Szegedi Piaristák

 

Nyári ügyeleti napok

Az ügyeleti napok a következőképpen alakulnak a nyári szünetben:

 • - 2018. július 4. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. július 18. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. július 25. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. augusztus 8. (szerda) 9:00-13:00
 • - 2018. augusztus 22. (szerda) 9:00-13:00

Ezeken a napokon van lehetőség ügyintézésre.

 

Osztályozó-, javítóvizsgák időpontja:

    2018. augusztus 27-én (hétfő) 9.00 órától

 

  Tűz Tamás:

  Szent István király

  Jól megjelölte ezt az ezredévet:
  kereszttel írta rá kemény nevét,
  mint halhatatlan győzelmi ék.
  Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
  vetette el az épülő falakban
  toronyszökkentő, férfias hitét.

  Amint alázatát mindegyre inkább
  úrrá emeli roppant erején,
  a bércre hág s egy országon tekint át,
  hol hajnalpírban reszket még a fény.
  Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
  s virrasztva várja népe ébredését
  a századok szélfútta reggelén.

  Nem tétován, de biztos mozdulattal
  lendül előre tervező keze,
  míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
  a forró puszták zendülő szele.
  Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
  s pillantásával féltőn átkarolja
  a frissen szántott szűzi földeket.

  Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
  hogy megkösse a rónák vad porát,
  szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
  s hogy mindenki meglelje otthonát.
  Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
  Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
  hogy új szívekben ragyogjon tovább!

  Hát róla zengjen most a lelkes ének!
  Uram, téged dicsérünk általa,
  mert ő volt a te választott edényed,
  apostolod; híved s a föld sava.
  És ő volt ama bibliai sáfár;
  kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
  midőn megvirradt napunk hajnala!