Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Címlap » Piaristák » Kronologia.html

  Kalazanci Szent József életének fontosabb dátumai

  1557Megszületik Peralta de la Salban (Spanyolországban).
  1568Estadillába költözik a trinitárius atyákhoz, hogy elvégezze grammatikai tanulmányait.
  1571Léridában elkezdi egyetemi tanulmányait filozófiából és jogból.
  1575.április 17-én felveszi a tonzúrát.
  1578Elköltözik Léridából, s Valenciába megy, hogy teológiát tanuljon.
  1579Valenciából átköltözik Alcalába.
  1580Bátyja, Pedro, valamint édesanyja halála miatt visszatér Peraltába. Valószínűleg az egész évben Peraltában maradt. Ez az év a betegség és a fogadalom éve.
  1581Folytatja teológiai tanulmányait Léridában.
  1582.december 17-én felveszi a kisebb rendeket Huescában.
   december 18-án szubdiakonátus Huescában.
  1583.április 9. diakonátus Fragában.
   december 17. papszentelés Sanahújában.
  1584februárjától 1585 júniusáig Barbastróban van, a domonkos püspök, Felipe de Urríes szolgálatában.
  1585.Peraltában van, majd augusztusban és szeptemberben Monzónban Gaspare de la Figuera püspökkel.
   Októberben elkíséri Figuera püspököt Montserratba, majd ott marad 1586 februárjáig.
  1586Egy évig Peraltában marad, ahol eközben meghal az apja.
  1587.február 12-től Urgelben a kanonokok káptalanjának titkára és szertartója, egészen 1589. január 27-ig.
   1587. júniusától 1589 áprilisáig Antoni Janer kereskedő házában lakik.
  1588novemberében kinevezik Claverol és Ortoneda plébánosának.
  1589.február 3-tól az egyházmegye püspökének, Andrés Capillának a tanácsosa; áprilisban a püspöki palotába költözik.
   Június 28-tól vizitátora, majd július 1-től elöljárója Tremp kerületének, illetve vikariátusának.
  1591utolsó hónapjaiban lemond minden hivataláról és készül római útjára, de előbb megszerzi a teológiai doktorátust (valószínűleg 1591. december 3. és 1592 januárjának vége között).
  1592Rómába érkezik februárban. Biztosan Rómában volt már február 27-én, s a Palazzo Colonnában lakott a Santi Apostoli téren. A Palazzo Colonnában maradt tíz évig, 1602-ig.
  1595Beiratkozik a Tizenkét Szent Apostolról nevezett Főtestvérületbe.
  1597Felfedezi a Santa Doroteában működő kis iskolát, és csatlakozik hozzá. Ez a piarista iskolák hivatalos „születési dátuma”. Beiratkozik a Keresztény Tanítás Testvérületbe.
  1598Rómát elönti a megáradt Tiberisz. A hagyomány szerint Lellisi Szent Kamill társaságában segítette a veszélyeztetetteket.
  1599Beiratkozik a Szent Ferenc Stigmáiról nevezett Testvérületbe. Valószínűleg augusztusban zarándokol el először Assisibe.
   Június 10. Első próbálkozása annak érdekében, hogy az iskolákat vállalja fel a Keresztény Tanítás Testvérülete.
   
  1600Szentév. Róma központjába költözteti az iskolát, az Osteria del Paradiso mellé, a Campo dei Fiori közelébe (február 26-án meghal a Santa Dorotea plébánosa). Beiratkozik a Zarándokok Szentháromságról nevezett Testvérületébe, valamint a Segítő Szűz Máriáról nevezett Testvérületbe.
  1601.március 27. Második próbálkozása annak érdekében, hogy az iskolákat vállalja fel a Keresztény Tanítás Testvérülete.
   július 1. Nem sikerül az a törekvése sem, hogy megválasztassa magát az említett testvérület elnökévé.
   Úgy dönt, hogy végleg az iskolának szenteli életét.
  1602Az iskola a Palazzo Vestriben kap helyet, az éppen épülőfélben lévő Sant'Andrea della Valle templom mögött. Az átköltözés 1601. november 1-re tehető.
   Otthagyja a Palazzo Colonnát, és beköltözik a Palazzo Vestribe.
  1603Megszületnek az első szabályok a Római Kegyes Iskolák Tiszteletreméltó Kongregációjának közösségi életéhez.
   Leesik a lépcsőről, és eltöri a combját.
   Gaspare Dragonetti csatlakozik a Kegyes Iskolákhoz.
   Ezekben az években (1602–1605) felülvizsgálják az iskolákat (vizitáció). Ezt az ellenőrzést Silvio Antoniano és Cesare Baronio bíborosok kezdeményezték.
  1605novemberének első napjaiban az iskola átköltözik a Palazzo Manninibe, a San Pantaleo térre.
  1606Engedélyt kapnak, hogy a városban alamizsnáért kolduljanak.
  1607Ludovico Torres bíborost március 24-én kinevezik a Kegyes Iskolák védnökévé (1609. július 9-én halt meg).
  1610Juan García del Castillo kispap csatlakozik a piaristák kongregációjához.
  1612.május 31-én Glicerio Landriani csatlakozik a piaristák kongregációjához öt társával együtt.
   Októberben megkapják Palazzo Torres-t, azaz a San Pantaleó-házat.
  1613.január 12-én Benedetto Giustiniani bíborost nevezik ki a Kegyes Iskolák védnökévé.
  1614.január 14. Az Inter Pastoralis kezdetű bréve megjelenése, amely egyesíti a Kegyes Iskolák Kongregációját a Luccai Kongregációval.
  1616Iskola alapítása Frascatiban: Kalazancius augusztus 16-án érkezik Frascatiba.
  1617.március 6. Az Ad ea per quae kezdetű bréve kihirdetése, amely jóváhagyja a Kegyes Iskolák Páli Kongregációját.
   Március 25. Kalazancius beöltözik a szerzet ruhájába a Palazzo Giustinianiban, majd tizennégyen követik őt a San Pantaleo oratóriumában.
  1618.március 19-én Kalazancius – pápai felmentéssel a második noviciátusi év alól – leteszi az egyszerű fogadalmat.
   A narni ház alapítása.
  1619Más novíciusok fogadalma a kétéves noviciátus végén. (Valószínűleg erre az évre tehető a fogadalmi érem megalkotása.)
  1621A carcarei, a fananói és a norciai házak alapítása.
   November 18-án a Páli Kongregáció átalakul szerzetesrenddé az In supremo apostolatus kezdetű pápai brevével.
  1622.január 31-én a Sacri apostolatus ministerio kezdetű brévével jóváhagyják a rendi szabályzatot, a konstitúciókat.
   A pápa április 22-én az Apostolici muneris sollicitudo kezdetű brévével Kalazanciust kilenc évre általános rendfőnökké nevezi ki, s négy segítőtársat, asszisztenst jelöl ki mellé.
   Május 7-én Kalazancius és a négy asszisztens leteszik az ünnepélyes fogadalmat Pietro Lombardo kezébe.
  1623.február 23-án XV. Gergely a Regiminis Universalis Ecclesiae kezdetű brévével örök használatra a piaristáknak adja San Pantaleo-templomot.
   Áprilisban Kalazancius Savonába és Carcaréba utazik, május 8-án tér vissza Rómába.
   Kalazancius felállítja a genovai, vagyis a ligúriai rendtartományt, első tartományfőnöknek (provinciálisnak) pedig Pietro Casani atyát nevezi ki.
  1625.október 26-án apostoli vizitációt végeznek a San Pantaleo-templomban és házban.
  1626októberében Kalazancius Nápolyba utazik, ahol megalapítja az első házat, majd ott marad még vagy hat hónapig.
   Giacomo Graziani atyát nevezi ki római provinciálisnak, bár a provincia megalapítása már 1617-ben megtörtént: eddig maga az alapító irányította.
  1627Megalapítja a nápolyi provinciát (első provinciális Pietro Casani).
   Októberben volt az első Általános Gyűlés, amelyen létrehozták a Chierici Operarii (Klerikus Munkatársak) intézményét.
  1630.január 1-jén kezdi meg működését a Collegio Nazareno. Első igazgatója Kalazancius. A szerzetes közösség élén egy másik piarista atya áll.
   Májusban alapítják meg a firenzei iskolát.
   Felállítják a toszkánai provinciát.
  1631júniusában érkeznek Nikolsburgba (Morvaországba) a piarista atyák az első, Itálián kívüli alapításhoz.
   Novemberben – az egyetemes káptalan helyett, amely nem tudott összeülni a pestis miatt – a Rómába érkezett, a káptalanra küldött atyák Marzio Ginetti bíboros elnöklete alatt üléseznek (ő volt a szentatya római helynöke, valamint a Püspöki és Szerzetesi Kongregáció prefektusa). Ezen megállapodnak abban, hogy Kalazanciust egész életére kinevezik legfőbb elöljárónak, generálisnak.
  1632.január 12-én az Inscrutabili Divinae Providentiae kezdetű brévével Kalazanciust haláláig generálissá nevezik ki; a konstitúcióknak megfelelően négy asszisztenst jelölnek ki mellé.
  1633A palermói és a messinai házakkal megszületnek az első alapítások Szicíliában.
  1634Megalapítják a német provinciát.
  1637októberében és novemberében ülésezik az első egyetemes káptalan.
   Többek közt eltörlik az 1627-ben felállított „Klerikus Munkatársak” intézményét.
  1640Első alapítás Szardíniában, Cagliari városában.
  1641áprilisában összeül a második egyetemes káptalan.
  1642Varsóban (Lengyelországban) és Podolinban (magyar földön, az akkor Lengyelországnak zálogba adott városban) házalapítások.
   Augusztus 8. Kalazanciust másik négy atyával együtt a Szent Inkvizíció elé hurcolják. Még ugyanazon a napon el is engedik őket.
  1643.január 15-én a pápa dekrétumot bocsát ki, amellyel felfüggeszti Kalazanciust generálisi tisztségéből, leteszi négy asszisztensét, és elrendeli az apostoli vizitációt.
   Március 22-én a szomaszkai Agostino Ubaldini atya elkezdi a vizitációt, áprilisban azonban felmentik e tisztsége alól.
   Május 9-én megkezdődik a jezsuita Silvestro Pietrasanta atya vizitációja.
   Október 1-jén ül össze először a Bíborosok Kongregációja a Kegyes Iskolák ügyében. Ezt a kongregációt szeptemberben hozták létre.
  1644.július 29-én meghal VIII. Orbán pápa.
   Szeptember 15-én megválasztják X. Ince pápát.
   December 28-án X. Ince kihallgatáson fogadja Kalazanciust.
  1645.július 18-án a megbízott kongregáció azt a döntést hozza, hogy Kalazanciust helyezzék vissza a rend generálisi tisztségébe, a határozat azonban nem lép hatályba.
  1646.február 3-án a megbízott kongregáció ötödik és egyben utolsó ülésén úgy határoz, hogy lefokozza a Kegyes Iskolák Rendjét: megtiltja novíciusok felvételét, tekintettel a szerzetesrend közeli megszűnésére.
   március 16-án írja alá a pápa a lefokozást kimondó Ea quae pro felici brévét.
   Március 17-én a brévét a San Pantaleóban is felolvassák.
  1647.május 6-án meghal Silvestro Pietrasanta jezsuita atya.
  1648Augusztus 1-jén Kalazancius elmondja utolsó miséjét, majd fáradtan ágyba fekszik.
   Augusztus 2-án, vasárnap szentáldozáshoz járul az oratóriumban, ahol részt vesznek a diákok a misén, amelyet Berro atya mutat be.
   Augusztus 25-én, éjjel kettő óra körül Kalazancius meghal.
   Augusztus 27-én temetik el.
  1650.február 6-tól március 10-ig tart a „de non cultu” eljárás (a boldoggá avatási eljárás első szakasza) X. Ince pápa jóváhagyásával.
  1651Marzio Ginetti bíboros, a pápa római helyettese megindítja Kalazancius boldoggá avatási perének tájékozódó eljárását.
  1656.január 24-én VII. Sándor pápa a Dudum Felicis recordationis kezdetű brévéjével egyszerű fogadalmas kongregációként visszaállítja a Kegyes Iskolák Rendjét.
  1669.október 23-án IX. Kelemen pápa az Ex iniuncto nobis kezdetű brévéjével újból ünnepélyes fogadalmas szerzetesrenddé emeli a Kegyes Iskolákat.
   
  1721.március 7. A magyarországi rendtartomány megalapítása.
  1748.augusztus 18-án XIV. Benedek pápa ünnepélyesen boldoggá avatja Kalazanciust Rómában.
  1767.július 16-án XIII. Kelemen pápa ünnepélyesen szentté avatja Kalazanciust a vatikáni bazilikában.
   
  1948.augusztus 13-án XII. Piusz pápa Kalazanci Szent Józsefet az összes keresztény népiskolák égi pártfogójának nyilvánítja.