Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Pécselyi Király Imre:

  Krisztus Urunknak áldott születésén

  Krisztus Urunknak áldott születésén,
  Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
  Mely Betlehemnek mezejében régen zengett eképen:

  A magasságban dicsőség Istennek,
  Békesség legyen földön embereknek,
  És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!

  A nemes Betlehemnek városába'
  Gyermek született szűztől e világra,
  Örömet hozott Ádám árváira, maradékira.

  Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
  Hála legyen született Jézusunknak
  És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, bölcs oktatónknak!

  Ó örök Isten, dicső Szentháromság.
  Szálljon mireánk mennyei vígasság,
  Távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen vidámság!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.