Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Wass Albert:

  Üzenet haza

  Üzenem az otthoni hegyeknek:
  a csillagok járása változó.
  És törvényei vannak a szeleknek,
  esőnek, hónak, fellegeknek
  és nincsen ború, örökkévaló.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  Üzenem a földnek: csak teremjen,
  ha sáska rágja is le a vetést.
  Ha vakond túrja is a gyökeret.
  A világ fölött őrködik a Rend
  s nem vész magja a nemes gabonának,
  de híre sem lesz egykor a csalánnak;
  az idő lemarja a gyomokat.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  Üzenem az erdőnek: ne féljen,
  ha csattog is a baltások hada.
  Mert erősebb a baltánál a fa
  s a vérző csonkból virradó tavaszra
  új erdő sarjad győzedelmesen.
  S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
  a gyilkos vasat rég felfalta már
  s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
  hasznos anyaggá vált a föld alatt…
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
  ha egyenlővé teszik is a földdel,
  nemzedékek őrváltásain
  jönnek majd újra boldog építők
  és kiássák a fundamentumot
  s az erkölcs ősi, hófehér kövére
  emelnek falat, tetőt, templomot.

  Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
  ki nem hamuval és nem embervérrel
  köti meg a békesség falát,
  de szenteltvízzel és búzakenyérrel
  és épít régi kőből új hazát.
  Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
  a fundamentom Istentől való
  és Istentől való az akarat,
  mely újra építi a falakat.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad.

  És üzenem a volt barátaimnak,
  kik megtagadják ma a nevemet:
  ha fordul egyet újra a kerék,
  én akkor is a barátjok leszek
  és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
  Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
  és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
  a víz szalad, de a kő marad,
  a kő marad.

  És üzenem mindenkinek,
  testvérnek, rokonnak, idegennek,
  gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
  annak, akit a fájás űz és annak,
  kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
  vigyázzatok és imádkozzatok!
  Valahol fönt a magos ég alatt
  mozdulnak már lassan a csillagok
  s a víz szalad és csak a kő marad,
  a kő marad.

  Maradnak az igazak és a jók.
  A tiszták és békességesek.
  Erdők, hegyek, tanok és emberek.
  Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

  Likasszák már az égben fönt a rostát
  s a csillagok tengelyét olajozzák
  szorgalmas angyalok.
  És lészen csillagfordulás megint
  és miként hirdeti a Biblia:
  megméretik az embernek fia
  s ki mint vetett, azonképpen arat.
  Mert elfut a víz és csak a kő marad,
  de a kő marad.

  Bajorerdő, 1948.

  Forrás: http://sfkornyek.szabadsagharcos.org/wass_uzenet_haza.html