Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Versek

  Gyűjtemények

  Kedvenc versek

  1. Francis Thompson: The Hound Of Heaven (Az égi véreb)
  2. Papp Lajos: Útkereszten
   Rónay György: Fiamhoz
  3. Sík Sándor: A Mindennevű
  4. Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda
  5. Wass Albert: Üzenet haza
  6. Gyurkovics Tibor: Péntek
  7. Márai Sándor: Mennyből az angyal
  8. Paul Claudel: Vízkereszti ének
  9. Thomas Merton: Ének kemencékkel teli táborhelyeken tartandó körmenetekhez
  10. Mécs László: Vád- és védőbeszéd
  11. Rónay György: Verebek
  12. Rónay György: Szerápion legendák
  13. Görgey Gábor: Egy vacsora anatómiája

  Versek

  1. Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!
  2. Baka István: Őszi esőzés
  3. Imre Flóra: L'adieu
  4. Babits Mihály: Balázsolás
  5. Reményik Sándor: Lefelé menet
  6. Weöres Sándor: Kereszt-árnykép
  7. Gyurkovics Tibor: Péntek
  8. Dsida Jenő: Hálaadás
  9. Sík Sándor: Te Deum
  10. Baranyi Ferenc: Az ébrenlét a bátorság
  11. Reményik Sándor: A gondolat szabad
  12. Keresztes Ágnes: Őszinteség
  13. Reményik Sándor: Vagy-vagy
  14. Dékány Endre: Főhajtás
  15. Paul Claudel: Daniel Fontaine abbé emlékére
  16. Tűz Tamás: Szent István király
  17. Wislawa Szymborska: A negatív önértékelés dicsérete
  18. (-: Gyűrű)
  19. Keresztury Dezső: Esti imádság
  20. Szabó Lőrinc: A szelíd tanítvány
  21. Pálos Rozita: Fohász
  22. Juhász Gyula: Utolsó imádság
  23. Radnóti Miklós: Lapszéli jegyzet Lukácshoz
  24. Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag
  25. Somlyó Zoltán: Karácsonyi vándor
  26. Juhász Gyula: Betlehem
  27. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet)
  28. Túrmezei Erzsébet: A harmadik
  29. Túrmezei Erzsébet: Ámon, az ács
  30. Túrmezei Erzsébet: A néma vád
  31. Áprily Lajos: Karácsony-est
  32. Ady Endre: Karácsony
  33. Bartis Ferenc: Márton Áron századik születésévében
  34. Bodosi György: Légy önmagad – Lejárt a világ – Origo
  35. Nemes Nagy Ágnes: Karácsony
  36. Christian Morgenstern: A kőökör
  37. Christian Morgenstern: Dal a szőke parafadugóról
  38. Puszta Sándor: Agonia humana
  39. Reményik Sándor: Ne ítélj
  40. Vas István: Levél a túlvilágra
  41. P. Alberich Zwyssig: A zenei skála
  42. Petőfi Sándor: Én
  43. Simon András: Bűn – szeretet
  44. Weöres Sándor: Varázsének
  45. Weöres Sándor: Zsoltár
  46. Szabó Lőrinc: Szun Vu Kung lázadása
  47. Illyés Gyula: Szekszárd felé
  48. Hervay Gizella: Levél helyett
  49. Oravecz Imre: Hopik könyve
  50. Kiss József: Az anyaszív
  51. Húsvéti idő – kompletórium himnusz
  52. Garai Gábor: Fürtös fejek
  53. Garai Gábor: Parainézis
  54. Garai Gábor: Artisták
  55. Szentmihályi Szabó Péter versei
  56. Michelangelo: Vigadtak s búsultak
  57. Rónay György: Őszi himnusz
  58. Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
  59. Bódás János: Biblia
  60. Sík Sándor: Hullámmoraj
  61. Sík Sándor: Megyeri hitvallás
  62. Illyés Gyula: Széchenyi hídja
  63. Reményik Sándor: Jóakarat
  64. Reményik Sándor: Gyógyíts meg!
  65. Tarbay Ede: Az ismeretlen
  66. Faludy György: CCCVIII
  67. Arany János: Civilizáció
  68. Illyés Gyula: Ditirambus a nőkhöz
  69. Bertolt Brecht: 1940
  70. Túrmezei Erzsébet: Légy Krisztushordozó!
  71. Túrmezei Erzsébet: Ma!
  72. Túrmezei Erzsébet: Adventi ház
  73. Keresztes Szent János : Könyörögj érettünk!
  74. Rónay György: Advent első vasárnapja
  75. Váci Mihály: Valami nincs sehol
  76. Angelus Silesius: Karácsonyi párversek
  77. Babits Mihály: Csillag után
  78. Ady Endre: Karácsony
  79. Csákváry Zoltán: Újévi imádság
  80. Lermontov: Az ima
  81. Antal József: Libera
  82. Tornai József: Új Himnusz
  83. Bertók László: Halottak napja
  84. Somlyó György: Mesék könyve (részlet)
  85. Görgey Gábor: Tamás
  86. Szabó Lőrinc: Vang-An-Si
  87. Horváth Béla: Megváltó üzenet
  88. Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért
  89. Szilágyi György : Hanyas vagy?
  90. Garai Gábor: Éhség
  91. Ady Endre: Imádság úrvacsora előtt
  92. Keresztury Dezső: Parázs
  93. Ölbey Irén : Az apostol
  94. Páduai szent Antal a halaknak prédikál
  95. Sík Sándor: Alexius (részlet)
  96. Sztrilics Ágnes: az én szívem
  97. Pierre Jean Jouve: Ma meghal Krisztus
  98. Pierre Emmanuel: Cibus Viatorum
  99. Szemlér Ferenc: Karácsonyra
  100. Szabó Éva: Indulás előtt
  101. Rónay György verseiből
  102. Arany János verseiből
  103. Rónay György: A közelítő tél
  104. Rónay György: Október Szárszón
  105. Hunyady István: Lázár védőbeszéde
  106. Kiss József: Egy sír
  107. Kiss József: Madonna
  108. Maghar himnusz
  109. Ismeretlen költő: Mindig csak adni
  110. Ch. Baudelaire: Egy pogány imája
  111. Pilinszky János: B. I. kisasszony
  112. Ratkó József: István imája
  113. Tóth Árpád: Lélektől lélekig
  114. Tóth Árpád: Tetemrehívás
  115. Vasadi Péter: Francesco
  116. Muraközi Gyula: Az Anya
  117. Michelangelo: Évekkel rakva
  118. Bényei József: Végrendelet
  119. Tótfalusy István: A gubbiói farkas éneke
  120. Nagy Gáspár: Időről szólni most
  121. Tamási Miklós: Nyitogató
  122. Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa
  123. Balogh József: Fohász
  124. Babits Mihály: Isten gyertyája
  125. Lukáts Márta: A gyertya
  126. Szemlér Ferenc: Egymást váltva
  127. Bertolt Brecht: A gonosz ábrázata
  128. Sinka István: Virág-ballada
  129. Kiss Tamás: Öregség
  130. Rónai György: Öregkor
  131. Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat
  132. Szép Ernő: Meglátod
  133. Rónay György: Szerda este
  134. Rónay György: Hat vers a Korintusiakhoz, 2.
  135. Reviczky Gyula: Imakönyvem
  136. Kerék Imre: Fa
  137. Kozma László: József imája
  138. Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
  139. Ellen Nitt: Azt hittem
  140. Batta György: Egy mondat a szeretetről
  141. Weöres Sándor: Vonj sugaradba
  142. Fáy Ferenc: Pásztor-ének
  143. Petőfi Sándor: Kereszt
  144. Nádudvari Nagy János: Óhajtás ősszel
  145. Áprily Lajos: Bartimeus
  146. Mécs László: A kirándulás elmaradt
  147. Tollas Tibor: Október 23.
  148. Kiss Dénes: Átlőtt szívvel
  149. Wass Albert: Véren vett ország
  150. Jézus-ima – Hazánk – Forradalom
  151. Kozma László: Avilai Teréz
  152. Miklya Zsolt: Hírek
  153. Gérecz Attila: Szeretlek
  154. Gérecz Attila: Így bocskorosan
  155. Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben
  156. Kozma László: 1956. November 7.
  157. Kozma László: Szent Imre himnusz
  158. Tamási Miklós: Nyitogató
  159. Dsida Jenő: Sírvers
  160. Kozma László: Szent Erzsébet legendája
  161. Michelangelo: Tudod, hogy tudom...
  162. Fridrich Róbert: Elfogy a szótár
  163. A szamár (The Donkey)
  164. (Havva): A kő
  165. Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban
  166. Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek...
  167. Thomas Immoos Weltenrose: Az én jó anyám
  168. Sátáni cselekedet
  169. Franz Werfel: Veni Creator Spiritus
  170. Franz Werfel: A költő
  171. Reményik Sándor: Béke
  172. Tompa Mihály: Boldogság
  173. Konsztantinosz P. Kavafisz (1863-1933): Ithaka
  174. Harcos Gergely: Feszület
  175. Harcos Gergely: Töredék
  176. Reményik Sándor: „Az ismeretlen Istennek”
  177. Áprily Lajos: Szilencium
  178. Szabó Lőrinc: Hervadó asszonyok
  179. Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva
  180. Reményik Sándor: Kegyelem
  181. Reményik Sándor: Köt a rög
  182. Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...
  183. Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének
  184. Konsztantinosz Kavafisz (1863-1933): A barbárokra várva
  185. Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok
  186. Bertók László: Elmenni kevés, itt maradni sok
  187. Lukátsi Vilma: Hátha terem még?
  188. Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
  189. Francis Jammes: Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a Paradicsomba
  190. Wass Albert: Nagypénteki sirató
  191. Tóth Bálint: Magyar litánia
  192. Reményik Sándor: Nehéz homályba...
  193. Reményik Sándor: Nagypénteki szertartás
  194. Sík Sándor: A könny születéséről
  195. Szabó Lőrinc: Az árny keze
  196. Mécs László: A Mindenség balladája
  197. Király Levente: Így irtok én
  198. Tóth Krisztina: Porhó
  199. Puszta Sándor: A szentlélek himnusza
  200. Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban
  201. Szabó Lőrinc: Tavasz
  202. Reviczky Gyula: Pünkösd
  203. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás
  204. Farkas István: Megváltás haiku
  205. Domonkos István: Kormányeltörésben
  206. Szent-Gály Kata: Máté apostol
  207. Nádasdy Ádám: Féltérden
  208. Wass Albert: Halál
  209. Görgey Gábor: A tékozló fiú novellája
  210. Görgey Gábor: Simeon
  211. Görgey Gábor: Még ma
  212. Görgey Gábor: Avvakum protopópa önéletírásából
  213. Görgey Gábor: Mózes
  214. Görgey Gábor: Máté
  215. Nagy Gáspár: A Fiú naplójából
  216. Bogdán József versei
  217. Nagy Gáspár: Jegyezvén szalmaszállal
  218. Kaiser László versei
  219. Reményik Sándor: Akarom
  220. József Attila: (Az Isten itt állt a hátam mögött...)
  221. Wass Albert: Magyar cirkusz
  222. Erdélyi József: Néma imák...
  223. Erdélyi József: Szeretet
  224. Ady Endre: Jóság síró vágya
  225. Ady Endre: Könyörgés egy kacagásért
  226. Ősi norvég vers: Tanulj!
  227. Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa
  228. A szarvasokká vált fiúk
  229. Bella István (1940-2006): És szólt a szó
  230. Szabó Balázs: Jelentés és fohász – húsvétkor Istennek
  231. Szép Ernő: Ne hidd!
  232. Kemény István: Élőbeszéd
  233. Kemény István: A semmieset
  234. Tamkó Sirató Károly: Bíztató
  235. Fodor Ákos: néhány (újabb) verse
  236. Ágai Ágnes: Az unokám három milliméter - Dél - Hajnalok
  237. Fodor Ákos: néhány (még újabb) verse
  238. Miskolczi Ottó: Elmélkedés az űrkabinban
  239. Rónay György: A kert
  240. 1956. október 23.
  241. Tóth Bálint: Fiamnak
  242. Janikovszky Éva: A tükör előtt
  243. Tóth Bálint: Ketten egyedül
  244. Nagy Gáspár: Ima
  245. Ladányi Mihály: Tizenegyedik parancsolat
  246. Ismeretlen magyar költő: Óda a Magyar Ifjúsághoz
  247. Iluh István: Tenni a jóért - A semmi semmi-e
  248. Udud István: Kölcsey utolsó imája
  249. Kosztolányi Dezső: Az apa
  250. Oravecz Imre: Még
  251. Orbán Ottó: Törpék
  252. Székely Magda verseiből
  253. Jónás Tamás: Erdei remete az ifjú Gótamát okítja
  254. Dénes György: Rímpörgető
  255. Juhász Gyula: A Tábor hegyén
  256. Ábrányi Emil: Él a magyar...
  257. Sík Sándor: Kérdések felelet nélkül
  258. Puszta Sándor: Fészek
  259. Weöres Sándor: Üdvösség
  260. Angelus Silesius: Könyörgés a Szentlélekhez
  261. Nádudvari Nagy János: Óhajtás ősszel...
  262. Arany János: Honnan és hová?
  263. Nádasdy Ádám: Ars poetica
  264. Fodor Ákos: Sose bánd
  265. Garai Gábor: Jókedvet adj
  266. Bede Anna: Fohász
  267. E. Isenhour: Add tovább!
  268. Füst Milán: Magyar könyörgés
  269. Hartay Csaba: Kezdet – Semmi különös – Üresedés
  270. Harsányi Lajos: Ki az Úr?
  271. Varró Dániel: Email – sms
  272. Ambrus Gábor: Cyberszerelem – Mondóka
  273. Sík Sándor: A fenyőfa éneke
  274. Rainer Maria Rilke: Krisztus születése
  275. Czigány Zoltán: Kötött forma
  276. Holczer József SP: Karácsonyi örömének
  277. Vörösmarty Mihály: A szent ember
  278. Szabó Lőrinc: Egy pohár víz
  279. Szabó Lőrinc : Magány
  280. Sík Sándor: Az acélember
  281. Arany János: Vágy
  282. Mentes Mihály: Az Úr bennem
  283. Angelus Silesius: A szív, hol Isten lakozik
  284. Domoszlai Orsolya: Nem így kellene
  285. Ezra Pound: A jócimbora balladája (Ballad of the Goodly Fere)
  286. Wass Albert: Előhang (Virágtemetés)
  287. Baráth Gyula: Bohóc
  288. Ratkó József: Halott halottaim
  289. Juhász Gyula: Calasantius
  290. Kerekes Károly: A karácsonyi éj titka
  291. Makkai Ádám: Jézus és a démonok imája
  292. Dsida Jenő: Hegyi beszéd
  293. Martin Luther: Muzsika asszony
  294. Sík Sándor: Mária és Márta
  295. Nagy László: Hegyi beszéd
  296. Gyurkovics Tibor: Istenem
  297. Illyés Gyula: Nem volt elég
  298. Weöres Sándor: A jóságról
  299. Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban
  300. Széllyes Sándor: Székely Karácsony
  301. Tollas Tibor: Fenyők
  302. Szabó Magda: Karácsony
  303. Hermann Hesse: Lépcsők
  304. Szabó Lőrinc: Dzsuang-Dszi álma
  305. Szilágyi Domokos: Hajnal
  306. József Attila: Ködből, csöndből
  307. Orbán Ottó: A magyar népdalhoz
  308. Illyés Gyula: Költők egymás közt
  309. Áprily Lajos: A kertbe ment
  310. Falu Tamás: Anyád
  311. Eörsi István: Az ördögfióka és a tündér
  312. Harsányi Kálmán: A Balkánt jártuk...
  313. Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán
  314. Mezei Balázs: Naplórészlet
  315. Fodor Ákos: Arcképcsarnok
  316. Szöllősi Zoltán: Aranymise
  317. Varró Dániel: Üzenet az olvasóknak
  318. Máté Imre: Yotengrit (részlet)
  319. Dsida Jenő: Tekintet nélkül
  320. Langer Ilona: Szent Pál levele a korinthusiakhoz
  321. Kunszery Gyula: Verses krónika 1947-ről
  322. Weöres Sándor: Örök pillanat
  323. Ady Endre: Teveled az Isten
  324. Harsányi Lajos: Legenda
  325. Puszta Sándor: Rendeltetés
  326. Sík Sándor: Bocsássatok meg
  327. József Attila: Prédikáció
  328. József Attila: Csöndes estéli zsoltár
  329. József Attila: Kukoricaföld
  330. Szabó T. Anna: A nézés
  331. Jan Twardowski: juhok a farkasok közé
  332. Jan Twardowski: várakozás
  333. Jan Twardowski: könyörgés
  334. Jan Twardowski: várjál
  335. Jan Twardowski: megbíztam az útban
  336. Vladimir Holan: Feltámadás
  337. R. Dániel Irén: Kérdezek
  338. Garai Gábor: Jókedvet adj
  339. Ady Endre: Alázatosság langy esője
  340. Székely János: Semmi soha
  341. Áprily Lajos: Fogyó idő
  342. Reményik Sándor: Csomó
  343. Mezey Katalin: Boldog
  344. Jókai Anna: A magzat imája
  345. Újesztendőre
  346. Szép Zsuzsa: Egy a világ
  347. Ady Endre: Szent Margit legendája
  348. Kosztolányi Dezső: Anyák
  349. Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban
  350. Reményik Sándor: Tündérfok
  351. Pákolitz István: Naponként
  352. Weöres Sándor: Ki minek gondol, az vagyok annak...
  353. Pákolitz István: Viszontlátásra – Megátalkodott – Szánalomból
  354. Váci Mihály: Ave Mária
  355. Reményik Sándor: A megbékélt Ady Endrének
  356. Ady Endre: Halottak napján
  357. Leon: Fény és Sötétség
  358. Tüzes Bálint: Téli imádság – Nagyravágyó félelem
  359. Weöres Sándor: Találkozás egy teljes-emberrel
  360. Oriah Hegyi Álmodó indián törzsfőnök verse
  361. Térey János: Pacific – Hero or zero – Tisztelt Hatalom!
  362. Gergely Ágnes: Szikrázó kelta szerelem
  363. Zelk Zoltán: Haikuk
  364. Kozma László: Harangok érce
  365. Kunszery Gyula: Költői levél Ortutay Gyulához
  366. Árvai Emil: Utolsó vacsora – Húsvét
  367. Weöres Sándor: Üdvösség
  368. Kertész Eszter: a test feltámadását
  369. Szentgyörgyi Albert: Psalmus Humanus
  370. „Mint ki csillaggal bélyeges” – Czipri Éva (1943-1974) verseiből
  371. Babits Mihály: Alkonyi prológus
  372. Kannás Alajos: A kereső
  373. Fazekas Lajos: Megérintettél...
  374. Vörös István: A magázás művészete
  375. Donna Overall: Zorbát megértve (Understanding Zorba)
  376. Jónás Tamás: Anyu, utoljára
  377. Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol
  378. Lackfi János: Örök
  379. Arany János: Ráchel siralma
  380. Reményik Sándor: „Az ismeretlen Istennek”
  381. Kerékszeg
  382. Túrmezei Erzsébet: Mai Kyrie
  383. Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés
  384. Kiss Judit Ágnes: Szó
  385. Háló Gyula: Versek
  386. Reviczky Gyula: Húsvét
  387. Dragomán György: Az átkelés
  388. Túrmezei Erzsébet: Az enyém
  389. Jiří Wolker: Koldusok
  390. Muraközy Gyula: Példázat a magvetőről
  391. Túrmezei Erzsébet: Példázat a magvetőről
  392. Ranschburg Jenő: Mágia
  393. Réczei Margit: A kánaáni asszony kiáltozása
  394. Vas István: Párbeszéd két ismeretlen között
  395. say istván: fohászos - haikufüzér
  396. Ferenczes István: Csíksomlyói Naphimnusz