Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Sajó Sándor:

  Karácsonyi ének

  Akkoron csillag gyúlt az égre
  És rásugárzott a vidékre,
  És Betlehem fölött megállván,
  Egy rongyos istálló homályán
  Tündöklött már a Glória:
  Ott ingecskében, szép fehérben,
  Feküdt a jászol szent ölében
  Az Isten egyszülött Fia…

  A hír bejárta a világot,
  És jöttek bölcsek és királyok
  És együgyűk és pásztorok:
  Ott minden lélek egyetérzett
  És sírt és álmélkodva nézett
  És boldogan fohászkodott:
  Örömöt hozván az embernek,
  Dicsőség légyen az Istennek!

  Ó betlehemi égi csillag,
  Világmegváltó Szeretet!
  Lásd, én is várlak, várva hívlak:
  Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet!
  Lásd, sírva vár egy csonka ország
  És gyásza fátylát lengeti,
  Ó szánd meg népe árva sorsát
  S hozz végre örömöt neki:

  Jöjj újra úgy, mint azelőtt,
  Hozz duzzadt ágú friss fenyőt
  A Tátra s Erdély erdejéből,
  Az elrablottból, – a mienkből!
  Ó, neked lehet és szabad, –
  Neked nem állja utadat
  Oláh Heródes, se cseh zsandár,
  Mert a te utad magasan jár,
  Te angyalként jársz, égi szárnyon,
  Te átrepülhetsz a határon,
  Mindenhová és mindenhonnan, –
  Te sohsem voltál Trianonban…

  Ó, szállj le hozzánk, égi angyal,
  Ó, jöjj, kis Jézus s légy velünk,
  És igazságot hozz magaddal,
  És sok játékot hozz nekünk, –
  Mindent, mit vágyunk álmodott:
  Sok trombitát és sok dobot,
  És sok-sok puskát, kardot, ágyút,
  Hogy szent nevedet áldva-áldjuk,
  Hozz hírt, amelynek hallatára
  Itt minden szemek fölragyognak,
  Boldog Karácsonyt valahára
  Szegény-bús-árva magyaroknak!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.