Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tima:

  1. Szent Patrik: Úti imádság
  2. Lukács evangéliuma: Ave Maria
  3. Reggelre
  4. Estére
  5. Csanád: Hálaima
  6. Assisi Szent Ferenc: Békességért
  7. Kiszámolós
  8. Ágoston imája: Ó, örök szépség (Vallomások X.38,40.)
  9. II. János Pál : Újévi ima
  10. Farkas I.: Nagyböjtre
  11. Bonaventura: Ne hidd, hogy elegendő...
  12. Kis Szent Teréz: Önfelajánlás
  13. Rudyard Kipling: Ha... (If)
  14. Mélység
  15. Bőthy Ottó: Krisztus Teste
  16. Pinczési Judit: Profanatio
  17. Jörg Zink: A teremtéstörténet visszája
  18. II. János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án:
  19. A Jézus bacilus
  20. Baranyi Ferenc: Porvers
  21. Dsida Jenő: A gyöngék imája
  22. Biblia: Egységért – olvasmány
  23. Bokor: Hiszekegy – bokros
  24. A mennyország köztünk van
  25. két kérdés
  26. Ökumenikus kánon
  27. Gyombolai Márton : A Szürkék üzenete
  28. Hegyi Béla: Hatéves voltam...
  29. Mise: Új Hiszekegy
  30. Egy keskeny út
  31. Kertész László: Nyitott száj némán is sikolt
  32. Lábnyomok
  33. A Sátán evangéliuma
  34. Angol imák
  35. Sík Sándor SP: Mi Éltetőnk
  36. A sikeres élet titka
  37. Toldalagi Pál: Anya és gyermeke
  38. Levél egy farizeusnak
  39. Kempis - Krisztus követése: Uram, íme itt állok előtted...
  40. O Pater parvulorum
  41. Sík Sándor SP: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez
  42. Simon Sándor SP: Himnusz a Kegyes Iskolák Királynéjához
  43. Dicta salutaria
  44. Szentmise előtt
  45. Sík Sándor: Verses imádság
  46. Magyarok Nagyasszonyához
  47. Newman: Ima
  48. Szent Ágoston: Isten szépségéről
  49. Szent Ágoston: Isten jóságáról
  50. Mise: Római kánon
  51. Pierre Imberdis, Xavier Perrin: Mi a te kérdésed?
  52. Jörg Zink: Hitvallás
  53. A szentatya imája Szűz Máriához
  54. Hogyan beszélhetsz garantáltan sikertelenül Jézus Krisztusról?
  55. Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata
  56. Helder Camara érsek: Ha próbára teszel
  57. A boldogságos Szűz tizenkétcsillagú koronája
  58. Corona Duodecim Stellarum Beatae Mariae Virginis
  59. Bodor Pál (Diurnus): A lezsidózott emberiség
  60. Dugonics András: Imádság magamért
  61. Szent Efrém diakónus beszédeiből
  62. Franz Edlinger: Szükségünk van-e a megtérésre?
  63. Doris Reinthaler: Felráztál
  64. Tudományos technikai forradalom
  65. Gyombolai Márton: Pusztaszeri új testamentum
  66. Hamvas Béla: A láthatatlan történet
  67. Hűségima
  68. Pilinszky János: A várakozás szentsége
  69. Advent
  70. Szent Ágoston: (A jászolban fekszik...)
  71. Király Ignác: Examen
  72. Az elmélkedésről
  73. Romano Guardini: Imádság nehéz órában
  74. Szabó Pál Tivadar: Magyar bűnbánat
  75. S. M.: Ima
  76. Szőlössy Tibor: Kárpátaljai Miatyánk
  77. „Teréz anya munkatársai nemzetközi társulatának” szabályzatá-ból
  78. Szent-Gály Kata: Keresztúton
  79. Révbíró Tamás: Hét nap, amely megríkatta a világot
  80. A vetés a fontos...
  81. Fehér Klára: Komputer
  82. Sík Sándor: Jézus Krisztus
  83. John Pinedo: Televízió zsoltár
  84. A 23. zsoltár modern változata
  85. Emberi hiszekegy
  86. A horgászó macska
  87. A fiatal és az öreg sólyom
  88. A kereszt mint tükör
  89. Lajos bácsi: A legszebb könnycsepp
  90. A legyező és a forróvizes palack
  91. Példázat kakasfestőről
  92. Gyombolai Márton: Újra küldesz
  93. Gyombolai Márton: Az én hitem
  94. Szent-Gály Kata: Testamentum
  95. Ismeretlen költő: Mindig csak adni
  96. Bódás János: Ki van jelölve a helyed
  97. Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt
  98. Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének
  99. Albert Károly: Híd vagyok!
  100. Newman bíboros: Erőssé vált bennem a hit
  101. Szabóné Mátrai Marianna: Nem helyzetekben élsz, hanem útközben
  102. A sport tízparancsolata
  103. Aradi vértanúk - 1999.
  104. Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom!
  105. Zsoltár az egyházról
  106. Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért
  107. Mi Tőkénk...
  108. Hol kezdődik a Mennyország?
  109. Fabiny Tamás: Az elveszett juh
  110. Bálintné Kis Beáta: Kavicsok
  111. Pajor András: Sztrájkolhat-e a keresztény vasutas?
  112. Startpisztolytól célszalagig
  113. Imádság
  114. Szíriai Szent Efrém: A keleti egyház nagyböjti imádsága
  115. Kínai szállóige
  116. Farkas István SP: „Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek!”
  117. Pedro Casaldáliga: Jubileumi litániák
  118. Iskolai tízparancsolat
  119. Mobil himnusz
  120. Pintér Zoltán: Kérdések
  121. Dietrich Bonhoeffer: Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj?
  122. Acsán Zsolt: Tíz ötlet böjtölésre
  123. Mégis
  124. Nepáli szerencsehozó mantra
  125. Gergely G. András: Jézus monológja a keresztúton
  126. A bárány
  127. Imádság a hivatás felismeréséért
  128. Étkezési imák
  129. - bp -: Ébredés
  130. Ablonczy Margit: Tudod-e?
  131. Simon András: Mi Atyánk...
  132. Interjú Istennel...
  133. Egy amerikai gyülekezet körleveléből: Élő egyház – halott egyház
  134. Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára
  135. A hitoktatók nyolc boldogsága
  136. John Newton: Amazing Grace
  137. BÖJT – 2001.
  138. Wayne McCarty: Így hát Isten megalkotta a földművest...
  139. Szent Patrik kódexbeli áldás
  140. Jézus Szíve ígéretei
  141. Vörös Éva: A tékozló lány története
  142. Thomas Schwaiger: Martina
  143. Mária Szeretete
  144. Szeptember havának a nyolcadik napján
  145. Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat!
  146. Sion News / Jerusalem - 0032.11.09
  147. Lelkiismeretvizsgálat – a keresztúton
  148. Falu Tamás: Esti ima
  149. Szalézi Szent Ferenc: Ima
  150. Loyolai Szt. Ignác: Önfelajánlás
  151. Eszterházy Pál Nádor (1635-1713) könyörgése
  152. Kisgyerekek kérik szüleiktől...
  153. Az ablak
  154. II. János Pál pápa imája
  155. Milyen sokféle dolgot tanulhatunk egy kutyától?
  156. Király Ignácz: Halálbüntetést? – No nem!
  157. A szünidőben
  158. Nyaralók / Kirándulók / Nyári vakációzók Tízparancsolata
  159. Egy magzat imája - Így imádkozza a keresztutat egy abortuszra ítélt magzat
  160. 25 érv a házasság előtti tisztaság mellett
  161. Pio atya imája szentáldozás után
  162. Székely asztali-áldás
  163. Mese a jövőről
  164. Az időről...
  165. Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról
  166. Magyarország felajánlása
  167. Zsoltár
  168. Tudományos technikai forradalom
  169. Franklin az erényekről...
  170. Ima
  171. Ismeretlen indiai költő imája
  172. Gertrud von Le Fort: Vissza az Egyházba
  173. Kozma László: A Mikulás mosolya
  174. Zen történet: A pokol kapui
  175. Ismeretlen szerző: Adventi kérés
  176. Theodor: Agymosás
  177. Antoine de Saint-Exupery: Fohász
  178. Nikosz Kazantzakisz: Három lélek, három imádság
  179. Pilinszky János: Tökéletesség és alázat
  180. Ha nézed a világot
  181. Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd
  182. Friedrich Nietzsche gondolata
  183. Czakó Gábor: Fogadkozás
  184. Frank Tashlin: A Medve, aki nem volt az
  185. Ajándékok,
  186. A fogyasztói keresztény Miatyánkja
  187. Átváltozások
  188. Adj Uram...
  189. Flüe-i Szt. Miklós imája
  190. Gonoszság nyolc szelleme
  191. Recept az újesztendőre
  192. Farkas József: Emberi „többletünk”
  193. Solymár József: Tanmese az uralkodók természetéről
  194. Jótanácsok
  195. J. H. Newman: Istenem!
  196. Mik a bűnök? - Örökös NEM-ek!
  197. Helén Keller: Köszönöm, Istenem, fogyatékosságomat
  198. Szent-Gály Kata: Az én imakönyvem
  199. A Nag Hammadi egyik példabeszéde
  200. L. J. Suenes bíboros: Imádság
  201. Miatyánk
  202. Szathmáry Sándor: Áram a huzalban
   Kovács Tibor: A legnagyobb hiány
  203. Fodor András: Pünkösd
   Czakó Gábor: Jöjj, Szentlélek!
  204. Teréz anya: Az élet himnusza
  205. Adelheid Cramer: Mai Miatyánk
  206. Máriássyné Szemere Katinka: A fületlen bögre
  207. Ismeretlen szerző: Szalmaszál
  208. Farkas István: Az ingaóra
  209. Sipeki Zoltán: A tücsök és a hangya
  210. A sziget
  211. Dr. Csókay András:
   Európa mindent a kereszténységnek köszönhet (Magyar Nemzet, 2003. október 18.)
   Sebészkés, avagy a zongorának támasztott tükör (Magyar Nemzet, 2003. július 31.)
   Az ember eredendően jó
  212. Czakó Gábor: Halottak napja
   Bényei József: Végrendelet
  213. Noé bárkája
  214. Szalézi Szent Ferenc: A kereszt
  215. A legnagyobb bolond
  216. Élet a születés után?
  217. Ismeretlen szerző: Judás megtérése
  218. Johannes Langer: Nem akarok hinni...
  219. Egyedül Isten
  220. Természetfölötti hallás
  221. Ágnes Begin: Figyelj és hallgass meg...
  222. Wass Albert: Előhang
  223. Három vándor az úton
  224. Kövek, kavicsok, homok...
  225. Gandhi: A tökélyről
  226. Vörös Éva: Békemeditáció
  227. Hermann Münzel: Rövid útmutató az ellenség lefegyverzéséhez
  228. Farkas István: Randevú
  229. Útravaló a hétvégére – az emberi kapcsolatainkhoz
  230. Mi lenne...
  231. Hamvazószerda
  232. G. Palau SJ: Taníts...
  233. G. Palau SJ:: Hűségesen követni kell a Mestert...
  234. Fritz testvér álma
  235. M. Gud: Már régóta szeretnék beszélni veled...
  236. A papi hivatás kegyelméért
  237. Gondolatok Istenről
  238. A vadlibák közössége – és mi...
  239. Csiu Csun-lin: A kis felhő
  240. René Remacle: A mosoly
  241. A tévénézés tízparancsolata
  242. Csendes percek
  243. A szenvedés
  244. Elie Wiesel: Az éjszaka
  245. Fohászok az életre...
  246. Jónás Árpád: Non scolae sed vitae discimus...
  247. Mi a szeretet?
  248. Mi a pap?
  249. Ismeretlen szerző: Az igazi játék
  250. Jörg Bopp: A test mint ellenség
  251. Vörös Éva: Halálos szeretet
  252. Leló: : Apukám!
  253. Ismeretlen szerző: Paradoxon
  254. Keresztút gyermekeknek
  255. Dr. B Gy: A repedt cserépedény
  256. Linda Schubert: Hogyan imádkozzunk másokért?
  257. Olyan az élet...
  258. Henriette Chrasson: Rózsafüzérrel a földalattin
  259. Butsy Lajos: István király, a szent
  260. Adrian Plass: Növekedésem kínjai
  261. Karácsonyi fűszerek
  262. Interjú a tíz bélpoklossal
  263. Krisztus szenvedése – ma
  264. Jézus tanítványa, miért alszol?
  265. XXIII. János pápa imádsága
  266. Meghallgatott imádság
  267. Taníts repülni, Uram!
  268. Charles de Foucauld: Szeretni valakit...
  269. Tolsztoj imádsága
  270. Advent
  271. Ismeretlen szerző: Módszertani útmutató
  272. Anselm Grün: A bennünk lakozó titok
  273. Peter Rosien: Jászol, kereszt és gyerekek Istene
  274. Vörös Éva: Angyalirigylés
  275. Való Zénó: Üzenet a gólyához
  276. Dieter Fohr: Az ajándékozásról
  277. A három király imája
  278. Dr. Benyik György: A repedt cserépedény
  279. Szent Bernát
  280. Neil Hopkins: Az ötvös tüze...
  281. Ministránsoknak...
  282. Szent Patrik reggeli imája
  283. hadd legyek a föld sója...
  284. John Henry Newman: Istenem, szükségem van rád
  285. A. C. Portalatin: Csöndes litánia
  286. Örvendjetek!
  287. Ha Mózesnek ma szólna az Úr?!
  288. Ima papi hivatásokért
  289. Levente Péter színész, rendező
  290. Döbrentei Ildikó meseíró
  291. Pünkösdi himnusz
  292. Egy csavargó tízparancsolata
  293. Coelho: Az alkimista (részletek)
  294. A Sátán találkozót tartott
  295. Godfried Danneels: Imádságok nagyböjtre
  296. Mester Zsolt: Az ilyenség védelmében
  297. A jobb szamaritánus
  298. Őskeresztény irásokból: A tizenkét apostol tanai – Keresztények
  299. Jelül szánsz minket...
  300. Beszámoló egy trappista kolostorból
  301. XXIII. János pápa: Egy lélek naplója
  302. Fénelon: Önkereséstől menekülj!
  303. Faludi Ferenc: Leander álma
  304. Advent '97
  305. Hogyan léphetünk a mennyországba?
  306. Hogyan választ az Úr anyát a fogyatékos gyermeknek?
  307. Késő középkori ismeretlen szerző: Elmélkedés Urunk kínszenvedéséről
  308. Gyurkovics Tibor: E-mail Jézusnak
  309. Assisi Szent Ferenc: Mária-köszöntő
  310. Adventi ima
  311. Stresszmentes advent?
  312. Carpe Deum!
  313. Andrea Schwarz: Észrevétlenül
  314. Gondolatok
  315. Busz nem megálló
  316. Andrea Schwarz: Másfajta ünnep
  317. Túróczy Zoltán: Tanács
  318. B Gy: Cseroki Indián
  319. Joseph Ratzinger: Kétely és hit – az ember helyzete az Istenkérdéssel szemben
  320. Paolo Coelho: A vándor
  321. Paolo Coelho: Útközben
  322. Vince József plébános: Hitvallásom
  323. Klima Sándor: Miatyánk
  324. A hívők Jézus-közösségének követelményei
  325. Zámbó Zoltán: Mi generálja a terrorizmust?
  326. Imádság betegekért
  327. B.Gy.: A béna imája
  328. Richard Bach: Illúziók
  329. Hamvas Béla: Oszd meg, amid van!
  330. Heinz Geist: Ima
  331. Uram, neked nincs szemed...
  332. Az ördögök értekezlete
  333. Josef A. Pilz: Jézus Krisztus
  334. A kíváncsi király
  335. Martin Luther King: A keresztény szeretet programja
  336. Amerikai ismeretlen: A mai nap...
  337. A nem böjtölő tanítvány imája
  338. A béna kezű ember imája
  339. Csanád Béla: Keresztúti napló
  340. Wass Albert: Erdélyi hitvallás
  341. B.Gy.: A pusztai vadállatok imája
  342. Kínai példabeszéd
  343. A szombat-tisztelő József
  344. Mikor az Örökkévaló teremtette a nőt...
  345. Jean Vanier nyomán: Közösség
  346. Mese az igazság győzelméről
  347. Gerard W. Hughes SJ: A bajkeverő
  348. Nyomorultak Miatyánkja
  349. Az Úr Jézus hét szava és halála a keresztfán
   Krisztus hét szava a kereszten
  350. Varga Gyöngyi: Fölfelé
  351. Chladek Tibor: Szépség
  352. Soren Kierkegaard: Vagy-vagy
  353. Nikodimosz Valindrasz archimandrita: Gyónási tanácsok
  354. Hálás vagyok...
  355. B. Gy.: A jeruzsálemi templom imája
  356. B. Gy.: A földbe hulló búzaszem imája
  357. B. Gy.: Cirenei Simon imája
  358. B. Gy.: Jézus barátainak imája
  359. B. Gy.: A „másik tanítvány” imája
  360. B. Gy.: A félelemmel teli tanítványok imája
  361. B. Gy.: Az örvendező, csodálkozó tanítvány imája
  362. Kértem Istent...
  363. Chérie Carter-Scott: Az emberré válás szabályai
  364. Adni...
  365. Dr. B Gy: Meghallgatnátok ezt a diákot?
  366. Bellon Gellért: A hét főbűn leküzdéséért
  367. XVI. Benedek pápa imája 2006-ban a Hivatások 43. Világnapján:
  368. XVI. Benedek pp: Ima szeretetért...
  369. Fabiny Tamás: Pertu
  370. Fabiny Tamás: Zinajda
  371. A szőlővessző imája
  372. Jézus barátainak imája
  373. Az Evangélium hirdetőinek imája
  374. Az egységre meghívottak imája
  375. Az Igazság Lelkét befogadók imája
  376. A küldetést kapó tizenegy tanítvány imája
  377. Az emeleti terem imája
  378. A pásztort ismerő juhok imája
  379. Belon Gellért pk: Ima a Szentlélek hét ajándékáért
  380. Madocsai Mária: Szentlélek
  381. Fabiny Tamás: A szeretet himnuszának mai tolmácsolása
  382. Kerekes Károly: A kereszt
  383. Hányszor, fiam?
  384. A lelkiismeret dönt
  385. Milyen az én ISTENKÉPEM?
  386. Szerzetességemről...
  387. A ghánai labdarúgó-válogatott imája
  388. A szélvihar imája
  389. Jairus imája
  390. A hitetlen názáretiek imája
  391. A földbe vetett mag imája
  392. Kristóf Attila: Én nem tudom...
  393. Ősi bölcsesség, modern világ
  394. A pásztor nélküli juhok imája
  395. Fülöp apostol imája
  396. Az élő kenyérből táplálkozók imája
  397. Teológus Új Szent Simeon: Jöjj!
  398. Lattaquié Ignatiosz metropolita: Szentlélek
  399. Surján László: Szubjektív gondolatok egy keresztelő kapcsán
  400. II. János Pál: Szentévi bulla 2000.
  401. Ha elvesztetted őt...
  402. A süketnéma imája
  403. Arne Garbort: Azt mondják
  404. Az idegen ördögűző imája
  405. II. János Pál pápa: Ima
  406. Sándor Erzsi: Kincsecskémnek szeretettel...
  407. Engedd, hogy szabad legyek!
  408. Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért
  409. A rózsa
  410. olAsz: 3 negatív (profán) + Isten (szent 3-ság)
  411. Teréz anya imája
  412. A drágakőről
  413. Az igazi szeretet
  414. A zsinagóga szolgájának imája
  415. A feldühödött nép imája
  416. Vörös Éva: Ima az arcomért
  417. Fabiny Tamás: Apokrif intelem imahétre
  418. Avilai Szt. Teréz: Krisztusnak itt a földön...
  419. Simon imája
  420. Szoftver-vásárlás
  421. A fiú, akinek béke volt a szívében
  422. A legfontosabb
  423. A „boldogok” imája
  424. Pázmány Péter: Betegekért
  425. Boldog Kalkuttai Teréz anya: Uram, akarod?
  426. Az ellenség imája
  427. A gerenda imája
  428. A százados szolgájának imája
  429. Éhes voltam,
  430. A kísértéssel küzdő tanítvány imája
  431. Péter, Jakab és János imája
  432. Cirenei Simon imája
  433. A „másik tanítvány” imája
  434. A félelemmel teli tanítványok imája
  435. A bűnbánó tanítvány imája
  436. A tékozló fiú imája
  437. A házasságtörő nő imája
  438. Jeruzsálem leányainak imája
  439. Egy tanítvány imája
  440. A sziklasír imája
  441. Mária Magdolna imája
  442. Az örömmel eltelt apostolok imája
  443. A Jézus iránti szeretetét megvalló Simon Péter imája
  444. Jézus juhainak imája
  445. Ima a távozó Mesterhez
  446. Szomorú imádság
  447. A Jézustól búcsúzó apostolok imája
  448. Az egységre törekvők imája
  449. Az Igazság Lelkére várakozók imája
  450. Ima a Szentháromsághoz
  451. Ima mennyei kenyérért
  452. A násznagy imája
  453. Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
  454. MORZSÁK – hogy kenyérré váljék a szeretet...
  455. L. Gál Mária: Kettesben
  456. Johnson Gnanabaranam: Alakíts, formálj engem, Uram!
  457. Megkésett szöveg anyák napjára
  458. Mandulafa, beszélj nekem a Jóistenről!
  459. Volt egyszer egy pásztor...
  460. Autósok tízparancsolata
  461. Ima jó papokért
  462. Jaume Camprodon: A túrista imája(Prayer For The Tourist)
  463. A naimi ifjú édesanyjának imája
  464. Simon farizeus imája
  465. Péter imája
  466. A két haragvó tanítvány imája
  467. A hetvenkét tanítvány imája
  468. A törvénytudó imája
  469. Kronstadti Szent János: Az imádságról
  470. A naimi ifjú édesanyjának imája
  471. Márta imája
  472. Az állhatatosan imádkozó tanítvány imája
  473. A vagyonban bővelkedő imája
  474. Az éberen várakozó tanítványok imája
  475. A Jézus tüzével találkozó tanítvány imája
  476. A szűk kapun bemenők imája
  477. Az utolsó helyet elfoglaló tanítvány imája
  478. A családját gyűlölő tanítvány imája
  479. Az idősebb fiúk imája
  480. A hűtlen intéző imája
  481. A szegény Lázár imája
  482. A mustármag imája
  483. A tizedik leprás imája
  484. Az özvegyasszony imája
  485. A vámos imája
  486. Zakeus imája
  487. A szadduceus imája
  488. Az állhatatosak imája
  489. A jobb lator imája
  490. Látomások vagy farizeizmus?
  491. Régi ír áldás
  492. Abt Berthold Heigl OMC - Eisenbarth Kriszta: Vakációs gondolatok
  493. Pál Dániel Levente: Minden magyarok imája
  494. Hiábavaló keresés
  495. Rákóczi Ferenc imája
  496. Teréz anya: A legszebb a világon
  497. Teréz anya gondolatai
  498. Karácsonyi szeretethimnusz
  499. Tánczos Katalin: Az én miatyánkom
  500. Morus Tamás imája
  501. Szent Ambrus: A három ajándék és az Út
  502. Nagy Szent Leó: Betlehemi alázat
  503. Raj Tamás: A kaddis imáról
  504. Søren Kierkegaard: Álarcosbál
  505. Ha a Biblia lenne a mobilom...
  506. Gyermekem...
  507. Leonardo Boff: Miatyánk
  508. Régi magyar áldás
  509. Pecznyík Pál: Mi az imádság?
  510. Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben
  511. Ne legyél depi, legyél inkább HAPPY!!:)
  512. Gaston Courtois: Az öröm tízparancsolata
  513. Jézus testével táplálkozók imája
  514. Keresztelő János imája
  515. Jakab és János imája
  516. Ima a nyolc boldogság lelkületéért
  517. A megújult „régiek” imája
  518. Az ellenségét szerető ember imája
  519. A nem aggodalmaskodó ember imája
  520. A sziklára építő ember imája
  521. A tizenkét apostol imája
  522. Ősi buddhista ima minden napra
  523. Johannes Langer: Nem akarok hinni a cenzúra Istenében
  524. Dalai Láma mantrái
  525. A föld sóinak imája
  526. A megfáradottak imája
  527. Az életét elveszítő és megtaláló tanítvány imája
  528. A búza imája
  529. A félelem nélküliek imája
  530. Lévi Máté imája
  531. A magvető imája
  532. A piszkos kosár
  533. Optimista szabályzat
  534. A földbe rejtett kincs imája
  535. Az ötezer férfi imája
  536. Az elmerülő Péter imája
  537. A kánaáni asszony imája
  538. Péter, a szikla imája
  539. Az értetlenkedő Péter imája
  540. Karl Rahner: A hétköznapok teológiája – Mindennap imája
  541. Thomas Merton: Ima
  542. Bernardin Schellenberger: Hallgassunk a szívünk mélyéről feltörő kiáltásra
  543. Thomas Merton: Ima
  544. Pilinszky János: Imádságért
  545. A zárkózott testvér imája
  546. A hetvenszer hétszer megbocsátó imája
  547. A tétlen szőlőmunkás imája
  548. A földbe rejtett kincs imája
  549. Az ötezer férfi imája
  550. Továbbított gondolatok – Menny-bolt
  551. A kánaáni asszony imája
  552. Péter, a szikla imája
  553. A bizonytalankodó fiú imája
  554. Egy szőlőműves imája
  555. A választottak imája
  556. Az adópénz imája
  557. A legfőbb parancsot kereső tanítvány imája
  558. Az alázatos tanítvány imája
  559. A vőlegényt váró imája
  560. A talentumát kamatoztató tanítvány imája
  561. A mennyek országát birtokba vevők imája
  562. Hivatás
  563. A szabadságról – szokatlanul
  564. fr. Hegyi Bálint OFM: Sivatagi bogár
  565. Frank Otlaw: Ügyelj
  566. A blogolók tízparancsolata
  567. A bizalomról...
  568. Balázs Béla: Dallam
  569. Phil Bosmans: A komputer nem számol a szívvel
  570. Imádság internetezés előtt
  571. Saint-Exupéry: LXXIII.
  572. A Józan Ész halálára
  573. Jürgen Moltmann nyomán: Adventi imádság
  574. Sulyok Gábor: Új adventet, vagy mást akartok...?
  575. Vincze József: Elengedte...
  576. Jézus Krisztus
  577. Karl Barth: Imádság
  578. Az idő
  579. A kafarnaumi zsinagógába betérők imája
  580. Molnár Béla: Hatalma van
  581. Kereszténységgel kapcsolatos tévhitek
  582. Simon anyósának imája
  583. Egy cigánygyerek imája
  584. Johannes Hansen: Uram, alakítsd át életemet...
  585. Klaus Douglass: Az evangélium „magva”
  586. Hermann Kappen atya imája: 1883 Húsvétján
  587. Ismeretlen angol katona verse: Találkoztam Istennel
  588. II. Rákóczi Ferenc imája
  589. Vincze József: Búcsúlevelek
  590. Credo 2009
  591. Álláshirdetés
  592. Nisszai Szent Gergely
  593. Molnár Béla: Az iker
  594. Lanza del Vasto - Gandhi - Nazianzi Szent Gergely: A Bárka közösség imáiból
  595. Mihail Berberov: A hitedet óvd meg
  596. Aranyszájú Szent János: Ima
  597. A vak leány
  598. 10 tuti tipp Istentől:-)
  599. Gunhild Seyfert: Biciklizzünk!
  600. Homoki-Nagy Katalin: Kavicsdobáló
  601. A pók imája
  602. A rügyecske ezt hirdeti...
  603. Ha jézus ma eljön közénk...
  604. A szegénység...
  605. Istenem, te vagy a minden...
  606. Siegfried von Vegesack: A külvárosi utcalány legendája
  607. A tök imája
  608. Vincze József: Istennel semmi sem lehetetlen
  609. DrBeGyu: Anna prófétanő imája
  610. Kocsis Fülöp: Istenre figyelő böjt
  611. Nincs mentség!
  612. Döbrentey Ildikó: Kereszt
  613. Gandhi: A tökélyről
  614. Vörös Éva: Békemeditáció
  615. Dietrich Bonhoeffer: Credo
  616. Dietrich Bonhoeffer: Ki vagyok én?
  617. Imádság a Szentlélek hét ajándékáért
  618. Egy tanár imája
  619. Lajtorjás Szent János: Az imádság mibenléte és hatása
  620. Lénárd Ödön: Hiszekegy
  621. Ősi ír áldás
  622. Ó, kegyes Szűz Mária
  623. Klaus Hemmerle Aachen püspöke: Istennel találkozhatunk korlátainkban
  624. Bőzsöny Ferenc: Ima
  625. Várnai Péter: Himnusz a családok évében
  626. Imádság a Szent Pihenésért - Prayer for Holy Rest
  627. A szentatyák gondolatai a böjtről
  628. Gandhi szerint a 7 főbűn
  629. Saptapadi (Hét lépés, Seven steps) – Hindu házassági fogadalmak
  630. Ima a családokért
  631. Lattaquié Ignatios metropolita
  632. Szent Klára imája: Krisztus Öt Szent Sebéhez
  633. 50 ajándék gyermekeiteknek
  634. Farkas István: Piarista tanár lelki tükre
  635. Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés
  636. Harsányi Lajos: Páli Szent Vince
  637. Egy morzsa se vesszen kárba!
  638. Döbrentey Ildikó: Kereszt
  639. A halálról
  640. Regina Brett: 45 tanulság
  641. Kempis Tamás szeretethimnusza
  642. Norbert Copray: Tízparancsolat a gazdag világ számára
  643. Jótanácsok az újesztendőre
  644. Karl Rahner: A csönd válasza
  645. B.Gy. SP: Beszélgetés egy hallgató csecsemővel
  646. Juan Arias: Az én Istenem törékeny
  647. Őszentsége, XVI. Benedek pápa üzenete a betegek XX. világnapjára
  648. Várj három napot!
  649. Tőzsér Endre SP: Kerékpárok és kerékpárosok megáldása
  650. Sztrilich Ágnes testvér: Credo
  651. Csaba testvér: Kilenc diófa
  652. Jámborkodó LITÁNIA
  653. Miért kiabálunk, amikor dühösek vagyunk?
  654. Sztrilich Ágnes: jobb és szebb
  655. Bulányi György SP: Fatimai Hiszekegy
  656. Tetű-űző litánia
  657. Jürgen Moltmann: Adventi ima
  658. Komáromi János: Boldog Új Évet!
  659. Ki a meggondolt fiatal?
  660. József OPraem: Böjt és arc
  661. XVI. Benedek pápa: Imádság nagyszülőkért
  662. M. Conte: Utas vagyok
  663. Szabó Lajos: Húsvéti imádság
  664. Zimányi József: Naomi (részlet)
  665. Az egyházban...
  666. Ferenc pápa: Imádság a Szent Családhoz
  667. Ferenc pápa: Az Evangelii Gaudium záróimádsága
  668. Ferenc pápa a gyónásról: A szégyenkezés jó és üdvös dolog
  669. Vasadi Péter: Krisztus hét szava a kereszten
  670. XXIII. János humora
  671. Várnai Péter: A televízió imája
  672. Mlecsenkov Angel: Hétköznapok Szentlelke
  673. A béka imája
  674. Várnai Péter: A mobiltelefon imája
  675. Várnai Péter: Az internetező imája
  676. Imádság nagyszülőkért
  677. Az arcátlan tolakodó imája
  678. Szent Ágoston levele az elmúlásról
  679. Faragó Gábor: Az imádság bűne
  680. Johannes Rosche: A legnagyobb dolog a világon
  681. Miért fordul az ember Istenhez?
  682. Szunyogh Xavér Ferenc: Neked adom...
  683. Ferenc pápa: Az öt ujj imája
  684. Ima Virágvasárnapra
  685. Bernhard Langenstein: Solo Dios Basta – IMÁDSÁG
  686. Kakucs Szilveszter: Csak fel kell nézni... tanulságos történetek
  687. Hofher József SJ: Családi asztal
  688. Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű enciklikájának imái