Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Szabó Lőrinc:

  Szun Vu Kung lázadása

  Mikor Szun Vu Kung, a majmok királya,
  kit kőtojásból keltett ki a vén
  föld, ég nap és hold különös szerelme
  a gyümölcsök s virágok szigetén,

  ki kőtestét mozogni tanította
  s viharként szállni a felhők felett,
  és megtanult minden emberfölötti
  varázst és titkos bölcsességeket,

  ki hős vezér és szent remete volt
  és szívében mégis fenevad maradt,
  és feldúlta a halál városát és
  megette az égi barackokat,

  az istenek eledelét, hogy ő is
  őrökké éljen, s lett mindenható
  kinek rőt fején a villám kicsorbult,
  ki már már isten volt, de lázadó

  dühében a Legfőbb Trónt követelte,
  s leverte az égi seregeket,
  s a Menny Ura s a Célok és Erények
  bénultan nézték, hogyan közeleg –

  mikor Szun Vu Kung már a trón előtt állt,
  és már senki se moccant ellene,
  jött Buddha, és szelíd virágkezével
  intett, hogy a fegyverét tegye le.

  – Ki vagy, te jámbor? – ámult el a vad szörny,
  akitől a mindenség reszketett.
  Buddha felelt: – A béke és a jóság,
  s azért jöttem, hogy megfékezzelek.

  – Nagyszerű! – bókolt Szun Vu Kung. De Buddha:
  – Vigyázz – szólt –, még nem sejted, mit tudok!
  – Te se, hogy én mit! – válaszolt a szörny,
  és mellét verve mesélni kezdte, hogy

  a tejutat kavarja szigonyával,
  eldicsekedett, hogyan győzte le
  a földet, eget, az állatok és fák
  szellemeit, s a halál fekete

  könyvét széttépve hogy lett halhatatlan,
  s a Titkos Tudást hogy szerezte meg.
  – Tizennyolcezer mérföldet repülök
  – mondta –, ha csak egy bukfencet vetek,

  átváltozom hetvenkétféleképpen
  és lehetek millió óriás,
  ma már én vagyok a Tökéletesség
  – a Menny Urához fordult –, senki más,

  – bömbölte – senki nem állhat fölöttem:
  legkülönb vagyok, a Trónt akarom!
  És Buddha felelt: – Tied lesz, ha győzöl
  még valamin, az én hatalmamon:

  mutasd meg, hogy kibírsz-e törni innen,
  túljutsz-e rajtam – itt a tenyerem:
  ha bukfenced kivisz belőle, nyertél,
  ha nem, te fogsz engedni énnekem.

  Tetszett az alku Szun Vu Kungnak.
  – Őrült – gondolta – ez a Buddha: a keze
  alig nagyobb egy lótusz levelénél,
  igazán játék végezni vele,

  gyerekjáték – gondolta és vigyorgott:
  – Hát jól van, lássuk: ki győz, te vagy én? –
  És felemelkedett a levegőbe,
  s megállt nevetve Buddha tenyerén.

  – Készen vagy? – Készen. – Rajta! – Egyet ugrott,
  s már messze szállt s eltűnt a szörnyeteg,
  és viharzott, mint az ördögmotolla,
  úgy hányta, hányta a bukfenceket,

  és repült és hömpölygött mint a szélvész,
  mindig gyorsabban, repült, mint a fény,
  repült és forgott, át az ős eónok
  s csillagködök száz szigettengerén,

  repült, a tértől részegen, repült, mint
  az időmegállító gondolat,
  repült, könnyű győzelmét végtelennel
  tetőzni, amit ráadásul ad,

  repült, repült s a Végső Űr határán
  egyszerre csak öt roppant oszlopot látott,
  amely minden világok végén
  vörösen az ég felé lobogott.

  Még egy bukfenc, s már ott volt, és leszállt ott,
  ahol még nem járt soha senki se,
  és lehasalt s fürkészve és vidáman
  nézett az érthetetlen semmibe,

  aztán felkelt. – Most megyek – mondta – vissza,
  és én leszek a Mindenség Ura,
  de hogy itt jártam, nevemet felírom
  ide, a világ őrtornyaira –

  és csakugyan felírta a középső
  oszlopra: „Itt járt Szun Vu Kung király”,
  s mert a szükség rájött, egy másik oszlop
  tövébe még egyebet is csinált,

  és indult vissza. Repült, mint a villám,
  repült az űrben, mint a néma fény,
  repült és forgott, át az ős eónok
  s csillagvilágok szigettengerén,

  mint az időtlen gondolat, repült most
  visszafelé a végtelenen át,
  és megérkezett és hetykén leugrott
  Buddha kezéről s rikoltott: – No hát

  ide a Trónt! A világ végén jártam
  s ott hagytam a látogatás jelét! –
  Buddha ránézett, hosszan, szánakozva,
  és felemelte lassan a kezét,

  és megszólalt: – Te nyomorult majom,
  te, te barbár ész- és erő-szörnyeteg,
  azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad
  harc s önzés fűti, lebírsz engemet?

  Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből?
  Nézz ide, nézd középső ujjamat:
  „Itt járt Szun Vu Kung…” – itt van, ezt te írtad,
  s nézd piszkod, itt a hüvelykem alatt! –

  És Szun Vu Kung, a Tökéletes Állat,
  kitől a Legfőbb Trón is reszketett,
  látta, hogy minden erőnél erősebb
  a türelem s a jóság, s megijedt

  és szökni próbált. De Buddha lefogta
  s egy hegyet tett rá, kíméletesen:
  – Most itt maradsz. Gondolkozz ezer évig,
  s ha új szíved lesz, befogad a Menny.

  1935