Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Címlap » Piaristák » Tartalom.html

  Severino Giner Guerri

  Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója

  Bevezetés

  Előzetes megjegyzés a második kiadáshoz

  Rövidítések

  1. fejezet – A boldog gyermekkor
  Peralta de la Sal
  Az Aragón Királyságban
  A Calasanz-Gastón család
  József születése
  Otthoni neveltetése
  Tanulmányai Estadillában

  2. fejezet – Egyetemi tanulmányok és szentelések
  A hagyományos változat és a hiteles adatok
  Az első időszak: a léridai egyetem
  Valencia és Alcalá de Henares
  Végső döntés: a papi hivatás választása
  Újból Léridában: szentelések

  3. fejezet – Kalazancius első papi évei
  Az életrajzírók elbizonytalanodása... és Kalazanciusé is?
  A barbastrói püspöki palotában
  Monzón: a léridai püspök szolgálatában
  A montserrati apátság apostoli vizitációja
  Peralta de la Salban: édesapja halála

  4. fejezet – A Seo de Urgel egyházmegyében
  Seo De Urgel történelmi helyzete
  Kalazancius és a székesegyházi káptalan
  Egyházi megbízott Trempben
  Az egyházmegye vizitátora és reformátora
  A leendő pedagógus hivatásának csírái?
  Róma felé

  5. fejezet – Róma: a nyugtalan keresés évei
  Arra gondol, hogy majd visszatér Spanyolországba
  Harc egy kanonokság elnyeréséért
  Irányváltoztatás: vallási és társadalmi tevékenység
  A misztika ösvényein?

  6. fejezet – A Kegyes Iskolák születése
  A kitűnő ötlet
  A Santa Dorotea in Trastevere-templom iskolája
  A ,,Kegyes Iskolák''
  Támogatók és ellenlábasok
  A legelső munkatársak
  A végleges székhely: San Pantaleo

  7. fejezet – Világi kongregációból szerzetesrend
  Egyesülés a Luccai Kongregációval
  Illúziók és csalódások
  Merész reformtervek
  Elfogadja küldetését: rendalapító lesz
  A Kegyes Iskolák Páli Kongregációja
  Az alapító első intézkedései
  A Kegyes Iskolák Rendje

  8. fejezet – A Kegyes Iskolák elterjedése
  Kalazancius Ligúriába utazik
  Utazás Nápolyba
  Közép-Itália
  Szicília és Szardínia szigete
  Túl az Alpokon
  Két sikertelen próbálkozás: Velence és Spanyolország

  9. fejezet – Jámborság és tudomány (pietas et litterae)
  Új szolgálatra új szerzetesrend
  A tanító szerzetesek képzése
  A litterae, vagyis a gyerekek értelmi képzése
  A pietás, vagyis a gyerekek erkölcsi és keresztény nevelése

  10. fejezet – Az 1625. évi apostoli vizitáció
  Előzmények és eredmények
  A vizitációt lezáró három irat
  A vizitáció iratai és határozatai
  Kalazancius válasza

  11. fejezet – Egyetemes káptalanok
  Az 1627-es egyetemes káptalan
  Az 1631-es egyetemes káptalan
  Elégedetlenek és vádaskodók
  Az 1637-es egyetemes káptalan
  Az 1641-es egyetemes káptalan

  12. fejezet – A nagy megpróbáltatás kezdete
  A klerikus munkatársak
  A dolgozó testvérek elégedetlensége
  Az új főszereplő: P. Mario Sozzi
  P. Sozzi mint toszkán tartományfőnök
  A fájdalmak útja

  13. fejezet – A nagy megpróbáltatás
  A generális atya felfüggesztése
  Az apostoli vizitáció
  A rend kormányzása P. Sozzi és P. Cherubini alatt
  A bíborosi bizottság első két ülése
  A harmadik ülés: múló öröm
  A két utolsó ülés: a katasztrófa

  14. fejezet – Kalazancius halála és megdicsőülése
  Hősies reménység
  Egy feddhetetlen ember halála
  Az első megdicsőülés: a temetés
  A második megdicsőülés: a rend helyreállítása
  A harmadik megdicsőülés: boldoggá, majd szentté avatás

  Kalazanci Szent József életének fontosabb dátumai