Vendégkönyv

Ha észrevételed, véleményed van, ne légy rest egy bejegyzést megejteni Vendégkönyvünkbe!

Hozzászólások

Fikker János:

Visegrád
Áprily Lajos emlékének

" A tavasz jött a parttalan időben,
s megállt" a visegrádi vár tövében,
ahol a Költőt, Áprilyt kerestem,
halk rímeit "a porladó" kövekben...
Hol vágyait ringatta el az álom,
itt pihent meg, az ősi Visegrádon.
A Vár alatt, " a délutáni csendben",
dalolt versének "zenéje bennem"...
"S amig dalolt, a századokba néztem",
és szülőföldem Költőjét" idéztem".
Erdélyi volt Ő,úgy szól a fáma,
hogy balladáit a szívébe zárta...
Amikor ősszel, a Fellegvárat nézte,
Kolozsvár, s Mátyás jutottak eszébe...
A kék Dunát, szőke Szamosnak vélte,
és reménykedett partjára érve,
hogy majd a Várból, ének száll az Égre,
emlékeztetve, szent testvériségre
És,hogy a Vár alatt ifjak,és leányok,
valóra váltnak minden nemes álmot...
És hitte, hogy a vágy, s a képzelet,
békét teremt majd a romok felett,
és a lelkekben megbúvó szeretet,
megtartja az "ispáni" székhelyet.
S felépít újra Várat,Palotát,
fényébe vonva e kicsiny Hazát...
Visegrád, 2003.

Fikker János:

Visegrád

A Pilis ormán, fény dereng.
Toronyiránt vezet az út.
Ügetnek,lengyelek, csehek,
királyokkal, kisért a múlt...
Robognak,német hercegek.
Szellemek szólnak a Várból.
Romok közt száll a képzelet,
üzennek: István, Róbert, Károly...
II.Endre, "Bullát" lenget.
Felfénylik, Mátyás arca.
Hallgatag árnyakat kerget,
ispánok dörgő hangja...
IV.Béla fellegvárán,
békésen leng a zászló.
Hospesek állnak a vártán,
mentoruk, IV.László...
A mélyben áradó Duna,
görgeti nemzetek vágyát.
Európának ősi Habúra,
összemossa népek határát...
Visegrád, 2003

Fikker János:

Virágvasárnap-Húsvét

Húsvét előtt,"Virágvasárnap",
hozsannáztak az emberek.
Sok, reményszínű pálmaágat,
szórt Útjára, a tisztelet...

És ünnepeltek, önfeledten,
örültek,hogy megérkezett.
A "Messiás",szamárnyeregben.
Egekbe szállt, a képzelet...

Jézus haladt, szamara hátán.
Ó, Jeruzsálem! Érkezik!
Ő az, Akit régóta vártál,
hogy megválthassa, vétkeid...

Templomodban, riadt kufárok,
pénzváltó, tolvaj csőcselék.
És, Kajafás, a kapzsi, álnok,
ki Isten Útjáról, letért...

Pimaszul vádolt, követelt,
bűntessék meg, kereszthalállal!
Nem értette a " Jövetelt",
átkozódott, sokad magával...

Kezet mosott a római,
Pilátus, bele egyezett,
súlyos keresztnek kínjai,
életével, végezzenek...

De, Istenhez, elért fohásza!
Rengett a rög, kárpit szakadt.
Az Úrnak volt Ő, földi mása,
feltámadt,és velünk maradt...
2015, Virágvasárnap

Fikker János.

A gyermekek imája

"... a legősibb ima, az újszülött kisgyermekek sírása..."
"Wollák Zoltán)

Te tudod Uram, amikor e világra jönnek,
a gyermekek sírnak. Vajon miért ?!
Hozzád fordulnak, fuldokolva,
nem ismerik a földi fényt...

Máshonnan jönnek,védett helyről,
a testük biztonságban van.
Édesanyáik,értük vajúdnak,
mellükre veszik öket, boldogan...

És megnyugodnak, a síró gyermekek,
imájuk, meghallgattatott.
Jajuk,sírások Hozzád ért Uram,
szuszogásukat Te is hallhatod...

Lelket adtál, küldtél beléjük,
nyugtatod öket, hogy ne féljenek.
Mély álomba szenderültek,
álmokkal hasítják kék eged...

Vigyázol rájuk, nődögéljenek,
irányítod kapaszkodásuk.
Gyönyörű ima, mindenik gyerek,
szeretet,és jóság a vágyuk...

2019, Április 25.

Fikker János :

Nagypéntek

Testedben,éles vasszegekkel,
szembe néztél, a rettenettel!
Az igaztalan,méltatlan halállal,
a sarkaiból kifordult világgal...
Húsodat,átszúrták a Kereszten,
átkozott Téged, sok hitetlen...
De, a római százados értett,
rájött, hogy Te a néped félted.
S már tudta, Te vagy az Igazság,
te vagy az Út, Te vagy az Élet !
És a Hegyen,hirtelen csend lett,
amikor lelked kilehelted...
A Templomban, hasadt a kárpit,
korom sötét lett, pár óráig...
Az emberek, magukba szálltak,
félve,és tétovázva vártak...
Másnap, aki sírodba tekintett,
furcsálta,hogy Téged elvittek,
a messzi űrbe, békés angyalok,
a döbbenettől,nagy volt a titok...
János,és Péter tudták,merre vagy,
hogy felemelt az Isteni Akarat...
Az asszonyok,vitték a hírt,és sírtak,
szelíd szívekben,hála imák nyíltak...
Megértették, hogy holnap újra látnak,
kérték, hozz békét, a nemtelen világnak...

2019 Április 19.

Fikker János:

Szófecsérlő,díjazott "költőinkhez"

Ne főállásban írjatok!
Dolgozzatok,mint bárki más!
Ne legyen nagy a hangotok,
ez, számotokra, bölcs tanács.

Hisz, vannak itt még olvasók!
Mind többen tudják, mi a kincs.
A verseitek, gyengék, illanók,
mérnek titeket, érdemetek szerint...

Ne legyetek hát, eltartottak !
Díjakat kolduló sereg...
A Költőink, mind nagyok voltak,
lelkük az űrben,kesereg...

Költészetetek, szalma láng!
És abból, nem tanulhat gyermek...
Ne okozzatok súlyos kárt,
legyetek, munkás tagjai a rendnek!

És, ha képtelenek lennétek erre,
javasolom,többé ne írjatok!
Nem rátok "fókuszál" a nép figyelme,
fizessetek,ti is adót!
2019 Április 11
A magyar Költészet napján

Fikker János:

Költőkről, másként...

a semmitmondás "művészeihez"

Kik vagytok ti, akik ma írtok?
ti költők bizony, nem lehettek!
Akárhány "plecsni", babérkoszorú,
nem vagytok ti, az ünnepeltek...

Mert aki Költő, igazat szól !
Negédesen, nem altathatja népét!
Gyenge "költő" lehet akárki,
a jó, nem vész el, a jó,az érték...

Nagy költőink, kűzködtek a létben
Berzsenyitől, Ady Endréig,
József Attilát nem is említem,
de Őket, olvassák, és értik...

Ó,mennyi babérkoszorús!
Semmitmondásból, lettek díjazottak!
Megittasult, önfényező poéták,
akik eltünnek holnap...

2019 Április 11.

Dr.Fikker Ede

A hippokrátészi úton

orvosi "ars poetica"

Fehér köpenyed mikor rád borul,
és naponta lép be hozzád, aki rászorul,
csak Ő létezik akkor, a beteg!
A baj, a gond, az kint reked...

Meghallgatod,és segíted Őt,
és a soron érkező, következőt.
És, otthon is, eszedbe jut a beteg,
arra gondolsz,érte még mit tehetsz ?!

Átgondolsz mindent! És ami elmaradt,
igyekszel megadni, minél hamarabb !
Magadból szeretnél adni, legtöbbet,
az ilyen-olyan kórban szenvedőknek...

Hivatásod foglya vagy! Hát áldozz!
Szeretet fűzzön, a sok elesett társhoz!
Tedd,amit kell ! Fáradhatatlanul,
a gyógyítás mellett, kutass,és tanulj!

Alig észleled, hogy az időd halad.
Hajad, fehérlik, arcod,ráncba kap.
A fáradtság, az itt-ott fájdalom,
jelzik, hogy ott állsz már, az alkonyon...

Fehér köpenyét, aki végleg leveti,
sok dolgos év után, még felemlegeti,
reá szoruló, érző betegét,
akinek, vbissza adhatta, a reményt...

Hisz, a betegség kikezdi a lelket.
Megnyugvást, békét, csak orvos teremthet.
Aki, míg él, az marad, aki volt mindenkoron,
a Gyógyító Orvos, a hű társ, szinte rokon...

Aki tudásra vágyott, rátalált a kútra !
És birtokolva azt, úgy lépett az útra!
És, az eskűvését, soha nem feledte,
a Betegért mindent! Ez volt, vezérelve !

1995, Április 04.

Fikker János:

Gyógyító testvérem

A sorsod itt, a gyógyítás volt!
Enyhítetted, mások baját!
Adtál nekünk útravalót,
hóban is, jártad a határt...

Nappal, s éjjel,háztól házik,
mentél hóban,és esőben.
Kitartásod, úgy hiányzik.
Porod,urna-temetőben...

Vigasztaló, hű szavaid,
olykor, vissza-vissza térnek.
Az emléked, ma csendre int,
rímeid, hozzám beszélnek...

Voltál orvos, költő, író !
Jobbítottad a világot !
Tényfeltáró, bölcs tanító,
aki jobb életre vágyott...

Szíved, gyötörte az élet!
Mosolyod, arcodra fagyott.
Hajnalonta, látom fényed...
Ugye, Te nem lehetsz halott ?!

2019,Április 04.

Fikker János:

Forradalom, Szabadságharc

Forr a dalom, Forradalom.
Szabadságot, a Hazának.
"48"-ban, volt alkalom,
a "Szent-Szabadságra" vágytak...

Ifjak voltak, a vezérek.
Akarták, a jót, a rendet.
Legyen élhetőbb az élet,
ösztönösen cselekedtek...

Költők voltak, és jogászok,
Istenfélők, eltiportak.
Hősök, csatasorba állók,
jogaiktól, megfosztottak...

Földbe döngölt,meghurcoltak,
rabigával sújtott népek.
Bátorsággal,Ők harcoltak,
így rendelte ezt, a végzet...

Ellen álltak, elszántsággal,
védelmezték, ezt a földet.
Szembe szálltak a halállal,
jeltelen sírokba dőltek...

Forradalom, forr a dalom.
Szabadság-harc a Jövőért.
Megriadt a bősz hatalom,
álmaikat összetörték...

Új háborúk, népirtások,
tették próbára a sorsát.
Mégis, megmaradt Hazátok,
legyen áldott, Magyarország...

Megfizetett már, mindenért.
Mártír népe a világnak.
Mi másnak jár,csak annyit kért,
Nemzete, a Szabadságnak...

2019, Március 15.-én

Fikker János :

A gyermekről...

Nincs legnagyobb kincs,nincs vagyon,
Te lennél számomra, az érték!
Nélküled, nincsen hatalom,
hiányoddal, sorsomat bemérték...
Ha mosolyogsz, az időm felderül,
szelíden süt reám a Nap.
Úgy érzem akkor, legbelül,
hogy Gyermekem, a kincs,Te vagy !
Sok Gyermek hozhat ide békét!
Segíts, hogy megszülessenek!
Ők, az egyetlen, igaz érték,
az úton, Ők kövessenek...
Legyenek jobbak, és erősek,
fejezzék be, mit hátra hagytál.
Akik holnap, utánad jönnek,
intő szavaid, értsék, hallják...

Fikker János:

Az Édesanyákról...

Dícsőség, az életet adóknak,
mert Tőlük függ a holnap!
Ők szülnek, dajkálnak,nevelnek,
önzetlenül, csak Ők szeretnek...
Betegágyadnál, Ők vigyáznak,
szűnjön fájdalmad, múljon lázad.
Homlokodról,letőrlik gondjaid,
féltésük, hitre, szeretetre int...
Nélkülük, Te sohasem élnél,
teljesítik,bármit is kérnél...
Reményt adnak,vigyázz Reájuk,
békés, biztos jövő, a vágyuk!
Köszöntsd hát Őket, alázattal,
nyugtató, szerető szavakkal !

Fikker János:

Felettünk, csakis Te....

Uram ! örülnénk mi is , mint mások.
Még mindig, gondterhelt az arcunk.
Kis országunkban, ál Messiások.
Bűnbánatot még, meddig tartunk ?

Adósságaink, rendre megfizettük.
Mi már, csak Neked tartozunk.
A várásokba, beleroppan rendünk.
Lelkünk beteg, és erőtlen karunk.

Elkelne most már, bátorításod.
Szózatod, amely nyugalomra int.
Vergődésünk, egyedül Te látod.
Csak Te tudod, enyhíteni a kínt.

Nézz le, reánk is, Teremtő Atyánk !
Hisz mi is, gyermekeid volnánk.
Védd a tűzhelyünk, kicsiny Hazánk.
Ne legyünk a jövőben is szolgák.

Felettünk, csakis Te lehetsz az Úr!
Nem parancsolhat többé senki más.
Nem maradhatunk mindig legalul.
Néped,nem lehet "hitetlen -Tamás".

Fikker János:

Ady Endre

"Halottak élén" jött felém.
"Verecke híres útján"érkezett.
Hős lelkét,Isten küldte le,
értünk dobbant Táltos szíve,.
"Verecke híres útján érkezett...

A gyötrődések hajnalán,
pogány imákat mormolt.
Elébe állt az "Ős Kaján".
Kesergett népén,és Hazán.
Pogány imákat mormolt...

Féltette népét, a Magyart !
Vajúdó sorsból vétetett.
"Ahasvérrel " fújta a dalt,
békét, szeretetet akart.
Vajúdó sorsból vétetett...

Fagytól szikrázó téli erdőn,
"Havas Krisztus Keresztet" látott.
És, hitte, Jézus mégis eljön.
Fohászkodott hittel, esendőn.
"Havas Krisztus Keresztet" látott...

Lázadozott, csókolt, remélt.
Újongott, a Kalota mentén.
A" hepe-hupás vén Szilágyban",
árvultan búsongott magában.
Újongott, a Kalota mentén...

Ahogy rozsdázva "beszökött",
megleste, Párizst,és az Őszt,
sápadó háztetők fölött,
a Szajna partjai között.
Megleste, Párizst,és az Őszt...

Az elvadult,és háborús világot,
jobbnak szerette volna látni.
Kemény hangon,ezért kiáltott.
Igazságos világra vágyott!
Jobbnak szerette volna látni...
2019 Január 27.

Fikker János:

"Vándorbölcsők"- Kopjafák...

Fából készült "vándorbölcsők",
ringassatok sok gyermeket,
élni vágyó csecsemőket.
Legyen sírás, legyen élet,
új életek, "életekben",
nődögélő, sok-sok gyermek,
csillogtassa a szemeket,
dobogtassa a szíveket,
mindenütt, a nagyvilágban!
Örvendjenek,hogy születnek,
s Földre jönnek,tiszta lelkek,
hogy születnek, s nem temetnek...
Legyen,ki a kopjafákat
megfaragja, s tele írja...
"Vándorbölcsőnek" lakója,
agg korában, nézzen vissza...
Bölcsőtől, a koporsóig,
hosszú útja legyen neki,
mert a bölcsőt,és kopjafát,
a magyar, egyként tiszteli !
2019.01.03.

Fikker János:

Az Idő, örök...

Az Idő, örök !
Csak mi számolunk.
Földi sorsunkban,
tűnő éveket...

Felkel a Nap,
és lenyugszik este.
És újra felkel
reggelente.
Lélegzünk,élünk,
álmodunk,
gondolkodunk,
és dolgozunk...
Testünk, a Föld felé
menetben,
elhasználja energiáit,
miközben lelkünk
fénybe vágyik...
Megszámoljuk, az éveket,
bölcsőnk, és koporsónk
között. Voltak Tavaszok,
Nyarak,Őszök, Telek.
Kudarcok is, és sikerek,
Csak az Idő állt,
és hűen őrködött,
teremtett, kódolt,
halandó embersorsunk
felett...
2018 December 31.

Fikker János:

A békét hozta el...

És eljött Karácsony Jézus születése
Örvendjetek hát emberek
nézzetek a Fényre...
Vílágít már egy Gyermekarc
Ő álmodik most Rólad
Az istállóban csend honol
várakozik a holnap...
És kint sok pásztor térdepel
csillag ragyog az Égen
egy üstökös most elsuhan
és ének zeng az éjben...
Hű angyaloknak dala száll
Földünket beborítja
és ünnepel már hét határ
lejött közénk a Minta...
Kit édesanyja ölbe vesz
és szorongatva félti
holnap érted keresztre megy
Ő léted sorsod érti...
Utat mutat és járhatót
csak vedd észre hogy láthass
Neked a békét hozta el
a védelmet a támaszt...
2018 December 25.

Fikker János:

Jézus s az Új Év

Mögöttem már sok-sok Karácsony
életemből sok év lepergett
volt alma színes dió a fákon
kántálók ünnepi éneke zengett...
volt "betlehem" "három királyok
voltak kipírult gyermekarcok
álmélkodó fiúcskák kisleányok
kiket a várás ébren tartott
vártuk a "titokzatos estét"
Jézusunknak megszületését
és megjött az isteni Vendég
Akinek vártuk érkezését...
És most is várjuk reménykedve
hogy érkezik s tovább marad
és megvigasztal szerre rendre
és hogy lebontja a falat
mi éket vert a földi sorsban
embert embertől elszakítva
háborút szítva minden korban
a halandókat elvakítva...
Jézus s az Új Év kopogtat az ajtón
figyelmeztet nézzünk magunkba
várjuk hát hittel kitartással
számunkra Ő maradt a minta...
2018 december 23.

Üdvözlet Mindenkinek!
A Mesterségek Ünnepén megvettem a Hegyek-völgyek között című CD-t. Szeretném a másikat is megvenni. Mi a lehetőség erre?
Cs. Kovács Mihályné Anikó vagyok. Email: cskavacsa@gmail.com
Köszönettel, Anikó

PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje
https://www.youtube.com/watch?v=h7v7ZNRt9uA

Bakk István PhS: MÚLT ÉS JELEN Aradi Éva – Bakk István – Gyárfás Ágnes
https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

Bakk István székely primor a Hunyadi-emlékév kapcsán Mátyás király reneszánsz udvarába invitálta az ünneplő közönséget és bejelentette, ...
https://youtu.be/492Cf7RqWdc

Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon...
http://bekefy.agnusradio.ro/2018/07/volt-e-magyar-genocidium-mit-er.html

Istvan Bakk: Pauline fathers in the Americas missionary work end service in the new world
http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassioen.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00010/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_201...

Fikker János:

Advent előtt

Advent előtt a Tél kopog
bezörget ajtón ablakon
ébredjetek hát emberek
vendégetek Jézus lehet
Karácsonykor Ő született
fogadjátok a Gyermeket
lássátok a szelíd mosolyt
s ahogy az Anyja Rá hajolt
földöntúli szeretetet
a Fényt és az üzenetet
megérkezett a kegyelem
megváltásod hitet terem
hogy a Földön béke legyen..
2018 Nov.30.

Fikker János :

Minden_Szentek, Halottak Napja

Szívemben élnek akiket szeretek
az Élők is és a Holtak
Akik a tegnap voltak...

Ott vannak Ők a gyertyalobogásban
mécsek fényében foszló lángban...

Az Élők akik gyertyát gyújtanak
a Holtak akikre nem süt már a Nap...

A testük földben lelkük messze már
de érintésük olykor ránk talál...

Üzennek Ők most itt vannak velünk
találkozunk hisz mi is elmegyünk...

Születésünknek célja a Halál
az Istenünk minket is vissza vár...

Élők és Holtak mind egyek vagyunk
az elmúlásban összetartózunk...

A temetőkben Minden-Szentek Napján
és aztán másnap a Halottak Napján
emlékezünk lobogó fényben várjuk
hogy megérintsen visszatérő árnyuk
Halottainknak akik a tegnap voltak
akik szerettek akik szóltak...

2018 November 01.

Fikker János:

1956

Fiúk, kicsordult véretek felszívta ez a honi föld.
A győzelemben, hittetek, és legyőztétek az Időt!
A pesti, szeles Októberben, jövőtökért harcoltatok,
sebektől vérző testetekre, az Ősz, levelet hullatott...

Voltatok, bátrak, és elszántak, mártírok, önfeláldozók!
Az Igazság volt, sorsotok, akik itt hisznek,nem hátrálnak!
Nem féltetek, korgó gyomorral védtétek Pestet,éhesen,
hol nagy a szükség,és a baj, ott mindörökké Hős terem...

Hát emlékezzünk most,Reájuk, nevesek,és névtelenek!
Istenünkhöz, a másvilágig vitték a sajgó híreket ...
Halott fiúcskák, árnya kószál, a messzi űrből csak jelez,
ügyelj, maradjon meg az Ország, a harcuk,erre kötelez !

2018,Október 18.-án

Kedves Piaristák!
Időnként meglátogatom honapjukat és böngészgetek benne. Mert: néhai Édesapám és fivéve gyakran és mindig nagy büszkeséggel emlegették, hogy a szegedi piaristákhoz jártak anno az 1900-as évek elején. :)
Megtaláltam archívumukban a bizonyítványaikat is, mind a nyolc évükről, és szerepléseiket. Nagy örömmel fedeztem fel ezeket a honlapjukon, és szeretnék érte köszönetet mondani.
További sikeres "piaristáskodást" kívánok kedves Mindannyiuknak!
Üdvözlettel: egy Sztárcsevich szülött "hetvenkedő" nagymama :)

Fikker János:

Gyerekek...

" A gyerekek, a világ mosolyai..."(Rabindranath Tagore)

"Világ mosolyai " ,gyerekek !
Nőjetek naggyá,nem habozókká.
Váltsátok meg a világot,
évezredes kínjaitól...

Ne féljetek ! Legyetek bátrak!
A gonoszok, talán meghátrálnak,
erőtöktől, és ez a század,
megváltozik, és búcsút mond,
a féktelen halálnak...

Ne akarjatok soha, háborút !
Tiszta, s hibátlan lelketekkel,
népesítsétek a tereket...
Ti vagytok, a legjobbak, a Szentek,
az emberek, Reátok még figyelnek,
"Világ mosolyai",
Drága Gyermekek...
1990

Fikker János:

Becsengettek, az Iskolába...
Elsős, kisunokámnak

Ünnep van ma, Drága kis Szentem!
Becsengettek, az Iskolába !
Zsibonganak a tanteremben,
Új Ablak nyílik a Világra...

Ott állsz a sorban,megilletődve!
Új szintre ér, az Okítás!
Kitartásodból, mához-esztendőre.
lesz "betűvetés",értékes Tudás...

Lesz, olvasás,és tantárgy-ismeret!
Fejlődni fog agyad, és az értelem,
ragyogni fog,és szül majd,ihletet,
hogy holnapod,már szebb legyen...

A szorgalom,tágítja látköröd!
Nagyobb leszel,,és szűkül a Világ!
Sohse feledd, a Tanulás örök!
Tanulva értesz,számtalan csodát...

2018,Szeptember 03

Fikker János:

Költészet Napja
"-költők,kik nem adják ki igazunkat,
rászolgálnak,ha belefulnak!"
(Illyés Gyula)

Költők, csak az igazat,
és semmi mást,
ne a magamutogatást,
a félretájékoztatást...
Ne az ömlengést,
ne csak siránkozást.
A lélekmélyről
tiszta csillogást
vetítsetek az olvasó felé...
Ne egymást dícsérjétek
önfeledten meghitt
baráti keretben!
És soha ne hazudjatok,
az emberségért
legyen szavatok
mindenkoron!
Ha Költők vagytok,
és nem"koklerek"...
Különben,ne is írjatok,
nem kellenek a bájolgó
dalok, a versek,amelyek
nem szólnak senkihez,
ne fertőzzétek a
megmaradt hitet...
2018 Április 11.

Fikker János:

Naphimnusz

Ne vakíts meg minket
gyógyítsd sebeinket
oldjad keservünket
érintsd közönyünket
tisztítsd a szívünket
lelkeinkbe fényed áraszd
holnapunkhoz
nyújtsál támaszt...
Ne tűzz ránk haraggal
csak égi malaszttal
ébreszd fel az alvót
aki elbitangolt
süss Rá új hajnallal
lelkeinkbe fényed áraszd
holnapunkhoz
nyújtsál támaszt...
Ne hagyd el nemzeted
szórd Reá fényedet
olvaszd meg a fátylat
amitől nem láthat
vakuló sereged
lelkeinkbe fényed áraszd
holnapunkhoz
nyújtsál támaszt...
Ne várjunk hiába
fényed oltalmára
szórd hát sugaraid
vezéreld útjaink
várunk a csodádra
lelkeinkbe fényed áraszd
holnapunkhoz
nyújtsál támaszt...
1999.

Fikker János:
A Hírnök

Az Isten küldött Hírnököt
hogy igazodj s legyen jövőd
hogy látva lásd és halljad is
Jézus a szeretetre int...
Feltámadt és előtted áll
és vár Reád hogy Rá találj
vigasztal és utat mutat
oldja a fájó gondjaidat...
vigyázza utad melyre lépsz
és enyhíti a szenvedést
letörli könnyed hogyha sírsz
a nyugalom terére visz...
Ő Isten s Ember Egymaga
létednek Vezércsillaga
sorsodból ne rekeszd ki Őt
Isten Fiát a Hírnököt...
2018 Április 01.

Fikker János:

Virágvasárnap

Tódul a nép fohászkodik
virágot hint az Útra
csodára vár imádkozik
és bízva vár az Úrra
Megváltót vár sorsfordítót
gyógyító szentjét várja
ma ünnepel és nincs szitok
remény vetül a tájra...
Jézus szamáron érkezik
a sokadalom áldja
a népre néz szemével int
a gyengét megtalálja...
És lengenek a pálmaágak
hozsanna zeng a légben
kérések vágyak fókuszálnak
Jézus halad a fényben...
Karnyújtásnyira Jeruzsálem
gaz főpapoknak fészke
Templomában hamis az "ámen"
vígan csencsel csalóknak népe...
Jézus leszáll ostort ragad
kiűzi onnan őket
ujjong a nép mert szent harag
tisztítja most a Földet...
2018 Március 24

Fikker János:

Húsvét

Megfeszíttetik újra Őt
az írástudó pártütők
eső szitál és mintha sírna
behavazott sorsunkba írva
roppan a súlyos nagy kereszt
magához vonz és nem ereszt
hiába fázunk a latyakban
kong az Idő a harangban
lelkünkben felsejlik az Út
a Koponyák Hegyére fut
s egy Ember roppant teherrel
tővisektől vérző sebekkel
tart felfelé az Út sarában
hallgatagon az ordító magányban
lép tántorogva számkivetve
és tudja már felér a Mennybe
sápadt az arca fénylő a szeme
Ő Isten Fia emberek Istene
de a legárvább legmegcsúfoltabb
hat órakor majd fogadják a holtak
és "harmadnapra" újra éled
megrettennek a bírák és a vének
és még Tamás is hitetlenkedik
hogy él az Úr megint...
1995

Fikker János:

Kallós Zoltánnak

Életünkben,"válaszutak",
erőt nyüvő, rögös földek,
köd, és vihar,szél,és huzat,
szeretted a Szülőfölded...

Hittel vitted, keresztedet,
nem hagytad el sújtott néped.
Megszentelted azt a helyet,
ahol szeretik a szépet...

Dalokat,és balladákat
felhoztál, az ősi kútból.
Úgy szeretted a Hazádat,
szóltál rólunk,és magunkról,

csak azt írtad. amit népünk,
igaznak,és szentnek tartott.
jelezted,hogy miként élünk,
értünk gyűjtötted a "hangot"...

Tetted dolgod, Zoltán Bátyám.
Áldjon meg az Isten érte !
Őrszem voltál, hű a vártán,
vigyáztál az ősi fényre...

De most mégis, messze mentél.
Földi utad, befejezted.
Kincsek után, kincsre leltél,
és már, nem szenved a lelked...

Fikker János:

Karácsonykor,jó, ha béke lesz...

Jön már Karácsony vége van az évnek
az ember most talán magába néz
a gond a baj még igencsak temérdek
rosszal közönnyel többé ne tetézd...

Tudatosítsd hogy nem vagy egyedül
e Földön több millió társad remél
békét jobb sorsot akar önzetlenül
előttük egyik jó példa Te legyél...

Számon ne kérj ne akarj háborút
csak azt igényeld ami jár Neked
s bár járhatatlan sok-sok út
a járhatóra tesz majd Istened...

Akard hogy hittel dobogjon szíved
ragadd meg a bizonytalan kezet
ne fordíts többé hátat senkinek
vakok előtt nyisd meg értelmedet...

Cselekedj jót szépet felemelőt
amerre jársz a fényed áraszd
ne tékozold el parányi időd
amíg Hazádnak földjén állhatsz...

Örülj hogy élsz örülj a Napnak
percnek órának ünnepeknek
az ünneplők együtt haladnak
derűt nyugalmat így keresnek...

És alázattal emlékeznek
szelíden fénylő Karácsonyokra
mikor még volt hite az embereknek
tekints testvérként a halandókra...

Egy vagy közülük és az Út közös
önámítás önhittség felesleges
hiszen együtt kell várni a Jövőt
és Karácsonykor jó ha béke lesz...

Fikker János:

Mert holnap...

A szél, a szél,surrog,süvölt,
tépázott fák,bokrok között.
Kavarog, a sok-sok levél,
táncolva,érkezik a Tél...

Hókristálya,holnap befed,
erdőt,mezőt,és völgyeket.
A fagytól, jégtől,sohse félj,
sorsodhoz, tartozik a Tél...

De,jön már "Advent",érkezik,
és, talán megtalál a hit!
Vigasztalódjál, és remélj,
Karácsonyt hoz Neked, a Tél...

Figyeld,ahogy az emberek,
várják a Fényt,amely remeg,
a messzi csillagok körül,
szeresd a társad,és örülj...

Megérted ezt az évet is,
és földi utad, célba visz!
Mert holnap,langyos fuvvalat,
olvasztja,űzi a havat...

2017 Nov.19

Fikker János:

Halottak Napja a Házsongárdban

A gyertyalángban kedves drága arcok
a tegnap még közöttünk voltak
finom metszésű súlytalan árnyak
opálos fényben üzennek a holtak...

a Házsongárd-i úton baktatunk
figyelnek ránk kik előre mentek
virágokat gyertyát mécsest viszünk
a kaptatón kísérnek a szentek...

imádkozunk amíg leszáll a köd
míg halványul a mécseseknek fénye
amíg az árnyak némán kergetőzve
víg búcsút intve merülnek a mélybe...

1987 November 02.

Fikker János:
Gyújtsatok gyertyát...

Ha kint jártok a Temetőben
gyújtsatok gyertyát emberek
senkiről meg ne feledkezzetek...

Elárvult sírnál álljatok meg
mondjatok ott is egy imát
Ki benne fekszik messze ment...

És közben gondolkozzatok
mi végre van az Élet itt
ha holnap már a test halott...

Hogy látva lásson szemetek
az Úr adott akaratot
hogy fénye felé menjetek...

Leküldte Jézust hű Fiát
legyen itt boldogságotok
fénnyel üzen a gyertyaláng...

2017 Október 31

Fikker János:

Anyanyelv...

Kincsünk a nyelv megőrzőnk menedékünk
vigasztal Ő ha bánkódunk s ha félünk
Ő bátorít mert gyógyító reményünk
a Nyelvünk Lélek amit kibeszélünk...

Az Űr fényéből sodorták össze hajdan
ég máglyaként s mint tüzes forró katlan
viszi testünket gyenge hordozóját
fogalmait fotonok hozzák...

Nyelvünkben süt a Nap és viharok dúlnak
emlékei több ezredéves múltnak
lángpírban ég Anyák Apák arca
idejét sorsát a Teremtő szabta...

Vele születünk és Ő az utolsó
nem alku tárgya tüzet is oltó
gyökökre épült szilárd szerkezet
szeresd és tiszteld Anyanyelvedet!
2017 Május 11.

Fikker János:

Anyanyelv...

Kincsünk a nyelv megőrzőnk menedékünk
vigasztal Ő ha bánkódunk s ha félünk
Ő bátorít mert gyógyító reményünk
a Nyelvünk Lélek amit kibeszélünk...

Az Űr fényéből sodorták össze hajdan
ég máglyaként s mint tüzes forró katlan
viszi testünket gyenge hordozóját
fogalmait fotonok hozzák...

Nyelvünkben süt a Nap és viharok dúlnak
emlékei több ezredéves múltnak
lángpírban ég Anyák Apák arca
idejét sorsát a Teremtő szabta...

Vele születünk és Ő az utolsó
nem alku tárgya tüzet is oltó
gyökökre épült szilárd szerkezet
szeresd és tiszteld Anyanyelvedet!
2017 Május 11.

Fikker János :
Nagyszalonta...
Arany János születésének, 200. évfordulójára

Nagyszalonta Tört Tornyában
Arany János ül magában
balladát ír történelmet
tanitgatna minden embert
szépre jóra emberségre
fordíthassa arcát fényre
magasságba mélységekbe
szárnyalhasson vágya kedve
tudja meg hogy a világon
szárba szökhet minden álom
hinni kell csak szakadatlan
erő lüktet a szavakban
elválik a jó a rossztól
a bűntelen a gonosztól
megszólalnak holtak élők
szabad életet remélők
walesi bárdok néma hősök
szenvedést és múltat őrzők
keverednek kósza Térben
távolodnak ködben fényben
haladnak az Idő síkján
van közöttük nemes hitvány
elmenőben integetnek
mennek rétnek dombnak hegynek
térnek Napba jutnak Holdba
forog pereg a vén rokka
vékonyodik fogy a szála
pecsét kerül az Ősfára
Nagyszalonta Csonka Tornya
világít a szálló porra
üzeni hogy jók legyetek
nyissátok meg szíveteket
halljatok a fületekkel
kezdjétek a reggelt kedvvel
olvassatok balladákat
kerüljétek a hibákat
tanuljatok vigadjatok
felejtsétek a haragot... 2017 Március 02.-án

Fikker János:

Testvéri szeretet...

Mint bányász aki mélyre száll le
felhozni ércet éltető szenet
alámerülök lelkembe mely tele búval
de fényt hozok Neked...

Szikrázó tiszta fényeket találok még
mivel dicsérjelek
legyen e vers az örököd
és szavaim örök jelek...

Segítettél nehéz időkben
aránytalan a talmi köszönet
fogadd el tőlem elmenőben
a kristálytiszta örömet...

Jótevőm voltál itt a Földön
az Űrben is Veled leszek
megértésed jóságod őrzöm
és végtelen szereteted...

2017 Április 23.

Fikker János:

2017 Március 15

" Mi mostan a magyar..." ? (Petőfi Sándor)

Úgy-e csoda, hogy még vagyunk !
Hogy még, hallathatjuk szavunk?
Bízva, hogy a Szabadságunk,
szavatolja a világunk...

Eleget küzdöttünk érte!
Sorsunk megérett a Fényre!
Nem élhetünk többé félve,
térden állva, mindig kérve...

Járna nekünk, a Szabadság!
Nemzetünknek,véren adták!
Drága árát, megfizettük,
senki nem harcolt helyettünk...

Mártírjaink, hősök voltak!
Helyzetünkről,bátran szóltak!
Csak azt kérték, ami járhat,
ellenségnek,és barátnak...

Anyanyelvünk használatát!
Emberséges, óvó Hazát !
Jó szomszédot, békés földet,
hol gyermeke nődögélhet...

Hol tanulhat, hol tudása,
rávetülhetne sorsára!
Magyar voltát, megbecsülnék,
honnan többé el nem űznék...

Úgy-e csoda, hogy még vagyunk !
Szárnyaljon hát álmunk, dalunk!
Értse meg már ez a Világ,
az Isten,minket megtalált!
2017 Március 14.

admin képe

Köszönjük a dicséretet!

A dátum fontosságában egyetértünk. Nekem sajnos időm nem engedi ezek pótlását.

Én pótolnám mindegyiknél...

Köszönöm a felajánlást! Ebben az esetben rögvest beírnám! :-)

Tisztelet a Szerkesztőnek!
Idejárok megnyugodni, töltekezni. Köszönet érte.
Egy apró megjegyzést, ha szabad:
a vers - szerintem - fontos jellemzője keletkezésének évszáma.
Én pótolnám mindegyiknél...
Boldog Újesztendőt!

VIRÁGVASÁRNAP

Uram! Uram! Az a Vasárnap,
Elődbe szórt virágok,pálmaágak,
a rögös útra terített ruhák,
imák, fohászok, és a vágyak...

Azóta hány Virágvasárnap !
Elhervadtak a pálmaágak,
a bűnös ember, meghasonlott,
szégyene lett a nagyvilágnak...

A Templomokban, alig vannak,
cserdítsd meg szíját ostorodnak,
űzd a pokolba az ellenséget,
híveid sírnak,és zokognak...

Várunk Reád, kétezer éve !
Itt kell még élnünk,itt a sorsunk,
Ne hagyj el minket, FiÚ-ISTEN,
segítsd a harcunk,földi dolgunk...

VIRÁGVASÁRNAP! JERUZSÁLEM!
Közel Halálod, és a Város,
falai közt Reád figyelnek,
Kereszted faragják az ácsok...
2016 Március 17.

Fikker János:
ADVENT

Hát várakozz mert várni érdemes
Akire vársz bizonnyal jönni fog
kering a Nap a Föld forog
mert csillagok közt van az otthonod...

Mindenki vár a titokzatos Ûrben
a Születéstõl reszket a Halál
mert jön a Fény Õ ide visszajár
és megsimogat mikor Rád talál...

Igyekezz hát ha sötétben éltél
legyen ünneped derûsebb napod
ha bûneidet rendre elhagyod
az ajándékot Te is megkapod...

Csendet nyugalmat szabadulást
lelked béklyói összetõrnek
súlya alatt a kavargó Idõnek
hírnökök Angyalok jönnek...

Nagy fényességben Akit vártál
szelíden szól "Igazulj, ember"
élj tisztességben szeretetben
ne légy kerékkötõ az Égi Rendben...
A "Várakozásban" derût, nyugalmat kívánok valamennyi reménykedõ társnak, szeretettel, és tisztelettel .F.János

Oldalak

Új hozzászólás

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.