Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Címlap » Piaristák » Himnusz.html

  A piarista himnusz

  O Pater parvulorum,
  norma virtutum!
  De coelis in clientes
  flecte obtutum.

  Ah, vide prostratum
  Tibi commendatum,
  iuventutis agmen.
  Hoc per Te sit totum
  Christo devotum.

  Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez

  Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
  Nagyra törekvő, nemes ifjúságnak
  Hitre, tudásra, szép életre, jóra
  Példaadója!

  Zsenge korodtól halottad a Hangot:
  Szent hivatásét, mely szívedben zsongott.
  S mentél utána egy életen végig,
  Róma szívéig.

  Hittel utána Isten hívásának
  Mentél szívéig szegény ifjúságnak.
  Szent nyomaidban vívja nemes harcát
  Ifjú magyarság.

  Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz
  Állhatatosan az Isteni Szóhoz
  Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk:
  Légy a vezérünk.

  Sík Sándor Sch.P.

  Himnusz a Kegyes Iskolák Királynéjához

  Szép Királynéja Kegyes Iskoláknak!
  Anyja a zsenge ifjúságnak;
  Bölcsesség sóját, kegyelem árját
  Áldott szívedtől hű fiaid várják.

  Nagy neved lángol iskoláink pajzsán.
  Légy közbenjárónk szent Fiadnál!
  Hadd bontakozzék ember-mivoltunk:
  Szent pietásban egyre gyarapodjunk!

  Szentatyánk hangját vésd mindünk szívébe:
  ,,Bő tudománykincs lelkünk éke,
  Ámde éltünkre arany koronát
  Hősies jóság, ragyogó erény ád.''

  Simon Sándor Sch.P.

  Tanítás előtti ima

  Jöjj el, Szentlélek Úristen,
  igazság és szeretet Lelke,
  adj nekünk jó lelket,
  kedvet, szorgalmat és kitartást
  ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
  Világosítsd meg értelmünket,
  hogy a természetben és az emberi életben
  fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
  Növelj és alakíts bennünket,
  hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
  az igazság szolgálatára,
  és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
  Krisztus, a mi Urunk által! Amen.

  Tanítás utáni ima

  Urunk, Jézus Krisztus,
  Te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
  az Igazság, amelyet keresve keresünk,
  az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
  Hálát adunk mindenért,
  amit ma kaptunk tőled.
  Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
  szüleinket és tanárainkat!
  Segíts továbbra is,
  hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
  ahogy tanítványaidhoz illik!
  Add, hogy eredményeink és kudarcaink
  egyformán Hozzád vezessenek.
  Te pedig vezess minket Atyádhoz,
  akit Veled és Általad dicsérünk
  most és mindörökké. Amen.