Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tompa Mihály:

  Karácsony estéjén

  Nem hallod-e? Kopogtat valaki…
  Told hátra, édes anyjok, a reteszt!
  Setét van künn, s erősen fú, esik…
  Ereszd be a szegény utast, ereszd!
  Boldogtalan, kinek ma útja van,
  S ott éri a szent est, hol idegen!
  Csak erre, erre! bátran egyenest, –
  A szó elég jókor lesz ide benn!
  – Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk!

  Isten hozott, oldozd le saruid –
  Jól ég a tűz, melengesd fel magad!
  Szemközt fogott a csapkodó vihar,
  Hajfürtöd a két orcádhoz tapadt!
  Hja szenvedés az utas élte most…
  Szél ostora s köd a kísérete,
  Ember s hajlék öröm reája, kit
  Éhes, vonító vad kísérgete.
  – Nem jársz-e künn te is, szegény fiam?

  Elébb, elébb! Úgy hátra mért vonulsz?
  Tied köztünk az asztalnál a hely,
  Szerény tálunk mellett bor és kalács,
  Elégülj meg, vidulj fel, s ünnepelj!
  Vendégünk vagy, s szállást ad e fedél,
  S alatta szél – hideg, ne félj, hogy árt!
  Megosztjuk, ami jót nyerénk – veled,
  Nyújtsd közelebb azt az üres pohárt…
  – Hol ünnepelsz te most, jámbor fiúnk?

  Aztán beszélj, hadd halljam a szavad.
  S hogy ifjú szívednek mily álma van?
  Nagy cél után kellett eredned – a
  Széles világnak ily fiatalon!
  Élnek-e még szüleid, a kiket
  Úgy érdekel szerencséd és bajod?
  Hazafelé fordul-e már utad,
  Vagy a tieid még messzebb hagyod?
  – Miként az a mi kedves, rossz fiúnk!

  Mert úgy van az! oly balga a szülő:
  Hogy a fiak serdült korára vár.
  Akkor kiszállnak… S árván marad
  Üres fészkében az anyamadár.
  Bár szüntelen fáj, fáj… ilyenkor ont
  Az a hiány legkeserűbb könnyüt:
  Midőn az édes vagy szent alkalom
  Nagyot, kicsinyt a háznál egybegyűjt…
  – Mikor térsz meg mi várva várt fiúnk?

  Mikor telnek be édes álmaink…?!
  Úgy lenne majd végóránk is nyugodt…
  De ím éjfélt üt – a hívő világ
  E nagy s dicső ünnepre eljutott:
  Hogy reggel új, szent érzések között
  Hallgassuk a váltság örök szavát:
  Hajtsuk fejünket nyugalomra most,
  Jer, a vetett ágy vár… jó éjszakát!
  – Jó éjszakát, mi szeretett fiúnk!


  A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
  a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.