg rózsám, szeretsz ingem még.
  
  S ha szereted rózsám velem életedet
  S fogd a jobbkezemet s úgy beszélgess velem
  S jaj be magos ég a szép csillagos ég
  S mondd meg rózsám szeretsz ingem még.
  
  S szeretlek szeretlek s meg ne mondd senkinek
  S míg az templom födjind össze nem eskítnek
  S jaj be magos ég a szép csillagos ég
  S mondd meg rózsám szeretsz ingem még.
  

  187. Hegyen földön járogatok vala

  Hegyen földön járogatok vala
  Virágecskát gyűjtögetek vala
  Csincsecskékbe csincselgetem vala
  Bokrétába kötögetem vala.
  
  S felnyergelém lovamat magamat
  Felnyergelém lovamat magamat.
  S elindulék hosszú jútra vélle,
  S elindulék hosszú jútra vélle.
  

  188. Hegyen s földön járogatok vala

  Hegyen s földön járogatok vala
  Virágecskát szedegetem vala
  Csincsecskékbe csincselgetem vala
  Bokrétába kötögetem vala.
  
  Ljányok ljányok jó lján barátjajim
  Hajtok este hozzám guzsalyasba
  Nektek adom húgom koszorúját
  Nem kell nékem senki koszorúja.
  
  Kötik nékem s az én koszorúmat
  Ágból-bogból fehér csemetéből
  Tisztán tisztán fejér lilivomból
  Mendenféle szép virágocskából.
  
  S azt felkötik s az én küs fejemre
  S ága boga hajlik a vállamra
  S a virágja hull az én ölembe
  Szép illatja száll a víg szüvemre.
  
  Szálljon szálljon csak megvígasztaljon
  Szálljon szálljon csak megvígasztaljon
  Elindultam este guzsalyasba
  Megtalálom Jancsi szeretőmet.
  
  Bal kezemet jobb vállára tevém
  Jobb kezemet bal vállára tevém
  Megabajgám búmat bánatimat
  Azt es meglátá 'z én iédes apám.
  
  Mikor én es este hazamentem
  S elővevé vékon nádpálcáját
  S úgy felhányá karcsú dorokimra
  S úgy felhányá karcsú dorokimra.
  
  S elég elég édes kedves apám
  Többet soha szavát nem fordítnám
  S elévevém s a sárga lovamat
  Felnyergelém domború nyeregvel.
  
  Felnyergelém domború nyeregvel
  S átalköttem selem hevedervel
  S elindultam hosszú jútra véle
  S elszürkültem s egy vadász erdőbe.
  
  Ágyat vettem lovamnak magamnak
  S a lovamnak cserefa lapiból
  S a lovamnak cserefa lapiból
  S én magamnak az ága-bogából.
  
  Lefeküvém s a lánti ágyamba
  Elaluvám legelső jálmomba
  Megébredtem szép piros hajnalba
  Feltekinték fejem felett ágra.
  
  Haj ott vagyon kis gerice madár
  Körme között hozott cédolecska
  S a körmével rivá írogatta
  S a szájával rivá mosolygatta.
  
  S úgy elmenek rózsám valamerre
  Bukovina kövecs közepébe
  S ott leszállok tulipán képembe
  jÉdesemnek háza elejébe.
  
  Bort iszol-e te rózsám vaj vizet
  Bort nem iszom fogadásom tartja
  Pálinkát sem mer' anyám nem hagyja
  Vizet iszom mikor kedvem tartja.
  
  S azt es csak úgy ha édesem adja
  S azt es csak úgy ha szájából adja
  Min' kis madár e fiát itassa
  Min' kis madár e fiát itassa.
  

  189. Hegyen ülök búsan nézek le róla

  Hegyen ülök búsan nézek le róla
  Hegyen ülök búsan nézek le róla
  Mint a boglya tetejéről a gólya
  Mint a boglya tetejéről a gólya.
  
  Lenn a völgyben lassú patak tévedez
  Lenn a völgyben lassú patak tévedez
  Az én gyászos életemnek képe ez
  Az én gyászos életemnek képe jez.
  
  Megepesztett engemet a szenvedés
  Megepesztett engemet a szenvedés
  Mennyi búm volt örömem meg de kevés
  Mennyi búm volt örömem meg de kevés.
  

  190. Hegyi velem Mónár Anna

  Hegyi velem Mónár Anna
  Hegyi velem Mónár Anna
  Hosszú jútra sétálgatni
  Hosszú jútra sétálgatni.
  
  Burkosfa alá lejülni
  Burkosfa alá lejülni
  Fel ne tekints burkosfára
  Fel ne tekints burkosfára.
  
  Mert góc esik e szemedbe
  Mert góc esik e szemedbe
  Feltekinték burkosfára
  Feltekinték burkosfára.
  
  Kilenc lehány felakasztva
  Kilenc lehány felakasztva
  Tizediknek es van helye
  Tizediknek es van helye.
  

  191. Hej ezerkilencszáztizenkilencbe

  Hej ezerkilencszáztizenkilencbe
  Lenézett a jó Isten a földre
  Lenézett az Erdélyország közepébe,
  Amikor az oláhok bejöttek Erdélybe.
  

  192. Hej piritusból csinájják a pálinkát

  Hej piritusból csinájják a pálinkát
  Azér nem lát senki rajtam jó gunyát
  Bár csinálnék fokhagymából ecetből
  Az a kutya zsidó ne élne ja zsebemből.
  Bár csinálnék fokhagymából ecetből,
  Az a kutya zsidó ne élne ja zsebemből.
  
  Hej búra búra búbánotra születtem
  Nem is édes anya nevelt fel engem
  Nem is édes nem is az a mostoha,
  Hej azt szerettem akit nem kellett volna.
  Nem is édes nem is az a mostoha,
  Hej azt szerettem akit nem kellett volna.
  
  zsidó = a boltos
  

  193. Hej, ha én azt tudnám

  Hej, ha én azt tudnám
  Melyik úton mégy el
  Melyik úton mégy el
  Hej, felszántanám én azt
  Aranyos ekével
  Aranyos ekével.
  
  Hej, be is boronálnám
  Apró gyöngyszemekkel
  Apró gyöngyszemekkel,
  Hej, meg is öntözném azt
  Sűrű könnyeimmel
  Hulló könnyeimmel.
  

  194. Hová mész te napvilág

  Hová mész te napvilág
  Virágom virágom
  Hová mész te napvilág
  Virágom virágom.
  
  Elmenek én hozzátok
  Virágom virágom
  Elmenek én hozzátok
  Virágom virágom.
  

  195. Hóttig bánom amit cselekedtem

  Hóttig bánom amit cselekedtem
  Hogy teveled szerelembe jestem
  Nem estem szerelembe csak szóban
  Sajnálom, de nem tehetek róla.
  
  Rózsát ültetek a gyalogútra
  Úgy szeretlek, a jó Isten tudja
  Megtagadom apámat, anyámat
  Mégsem hagyom a kedves babámat.
  

  196. Huszárosan vágatom a hajamot

  Huszárosan vágatom a hajamot
  Budapesten nyergelik a lovamot
  Széna-szalma porcióra fel vagyon pakolva
  Gyere babám adj egy csókot az útra.
  
  Csókot nem adok a húszár gyereknek
  Mer' a húszár nem igaz szívből szeret.
  Ha ja húszár igaz szívből ej-haj ha szeretne
  Maga mellé a nyeregbe ültetne.
  
  Gyenge vagy még kisangyalom a lóra
  Táncol a ló, te meg lejesel róla
  Ha majd egykor én ülök a kétszarvú nyeregbe
  Táncolhat majd velem csillagos égbe.
  Ha majd egyszer én ülök a kétszarvú nyeregbe
  Táncolhat majd velem csillagos égre.
  

  197. Húzzad cigány ne húzz kettőt

  Húzzad cigány ne húzz kettőt
  Húzzad cigány ne húzz kettőt
  Húzzad cigány ne húzz kettőt
  Most kerestem új szeretőt
  Most kerestem új szeretőt.
  
  Úgy búsulok majd meghalok
  Úgy búsulok majd meghalok
  Úgy búsulok majd meghalok
  Mégis jókedvet mutatok
  Mégis jókedvet mutatok.
  

  198. Ifi legén voltam sokat gondolkoztam

  Ifi legén voltam sokat gondolkoztam
  Magam ol sorsomon melliken bánkódtam
  Dolgomot hogy merre fordítsam nem tudom
  Mert ideje volna jó társra akadnom.
  
  Meg kellene tehát feleségesülnöm
  Páros gerlicének fészkibe repülnöm
  De jaz van előttem hogy kit kelljen vennem
  Sok út van előttem mellikre erednem.
  
  Egyik út a szépség az mel kívánatos
  Második az rútság az mel utálatos
  Harmadik gazdagság az mel volna hasznos
  Ki szert tehet reá szerencse fér arra.
  
  Negyedik út pedig leszen a szegénség
  Melj az emberek közt utolsó reménség
  Az ki arra talál éri keserűség
  Falusi s városi vagyon nagy különbség.
  
  Ha udvarit veszek nem szokott munkához
  Nem kell bízni sokat gazdasszonságához
  A sült galamb pedig nem repül szájához
  Ha serényen nem lát ő maga dolgához.
  

  199. Ihere Gyühere

  Ihere Gyühere
  Eljött a tavasz. Kis ljánka voltam és elmentünk a juhokkal bé a lunkába. Tilinkát vágtunk és fújtuk. 
  
  Hej!... (dúdol) "tilinka szava"
  
  Ihere, gyühere, ide bé az egresbe
  Engemet János megölele.
  
  Hej! ... (dúdol) "tilinka szava"
  
  Ihere, gyühere, ide bé az egresbe
  Engemet Péter megölele. Hej!
  
  Lajtha megjegyzése: Amikor a hóolvadás után először hajtották ki a juhokat, a gyerekek a
  bokrok közé vették magukat, s úgy játszották. A játék csak "kiéneklésből"
  állott. Csak tavasszal játszották, máskor nem. Benkéné így mondotta: Tavaszi játék.
  
  "tilinka szava": "János hüvel'e (hüvelykujja) bészúrta a seggibe."
  (Utólag mondta el Diószegi Vilmosnak.)
  

  200. Im látod a halál mindeneket lekaszál

  Im látod a halál mindeneket lekaszál
  Senkit higyj el ő nem ural
  Senki ellene nem áll.
  Jövel jövel én uram Krisztusom
  Ne hagyj végső órámon.
  
  Nincs ez ellen fegyver, sem nagyságos nemes vér,
  Nem adatik semmi drága szer
  Mindeneket földhez vér.
  Jövel jövel én uram Krisztusom
  Ne hagyj végső órámon.
  
  Végy példát ha hallod, mely rövid lesz életed
  Ma vagy holnap utánam jössze
  Magad meg nem mentheted.
  Jövel jövel én uram Krisztusom
  Ne hagyj végső órámon.
  

  201. Im midőn mindenekkor

  Im midőn mindenekkor
  Bírsággal hívatnak
  Águsztusnak könyvéből
  Szám szerint íratnak.
  
  Cirinus elküldeté
  Betlehem városba,
  Hogy az egész tartományt
  Venné egy sommába.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Elindula József is
  A Szűz Máriával,
  Istennek erejéből,
  Kegyes mátkájávol.
  

  202. Imé egykor szent István Istenben felálla

  Imé egykor szent István Istenben felálla
  Bátorsággal zsidóknak hogy ő prédikálna
  És penetenciára mindent felindítna
  Amint a Szentírás áll nyilván bizonyítja.
  
  A Krisztus személ szerint néki megjelenik
  Szent István szíve akkor megbátoríttatik
  Mint szép gyémánt Istenben felékesíttetik
  Szerelméből szép Jézus hozzá mutatódik.
  

  203. Jaj anyám meghalok

  Jaj anyám meghalok
  Házasadni jakarok
  Ne félj fiam nem halsz meg
  Inkább házasodjál meg.
  
  Vedd el a bíró ljányát
  Készít neked vacsorát
  Epés mérges géluskát
  Patkószeges káposztát.
  
  Egyél Ferenc láncosadta
  S egy nagy nyírgúzs e nyakadra
  Egyél Ferenc láncosadta
  S egy nagy nyírgúzs a nyakadra.
  

  204. Jaj be szépen szól egy harang

  Jaj be szépen szól egy harang
  Virágom virágom
  Vajon kinek harangoznak
  Virágom virágom.
  
  Talán gyenge galambomnak
  Virágom virágom
  Talán gyenge galambomnak
  Virágom virágom.
  

  205. Jaj Istenem ezt a vént

  Jaj Istenem ezt a vént
  Hogy kell megöleljem még
  Olyan ráncos a bőre, bocskor se lesz belőle
  Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
  
  Éngem uram úgy szeret
  Ha kimegyek kirekeszt
  De én es úgy uramot, mind a fehér lovamot
  Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
  
  S az én uram olyan jó
  Télbe szamár nyárba ló
  Amit keres egyébkor, mind elköltöm ilyenkor
  Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
  
  Jaj Istenem adj egyet
  Sohasem kérek többet
  Adj egy édest, adj egy jót, adj egy kedvemre valót
  Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
  

  206. Jaj mely hamar múlik e világ ereje

  Jaj mely hamar múlik e világ ereje
  Mely hamar elbomlik minden erőssége
  S változik szépsége,
  
  Hamarébb a füstnél minden erőssége
  Tétova elszéled szélvésztől elterjed
  Az ő dicsősége.
  
  Mint a szép virágszál tavaszkor kinyílik
  A több fűszálak közt ő is megvirágzik
  És hamar elesik.
  

  207. János felesége kilenc hete fekszik

  János felesége kilenc hete fekszik
  János mégsem hiszen néki
  Kelj fel Juliskám drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.
  
  János feleségit a doktorhoz viszik
  János mégsem hiszen néki
  Kelj fel Juliskám drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.
  
  János feleségit a doktor vizsgálja
  János mégsem hiszen néki
  Kelj fel Juliskám drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.
  
  János felesége az ágyba vonaglik
  János mégse hiszen néki
  Kelj fel Juliskám, drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.
  
  [János felesége kimúlt a világból
  János mégse hiszen néki
  Kelj fel Juliskám drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.]
  
  János feleségit a pap prédikálja
  János mégse hiszen néki
  Kelj fel Juliskám drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.
  
  János feleségit a főd eltakarta
  János mégse hiszen néki
  Kelj fel Juliskám drága feleségem
  Semmi bajod nincsen néked.
  
  [Hazatért a János bement a szobába
  Nincsen neki Juliskája
  Nincsen nekem Juliskám drága feleségem
  Nyugtassa meg a jó Isten.]
  
  A szögletes zárójelben lévő versszakok nincsenek a hanglemezen.
  

  208. Jár a kislány virágos zöld mezőben

  Jár a kislány virágos zöld mezőben
  Fejér kendőt lobogtat két kezében
  Fejér kendő ja szerelem zászlója
  Nem a világ állj meg babám egy szóra.
  
  Hűs a berek patak menyen az alján
  Gyere joda búslakodó kis lejány
  Barna kislány ne indulj el utána
  Bánatvirág virágozik nyomába.
   (Ferencziné)
  
  Gyócs az ingem kötőre van az ujja
  Nézd csak babám kibomlott a galandja
  Gyere ide kösd meg szépen csokorra
  Nem kívánom ingyen tedd meg csókomra.
  
  Barna legény nem menyek a berekbe
  Galand csokrot nem teszek az ingedre
  Tettem egyszer s átkozott volt az óra
  Melyben veled megállottam egy szóra. 
   (Ungváriné)
  

  209. Járjad lábam járjad most

  Járjad lábam járjad most 
  Nem parancsol senki most
  Az én lábam ki járja
  Reá termett a táncra.
  
  Szemem hunyorgatása
  Kezem csattagtatása
  Szemem hunyorgatása
  Szemem csattagtatása.
  
  "Édesanyám testvérétől tanultam."
  
  (Var.: Járjad lábam, járd ki most)
  Szövegkiegészítés (a felvételről lemaradt):
  
  Ide lábom ne tova
  Ne menj olá faluba
  Mert az olá faluba
  Még a tyúk is mind kurva.
  

  210. Jer bé a temető kertbe

  Jer bé a temető kertbe
  Írd fel a sírom kövire
  A világon, a föld színén
  Olyan árva nincsen mint én
  Árva vagyok apa nélkül
  De még árvább anya nélkül
  Kérem azon Istenemet
  Hogy el ne hagyjon éngemet.
  
  Eljön még az én napom is
  Ha most bús homályba van is
  Aj Istenem vigasztalj meg
  Ne hagyd a búmba haljak meg.
  A búm nem fogy el már soha
  Mer én meg vagyok átkozva
  Vagy apámtul vagy anyámtul
  Vagy az idegen szájaktól.
  

  211. Jer bé nálunk jer bé

  Jer bé nálunk jer bé
  Borbér legén Gyurka
  Jer bé nálunk jer bé
  Borbér legén Gyurka.
  
  Nem megyek nem megyek
  Mer’ anyád otthon van
  Nem megyek nem megyek
  Mer’ anyád otthon van.
  
  Nincsen itthon nincsen
  El van a városba
  El van a városba
  Gyakor szita venni.
  
  Jer bé nálunk jer bé
  Borbér legén Gyurka
  Jer bé nálunk jer bé
  Borbér legén Gyurka.
  
  Nem megyek nem megyek
  Mer’ apád otthon van.
  Nem megyek nem megyek
  Mer’ apád otthon van.
  

  212. Jere ki szívem

  Jere ki szívem
  A szőlőhedre
  Onnét nezzünk bé
  A nagy Gyószénbe.
  
  Ottan hallatszik
  Benedeknének
  Felnőtt szép ljánya
  szEgy Rózsikája.
  
  Hajtok kérjük meg
  Ha jide adják
  Met azt nem adják
  Met odaadták.
  
  Há valjon kinek
  Há valjon kinek
  Benke Jánosnak
  Benke Jánosnak.
  

  213. Jézus, élő Istenek szent Fia (bucsus ének)

  Jézus, élő Istenek szent Fia (bucsus ének)
  
  Jézus, élő Istennek szent Fia irgalmazz minékünk
  Ó kegyes Jézus Mária szent fia hallgass meg münköt.
  Ó Szentháromság Szentlélek Isten hallgass meg münköt.
  
  Var.:
  Jézus, élő Istennek szent fija, irgalmazz minékünk.
  Ó kegyes Jézus, Mária szent fija hallgass meg münköt.
  Ó vigasztaló egy bizony Isten, szállj bé szüvünkben.
  Ó szentháromság, Szentlélek Isten, hallgass meg münköt.
  
  A felvételről lemaradt:
  
  Ó vigasztaló egy bizony Isten szállj bé szívünkben.
  Ó szent József Mária jegyese könyörögj érettünk.
  Páduvai szent Antal Krisztus szolgája könyörögj érettünk.
  
  Benkéné: "Ezek így mentek a szentekről tovább."
  

  214. Jól esik a bús szívnek hogyha panaszolhat

  Jól esik a bús szívnek hogyha panaszolhat
  Hogyha bánatjaiból másnak is adhat
  Ó én édes galambom ó jaj mint szeretlek
  Éjfél fertály óráig el sem felejtelek.
  
  Még éjjel is álmomban képedet ölelem
  De mikor felébredek csak hűlt helyed lelem
  Ó én édes galambom ó jaj mint szeretlek,
  Éjfél fertály óráig el sem felejtelek.
  
  LLSz41j: "Lebedi nótája". Lebedi valamikor katolikus kántor volt Széken. Szeretett inni, minden mulatságon résztvett, azokon mindig elénekelte ezt a kedvenc nótáját. Ezért nevezték el róla. Ferenczi Márton a Lebedi-nótát lassú giusto táncnak muzsikálta.Ungváriné ingerülten beleszólt: "ez igen szomorú és keserves nóta, nem rendelik táncra soha." Meglehet, hogy akik Ungváriné - aki a falu legtekintélyesebb gazdájának a felesége - mellé állottak, és az ő igaza mellett tanúskodtak, nem akartak előtte Ferenczinek igazat adni. nem is akadt, aki szöveggel és cigánykíséerettel másképpen énekelte volna a Lebedi-nótát. Ferenczi csak félvállról és gúnyorosan beszélt velük, hogy ő jobban tudja. Ungváriné dallama Ferencziéhez hasonlítva fél dallamnak tetszik.
  

  215. Jöjjön haza édesanyám

  Jöjjön haza édesanyám
  Mer beteg az édesapám
  Eridj édes jó leányom minnyár én is menyek
  Egyet-kettőt hadd forduljak minnyár otthon leszek.
  
  Jöjjön haza édesanyám
  Mer meghalt az édesapám
  Eridj édes jó lányom minnyár én is menyek
  Egy fél kupát hogy csapjak bé minnyár otthon leszek.
  
  Jöjjön haza édesanyám
  Eltemettük édesapám
  Eridj édes jó leányom én es minnyár menyek
  Egyet-kettőt hadd forduljak minnyár otthon leszek.
  
  Jöjjön haza édesanyám
  Eltoroztuk édesapám
  Eridj édes jó leányom én es minnyár menyek
  Egyet-kettőt hadd forduljak minnyár otthon leszek.
  
  Jöjjön haza édesanyám
  Leánykérők jöttek hozzánk
  Isten áldja komámasszony most már hazamegyek
  Eljöttek a leánykérők én is férjhez megyek.
  

  216. Jöjjön haza idesanyám

  Jöjjön haza idesanyám
  Nagyon beteg idesapám
  Állj meg ljányom ekkicsit
  Hadd táncoljak ekkicsit
  Egyet-kettőt forduljak
  Mindjá' otthon vagyok.
  
  Jöjjön haza idesanyám
  Dörzsöljük meg idesapát
  Állj meg ljányom ekkicsit
  Hadd táncoljak ekkicsi
  Egyet-kettőt fordujjak
  Mindjá' otthon vagyok.
  
  Jöjjön haza idesanyám
  Mer' meghat idesapám,
  Állj meg ljányom ekkicsit
  Hadd táncoljak ekkicsit
  Egyet-kettőt forduljak
  Mindjá' otthon vagyok.
  
  Jöjjön haza idesanyám
  Temessük el idesapát
  Állj meg ljányom ekkicsit
  Hadd táncoljak ekkicsit
  Egyet-kettőt forduljak
  Mindjá' otthon vagyok.
  
  Jöjjön haza idesanyám
  Temessük el idesapát
  Monn meg ljányom nekik úgy
  Kert mellett ne vigyék
  Me hargas a kara
  Béakad a karóba
  Visszajő ja nyakamba.
  "Én, Bács István módovai születés, egyházaskozári lakos
  muzsikáztam".
  

  217. Kaszálómban van egy nyárfa

  Kaszálómban van egy nyárfa
  Az alatt ül három árva
  Az alatt ül három árva
  Mind a három talpig gyászba.
  
  Merre mentek három árva
  Merre mentek három árva
  Elindultunk hosszú útra
  Hosszú útra szolgálatra.
  
  Vágok nektek aranyvesszőt
  Csapjátok meg a temetőt
  Keljen keljen édesanyám
  Mert elszakadt a gyászruhám.
  
  Nem kelhetek édes fiam
  Me’ béfogott a főd muha
  Vegye jelő záras kóccsát
  Kócsolja ki koporsóját.
  
  Csókoljuk meg kezit lábát
  S amellett a két orcáját
  Csókoljuk meg kezit lábát
  S amellett a két orcáját!
  
  Fiam fiam édes fijam
  Menjetek el tik már haza
  Vagyon néktek mostohátok
  Ki gondot viseljen rjátok.
  
  Vagyon apánk de ostoba
  Anyánk es van de mostoha
  Mikor fejünköt fésüli
  Gyenge hajunk mind kitépi.
  
  Mikor fejért ad rejátok
  Vérvel hobzik az hátatok
  Mikor fejért ad rejátok
  Vérvel hobzik az hátatok.
  
  Panaszkodjunk idegennek
  A’mmeg mondja mindenkinek
  Panaszkodjunk fűnek fának
  Tudtjával adja világnak.
  
  Panaszkodjunk a seprűnek,
  A’nnem mongya meg senkinek.
  Panaszkodjunk a seprűnek,
  A’nnem mongya meg senkinek.
  
  Szemet vető mindenkinek,
  Rossz a mi járva fejünknek
  Szemet vető mindenkinek 
  Rossz a mi járva fejünknek.
  

  218. Kaszás a földönn a halál

  Kaszás a földönn a halál
  Ki mindenütt rendet kaszál
  Erejét mutatja kaszáját forgatja
  Virágokat nem szán kórókkal egybe hány
  Jaj ódd magad szép virágszál.
  
  Fáradhatatlan arató
  Mert sarlója mindenható
  Kinél nincs élesebb semmi vagy sebesebb
  Mert minden szem tőle előtte földre hull
  Jaj ódd magad szép virágszál.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  Halál órája folyton foly
  Éretlen fűvel sem gondol.
  Szertelenül kaszál kikeletben sem áll
  Sőt télben is talál amit vágjon halál.
  Jaj ódd magad szép virágszál.
  
  (Kájoni Cantionale, 2. kiadás 1719. 612.l.)
  

  219. Kádár István históriája 1.

  Kádár István históriája 1.
  Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia,
  Melynek mint tengernek megáradott habja
  Sok búnak bánatnak körülvette árja
  Mert a vitézeknek esett ma egy hijja.
  
  Nem illik a vitézt nékem elhallgatnom
  Sőt méltó Kádárról bölcs verseket írnom
  Elsőbben szentírást kell ezekre hoznom
  Azután a romlott magyar népre szabnom.
  
  Olvassuk ama nagy Ótestamentumban
  Kevés nép maradott sokszor zsidóságban
  Mert fogva tartattak Babilóniában
  Sok zsidó vitézök esett el a harcba.
  
  Nem így volt a dolga jó Magyarországnak
  Abban nevelkedett vitézlő Kádárnak
  Mása volt higgyétek Hektornak Joábnak
  Oltalmazója volt Kádár az országnak.
  
  Az Isten ládáját egyszer el is nyerték
  Hofniszt és Finiászt mikoron megölték
  Mikor Éli papnak e dolgot megvitték
  Rút halállal meghalt székéből kiesék.
  
  Hektor is valamíg Torjában laktaték
  Addig a város is épen megtartaték
  De mihelyest Hektor nyaka elmetszeték
  Mindjárt a város is ellenségre bírék.
  
  Elhagyá érettünk a Felföldnek partját,
  Hogy hallá itt alatt magyarok romlását
  Fölköté érettünk Kádár István kardját
  Ó jaj mely kevéssé forgatá szándékát.
  
  Mely imé hirtelen esék változáson
  Midőn küldék őtöt Pápóc oltalmára
  Újfaluhoz gyűle tatárok tábora
  Ott lőn Kádárnak is utolsó csatája.
  
  Rába vizén mindjárt több tatár költözék
  Kádár vitéz módra velök megütközék
  Hátul a seregek eszekbe nem vették,
  Hogy másutt a vizön több tatár érkezék.
  

  220. Kádár István históriája 2.

  Kádár István históriája 2.
  Fölemelé Kádár szemeit az égre
  Mondván Uram Jézus jöjj segítségünkre
  Nosza jó katonák harcoljunk kétkézre
  Mert nem látok embert jönni segítségre.
  
  A zászlótartónak fönnszóval kiáltja
  Vidd el fiam, vidd el a zászlót más útra
  Hogy el ne vesszen az urunk kevés hada
  Mert Magyarországért meghalok én még ma.
  
  Kiontom véremet én szegény hazámér
  Ezerszer meghalok kedves nemzetemér
  Nem szánok érette bizony ontani vért
  Mert én a Krisztustól veszek jutalmat bért.
  
  Tatár a nyílvesszőt mind polyvát úgy szórja
  Mégis ugyan villog, forgódik két karja
  Hétszer a táboron magát által vágja
  Nézi az ellenség dolgait csodálja.
  
  De hogy fáradtatott nyilak erejével
  Mégis mindhalálig harcolt tőrrel öklel
  Leomlik a tatár előtte sereggel
  Azért búcsúzását bízta rám híveddel.
  
  Elsőbben végbéli szíves akaróim
  Fülöki Pápózi Szécsényi rokonim
  Nógrádi Palánki Gyarmati társaim
  Diósgyörgy Olmódi Szedrai barátim.
  
  Kikkel az Alföldön sokat sanyarkodtam
  Sok deret hideget meleget kóstoltam
  Sokszor a tatárral szerencsét próbáltam
  Most Isten hozzátok tölletek megváltam.
  
  Széki Péter aki buzgón szeretettel
  Úgy voltál énhozzám mint test a lélekkel
  Megbocsáss az egész pápózi sereggel
  Ha voltam hozzátok valami vétséggel.
  
  Mint atya magzatát engem úgy szerettél
  Hibás dolgaimér gyakran megfedettél
  Sok jó akarattal voltál mint lehettél
  Isten bodogítson engem megbecsültél.
  
  Bud János Bezerédi vitéz kapitányok
  Kik én életemnek hasznára valátok
  Halálnak akadtam horgára látjátok
  Lelkmértt az Isten ti is imádjátok.
  

  221. Kádár István históriája 3.

  Kádár István históriája 3.
  Szabó Pál, szerelmes édes kenyeresem
  Kit a hadnagyságra jó szívvel emeltem
  Tedd a sírba kérlek meghidegült testem
  Honnat előkéri Krisztus én elhiszem.
  
  Mely nehezen esik tölleg megválásom
  Azt meg nem mondhatom mert nincsen szóllásom
  Nem lehet teveled tovább maradásom
  Mert Krisztussal lesz mennyekben lakásom.
  
  Nem kérlek, hogy vigy el ama messze földre
  Ama cifra pompás temető helyekre
  Hanem hol kiomlik testemnek a vére
  Ott legyen csak közel eltemető helye.
  
  Ámbár a vadak is testemet megrágják
  Hollók és farkasok véremet kiszívják
  Ítéletnapjára majd előállítják
  Ama reménységre ismét feltámasztják.
  
  Végekben lakozó sok főkapitányok
  Kik engemet kinccsel gyakran ruháztatok
  A kincsért én tőlem törököt vártatok
  Már elmúlt én tőlem többet nem várhattok.
  
  Ha én valakitől valamit elvettem
  Vagy a szegényeken erőszakot tettem
  Bátor holtom után legyen átok nevem
  Én Isten előtt is adjon számot lelkem.
  
  Immár jó vitézek, az Istenre kérlek
  Hogy amint én éltem ti is úgy éljetek
  Sok szegény árvákon essék meg szívetek
  Ne legyen a magyar soha ellenségtek.
  
  Ez éneket aki rendelé versekben
  Vitéz Kádár István kesergő szívében
  Csak alacsony sorsú gyenge értelembe
  Ha nevét keresed nézzed e versekben.
  
  Dicséret dicsőség legyen az Istennek
  Párját fogja fel még a magyar nemzetnek
  Legyen őrizője minden híveinek
  Mondjunk dicséretet az ő szent nevének.
  "Énekeltem a Kádár István versit özvegy Lőrinc Mihályné Vitus Ágnes,
  63 éves szentegyházasfalvi lakos"
  

  222. Kádár Kata édes rózsám

  Kádár Kata édes rózsám
  Bárcsak egyszer jönnél hojzám
  Kádár Kata édes rózsám
  Bárcsak egyszer jönnél hojzám
  Sus luna jos stele dor si jale
  Dorul cand m’ajunge 
  Inima me’plange
  Lacrimele valea curg mereu.
  
  Nem mehetek nem szokásom
  Nincsen nékem ott járásom
  Nem mehetek nem szokásom
  Nincsen nékem ott járásom
  Sus luna jos stele dor si jale
  Dorul cand m’ajunge
  Inima me’plinge
  Lacrimele valea curg mereu.
  
  Kata Kata Kádár Kata
  Maj csak neked ez a ruha,
  A négy szege kivirágzik,
  S a közepe vérvel hobzik
  Inima mea, inima mea,
  Iar incepe ma durerea mai.
  
  Akkor tudd meg elvesztettek
  Feneketlen kútba vettek
  Akkor tudd meg elvesztettek
  Feneketlen kútba vettek
  Sus luna jos stele dor si jale
  Dorul cand m’ajunge
  Inima me’plinge
  Lacrimele valea curg mereu.
  
  Nem jöttél el nézésemre
  Jere bár temetésemre
  Nem jöttél el nézésemre
  Jere bár temetésemre
  Inima mea, inima mea
  Iar incepe ma durerea ma.
  
  Tégy virágot temetőmbe
  Temetőmnek négy szegére
  Tégy virágot temetőmre
  Temetőmnek négy szegére
  Inoma mea inima mea
  Iar incepe ma durerea ma.
  
  Hogy tudják meg hogy ott jártál
  Nékem jó szeretőm vótál
  Hogy tudják meg hogy ott jártál
  Nékem jó szeretőm vótál
  Inima mea inima mea
  Iar incepe ma dururea ma.
  

  223. Készítsd Múzsám lantodat (Köszöntő)

  Készítsd Múzsám lantodat (Köszöntő)
  
  Készítsd Múzsám lantodat
  Zendítsd meg muzsikádat
  Hadd harsogjon virginálja
  Meg ne szűnjön trombitája
  Mert a napnak sugára 
  Jött szent István napjára.
  
  Szent Istvánnak napja fényes 
  Régtől fogva várt reményes
  Dicséret az Istennek 
  Ki adója volt ennek.
  
  LLSz78j: A Szent István-nap és István név megfelelően változik aszerint, hogy mi a keresztneve, akit felköszöntenek. Ugyanez vonatkozik a beköszöntőre is, mely ez alkalommal feltűnően rövid:
  
  Hallottam e szent István napot virradni
  Szent Istvánnak tisztességet tenni
  Szent István is nékünk garasokat adjon
  Hogyha garast nem ád bár egy pengőt adjon.
  

  224. Ki nyiresbe bé nyiresbe tarka borjúk járnak

  Ki nyiresbe bé nyiresbe tarka borjúk járnak
  Hej hej hej hej tarka borjúk járnak.
  
  Egy bábicska fut utánik rezeg e kerpája
  Hej hej hej hej rezeg a kerpája.
  
  Egy bacsócska még utána rezeg a szekálla
  Hej, hej, hej, hej rezeg e szekálla. 
  
  "Mikor kicsi ljánka voltam, a juhokkal bementünk a lunkábo, és
  tilinkát vágtuk és fújtuk."
  

  225. Kicsi lovam térdig menyen a sárba

  Kicsi lovam térdig menyen a sárba
  Az én rózsám iszik a korcsomába
  S kicsi lovam nem szereti ja zabot
  Tavasz felé ződ árpára kikapott.
  
  Kicsi lovam jobb az árpa mind a zab
  Rózsámnak is jobb a szíve ha mást kap
  Kicsi lovam jobb az árpa mind a zab
  Rózsámnak is jobb a szíve ha mást kap.
  

  226. Kicsi madár hogy tudsz élni

  Kicsi madár hogy tudsz élni
  Kicsi madár hogy tudsz élni
  Hogy te nem tudsz beszélgetni.
  
  Mer én tudok beszélgetni
  Mer én tudok beszélgetni
  Mégis alig tudok élni.
  
  Kicsi madár éj de fenn jársz
  Kicsi madár éj de fenn jársz
  Mi az oka alább nem szállsz.
  
  Alább szállnék, de nem merek
  Alább szállnék, de nem merek
  Sok az írígy s attól félek.
  
  Attól engedelmet kérek
  Attól engedelmet kérek
  Mégis este hozzád megyek.
  

  227. Kihajtom a Virág ökröm a rétre

  Kihajtom a Virág ökröm a rétre
  Leveretem a harmatot előlle
  Nem hallom a Virág ökröm harangját
  Az én babám mással éli világát.
  
  S déltől fogvást estig nyílik a rózsa
  Bárcsak sohase szerettelek volna
  Jobb lett volna az én árva fejemnek
  Hagytam volna békét a szerelemnek
  Jobb lett volna az én árva fejemnek
  Hagytam volna békét a szerelemnek.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Bújdosik a hajnal csillag az égen
  Bágyadt fénye nemsokára lemégyen
  Az a csillag az én sorsom példázza
  Sír a lelkem ha felnézek reája.
  

  228. Kilenc esztendőtül fogva

  Kilenc esztendőtül fogva
  S hojzád járok guzsajasba.
  
  S mind megúntam hojzád járni
  S hojzád járni guzsajasba.
  
  S kőbül kezdék hidat rakni
  S azon kezdék hojzád járni.
  
  S elkőtöttem hat ökrömet
  S kilenc bornyút s tehenyemet.
  

  229. Kiment a ház az ablakon,

  Kiment a ház az ablakon,
  Benne maradt a vénasszony
  Elig várom az ördögöt
  Hogy elvigyék a vén dögöt
  Elig várom az ördögöt
  Hogy elvigyék a vén dögöt.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Fáj a kutyának a lába
  Megütötte a szalmába
  Ördög bújjék a lábába,
  Mért nem húzta topánkába.
  

  230. Királyi zászlók lobognak

  Királyi zászlók lobognak
  Fénylik titka keresztfának
  Kin az élet megöletett
  S halálával nyert életet.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Kis megsebesített vala
  Bűneink éles dárdája
  Véres vízzel foly oldala
  Hogy lelkünk szennyét elmossa.
  

  231. Királyoknak királyának Jézus Krisztusnak

  Királyoknak királyának Jézus Krisztusnak
  Márijának szent Fiának mi egy Urunknak
  Jer mi mondjuk dicséretet
  Mi Megváltónknak.
  
  Jer dicsérjük Őfelségét Istenségében
  És tiszteljük csodálatos emberségében
  Hogy juthassunk Őáltala
  A dicsőségbe.
  

  232. Kis kertemben van egy öreg eperfa

  Kis kertemben van egy öreg eperfa
  Minden öste fülemile szól rajta
  Fülemile mindég csak azt énekli
  Aj de boldog aki jegymást szereti.
  De jén aztat el nem akarom hinni
  Az a boldog aki jegymást szereti.
  
  Nem messze van az én rózsám tanyája
  Ide látszik szép piros almafája
  Rászállott egy bús gerlice bújába
  Itt hallak jó galambom nem sokára.
  
  Hogyha jelmész én jót kívánok neked
  Hogyha jelmész én jót kívánok neked
  Még az út is piros rózsát teremjen
  A te szíved ingem el ne felejtsen.
  

  233. Kisétálék kőkertembe virágom látni

  Kisétálék kőkertembe virágom látni
  S há ott vagyon kis görice sárga lábával.
  
  Megszólítám kis göricét há fülyemülye
  Megszólítám fülyemülyét há z’ én édesem.
  
  Jer bé jer bé jédes rózsám légy arany almám
  Nem menek én édes rózsám mert megútáltál.
  
  Te magadnak én helyembe mást választottál
  Te magadnak én helyembe mást választottál.
  

  234. Kiskertemben van egy nagy fa de magos

  Kiskertemben van egy nagy fa de magos
  Tetejibe vagy egy alma de piros
  Azki aztat leszakassza s megeszi,
  A szivirőll a bánatot leveszi.
  
  Éldesanyám hol van azaz édes tej
  Kivel engem ekkorára fölnevelt
  Jobb lett volna vetett volna Tiszába
  Ne nevelt volna fel ingem betyárnak.
  

  235. Kiszáradt a bodzafa hum,

  Kiszáradt a bodzafa hum,
  Bodzafa, hol hálunk az éjszaka
  Heje haja hum.
  

  236. Kiszáradt a cserefa cserefa

  Kiszáradt a cserefa cserefa
  Hol hálunk az éccaka 'z éccaka
  Terítsd le a lepedőt lepedőt
  Tégy egy párnát vaj kettőt vaj kettőt.
  
  Írjátok fel keresztem fájára
  Itt fekszik egy szerencsétleny árva
  Kinek nincsen sem apja sem anyja
  Sem egy igaz atyafija fija.
  
  Hargitai ződ erdő ződ erdő
  Abba vagyon csipkebokor vessző
  Arra reja szállott bús gelice
  Arra reja szállott bús gelice.
  
  Körme közett úti cédulája,
  A szájával mind azt magyarájsza
  A szájával mind azt magyarájsza
  Itt fekszik egy szerencsétleny árva.
  

  237. Könyörülj Istenem... (Zsoltártónusok II.)

  Könyörülj Istenem... (Zsoltártónusok II.)
  Könyörülj Istenem és bűnös lelkemen
  Szánakodjál immár a szomorú szívemen
  Haragodnak mennykövét éles hegyes tőrét
  Vedd vissza vétkeim büntető eszközét.
  

  238. Köszönöm édesanyámnak

  Köszönöm édesanyámnak
  Köszönöm édesanyámnak
  Hogy felnövelt katonának
  Hogy felnövelt katonának.
  
  Ha jaz anyám nem lett volna
  Katona sem lettem volna
  De még akkor béíratott
  Mikor bölcsőmben ringatott
  Mikor bölcsömben ringatott.
  
  Csicset adott elaltatott
  Csicset adott elaltatott
  S mégis katonának adott
  S mégis katonának adott.
  
  Csájják az erdei utat
  Csájják az erdei utat
  S viszik a magyar fiúkat
  Viszik viszik szegényeket
  Szegény magyar legényeket.
  
  LLSz58j: A szövegsorok megismétléséről nemcsak a Mezőségen, hanem a székelyek között is hallottam ugyanazt emlegetni, amit Szabó György állít: "Régen, mikor kicsiny gyermek voltam, az öregek mindig kétszereztek, csak később hagyták el e szokást."
  

  239. Kőmíves Kelemen (első rész)

  Kőmíves Kelemen (első rész)
  
  Tizenkét kőmíves összetanakodék
  Magos Déva várát hogy fölépíttenék.
  
  Hogy fölépíttenék fél véka ezüstér
  Fél véka ezüstér fél véka aranyér.
  
  Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek
  Amit raktak délig leomlott estére
  Amit estig raktak leomlott reggelre.
  
  Megint tanakodék tizenkét kőmíves
  Falat megállítni hogy lesz lehetséges.
  
  Egymás között szoros egyességet tettek
  Melyik felesége hamarabb jő ide
  
  Azt gyengén fogjuk meg dobjuk be a tűzbe
  Annak gyenge hamvát keverjük a mészbe.
  
  Csak így állítjuk meg magos Déva várát
  Csak így nyerhessük el annak drága árát.
  
  Kocsisom kocsisom nagyobbik kocsisom
  Én uramhoz menni lenne akaratom.
  
  Fogj bé a lovakot, induljunk el útra
  Induljunk el útra magos Déva várra...
  
  Erős idő vala, záporeső hulla
  Asszonyom csillagom forduljunk meg vissza.
  
  Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba
  Asszonyom csillagom forduljunk meg vissza.
  
  A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd
  Hajtsad a lovakot hadd haladjunk elébb.
  
  Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba
  Kőmíves Kelemen udvarába jártam.
  
  Hát az ő udvara gyásszal van behúzva
  Az ő udvarára egy mély kút fakada.
  
  Az ő kicsiny fia oda beléhala
  Asszonyom csillagom forduljunk meg vissza.
  
  A hintó nem tiéd a lovak nem tiéd
  Hajtsad a lovakot hadd haladjunk elébb.
  
  Mennek mendegélnek Déva vára felé
  Kőmíves Kelemen őköt észrevevé.
  
  Szörnyen megijedett imádkozik vala
  Istenem Istenem vidd el valahova.!
  
  Mind a négy pejlovam törje ki a lábát
  Vessen a hintómnak négy kereke szakát.
  
  Üssön le az útra tüzes istennyila,
  Horkolva térjenek a lovaim vissza.
  
  Mennek mendegélnek Déva vára felé
  Sem hintót sem lovat semmi baj nem lelé.
  

  240. Kőmíves Kelemen (második rész)

  Kőmíves Kelemen (második rész)
  
  Jó napot jó napot tizenkét kőmíves
  Tizenkettő közül Kelemen kőmíves.
  
  Jó napot jó napot asszony feleségöm
  Hát ide mért jöttél a veszedelmedre.
  
  Most szépen mögfogunk bédobunk a tűzbe,
  Neked gyenge hamvad keverjük a mészbe.
  
  Csak így állítjuk meg magas Déva várát
  És így nyerhessük el annak drága árát.
  
  Várjatok várjatok tizenkét gyilkosok,
  Hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól
  Asszonybarátimtól, szép kicsiny fiamtól.
  
  Kőmíves Kelemenné mikor haza mene
  Őt szépen megfogták bédobták a tűzbe.
  
  Kőmíves Kelemen mikor hazamene,
  Az ő kicsiny fia elejébe jöve.
  
  Apám édesapám mondja meg igazán
  Hogy hol van s merre ment az én édesanyám.
  
  Ne sírj fiam ne sírj hazajő estére
  Ha estére nem jő hazajő reggelre.
  
  Istenem Istenem reggel is eljöve
  Az én édesanyám még haza nem jöve.
  
  Menj el fiam, menj el magos Déva várra,
  Ott van a te anyád, kőfalba van rakva.
  
  Elindula sírva az ő kicsi fia
  Elindula sírva magos Déva várra.
  
  Háromszor kiáltja magos Déva várra
  Anyám édes anyám szól bár egyet hozzám!
  
  Nem szólhatok fiam, mert a kőfal szorít
  Magos kövek között vagyok berakva itt.
  
  Szíve meghasada s a föld is alatta
  Az ő kicsiny fia oda beléhala.
  

  241. Kőrösfői Részeg alatt

  Kőrösfői Részeg alatt
  Három kislány zabot arat
  Ej-haj zabot arat a lovának
  Szeretőt keres magának.
  Ej-haj zabot arat nem vadlencsét
  Lányt szeretek nem menyecskét.
  
  Édes anyám is árva vót
  Mégis énrám jó gondja vót
  Ej-haj éjjel sütött nappal mosott
  Jaj de keservesen tartott.
  
  Mondd meg babám vagy izend meg
  Mér haragudtál énrám meg
  Én azt nem izenem meg se mondom
  Mert én terád nem haragszom.
  Én azt nem izenem meg se mondom
  Tudod te, hogy mér haragszom.
  

  242. Krisztusnak hívei kik ide gyűltetek

  Krisztusnak hívei kik ide gyűltetek
  Szánakozó szűvel itt megjelentetek
  Gyászos tiszteletet hogy nékem tegyetek
  Szavaimra kérlek jól figyelmezzetek.
  
  Halál ellen senki nem talál védelmet
  Elkerülésére nem nyerhet kegyelmet
  Halál bűnösökben okoz nagy félelmet
  És vonz maga után örök veszedelmet.
  

  243. Kyrie elejszon

  Kyrie elejszon
  Feltámadt Krisztus e napon,
  Dicső testben lelki örömben
  Áleluja áleluja.
  
  Kyrie elejszon
  A halált meggyőzted e napon
  Eleget tettél életünk lettél
  Áleluja áleluja.
  
  Kyrie elejszon
  Részeltess kérünk e napon
  Érdemiben, kegyelmiben
  Áleluja áleluja.
  

  244. Lakodalmas

  Lakodalmas
  Napom napom édes napom
  Ne süss mindég homályoson
  Ne süss mindég homályoson.
  Süss még egyszer világoson
  Hogy a rózsám el ne hagyjon
  Hogy a rózsám el ne hagyjon.
  
  Én ma nem ettem egyebet
  Csak egy tányér aludtejet
  Csak egy tányér aludtejet
  Azt is csak úgy kanál nélkül
  Megélek a dolog nélkül
  Meglélek a dolog nélkül.
  
  Egye meg a fene Csicsót
  Mért nem csinál szürke csikót
  Mért nem csinál szürke csikót.
  Egye meg a fene magát
  Hol megköti a harisnyát
  Hol megköti a harisnyát
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Bús életem bánat napom
  Bánom hogy az úrnál lakom
  Bánom hogy az úrnál lakom
  Ma nem ettem csak pipáltam
  Mégis két restát (rostát) csináltam
  Mégis kér restát (rostát) csináltam.
  
  Mikor a tök virágozik
  A vén asszony bogárkozik
  A vén asszony bogárkozik
  Hej de icse fehér zeke
  Ha felvesszük tetű benne
  Ha felvesszük tetű benne.
  

  245. Lakodalom sokadalom

  Lakodalom sokadalom
  Nincsen akkor beteg asszony
  Aratás meg a kapálás
  Akkor van a nagy jajgatás.
  
  Házasodják meg te Pista
  Feleségöd lesz Anniska
  Jaj Anniska olyan tiszta
  A fazekat ki se mossa.
  
  Kenyeret is jól tud sütni
  Hétszer kever kovászt neki
  Ötször hatszor bégyújt neki
  Mégis sültelen kiveszi.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Fölkel reggel nyolc órakor
  Feje olyan mint a bokor
  Keze nem fog a mucsoktól
  Szöme nem lát a csipától.
  
  A fejibe olyan tetű
  Mint egy tenyerezett kesztyű
  Puliszkát is jól tud főzni
  Taknya nyála térgyit éri
  A szemibe olyan csipa
  Mint egy kétkrajcáros pipa. 
  

  246. Lassú ardeleanca

  Lassú ardeleanca
  

  247. Lassú magyar "Árváké"

  Lassú magyar "Árváké"
  

  248. Lassú magyar, Kézsóé

  Lassú magyar, Kézsóé
   
  MH 4198c támlap jegyzete szerint:"Kézsó nótája" 
  Kristóf Vencel: "...csak hírből hallottam Kézsót, de nem tudom hol muzsikált. Határozottan cigány volt - híres prímás - de az én üdőm előtt, amikor én még kezdő fiatal zenész voltam, az akkori öregek emlegették. ... A régiek mondták, olyan prímás egész Udvarhelben nincs, amilyen ő volt. Végigmuzsikálta a lakodalmakat, aki székely tehette hívta, gazda emberek, és amit tőle hallottak az mind Kézsó nóta. Mi öreg cigányok így hívjuk."
  

  249. Lassú tusnádi

  Lassú tusnádi 
  [Felültem a kemencére]
  

  250. Lassú

  Lassú
  "Öreg Szováti Mihályé"
  

  251. Látod rózsám, látod azt a száraz nyárfát

  Látod rózsám, látod azt a száraz nyárfát
  Mikor az kizöldül, akkor menyek hozzád
  Mikor egy szem búza száz kalangyát terem
  Csendes folyó vize visszafelé menyen.
  
  Bízom Isten után, kiződül az én fám
  Rózsám a te csalfa szived visszatér még hozzám.
  Bízom Isten után, kiződül az én fám
  Rózsám a te csalfa szived visszatér még hozzám.
  
  Este van este van de nem minden lánynak
  Csak annak a lánynok kihez sokan járnak
  Hozzám nem jár senki, nincs is nekem este
  Nekem minden este gyászosra van festve.
  
  A szöveg változata Ferencziné szerint:
  
  Fiú:
  Látod rózsám látod azt a száraz nyárfát
  Mikor az kizöldül akkor megyek hozzád.
  
  Leány:
  Bízom Isten után kizöldül az én fám
  Rózsám a te csalfa szived visszatér még hozzám.
  
  Fiú:
  Akkor megyek rózsám én még hozzád vissza
  Mikor száz kalangyát terem e' szem búza.
  
  Leány:
  Mikor e' szem búza száz kalangyát terem
  Csendes folyó vize visszafelé megyen.
  

  252. Legénybucsuztató

  Legénybucsuztató
  

  253. Legényes gyors

  Legényes gyors
  

  254. Legényes

  Legényes
  

  255. Lehullott a Jézus vére

  Lehullott a Jézus vére
  A szent keresztfa tövére.
  Az Úr Jézus szent testéből
  Öt mélséges sebeiből.
  
  De a földön nem maradtak
  Mint piros rózsák kinyíltak
  Jézus mondá az angyalnak
  Vidd fel memben szent atyámnak.
  

  256. Leszállott a páva

  Leszállott a páva
  Vármegye házára
  Teringeti szárnyát
  Ki Magyarországra.
  
  Teringeti szárnyát
  Ki Magyarországra
  Sok szegény legények
  Szabadulására.
  
  Azt tudad édesem 
  Hogy el vagy felejtve
  Éjjel is nappal is
  Szivembe vagy rejtve.
   
  

  257. Ludasim, pajtásim

  Ludasim, pajtásim
  Hol az én lúdjaim
  Tizenketten vótak
  S mind fehérek vótak.
  
  Kettő vót a barna
  Harmadik az anyja
  Kettő vót a barna
  Harmadik az anyja.
  
  S után küdém uram
  Hajtsa haza ludam
  S után küdém uram
  Hajtsa haza ludam.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételről lemaradt):
  
  Vejszen oda juram
  Jöjjön haza ludam
  Vejszen oda juram
  Jöjjön haza ludam.
  
  Mégse vejszen szegén
  Mer jó pipás legén
  Mégse vejszen szegén
  Mer jó pipás legén.
  
  Után küdém lányom
  Hajtsa haza ludam
  S vejszen oda lányom
  Ludam jöjjön haza.
  
  S mégse vejszen szegén
  Mer jódógú leján
  S mégse vejszen szegén
  Mer jódógú leján.
  
  Kerüjj, ludam, kerülj
  Kertem után kerülj
  Azt es csak úgy kerülj
  Bánatba ne merülj.
  
  S mett ha belé merüsz
  Soha ki nem kerüsz
  S mett ha belé merüsz
  Soha ki nem kerüsz
  
  "Azt hiszem, ilyenek történnek."
  

  258. Lúdjaim lúdjaim szép fehér lúdjaim

  Lúdjaim lúdjaim szép fehér lúdjaim
  Lúdjaim lúdjaim szép fehér lúdjaim
  Tizenketten vagytok s mind fehérek vagytok
  Tizenketten vagytok s mind fehérek vagytok.
  
  Messze felreppentek messze jes elláttok
  Messze felreppentek messze jes elláttok
  Nem láttátok-e tik az én édessemet
  Nem láttátok-e tik az én édessemet.
  
  Vagy láttuk vagy láttuk egy rózsamezőbe
  Vagy láttuk, vagy láttuk egy rózsamezőbe
  Szedi vala rózsát hogy kössön koronát
  Szedi vala rózsát hogy kössön koronát.
  
  Nyugszik vala délre félkönyökre dőlvel
  Sárig hasú kígyó bébújt kebelibe
  Azt ott ha kiveszi félkarját megeszi
  Azt ott ha kiveszi félkarját megeszi.
  
  További versszak variánsok (felvételen kívül):
  
  Nagy rózsamezőbe félkönyökre dülve
  Nagy rózsamezőbe félkönyökre dülve
  
  Izenjetek neki jöjjön hazafelé
  Izenjetek neki jöjjön hazafelé.
  Egy tálat felmosni egy háza söpreni,
  Egy tálat felmosni egy házat söpreni.
  

  259. Magasztalja az én lelkem az Urat

  Magasztalja az én lelkem az Urat
  És örvendezik az én lelkem
  Az én üdvözítő Istenemben.
  Magasztalja magasztalja 
  Az én lelkem az Úrnak.
  Az én lelkem az Úrnak
  
  Mert megtekintette az ő szolgálójának alázatosságát
  Mert ime mostantól fogva boldognak mondanak
  engem minden nemzetségek.
  Magasztalja magasztalja 
  Az én lelkem az Urat.
  Az én lelkem az Urat.
  

  260. Magos hegyén setét olajfáknak

  Magos hegyén setét olajfáknak
  Jézus így esd áldott szent Atyjának
  A fájdalmak mik előttem állnak
  Hogyha lehet tőlem távoznának.
  
  Jóllehet kész lelkem a halálra
  De ja testnek nagy a gyarlósága
  Mind ezáltal mint Atyám akarja
  Teljesedjék az Ő akaratja.
  

  261. Magyar tempó

  Magyar tempó
  "Prózsa Gyurié"
  

  262. Magyar

  Magyar
  "Sipos Gyurié"
  

  263. Majd megvállik szép ljány

  Majd megvállik szép ljány
  Majd megvállik szép ljány
  Fontál-e vaj varrtál
  Fontál-e vaj varrtál.
  
  Vaj délig aludtál
  Vaj délig aludtál
  Vaj faluba futtál
  Vaj faluba futtál.
  
  Délig sem aludtam
  Délig sem aludtam
  Faluba sem futtam
  Faluba sem futtam.
  
  Dolgomat paziltam
  Dolgomat paziltam
  Ládámot tőtöttem
  Ládámot tőtöttem.   
  

  264. Malom-nóta

  Malom-nóta
  

  265. Marosmenti csárdás

  Marosmenti csárdás
  

  266. Marosmenti gyors

  Marosmenti gyors
  

  267. Marosmenti tánc

  Marosmenti tánc
  

  268. Marosmenti tánc

  Marosmenti tánc
  

  269. Marosmenti tánc

  Marosmenti tánc
  

  270. Marosszéki forgató

  Marosszéki forgató
  

  271. Marosszéki forgó

  Marosszéki forgó
  

  272. Marosszéki forgó

  Marosszéki forgó
  

  273. Marosszéki forgó

  Marosszéki forgó
  

  274. Marosszéki friss

  Marosszéki friss
  

  275. Marosszéki friss

  Marosszéki friss
  

  276. Marosszéki jártató

  Marosszéki jártató
  

  277. Marosszéki jártató

  Marosszéki jártató
  

  278. Marosszéki lassú

  Marosszéki lassú
  

  279. Marosszéki lassú

  Marosszéki lassú
  

  280. Marosszéki sima

  Marosszéki sima
  LLK9j: "Marosszéki sima" vagy "Sima magyar". "Sem nem szöknek, sem nem forognak sebesen, - csak szép simán táncolják gyorsan." N. B.: Erőszakolt befejezés, mert már nem volt több hely a hengeren.
  

  281. Marosszéki szöktető

  Marosszéki szöktető
  

  282. Marosszéki

  Marosszéki
  

  283. Marosszéki

  Marosszéki
  

  284. Marosszéki

  Marosszéki
  

  285. Marosszéki

  Marosszéki
  

  286. Marosszéki

  Marosszéki
  

  287. Marosszéki

  Marosszéki
  

  288. Marosszéki

  Marosszéki
  

  289. Marosszéki

  Marosszéki
  

  290. Meg ne fedj ingemet (Zsoltártónusok I.)

  Meg ne fedj ingemet (Zsoltártónusok I.)
  És ne büntesd fejemet 
  Uram bosszúságodban
  Súlyos bűneimért
  Igen rossz érdemimért 
  Ne verj meg haragodban
  Ki segítsen más nincs 
  Ezért te rejám tekints 
  Nagy irgalmasságodban.
  

  291. Megengedjen Szék városa

  Megengedjen Szék városa
  Ha nem voltam jó lakosa
  Isten veled édes anyám
  Nem viselsz több gondot rejám
  Nem viselsz több gondot rejám.
  
  Mikor menyek a Kapuson
  Nézz ki rózsám az ablakon
  Vess utánam egy pillantást
  Úgy sem látjuk többet egymást
  Úgy sem látjuk többet egymást.
  

  292. Megházasodtam te Miska

  Megházasodtam te Miska
  Van feleségem, Aniska
  Gyingyem adta.
  
  Keze kövér a piszoktól
  Lába vastag a rápentól
  Gyingyem adta.
  
  Szeme kettő akkora
  Mint két zsebbeli óra
  Gyingyem adta.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Szája olyan, mint egy bocskor
  Feje olyan mint egy bokor
  Gyingyem atta.
  

  293. Megírták a levelembe

  Megírták a levelembe
  Visznek a verekedésbe
  Ott nem lesz szabadulásom
  Ott leszen az én halálom.
  Ott nem lesz szabadulásom
  Ott leszen az én halálom.
  
  Ha jel ménysz es békével járj
  Békességes utakon járj
  Békességes utakon járj
  Csendes folyó vízből igyál.
  
  Csendes folyó vízből igyál
  Ott es rólam gondolkojzál
  Ott se gondolj egyebekről
  Csak a régi szeretetről.
  Ott se gondolj egyebekről
  Csak a régi szeretetről.
  
  Szövegpótlás (a felvételen nem szerepel).
  (A kéziratból versszak-beosztás nem állapítható meg, ezért a szöveget folyamatosan közöljük.)
  
  Szeress szeress csak nézd meg kit
  Mert a szeretet megvakít
  Met ingemet megvakított
  Örökre megszomorított.
  
  Édesanyám megátkozott,
  Mikor a világra hozott.
  Hogy ne legyen részem soha
  Semmi éfiúságomba.
  
  /:Van a rosszba, nincs a jóba,
  A holtig való bánatba:/
  Édesanyám ne átkojz meg,
  Hogy az átkod ne fogjon meg,
  Akit kértek elégítse,
  Bánatim kevesiccse.
  
  [A jegyzőkönyv és a hangfelvétel tanúsága szerint Bálint Péterné énekelte. A lejegyzésen, tévesen, Benedek Róza szerepel]
  -------------------------------------------------------------------
  Az S. 37. II. sz. felvételen a következő szöveggel énekelte:
  1) = 1)
  2)
  Ha jel ménsz es, békével járj,
  Ha jel ménsz es, békével járj
  Békességes utakon járj,
  Békességes utakon járj.
  3)
  Csendes folyó vízbül igyál,
  Csendes folyó vízbül igyál,
  Ott es róllam gondolkojzál,
  Ott es róllam gondolkojzál.
  4)
  Ott se gondolj egyebeket,
  Csak a régi szeretetet,
  Ott se gondolj egyebeket,
  Csak a régi szeretetet.
  

  294. Mennyországnak királynéja

  Mennyországnak királynéja
  Irgalmasságnak szent anyja
  Élet édesség reménység
  Üdvözlégy szép Szűz Mária.
  
  Évának árva fiai
  Számkivetett maradéki
  Siralminak örökösi
  Sok nyavalyáknak hajléki. 
  
  Lajtha megjegyzése: Kájoni antifóna
  

  295. Menyasszonysirató

  Menyasszonysirató
  

  296. Menyasszonysirató

  Menyasszonysirató
  "Anyámnak lejánkája, anyá(mé). Jól látam, anyámé, koppan az óra, vállunk el egymástól, anyámé. Koppan az óra, anyámé, s vállunk el egymástól, de arra kérlek anyámé, immár se felejts el. Jussak eszedbe, anyámé, s még gyere, kerejs fel anyámé ... hogy mondjam le a bánatimat s a panaszamat ... Gondolj reám, anyámé, hogy én es idegen vagyok. Én es egyedül való vagyak, anyámé, mind aki az égből leesik, anyá(mé) ... Nincsen senkim, anyámé, akinek megpanaszkodjak ...anyámnak lejánkája, köszönd meg apádnak, anyámé, hogy ekkorára fölnevelgetett, anyámé ... S köszönd meg anyámé, nekem es, s gondolj reám, anyámé, Isten tudja hogy nevelgettelek ... Úgy nevelgettelek, anyámé, s úgy érzegettelek tűztől, víztől, anyámé. Mind a madár, anyámé, hogy repül el, anyámé, ágról ágra s házról házra ... s úgy keresi meg az élelmit s elviszi a fiainak s felojsza, anyámé ... S úgy nevelgeti, s mikor felnőnek, anyámé, szárnyikra ereszti, s elrepülnek, anyámé ... Nem tudod, anyámé, milyen ez az anya ... Met én es olyan vótam, anyámé: falukról falukra vándorlottunk, anyámé, s egyik országból a másba ... S úgy dolgozgattam, anyámé, s úgy kerestem a kenyerünket ... s négyen vótatok, anyámé, s négy felé oszttattam, amég ekkarára felneveltelek, s émost szárnyadra eresztettelek, anyámé ... De megbocsáss, anyámé, ha valamit vétettem, me lehet, nem tudtam jól gondodat viselni anyámé ... Sokszor megbántottalak, anyámé, me sokszor, anyámé, meg vótam keseredve, s bánatas vótam anyámé ... De arra kérlek, anyámé, ne felejts el immán te es. ... Siratta Bálint Péterné a lyányát, mikor ment férhez."
  
  Akkor énekli az anya, mikor a násznép a kapu elé ér. Idegen nincs ott.
  odahaza (Moldovában) a menyasszony is elbúcsúzott, elsiratta magát.
  

  297. Menyecske menyecske

  Menyecske menyecske
  Megmondám ez este
  Ne menj ki cserjésbe
  Ne menj ki cserjésbe.
  
  Met megmar e kígyó
  Szerelem képjibe
  Szerelem szerelem
  Átkozott szerelem.
  
  Mé nem termettél vót
  Menden fa tetejin
  Menden fa tetejin
  Gyivójág levelin.
  
  Hogy szakasztott lenne
  Menden szegén legény
  Menden szegén legény
  Menden szegén lejány.
  
  Met én szakasztottam
  S el es szalasztottam
  Kit én már szakasztok
  Magamnak marasztom.
  
  Magamnak marasztom
  Házastársnak hagyom
  Ne higyj e legénynek
  Tüzess e lelkének.
  
  Jól meg bírja csalni
  S embernek gyermekit
  Csattogó gyivóval
  Zurgó magyaróval.
  
  Keskeny pántyikával
  Gyakor hazugságval
  Keskeny pántyikával,
  Gyakor hazugságval.
  

  298. Menyecske menyecske

  Menyecske menyecske
  Menyecske menyecske
  Megmondám az este
  Megmondám az este.
  
  Ne menj a cserjésbe
  Ne ment a cserjésbe
  Mert megmar a kígyó
  Szerelem képébe.
  
  Szerelem szerelem
  Átkozott szerelem
  Mért nem termettél vout
  Minden fa tetejin.
  
  Minden fa tetejin
  Gyivónak levelin
  Minden fa tetejin
  Gyivónak levelin.
  

  299. Menynek királyné asszonya

  Menynek királyné asszonya
  Örülj szép szűz álleluja.
  Mert kit méhedben hordozni
  Méltó voltál álleluja.
  Imádd Istent hogy lemossa
  Bűneinket áleluja. 
  
  A teljes forma (felvételen kívül)::
  
  Menynek királyné asszonya
  Örülj szép szűz álleluja.
  Mert kit méhedben hordozni
  Méltó voltál álleluja.
  Amin megmondotta vala
  Feltámada áleluja.
  Imádd Istent, hogy lemossa
  Bűneinket áleluja. 
  
  Lajtha megjegyzése: Kájoni antifóna
  

  300. Még tizennyolc éves sem valék

  Még tizennyolc éves sem valék
  Csikó lopni tanulgaték
  Elloptam én egy pejcsikót
  Mind a négy lába kesely vót.
  Elloptam én egy pejcsikót
  Mind a négy lába kesely vót.
  
  Amint vittem mendegéltem
  Kecskeméti vásártéren
  Amint vittem mendegéltem
  Kilenc csendőr áll előttem
  A tizedik azt kérdezte
  Hol az utazólevelem.
  
  Csendőr urak mit akarnak
  Talán vasalni akarnak
  Nem akarunk mi vasalni
  Szilaj csikót jöttünk venni.
  
  Szilaj csikó nem eladó
  S nem is csendőr alá való
  Mert ha arra csendőr ülne
  Még a madár is rab lenne.
  Mert ha arra csendőr ülne
  Még a madár is rab lenne.
  

  301. Mi tetszik ez uraknak

  Mi tetszik ez uraknak
  Fél fertály bor nyóciknak
  Csillárim hopp hopp hopp
  Csillárim hopp hopp hopp.
  
  Nyolcan ülnek egy lóra
  S úgy mennek ez újborra
  Csillárim hopp hopp hopp
  Csillárim hopp hopp hopp.
  
  Azt sem bírják kifizetni
  S az ablakon szökdöstek ki
  Csillárim hopp hopp hopp
  Csillárim hopp hopp hopp.
  

  302. Midőn a Szűz magzatját

  Midőn a Szűz magzatját
  Jászolban síró fiát
  El akarja alítni
  Így énekel őnéki
  Ó napfény, ó élet
  Ó édes Jézus
  Ó édes Jézus.
  
  Midőn a Szűz magzatját
  Jászolban síró fiát
  El akarja alítni
  S így énekel őnéki
  Ó napfény, ó élet
  Ó édes Jézus
  Ó édes Jézus.
  

  303. Mikor kicsi ljánka vótam

  Mikor kicsi ljánka vótam
  Mikor kicsi ljánka vótam
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem.
  
  Zabaratni járogattam
  Zabaratni járogattam
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem.
  
  Markot nem bírtam hajtani
  Szeretőt bírtam tartani
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem.
  
  Nem jól vettem a vámot
  Megszidták a Márjámot
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem.
  
  Gergel szültült a gerlicsbe
  Én táncoltam a pincébe
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem.
  
  Gergel szültült s én táncoltam
  Jaj be kedves leán voltam
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem.
  
  Papuccsaim kercegtek
  Pántikáim zurrogtak
  Édes Gergelem
  Kedves Gergelem. 
  

  304. Mikorjába menyecske lesz a lányból

  Mikorjába menyecske lesz a lányból
  Hegyes kontyot göndörít a hajából,
  Hegyes kontyát jaj de sokan megnézik,
  Boldogságát a leányok irígylik.
  
  Száraz fáról lecsepegett az eső
  Az én babám a faluba legelső
  Ha nem kacag egy araszos a szája,
  De ha kacag a hármat is kiállja.
  

  305. Míg uram a kútra járt

  Míg uram a kútra járt
  Míg uram a kútra járt
  Addig galambom béjárt
  Addig galambom béjárt.
  
  Édes uram be jó kend
  Be jó vizet hozott kend
  Hojzon ilyent máccor es
  Megcsókolom száccor es
  Hojzon ilyent máccor es
  Megcsókolom száccor es.
  
  Téged asszony kérdezlek
  Téged asszony kérdezlek
  Ezt az ágyot mi lelte
  Hogyhogy el van gyötörve.
  
  Macska fogott egeret
  Játszott vélle eleget
  Macska fogott egeret
  Játszott vélle eleget.
  
  A vén bolond azt tudja
  Hogy a féreg elhúzta
  A vén bolond azt tudja
  Hogy a féreg elhúzta.
  

  306. Molnár Anna (folytatás)

  Molnár Anna (folytatás)
  S menen menen visszafelé
  S menen menen visszafelé
  Csak eszibe jut a kicsi fia
  S eszibe jut a kicsi fia.
  
  Kicsi fia bé bécsébe
  S jámbor ura az erdőre
  Se nem eszik, se nem iszik
  Sem egy cseppet nem aluszik.
  
  S menen menen eléfelé
  S menen menen eléfelé
  S csak haza ére s a kapuba
  Haza ére s a kapuba.
  
  S jóestét házi gazda
  S adjon Isten jó katona
  S jóestét házi gazda
  S adjon Isten jó katona.
  
  S béfogad-e az éccakára
  S béfogad-e az éccakára
  Jaj bé lehet jó katona
  Jaj bé lehet jó katona.
  
  S me nekem kicsikém vagyon
  Szokott vagyok kicsikékvel
  S nekem kicsikém vagyon
  S szokott vagyok kicsikékvel.
  
  S van-e jó bor a faluba
  S vagyon bizon jó katona
  S van-e jó bor a faluba
  S vagyon bizon jó katona.
  
  S menjen kicsit hojzon nekem
  S menjen kicsit hojzon nekem
  S ki bongolá bongos mejjit
  S ki bongolá bongos mejjit.
  
  S megszoptatá kicsi fiját
  S megszoptatá kicsi fiját
  S úgy elalutt s úgy elnyugudt
  S úgy elalutt s úgy elnyugudt.
  
  S mi dolog lehet ennek a kicsikének
  Hogy úgy elalutt s úgy el nyugudt
  S vót-e kennek felesége
  S vót-e kennek felesége.
  
  S vót nekem bizan jó katona
  S vót nekem bizan jó katona
  S úgy elment s úgy elbolygott
  Hogy soha vissza nem került.
  
  S haza jőne, megverné-je
  S megverné-je, megszidná-je
  Vagy éltiben felvetné-je
  Vagy éltiben felvetné-je.
  
  Meg sem verném meg sem szidnám
  Sem éltiben fel nem vetném
  Meg sem verném meg sem szidnám
  Sem éltiben fel nem vetném.
  
  S kibongolá bongos mejjét
  S e én vagyok felesége
  S kibongolá bongos mejjét
  S ne én vagyok felesége.
  

  307. Molnár Anna

  Molnár Anna
  S Mónár Anna szép menyecske
  S Mónár Anna szép menyecske
  S oda mene Sajgó Márton
  S oda mene Sajgó Márton.
  
  S gyere velem Mónár Anna
  S gyere velem Mónár Anna
  S nem menyek én Sajgó Márton
  S nem menyek én Sajgó Márton.
  
  S me nekem kicsikém vagyon
  S me nekem kicsikém vagyon
  S a kicsikém bé bőcsőbe
  S jámbor uram s az erdőre.
  
  Sem nem eszik, sem nem iszik
  Sem egy cseppet nem aluszik
  Sem nem eszik, se nem iszik
  Sem egy cseppet nem aluszik.
  
  S jere velem Mónár Anna
  S jere velem Mónár Anna
  S vagyon nekem hat kőváram
  Hetediket neked adom.
  
  S addig csalá s csalogatá,
  S ameddig útnak indítá.
  S addig csalá csalogatá,
  Ameddig útnak indítá.
  
  S mennek mennek s mendégélnek
  S mennek mennek s mendégélnek
  Csak elérnek s egy burkosfát
  Csak elérnek s egy burkosfát.
  
  S ülj le ide Mónár Anna
  S nejz egy kicsit s a fejembe
  S ülj le ide Mónár Anna
  S nejz egy kicsit s a fejembe.
  
  S csak leüle Mónár Anna
  S nezni foga s a fejibe
  S nezi nezi nezegéli
  S nezi nezi nezegéli.
  
  S oda mene hat madárka
  S oda mene hat madárka
  Sírnak sírnak csirikolnak
  Sírnak, sírnak csirikolnak.
  
  S egy csepp könyű lecsöppene
  S egy csepp könyű lecsöppene
  S az se csöppent le a földre
  S az se csöppent le a földre.
  
  Sajgó Márton orcájára
  Sajgó Márton orcájára
  Sajgó Márton felebrede,
  Sajgó Márton felebrede.
  
  Sírtál úgye Mónár Anna
  Sírtál úgye Mónár Anna
  S én nem sírtam Sajgó Márton
  S én nem sírtam Sajgó Márton.
  
  S hágj fel ide Mónár Anna
  S hágj fel ide Mónár Anna
  S én nem hágok Sajgó Márton
  S én nem hágok Sajtó Márton.
  
  S mer nem szoktam fára hágni
  S mer nem szoktam fára hágni
  S hágj fel magad mutogasd meg
  S hágj fel magad mutogasd meg.
  
  S ki bongolá gombos mejjét
  S fődbe üté fényes kardját
  S kibongolá gombos mejjét
  S csak elindula felhágni.
  
  S Mónár Anna kapá az kardot
  S lecsapá az gyenge nyakát
  S Mónár Anna kapá az kardját
  S lecsapá az gyenge nyakát.
  
  S bébongolá gombos mejjit
  S elindula visszafelé
  S bébongolá gombos mejjit
  S elindula visszafelé.
  

  308. Most akadtam a csorgóra

  Most akadtam a csorgóra
  A csorgónál egy kislányra
  Kinek alól téj a lába
  Jóféle citrom az álma.
  
  Marozsaszőlő a nyaka
  Mézeskalács az ajaka
  Orca rózsa, szája cukor
  Szemöldöke selyemfodor.
  
  Mézből van a beszéleje
  Szekfűből a nyeldekleje
  Haja kökény, foga gyémánt
  Az ínye aranposzománt.
  

  309. Most jöttem Gyuláról

  Most jöttem Gyuláról
  Gyulafehérvárról
  Leesett a lovamról a patkó
  A három lábáról.
  
  Csak egy maradt rajta
  Azt is kopogtatja
  Gyere kovács régi jó pajtásom
  Gyere koppints egyet rája.
  
  Kovács legény kopogtatja
  Ő maga azt mondja
  Hogy ennek a kesely lábú lónak
  Ügyes fiú a gazdája.
  
  Ügyes fiú a gazdája
  Mulat a csárdába
  Jó bort iszik múlat a csárdába
  Lova hasig megy a sárba.
  Jó bort iszik múlat a csárdába
  Lova hasig megy a sárba.
  

  310. Nagyhegyi tolvaj (ballada)

  Nagyhegyi tolvaj (ballada)
  Istenem, Istenem áraszd meg a vizet
  Hod vigyen el ingem apám kapujába
  Apám kapujába s anyám ajtajára
  Hogy lássák meg ők es kinek adtak ingem.
  
  Nyóc ökrös gazdának cifra katanának
  Jobb lett vóna jadjon disznyó pásztorának
  Mert immá' megúntam jó regvel felkelni
  Jó regvel felkelni s a patakra menni.
  
  A patakra menni véres ruhát mosni
  Jajszókval sujkolni könyvemvel áztatni
  Me' most es odavan keresztút állani
  Keresztút állani örmény papot ölni.
  
  Egy pénzért kettőért nem szán vért ontani
  Egy pénzért kettőért nem szán vért ontani
  Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj
  Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj.
  
  Megrúgá az ajtót erejsz bé erejsz bé
  Megrúgá az ajtót erejsz bé erejsz bé
  Álljon meg álljon meg csendes jámbor uram
  Álljon meg álljon meg csendes jámbor uram.
  
  Fődig fátyolomat tegyem a fejemre
  Piros patkós csizmám hújzam a lábomba
  Második szavára bérugá az ajtót
  Második szavára bérugá az ajtót.
  
  Mit sírsz magad mit sírsz kedves feleségem
  Mit sírsz magad mit sírsz kedves feleségem
  Nem sírok nem sírok csendes jámbor uram
  Nem sírok nem sírok csendes jámbor uram.
  
  Cserefát égetek gyermeket rengetek
  Cserefának füstje huzta ki könyvemet
  Cserefát égetek gyermeket rengetek
  Cserefának füstje huzta ki könyvemet.
  
  Készülj asszony készülj a búzamezőbe
  A búzamezőbe s a fejvevő székre
  Jánoskám Jánoskám nagyhajú szógacskám
  Hozd elé kocsimot fogd bé hat lovamot.
  
  Vígy el magad éngem a búzamezőbe
  A búzamezőbe s a fejvevő székre
  Hol fejemet veszik szívemet májamat
  Mosd meg ürmes borba takard gyenge gyócsba.
  
  Takard gyenge gyócsba küdd el Barassóba
  Küdd el Barassóba tegyék várkapura
  Minden apa s anya vegyen példát rólla
  Hogy adja ja lányát a hideg havasba.
  
  Nyóc ökrös gazdának cifra katanának
  Inkább adja oda disznyó pásztorának
  Beli buba beli kicsi Ráduly péter
  Me' mindjá' jő mámá hoz neked cicikét.
  
  Hoz neked cicikét nekem hoz kalácskát
  Hoz neked cicikét nekem hoz kalácskát
  Me' nem az az apád ki a csűrbe' csépel
  Hanem az az apád ki jaz utcán sétál.
  
  Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj
  Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj
  Szüve megszakada árvája marada
  Szüve megszakada árvája marada.
  

  311. Napja Isten haragjának

  Napja Isten haragjának
  Végét veti a világnak
  E szavok a prófétáknak.
  
  A szív teli rettegéssel
  Lesz a bíró jövetével
  Hol kezdődik a számvétel.
  
  A drombitaszó egyszerre
  Lehat minden sírfenékre
  S kit-kit hív itélőszékre.
  

  312. Napja Isten haragjának

  Napja Isten haragjának
  Végét veti a világnak
  E szavuk a prófétáknak.
  
  A szív tele rettegéssel
  Lesz a bíró jövetével
  Hol kezdődik a számvétel.
  

  313. Nálatok nálatok letörött az ágyatok

  Nálatok nálatok letörött az ágyatok
  Ripp ropp ropogott tetű bolha szotyogott.
  

  314. Ne legyen szerencsém soha

  Ne legyen szerencsém soha
  Ne legyen szerencsém soha
  Sem éltemben, sem holtomban.
  
  Sem éltemben sem holtamban
  Sem éltemben sem holtamban
  Semmi ifiúságomban.
  

  315. Ne menj rózsám a tarlóra

  Ne menj rózsám a tarlóra
  Mert gyenge vagy a sarlóra
  Ihaj rózsám vijolám.
  
  S elvágod e gyenge kezed
  Ki süt nekem lágy kinyeret
  Ihaj rózsám vijolám.
  
  Ki hoz nekem bort eleget
  Piros lyánytul lágy kenyeret
  Ihaj rózsám vijolám.
  
  Jaj be szépen harangeznak
  Az én gyenge galambimnak
  Ihaj rózsám vijolám.
  
  Most viszik a temetésre
  El sem búcsúszkottam tölle
  Ihaj rózsám vijolám.
  

  316. Ne nézz reám, ne ne ne

  Ne nézz reám, ne ne ne
  Mer nem vagyok a fene
  Nem akarlak megenni
  Csak a szemed kivenni.
  
  Ne nézz rózsám a szemembe
  Me' vér cseppen a szívemre
  Me' vér cseppen a szívemre
  Meghalok szégyenletembe.
  

  317. Ne sírasd gyöngykoszorúdat

  Ne sírasd gyöngykoszorúdat
  Ne sírasd gyöngykoszorúdat
  Mer' én néked kötek olyant
  Mer' én néked kötek olyant.
  
  Éjjel nappal kössed rózsám
  Éjjel nappal kössed rózsám
  Még sem leszek többet leány
  Még sem leszek többet leány.
  
  Régi lakodalmas, menyasszony búcsúztató
  Ugyanerre a dallamra a következő "széki keserves" szövegeket is énekelte:
  
  Jaj Istenem mi az oka
  Jaj Istenem mi az oka 
  Hogy a búm nem fogy el soha
  Hogy a búm nem fogy el soha.
  
  A búm nem fogy el már soha
  A búm nem fogy el már soha
  Talán meg vagyok átkozva
  Talán meg vagyok átkozva.
  
  Vagy apámtól vagy anyámtól
  Vagy apámtól vagy anyámtól
  Vagy az idegen világtól
  Vagy az idegen világtól.
  

  318. Ne sírj rózsám ne keseregj

  Ne sírj rózsám ne keseregj
  Este hojzád eregelek
  Ej haj szeress ingem ne janyádot
  Én csókolom a szájadot
  Ej haj szeress ingem ne janyádot
  Én csókolom a szájadot.
  
  Ne küldj rózsám a mezőre
  Elpirul az orcám bőre
  Ej-haj elveszesztem szép szinyemet
  Nem csókolsz szűbül ingemet
  Ej-haj elveszesztem szép szinyemet
  Nem csókolsz szűbül ingemet.
  

  319. Ne sírj rózsám, ne keseregj

  Ne sírj rózsám, ne keseregj
  Mer én este hozzád menyek
  Mer én este hozzád menyek
  Hozzád menyek ha későn is
  Tijed lészek rózsám mégis
  Hozzád menyek ha későn is, ha későn is.
  
  Tijed lészek rózsám mégis
  La la....
  

  320. Nem hitted hogy beteg vagyok

  Nem hitted hogy beteg vagyok
  Majd elhiszed, ha meghalok
  Nem jöttél el látásomra
  Jőjj el a virrasztásomba.
  
  Nem jöttél el vidékimre
  Jőjj el a temetésemre
  Éngem anyám úgy szeretett
  Soha táncra sem eresztett.
  
  S mind azt mondja ki nem tudja
  S hogy én nem búsulok soha
  Ha bánatim öröm vóna
  Nálamnál víg jobb sem vóna.
  
  Elosztották a bánatot
  Ott sem vótam mégis jutott
  Ha mégegyszer elosztanák
  Mind egy cseppig nekem adnák.
  
  LLSz59j: Mikor megkérdeztem Szabót, hogy itt miért nem ismételte a szövegsorokat, azt felelte, hogy "kiment a fejemből, mert már én is úgy éneklek, ahogy a többiek." A helyszínen ezt a dalt is szövegsor ismétléssel énekelte.
  

  321. Nem tudja azt senki csak a jó Isten

  Nem tudja azt senki csak a jó Isten
  Milyen bánat nyomja az én szivemet
  Ha kicsapna tenger lenne belölle
  Nagy a világ elborítná örökre.
  Ha kicsapna tenger lenne belölle
  Nagy a világ elborítná örökre.
  
  Arra kérem én a jó Istenemet
  Gyógyítsa meg az én gyenge szívemet
  Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  Ha nem pedig most vegyen el engemet.
  Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  Ha nem pedig most vegyen el engemet.
  

  322. Nem tudja azt senki csak a jó Isten

  Nem tudja azt senki csak a jó Isten
  Milyen bánat nyomja az én szivemet
  Ha kicsapna tenger lenne belölle
  Nagy a világ elborítná örökre.
  Ha kicsapna tenger lenne belölle
  Nagy a világ elborítná örökre.
  
  Arra kérem én a jó Istenemet
  Gyógyítsa meg az én gyenge szívemet
  Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  Ha nem pedig most vegyen el engemet.
  Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
  Ha nem pedig most vegyen el engemet.
  

  323. Né hol kerekedik s egy kerek dombecska

  Né hol kerekedik s egy kerek dombecska
  S azon nevelkedék egy édes almafa
  Édes az almája csokros a virágja
  S édes az almája csokros a virágja.
  
  Né hol ereszkedik egy gyalog ösvenke
  S azon nevelkedék egy fehér báránka
  S a homlokán vala szép fényes csillag
  Jobb oldalán vala szép fényes napfény.
  
  Bal ódalán vala szép fényes hódfény
  S a fejibe vala nyolcvan misegyortya
  Meg ne iedj meg ne iedj Márton Szép Ilona
  Mert én hozzád jöttem Isten parancsolta.
  
  S a szép szüzek serge egy mijatt nem telék
  S ha te oda jönnél veled bé is telnék
  A mennyei kapuk magiktul megnyílnak
  S a menyei harangok magiktul megszólnak.
  
  Tizenkét oltáron tizenkét pap vagyon
  Nagyobb azok közül Urunk Jézus vala.
  

  324. Nincsen a világon nagyobb nyomorúság

  Nincsen a világon nagyobb nyomorúság
  Mint kik összepárosodnak s nem szeretik egymást
  Ha meg kell ölelje karjait fájlolja
  Ha meg kell csókolja bús könnyit hullatja.
  
  Szeretlek szeretlek csak nem mondd senkinek
  Még a templom földjén össze nem esketnek
  Ne mondd meg anyádnak, hogy szeretlek téged
  Ne tudja meg senki hogy meghalok érted.
  
  Rózsám ha meghalok tégy egy annyit értem
  Hogyha nem is sajnálsz sirassál meg éngem
  Ne sirassál rózsám ott hol sokan látnok
  Sírd ki két szemedet magános fejfámnak.
  

  325. Nincsen fonal a rudamon

  Nincsen fonal a rudamon
  Három pászma matollámon
  Azt is hat hónapig fontam
  Mégis eleget aludtam.
  
  Édes kezem mért nem fontál
  Édes szemem mért aludtál
  A násznépe a kapun vár
  A nagy láda üresen áll.
  
  Elhajtottam a csordába
  Komámasszont megtaláltam
  Panaszimot addig montam
  Míg a csordát vissza vártam.
  
  Kérdé uram hogy hol jártam
  Mondám a borjúkval voutam
  Pedig a korcsmán voutam
  Komámasszonval mulattam.
  

  326. Oláhul Marinka (II. rész)

  Oláhul Marinka (II. rész)
  
  Biement fijam, biement
  Te kicsi kertedbe
  Rózsát szedjen néked
  Bokrétába kösse.
  
  Bokrétába kösse
  Kalapidba tegye
  Csak ő jes biemene
  Je kicsi kertébe.
  
  H’ az ő Márinkája
  Feteke mint csutok
  H’ az ő Márinkája 
  Feteke mint csutok.
  
  Még e rózáji jesz
  Nagyon megváltoztak:
  Fejér rózsabokor
  Vereszre változsott.
  
  Veresz rózsabokor
  Fejérre változott.
  Kivevé je kiesit,
  Fölöklelé magát.
  
  Oda jesz biemene
  Je bábo biemene
  Fiját vevé jobb karjára
  Menyét bal karjára.
  
  S e házbo bievivé
  S e házbo bievivé
  Menyét külsző padra,
  Fiját belsző padra.
  
  Vászonval teríti
  Jivószval megönti,
  Fejiknél meggyújtá,
  Talpig elégeti.
  
  S onnat esz felszepri
  Mieg e hamujikot
  S e templomig vivie
  S e templomig vivi.
  
  Fiját z’ ótár elejibe
  Menyét z’ ótár után
  S onnat esz csak kinőtt
  Kiet szép liliomszál.
  
  S úgy nüőttek, s úgy nüőttek
  Emig összeiértek
  S összeölelkeztek
  S onnat menbe mentek.
  
  Iszten elejibe Iszten elejibe.
  

  327. Oláhul Marinka (I. rész)

  Oláhul Marinka (I. rész)
  
  S Oláhul Márinka
  Magyarul Margitka,
  Száz katanám közül
  Melliket válasszad.
  
  Hódat-e vaj napot,
  Vaj fényes csillagot
  Vaj elégesszelek
  Vaj eltipodgyalak.
  
  Vaj száz katanámnak
  Gyortyatartója légy 
  Világosz virradtig
  Világosz virjadtig.
  
  Ifjú Raduly Piéter
  Ifjú Raduly Piéter
  Ki moszt esz oda van
  Ki moszt esz oda van.
  
  Hadba hadakodzik
  Elül zászlót vinni
  Jó hírt hazahozni
  Jó hírt hazahozni.
  
  Megfogá je bábo
  Sz elvágá ja menyit,
  Sz onnat esz felvevé,
  Sz onnat esz felvevé.
  
  Kicsi kerbe vivé,
  Kicsi kerbe vivé,
  Rózsabokor alá
  Rózsabokor alá.
  
  Mámikám, mámikám
  Hol azs én Márinkám
  S elment fijam elment
  Elment fijam elment.
  
  Ki búzás mezüöbe
  Ki búzás mezüöbe
  Búzát szedjen néked
  Bokrétába kösse.
  
  Bokrétába kössze
  Kalapidba tegye
  Sz üö jesz elindula
  Sz üö jesz elindula.
  
  Megszarkalá lovát
  Megfittyenti magát
  Nincsen ott Mámikám
  Nincsen ott Mámikám.
  
  Biement fijam, biement,
  E kicsi kertedbe,
  Rózsát szedjen néked,
  Bokrétába kössze.
  

  328. Oláhul Merinkám

  Oláhul Merinkám
  Magyarul Margitkám
  Mondd meg te jazt nékem
  Mondd meg te jazt nékem
  
  Száz katana közül
  Melliket szereted
  Napat e vaj hódat
  Vaj fényes csillagat.
  
  Napat es szeretem
  Hódat es szeretem
  De fényes csillagot
  Leginkább szeretem.
  
  Met e hódnak fénye
  S öreg Rádulj vajda
  De je napnak feénye
  Öreg Rádulj asszany.
  
  De je fényes csillag
  Öreg Rádulj fia
  Oláhul Merinkám
  Magyarul Margitkám.
  
  Mondd meg te jazt nékem
  Akarsz-e te nékem
  Favágó tőkém légy
  Favágó tőkém légy.
  
  Bizan nem akarok
  Megszakad e szűvem
  Oláhul Merinkám
  Magyarul Margitkám.
  
  S akarsz-e te nékem
  Ha gyertyatartóm légy
  Bizon nem akarok
  Megszakad a szűvem.
  
  Ő jes megtekeré
  S ez ő Merinkáját
  Jivószas vászonval
  Meggyújtotta végig.
  
  S talpától tekerte
  Feje tetejéig
  Talpától égette
  Fejéig égette.
  
  Oláhul Merinkám
  Magyarul Margitkám.
  Anyám édes anyám
  Megszakadt e szűvem.
  

  329. Ó áldott Szűz Anya, mennyei szép rózsa,

  Ó áldott Szűz Anya, mennyei szép rózsa,
  Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága.
  Bűnösöknek kegyes szószólója,
  Vigyázz reánk édes anyánk,
  Angyaloknak királné asszonya.
  
  Mert boldogok azok, kik téged dicsérnek,
  Néked tiszta szűből buzgón énekelnek,
  Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek,
  Vigyázz reánk édes anyánk
  Angyaloknak királné asszonya.
  

  330. Ó áldott Szűzanya mennyei szép rózsa

  Ó áldott Szűzanya mennyei szép rózsa
  Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága
  Bűnösöknek kegyes szószóllója
  Vigyájz rejánk édes anyánk
  Angyaloknak királné jasszonya.
  
  Mil' boldogok azok, kik téged dicsírnek
  Buzgó szűvel vígann énekelnek
  Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek
  Vigyájz rejánk édes anyánk
  Angyaloknak királné jasszonya.
  

  331. Ó búlátott sok kínt vallott gyarló testem

  Ó búlátott sok kínt vallott gyarló testem
  Mely nagy kínba siralomba érted estem
  Éjjel nappal jajgatással
  Magam csak vesztem süljesztem.
  
  Ó hervasztó szívfonnyasztó nyavaljáim
  Engem vesztő s megemésztő nagy kínaim
  Sokasodnak szaporodnak
  Szívmardosó skorpióim.
  
  Ó hol vagytok hogy nem láttok jóbarátim
  Velem bánnak s engem szánnak jó rokonim
  Ó szerelmes édes kedves
  Régi sok jóakaróim.
  

  332. Ó életünk végórája

  Ó életünk végórája
  Lelkünknek testtől vállása
  Jaj nincsen megmaradása
  Jut számadásra
  Földből lettünk s földből élünk
  Földdé porrá majd elvállunk.
  
  Ne bízzál ember erődhöz
  Világban előmentedhez
  Híres nemes nemzetedhez
  Mert jutsz végedhez
  Földből lettünk földből élünk
  Földdé s porrá majd elvállunk.
  

  333. Ó életünk végórája

  Ó életünk végórája
  Rajtunk a halál kaszája
  Jaj nincsen itt maradásunk
  Jó számadásunk
  Földből lettünk földből élünk
  Földdé s porrá ismég leszünk.
  
  Világra jaj hol születnünk
  Itt es sok jajt kell szenvednünk
  Egész éltünk viadalom
  Ínség s fájdalom
  Földből lettünk, földből élünk
  Földdé s porrá ismég leszünk.
  

  334. Ó fényességes szép hajnal

  Ó fényességes szép hajnal
  Akit így köszönt az angyal
  Üdvözlégy teljes malaszttal.
  
  Te vagy fejér lilijomszál
  Csipke közt kivirágzottál
  Szentségedvel illatoztál.
  

  335. Paradicsom mezejiben

  Paradicsom mezejiben
  Arany szűnyeg leterítve
  Azon vagyon rengő bölcső
  Abba fekszik az Úr Jézus.
  
  Jobb kezében arany vessző
  Bal kezében arangy alma
  Megzúgintá a vesszeje
  Zúg az erdő, cseng a mező.
  
  Sose láttam szebb keresztfát
  Mint Úr Jézus keresztfáját
  Mert a' vérvel virágozik
  Szentlélekkel gyümölcsözik.
  
  Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját [...] szállásukra adja az Isten."
  

  336. Passio virágvasárnapra

  Passio virágvasárnapra
  Az időben mondá Jézus az ő tanítványinak: "Tudjátok, hogy két nap után húsvét lészen, és az Emberfia elárultatik, hogy megfeszíttessék. Akkor egybegyűlnek a papifejedelmek és a nép vénei a főpap tornácába, ki Kaifásnak neveztetik vala és tanácsot tartanának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. – Mondának pedig: "Ne az ünnepnapon, hogy netalán támadás ne légyen a nép között." – Azok pedig elmenvén, megerősíték a koporsót őrizőkkel, megpecsételvén a követ.
  

  337. Pályafutásomnak végén (Halottas ének)

  Pályafutásomnak végén (Halottas ének)
  Életemnek végső részén
  Szörnyű halál vetett tőrén
  Im megakadtam sírba szállottam
  Kháronhoz juttam Lethére úsztam
  Lelkem várából jaj kiszoríttattam.
  
  Óh égnek két égő szeme
  Csillagból álló szépsége
  Napokból fűzött szép fénye
  Én esetemen végbeszédemen
  Hulló könyvemen síró versemen
  Csorgó vizekbe merült vesztésemen.
  

  338. Piros pántlikámat fújdogálja a szél

  Piros pántlikámat fújdogálja a szél
  Köszönem galambom, hogy eddig szerettél
  Arról sem tehetek ha már megvetettél
  Nálamnál szebbeket s jobbakat kerestél.
  
  A piros rózsának lehajlik az ága
  Én is lehajlottam egy hűtlen szavára
  Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül
  Mit ér a rózsa piros bimbó nélkül.
   (Siposné)
  
  A bazsarózsának elhajlott a szára
  Én is elhajlottam egy hűtlen szavára
  Mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül
  Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül. 
  
  Piros pántlikámat fújdogálja ja szél
  Köszönöm galambom hogy eddig szerettél
  Arról sem tehetek ha már megvetettél
  Nálamnál szebbeket, jobbakat kerestél.
   (Ungváriné)
  

  339. Piros piros szegfű bongos marojána

  Piros piros szegfű bongos marojána
  Piros piros szegfű bongos marojána. 
  
  S életinek párja valyaki kaszálja
  Gergel bíró vágja csapja kalangyába.
  
  Csapja kalangyába vesszőre boglyára
  Ilonának kötöttje kapufára kikötte.
  
  Az Gergel bíró bévette meg is aranypilizte
  Jól tette hogy bévette meg is aranpilizte.
  

  340. Porondos víz martján

  Porondos víz martján
  S porondos víz martján
  Felnőtt liliomszál
  Felnőtt liliomszál.
  
  Ki jakar száradni
  S ki jakar száradni
  Ki kell onnat venni
  S új helbe kell tenni.
  
  S új helbe kell tenni
  Háha megfogannék
  S az én szerencsémre
  Másnak bosszújára.
  
  Irigyek irigyek
  Gonoszakaróim
  Mé’ nem hagytok békét
  Ien árva fejemnek.
  
  Ien árva fejemnek
  Szegény életemnek
  Békét hatta Isten
  S az én életemnek.
  
  Kedvét bétöltötte
  S az én sok irigyemnek
  Zörgő liliomszál
  Zörög e levele.
  
  Folytatás (felvételen kívül):
  
  Z’ én sok irigyemnek meg nem áll a nyelve.
  

  341. Rég megmondtam kisangyalom ne szeress

  Rég megmondtam kisangyalom ne szeress
  Nincs egyebem mit a két karom keres
  Szeress olyat kinek legyen hat ökre
  Hogy a szíved megnyugodjék mellette
  Szeress olyat kinek legyen hat ökre
  Hogy a szíved megnyugodjék mellette.
  
  Béjizentem a szeretőm anyjának,
  Ringó bölcsőt csináltasson lányának
  Ringó bölcsőt belévaló kispárnát
  Úgy rengesse jel a kis onokáját.
  Ringó bölcsőt belévaló kispárnát
  Úgy rengesse jel a kis onokáját.
  
  Hej de bajos egy párnára feküdni
  Aki jegymást igazán nem szereti
  A párnának a négy szege jelszakad
  A közepe tiszta újon megmarad.
  A párnának a négy szege jelszakad
  A közepe tiszta újon megmarad.
  
  Két fa közé besütött a holdvilág
  Megtagadott engem az édesanyám
  Ha meg biza' nem is hivott fiának
  De én azér hivom édesanyámnak.
  Ha meg biza' nem is hivott fiának
  De én azér hivom édesanyámnak.
  

  342. Régi csárdás

  Régi csárdás
  

  343. Régi magyar

  Régi magyar
  

  344. Régi magyar

  Régi magyar
  

  345. Régi párnás tánc

  Régi párnás tánc
  LLK40j: Lásd Gr 102. Ez ismert dallamról Udvarhely és Háromszék több részén azt mondták az idősebbek, hogy ez a régi párnástánc.
  

  346. S a pinkesti rózsa

  S a pinkesti rózsa
  Nyárba virágozik
  S az én édesem es
  Akkor házasodik.
  
  Vaj igyál vagy egyél
  Vaj megházasodjál
  S más ember ajtaján
  Ne jarcátlankodjál.
  
  S nem iszom nem eszem
  Meg se házasodom,
  S más ember ajtaján
  Nem orcátlankodom. 
  
  Jakab Istvánné: Ez lakodalmas ének. Amikor a keresztpáétt mentek a nuntás házba.
  
  F.141.A/a.Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  S a pinkesti rózsa
  Kihajlott az útra
  S mind azt rikoltojza 
  Szakajszanak rulla.
  
  Én is szakasztanék
  Ha jóra találnék
  Vaj jóra vaj rosszra
  Vaj hóttig bánatra.
  
  Met én szakasztottam
  S el es szalasztottam
  Leánybarátimnak
  Mind felosztogattam.
  

  347. S a pünkösti rózsa

  S a pünkösti rózsa
  Kihajlott az útra
  Nekem es kihajlott
  Szekeremnek rúdja.
  
  Nem tudom édesem
  Jóra-e vaj rosszra
  Jóra-e vaj rosszra
  Vaj hótig bánatra.
  
  Kinezék az uton
  Látám édesemet
  Látám édesemet
  Ő es láta jéngem.
  
  S akarám szólítni
  Szánám búsítani
  S iljen szép ifian
  Megszomorítani. 
  
  S az én piros vérem
  S a te piros véred
  S egy árokban foljon,
  S egy malmot meghajtson.
  
  Pedig az a malom
  Három kő közül van
  S a legelső köve
  Virággyöngyöt járjan.
  
  S a második köve
  Aprópénzt hullajsa
  S a harmadik köve
  Szeretetet járja.
  
  S annak szeretetnek
  Első vég órája
  Zúgadoz ez erdő
  Sok szép énekszótól.
  
  Tündöklik e mező
  Sok búzavetéstűl
  Tündöklik e mező
  Sok búzavetéstűl.
  

  348. S ahol én elmegyek még e fák es sírnak

  S ahol én elmegyek még e fák es sírnak
  Gyenge jágojikról levelek lehullnak
  Hulljatok levelek takarjatok ingem
  Mert az én édesem sírva keres engem.
  
  Sirass rózsám sirass amíg előtted látsz
  Mert jó Isten tudja hol leszen halálom
  Erdőkbe mezőkbe s a nagy tengerekbe
  Tengernek feneke s az én vetett ágyom.
  
  S a tengernek széllye s az én takaródzóm
  Csúszó mászó férgek s az én hálótársam
  S az apró halecskák s az én siratóim
  S az égi madárkák s az én énekleim.
  

  349. S aj veress az ég lefelé

  S aj veress az ég lefelé
  S mondd meg rózsám szeretsz-e még
  S aj veress az ég lefelé
  S mondd meg rózsám szeretsz-e még.
  
  S szerettelek s nem tagadom
  S annak immár vége vagyon
  Szerettelek s nem tagadom
  S annak immár vége vagyon.
  
  További versszak (az S. 63. II. sz. felvételen):
  
  S miánt vége vagyon
  S Isten annak jót ne haggyon
  S aki miánt vége vagyon
  Isten annak jót ne haggyon.
  

  350. S alig várom öste legyen

  S alig várom öste legyen
  Hogy a libám oda legyen
  Hadd mehessek lúd keresni
  Szép babámmal beszélhetni
  Hadd mehessek lúd keresni
  Szép babámmal beszélhetni.
  
  Meg akartam házasodni
  Galambot akartam fogni
  Galamb helyett ülüt fogtam
  Bánom, hogy megházasodtam
  Galamb helyett ülüt fogtam
  Bánom, hogy megházasodtam.
  

  351. S az én rózsám személdöke

  S az én rózsám személdöke
  Többet ér mind e hat ökre
  S a hat ökre szántó-vető
  S az én rózsám hímkereső.
  
  Hímet keres ki jes kezdi
  S a hat ökrit el es veszti
  Hímet keres ki jes kezdi
  S a hat ökrit el es veszti.
  

  352. S általmentem a Dunán

  S általmentem a Dunán
  Kétkerekű kotyigán
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  Átulvittem a rózsám,
  Aranszőrű paripán
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  Túl e vizen egy malom
  S ott kószál ez angyalom
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  Menten szálán kettő három
  S immá' nyáron ki lesz párom
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  Talán talál valaki
  S egy szép legény pataki
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  Egy szép legény pataki
  Nemes kell somoskai
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  A pataki legények
  Jó pálinkás edények
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  Somoskai legények 
  Sátorbeli cigányok
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  
  S a klézsei legények
  Ker'be felnőtt virágok
  Levelibe háj
  Levelibe háj
  Fehér faszujka virág.
  

  353. S elindula három árva (II. változat)

  S elindula három árva (II. változat)
  S elindula három árva
  S hosszú jútra búdosásra
  Hosszú jútra búdosásra.
  
  S Barassóba kinőtt nyírfa
  Barassóba kinőtt nyírfa
  S a nyírfának három ága
  S a nyírfának három ága.
  
  S az alatt ül három árva
  S az alatt ül három árva
  Legkisebbik mind azt fújja
  Mind azt fújja fúdogálja.
  
  Vágjátok le s a nyakamat
  Vegyétek ki s a szívemet
  S a szívemet s a májamat
  S a szívemet s a májamat.
  
  S takarjátok papírosba,
  S papírosból gyócs ruhába,
  S takarjátok papírosba
  S papírosból gyócs ruhába.
  
  Küggyétek fel Molduvába
  Küggyétek fel Molduvába
  S apám anyám udvarára
  S apám anyám udvarára.
  
  S udvaráról asztalára,
  S udvaráról asztalára,
  Hogy vegyen példát minden róla
  Hogy vegyen példát minden róla.
  
  Hogy milyen az árvák dolga
  Hogy milyen az árvák dolga
  S elindula három árva
  S elindula három árva.
  
  S csak megtalálkozék
  S a mónárembervel
  S csak megtalálkozék
  S a mónárembervel.
  
  S merre mentek három árva
  S merre mentek három árva
  Hosszú jútra búdosásra
  Hosszú jútra búdosásra.
  
  S ne menjetek három árva
  S ne menjetek három árva
  S metek néktek három vesszőt
  Metek néktek három vesszőt.
  
  S menjetek ki temetőbe
  Csapjátok meg s a temetőt
  S a temetőt s a négy sorkát
  S a temetőt s a négy sorkát.
  
  Hogy keljen fel édesanyátok
  Hogy keljen fel édesanyátok
  Hogy adjon fejért rejátok
  Hogy adjon fejért reátok.
  
  Csak megcsapák s a temetőt,
  Csak megcsapák s a temetőt,
  S a temetőt s a négy sarkát,
  S a temetőt s a négy sarkát.
  
  Keljen, keljen édesanyánk,
  Keljen, keljen édesanyánk,
  Hogy adjon fejért rejánk,
  Hogy adjon fejért rejánk.
  
  S nem kelhetek édes fiam
  S nem kelhetek édes fiam
  Vagyon nektek mostohátok
  Vagyon nektek mostohátok.
  
  Ki fejért adjon rejátok
  Ki fejért adjon rejátok
  S mikor fejért ad rejátok
  Vérvel virágzik hátotok.
  

  354. S elindula három árva (I. változat)

  S elindula három árva (I. változat)
  S elindula három árva
  S hosszú jútra búdosásra
  S hosszú jútra búdosásra.
  
  S Barassóba kinőtt nyírfa
  Barassóba kinőtt nyírfa
  S a nyírfának három ága
  S a nyírfának három ága.
  
  S az alatt ül három árva
  S az alatt ül három árva
  S legkisebbik mind azt fújja
  S mind azt fújja fúdogálja.
  
  Vágjátok le s a nyakamat
  Vegyétek ki s a szívemet
  S a szívemet s a májamat
  S a szívemet s a májamat.
  
  Takarjátok papírosba,
  Papírosból gyócs ruhába,
  S takarjátok papírosba
  Papírosból gyócs ruhába.
  
  Küggyétek fel Móduvába
  Küggyétek fel Móduvába
  S apám anyám udvarára
  S apám, anyám udvarára.
  
  Udvaráról asztalára
  S udvaráról asztalára
  Hogy vegyen példát minden róla
  Hogy milyen az árvák dolga.
  
  S elindula három árva
  S elindula három árva
  Hosszú jútra búdosásra
  Hosszú jútra búdosásra.
  
  S csak megtalálkozának
  S egy mónárembervel
  S csak megtalálkozának
  S egy mónárembervel.
  
  S merre mentek három árva
  S merre mentek három árva
  Hosszú jútra búdosásra
  Hosszú jútra búdosásra.
  
  S ne menjetek három árva
  S ne menjetek három árva
  S metek néktek három vesszőt
  S metek néktek három vesszőt.
  
  S menjetek ki temetőbe
  Csapjátok meg s a temetőt
  S a temetőt s a négy sorkát
  S a temetőt s a négy sorkát.
  
  Hogy keljen édesanyátok
  Hogy keljen édesanyátok
  Hogy adjon fejért rejátok
  Hogy adjon fejért reátok.
  
  S csak megcsapák s a temetőt
  S csak megcsapák s a temetőt
  Keljen keljen édesanyánk
  Keljen keljen édesanyánk.
  
  Hogy adjon fehért rejánk,
  Hogy adjon fehért rejánk,
  S nem kelhetek, édes fiam,
  S nem kelhetek, édes fiam.
  
  Vagyon nektek mostohátok
  Ki fejért adjon rejátok
  S vagyon nektek mostohátok
  Ki fejért adjon rejátok.
  
  S mikor fejért ad rejátok
  Vérvel virágzik hátotok
  S mikor fejért ad rejátok
  Vérvel virágzik hátotok.
  

  355. S én kimenék kiskertemben virágom nezni

  S én kimenék kiskertemben virágom nezni
  S elütte jaz égi harmat virágom szinyit.
  
  Rajta tapodt bús gerlice fehér lábával
  Fejér lába kék a szárnya jaj be gyingyen járja.
  
  S magas marton sem járhatok félelem nélkül
  Édes csókot sem adhatok szerelem nélkül.
  
  Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  S acca babám jobb kezedet, sétájjunk egyet
  S menjünk ki a gyümölcsösbe, szakajjunk meggyet.
  
  Jól meg ügyeld, jól meg ügyeld milyet szakasztasz
  S nehogy úgy járj mint én jártam, kedves galambom.
  
  "Anyámtól tanultam, gyerekeimet is megtanítottam. Fújjuk mind."
  

  356. S én víg nem vagyok

  S én víg nem vagyok
  Szomorú vagyok
  Galambomat elvesztettem
  Jaj jaj meghalok.
  
  Ha meghalok meghagyom
  Legyen leány e papom
  Legyen leány e papom
  Legény legyen deákom.
  
  Béfagyott e tó
  Nem csúsz e szánkó
  Lovam lábán nincsen patkó
  Nem mehet rajta.
  

  357. S gyere ki te gyöngyvirág

  S gyere ki te gyöngyvirág
  Mert feljött az hódvilág jaj
  S gyere ki te gyöngyvirág
  Mert feljött az hódvilág jaj.
  
  S maj kinezék ablakon
  S az lajbimat gombolom jaj
  S az lajbimat gombolom
  Szeretőmet gondolom jaj.
  
  S a te vasas kapudat
  Más zörgeti de nem én jaj
  S ott zörgesse ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj.
  
  S a te tarka kutyádat
  Már hergeti de nem én jaj
  S hadd hergesse ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj.
  
  S a te vasas ajtódat
  Más nyitsa bé de nem én jaj
  S hadd nyitsa bé ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj.
  
  S a te karcsi derekadat
  Más szorítsa de nem én jaj
  S haddt szorítsa ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj.
  
  S a te piros orcádot
  Más csókolja de nem én ,jaj.
  S hadd csókolja ha nem én
  Még eszedbe jutok én jaj.
  
  Az S. 67. II. sz. felvételen a második versszakot a következőképpen énekli:
  
  S maj kinezék ablakon
  S az lajbimat gombolom jaj
  S maj kinezék ablakon
  S az lajbimat gombolom jaj.
  
  S az lajbimat gombolom
  Szeretőmet gondolom jaj
  S az lajbimat gondolom
  Szeretőmet gondolom jaj.
  

  358. S hajtok lyányok guzsalyasba

  S hajtok lyányok guzsalyasba
  S hajtok lyányok guzsalyasba
  Ide jöttek e legények
  Ide jöttek e legények.
  
  S leseskednek mind e kutya
  S leseskednekmind e kutya,
  S onnat fordul ez ajtóra
  S onnat fordul ez ajtóra.
  
  Úgy körmöcsöl mind e macska
  S úgy körmöcsöl mind e macska
  S onnat fordul ez ablakra
  S úgy kukucsál mind e róka.
  
  Odafagyott ez ajaka
  S odafagyott ez ajaka
  Hozd ki kislyány azt e gyortyát
  Engesszük le az ajakát.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Rongyos kozsók e nyakába
  Hányaveti haragjába
  Nem fekhetik vetett ágyba
  Fekügyék be dögburjánba
  Égessék el pozdorjába.
  

  359. S három csillag van az égen s egy sorba

  S három csillag van az égen s egy sorba
  S három leján van szeretőm s egyforma
  S háromból az egyik igaz szeretőm
  S a más kettőt áldja meg az Teremtő.
  

  360. S ide ki a csenderbe

  S ide ki a csenderbe
  Rózsa termett a fűbe
  Jere rózsám szeggyük le
  Kess koszorút belölle.
  
  Küdjük el egy legénnek
  János nevezetünek
  Ki megkérdi ki kötte
  Anna jasszon tisztelte.
  
  Jakab Istvánné: Ez is lakodalmas ének. A csender olyan erdő, ahol virágok vannak.
  
  F.141.A/b.Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
  
  Azétt vagyok lenvirág
  Hogy szeressen a világ
  Azétt vagyon lenbingó
  Hogy szeressen a bíró
  
  Észi csirke, tavaszi
  Jaj be szép a hazai
  Én csak azé szeretem
  Kék a szeme, mind nekem.
  

  361. S készülj ljányom készülj (II. változat)

  S készülj ljányom készülj (II. változat)
  S mert elárultalak
  S készülj lányom készülj
  Met elárultalak.
  
  S kinek anyám kinek
  S a török sereginek
  S kinek anyám kinek
  S a török sereginek.
  
  S hágj fel a kő padra,
  S néjz ki ablakidra,
  S hogy jőnek-e, vaj nem,
  Búza mezejibe.
  
  S jőnek, anyám, jőnek,
  Búza mezejibe,
  S jőnek, anyám, jőnek,
  Búza mezejibe. 
  
  S anyám, édes anyám,
  S az Isten engedje meg,
  S anyám, édes anyám,
  S az Isten engedje meg.
  
  Mikor elindulnak,
  s Betegágyban legyek,
  S mikor félig érnek,
  Nyújtópadon legyek.
  
  S mikor ideérnek,
  Föd gyomrában legyek,
  S mikor ideérnek,
  Föd gyomrában legyek.
  
  S csak odaérének
  S csak odaérének
  S bé küldé bé küldé
  S legnagyobbik szolgát.
  
  s Jó napot, jó napot
  Édes öreg anyám
  Isten hozott Isten
  Fiam édes fiam.
  
  S meg van-e meg van-e
  S kit nékünk ígért vót
  Meg van fiam meg van
  Betegágyban vagyon.
  
  S nagy vígan bémene
  Szomorán kijöve
  S nagy vígan bémene
  Szomorán kijöve.
  
  S béküldé béküldé,
  S a közepső szolgát
  Jó napot jó napot
  Édes öreg anyám.
  
  Isten hozott Isten
  Fijam édes fijam
  Isten hozott Isten
  Fijam, édes fijam.
  
  S megvan-e megvan-e
  Kit nekünk ígért vót
  S meg van fiam meg van
  s Nyújtópadon vagyon.
  
  S nagy vígan bémene
  S szomorán kijöve
  S nagy vígan bémene
  S szomorán kijöve.
  
  S csak bémene e maga
  S csak bémene e maga
  s Jó napot jó napot
  Édes öreg anyám.
  
  Isten hozott Isten
  Fijam édes fijam
  Isten hozott Isten
  Fijam édes fijam.
  
  S meg van-e meg van-e
  Kit nékünk ígért vót
  S meg van fijam meg van
  Főd gyomrában vagyon.
  
  S csak térre állítá
  S csak keresztet vete
  S csak keresztet vete
  S nagy halált szenvede.
  

  362. S készülj ljányom készülj (I. változat)

  S készülj ljányom készülj (I. változat)
  S mert elárultalak
  S készülj lányom készülj
  Mert elárultalak.
  
  S kinek anyám kinek
  S a török sereginek
  S kinek anyám kinek
  S a török sereginek.
  
  S hágj fel a kőpadra
  S néjz ki ablakidra
  S hágj fel a kőpadra
  S néjz ki ablakidra.
  
  Hogy jőnek-e vaj nem
  Búza mezejébe
  S hogy jőnek-e vaj nem
  s Búza mezejibe.
  
  S jőnek anyám jőnek
  Búza mezejébe
  S jőnek anyám jőnek
  Búza mezejibe.
  
  S anyám édesanyám
  S az Isten engedje meg
  Anyám, édesanyám
  S az Isten engedje meg.
  
  Hogy mikor elindulnak
  S beteg ágyban legyek
  S mikor félig érnek
  Nyújtópadon legyek.
  
  S mikor ideérnek
  Főd gyomrában legyek
  S mikor ideérnek
  Főd gyomrában legyek.
  
  S csak odaérének
  S csak odaérének
  S bé küldé bé küldé
  S legnagyobbik szolgát.
  
  Jó napot, jó napot
  Édes öreg anyám
  Isten hozott Isten
  Fiam édes fiam.
  
  S meg van-e meg van-e
  S kit nekünk ígért vót
  Meg van fiam meg van
  S betegágyban vagyon.
  
  S nagy vígan bémene,
  Szomorán kijöve,
  S nagy vígan bémene,
  S szomorán kijöve.
  
  S béküldé béküldé,
  S a közepső szolgát
  Jó napot jó napot
  Édes öreg anyám.
  
  Isten hozott Isten
  Fijam édes fijam
  Isten hozott Isten
  Fijam, édes fijam.
  
  S megvan-e, megvan-e
  Kit nekünk ígírt vót
  S meg van, fiam, meg van
  Nyújtópadon vagyon.
  
  S nagy vígan bémene
  S szomorán kijöve
  S nagy vígan bémene
  S szomorán kijöve.
  
  S csak bémene e maga
  S csak bémene e maga
  Jó napot, jó napot
  Édes öreg anyám.
  
  S Isten hozott, Isten
  Fijam édes fijam
  S Isten hozott Isten
  Fijam édes fijam.
  
  S meg van-e, meg van-e
  Kit nékünk ígért vót
  S meg van fijam meg van
  Főöd gyomrába vagyon.
  
  S csak térre állítá
  S csak keresztet vete
  S csak keresztet vete
  S nagy halált szenvede.
  

  363. S Mihály bíró ződ erdőbe

  S Mihály bíró ződ erdőbe
  Fémlik az kard az övibe.
  
  S Maris asszony fejér lábú
  S kitündöklik az utcáról.
  
  S Mihály bíró ha meglássa
  Negyvennapos hideg rájza.
  
  S Mihály bíró s olyan bíró
  S ötön hatan teszik lóra.
  

  364. S olyan öreg vagyok

  S olyan öreg vagyok
  S lóra sem ülhetek
  S lóra sem ülhetek
  Gyalog sem mehetek.
  
  S mégis el kell menni
  S hadval hadakozni
  S hadval hadakozni
  Piros vért ontani.
  
  Fújják a drombitát
  S Várda várossába
  S kiverék a dobot
  Szívem fájdolmára.
  
  S nem anyától lettél
  Rózsafán termettél
  S akkor es énnékem
  Szerencsémre lettél.
  
  További versszak (az S. 63. II. sz. felvételen):
  
  S nem anyától lettél
  S rózsefán termettél
  S piros pünkösd napján
  Jó hajnalban szültél.
  

  365. S ó dicsér' Szent József

  S ó dicsér' Szent József 
  S Krisztus dajkája
  S ó Szent József édesatya
  S Márijára vigyájz reja.
  
  S ó Szent József édesatya
  S Márijára vigyájz reja.
  S ó Szent József édesatya
  S Márijára vigyájz reja.
  

  366. S ó jáldott Szűzanya mennyei szép rózsa

  S ó jáldott Szűzanya mennyei szép rózsa
  Bódog mennyországnak drága gyöngyvirágja
  Vigyázz rivánk jédes anyánk
  Angyaloknak királné asszona.
  

  367. S úgy elmenek s meglássátok

  S úgy elmenek s meglássátok
  Soha hírem nem halljátok
  S úgy elmenek s meglássátok
  Soha hírem nem halljátok.
  
  S mikor híremet halljátok
  S levelemet olvassátok
  S mikor híremet halljátok
  S levelemet olvassátok.
  
  S ríva bútok sirassátok
  S ríva bútok sirassátok
  Sirass anyám sirass
  Míg előtted járok.
  

  368. S úgy menen úgy menen

  S úgy menen úgy menen
  S úgy menen úgy menen
  Szegény árva jasszony
  Szegény árva jasszony.
  
  S e nagy hosszú júton
  S e nagy régijúton
  S e nagy hosszú júton
  S e nagy régi júton.
  
  Hej, s a jobb karján viszi
  Vala kicsi fijecskáját
  S a bal karján viszi vala
  Kicsi lyányecskáját.
  
  Istenem Istenem
  Szerelmes Istenem
  Melyiket tegyem le
  Melyiket vegyem fel.
  
  Melyiket tegyem le
  Melyiket vegyem fel
  S ülj le ide lyányom
  S ülj le ide lyányom.
  
  Hogy én is menjek el
  A rózsamezöbe
  A rózsamezöbe
  Rózsavirág szedni.
  
  Csak elől talála
  Három fene farkast
  S e legkisebb fene farkas
  Szóval felfelelé
  
  Mük is vigyük el
  A mi barlangunkhoz
  S ott mük neveljük föl
  Kicsi malachúsval.
  
  Kicsi malachúsval
  Kicsi báránhúsval
  S ők is csak elvivék
  S az ő barlangikhoz.
  
  S csak elől talála
  S egy baramállatot
  S a jobb karjába viszi vala
  Kicsi borjúcskáját.
  
  S bal szarvába viszi vala
  Esztendős borját
  S utána csalja vala 
  Kiét esztendős borját.
  
  Istenem, Istenem,
  Szerelmes Istenem
  S ez egy baromállat
  S én egy lelkes állat.
  

  369. Sárga dinnye görög dinnye héjastól

  Sárga dinnye görög dinnye héjastól
  Haragszik rám az anyósom fijastól
  Ha haragszik nem tehetek én róla
  Nem szorultam én a büszke fijára.
  
  Jaj de bajos egynek kettőt szeretni
  Tövis közül az ibolját kiszedni
  Mer a tövis megszúrja ja kezemet
  Barna legény csalta meg a szívemet.
  Mer a tövis megszúrja ja kezemet
  Barna legény csalta meg a szívemet.
  

  370. Sárga dinnye görög dinnye héjastól

  Sárga dinnye görög dinnye héjastól
  Haragszik rám az anyósom fijastól
  Ha haragszik nem tehetek én róla
  Nem szorultam én a büszke fijára.
  
  Jaj de bajos egynek kettőt szeretni
  Tövis közül az ibolját kiszedni.
  Mer a tövis megszúrja a kezemet
  Barna legény csalta meg a szívemet.
  

  371. Sebes csárdás (Ardeleana)

  Sebes csárdás (Ardeleana)
  

  372. Sebes csárdás

  Sebes csárdás
  

  373. Sebes csárdás

  Sebes csárdás
  LLK27j: "Elindult a laskalé és figurái".
  Érdekesen példázza Kristóf Vencel játéka, hogy alakul egy-egy sebes csárdás mondata "reájá"-vá, vagy "figurá"-vá. Féldallamok és máshonnan odakerült motívumok keverednekm ahogy a cigány a tánc rendje szerint egyikből a másikba kap. Amikor Etéden a fonográf-felvételeket készítettem, fiatalok és idősebbek is megkérték, hadd hallgassák meg, mit tud az a "csodálatos" masina. Én meg felhasználva jelenlétüket és jókedvüket, Kristóf hegedűszavára táncoltattam őket. A cigány kileste, helyesebben szólva megérezte, mikor kell reáját és mikor figuráját játszani. A reáját mindig kétszer játszotta. A táncos párok (férfi, nő) gyors csárdást táncoltak a reájáig. A reája alatt egyesek gyorsan pörgették táncosnőjüket, mások a táncosnőt elengedve, de a közelében maradva kisebb s egyszerűbb tempót "raktak ki". A figurát addig ismételte, amíg a kör közepébe kiugrott szólótáncos-legény be nem fejezte a táncát és újra helyére nem állt. Azután előlről kezdte.
  Helyszíni lejegyzés: reája és figura: [Kottamelléklet LLK27j-ből]
  

  374. Sebes

  Sebes
  

  375. Sebes

  Sebes
  LLK22j: Névbemondás a lemez végén: "Én muzsikáltam Péter Géza, a bandámmal, Udvarhely megye, kőrispataki, 37 éves."
  

  376. [Sej édesanyám sokat intett a jóra]

  [Sej édesanyám sokat intett a jóra]
  

  377. Sem ebédem sem vacsorám kedvemre nem esik

  Sem ebédem sem vacsorám kedvemre nem esik
  Sem ebédem sem vacsorám kedvemre nem telik
  Éjjel furt aluszom nappal gondolkozom
  Hogy mitévő legyek hogy egy szép lányt vegyek
  Kivel vígan éljek.
  Éjjel furt aluszom nappal gondolkozom
  Hogy mitévő legyek hogy egy szép lányt vegyek
  Kivel vígan éljek.
  
  Budapesti kis kunyhóban egy barna kislány lakik
  Kinek párja e világon nem is találtatik
  Páva a járása gerlice sírása
  Komoly tekintete magaviselete.
  Páva a járása gerlice sírása
  Komoly tekintete magaviselete.
  

  378. Serkenj lelkem mély álmodból

  Serkenj lelkem mély álmodból
  Vigyázz magadra
  Mert ma Urad jön e világra
  Szép váltságodra
  Drága kincset hoz magával
  Orvoslásodra.
  
  Teljes szívvel s víg örömmel
  Ma az angyalok
  Pásztoroknak hogy megjelenték
  Hogy az ők urok
  E világra születtetnék
  Égi királlyok.
  
  Örülj ha voltál bánatba
  Immár én lelkem
  Ne irtózzon tőle én szívem
  Mert égi kincsem
  Elérkezett ma tehozzád
  Erős kegyelem.
  

  379. Sirató III. rész

  Sirató III. rész
  Temető, temető, jaj be de keserves szó nekünk, temető ... met aki ide jött, temető, vissza többet soha sem jó, temető, temető ... Most ide jött az én édes tátikám is ... Ó mely mégis elhagyott minket, mintha sosem lettünk volna ... Jaj édes tátikám, merre menjünk és merre fogjunk, tátikám ... ha mi még egyszer összetalálkozunk s egy csokrecskába összegyűljünk tátikám ... Mert úgy elcsorbult a csokrunk, hogy az asztalnál is mindig hiányzik ... Édes tátikám, jöjjön el álmunkba, tanítgasson meg münket ... hogy bajakba ne essünk, mert más senki sincsen, aki megtanítson.
  (Beszélve): Most keresztet csókolunk ...
  (Énekelve): Isten fizesse, tátikám, hogy ekkarára felnevelt, tűztől, víztől megőrzöttek ... s minden rossztól megmentettek, hogy semmi bajba mostanig nem estünk ... s maradjon békével az Isten nyugodalmába, édes tátikám ... Megbocsássanak, mennyit vétettünk, mert tudom, hogy sokat vétettünk ... Mert nem tudtunk va ... Siratta Benedek Rózi, Benke Jánosné 'z édesaptyát, testvéreit, nagyapókáját. Szárászi lakos, gyószényi születés."
  
  A siratás utolsó része, amikor újra hazatértek a gyászházba:
  Otthon siratunk. Szövege (lemaradt a lemezről) a következő:
  "Élet, élet, puszta élet! Pusztán maradtál, nincs, ki többet benned megvigyázkodjék, és münköt tanítgasson. Mert az árvát a nap es inkább süti, s a szél es inkább fújja. Jaj Istenem, Istenem! Hová menjünk, merre fogjunk, hogy még édes tátikánkot még egyszer meglássuk, hogy még édes tátikánkot visszahozzuk s az életbe meglássuk?"
  Szól az édesanya:
  Árvájim, árvájim, gyertek haza, s a jó Istent imádjuk, hogy megsegítsen bennünköt, hogy megőrözön minden rossztól s a gonosz emberektől."
  

  380. Sirató II. rész

  Sirató II. rész
  (Beszélve): Most indulunk ki a templomból
  (Énekelve): Jöjjen hazafelé édes tátikám ... ne menjen azakra a járhatatlan utakra, édes tátikám ... mert az, aki elmentek arrafelé vissza sohasem jöttek édes tátikám ... Nézzen vissza szegén zárváira kísérgessük át hozunnat édes tátikám ... Jaj nagyapókám nagyapókám jöjjen édes tátikámnak elejibe ... Mert a jó Isten őt is elvitte nem hagyja még egyiket is közülük hogy minket támítgassanak ... Ó jaj Istenem Istenem hova menjünk kinek könyörögjünk ... adj minket is megsajnáljanak ne maradjunk egyik útról a másikra ... Édes tátikám s e nagyapókám s többi testvéreim ... amelyikek odagyűltetek mindnyájan csokorba csak mink maradtunk vissza ... Tekintsenek vissza mindnyájankra s ne felejtsenek el münköt is ...
  (Beszélve): Most teszik be gödörbe.
  (Énekelve): Édes tátikám édes tátikám minek nem mondta meg e gödörásóknak tátikám ... hogy csináljanak vaj egy ablakot a gödrinek is hogy mikor az égbe jut jöjjünk el nézzük meg kedet ... mert így csak béteszik de soha világon meg nem tudjuk látni édes tátikám ... Jaj istenem de szerencsétlen holtunk és annak is születtünk ... Adnék inkább [...] de ne legyen édes tátikánk se ne legyen...
  
  A felvétel alkalmából énekelt, de fel nem vett egyéb siratók szövegei:
  
  "Édes Tátikám, Tátikám, keljen fel még egyszer utoljára, vigyázkodjék meg az életjibe és a hét árváját sajnálja meg. Közülük bár a legkisebbet, mer az még nagyon kicsike és nem tud semmit és még nem is fogja tudni, hogy vót-e neki tátikája. Bácsikám s néném és a többi húgaim és az ecséim, akik tölle elmaradtunk, édes tátikánktól, árváknak a világba, arra kérjük édes tátikám, hogy ilyen kis korunkba, hogy elhagyott, ne felejtkezzék el rólunk, hogy bárcsak álmunkba is jöjjön el és oktasson meg, édes tátikánk. Édes mámikánk, hova mennyünk, hogy még édes tátikánkkal találkozzunk, hogy a csukrunk még egybe legyen, amint vót. Édes tátikánk arra kérjük, mégis sajnájjon meg minket és térjen meg az útjáról amelyikre elindult, hogy úgy elindult, mintha senkije se vóna. Jöjjön vissza és igazgasson mindenkit a dolgára, mert csak úgy tudunk előre haladni, a maga tanítása után, mert más senki se bírhat tanítani, úgy mind kijed, édes tátikám.
  (Ezeket elmondtam a templomig, most viszik ki a templomból.)
  Édes tátikám, térjen vissza a járatlan útról, mert azt maga nem üsmeri, mert azon még nem vót sosem, mert ki arra ment ó, még vissza sosem jött, édes tátikám. Gondoljon vissza jaz életjihez, milyen pusztának maratt, hogy nincsen ki vezérelje és a gyermekeit elrendezze. Jaj temető, temető. De nagy keserves szó vagy, mert akit eccer bévettél, soha haza nem engedted. Jaj Istenem, Istenem, milyen nagyot vétettünk, hogy ilyen szomorúságba juttunk és nagy árváknak marattunk. Tátikánk, tátikánk, még csak egyszer visszatekéntsen, hogy az életünköt meglássa, ezkit olyan nagy keserűségbe elhagyta, arra kérjük édes tátikánk, hogy még gondoljon rivánk, hogy vót kendnek is hét árvája, amelyikeket otthagyta az idegenek számára.
  (Most a gödörbe teszik, most lesz a búcsúzás)
  Most Isten fizesse édes tátikám, hogy ekkorára fölneveltek, minden rossztól megőrzöttek, tűztől-víztől megmentettek, hogy szerencsétlenségbe nem estünk. Megbocsásson minyájinknak, mert lehet sokszor vétettünk, amelyikre mük még nem is emlékszünk. A jó Isten nevibe kérjük, hogy minköt el ne felejtsen és maradjon békibe és Isten nevibe édes Tátikám.
  (Most megcsókóljuk a keresztjit s térünk vissza)
  Élet élet puszta élet, pusztán maradtál, nincs ki többet benned megvigyázkodjék és münköt tanítgasson, mert az árvát a nap es inkább süti s a szél es inkább fújja. Jaj Istenem Istenem hova menyünk, merre fogjunk, hogy még édes Tátikánkot még egyszer meglássuk, hogy még édes Tátikánkat visszahozzuk s az életbe meglássuk.
  (Szól az édesanya:)
  Árváim, árváim gyertek haza és a jó Istent imádjuk, hogy megsegítsen bennünket, hogy megőrözzön munden rossztól s a gonosz emberektől.
  
  Siratta Benke Jánosné édesapját.
  

  381. Sirató I. rész

  Sirató I. rész
  
  (Beszélve): házból viszik ki édesapámat.
  (Énekelve): Tátikám, édes tátikám ... vigyázkodjék meg a házacskájából édes tátikám ... Gondolkozzék vissza édes tátikám hogy elhaggyán az árváit ... Sajnálja meg édes tátikám ... gondolja meg hogy nekünk többet nincsen hogy ki még megtanítgasson ... Édes tátikám, vigyázkodjék meg utoljára az életjéből ... Me' még vagy hét árváját fölnevelte, most az idegenyek kezére hagyta édes tátikám ... Met heten vagyunk édes tátikám ... s ha mind a heten eltétezzék az egész világot édes tátikám ... Három napjától könyörgünk kendnek hogy kelljen fel, szóljan vaj egyet nekünk ... S hogy megharagzott rivánk édes tátikám ... ha nem akar szóllani még egyet is ... Ó Istenem, Istenem, milyen nagyot tudtunk véteni előtted ... Hát édes tátikánkat kivetted közüllünk hogy minket többet ne legyen ki oktasson ... Térjen vissza tátikám ezekről az utakról mert innet többet sohasem jöhet vissza ... Édes tátikám havá menjünk immár ... Vigyázkodjék vissza ... (az árvái után).
  

  382. Sirató (Anya búcsúztatja a lányát esküvőkor)

  Sirató (Anya búcsúztatja a lányát esküvőkor)
  
  Annám édes Annám! Látnivaló, mámikámé, nem tréfa a mi dógunk. Mámámnak lejánykájo, be nem gondoltam, édesanyámé, hogy ilyen hamar itthagysz ingemet. Azt gondoltam, mámikámé, nekem es lesztek segítségem öregségemre. Be szépen nevelgettelek mámá, milyen gyengén, méges éngemet ilyen hama' itthagytál, mámikámé, jaj! Annám, Annám, erre kérlek, mámámé, jó szót fogadj az emberednek, anyósodnak s apósodnak, a mámámé. Arra kérlek, édesanyámé, ahol eljársz, mámámé, mindenütt jó híredet halljam, édesanyámé. Annám, Annám édes leánkám, nem gondoltam, mámám, ilyen hamar elvállunk az egymástól. Megbocsáss, édesanyámé, nem tudtam jó gondodot viselni tizenhat évig édes anyámnok leánkájo ... Mámikámé, hogy tudjam megnezni, mikor setétedik az idő, mámikámé, nem látlak az életembe, anyámnak leánkája jaj, jaj. Arra kérlek mámá, immár se felejts el ... S amikor érkezel, mámikámé, gyakrocskán kerejs fel ingemet, édesanyámnak leánkájo, jaj! Me' jól tudod, mámámé, milyen egyedül való vagyok ... Nincsen senki, mámámé, ha te ingemet fel nem keressz, mámánok leánkája.
  "Én énekeltem Simon Ferenc Józsefné, én sirattam a leányomat, amikor ment férjhez, Annámot."
  

  383. Sirató (Menyasszony búcsuzik az anyjától)

  Sirató (Menyasszony búcsuzik az anyjától)
  A menyasszony templomba való indulás előtt búcsúzik.
  "Mámikám s tátikám s testvéreim maradjatok békével, met nekem mennem kell, ajtók kapuk nyílnak s lábajim indulnak. De arra kérem édes mámikám s édes tátikám s testvéreim, megbocsássatak, ha valamit vétettem. Én es megköszönöm, hogy ily ekkorára felneveltek ingemet es, édesapámnak s anyámnak. Tátikám s édesanyám, immár se felejtsenek el, ne gondolják, hogy örökre kimenyek az életjikből. Majd még visszajövök s felkeresem édes mámikám, köszönöm a nevelésit, hogy őrözgetett ingemet, édes mámikám. Tűztől, víztől s minden rossztól, édes mámikám. Testvéreim megbocsássatok, ha valamit vétettem, me' lehet sokszor rosszat mondtam s megszidtalak testvérkéjim. Ne gondoljátok, hogy én es elfelejtlek, majd még eljövök héjzátok, s tik es gyertek el héjzám testvéreim. Mámikám, édes mámikám, jól tudja, milyen ez a fiatal élet. Ez a fiatal élet olyan, két idegen úgy össze kell tanuljon a legén a lejánval, mint két testvér. S olyan egyek kell legyenek, meg kell egymást hallgassák. Mert így rendelte az Isten édes mámikám, ne gondolja édes mámikám, hogy nem fáj a szívem kendtekér', ne gondolja, hogy elfelejtem, hogy jól gondoskadatt rejám, s nevelgetett mámikám, Isten fizesse meg minden jóságját. Arra kérem mámikám, jussak eszükbe s jöjjenek el és keressenek fel ingemet es mámikám ... jaj, jaj, jaj, jaj! ... Búcsúzott Bálint Péterné az édesanyjától, apjától, mikor ment férjhez."
  
  A sirató szövegváltozata (felvételre nem került):
  "Mámikám, édes mámikám, maradjon békével, édes mámikám, mert nekem lábaim indulnak, ajtók kapuk nyílnak, anyám. Isten fizesse meg, hogy ekkorára felnevelt, tűztől, víztől őrzött, gyenge vízben feresztett, mámikám. – Arra kérem, már se felejtsen el, mámikám, mer én se felejtem el. Mámikám, édes mámikám, s tátikám, édes tátikám, mér nem jő haza. Jusson eszibe, két esztendős mikor árván maradtam, tátikám. Isten tudja mámikám, hogy nevelgetett egyedül. Mindenkinek édesapja vót, csak én voltam árva, tátikám. Árvának születtem, tátikám, s árván halok meg. Isten tudja, hogy nőttem fel apa nélkül. De köszönöm édes anyámnak, hogy felnevelgetett s felruházott, s arra kérem édes mámikám, hogy megbocsásson, ha valamit vétettem, ha sokszor a szót visszamondtam s nem kellett volna, mámikám."
  
  Lajtha megjegyzése: Bálintné szerint a menyasszony is sír, de nem jajgat olyan nagyon,
  mint amikor halottól búcsúznak
  

  384. Sirató – (anya siratja leányát, mikor megy férjhez)

  Sirató – (anya siratja leányát, mikor megy férjhez)
  Jaj Ilanám, Ilanám édes anyámnak jódógu lejányja! ... látnivaló, édesanyámé, hogy nem tréfa a mi dógunk s el kell váljunk egymástól anyámnak jódógu lejányja ... Ilanám, Ilanám ... arra kérlek, édesanyámé, hogy immá se került el a mi életünköt, ... s köszönd meg édes apádnak, hogy tégedet szépen kiruházott s kiadott, édesanyámnak jó szófogadó lejányjaa jajajaj! ... S köszönd meg nekem es édesanyámé, hogy tizenkilenc esztendeig szépen nevelgettelek s ügyeltem reád, édesanyámnak Ilanája ... S immá, mámáé, szárnyadra eresztlek, édesanyámé, s arra kérlek, hogyha tőllem elválocc és fogadj szót a te társodnak, anyámnak Ilanája, jó szófogadó lejányja ... Fogadj szót a társocskádnak, hogy a világ ne kacagjon, édesanyámé, édesanyámé ... Köszönd meg a testvéreidnek, édesanyám, hogy veled nem csúfolkodtak idehaza jes se magad velik ... Ilanám, jódógu lejányom ... Köszönd meg édesanyámé, a testvéreidnek, hogy segítettek rajtad, Ilanám, jódógu lejányom ... Ilanám, azt kívánom immá utójára es, anyámé, hogy a jó Isten erejsze reátok a szent áldását, s éljetek Istennek a társacskádvol, édesanyámnok jódógu lejánnya.
  "Én sirattam a leányomot, Jakab Istvánné, mikor vitték férjhez".
  

  385. Sirató – (anyját siratja)

  Sirató – (anyját siratja)
  Édesanyám, édesanyám, lelkem édesanyám jajajaj! ... Melyik úton induljak meg, édesanyám ... hogy mi még ketten megtalálkoznánk, édesanyám, édesanyám? Me' nem gondoltam mámikám, s amikor az idegen fődre indultam, elbúcsúztunk ketten az egymástól, édesanyám ... hogy csak evel maradunk, mámikám, többet nem találkozunk meg ... Édesanyám, édesanyám! Hogy tudott ez úgy meglenni, mámikám, jaj ... S hogy én nem tudtam ott lenni se kend temetésén, se kend elkésérésin, mámám, jaj ... Met én az idegenyek közt vagyok, édesanyám, s olyan egyedül vagyok, mámikám, jaj, jaj! ... Met ott hagytam s a jó leányomot, mámá, nincs ki reám gondoskodjék, vaj egyszer megvigasztaljon s a bánatjaimból, édesanyám, édesanyám, jaj! ... Isten fizesse meg, mámá, s hogy ingemet felnevelt, szárnyomra eresztett, édessanyám, édessanyám, jaj!
  "Én sirattam édesanyámat, lészpedi születés, szárászi lakos, 57 éves fejérnép"
  

  386. Sirató – (asszony az emberét siratja)

  Sirató – (asszony az emberét siratja)
  Jaj Istványom, Istványom! Lelkem édes jó társam! ... Keljen fel lelkem, szóljon valamit, hogy én immá mit csináljak s merre menjek lelkem édes jó társam ... Tanítson valamire, hogy mit csináljak s evel a hét árvával, Istványom, Istványom, fájdalmas testi jó társam ... Me' jól tudja, lelkem, hogy nekem nincsen senkim immán ... csak a jó szomszédjaim, lelkem édes jó társam ... Me' nekem nincsen sem édesapám, sem édesanyám ... s akibe én még bízok édes jó társam Istványom, Istványom ... Mé' nem sajnálja meg bár a legkisebb árváját a hét bő. Istványom, Istványom, lelkem édes jó társam ... met az idegenyek kezt vagyunk nincsen nekünk senkink, lelkem édes jó társam ... szóljon valamit, bár így szóllítjuk s mégsem akar szóllani, lelkem, édes jó társam. Mondja meg hogy merre menjek s még honnné hojzak valamit ... hogy én magának a száját megenyhítsem, lelkem édes elepedett hű társam, ja-ja-jaj ... Mé' nem szól valamit, hogy az idegen féden maradott gyermekeimnek mit
  izenjek immá, hogy hol van az ék édesapik? Istványom, Istványom, lelkem édes jó társam ... S a jó Isten fizesse meg lelkem társacskám ... hogy ken' velem nem csúfolkodott ... s ezt a sok szép időt ketten olyan jól eltőtöttük, hogy a világ nem kacagatt minket Istványom, lelkem édes jó társam! ... Tanyítson valamire, tanyítson valamire. Met úgy fáj a szívem azt gondolom, el kell hasadjon, lelkem édes, fájdalmas testi társam jajajaj! ... Józsim s Jánosom ... s amelyikek ott maradtatok az idegen fődön, édesanyámnak gyermekei jajaja ... Jertek valahonnét eleimbe édesanyámé, hogy bárcsak még egyszer lássátok meg s a tik édes apátokot ... lelkem édes gyermekeim ... Istványom, Istványom ... Mé' nem szól bár Péterkének, mert ő a legkisebb s az egész árva kezt, lelkem édes társam jajaja! ... S met a többik még tudják, hogy nekik édes apik vót, ... de te, ez a gyermekecske sohase tudja meg, hogy neki vót édesapja, Istványom, Istványom, lelkem édes jó társam ... Még ez utóljára aszondom, s a jó Isten fizesse meg kendnek minden hejzám való jóságát ... hogy ken' vélem nem csúfolkodott, lelkem édes jó társam, jaj jaj jaj jaj jaj Istványom!
  "Én sirattam Jakab Istvánné, az emberemet, mikor eltemették".
  

  387. Sirató – (leány búcsúzik anyjától esküvőkor)

  Sirató – (leány búcsúzik anyjától esküvőkor)
  Édesanyám, édesanyám. Vállunk el az egymástól, édesanyám ... Édesapám s édes testvérejim, megbocsássonak, s ha valamit vétettem ennyi idő alatt ... Mámám, mámám, édes anyám ... Arra kérem még tanyítson valamire, még jöjjön el héjzám, édesanyám, édesanyám. Mámikám, hogy mondjam, hogy jobb legyen? ... Met én úgy kimegyek most a kend életjibül, édesanyám, édesanyám ... Arra kérlek, édes testvéreim ... ne felejtsetek el ingemet, még jőjjetek el héjzám gyakrabbacskán, lelkem jó testvéreim ... Megbocsássatok nekem, lelkem, ha egyszer megszidtalak, s megbántottalak, me' sokat ügyeltem reátok, édes jó testvéreim ... Édesanyám s édesapám megbocsássanak s ha valamit vétettem. ... S a jó Isten fizesse meg kendteknek s hogy ingemet felneveltek, szárnyomra eresztettek ... Édesanyám édesanyám, lehet sokszor nem fogadtam meg a szovát ... sokszor tanyítgatott visszamondtam a beszédjit. Engedjen meg nekem édesanyám, édesanyám ... A jó Isten fizesse meg kendteknek édesapám s édesanyám, hogy ingemet nem adtak idegen kéz alá, édesapám s édesanyám. ... Arra kérem immár se felejtsenek el ... jöjjenek el héjzám, s még tanítgassanak ingemet, met én olyan éfjú vagyok még, hogy még tanyítás kell nekem ... Édesapám s édesanyám, a jó Isten fizesse meg s a nevelésiket ... Megbocsássanak nekem, ha sokszor lehet megbántottam, édesapám s édesanyám.
  "Siratott a leányom, amikor ment férjhez, búcsúzott az édesapjátó, s az édesanyjátó, Lécpeden."
  

  388. Sirató – (leány siratja édesanyját)

  Sirató – (leány siratja édesanyját)
  Mámikám, mámikám, keljen fel mámikám ... Nem gondolja három árvát elhagyott mámikám, mámikám? Nincsen többet nekünk édesanyánk a világon, ki főzzön nekünk s ki takarítson nekünk édesanyám, édesanyám ... Merre menjünk s kinek mondjuk: édesanya, ettül emerre? Édesanyám keljen fel ... Jaj, mikor hazajött édesanyám a búcsúról elég vót, amikor megcsókoljon bennünköt ... akkor mehelyt meg ... Nem gondoltuk, mi világosság van az ágybo ... de ment ki az utolsó szózata: Hol vagytok ki lyánkájim? Gyertek ide! ... Jaj, édesapám felvett a karjáro s elvitt le anyókámnak a lakására ... Minket aval biztattak: ne féljetek, me édesanyátok jól van ... Mikor má nyóc órakor felkeltünk, meghalljuk a nagy siratozást édesapám lakásán ... Édes anyókám nem engedett ki a házból, hogy még ne tudjuk, hogy édesanyám meg van halval ... S így maradtunk el, három árva, melyik együk az árva kenyeret most is ... Édesanyám, édesanyám, sajnáljon meg ...
  "Én sirattam édesanyámat, ötéves koromban, mikor meghalt, Dániel Ferencné, egyházaskozári"
  

  389. Sirató – (lyányka siratja játékbubáját)

  Sirató – (lyányka siratja játékbubáját)
  Márikám, Márikám, anyámnak szép kicsi lejánkája jajaja! ... De itthattál engem ilyen árván, édesanyámé ... Megbocsáss kicsi Marikám, ha valamit vétettem s nem gondoztalak jól ... Istenem, Istenem, de elvitted az én szép kicsi leánkámat, Marikámat! ... Jaj, Marikám, Marikám, anyámnak szép kicsi gyöngyös leánnya! ... De elhattál engem ilyen árván édesanyámé, megbocsáss, édesanyámé ha valamit vétettem. Isten veled édesanyámé ... me én má hazamejek nálad nékű s többet nem látlak meg soha, anyámé, anyámé.
  "Én Jakab Anna elsirattam a játékbubámat."
  

  390. Sirató

  Sirató
  Édesanyám idesanyám, mér indult el olyan hosszú útra, ahunnat vissza ne várhassuk többet soha drága jó édesanyám... merre menjünk, hogy feltaláljuk, hova menjünk huva legyünk kedves drága jó édesanyám... mér nem sajnált kedves drága jó édesanyám tizenöt éves koromba fekete gyászba béborítani... sírjatok kedves drága jó testvéreim me’ nincsen nekünk már jó édesanya me’ az csak egy van a világon, de nekünk már az sincsen drága jó édesanyám... térjen vissza kedves jó anyám szóljon csak egyet hozzám me én vagyok a legnagyobbik köztük, hogy mit csinájjak az én drága jó négy testvéremmel mikor mind kisebbek mint én vagyok... jöjjön mongya meg hogy hogy neveljem fel üket drága kedves jó édesanyám... bézárta minden boldogságunkat, nem fogjuk tudni többé, hogy mi a boldogság, me’ elzárta tőlünk, kedves jó édesanyám... ó de nagy a bánatunk, pedig még nem is kéne hogy ismerjem hogy mi a bánat, de úgy körülfogta a szívemet, hogy nem tudom hogy huva legyek el, kedves jó édesanyám... ó me’ még magamat nem is sajnálom annyira, de a többi kis apró testvéreimet úgy sajnálom, hogy nem tudom hova legyek el, mér szakadt el tőlünk kedves jó edesanyám... ó be nagy a bánatunk, nem sajnált itt hagyni kedves jó édesanyám ...
  

  391. Sirató

  Sirató
  Jaj kedves édesanyám ... jaj eljött az utolsó óra kedves öreg édesanyám ... jaj el kell menni abba a hideg fekete sötét földbe ... kedves jó öreg édesanyám jöjjön, búcsuzzon el mind a kilenc szerencsétlen árvájától ... jöjjön búcsúzzon el utóljára kedves jó édesanyám ... jaj kilenc szerencsétlen árva kilenc nagy bánat kedves jó édesanyám ... jaj mer a kilenc kilencféle fáradtság s kilencféle gond ... jaj kedves édesanyám de még elgondolni is nagy dolog, hogy kilenc gyermeket fölnevelni, kedves jó édesanyám ... jaj a kilenc kilencfelé küszködött kedves jó édesanyám ... jöjjön térjen vissza jöjj haza hozzánk abba bánatos hajlékba kedves jó édesanyám ... jaj kedves édesanyám hogy felejtsük el a sok jóságát ... jaj mehetünk már akármerre me nincs nekünk jó öreg édesanyánk ... jaj nincs nekünk a jaj gondos édesanyánk ... jaj ki szedi össze ezt a kilenc árvát kilencfelől kedves jó édesanyám ... jaj énrám bízta ezt a szöröncsétlen gyámoltalan kis árvákat ... jaj kedves jó idös anya mér hagyott itt ilyen hamar minket ... jaj kedves jó drága jó édesanyám ... jaj mennyit küszködött, mennyit fáradt itt érettünk kedves jó édesanyám... jaj mikor kilenc gyermeknek egy édesanya fölveszi a gondját ... jaj kedves édesanyám mér hagyta énrám most egyedül kedves jó édesanyám...jaj mit csináljak véllük, merre indítsam, merre küldjem, hogy tudjam béosztani nálla nélkül ... jaj hova legyek el mi legyen véllem kedves jó édesanyám ... jöjjön kedves édesanyám menjünk be nénémhöz, térjen bé csak egysze’ még ...
  Elsirattam az édesanyámat, Kovács Katát, aki meghalt 1933-ban.
  

  392. Sirató

  Sirató
  Kedves jó öreg édesanyám ... mér hagyott itt ilyen hamar minket kedves jó édesanyám ... adjon a jó Isten keednek csendes nyúgodalmot a hosszas szenvedése után ... kedves jó öreg édesanyám köszönjük a jóságát, köszönjük a sok jóságát, a sok fáradtságát kedves drága jó édesanyám ... jöjjön csak szóljon egyet hozzánk utóljára ... jaj mondja meg mit csináljunk evvel a kilenc szerencsétlen árvával ... jaj mér nem maradt még köztünk valameddig drága jó öreg édesanyám ... jaj milyen nagy szükségünk lett vóna rá még... jaj milyen nagy szükségünk lett vóna még kedves jó édesanyám... jaj mi lesz belőlünk evvel a szerencsétlen gyermekekkel ... kedves jó öreg édesanyám ... jaj mennyit küszködött, fáradt ez a kilenc árva gyermek mellett ... jaj drága jó Atyám mé' nem tartottad meg köztünk még valameddig ... jaj mikor itt elfért vóna még köztünk kedves jó édesanyám ...kedves jó édesanyám ... jaj drága jó édesanyám jaj kiszakadt közüllünk a legerősebb láncszem a jó édesanyám... jaj kiszakadt közüllünk a legerősebb láncszem a jó öreg édesanyám...jaj kedves édesanyám eleget fáradt, küszködött miattunk ... jaj megbocsásson ha nem tudjuk elsiratni ahogy megérdemlenné ... jaj me’ nem tudjuk megszolgálni kedves jó édesanyám a sok fáradtságát ... fizessen meg a jó Isten keednek kedves jó édesanyám ... drága jó Istenem nyúgoszd meg még a port is mellette ... jaj drága öreg kiszenvedett kedves jó öreg édesanyám ...
  

  393. Sirató

  Sirató
  Mámikám, mámikám, kinek húsz esztendeje, hogy nem látom, mámikám ... jebbe ez idobe ... Itt emlegetem, mámikám. Legyen kiednek is része ebbe je hosszu utomba, Mámikám, mámikám. Kinek husz esztendeje, hogy elváltam tole, jó mámikám. Mert egyetlenegy gyermeke vótam, s ugy elhagyott éngemet ... S én magamba totöttem e világomat. Felneveltem nyóc gyermeket, de ez enyimeket nem vót senki, ki karjára fogja, mámikám ... Megbocsátol mámikám, Megbocsátol mámikám, kit ennyi esztendejitol nem láttam, mámikám.
  
  (A hangzó felvétel a gyártás során megsemmisült.)
  

  394. Sír a szegény Andris gyerek

  Sír a szegény Andris gyerek
  Arcán a könny csak úgy pereg
  Édes anyám merre vesztél
  Kisfijad már rég keresgél.
  Édes anyám merre vesztél
  Kisfijad már rég keresgél.
  
  És a kertet gyenge lába
  A garádig öszejárta
  Megkérdezte a virágot
  Édesanyja nem járt-e ott.
  
  Sír a szegény Andris gyerek
  Akit keres nem lelte meg
  Kiül búsan az utcára
  S az utcának a porába. 
  Kiül búsan az utcára
  S az utcának a porába.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Gyere Andris, gyere velünk
  Játszódni a rétbe megyünk 
  Nem mehetekanyám várom
  Tán még ott van a vásáron.
  
  Sír a szegény Andris gyerek
  Akit úgy vár nem jöve meg
  Kicsin szája egyre kérdi
  Mikor fog már hazatérni.
  
  Apja szeme könnyben lábad
  Gyermekem ne várd anyádat
  Nem jő vissza már többet ő
  Fogva tartja a temető.
  
  Hullanak a falevelek
  Andris könnye már nem pereg
  Édes anyát feltalálta
  Menyországba ment utána.
  
  utántoldám:
  
  Leverted a fecske fészkét
  Mért nem hagytál neki békét
  Immár hol húzza meg magát
  A szegény házatlan család.
  
  Azt gondolod nyertél vele
  Nyertél bizon visszafele
  Rossz szívedet mutattad meg
  Állatkénzó gonosz gyermek
  
  Ne sírj ne sírj fecskecsalád
  Nyár van még csinálhatsz szobát
  Küs lakos eresze alatt
  Egy helj még neked is maradt.
  
  Elférsz ahol én elférek
  Ne félj lakbért én nem kérek
  Mindössze is szép hajnalban
  Részeltetsz majd egy két dalban.
  
  Elekes Pálné, Orbán Marcella kedvére megírá Tankó Mihály ezt a világ
  szomorú éneket 1889-be
  

  395. Sír a szegény Andris gyerek

  Sír a szegény Andris gyerek
  Orcáján a könny csak pereg
  Nem látja jaz édesanyját
  Ki ja temetőben nyugszik.
  
  Gyere Andris gyere velünk
  Játszani a rétre menjünk
  Gyere jAndris gyere velünk
  Játszani ja rétre menjünk.
  

  396. Sír az út előttem bánkódik az ösveny

  Sír az út előttem bánkódik az ösveny
  Még az is azt mondja áldjon meg az Isten
  Áldjon meg az Isten minden javaival,
  Mint kerti violát ékes szagjaival.
  
  Megyek az úton lefelé senki se mondja gyere bé
  Megyek az úton lefelé senki se mondja gyere bé
  Bémegyek egy házhoz ott van az én édesem,
  Pohár a kezébe kalács az ölibe.
  
  Pohár a kezébe kalács az ölibe
  Mondom édesemnek köszöntsd reám rózsám
  Mint sem rád köszönöm inkább elönteném
  Mégis rád köszöntöm hogy addig szerettél.
  
  Mégis rád köszöntöm hogy addig szerettél
  Nálamnál szebbeket jobbakat kerestél,
  Adjon is az isten neked rózsám olyat
  Kivel a te szíved sohase nyugodjék.
  

  397. Sírok titkon kit más nem lát

  Sírok titkon kit más nem lát
  Könnyem orcámon árkot ás
  Jaj, jaj, de jajajaj.
  Árkott mosott két orcámra
  Mint a zápor a nyomásra
  Jaj jaj hármas jaj 
  Tőled megválni nem baj.
  
  Búsúlj rózsám mer' én sírok
  Tőled búcsúzni akarok
  Jaj, jaj, hármas jaj
  Búcsúzásim rövid legyen
  Bús szívedben kárt ne tegyen
  Jaj jaj hármas jaj 
  Tőled megválni nagy baj.
  

  398. Sok Zsuzsánna napokat vígan elérhess

  Sok Zsuzsánna napokat vígan elérhess
  Napjaidat számlálni ne légyen terhes
  Az ég harmatja szívedet újítja
  Áldások árja házod elborítja.
  
  Tenéked minden öröm hóttig adassék
  Amellett semmi bánat ne barátkozzék
  Légyen éltednek virágja mind kinyílt
  Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.
  
  Véglen az egek várát nyilván szemlélhesd
  Ott aztán az életet jobbal cserélhesd
  Az Úr a boldog életben részt adjon
  A szentek serge körébe fogadjon, fogadjon.
      (Mindnyájan)
   
  LLSz47j: Minden névnapon használják csak a "Zsuzsanna" helyett Istvánt, Jánost stb.-t mondanak. Köszönteni nemcsak gyermekek, hanem 30-50 éves férfiak is szoktak. A gyermekek az ablak alatt, vagy a pitar-ban, a felnőttek a konyhában, esetleg a szobában szoktak énekelni. A szobában úgy helyezik el a megrakott asztalt, hogy lehetőleg tág tér maradjon szabadon. Az asztalon ital és kalács. A felnőttek a konyha ajtajában énekeltek. Ha a szoba ajtajában énekeltek, az asztal elé jőve mondták a beköszöntőt.
  
  (BEKÖSZÖNTŐ: 
  ("Taktusra kell mondani")
  
  Tekintetre méltó uram s asszonyom
  Kérem hallgassák meg ez alázatos sorsom 
  Kevés beszéd útján mi a kívánságom
  Ha ráérek majd elmagyarázom.
  Híres nemes ember volt a szegén atyám
  Kiről elmaradt kétszer két pár kovám
  A minap szabattam bársonyból gatyát
  De még most se végezték el hátul az alját
  Üsse meg a kórság a két csizmám talpját
  Majd tavasszal fűzök gyenge bocskort, puhát
  De szedé utánam a siklódot bátyám
  Féltembe-futtamba elejtém a gatyám
  Mer' nem volt zsákocskám.
  Tálalj már szolgálóm, mert ehetném mint sátán
  Talán én sem vagyok tokorcsi boszorkány
  Kozbor talán vak vagy, né' hol a nagy murván
  Adjon Isten nektek sok Zsuzsanna napot
  Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot
  Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot.
      (Kis Sándor)
  
  A homályos szövegből a csak a következő két szót tudta megmagyarázni:
  
  kozbor = korán érő szilvafajta
  murván = kalácstészta
  (Tokorcs = község Vas megyében)
  

  399. Sűrű tempó

  Sűrű tempó
  

  400. Sűrű tempó

  Sűrű tempó
  A felvételt megismételték Gr 93Bc alatt.
  

  401. Sűrű tempó

  Sűrű tempó
  "Magyar tempó, Sipos György Sándoré"
  A Gr 84Ab felvétel megismétlése
  

  402. Szállj le hattyú szállj le

  Szállj le hattyú szállj le
  A fekete födre
  Vidd el az én bús levelem
  A régi helységembe.
  
  Egyiket apámnak
  Másikat anyámnak
  Ej a harmadikat az
  Elhagyott babámnak.
  
  Írom a levelem
  Sűrű könnyeimmel
  Hej le is pecsételem
  Szomorú szívemmel.
   
  LLSz57j: Lakodalom végén búcsúzásként szokták énekelni.
  

  403. Szegén legény vótam

  Szegén legény vótam
  Gazdag léánt vettem
  Gazdag ljánnak kedvit
  Nem tudtam találni.
  
  Elmenék városba
  Sárig csizmát vevék
  S avval elé jövék
  S az asztalra tevém.
  
  Mondj uradnak engem
  Kicsi feleségem
  Nem mondlak ién téged
  Teljes életemben.
  
  Apám otvoránál
  Nagyobb urak jártak
  Azkot sem uraltam
  Téged sem urallak.
  
  Elmenék városba
  Seljem fatát vevék
  S avval elé jövék
  S az asztalra tevém.
  
  Mondj uradnak engem
  Kicsi feleségem
  Nem mondlak ién téged
  Teljes életemben.
  
  Apám otvoránál
  Nagyobb urak jártak
  Azkot sem uraltam
  Téged sem urallak.
  
  Elmenék városba
  S egy szép fátyolt vevék
  S avval elé jövék
  S az asztalra tevém.
  
  Mondj uradnak engem
  Kicsi feleségem
  Nem mondlak ién téged
  Teljes életemben.
  
  Apám otvoránál
  Nagyobb urak jártak
  Azkot sem uraltam
  Téged sem urallak.
  
  Elmenék 'z erdőbe
  Egy sompálcát vágék
  S avval eléjövék
  'z ajtó után tevém.
  
  Mondj uradnak engem
  Kicsi feleségem
  Nem mondlak ién téged
  Teljes életemben.
  
  Apám otvoránál
  Nagyobb urak jártak
  Azkot sem uraltam
  Téged sem urallak.
  
  Elvevém a pálcát
  Nyomni fogom hátát
  Mondj uradnak engem
  Kicsi feleségem. 
  
  Mondlak uram mondlak
  Teljes életembe
  Apám otvórában
  Nagyobb urak jártak
  
  Azkot is uraltam
  Téged is urallak
  Azkot is uraltam
  Téged is urallak.
  

  404. Szegén Szabó jErzsi

  Szegén Szabó jErzsi
  Mind elveszté magát
  Csütörtökönn este
  A virágos kertbe.
  Csütörtökön este
  A virágos kertbe.
  
  Az ő kicsi fiját
  Apránn elaprítá
  Apránn elaprítá
  Csihánbo takará
  Csihánbo takará
  Disznyóknak kihányá.
  
  István király Broncfi
  Két szemivel látá
  Két szemivel látá
  Két fülivel hallá.
  
  Az ő kisfiának
  Keserves sírását
  Az ő kisfiának
  Keserves sírását.
  
  Anyám édesanyám
  Az éjenn álmottam
  Egy fekete kereszt
  Fejem felett vala.
  
  Apró veres gyingyek
  Rólla fődre hulltak
  Apró veres gyingyök
  Rólla fődre hulltak.
  
  Két feteke holló
  Vállaimra szálltak
  Két feteke holló
  Vállaimra szálltak.
  
  Két sing selyem sinór
  Ujjam között jádzott
  Két sing selyem sinór
  Ujjam között jádzott.
  
  Ljányom édes lányom
  Nem éppen jó álom
  Lányom édes lányom
  Nem éppen jó álom.
  
  A feteke kereszt
  Bánatjaid lesznek
  A feteke kereszt
  Bánatjaid lesznek.
  
  Apró veres gyingyek
  A könnyhullatásid
  Apró veres gyingyök
  A könnyhullatásid.
  
  Két feteke holló
  Hóhérjaid lesznek
  Két feteke holló
  Hóhérjaid lesznek.
  
  Két sing sejem sinór
  Akasztófád leszen
  Két sing sejem sinór
  Akasztófád leszen.
  
  Anyám édes anyám
  Rejtsen el ingemet
  Jönnek a katanák
  Rabolnak el éngem.
  
  Ljányom édes lányom
  Merre rejtselek el
  Merre rejtselek el
  Ne veszejszenek el.
  
  Menj bé kamarába
  Bújj el egy ládába
  Menj bé kamarába
  Bújj el egy ládába.
  
  Csak oda zúdúla
  Hetvenhét katana
  Hetvenhét katana
  'z egész kompányija.
  
  Hol van az lányotok
  Adjátok kezemre
  Hol van az lányotok
  Adjátok kezemre.
  
  Nincsen nékünk lányunk
  Rég hogy eltemettük
  Nincsen nékünk lányunk
  Rég hogy eltemettük.
  
  A következő szövegváltozattal is énekelte (ezek a felvételen nem szerepelnek):
  
  A 16) vsz után: 
  Anyám édes anyám
  Huzassa marmontot
  Huzassa marmontot
  A két ablak alá.
  
  A 19) vsz után: 
  Szerettelek rózsám
  De nem jókedvemből
  Szógálom a császárt
  Nagy kénytelenségből.
  
  Felkötöm az kardot
  De nem kevélységből
  Csak a bú mondassa
  Szomorú szívemből.
  

  405. Szegény legény bújdodik a pusztába

  Szegény legény bújdodik a pusztába
  Azt se tudja, hová legyen bújába,
  Belébújik szeretője surcába
  Kimulassa magát még utoljára.
  
  Már én többé juhász legény nem leszek
  A kezembe fejővödröt sem vöszök
  Megkérdezem a ragyogó csillagot
  Juhaimot nem látta-je valahol.
  
  Láttam biz én a nagy patak széjibe
  Egy fa alá le vannak telepedve
  Eriggy rózsám költsd fel a juhaimot
  Hogy még egyszer mulassam ki magamot.
  

  406. Szegény legény vótam

  Szegény legény vótam
  Gazdag leányt vettem
  A gazdag leánynak 
  Kedvét nem lelhettem.
  
  Feleségem kincsem
  Mondj uradnak ingem
  Én bizony sohasem
  Teljes életemben.
  
  Mert apám házánál
  Nagyobb urak jártak
  Őköt sem imádtam
  S téged sem imádlak.
  
  A városba mentem
  Rojtos ruhát (kendőt) vettem
  Avval haza mentem
  A kezibe tettem.
  
  Feleségem kincsem
  Mondj uradnak ingem
  Én bizony sohasem
  Teljes életemben.
  
  Mert apám házánál
  Nagyobb urak jártak
  Őköt sem imádtam
  S téged sem imádlak.
  
  A vásárba mentem
  Piros csizmát vettem
  Avval hazamentem
  Az asztalra tettem.
  
  Feleségem, kincsem
  Mondj uradnak ingem
  Én bizony sohasem
  Teljes életemben!
  
  Mert apám házánál
  Nagyobb urak jártak
  Őköt sem imádtam
  Téged sem imádlak.
  
  Az erdőbe mentem
  Somfavesszőt szedtem
  Avval hazamentem
  A pad alá tettem.
  
  Feleségem kincsem
  Mondj uradnak ingem
  Én bizony sohasem
  Teljes életemben.
  
  Mert apám házánál
  Nagyobb urak jártak
  Őköt sem imádtam
  Téged sem imádlak.
  
  Vesszőm elékapám
  Hátához vagdosám
  Uram vagy uram vagy
  Holtomig uracskám.
  

  407. Szegény vándor fecske

  Szegény vándor fecske
  Panaszolja sorsát
  Hogy ő mennyi búval
  Éli e világját.
  Hogy ő mennyi búval
  Éli e világját.
  
  Menjünk el édes fiaim
  Nem lehet itt ülni
  Következik a hideg tél
  El kell nekünk veszni.
  Következik a hideg tél
  El kell nekünk veszni.
  
  Könnyűd nekünk az utazás
  Mert semmit se viszünk
  Útunkba rendel az Isten
  Amit mi megegyünk.
  Útunkba rendelt az Isten
  Amit mi megegyünk.
  
  Elindultunk a nagy útra
  A keleti földre
  Elérkeztünk a tengernek
  Nyúgati szélére.
  Elérkeztünk a tengernek
  Nyúgati szélére.
  
  Siránkozva panaszoljuk
  Hogy mehessünk által
  A nagy viznek szélességét
  Hogy repüljük átal.
  A nagy viznek szélességét
  Hogy repüljük átal.
  
  Megsegít minket az isten
  Mégis átrepűlünk
  Hogyha az Isten megsegít
  Még hazánkba jövünk.
  Hogyha az Isten megsegít
  Még hazánkba jövünk.
  
  A fecskének az ő sorsa
  Mint a vándorlegény
  Csak országol s bújdosódik
  Mindörökké szegény.
  Csak országol s bújdosódik
  Mindörökké szegény
  

  408. Szennyes ingem, szennyes gatyám, Mezőségen lakik anyám (Magyar)

  Szennyes ingem, szennyes gatyám, Mezőségen lakik anyám (Magyar)
  Nincsen fája se hamuja hogy az ingem megszapulja
  Ne nézd hogy én szennyes vagyok mert szívembe nincsen mocsok
  Az az egy pecsét benne van szeretlek én rózsám nagyan.
  
  Itt is terem sok szép virág madár dalol szép a világ
  De jaz mind semmit ér nekem ha ja babám nem ölelem
  És az eső szép csendesen ne sírj rózsám keservesen
  Ne sírj rózsám keservesen me' megsegít a jó Isten.
  
  Látod rózsám azt a hegyet menjünk oda szedjünk meggyet
  Én megrázom te csak szedjed csókot is kapsz de csak egyet.
  Elment az én rózsám Pestre hazajön hónap estére
  Ha hazajön haza várom de ha nem jön azt se bánom.
  
  További versszakok ugyanerre a dallamra (LLSz97): 
  
  És az eső szakad szakad szeretnélek de nem szabad
  És az eső a nyomáson ma van rajtam holnap máson
  Ki nem hiszi próbálja meg mindenki magán tanul meg
  Ki nem hiszi próbálja meg mindenki magán tanul meg.
  
  Mennyi keserűség bánot mind az én szívemre szállott
  Mennyi bánot keserűség, még a testvér is ellenség.
  Refr.
  
  Széles a víz keskeny palló igazán szeretni nemjó,
  Mer' aki igazán szeret megcsalják azt az emberek.
  Refr.
  
  Szeress szeress szőkét barnnát csak ne szeress nagygazda lányt
  Mer' a szegény szívből szeret a gazda lány csak hiteget.
  Refr.
  
  Válassz válassz jól megnézd kit mer' a szerelem megvakít
  Lám engemet megvakított s örökre megszomorított.
  Refr.
  
  Én már rózsám nem kedvellek mer' nagyon megismertelek
  Jól vigyázzon reád más is mikor veled megüsmerszik.
  Refr.
  
  Ez az élet minket illet nem a régi öregeket
  Megpróbálják víg kedvöket hadd próbáljuk a mienket.
  Refr.
  
  Nincs szebb virág a leánynál míg a legény utána jár
  Aznap szúrós kóróvá lesz mihelyet menyecskévé lesz.
  Refr.
  
  Nincs szelídebb a legénynél míg a lánynak mindent ígér
  De mikor megházasodik már csak a kocsmában lakik.
  Refr.
  

  409. Szentmiklósi ugrós

  Szentmiklósi ugrós
  LLK18j: "Szentmiklósi szökős" kétféle figurával. "Káposztásszentmiklóson mozsikáltam." A henger végén így mondja be a nevét: "Én mozsikáltam, Kristóf Vencel, körispataki ötvennyóc éves ember."
  

  410. Szentséges Szűz Mária szép liliomszál

  Szentséges Szűz Mária szép liliomszál
  Ki mindenkor szépen úgy virágozál
  Hogy szűz levél s meggyümölcsezél
  Imádj Jézust értünk, akit te szültél
  Szép liliomszál szűzek virága
  Könyörögj érettünk Istennek anyja
  Ó mely ékes vagy Mária
  Bűnösöknek szószólója.
  

  411. Szentül énekelték egy halott énekben

  Szentül énekelték egy halott énekben
  Hagyd el bűneidet élj jámbor életben
  Márta és Magdolna példa legyen ebben
  Kiről most éneklek e rövid énekben.
  
  Rész szerint szóllok én most a Szentírásból
  Rész szerint pediglen meditációkból
  Mely ismertet minket Magdolna éltéről
  És a bűnből való visszatéréséről.
  

  412. Szeretett a fene soha

  Szeretett a fene soha
  Csak meg voltam veled szokva
  Úgy meg voltam veled szokva
  El sem felejtelek soha.
  
  Nem szánt vet az égi madár
  Mégis eltartja ja határ
  Én sem szántok s nem is vetek
  Mégis elélek köztetek.
  

  413. Székely hucurka

  Székely hucurka
  

  414. Székely nóta

  Székely nóta
  

  415. Szép a tavasz, de szebb a nyár

  Szép a tavasz, de szebb a nyár
  De szép aki párjával jár
  Jaj de szép a párosulás
  Aki jeltalálja egymást.
  
  Tavaszi szél utat száraszt
  Minden madár társat választ
  Jaj Istenem kit válasszak
  Hogy egyedül ne maradjak.
  
  Elmém bolyog, mind a fölleg
  Szívem romlik, mind az évek
  Mind azt mondják nem búsúlok
  Hogy az utcákon nem sírok.
  
  Elmém bolyog, mind a felhő
  Hull a könnyem, mind az eső
  Árkot mosott az orcámra
  Mind a zápor az utcára
  Jaj Istenem kérlek verd meg
  Aki miatt gyászt viselek.
  

  416. Szép élet a legénélet tyuhaj, haj

  Szép élet a legénélet tyuhaj, haj
  Szép élet a legénélet tyuhaj, haj,
  Mert ő menyen katanának szeretejit hagyja másnak tyuhaj haj
  Mert ő menyen katanának szeretejit hagyja másnak tyuhaj haj.
  
  Szép élet a lejánélet tyuhaj haj
  Szép élet a lejánélet tyuhaj haj,
  Me nem menyen katanának szeretőt tart ő magának tyuhaj haj
  Me nem menyen katanának szeretőt tart ő magának tyuhaj, haj.
  

  417. Szép Ilona

  Szép Ilona
  S anyám anyám édes anyám
  Meg kell haljak Ilonáért
  Ilonának szépségiért
  Az ő karcsú derekáért.
  
  Fiam fiam Mónár Bálint
  Meg ne halj te Ilonáért
  Ilonának szépségéért
  Az ő karcsú derekáért.
  
  Csináltassunk ezüst malmot
  S oda gyűlnek szép éfiak
  S ott lesz köztük Szép Ilona
  S ott lesz köztük Szép Ilona.
  
  Csináltattak ezüst malmot
  S oda gyűltek szép éfiak
  Hát nincs köztük Szép Ilona
  Hát nincs köztük Szép Ilona.
  
  Anyám anyám édes anyám
  Meg kell haljak Ilonáért
  Ilonának szépségéért
  S az ő karcsú derekáért.
  
  Fiam, fiam, Mónár Bálint
  Meg ne halj te Ilonáért
  Ilonának szépségéért
  S az ő karcsú derekáért.
  
  Csináltassunk arany malmot
  S oda gyűlnek szép éfiak
  S ott lesz keztük Szép Ilona
  S ott lesz keztük Szép Ilona.
  
  Csináltattak arany malmot
  S oda gyűltek szép éfiak
  Hát nincs köztük Szép Ilona
  Hát nincs köztük Szép Ilona.
  
  Anyám anyám édes anyám
  Meg kell haljak Ilonáért
  Ilonának szépségéért
  Az ő karcsú derekáért.
  
  Fiam, fiam, Mónár Bálint
  Meg ne halj te Ilonáért
  Ilonának szépségéért
  Az ő karcsú derekáért.
  
  Tegyed magad meghóttadé
  Húzassuk meg nagyharangot
  Hótté es tette é magát
  Meghúzatták nagyharangot.
  
  Kiállott a leján anyja
  Kérdi kérdi kérdi vala
  Vajan kinek harangoznak
  Meghót meghót Mónár Bálint.
  
  Anyám, anyám édes anyám
  Nem eresztett csudáira
  Erejszen bár halálára
  Erejszen bár halálára. 
  
  Az s. 38. II. sz. felvételen a következő szöveggel énekelte:
  1-9) vsz = 1-9) vsz.
  
  Fiam, fiam, Mónár Bálint
  Meg ne halj te Ilonáét
  Tegyed magad meghótadért
  Húzassuk meg nagyharangot.
  
  Hótté es tette é magát
  Meghúzatták nagyharangot
  Kiállott a legény anyja
  S olan szépen siratgatta.
  
  Fiam fiam Mónár Bálint
  Szemed ájjon pillantólag
  Szemed ájjon pillantólag
  Lábod ájjon mozdulólag.
  
  Mene azér Szép Ilona
  Mene azér Szép Ilona
  (tovább nem tudja) ...
  
  Oda es ért Szép Ilona
  Megölelé, megcsókolá
  S é magához jól szorítá
  S é magához jól szorítá.
  
  A felvétel alkalmával még a következő szövegeket is énekelte (a kéziratból versszak-beosztás nem látható, ezért folyamatosan közöljük):
  
  Meghótt meghótt Mónár Bálint 
  Meghótt meghótt Mónár Bálint
  Anyám anyám édes anyám 
  Nem eresztett csudáira
  Erejszen bár halálára 
  Erejszen bár halálára.
  S nohát eredj Szép Ilona 
  s Nohát eredj Szép Ilona.
  Kiállott a legény anyja 
  S olyan szépen siratgassa
  Hát nehol jő Szép Ilona 
  Hát nehol jő szép Ilona.
  Fiam fiam Mónár Bálint 
  Szemed álljon pillantólag
  Szemed álljon pillantólag 
  Lábod álljon mozdulólag.
  Lábod álljon mozdulólag
  Karod álljon ölelőleg
  Karod álljon ölelőleg 
  Szájod ájjon csókolólag.
  Mene azér Szép Ilona
  Mene azér Szép Ilona
  Oda es ért Szép Ilona
  Megölelé, megcsókolá,
  S é magához jól szorítá
  S é magához jól szorítá.
  
  "Ezt a fiatalok közt tanultam. Ez igaz vót."
  

  418. Szól a kukuk szól

  Szól a kukuk szól
  Ki kapuján szól
  Benn a leján ötöződik
  Kinn a báriz forgatódik,
  Szóll a kukuk szól.
  
  Szól a kukuk szól
  Ki kapuján szól
  Kit adsz nékem királybíró
  Kivel Bécsbe menjek
  S a ződ fának árnyékjába
  Kivel beszélgessek?
  
  János öcsémvel
  János öcsémvel
  Szép ő maga szép gunyája
  Gyöngyös dolomántja.
  Szép őmaga szép gunyája
  Gyöngyös dolomántja.
  
  Szól a kukuk szól
  Ki kapuján szól
  János öcsém ződ erdőbe
  Fémlik a kard az övibe
  Szól a kukuk szól.
  

  419. Szól a kukuk szól

  Szól a kukuk szól
  Ki kapuján szól
  Demse Dávitén
  Demse Dávitén.
  Küjen pár forgatódik
  Benn Rózsikát készítgetik
  Szól e kukuk szól
  Ki kapuján szól
  Demse Dávitén
  Demse Dávitén.
  

  420. Szól a világ mit hajtok rá

  Szól a világ mit hajtok rá
  S úgy ég a tűz, ha tesznek rá
  Ha nem tesznek kialuszik
  Még végtére béhamvadzik.
  
  Szőjke vize ja Tiszának
  Mondd meg rózsám az anyádnak
  Hogy az egész Tisza mentén
  Olyan legény nincsen, mint én.
  

  421. Szóll a kukuk szól

  Szóll a kukuk szól
  Ki kapuján szól
  Küjel bárisz forgatódik
  Benn Erzsike őtöződik
  Szóll a kukuk szól.
  
  Szóll a kukuk szól
  Ki kapuján szól
  Kinn a báriz forgatódik
  Benn Erzsike őtöződik
  Szóll a kukuk szól.
  
  Kit adsz nékem bíró uram
  Kivel menjek bálba
  Ződ fának árnyékjába
  Kivel beszélgessek.
  
  János ecsémvel
  János ecsémvel
  Szép őmaga szép gunyája
  Gyüngyes dolomántja
  Szép őmaga szép gunyája
  Gyüngyes dolomántja.
  

  422. Szőlő között szépen felnőtt s a szentgyörgy

  Szőlő között szépen felnőtt s a szentgyörgy
  Mert e harmat s a szentgyörgyöt lejüti.
  
  Mert a szentgyörgy későn fogott cikázni
  Még a földből mos' fogott sorogolni.
  
  Sárig virág ha leszakasztanálok
  Mit mondanál ha jelhirvasztanálak.
  
  Mit mondanék nem mondanék egyebet
  Sohase lásd meg az eget s a földet.
  

  423. Szőr szökött a szemembe

  Szőr szökött a szemembe
  Leveronda linda
  Há je szőrvel mit akarsz
  Leveronda linda.
  
  Szitát kössek belőle
  Leveronda linda
  Hᒠszitával mit akarsz
  Leveronda linda.
  
  Lisztet szitáljak vele,
  Leveronda linda
  Há' je lisztve' mit akarsz
  Leveronda linda.
  
  Málét főzzek belőle
  Leveronda linda
  Málét főzzek belőle
  Leveronda linda.
  

  424. Született világ Megváltója

  Született világ Megváltója
  Angyalok jöttek és új hírt hoztak
  Betlehemben Betlehemben
  Kirie elejszon.
  
  Jászolyban fekszik szénánn aluszik
  Jaj min' reszket jaj min' fázik
  Betlehemben Betlehemben
  Kirie elejszon.
  

  425. Születésin Istennek

  Születésin Istennek
  S az angyalok örülnek
  És vígann énekelnek
  Dicsőség az Istennek.
  
  S a szűz Istent fogadá
  Szent szüle jez világra
  És szűzen megmaradott,
  És szűzen megmaradott.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Szent angyal mennyből hirdet
  Pásztoroknak örömet
  Hogy megváltónk született
  Hogy megváltónk született.
  

  426. Szűz anyád örvendezik (bucsus ének)

  Szűz anyád örvendezik (bucsus ének)
  
  Szűz anyád örvendezik
  Úr Krisztosz
  Mi rólunk emlékezik
  Úr Krisztosz
  Előtted esedezik
  Előtted esedezik.
  
  Szűz anyád örvendezik
  Úr Krisztosz
  Mi rólunk emlékezik
  Úr Krisztosz
  Előtted esedezik
  Előtted esedezik.
  

  427. Szűz Mária

  Szűz Mária
  S e világra nékünk
  Szent fiát hozá
  S a jászolyban
  S heleztetvén őtöt
  Eképpen szólla
  S aludjál el magzatom
  Nyúgodjál virágom
  S így énekelvén
  És örvendezvén.
  S ökör, szamár
  Reája lehelvén
  Mintha mondaná
  Úr és Isten
  Most közöttünk fekszik
  Együtt vígadjunk
  Már az égi madarak
  És erdei vadok
  Őtöt imádják
  És magasztalják.
  

  428. Táncdallam szöveg nélkül ("Magyar zsukáta")

  Táncdallam szöveg nélkül ("Magyar zsukáta")
  

  429. Tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal

  Tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal
  Tele van az én szívem is keserű bánattal
  Mit ér nekem, mit ér nekem, csillag ragyogása
  Ha jaz én bús szívemnek nincs vigasztalása.
  (Var.: Ha ja sötét bánatomnak nincs vígasztalása.)
  
  Látom életemet nem igen gyönyörű
  Az én két orcámon folydogál a könyű
  Ha tudtad határát rövid szerelmednek
  Mért nem hagytál békét én árva fejemnek.
  
  Minden madárkának szabad ágra szállni
  Csak nekem nem szabad az utcán eljárni
  Titkos szerelemnek nem kell cégért dugni
  Mert vagynak irígyek s el fogják gátolni.
  

  430. Tempó

  Tempó
  "Szabó György fiúé"
  

  431. Téged Isten dicsérünk

  Téged Isten dicsérünk
  Téged Úrnak vallunk.
  
  Téged örök Atyaisten
  Minden földi állat tisztel.
  
  Szent szent
  Szent a seregeknek Ura, Istene.
  
  E világra jövendő bírónak
  Hiszünk téged lenni.
  
  Téged azért kérünk légy segítség a te szolgáidnak
  Kiket szent véreddel megváltottál.
  
  Minden napon áldunk Téged
  És dicsérjük a Te szent nevedet.
  
  Te benned bíztam Uram
  Örökké meg nem szégyenülök.
  

  432. Téli nyári laboda

  Téli nyári laboda
  Szürke lovas katana
  Téli nyári laboda
  Szürke lovas katana.
  
  Átolmenék a Dunán
  Kétkerekű kotyigán
  Visszajövék a Tiszán
  Aranyszőrű paripán.
  
  A felvételen a következő szöveg nem szerepel:
  
  Túl a vizen egy kosár
  Benne lakik egy madár
  Túl a vizen egy kosár
  Benne lakik egy madár.
  
  Várj madárkám várj várj várj
  Este hozzád jövök várj
  Megvizsgálom szívedet
  Hozzám szeretetedet.
  

  433. Tisza partján lakom

  Tisza partján lakom
  Keress fel angyalom
  Csendes folyóvíznek
  Csak zúgását hallom.
  
  Ha folyóvíz volnék
  Bánatot nem tudnék,
  Hegyek, völgyek között
  Zengedezve járnék.
  
  Két út van előttem
  Melyiken induljak
  Két szép szeretőm van
  Melyiktől búcsúzzak.
  
  Ha egytől búcsúzom
  A más megharagszik
  Így hát az én szivem
  Soha meg nem nyugszik.
  
  Udvarom udvarom
  Szép kerek udvarom
  Többé nem söpör ki
  Az én gyönge karom.
  

  434. Torda környéki hallgató

  Torda környéki hallgató
  

  435. Túl a vizen egy fa

  Túl a vizen egy fa
  Az alatt van egy tó
  Abban lakik egy hal
  Kinek neve harcsa.
  
  Nem adnám a nevit
  Száz ökör árájér
  Hát magát hogy adnám
  Széjes e világért.
  
  További variáció (felvételen kívül):
  
  Nem adnám a nevit
  Százezer aranyért
  Hát magát hogy adnám
  Szép Magyarországért.
  

  436. Túll e vizen Tótországon

  Túll e vizen Tótországon
  Szilva termett szép ződ ágon
  Szakasztottam de nem ettem
  Mert én búra teremlettem.
  
  Se nem búra se nem jóra
  Barassóba' felnőtt nyárfa
  S annak vagyon harminc ága
  S az alatt ül három árva.
  
  Merre mentek három árva
  S elindultunk hosszú jútra
  Hosszú jútra szolgálatra
  Hosszú jútra szolgálatra.
  
  Ne menjetek három árva
  Nem találtok jó gazdára
  Netok nektek hármatoknak
  Hármatoknak három vessző.
  
  Hármatoknak három vessző
  Mind a három aranvessző
  Menjetek el temetőbe
  Apátoknak anyátoknak.
  
  Csapjátok meg e mormentját
  Keljen keljen édesanyám
  Keljen keljen édesanyám
  Me’t elszakatt e gyászruhánk.
  
  Nem kelhetek gyermekeim
  Me’t elhirvadt a két lábam
  S a két lábam, s a két kezem
  S a két lábam, s a két kezem.
  
  Bár nyújtsa ki s a zár kucsát,
  S kulcsaljuk ki koporsóját
  Csókoljuk meg kezit-lábát
  Kezit-lábát két arcáját.
  
  Nem kelhetek gyermekeim
  Menjetek el hazátokba
  Vagyon nektek mostohátok
  Ki fejért adjon rivátok.
  
  Mikor fejért ad rivátok
  Vérvel virágzik hátatok
  Mikor mossa fejeteket
  Könnyűvel lobog arcátok.
  

  437. Ugrós magyar

  Ugrós magyar
  

  438. Uram szemed előtt mint nagy látó előtt hordozzuk vétkeinket

  Uram szemed előtt mint nagy látó előtt hordozzuk vétkeinket
  Melyekkel akarva vagy nem jól vigyázva bántottuk felségedet
  Kikért érdemlettünk s nagy sokszor érzettük méltó büntetésedet.
  
  De ha csapásidat s gyenge fojtásidat bűnünkkel összevetjük
  Kisebb a büntetés hogysem a szenvedés vagy amint érdemeljük
  Súlyosban vétkezünk hogy sem verettetünk noha sírva viseljük.
  
  De nézd a tunyaság vagy inkább rosszaság mire hozott bennünket
  A bűn büntetésit érezzük gyümölcsét de vakmerjségünket
  Im ugyan nem hagyjuk de sőt szaporítjuk nehezítjük ügyönköt.
  
  (Kájoni Cantionale 2. kiadás, 1719. 484.l.)
  

  439. Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár ha lehetnék,

  Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár ha lehetnék,
  Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár ha lehetnék,
  Szabad madár nem lehetek, rózsám hozzád nem mehetek,
  Salajlalaj lalalalaj lalajnamm.
  
  Anyám anyám, édes anyám, ne kiálts több átkot reám,
  Anyám anyám, édes anyám, ne kiálts több átkot reám,
  Kiáltottál már eleget, elégeld meg mindezeket,
  Salajlalaj lalalalaj lalajlamm.
  
  LLSz29j: A dallamot a prímás összevonva játsza. Teljes alakja három 16-os és egy 11-es sor. Ungváriné és több asszony három 16-os sorosnak éneklik. Siposné és más idősebb asszonyok hozzáéneklik a helyszínen lejegyzett, negyedik sort is.
  

  440. Úgy fáj az én árva szívem

  Úgy fáj az én árva szívem
  Úgy fáj az én árva szívem
  Nem t'om néked fáj-e vagy nem.
  Inima mea, inima mea
  Iar incepe-a ma durea mai.
  
  Ha fáj es há' mit tudsz tenni
  Ha fáj es há' mit tudsz tenni
  Egyszer ennek így kell lenni.
  Inima mea, inima mea
  Iar incepe-a ma durea mai.
  
  Egyszer ennek így kell lenni
  Egyszer ennek így kell lenni
  Katanának el kell menni.
  Inima mea, inima mea
  Iar incepea ma durea ma.
  

  441. Úgy meg vagyok búval rakva

  Úgy meg vagyok búval rakva
  Mind a pallagi rózsafa
  Csak egy-kettő terem rajta
  Mégis terítve jalatta.
  
  Úgy elmenyek meglássátok
  Hírem sohasem haljátok
  Mikor hírem meghaljátok
  Bús levelem olvassátok.
  
  Én Istenem még valaha
  Bús életem fordítsd jóra
  Hozd fel a régi napomat
  Hozd haza ja galambomat.
  

  442. Úgy megúntam a bújdosást

  Úgy megúntam a bújdosást
  Idegen földönn a lakást
  Idegennek jövevénynek
  Nincs becsűje a szegénynek.
  
  Éngem anyám megátkozott
  Mikor a világra hozott
  Azt az átkot mondta rejám
  Ország s világ legyen hazám.
  

  443. Úr Krisztus feltámada

  Úr Krisztus feltámada
  Ránk malasztja árada
  Ő szent vére hullása
  Lőn pokolnak romlása
  Úristen megváltá
  Mind e világot szent halálával.
  
  Alászálla poklokra
  Pokloknak váltságokra
  Szabadítván híveit
  Régi szentek lelkeit
  Úristen megváltá
  Mind e világot szent halálával.
  

  444. Üdvözítőnknek szent Anyja

  Üdvözítőnknek szent Anyja
  Menyeknek megnyílt kapuja
  Tengerenn evező csillaga
  Boldogságos Szűz Mária.
  
  Légy segítsége népednek
  Az elesett bűnösöknek
  Ki szülője Istenednek
  Anyja lettél Teremtőmnek. 
   
  Lajtha megjegyzése: Kájoni antifóna
  

  445. Verbunk frisse

  Verbunk frisse
  

  446. Verbunk

  Verbunk
  

  447. Verbunkos (furulya)

  Verbunkos (furulya)
  

  448. Verbunk

  Verbunk
  Én Ferenczi Márton hatvan éves muzsikáltam benn a kollegáimmal.
  

  449. Verbunk

  Verbunk
  LLK1j: A székely vármegyékban legismertebb verbunk. "NAGY VERBUNK"-nak, "LEGÉNYES"-nek is hívják. Figura mindig járt utána, de ha legény-tánchoz játsszák, 3-4 figura következhet a fő tánc-rész után. A figurát egyes szólótáncos járja és a cigány addig ismétli, amíg a legény bírja a tánc virtuóz, nehéz és fárasztó figuráit. Előfordul, hogy az egyik legény még javában járja a figurát s már ugrik melléje a másik legény a maga külön táncfigurájával. Ilyenkor a cigány közvetlenül kapcsol az első figurához egy másodikat, vagy egy rövid ugróst. A tánc-rendet a cigány azzal állítja vissza, hogy belekezd a verbunk kezdetébe, amikoris minden legény visszalép a tánckörbe és együtt járják mindannyian.
  

  450. Verbunk

  Verbunk
  LLK28j: Lásd a Gr 117A darabot. A lemez végén bemondás: "Én mozsikáltam, Kristóf Vencel, a társaságommal, 59 éves, kőrispataki".
  

  451. Verbuválnak Szék városán kötéllel

  Verbuválnak Szék városán kötéllel
  Elfogják a szegény legényt erővel
  A gazdának öt hat fiját 
  A gazdának öt hat fiját nem bántják
  A szegénynek ha jegy van is elfogják.
  
  Hátra kötik a két karját kötéllel
  Úgy kísérik Kolozsvárra fegyverrel
  Utána megy apja anyja 
  Utána megy apja anyja síratják
  Kérik vissza semmi pénzér' nem adják.
  
  Apám s anyám térjél vissza szomorán
  Növeld többi gyermekedet szigorán
  Növeld többi gyermekedet 
  Növeld többi gyermekedet szigorán
  Hogy fogja jel a vármegye szaporán.
  
  További versszakai (MH3873a):
  
  Megkérem én a téns nemes vármegyét
  Hallgassa meg egy árva lány kérését
  Árva vagyok azon kezdem
  Árva vagyok azon kezdem panaszom
  Nincsen senkim csak az árva galambom.
  
  Egy kis legényt szerettem az mindenem
  Gyámolóul őt rendelte Istenem
  Ez a legény sorsot húzott
  Ez a legény sorsot húzott feketét
  Nagy levélbe fel is írták a nevét.
  
  Az én rózsám nem katonának való
  Gyenge legény megrúgja ja szilaj ló
  Szegény huszár tegnap indult
  Szegény huszár tegnap indult Prágábo
  Utoljára szorított a karjábo.
  

  452. Verd meg Isten azt a szivet

  Verd meg Isten azt a szivet
  Aki kettőt hármat szeret jaja jaja, jajaja
  Mer' én csak egyet szerettem
  Mégis eleget szenvedtem csuhajja
  Mer' én csak egyet szerettem
  Mégis eleget szenvedtem, csuhajja.
  
  Azt gondoltam amíg élek
  Mindég jó napokot érek
  De jén abba megcsalódtam
  Szép babámtól elmaradtam csuhajja.
  De jén abba megcsalódtam
  Szép babámtól elmaradtam, csuhajja.
  

  453. Verje meg azs Isten az urakot (Cigánycsúfoló)

  Verje meg azs Isten az urakot (Cigánycsúfoló)
  Mér sorolták be az én Róni Peti fiamot
  Hej nume nume nále rume
  Nále rume dikhás rume
  Dikhás rume nále rume.
  
  Verje az azs Isten a pofáját
  Forró hideg rázzsa kezsit s lábát.
  Hej nume nume nále rume
  Nále rume dikhás rume
  Dikhás rume nále rume.
  
  Alacsony házs közsepébe
  Ki van azs anyám terítve
  Ej nume nume nále rume
  Nále rume dikhás rume
  Dikhás rume nále rume.
  
  Jertek rajkók sírassátok
  Nektek is édesanyátok.
  Hej nume nume nále rume
  Nále rume dikhás rume
  Dikhás rume nále rume.
  

  454. Verjen meg az Isten rózsám ha te nem vagy igaz hozzám

  Verjen meg az Isten rózsám ha te nem vagy igaz hozzám
  Verjen meg az Isten rózsám ha te nem vagy igaz hozzám
  Mer én igaz vagyak hozzád olyan mind az édesanyád
  Mer én igaz vagyak hozzád olyan mind az édesanyád.
  
  Olyan igaz mind a gyertya nem csalagattalak soha
  Olyan igaz mind a gyertya nem csalagattalak soha
  Te csaltál meg nem én téged verjen meg az Isten téged
  Te csaltál meg nem én téged verjen meg az isten téged.
  
  Verjen meg a sötét éjjel de sok örömtül zártál el
  Verjen meg a sötét éjjel de sok örömtül zártál el
  Verjen meg a piros hajnal kibe siratlak jajszóval
  Verjen meg a piros hajnal kibe siratlak jajszóval.
  

  455. Ver' meg Isten, ver' meg

  Ver' meg Isten, ver' meg
  A szeretőm anyját
  Mé' tiltotta, mé' tiltotta
  Tőllem el a lányát.
  Mé' tiltotta, mé' tiltotta
  Tőllem el a lányát.
  
  Ha néki lánya vót
  Nékem szeretőm vót
  Hogyha néki jól kedves volt
  Nékem kedvesebb volt.
  Hogyha néki jól kedves volt
  Nékem kedvesebb volt.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Aki a babáját 
  Igazán szereti
  Akármilyen sötét felhő legyen
  Mégis fölkeresi.
  
  Mer én a babámot
  Igazán szeretem,
  Akármilyen sötét legyen
  Mégis felkeresem.
  

  456. Vesek sép feleséget (Cigánycsúfoló)

  Vesek sép feleséget (Cigánycsúfoló)
  Posomántom szépséget
  Megtanítom seget verni
  Fel fogom én ébresteni
  Ovóval vuvóval
  Tüzset gerjest hajnalban.
  
  Nyomjad Rózsi a fuvót
  Veszek tarka vigánót
  Ha nem dunnog a fuvó
  Nincs a purdéknak túró
  Nincs a purdéknak túró.
  
  Ha nem cseng peng az a vas
  Nincs a purdéknak avas
  Ha nem cseng peng a kalapács
  Nincs a purdéknak kalács
  Nincs a purdéknak kalács.
  
  S máma rityem pipasár
  Asseretem fogam fáj
  Ott hadd bizsony hadd fájjon
  Megmondtam ne pipájjon
  Megmondtam ne pipájjon.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Által mentem a Tiszán
  Kilenc orsós karikán 
  Visszanézek nincs ladik
  Hát a babám hol lakik
  Hát a babám hol lakik.
  

  457. Világ végin három szent királyok szíveket gerjesztő

  Világ végin három szent királyok szíveket gerjesztő 
  Háromnémű ajándékkal ők eleredének
  E világnak áldott urát hogy megkeressék
  E világnak áldott Urát hogy megkeressék.
  
  Eggyetembe házba bemenének ékest köszönének 
  Megismérék hogy a Gyermek Ő Istenség volna
  Bizony ember e világért halandó volna
  Bizony ember e világért halandó volna.
  
  Más úton haza eredének angyali szózat miatt 
  Hogy Heródes elfeledvén az ő nagy haragját
  Kit a gyermek felől hallván szívében vett volt
  Kit a gyermek felől hallván szívében vett volt.
  

  458. Virág ökröm kiverettem a rétre

  Virág ökröm kiverettem a rétre
  Elverettem a harmatot előle
  Nem hallom a Virág ökröm kolompját
  Az én babám mással éli világát.
  
  Árva, árva olyan árva nincs mint én
  Aki olyan igazán sírjon mint én
  Sírok biz én siratom a lányságom
  Mindig sírok, míg élek e világon.
  
  Vót énnékem édes anyám de már nincs
  Mer elvitte a tavaszi nagy árvíz
  Három hete mióta mind halászom
  Könnyeimtől még a vizet se látom.
  
  Kihalásztam édes anyám kendőjét
  Ződ selyemmel rávarrattam a nevét
  Közepébe búbánatot varrattam
  Édes anyám jaj de árván maradtam.
  

  459. Zöld erdőben zöld erdőben sétál egy madár

  Zöld erdőben zöld erdőben sétál egy madár
  Kék a lába zöld a szárnya jaj de gyöngyön áll
  Hivu engem útitársnak el is menyek már
  Hivu engem útitársnak el is menyek már.
  
  "Hivo", így is "Híj-u", így is "hív-u", annyi mint "hív ő".
  

  460. Ződ az erdő, ződ a petrezselyem,

  Ződ az erdő, ződ a petrezselyem,
  Benned rózsám meghűlt a szerelem.
  
  Nemcsak meghűlt meg es fagyaskodott
  Víg szívemre búbánatat hozott.
  
  Falu végén van egy házikócska
  Abba van egy rengető bőcsöcske.
  
  A lábával rengetgeti vala
  A szájával fúdogájja vala.
  
  Aludjál aludjál Istennek báránya
  Me' most jöttél széles ez világra.
  
  Pokol kapujában felnőtt egy nagy nyárfa
  Minden ágán-bogán egy cigány purdécska.
  
  Egy nagy szél zúdúla bé pallá pokolba
  Egy nagy szél zúdúla bé pallá pokolba.
  

  461. Ződ erdőbe sík mezőbe

  Ződ erdőbe sík mezőbe
  Sétál egy madár
  Híva jéngem útitársnak
  El is menyek már.
  
  Jaj be beteg én galambom
  Talán meg is hal
  Jaj be beteg én galambom
  Talán meg is hal.
  
  Jaj ha meghal jaj ha meghal
  Haljak meg én es
  Ne maradjak ilyen árván
  Nála néküll es.
  
  Jaj ha meghal jaj ha meghal
  Haljak meg én es
  Ne maradjak ilyen árván
  Nála néküll es.
  
  Adsza babám jobb kezedet
  Sétáljunk egyet
  Menjünk bé a gyümölcsösbe
  Szakajszunk meggyet.
  
  Úgyan jól megügyeld magad
  Milyent szakasztasz
  Nehogy úgy járj mint én jártam
  Kedves galambom.
  
  Magos marton sem járhotok
  Félelem nékül
  Édes csókot sem adhatok
  Szerelem nékül.
  
  Magos marton sem járhotok
  Félelem nékül
  Édes csókot sem adhatok
  Szerelem nékül.
  

  462. Ződ erdőben szépen fütyöl s a rigó

  Ződ erdőben szépen fütyöl s a rigó
  S bésorola katonának s a bíró
  Ződ erdőben szépen fütyöl s a rigó,
  S bésorola katonának s a bíró.
  
  S hadd el bíró kutya bíró megbánod
  Hadd el bíró kutya bíró megbánod
  S megfogák a szegény legényt erővel
  S hátréköték s a két karját kötelvel.
  
  S elindíták hosszú jútra dobszóval
  S elindíták hosszú jútra dobszóval
  S leülteték karosszékbe jajszóval
  S leülteték karosszékbe jajszóval.