Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Pecznyík Pál:

  Mi az imádság?

  Az imádság:

  • a hívő ember lélegzetvétele; érte szíve Isten iránt, hálával van tele.
  • égbe szálló mélységes hódolat; Istenünkkel a legbensőbb, szent, titkos kapcsolat.
  • beszélgetés, őszinte, gyermeki; Atyával, ki a gyermekét, áldja és szereti.
  • a lélek szerve, amellyel lélegez; imádság nélkül a lélek, elsorvad, vége lesz!
  • lelkünk szárnya, mely felfelé emel; Isten trónja elé suhan, s eléje térdepel.
  • csodás ének, lelkünk szép éneke; miért nincs a szívünk mindig, ily énekkel tele?
  • betegeknek esdő, mély sóhaja; Isten a sóhajt is hallja, s nem veti el soha.
  • lelki fohász, Istenhez, kit szeret; aki Fiát áldozta fel, minden bűnös helyett!
  • földi kérés, válasz rá mennyben van; Atyánknál, kit válaszáért, imádunk boldogan.
  • hálaadás a sok szépért, jóért; mellyel Atyánk betölt minket, Fia váltságáért!
  • csodás oltár, melyen áldozhatunk; hálaáldozattal azért, amit ad hű Urunk.
  • felelősség, mert felelős vagyok; azokért, kiket imámban, szívemben hordozok.
  • emberekhez lehajló szeretet; imádságban ölelhet át szívem, bús szíveket.
  • vallástétel, merjük hát vallani; Megváltónknak Jézust, aki meg is tud tartani!
  • lelki szemünk, amellyel láthatunk; már láthatjuk égi hazánk, melyet ád hű Urunk!
  • felemelt kéz, s míg felemelve van; bűnünk felett, világ felett, győzhetünk boldogan.
  • mély hódolat, hű Teremtőnk előtt; alázatunk, ha őszinte, Szentlelkével betölt.
  • bűnvallomás, ha bánt, kínoz a bűn; ki őszintén bánja bűnét, azon megkönyörül!
  • alázatos bűnbocsánat kérés; kinek Isten megbocsátott, nincs már abban félés.
  • megbékülés égi Teremtőnkkel; aki békére törekszik, minden gyermekével.
  • már e testben, drága benső élet; hűséges imádkozókra vár, az örök élet!