Szegedi Piaristák

 

Nyári ügyeleti napok

Az ügyeleti napok a következőképpen alakulnak a nyári szünetben:

 • - 2018. július 4. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. július 18. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. július 25. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. augusztus 8. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. augusztus 22. (szerda) 9:00-13:00

Ezeken a napokon van lehetőség ügyintézésre.

 

Osztályozó-, javítóvizsgák időpontja:

    2018. augusztus 27-én (hétfő) 9.00 órától

 

  Pécselyi Király Imre:

  Krisztus Urunknak áldott születésén

  Krisztus Urunknak áldott születésén,
  Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
  Mely Betlehemnek mezejében régen zengett eképen:

  A magasságban dicsőség Istennek,
  Békesség legyen földön embereknek,
  És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!

  A nemes Betlehemnek városába'
  Gyermek született szűztől e világra,
  Örömet hozott Ádám árváira, maradékira.

  Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
  Hála legyen született Jézusunknak
  És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, bölcs oktatónknak!

  Ó örök Isten, dicső Szentháromság.
  Szálljon mireánk mennyei vígasság,
  Távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen vidámság!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.