Öregdiák arcképcsarnok - Ferenczy Lajos

 

Ferenczy Lajos

FERENCZY LAJOS
Kisújszállás, 1930. október 25. – Szeged, 2004. március 19.

Elemi iskoláit Debrenecben végezte. Felsőfokú tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetem biológia-kémia szakán folytatott. 1953-ban lett okleveles biológia-kémia szakos tanár.

Már hallgató korában elkötelezte magát a növénytan mellett, a Növénytani Tanszéken dolgozott akadémiai ösztönfíjasként, majd demonstrátorként. Az egyetem elvégzése után bekerült a Növényélettani Tanszékre tanársegédnek. 1969-70-ben vendégkutató volt az USA-ban. Az 1970-es évek elején megszervezte a Mikrobiológiai Tanszéket. Mind a magyar, mind a nemzetközi tudományos közéletben aktív szerepet vállalt, az MTA 1987-ben levelező, 1995-ben rendes tagjává választotta, az USA Akadémiája 2002-ben vette fel külső tagjai sorába. Szegeden érte a halál, a szegedi Belvárosi temetőben nyugszik.

Díjat neveztek el róla. Minden évben a szegedi iskola legjobb természettudósait jutalmazzák vele.
 

Sors Áron