Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  segélj el uram isten

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  segélj el uram isten
  ahová mink elindultunk
  a hegybe a völgybe
  a rózsáknak erdejébe
  
  télizöld télizöld
  szép apró télizöld
  levelében szép zöld
  virágjában igen ékes
  
  a menyasszony háza fölött
  egy nagy felhő kerekedett
  abból esik lassú eső
  mossa össze mind a kettőt
  

  hajnal hasad csillag ragyog

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  hajnal hasad csillag ragyog
  mégis a lányoknál vagyok
  jaj istenem de szégyellem
  hogy a hajnal itt ér engem
  
  őszi harmat hideg eső
  ősszel érik meg a szőlő
  ha megérik borrá szűrik
  potus annit férjhez kérik
  
  ez a legény megkérette
  kostyál jános nem engedte
  a foglalót is rátette
  mégis magáénak tette
  

  ne aludj el két szememnek világa

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  ne aludj el két szememnek világa
  mert majd fölkel piros hajnal csillaga
  
  egyik csillag kostyál jános csillaga
  másik csillag potus anni csillaga
  
  akit adtam a jegygyűrűt add vissza
  homály fogta gyémántkövét nem tiszta
  

  dunna dunna tarka dunna

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  dunna dunna tarka dunna
  minden legény alábújna
  minden legény alábújna
  
  még olyan is találkozna
  szent györgy napig elaludna
  szent györgy napig elaludna
  

  fehér ruha a fejemen

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  fehér ruha a fejemen
  fekete gyász a szívemen
  fekete gyász a szívemen
  
  mert akit én úgy szeretek
  azzal együtt nem élhetek
  azzal együtt nem élhetek
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  kit fogadtam kit nem soha
  
  most ha élne megfogadnám
  kezét-lábát megcsókolnám
  kezét-lábát megcsókolnám
  

  szent jános áldása szálljon mireánk

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  szent jános áldása szálljon mireánk
  az úr isten éltesse a házigazdát
  
  árpájából búzájából soha ne fogyjon
  csapra ütött hordójából mindig csurogjon
  
  az úr isten éltesse ne haragudjon
  az úr isten éltesse a háziasszonyt
  
  feje foga hasa gyomra soha ne fájjon
  tyúkjaiból lúdjaibúl soha ne fogyjon
  az úr isten éltesse ne haragudjon
  

  igyunk bort, pálinkát

  (Felföld, Zoborvidék)

  igyunk bort, pálinkát
  mert most ingyen adják
  de biz utoljára
  megkérik az árát
  
  bort iszom én nem pálinkát
  nem élek én búval mint más
  nem élek én búval mint más
  
  ha én búval élnék mint más
  megölne engem a sírás
  megölne engem a sírás
  
  (1. versszak dallamára)
  igyatok egyetek
  nagy begyet rakjatok
  hogyha hazamentek
  ne panaszkodjatok
  
  ha ittatok ettetek
  innen bizony menjetek
  félen van már a hordó
  nem éri el a bordó
  

  jaj pártám jaj pártám

  (Erdély, Szilágyság, Kárásztelek)

  jaj pártám jaj pártám
  győri gyöngyös pártám
  nem elvesztettelek
  csak fölcseréltelek
  
  egy kontyért egy gondért
  egy szőke legényért
  egy kontyért egy gondért
  egy szőke legényért
  
  örömmel virrad fel
  reám e szép reggel
  örömmel üdvözlöm
  ártatlan szívemmel
  
  mert ma változott meg
  életemnek sorsa
  vagy holtig örömre
  vagy örökös búra
  
  amíg leány voltam
  szabad madár voltam
  ha reggel elmentem
  este hazamentem
  
  nem kérdték hol voltál
  hol jártál mit láttál
  időt mulasztottál
  napot halasztottál
  
  jaj pártám jaj pártám
  győri gyöngyös pártám
  aranyból ezüstből
  tündöklő koronám
  

  adjon isten egísséget

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  adjon isten egísséget
  köszönjük a vendígsíget
  köszönjük a vendígsíget
  
  köszönjük a vendígsíget
  hozzánk való szívességet
  hozzánk való szívességet
  

  három pénzt adtam

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  három pénzt adtam
  a bargulyába
  mégsem mehettem
  legelöl táncba
  legelöl táncba
  
  előre külgyik
  a kostyál jánost
  vállára adják
  a potus annit
  a potus annit
  
  ugrasd meg ugrasd
  paripa módra
  pergesd meg pergesd
  karika módra
  karika módra
  
  olyat ugorjon
  mind a paripa
  olyat perdüljön
  mind a karika
  mind a karika
  
  

  ne sirasd gyöngykoszorúdat

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  ne sirasd gyöngykoszorúdat
  ne sirasd gyöngykoszorúdat
  kötök én még neked olyant
  kötök én még neked olyant
  
  éjjel nappal kössed rózsám
  éjjel nappal kössed rózsám
  úgysem leszek többet leány
  úgysem leszek többet leány
  

  a menyasszony szép virág

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  a menyasszony szép virág koszorúja gyöngyvirág
  az a boldog vőlegény ki azt mondja az enyém
  a menyasszony gyöngykoszorú csak az én szívem szomorú
  a menyasszony szíve tája boldog minden dobbanása
  
  virágos a fa teteje koszorús a leány feje
  hullani kell a virágnak esküdni kell a leánynak
  gyere rózsám gyere már mert a szívem téged vár
  téged óhajt téged vár téged csókolni nem kár
  
  szép a leány ha lánykort ér szép hajával játszik a szél
  nem is tudja mi a bánat míg lánybarátival hálhat
  de a leány férjhez megy már s kalickába bézárt madár
  megtudta hogy mi a bánat mert az örömtől megvállott
  

  megkötötték nékem a koszorút

  (Dunántúl, Somogy, Berzence)

  megkötötték nékem a koszorút
  ágaboga a nyakamba borult
  köttek bele szép zöld rozmaringot
  közepébe csokros búbánatot
  
  ága-boga hajolt a vállamra
  keblemre zöld leveles lombja
  bús szívemre szállott víg illatja
  sok víg napom fordult siralomra
  

  este későn falu végen jártam

  (Dunántúl, Somogy, Nemespátró)

  este későn falu végen jártam
  három csillagot az égen láttam
  mind a három csak azt jelentgeti
  hogy minékünk haza el kell menni
  
  mikor az én vendégségem lészen
  összehívom az én szép vendégem
  összehívok hetvenhét szakácsot
  hogy levesbe főzzenek kalácsot
  

  kocsira ládát

  (Dunántúl, Somogy, Nemespátró)

  kocsira ládát hegyibe dunyhát magam is fölülök
  jaj anyám anyám kedves szülő dajkám de hamar elvisznek
  
  zörög a kocsi pattog a jancsi talán értem jönnek
  jaj anyám anyám kedves szülő dajkám de hamar elvisznek
  

  jeruzsálem felé de dörögnek az ágyúk

  (Dunántúl, Somogy, Kisbárapáti)

  jeruzsálem felé de dörögnek az ágyúk
  öreg baka mért vagy olyan szomorú
  hogyne volnék százados úr olyan szomorú
  most is arra visznek merre dörög az ágyu
  
  százados úr kiadja azt nékünk parancsba
  hogy ne írjon senki levelet haza
  írok bizony oly szomorú gyászos levelet
  z édesanyám szíve kőből van is megreped
  

  kaszárnya kaszárnya

  (Erdély, Mezőség, Buza)

  kaszárnya kaszárnya
  sűrű rácsos ablak rajta
  közepében egy kerek márvány asztal
  hej gyászlevelem rajta
  
  gyászlevelem rajta
  nincsen aki elolvassa
  van szeretőm egy tizennyolc éves lány
  hej aki elolvassa
  
  olvassa olvassa
  sűrű könnyeit hullassa
  ne hullasd a sűrű könnyeidet
  hej nem leszek a tied
  

  a pávának három tolla aranyos

  (Erdély, Mezőség, Magyarszovát)

  a pávának három tolla aranyos
  a pávának három tolla aranyos
  nem leszek én az erdőben több lakos
  nem leszek én az erdőben több lakos
  
  az erdőben verbuválnak kötéllel
  az erdőben verbuválnak kötéllel
  megfogják a szegény legényt erővel
  meg fogják a szegény legényt erővel
  
  a gazdagnak öt-hat fiát nem bántják
  a gazdagnak öt-hat fiát nem bántják
  a szegénynek ha egy is van elfogják
  a szegénynek ha egy is van elfogják
  
  megy utána apja anyja siratják
  megy utána apja anyja siratják
  kérik vissza száz forintért nem adják
  kérik vissza száz forintért nem adják
  

  gyere velem katonának

  (Moldva, Gajcsána)

  gyere velem katonának hallod-e
  gyere velem katonának hallod-e
  
  hét esztendő nem a világ hallod-e
  hét esztendő nem a világ hallod-e
  
  sem nem kapálsz sem nem aratsz hallod-e
  csak a császár útján sétálsz hallod-e
  
  min meguntam ezt a császárt szolgálni
  este reggel az utcáját söpörni
  
  szolgálok én míg a világ világ lesz
  míg az égen két ragyogó csillag lesz
  
  s míg az égen két ragyogó csillag lesz
  s míg a holdnak egyik fele sarló lesz
  

  sej de csillag csillag

  (Moldva, Lészped)

  sej de csillag csillag de szép hajnali csillag
  azt gondoltam soha fel sem virjad
  fel kell kelni sok szegény legénynek
  ej de katonának kell menni szegénynek
  
  ej de bíró bíró de nagy lészpedi bíró
  vegye ki a két szemed a holló
  mért írtad bé nevem katonának
  ej mikor még a lyányok sem sajnálnak
  
  ej de le az úton de le végre lefelé
  minden kis ablakban rózsa termik
  minden kis ablakban kettő-három
  ej de csak az enyém hírvad el a nyáron
  
  ej de anyám anyám öreg édesanyám
  gyűjtsön össze minden civil gúnyám
  tegye be a tiszta ládájába
  ej megy/jön a fiad hosszú szabadságra
  

  új a csizmám galambom

  (Kalotaszeg)

  új a csizmám galambom el akarom viselni
  de a császár nem akarja engedni
  engedd császár nem a te pénzed ára
  ezt a kedves galambom vette vásárfiára
  
  ha felülök galambom a fekete gőzösre
  isten tudja hol szállok ki belőle
  majd kiszállok valahol a harcmezőn
  ott lesz nekem galambom majd a gyászos temetőm
  

  ne vigyetek ne vigyetek engemet katonának

  (Kalotaszeg)

  ne vigyetek ne vigyetek engemet katonának
  nincs akire nincs akire itt hagynom a babámat
  terád bízom jó pajtásom barátom
  éljed vele világodat világodat nem bánom
  
  nem forog a nem forog a dorozsmai szélmalom
  levelet írt levelet írt az én kedves galambom
  mit ér nékem a száz aranyos levele
  ha én magam nem beszélhetek vele
  

  azt gondoltam hogy nem leszek katona

  (Kalotaszeg)

  azt gondoltam hogy nem leszek katona
  gondot viselek az édesanyámra
  de már látom semmi se lesz belőle
  reábízom a jóságos istenre
  
  marsadjusztéromban állunk egész nap
  gyenge vállam feltöri a cakompakk
  de a szívem nem töri fel semmi sem
  haptákban is rád gondolok kedvesem
  
  nem hiszed hogy elmegyünk a csatába
  majd elhiszed úgy alkonyat tájába
  hej homályos lesz akkor a két orcám
  mikor tőled el kell válnom szép rózsám
  
  jaj istenem hogy nézheted el eztet
  háborúba viszik a szeretőmet
  sír az apa sír a testvér s szerető
  mikor lesz már teli az a temető
  

  az én kispejlovam nem szereti

  (Kalotaszeg)

  az én kispejlovam nem szereti a szénát meg a zabot
  hej de amióta amióta a zöld árpára szokott
  az én kisangyalom szoktatta a lovamat az árpára
  engem pedig fiatalon engem pedig maga mellé az ágyra
  
  ej te hamis kislány mért szoktattál magad mellé az ágyba
  nem gondoltál arra hogy engemet elvisznek katonának
  besoroztak engem el is visznek a regátba hadi munkára
  azt a kutya mindenit azt a betyár mindenit a világnak
  

  sej az én lovam

  (Alföld, Alsó-Tisza vidék, Zenta)

  sej az én lovam megérdemli a zabot
  megkerülte kétszer magyarországot
  harmadszor is meg akarta sej de kerülni
  sej de az apám nem akarta engedni
  
  sej szombat este érkeztem a csatábu
  leesett a vas a lovam lábáru
  nyisd ki kovács azt a füstös műhelyajtódat
  sej vasald meg az almásderes lovamat
  

  hej csillag csillag

  (Erdély, Kalotaszeg, Körösfő)

  hej csillag csillag szép hajnali csillag
  éjfél körül de hamar megvirrad
  föl köll kelni sok szegénylegénynek
  hej katonának kell menni szegénynek
  

  adjon isten jó éjszakát

  (Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

  adjon isten jó éjszakát annak az anyának
  ki a fiát fölneveli lovaskatonának
  ej élet de gyöngy élet a katona élet
  csak az menjen katonának ki minket nem szeret
  
  száztalléros katonának de jól vagyon dolga
  iszik eszik a sátorba semmire sincs gondja
  ej élet de gyöngy élet ennél szebb sem lehet
  csak az jöjjön katonának aki minket szeret
  

  este későn megperdítik a dobot

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  este későn megperdítik a dobot
  este későn megperdítik a dobot
  kiadják a nehéz parancsolatot
  kiadják a nehéz parancsolatot
  
  magyar fiúk kezdődik a háború
  magyar fiúk kezdődik a háború
  de azért tük ne legyetek szomorúk
  de azért tük ne legyetek szomorúk
  
  ki van téve a magyarnak zászlója
  ki van téve a magyarnak zászlója
  de sok legényt feleskettek alatta
  de sok legényt feleskettek alatta
  
  én magam is felesküdtem alatta
  én magam is felesküdtem alatta
  az én rózsám keservesen siratja
  az én rózsám keservesen siratja
  

  megy a nap lefelé

  (Dunántúl, Fejér megye)

  megy a nap lefelé
  a kaszárnya felé
  ballagnak a gyerekek
  a tizennyolc évesek
  a kaszárnya ajtón befelé
  
  bemegy a szobába
  leül a vaságyra
  búnak hajtja a fejét
  hullatja a könnyeit
  arra a tábori ruhára
  
  istenem istenem
  mit kell megérnem
  elvisznek katonának
  itt hagyom a babámat
  a fiatal gyerekek számára
  

  gyere pajtás katonának

  (Erdély, Kalotaszeg, Nádasmente)

  gyere pajtás katonának
  jobb lesz dolgod mint apádnak
  nem kell kaszálj nem kell kapálj
  csak a kaszárnyába sétálj
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  mer az idegen az első
  

  édesanyám mér szültél a világra

  (Erdély, Kalotaszeg, Nádasmente)

  édesanyám mér szültél a világra
  kilencfontos ágyúgolyó számára
  kilencfontos ehaja ágyúgolyó megtanál
  azt se mondom volt nékem édesanyám
  
  megátkozott engem az édesanyám
  hogy ne legyen se országom se hazám
  csipkebokor ehaja legyen az én szállásom
  ott se legyen soha megmaradásom
  
  nincsen csillag az egen már lehullott
  nékem sincsen szeretőm mer elhagyott
  lesz még csillag ehaja sűrű csillag az égen
  nékem is lesz szeretőm még a héten
  
  megátkozlak mér elhagytál engemet
  mer még a nap is elhagyja az eget
  amerre jársz ehaja legyen ott földindulás
  jusson eszedbe a szerető-hagyás
  
  azt kívánom kisangyalom teneked
  hogy az út is rózsát nyíljék előtted
  a fűszál is ehaja piros almát teremjen
  a te szíved engem el ne felejtsen
  

  vágják az erdőn az utat

  (Erdély, Kalotaszeg, Nádasmente)

  vágják az erdőn az utat
  viszik a magyar fiúkat ehajja
  mind elviszik szegényeket szegény magyar legényeket ehajja
  mind elviszik szegényeket szegényeket
  mind elviszik szegényeket szegény magyar legényeket ehajja
  

  lehajlott e kökény ága

  (Moldva)

  lehajlott e kökény ága katonának van egy árva
  nincsen anyja ki sajnálja vagyon apja ki megjárja
  vagyon apja ki megjárja megjárná de nincs parája
  viszik legényeknek szépjit országunknak ékességit
  kit lefelé kit felfelé egyet sem hazája felé
  elfordítják napkeletre de nem az engedelmikre
  elfordítják napnyugatra de nem a nyugodalmára
  
  

  keserű víz nem hittem hogy ides légy

  (Erdély, Kalotaszeg, Sárvásár)

  keserű víz nem hittem hogy ides légy
  kisangyalom nem hittem hogy csalfa légy
  csalfasággal csaltad meg a szivemet
  de én azért nem átkozlak tégedet
  
  piros rózsa ha leszakítanálak
  mit mondanál babám ha elhagynálak
  nem mondanék kisangyalom egyebet
  sose lásd meg a csillagos nagy eget
  

  körösfői részeg alatt

  (Erdély, Kalotaszeg, Körösfő)

  körösfői részeg alatt
  három kislány zabot arat
  ej haj zabot arat a lovának
  szeretőt keres magának
  ej haj zabot arat nem vadlencsét
  lányt szeretek nem menyecskét
  
  mondd meg babám vagy izend meg
  mért haragudtál énrám meg
  én azt nem izenem meg se mondom
  mer én terád nem haragszom
  én azt nem izenem meg se mondom
  tudod te hogy mért haragszom
  
  

  virág virág sárga virág

  (Erdély, Kalotaszeg, Sárvásár)

  virág virág sárga virág
  nem élek én még a világ
  ej haj addig iszom amíg élek
  ha meghalok semmit érek
  
  azt gondoltam még a világ
  mindig ég a gyertyavilág
  ej haj de már látom hogy elalszik
  rám a világ is haragszik
  

  általmennék én a tiszán

  (Erdély, Kalotaszeg)

  általmennék én a tiszán neki kolozsvárnak
  nekilöktem juliskát a szénaboglyának
  ej juli julcsa a te szemed furcsa
  ej juli julcsa a te szemed furcsa
  
  széles a balaton vize keskeny a híd rajta
  ne menj arra kisangyalom mert leesel róla
  ej hadd el hadd el beugrom a vízbe
  ne legyek én senkinek megunt szeretője
  

  aranykút aranykút aranyveder rajta

  (Erdély, Kalotaszeg)

  aranykút aranykút aranyveder rajta
  odajár a rózsám a lovát itatja
  
  nem lovát itatja magát fitogtatja
  szép piros orcáját vélem csókoltatja
  
  csak azért szerettem az oláh menyecskét
  hogy meg tudta fejni a jó sára kecskét
  

  a kaszárnyakapuba kiállott egy regruta

  a kaszárnyakapuba kiállott egy regruta
  sárga cukrot recsegtet engem oda kecsegtet
  nem hajlok a szavára nem leszek a babája
  
  ha te csóka csicsóka fészket rakott a fára
  diófa tetejére az én rózsám kertjébe
  verd meg isten verd meg azt kinek szíve nem igaz
  lám az enyém oly igaz hajlik mint a lágy viasz
  

  kicsi tulok nagy a járom

  (Erdély, Mezőség, Magyarszovát)

  kicsi tulok nagy a járom fiatal még az én párom
  kerek három évig várom mégis ő lesz az én párom
  s kicsi tulok nagy a szarva nem fér be az istállóba
  le kell a szarvából vágni el kell a babámtól válni
  
  száradj el bokor hegytetőn száradj el kedves szeretőm
  úgy száradj el mint a nádszál mint a lekaszált szénaszál
  s verd meg isten azt a vermet ahol az én rózsám termett
  ne teremjen más egyebet csak a sok keserűséget
  
  s én is voltam mikor voltam virágok közt virág voltam
  de rossz kertészre jutottam keze alatt elhervadtam
  s én is voltam valaha szép asszonynak kocsisa
  de megrúgott a lova hogy egye meg a kutya
  

  csak azt mondd meg rózsám

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
  fölszántom én aztat aranyos ekével
  be is vetem én azt szemenszedett gyönggyel
  el is boronálom sűrű könnyeimmel
  
  amerre én járok még a fák is sírnak
  gyenge ágairól levelek hullanak
  hulljatok levelek rejtsetek el engem
  mert akit szeretek mást szeret nem engem
  

  le is szállnak fel is szállnak a fecskék

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  le is szállnak fel is szállnak a fecskék
  jaj de búsan telnek tőled az esték
  látod babám eljöhetnél egy este
  meglátnád a bús szívemet lefestve
  s látod babám eljöhetnél egy este
  meglátnád a bús szívemet lefestve
  
  el is mennék én hozzátok egy este
  ha az anyád a kapuban nem lesne
  de az anyád olyan huncut menyecske
  meghallgatta mit beszéltünk az este
  
  én az éjjel nem aludtam egy órát
  hallgattam a régi babám panaszát
  éjfél után mondta meg hogy mi baja
  ő szeretne de az anyja nem hagyja
  

  szennyes ingem szennyes gatyám

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  szennyes ingem szennyes gatyám mezőségen lakik anyám
  nincsen fája se hamuja hogy az ingem megszapulja
  ne nézd hogy én szennyes vagyok me' szívembe nincsen mocsok
  az az egy pecsét benne van szeretlek én rózsám nagyon
  
  itt is terem sok szép virág madár dalol szép a világ
  de az mind semmit ér nekem ha a babám nem ölelem
  es az eső szép csendesen ne sírj rózsám keservesen
  ne sírj rózsám keservesen me' megsegít a jó isten
  

  hajtsd ki rózsám az ökreket

  (Erdély, Mezőség, Szék)

  hajtsd ki rózsám az ökreket legeltesd meg szegényeket
  bárson fűre ne hajtsd üket mer elveszik a szűredet
  s ha elveszik a szűredet mivel takarsz bé éngemet
  van nekem egy cifra bundám bétakarlak kedves rózsám
  
  azt mondja a kokuk madár nem sokáig élek én már
  sírba viszen a búbánot meghalok rózsám utánod
  

  kossuth izenete eljött

  (Felcsík)

  kossuth izenete eljött
  magyar nemzet talán győzött
  nekünk es most el kell menni
  szabadságér ki kell állni
  
  mind elmennek a legények
  mindennapi reménységek
  mind elmennek katonának
  kossuth lajos huszárjának
  
  búcsúzásunk rövid legyen
  bús szívünkben kárt ne tegyen
  mü elmenyünk közületök
  isten maradjon véletök